Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

De kiem tra mot tiet GDCD 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.21 KB, 5 trang )

(1)TRƯỜNG THCS VĂN MIẾU ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 1. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:. Tên chủ Cấp độ tư duy đề Nhận biết TN TL 1. Tôn Biết trọng lẽ được phải thế nào là tôn trọng lẽ phải Số câu 1 Số 0,5 điểm 5% Tỉ lệ % 2. Pháp luật và kỉ luật. Số câu Số điểm Tỉ lệ % 3. Giữ chữ tín. Biết được thế nào là giữ. Tổng số Thông hiểu TN TL Hiểu được biểu hiện của TTLP 1 0,5 5%. Vận dụng TN TL. 2 1 10% Biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc mọi nơi 1 1 2 2 20% 20%. Hiểu được những việc.

(2) chữ tín. Số câu Số điểm Tỉ lệ % 4. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. 1 0,5 5%. Số câu Số điểm Tỉ lệ % 5.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 1 0,5 5%. Số câu Số. làm nào thể hiện biết giữ chữ tín 1 0,5 5%. Nhận biết được đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh. 2 1 10% Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường và ở nơi công cộng 1 2 3 3,5 30% 35%. Biết được thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 1 2. Hiểu được biểu hiện của tôn trọng và học hỏi các dt khác 1 0,5. 2 2,5.

(3) điểm 20% 5% 25% Tỉ lệ % Ts câu 3 1 3 2 9 Ts điểm 1,5 2 1,5 5 10 Tỉ lệ % 15% 20% 15% 50% 100% 2. Đề bài và điểm số: I. Trắc nghiệm khách quan(3 điểm). Câu 1(0,5điểm). Khoanh tròn vào hành vi nào em cho là đúng nhất về Tôn trọng lẽ phải? A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được. B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình. C. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông D. Lắng nghe ý kiến của mọi người và tìm ra điều hợp lí. Câu 2(0,5điểm). Khoanh tròn ý kiến em cho là đúng nhất về Giữ chữ tín? A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện. B. Chỉ cần đảm bảo tốt nhất với những hợp đồng quan trọng. C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp. D. Có thể không giữ lời hứa với những khách hành nhỏ. Câu 3(0,5điểm) Khoanh tròn ý kiến em cho là đúng về Tình bạn? A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía. B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp. C. Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa 2 người khác giới. D. Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở. Câu 4(0,5điểm). Điền từ, cụm từ còn thiếu trong câu sau sao cho đúng với nội dung bài học về Giữ chữ tín? Giữ chữ tín là …(1)…………của mọi người đối với mình…(2)………….và biết tin tưởng nhau. Câu 5 (0,5điểm). Chọn đáp án đúng về Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? A. Thích tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới. a. Đúng b. Sai B. Dùng hàng ngoại không dùng hàng Việt Nam. a. Đúng b.Sai Câu 6(0,5điểm). Điền từ, cụm từ còn thiếu sao cho đúng với nội dung bài học về Tôn trọng lẽ phải? Tôn trọng lẽ phải là công nhận(…1)…………và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực không ……(…2)…………………..những việc sai trái. II. Phần tự luận:(7 điểm).

(4) Câu 1(2 điểm): Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Nêu 4 ví dụ về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Câu 2 (2 điểm): Tắc nghẽn giao thông ở một số thành phố lớn hiện nay do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông không? Em thử nêu các biện pháp khắc phục. Câu 3 (3 điểm): Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống sau đây? a. Bạn thân của em không che dấu khuyết điểm cho em. b. Bạn thân của em đối xử thân mật với một bạn khác trong lớp. c. Bạn thân của em rủ em trốn học đi chơi điện tử. 3. XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM. I. Trắc nghiệm:(3 điểm). Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 : Mỗi câu đúng 0,5 điểm. Câu hỏi Câu 1 Đáp án D. Câu 2 C. Câu 3 A. Câu 4 1. Coi trọng lòng tin 2.Biết trọng lời hứa. Câu 5 A: a B: b. Câu 6 1. ủng hộ tuân theo và bảo vệ 2. chấp nhận và không làm. II. Tự luận:(7 điểm). Câu hỏi Câu 1. Hướng dẫn chấm - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn. Thang điểm.

(5) (2điểm). Câu 2 (2 điểm). trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc: đồng thời thể hiện lòng tự hào dân toocjchinhs đáng của mình. - Lấy được 4 VD đúng (0,25 điểm mỗi ý) + Tìm hiểu lịch sử các dân tộc khác + Tích cực học ngoại ngữ. + Tiếp thu kinh nghiệm sản xuất của nước ngoài. + Không bình phẩm chê bai,trang phục của dân tộc khác.. 1. - Tắc nghẽn giao thông có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân về ý thức của người tham gia giao thông không đi đúng phần đường quy định… - Biện pháp khắc phục: + Mọi công dân cần chấp hành nghiêm túc và nhắc nhau cùng thực hiện như: thực hiện tín hiệu đèn giao thông, không đi hàng đôi, hành 3… + Cảnh sát giao thông phải thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật về ATGT như: Xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm : Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đi sai luật giao thông…. 1. 1. 0,5. 0,5. 1 Câu 3 (3 điểm). a. Hiểu ý tốt của bạn, không giận bạn và cố gắng sửa chữa khuyết điểm. 1 b. Coi đó là chuyện bình thường, là quyền của bạn và không khó chịu, giận bạn về chuyện đó. c. Không đi cùng bạn và khuyên bạn tập 1 chung học tốt không nên mải chơi mà quên việc học tập.

(6)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×