Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

KE HOACH HOAT DONG NGOAi gio len lop 20162017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.88 KB, 4 trang )

(1)PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG. TRƯỜNG TH PHÚ THỌ B. Số:34/KH-THPTB. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Phú Thọ, ngày 06 tháng 9 năm 2016. KẾ HOẠCH Hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2016 – 2017 -----------------Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2016 – 2017. Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 – 2017; Nay trường Tiểu học Phú Thọ B lập kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2016 – 2017 như sau: I. Mục đích yêu cầu: - Nhằm nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện để các em rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong giao tiếp và phát huy năng lực sở thích của mình. - Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp các em có cơ hội, điều kiện vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn và làm phong phú vốn hiểu biết của các em. Giúp các em có thái độ, tình cảm đúng, tiếp tục bồi dưỡng thái độ tích cực đối với bản thân, với mọi người xung quanh và cộng đồng. II. Nội dung: 1. Ban chỉ đạo, lực lượng được huy động và đối tượng tham gia: - Ban chỉ đạo là Lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) + Tổng phụ trách Đội. - Lực lượng được huy động chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. - Tất cả học sinh đều tham gia. 2. Thời gian thực hiện các hoạt động: Năm học 2016 - 2017. 3. Hình thức tổ chức và biện pháp thực hiện: a/ Hình thức được duy trì thường xuyên: - Hàng ngày: Duy trì các nề nếp như xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục giữa giờ, truy bài đầu giờ, vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh,…. - Hàng tuần: + Sinh hoạt chào cờ đầu tuần: Thực hiện nghi thức, báo cáo sơ kết những gương người tốt, việc tốt trong tuần, phương hướng tuần tới..

(2) + Sinh hoạt tập thể: Sinh hoạt lớp, sinh hoạt sao nhi đồng. + Phát thanh măng non: 1 tuần phát 2 lần vào ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. - Hàng tháng: Sinh hoạt theo chủ điểm, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch đầu năm học theo chủ điểm của tháng. + Kỷ niệm các ngày lịch sử, ngày truyền thống. + Hoạt động về nguồn: Viếng nghĩa trang liệt sĩ biên giới tây nam xã Phú Thọ. + Lao động công ích, công tác xã hội,… + Tổ chức các phong trào thi đua: Viết chữ đẹp, Học sinh giỏi, Kỹ thuật – Mỹ thuật, thể dục thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian,…. + Tổ chức tham quan về nguồn, giao lưu với trường bạn,… b/ Quy trình thực hiện: - Đặt tên chủ đề hoạt động và xác định các yêu cầu giáo dục cần đạt như giáo dục về nhận thức, thái độ, tình cảm, thói quen, hành vi, kỹ năng. - Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện. Thông qua hội đồng để thống nhất hoặc điều chỉnh hoạt động. - Tiến hành thực hiện theo kế hoạch. Nhận xét tuyên dương. - Đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm (Lắng nghe ý kiến của giáo viên – học sinh). c/ Dự trù kinh phí: - Kinh phí khen thưởng từ quỹ Đội và kinh phí hoạt động của nhà trường. d/ Chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng tháng trong năm học 2016 – 2017 như sau:. Thời gian. THÁNG 9. Nội dung hoạt động. Dự trù kinh phí. Chủ đề: Mùa thu ngày khai trường - Ổn định nền nếp học sinh đầu năm - Thực hiện các hoạt động thường xuyên. - Phát động phong trào thi đua học sinh năm học 2016 - 500.000 đ – 2017 - Tổ chức phần hội khai giảng năm học 2016 - 2017 - 200.000 đ - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo - 100.000 chủ đề tháng 09. Chủ đề: Chăm ngoan học giỏi - Duy trì các hoạt động thường xuyên..

(3) THÁNG 10. THÁNG 11. THÁNG 12. THÁNG 1. THÁNG 2. THÁNG 3. - Thành lập các câu lạc bộ học sinh vẽ tranh cổ động đi vào hoạt động. - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo - 100.000 đ theo chủ điểm tháng 10. Chủ đề: Mái trường mến yêu - Duy trì các hoạt động thường xuyên. - Tổ chức “Hái hoa dân chủ” dưới cờ chào mừng ngày 20 – 11. - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng 11. - Tổ chức Họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Chủ đề: Anh bộ đội của em - Duy trì các hoạt động thường xuyên. - Tổ chức trò chơi dân gian chào mừng ngày 22/12 . - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng 12. - Tổ chức cho học sinh viếng nghĩa trang liệt sĩ biên giới tây nam xã Phú Thọ. - Mời Hội cụ chiến binh xã tuyên truyền ý nghĩa ngày 22/12 cho học sinh toàn trường. Chủ đề: Hoa thơm dâng bác - Duy trì các hoạt động thường xuyên. - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng 1. - Tổ chức cho học sinh tìm hiểu các di tích lịch sử, vườn quốc gia, … trong tỉnh thông qua việc trình chiếu video dưới cờ. Chủ đề: Mừng Đảng mừng Xuân - Duy trì các hoạt động thường xuyên. - Tổ chức Hội thao mừng Đảng, mừng xuân năm 2017. - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng 02 Chủ đề: Tiến bước lên Đoàn - Duy trì các hoạt động thường xuyên. - Tổ chức Hội thi “Nét đẹp tuổi thơ” chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 - Giao lưu học sinh cấp trường - Tổ chức thi “Viết chữ đẹp” cho học sinh cấp trường. - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo. - 200.000 đ - 100.000 đ. - 360.000 đ - 100.000 đ - 100.000 đ. - 100.000 đ. - 220.000 đ - 100.000 đ - 300.000 đ - 200.000 đ - 200.000 đ.

(4) chủ đề tháng 03. 100.000 đ - Tổ chức cho học sinh tham quan về nguồn Xẻo Quýt và Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. - Vận động. THÁNG 4. THÁNG 5. Chủ đề: Vòng tay bè bạn - Duy trì các hoạt động thường xuyên. - Giao lưu học sinh cấp xã. - Tổ chức thi “Học sinh giỏi” cấp trường. - Tổ chức thi “Đố em” cấp trường. - Tổ chức trò chơi dân gian chào mừng ngày 30/04 và 01/05. - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng 04. Chủ đề: Đội ta lớn lên cùng đất nước - Duy trì các hoạt động thường xuyên. - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5. - Tổ chức cho học sinh trồng cây chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/05. - Tổ chức sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng 05. Tổng kết năm học.. - 100.000 đ - 200.000 đ - 300.000 đ - 360.000 đ - 100.000 đ. - 300.000 đ - 100.000 đ - 100.000 đ. Tổng kinh phí. 4.540.000 đ. * Ghi chú: - Chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng tháng năm học 2016 – 2017 tùy theo từng thời điểm sẽ có những nội dung hoạt động mới phát sinh. - Bảng dự trù kinh phí chỉ mang tính tương đối. Trong quá trình thực hiện sẽ có những phát sinh. Trên đây là kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2016 – 2017 của Trường TH Phú Thọ B. Nơi nhận:. HIỆU TRƯỞNG. - Phòng GD&ĐT - Lưu: VT. Đỗ Văn Hai.

(5)

×