Tải bản đầy đủ (.ppt) (26 trang)

Tuan 14 Chu Dat Nung tiep theo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (538.59 KB, 26 trang )

(1)MÔN: TẬP ĐỌC BÀI: CHÚ ĐẤT NUNG (TT). GV: Huỳnh Thị Ngọc Dung.

(2) 1.Học sinh đọc đoạn 1, đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Cu Chắt có những đồ chơi gì? Chúng khác nhau như thế nào? Cu Chắt có đồ chơi là một chàng kị sĩ cưỡi ngựa rất bảnh,một 2. Đọccông đoạnchúa 3 vàngồi nêu nội dung nàng trong lầu bài son và một chú bé bằng đất. Chúng khác nhau là chàng kị sĩ cưỡi ngựa và nàng công chúa Chú Đất canbột đảm, muốn khỏe mạnh, làm đất đượcbé làm bằng màu sắc trở sặc thành sỡ cònngười chú bé được nặn bằng được sét. nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ..

(3) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập đọc:.

(4)

(5) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập đọc:. Chú Đất Nung (tt) •Ý nghĩa:. Luyện đọc. Nguyễn Kiên. Tìm hiểu bài.

(6) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên. Bài văn đựợc chia làm 4 đoạn:. Đoạn 1: Hai người bột... tìm công chúa. Đoạn 2: Gặp công chúa... chạy trốn. Đoạn 3: Chiếc thuyền mảnh...cho se bột lại. Đoạn 4: Hai người bột tỉnh dần…thủy tinh mà..

(7) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập đọc. Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Luyện đọc:. - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch. -Kẻ nào đã bắt nàng tới đây? -Lầu son của nàng đâu? -Chuột ăn rồi ! -Sao trông anh khác thế?. Tìm hiểu bài:.

(8) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập đọc. Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Luyện đọc:. - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch -Kẻ nào đã bắt nàng tới đây? -Lầu son của nàng đâu? -Chuột ăn rồi ! -Sao trông anh khác thế?. Tìm hiểu bài:.

(9) Học sinh luyện đọc theo cặp..

(10) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập đọc. Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Luyện đọc:. - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch. Tìm hiểu bài:.

(11) 2. Tìm hiểu bài * Đọc thầm đoạn 1,2 và trả lời câu hỏi: -Kể lại tai nạn của hai người bột ? - Hai người bột sống trong lọ thủy tinh rất buồn chán, lão chuột già cạy nắp tha nàng công chúa vào cống, chàng kị sĩ phi ngựa đi tìm công chúa và bị chuột lừa vào cống. Hai người gặp nhau và cùng chạy trốn. Chẳng may họ bị lật thuyền và ngã xuống sông. Vậy đoạn 1, đoạn 2 kể lại chuyện gì? Kể lại tai nạn của hai người bột..

(12) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016. Tập đọc Chú Đất Nung (tt). Nguyễn Kiên. Ý nghĩa: Luyện đọc:. - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch. Tìm hiểu bài: Kể lại tai nạn của hai người bột.

(13) * Đọc. thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi:. Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn ? Khi thấy hai người bột gặp nạn chú liền nhảy xuống, vớt họ lên bờ phơi nắng cho se bột lại..

(14) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016. Tập đọc Chú Đất Nung (tt) Luyện đọc. - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch. Nguyễn Kiên. Tìm hiểu bài. Tai nạn của hai người bột. Đất Nung cứu bạn (hai người bột)..

(15) Vì sao chú Đất Nung có thể nhảy xuống nước cứu hai người bột ?. Vì Đất Nung đã được nung trong lửa, chịu được nắng mưa, nên không sợ nước, không sợ bị nhũn chân tay khi gặp nước như hai người bột..

(16)

(17) Đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi: Nàng công chúa thì thào với chàng kị sĩ điều gì? Chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra.. Học sinh thảo luận nhóm đôi.. Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì?. *Câu nói đó có ý khuyên người ta cần phải rèn luyện mới cứng cáp, chịu được thử thách, khó khăn, trở thành người có ích..

(18) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016. Tập đọc Chú Đất Nung (tt). Nguyễn Kiên. Ý nghĩa:. Luyện đọc. - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch. Tìm hiểu bài: Kể lại tai nạn của hai người bột Đất Nung cứu bạn(hai người bột). Muốn trở thành người có ích phải rèn luyện..

(19) Vậy Đất Nung là người như thế nào? Chú Đất Nung nhờ dám nung mình trong lửa đã trở thành người hữu ích, chịu được nắng mưa, cứu sống được người khác..

(20) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập đọc. Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Chú Đất Nung nhờ dám nung mình trong lửa đã trở thành người hữu ích, cứu sống được người khác. Luyện đọc. - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch. Tìm hiểu bài: Kể lại tai nạn của hai người bột. Đất Nung cứu bạn(hai người bột). Muốn trở thành người hữu ích phải rèn luyện..

(21) Vậy đặt thêm tên khác cho truyện? Ai chịu rèn luyện, người đó trở thành hữu ích. Lửa thử vàng, gian nan thử sức.. Đọc diễn cảm: Gọi 4 học sinh đọc nối tiếp..

(22) Đọc diễn cảm: Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ lạ quá, quá kêu lên : - Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư ? Sao trông anh khác khácthế thế?? - Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người. Nàng công chúa phục quá quá, thì thào với chàng kị sĩ : - Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra cộc tuếch: tuếch : Đất Nung đánh một câu cốc lọ thủy thủy tinh - Vì các đằng ấy ở trong lọ tinh mà. Học sinh đọc nhóm đôi.

(23) Học sinh thi đọc diễn cảm.. Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ quá, kêu lên : - Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư ? Sao trông anh khác thế ? - Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người. Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ : - Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra. Đất Nung đánh một câu cộc tuếch : - Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà..

(24) Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2016 Tập đọc. Chú Đất Nung (tt) Nguyễn Kiên Ý nghĩa: Chú Đất Nung nhờ dám nung mình trong lửa đã trở thành người hữu ích, cứu sống được người khác. Luyện đọc. - buồn tênh - hoảng hốt - nước xoáy - cộc tuếch. Tìm hiểu bài: Kể lại tai nạn của hai người bột. Đất Nung cứu bạn(hai người bột). Muốn trở thành người hữu ích phải rèn luyện..

(25) Củng cố: - Luyện đọc thêm bài này ở nhà. - Kể lại câu chuyện trên cho người thân . -Học thuộc lòng ý nghĩa. -Trả lời lại câu hỏi trong bài tập đọc. -Chuẩn bị bài sau Cánh diều tuổi thơ..

(26)

(27)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×