Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Xem tử vi trọn đời cho người TUỔI DẦN 2014: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (169.29 KB, 34 trang )

Xem tử vi trọn đời tuổi Dần
Nam Mạng – Giáp Dần
Sanh năm: 1914 đến 1974 và 2034
Cung KHÔN. Trực KHAI
Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn)
Khắc SƠN HẠ HỎA
Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý)
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU
Ông Quan Đế độ mạng
Đoán xem số mạng Giáp Dần,
Đại Khê mạng Thủy nước sông chảy hoài.
Số tuổi lúc nhỏ gian nan,
Có lúc bệnh tật khóc hoài khó nuôi.
Lớn lên làm có của kho,
Có rồi lại hết sớm đầy tối vơi.
Số này phải chọn phương xa,
Lập nên cơ nghiệp vậy mà mới yên.
Nhân duyên trắc trở buổi đầu,
Về sau mới được an hòa gia môn.
Trung vận phát đạt giàu sang,
Cũng nhờ hồng phước, của Trời ban cho.
Nhưng nhà chẳng đặng yên vui,
Trở về vận cuối gia môn đắc thành.
CUỘC SỐNG
T uổi Giáp Dần cuộc đời có nhiều may mắn sống trong sự thanh thản của cuộc sống
hiện tại, tuy tuổi nhỏ cũng có lao đao nhưng rất ít. Tóm lại, tuổi Giáp Dần rất tốt, ít
khi khổ cực về xác thể cũng như về tâm trí.
Tuổi Giáp Dần không có nhiều khổ cực lắm. Số hưởng thọ trung bình khoảng từ 52
đến 58 tuổi, nhưng nếu biết tu thân, làm phước đức thì được gia tăng niên kỷ.
TÌNH DUYÊN
T uổi Giáp Dần nếu sanh vào những tháng này thì sẽ có nhiều thay đổi nhiều lần về


mối lương duyên, đó là sanh nhằm vào những tháng 8 và 12 Âm lịch. Sanh vào những
tháng này tuổi Giáp Dần phải ba lần thay đổi lương duyên. Sanh vào những tháng: 2,
3, 4, 5, 9 và 10 Âm lịch, thì số phải 2 lần nối tiếp lương duyên. Sanh vào những
tháng: 6, 7 và 11 Âm lịch thì cuộc sống đối với lương duyên được hạnh phúc và thủy
chung.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
G ia đạo cũng không được hoàn toàn êm ấm, hay có những bất đồng ý kiến, và có thể
yên vui bắt đầu từ 47 tuổi trở đi, con cháu yên hòa và có phần phát triển về cơ nghiêp.
Công danh tuổi nhỏ có phần lên cao, nhưng sau phải trở xuống đến mức độ trung
bình.
Sự nghiệp bắt đầu hoàn thành vào những năm 36 và 42 tuổi, tiền bạc vẫn ở trong một
mức độ không cao lắm, có thể nói rằng dư dả mà không có sự thiếu hụt, nếu có chỉ là
một vấn đề tạm thời mà thôi.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
N hững tuổi mà Giáp Dần rất trùng hạp nhất cho sự làm ăn cũng như về duyên phận là
những tuổi: Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Quý Hợi. Những tuổi này bạn có thể
hùn hạp làm ăn mau tấn phát.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
T uổi Giáp Dần nếu kết duyên nhằm những tuổi này sẽ sống một cuộc đời cao sang
quyền quý, đó là những tuổi: Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Tuất,
Nhâm Tý, Tân Hợi. Kết duyên với những tuổi này có số hạp làm ăn đặng khá mau
phát đạt.
Kết hôn với những tuổi này chỉ có cuộc sông trung bình mà thôi, đó là Giáp Dần kết
hôn với các tuổi: Bính Tuất, Canh Tuất,Giáp Tý.
Kết bạn với những tuổi này thì nghèo khổ làm ăn khó khăn: Đó là các tuổi: Kỷ Mùi,
Quý Sửu.
Những năm này tuổi Giáp Dần rất kỵ không nên cưới vợ vì sẽ sanh ra cảnh xa vắng
phòng không, đó là những năm: 20. 24, 26, 32, 38 và 44 tuổi.
Sanh vào những tháng này tuổi Giáp Dần có rất nhiều vợ, đó là sinh vào những tháng
2, 3, 4, 8, 9 và 12 Âm lịch, có số lưu thê hay đau không về đ àn bà.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
N hững tuổi này rất đại kỵ trong việc hùn hạp làm ăn, hay kết duyên, đó là những
tuổi: Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu.
Khi gặp tuổi kỵ, tuổi Giáp Dần phải xa lánh ngay, phải xem sao hạn của mình mà
cúng cho đúng ngày, nhắm cho đúng hướng, phải đầy đủ hoa quả, van vái và khấn
nguyện và không nên làm những điều có tánh cách ác đức, nhất là nhân tâm thì sẽ
được giải hạn ngay.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Giáp Dần có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được phát đạt, bịnh hoạn
hay nhiều thất bại, đó là những năm ở vào số tuổi 25, 28. 34, 38 và 42 tuổi.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Giáp Dần chỉ có thể được may mắn, nếu xuất hành đúng vào những ngày giờ
này, ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ, chẳng những không sợ thất bại mà còn có nhiều may
mắn về phần tài lộc.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
T ừ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi có thành công đôi chút về tình duyên và sự nghiệp. 21 tuổi
không được tốt, cẩn thận về sanh mạng, việc làm ăn bình thường, 22 và 23 tuổi, có số
tốt vào tháng Giêng, những tháng khác đều xấu. 24 và 25 tuổi, hai năm này việc làm
ăn trung bình.
T ừ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi có nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp công danh. 27 và 28 tuổi,
hai năm này có phần tốt đẹp về gia đạo, xấu về công danh, những năm này không nên
làm ăn và phát triển về nghề nghiệp. 29 và 30 tuổi, số không được tốt đẹp, trong hai
năm này nên cẩn thận việc đi đứng và giao dịch về tiền bạc.
T ừ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi thành công lớn về tài lộc và công danh. 32 tuổi có phần
xui xẻo. 33 tuổi nên cẩn thận về tiền bạc. 34 tuổi, hay tốt nên cẩn thận về việc làm ăn
và hay đẹp về vấn đề nghề nghiệp. 35 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp trong sự làm ăn.
T ừ 36 đến 40 tuổi: 36 và 37 tuổi, hai năm này tiếng tăm nhưng về phần tài lộc thì
bình thường, 38 và 39 tuổi, hai năm này toàn vẹn và có xui xẻo vào tháng 12 năm 38
tuổi và tháng giêng năm 39 tuổi.
Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi xấu, năm nay có hao tài tốn của. 42 và 43 tuổi, hai năm này

thất bại về công danh sự nghiệp, việc làm ăn có phần tốt đẹp đôi chút tài lộc và tình
cảm. 44 và 45 tuổi, hai năm này không nên đi xa, hay làm ăn lớn có thất bại, tài lộc
yếu kém.
Từ 46 đến 50 tuổi: 40 và 47 tuổi, hai năm này làm ăn không được khá. 48 và 49 nên
cẩn thận về bổn mạng, phần tài lộc bình thường, 50 tuổi hy vọng lấy sự nghiệp vững
vàng.
Từ 51 đến 52 tuổi: Hai năm này việc tài lộc phát triển. Số có nhiều triển vọng về công
danh, cũng như về sự nghiệp, đời sống về gia đình, con cái được sung túc. Cẩn thận
đề phòng đau bịnh về mùa Đông.
Nữ Mạng – Giáp Dần
Sanh năm: 1914 , 1974 và 2034
Cung CẤN.
Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn)
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU
Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng
Giáp Dần số gái khôn ngoan,
Đại Khê mạng Thủy nước khe chảy dài.
Đàn bà sanh thuận Thu Đông,
Thanh nhàn sung sướng có chồng giàu sang.
Xuân Hạ sanh ra lỗi mùa,
Đêm ngày lo lắng muôn phần chẳng an.
Nhưng số vận mạng gian nan,
Tưởng đâu âm phủ đòi sanh đã rồi.
Số gái lập nghiệp phương xa,
Duyên tình trắc trở nhiều lần mới nên.
Anh em cha mẹ chẳng gần,
Ở gần sung khắc đi xa nhớ buồn.
Tiền vận có của như không,
Hậu vận tụ của gia đình ấm no.
CUỘC SỐNG

C uộc đời nhiều đau xót từ tuổi nhỏ, cho đến trọn đời cũng chưa yên phận, số chịu
nhiều nỗi buồn trong suốt cuộc đời, phần tiền bạc dễ chịu tình cảm nhiều tốt đẹp.
Tuổi Giáp Dần hưởng thọ trung bình từ 57 tuổi đến 68 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu
ăn ở có phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
T uổi Giáp Dần về vấn đề tình duyên có chia ra ba giai đoạn như sau: Nếu sanh vào
những tháng sau đây thì cuộc đời bạn sẽ có thay đổi ba lần về tình duyên và hạnh
phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 4, 9 và 12 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng
nầy thì đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là sanh vào những
tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống
về vấn đề tình duyên của bạn được sống trong hạnh phúc toàn vẹn, đó là những tháng:
3, 4, 6 và 11 Âm lịch.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
C ông danh nếu có cũng không hoàn toàn tạo được cơ hội tốt đẹp. Gia đạo được đầy
đủ và yên hòa bắt đầu kể từ năm 41 tuổi sắp lên.
Về phần sự nghiệp được vững chắc. Tiền tài trong cuộc đời hay thiếu hụt, cho đến
suốt cuộc đời cũng chưa chắc hưởng được hoàn toàn đầy đủ về vấn đề tiền tài một
cách rộng rãi như ý muốn.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
T rong việc làm ăn, bạn nên lựa chọn những tuổi nầy thì tốt, sự làm ăn được phát đạt
và không bao giờ có xảy ra việc thất bại, đó là những tuổi hạp với tuổi Giáp Dần, gồm
có: Giáp Dần đồng tuổi, Mậu Ngọ và Canh Thân. Ba tuổi nầy rất hợp với tuổi bạn trên
mọi phương diện.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
T uổi Giáp Dần kết hôn với những tuổi nầy thì sẽ được sống trong sự cao sang quyền
quý, đó là các tuổi: Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Quý Hợi. Những
tuổi nầy đều giúp cho tuổi Giáp Dần tạo được một cuộc sống giàu sang hạnh phúc
đúng với ý muốn.
Nếu kết hôn với những tuổi nầy bạn sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà
thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Bính Thìn, Canh Tuất, Bính Ngọ.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy thì có thể cuộc sống của bạn sẽ bị nghèo khổ và
khó khăn, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Kỷ Mùi, Ất Sửu, Quý Sửu, vì những tuổi
nầy rất khắc kỵ về vấn đề tình duyên với tuổi bạn.
Những năm nầy bạn không nên kết hôn vì nếu kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng, đó là
những năm ở vào tuổi: 24, 26, 30, 36, 38 và 42 tuổi.
Tuổi Giáp Dần sanh vào những tháng nầy sẽ có thể có nhiều chồng, đó là nếu sanh
vào những tháng: 1, 4, 5 và 10 Âm lịch.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
N hững tuổi nầy kỵ không nên kết hôn hay làm ăn vì có thể sẽ gặp cảnh tuyệt mạng
hay biệt ly, đó là các tuổi: Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu.
Trong việc hôn nhân nếu đã lỡ thương yêu nhau mà gặp tuổi kỵ thì nên kết hôn một
cách âm thầm, kỵ nhất là không nên làm lễ ra mắt linh đình. Trong sự làm ăn nếu gặp
tuổi kỵ nên tránh giao dịch nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong bà con thân tộc hoặc con
cái nếu gặp tuổi kỵ thì phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng sao giải
hạn thì mới có thể sống gần nhau được. Ngoài ra, cần phải luôn luôn nhẫn nhịn về lời
ăn tiếng nói với những người kỵ tuổi với mình để tránh những sự đáng tiếc có thể xảy
ra.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Giáp Dần xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn thì hạp nhứt. Việc
nầy áp dụng cho suốt cuộc đời không sợ bị thất bại.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Giáp Dần xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn thì hạp nhứt. Việc
nầy áp dụng cho suốt cuộc đời không sợ bị thất bại.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
T ừ 20 đến 25 tuổi: Những năm nầy việc giao dịch về tiền bạc và tình cảm không
được tốt đẹp cho lắm, nên cẩn thận về bổn mạng.
T ừ 26 đến 30 tuổi: Những năm nầy, bạn có nhiều số tốt, việc làm ăn có nhiều tốt đẹp
về tài lộc cũng như về công danh. Những năm nầy là những năm bạn có nhiều phát
triển mạnh mẽ về tài lộc.
T ừ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi khá tốt, những năm khác trung bình, việc làm ăn hay trong

gia đình, sự nghiệp có nhiều kết quả về tình cảm, tài lộc lẫn công danh những năm
nầy vượng phát tột độ của cuộc đời đối với tài lộc lẫn tình cảm.
T ừ 36 đến 40 tuổi: Những năm nầy việc làm ăn hay gia đình sự nghiệp không phát
đạt lắm, tuy nhiên đời sống có phần sung túc, về phần gia đạo có nhiều hay đẹp. Năm
nầy sanh con thì tốt sẽ phát tài to, đó là năm 37 tuổi.
T ừ 41 đến 45 tuổi: Thời gian nầy, bạn nên cẩn thận việc giao dịch về tiền bạc và có
nhiều triển vọng tốt đẹp về tình cảm. Đời sống nên lo cho gia đình thì hơn, đừng nên
phung phí tiền bạc. Trong những năm nầy có thể làm ăn nhỏ. Làm ăn lớn sẽ bị thất
bại.
T ừ 46 đến 48 tuổi: Thời gian nầy trong gia đình thân tộc có nhiều bê bối, không nên
đi xa trong thời gian nầy, cuộc sống có nhiều buồn bã và lo âu, nên tránh đi những
xích mích, để hàn gắn lại việc đổ vỡ.
T ừ 49 đến 52 tuổi: Thời gian nầy, có phần êm đẹp về gia đình, sự nghiệp có phần
vững chắc, gia đạo yên vui và sung sướng, nên cẩn thận về việc giao dịch về tiền bạc
cũng như tình cảm.
T ừ 53 đến 55 tuổi: Năm 53 tuổi, năm nầy có khắc kỵ, gặp năm xấu, nên đề phòng
bịnh hoạn và hao tài. 54 tuổi, toàn năm khá tốt, làm ăn có cơ hội phát đạt. 55 tuổi,
năm nầy vững, tốt về đường tài lộc và tình cảm.
T ừ 56 đến 60 tuổi: Thời gian nầy tài lộc trung bình. Những năm nầy không được tốt
về bổn mạng, nên nhờ gia đạo làm nguồn an ủi, tình cảm êm ấm, gia đạo yên hòa.
Nam Mạng – Bính Dần
Sanh năm: 1926, 1986 và 2046
Cung KHÔN. Trực ĐỊNH
Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu)
Khắc KIẾM PHONG KIM
Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh)
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ
Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng
Bính Dần cung Khảm lửa lư,
Nếu sanh Xuân Hạ ấm no thanh nhàn.

Thu Đông chẳng thuận lỗi thời,
Lỗi sanh cực nhọc nên chàng âu lo.
Số này bất luận gái trai,
Khôn ngoan mưu trí ít ai thiệt thà.
Nhưng mà vô số đàn bà,
Thế mà sự nghiệp tự tay mình làm.
Sanh thành cốt cách bền lâu,
Gia đình sự nghiệp tự tay mình làm.
Tiền vận chẳng đặng an thân,
Chẳng bằng trung vận tròn vành mấy phân.
Kiểng già nhưng lộc còn xuân,
Số năm tuổi vẫn còn nợ duyên.
CUỘC SỐNG
B ính Dần thuộc mạng Hỏa, cuộc đời có nhiều ưu tư sầu muộn, không bao giờ có
được sự an nhàn tư tưởng. Cuộc đời luôn luôn lo toan và nhiều suy nghĩ. Tuy nhiên
Bính Dần tuy lo nghĩ về trí não nhưng sung sướng về thể xác, cuộc sống lại hay thay
đổi. Không bao giờ có một quyết định dứt khoát cho cuộc đời mình. Vì thế thường bị
lợi dụng và hay có tánh lạt lòng, hay thương cảm những kẻ sa cơ, giúp đỡ những
người cô thế. Tuy kém khuyết về tiền bạc, nhưng rộng rãi tấm lòng, biết thương yêu
và hay cảm mến gia tộc, anh em.
Tóm lại, cuộc đời của tuổi Bính Dần tuy có nhiều nghĩ suy hơn. Nhưng không bị khổ
cực về thể xác, hay thương mến gia tộc, anh em.
Tuổi Bính Dần chỉ hưởng thọ được khoảng độ từ 50 đến 55 tuổi mà thôi, tuy nhiên
nếu ăn ở phước đức thì Trời, Phật độ và tăng thêm niên kỷ.
TÌNH DUYÊN
S ố Bính Dần nói về tình duyên lúc đầu cũng có nhiều thay đổi, nhiều đổ vỡ hay sầu
đau về vấn đề này. Không thoát được cảnh ngang trái, phũ phàng trong cuộc sống về
tình duyên. Đối với tình duyên càng mang lấy nhiều chuyện buồn lòng khổ não hơn.
Sầu khổ và đau thương hơn những kẻ khácđó là vào tuổi từ 20 trở đi. Đến gần 30 tuổi
mới được hạnh phúc. Duyên nợ không được trọn vẹn phải thay đổi nhiều lần. Nếu có

hạnh phúc thì cuộc đời cũng phải nhiều mất mát hy sinh nhiều lắm mới bảo vệ được
hạnh phúc đó. Tuy nhiên, nếu tuổi Bính Dần sanh vào những tháng này thì sự thay đổi
lại càng nhiều hơn và tối thiểu cũng ba lần thay đổi tình duyên hay hôn nhân và hạnh
phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh nhằm những
tháng này bạn sẽ thay đổi hai lần duyên phận, đó là bạn sanh nhằm những tháng 4, 6,
7, 8, 10 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh nhằm những tháng này bạn cũng có thể
hưởng hạnh phúc và suốt đời tình duyên không bao giờ thay đổ, đó là những tháng 1,
5 và 12 Âm lịch. Những tháng này tuy dầu sống có hạnh phúc, nhưng thường xảy ra
nhiều bất đồng trong gia đạo. Vậy bạn nên nhớ lại tháng sanh để tìm hiểu về duyên số
của mình xem còn thay đổi nữa hay không.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
V ề vấn đề gia đạo, tuổi nhỏ có nhiều rối rắm, cuộc sống thêm phần khó khăn và hay
xảy ra nhiều chuyện buồn lòng, không bao giờ bạn cảm thấy sung sướng hay thoải
mái về vấn đề gia đạo được êm ấm tạm thời trong thời gian bạn ở vào tuổi 30 trở lên,
nhưng chưa chắc đã bình thường mãi, trong suốt cuộc đời gia đạo chưa chắc đã hoàn
toàn yên vui. Công danh không nên cao chỉ ở vào mức độ bình thường, có thể nói là
chỉ giữ được danh dự cho cuộc đời mình mà thôi, chớ không lên đến tuyệt đỉnh của
vấn đề danh vọng, đó là số phận của bạn phải chịu lấy. Không nên đặt nhiều hy vọng
về vấn đề này, cố trèo coa thì té nặng đấy. Cuộc sống của vấn đề danh vọng chỉ có thể
xem cho nó ở mức độ bình thường mà thôi. Cần nhất là gia đạo, bạn phải cẩn thân và
nhịn nhục mới tránh được sự đổ vỡ hay những xích mích bất thường.
Sự nghiệp được vững vàng nhờ trí sáng suốt và lo nghĩ hoàn thành với một thời gian
dài hơn 10 năm, đó là những năm mà bạn lao tâm khổ trí nhất và bắt đâu hoàn thành
sự nghiệp một cách vững vàng vào năm bạn ở tuổi 38. Tiền bạc ra vô bất thường, làm
cũng có khi vô lắm tiền, nhưng lại ra như nước, tiền bạc không được điều hòa cho
lắm, cứ vô, ra cầm chừng. Số nắm được tiền của phải từ 40 trở đi. Sự cần mẫn và
siêng năng cũng là vấn đề giữ lấy tiền bạc, tạo ra tiền bạc mà nắm phần vững chắc của
nó bằng cách bạn phải cố gắng hơn nữa. Bắt đầu từ Bính Ngọ trở đi bạn mới giữ vững
được tiền bạc và có thể hưởng được mức trung bình cho cuộc sống.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN

T rong vấn đề làm ăn hùn hạp, bạn cũng cần lựa chọn người cho hợp tuổi mới có thể
phát triển công việc một cách mau lẹ được. Sự phát triển làm ăn cũng tùy ở sự trùng
hợp mới có thể nắm lấy nhiều may mắn và thắng lợi. Vậy bạn nên cần lựa chọn những
tuổi này: Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Giáp Tý.
Những tuổinày có thể giúp bạn làm ăn mau phát đạt và có thê có nhiều tài lộc, nếu
gặp được những tuổi này hơp tác làm ăn hay hùn hạp trong mọi công việc khác.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
V ấn đề hôn nhân và hạnh phúc cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, bạn nên cần
lựa chọn như thế nào để cho cuộc sống được dễ dàng và cũng cần cho sự phát triển sự
sống của mình bằng cách làm cho cuộc đời được sung sướng hơn. Bởi vậy trong việc
chọn bạn và lương duyên và hạnh phúc cũng là một vấn đề hết sức quan trọng cho
cuộc đời thành công hay thất bại, sung sướng hay nghèo khổ, đều do lương duyên tạo
thành. Sau đây là những tuổi mà bạn có thể chọn lấy, cuộc sống được trùng hợp, trong
việc làm ăn mau phát đạt, vì những tuổi này rất hạp với tuổi bạn, đó là những tuổi:
Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi.
Kết hôn với tuổi Đinh Mão: Bạn kết hôn với tuổi Đinh Mão làm cho cuộc sống mau
phát triển, công danh được dễ dàng và mau lên đến cao độ. Kết hôn với tuổi Canh
Ngọ: Có thể phát triển tiền bạc một cách mau chóng. Kết hôn với tuổi Quý Dậu: công
danh và sự nghiệp đều lên một lượt, đưa cuộc đời đến chỗ giàu sang, phú quý. Kết
hôn với tuổi Ất Hợi: Chỉ phát triển công danh, tài lộc bình thường, con cái đủ nuôi.
Kết hôn với tuổi Giáp Tý: Có đầy đủ hào con và hào của, hai tuổi này vẫn lên song
song với nhau. Kết hôn với tuổi Quý Hợi: Tiền bạc làm ra mau chóng, nhưng đường
công danh có nhiều trắc trở, hào của nhiều, hào con lại ít.
Trên đây là những tuổi mà bạn có thể kết hôn với những diễn tiến tổng quá như trên.
Phần xã hội và gia đình được tùy theo hoàn cảnh nhưng đều có thể được vẹn toàn và
khỏi lo sợ thất bại não nề.
Trái lại nếu bạn kết hôn với những tuổi này, thì bạn chỉ có thể sống được một cuộc
sống trung bình mà thôi. Đó là những tuổi chỉ hạp về tình cảm, tài lộc không được
hạp nhiều như các tuổi: Bính Dần, Nhâm Thân, Tân Dậu, Canh Thân. Những tuổi này
nến bạn kết hôn thì chỉ có một mức sống trung bình về công danh cũng như về tài lộc,

mà không được hưởng những cảnh sang giàu, chỉ đủ ăn, đủ mặc.
Nếu bạn phải kết duyên với những tuổi này, bạn phải sống một cuộc đời khô cực và
luôn luôn thiếu thốn chẳng những về công danh không lên cao, tiền bạc làm ra rất
khó. Không bao giờ có thể sống được hoàn toàn đầy đủ. Đó là bạn phải kết duyên với
những tuổi này: Mậu Thìn, Giáp Tuất. Nhâm Ngọ. Ba tuổi này mà kết duyên thì khó
mà thoát khỏi cảnh bần hàn thiếu hụt liên miên.
Với những năm này là những năm khắc của bạn, bạn không nên cưới vợ hay tính toán
việc hôn nhân, vì nếu hôn nhân gặp những năm mà có sự khắc kỵ thường sanh ra cảnh
ngang trái phũ phàng. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 16, 22, 28, 34, 40, 46,
và 52 tuổi. Nên kỵ vào những năm này vì số tuổi có nhiều sự khắc kỵ trong đời bạn.
Sanh vào những tháng này tuổi Bính Dần phải gặp nhiều lần thay đổi lương duyên, đó
là bạn sanh vào những tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9 và 10 Âm lịch. Sanh nhằm những tháng
này có số lưu thê hay lo nghĩ buồn rầu về việc vợ con.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
N hững tuổi này rất đại kỵ cho tuổi bạn có thể gây ra những cuộc sống hư hỏng, tuyệt
mạng, biệt ly và có thể làm cho cuộc đời b5n phải cam phận là một kẻ đi trong đ êm
tối, đó là khi bạn kết duyên hay hợp tác với những tuổi này: Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh
Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu, Kỷ Mùi.
Những tuổi kể trên là những tuổi đại kỵ hiệp hôn, cũng như về việc làm ăn. Bạn cần
tránh những tuổi này, để không mang lấy những sầu não đau thương cho cuộc sống.
Khi gặp tuổi đại kỵ bạn phải cúng sao hạn cho đúng kỳ, tùy theo năm mà cúng và phải
tu nhân, tích đức, thì được giải hạn ngay.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Bính Dần có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi
20, 24, 27, 30, 36 và 42 tuổi. Những năm ở vào số tuổi này, phải cẩn thận đề phòng,
có bịnh hoạn, tai nạn hay xảy ra nhiều việc khó khăn trong vấn đề làm ăn.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
S au đây là ngày, giờ, tháng mà bạn xuất hành hạp nhất trong suốt cuộc đời cho tuổi
bạn. Số của tuổi Bính Dần rất hạp vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bất
kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào bạn cũng có thể xuất hành vào

những ngày chẵn giờ chẵn và tháng chẵn cả, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà
còn giúp bạn thành công trong bất kỳ việc gì.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
T ừ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, có thể phát triển về vấn đề tài lộc, phần tình cảm
cũng vượng phát mạnh bạp, vấn đề con cháu trong gia tộc đều phát triển lên tột độ, có
thăng quan tấn tước, hay nhiều hay đẹp về tài lộc. Năm 42 và 43 tuổi, năm dẫy đầy
hạnh phúc, phát vượng tài lộc và tình cảm. Năm 44 và 45 tuổi, yên tĩnh, trong thời
gian này tài lộc chỉ bình thường, có bịnh hoạn, gia đình hạnh phúc yên vui.
T ừ 46 đến 50 tuổi: Vào tuổi 46 có thay đổi về chuyện làm ăn hay trong gia đạo có
người đi xa, rời bỏ gia đình, việc làm ăn vẫn còn ở mức độ trung bình, có thể có một
vài thành công nhỏ. Năm 47 và 48 tuổi, đề phòng trong gia đình có người đau nặng,
hay có nhân đau nặng, việc làm ăn có phần ngưng trệ. Năm 49 và 50 tuổi, gia đình
yên vui, con cháu sum vầy nhưng bản thân cá nhân thì có nhiều yếu kém, có hao tài
vào những năm này.
T ừ 51 đến 60 tuổi: Khoảng thời gian này không thay đổi lắm, tiền bạc vẫn bình
thường, hay hao tài, tốn của, bịnh hoạn, nên cẩn thận những năm này rất nguy hiểm
cho cuộc đời bạn đấy.
Nữ Mạng – Bính Dần
Sanh năm: 1926, 1986 và 2046
Cung KHẢM
Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu)
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ
Bà Chúa Ngọc độ mạng
Bính Dần cung Khảm lửa lư,
Tuổi sanh Xuân, Hạ ấm no thanh nhàn.
Thu Đông sinh gái là nàng,
Lỗi sanh cực nhọc sanh nàng âu lo.
Lỗi sanh mang giỏ hái dâu,
Cực xác mệt trí điên đầu vì đâu.
Đặng sanh an ngủ có giờ,

Kẻ hầu người hạ đợi chờ khiến sai.
Tuổi Dần bất luận là ai,
Khôn ngoan mưu trí ít ai sánh bằng.
Giận ai muốn tới ăn gan,
Ai quấy biết lỗi than van chịu liền.
Tiền vận chẳng được an thân,
Hậu vận sung sướng tròn vành mấy thân.
CUỘC SỐNG
T uổi Bính Dần tiền vận rất khổ cực, âu sầu, tâm trí không được yên vui, lo nghĩ triền
miên, cuộc sống lên xuống không chừng đỗi. Vào trung vận cũng nhiều lao đao lắm,
chưa bao giờ có được sự thảnh thơi, cho nên cuộc sống vào thời kỳ tiền vận thường bị
hăm dọa, trung vận cũng có nhiều sầu khổ lo âu về cuộc sống, hậu vận mới an nhàn
và thảnh thơi được.
Tóm lại: Cuộc đời của tuổi Bính Dần vào tiền vận thì khổ sở, trung vận lao đao, hậu
vận mới được an nhàn về thể xác.
Tuổi Bính Dần hưởng thọ trung bình khoảng từ 55 đến 73 tuổi. Nhưng nếu ăn ở hiền
lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
V ề tình duyên tiền vận cũng có nhiều khó khăn rồi mới thành. Theo tướng số và tử
vi, tuổi Bính Dần về tình duyên chia ra ba giai đoạn như sau:
Sanh vào những tháng sau đây cuộc đời sẽ có ba lần thay đổi tình duyên và hạnh
phúc, đó là sanh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những
tháng nầy thì cuộc đời bạn phải có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh
phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào
những tháng nầy thì cuộc đời bạn sống hoàn toàn hạnh phúc, không có thay đổi về
vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5 và 12 Âm lịch.
Trên đây là diễn tiến về tình duyên của tuổi Bính Dần, căn cứ theo trên, bạn có thể
quyết định số mạng theo cuộc đời của mình.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
C ông danh nếu có cũng chỉ ở mức độ tầm thường, nếu không có công danh thì việc

làm ăn có nhiều tấn phát. Phần gia đạo từ 40 tuổi trở đi sẽ được êm ấm không có gì
xảy ra có thể làm cho gia đạo ở trong sự bão tố của cuộc đời.
Sự nghiệp được vững chắc từ lúc vừa vào tuổi 40. Tiền bạc có cơ hội phát triển vào
tuổi 42 trở đi, vào tuổi nầy thì tiền bạc được dư dả, có cơ hội tạo nên sự nghiệp và tiền
bạc hoàn toàn đầy đủ.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
T rong việc làm ăn hay hợp tác làm ăn, bạn cần nên lựa những tuổi hạp với tuổi mình
mới tạo được một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và mới có thể đem lại cho đời mình vui
tươi, êm ấm được. Trong suốt cuộc đời bất kỳ vào lúc nào, bạn cũng có thể hợp tác
làm ăn hay hùn hạp, cộng tác với những tuổi nầy: Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu. Ba
tuổi nầy rất hạp với tuổi Bính Dần trong mọi sự làm ăn cũng như mọi khía cạnh của
cuộc đời.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
T rong việc hôn nhân bạn cần phải lựa chọn những tuổi hạp với tuổi mình, mới có thể
tạo được cuộc sống vui tươi và đầy đủ. Nếu bạn chọn được những tuổi sau đây, bạn sẽ
sống một cuộc sống hoàn toàn giàu sang hay ít ra cũng dư dã về tiền bạc, cuộc đời
hoàn toàn sung sướng. Đó là bạn chọn được các tuổi: Đinh Mão, Canh Ngọ, Quý Dậu,
Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi. Nếu bạn kết hôn với tuổi Đinh Mão hay Canh Ngọ: Bạn
có cơ hội tạo lấy tương lai và dễ dàng tạo một cuộc sống hoàn toàn. Với tuổi Quý
Dậu, Ất Hợi: Cuộc sống có cơ hội phát triển về tiền bạc và dễ dàng trong sự làm ăn.
Với tuổi Giáp Tý và Quý Hợi: Có thể tạo được một cuộc đời hoàn toàn tươi đẹp và
đầy đủ cho cuộc sống của bạn.
Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà
thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Bính Dần đồng tuổi, Nhâm Thân. Hai tuổi nầy chỉ
hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên mà không hạp về đường tài lộc.
Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy thì cuộc sống của bạn có thể sẽ gặp sự khó
khăn hoặc không tạo được một cuộc sống hoàn toàn êm đẹp, cuộc đời vẫn cứ nghèo
khổ triền miên, không có cơ hội tạo lấy một cuộc đời khả dĩ bảo đảm cho sự sống, đó
là bạn kết duyên với các tuổi: Mậu Thìn, Giáp Tuất, Canh Thìn. Bạn kết hôn với
những tuổi nầy đời bạn sẽ bị nghèo khổ và không tạo được cơ hội phát triển về tài lộc.

Những năm nầy xung kỵ tuổi. Việc kết hôn sẽ không thành hay thành thì phải gặp
cảnh xa vắng triền miên, sầu khổ và lo âu về việc gia đình, đó là bạn ở vào số tuổi: 22,
28, 34, 40, 46 và 52 tuổi. Những năm nầy có chồng thì sẽ phải gặp cảnh xa vắng luôn
luôn.
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, về tình duyên của bạn phải có nhiều lần thay đổi,
hay cuộc đời bạn có rất nhiều chồng. Đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 3 và 9 Âm
lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng trên, cuộc đời sẽ có nhiều chồng, hay ít ra cũng
sẽ rất đa đoan về vấn đề tình duyên.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
T rong cuộc đời bạn có những tuổi đại kỵ nhứt trong đời, kết hôn hay làm ăn gặp phải
cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi xung kỵ với tuổi Bính Dần.
Đó là các tuổi: Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu và Kỷ Mùi.
Những tuổi nầy là những tuổi rất xung khắc với tuổi bạn, không nên làm ăn hay kết
duyên, sẽ có hại cho cuộc đời.
Trong việc hôn nhân nếu đã lỡ thương yêu nhau mà gặp tuổi kỵ thì nên kết hôn một
cách âm thầm, kỵ nhất là không nên làm lễ ra mắt linh đình. Trong sự làm ăn nếu gặp
tuổi kỵ nên tránh giao dịch nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong bà con thân tộc hoặc con
cái nếu gặp tuổi kỵ thì phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng sao giải
hạn thì mới có thể sống gần nhau được. Ngoài ra, cần phải luôn luôn nhẫn nhịn về lời
ăn tiếng nói với những người kỵ tuổi với mình để tránh những sự đáng tiếc có thể xảy
ra.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Bính Dần có những năm khó khăn nhứt, làm ăn không được khá, hay cuộc sống
có nhiều rối rắm. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 27, 33, 38 và 43 tuổi. Những
năm nầy nên đề phòng bịnh hoạn hay hao tài tốn của.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Bính Dần xuất hành vào những ngày hạp nhứt là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng
lẻ. Xuất hành theo như trên thì sẽ thâu hoạch được nhiều thắng lợi, không sợ thất bại
gì cả. Việc xuất hành trên được áp dụng cho suốt cuộc đời.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

T ừ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi nên đề phòng về vấn đề tình cảm, coi chừng bị lợi
dụng. Năm 19 tuổi, sẽ gặp một chuyện tình rất đẹp, nhưng rồi cũng vẫn sẽ bị tan vỡ.
Năm 20 tuổi, kỵ tháng 6, kỵ màu đen và kỵ đi xa. Từ 21 đến 23 tuổi: Trong ba năm
nầy nhất định bạn sẽ gặp được người tình lý tưởng của bạn. Năm 24 tuổi, năm nầy có
thể bạn sẽ lập gia đình và nếu có sẽ rất tốt. 25 tuổi, năm đầy đủ hạnh phúc. Đời bạn
bắt đầu lên từ đây.
T ừ 26 đến 30 tuổi: Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bạn, gia đình thì êm
ấm hạnh phúc, con cái đều được như ý, nếu bạn đã có gia đình, tiền bạc và tài lộc vào
như nước. Bạn nên lợi dụng những năm tốt nhất nầy của đời bạn để xây dựng sự
nghiệp vì đây là những năm của bạn, không hề có sự thất bại hoặc buồn phiền.
T ừ 31 đến 35 tuổi: Cuộc đời con người ta như nước thủy triều, vì vậy, có khi lên thì
phải có khi xuống, và đây là những năm xuống của đời bạn, vì suốt trong khoảng thời
gian nầy nhất định bạn hoặc sẽ bị lừa gạt, hao tài tốn của, hoặc sẽ bị đau bịnh liên
miên, làm ăn thất bại, việc gì tính cũng không thành. Tuy nhiên về bổn mạng nhờ có
quý nhân phò trợ nên vẫn được vững vàng.
T ừ 36 đến 40 tuổi: Khoảng thời gian nầy là khoảng thời gian yên tĩnh của đời bạn, tài
lộc trung bình, tuy nhiên sẽ có một vài sự sôi nổi về vấn đề tình cảm, coi chừng hãy
đề phòng, bạn có thể vì một phút yếu lòng nào đó mà có thể làm cho hạnh phúc gia
đình của bạn bị sứt mẻ hoặc sụp đổ bất ngờ.
Từ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi, năm nầy hơi xấu vào những tháng đầu năm, vào tháng 6
trở lên thì khá. 42 tuổi, năm nầy có nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp, tài lộc có
kết quả mỹ mãn. 43 tuổi, năm nầy có kỵ vào tháng 3 và 6, ngoài ra, những tháng khác
trung bình. 44 tuổi, năm nầy tài lộc đều tốt đẹp, toàn năm thâu nhiều thắng lợi về nghề
nghiệp lẫn tình cảm. 45 tuổi, năm nầy có tốt về đường tài lộc vào những tháng đầu
năm, những tháng cuối năm có hơi xấu.
Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi, khá tốt và có thể làm ra nhiều việc vĩ đại trong đời, năm
nầy tài lộc vượng phát. 47 và 48, hai năm nầy trung bình không lên cao cũng không
xuống thấp. 49 và 50, hai năm nầy vượng phát về vấn đề tài lộc và vấn đề tình cảm,
nhứt là những tháng 4 và 7 thì đại lợi.
Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian nầy việc làm ăn trung bình. Năm 51 tuổi, có hao

tài đôi chút. 52 tuổi, có phần thâu hoạch được nhiều tiền bạc. 53 tuổi, khá hay về phần
tình cảm, năm nầy có kỵ tháng 4. 54 tuổi, toàn năm đều xấu, nên đề phòng tai nạn và
bịnh tật. 55 tuổi, năm bình thường, không có chuyện gì xảy ra quan trọng.
Từ 56 đến 60 tuổi: Khoảng thời gian nầy nên cẩn thận cho lắm về bổn mạng và thân
thể. Năm năm khó tránh được những điều xấu làm cho thân phận có nhiều rầu buồn,
hãy cố gắng sống một đời sống đạo đức, ăn ở hiền lành thì Trời Phật độ.
Nam Mạng – Mậu Dần
Sanh năm: 1938, 1998 và 2058
Cung CẤN. Trực KHAI
Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên thành)
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY
Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý)
Xương CON CỌP
Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG
Phật độ mạng
Đoán xem số mạng tuổi này,
Mậu Dần mạng Thổ đất thành đền vua.
Số này trước vắn sau dài,
Anh em thân thích lạc ngoài phương xa.
Số sao có số quá chừng,
Duyên tình trắc trở lòng dòng đôi ba.
Tâm cơ tân khổ những là,
Bởi vì số mạng trở ra muộn màng.
Một thân toan tính trăm đường,
Đến khi vận giữa mới yên tấm lòng.
Tuổi sau mới được hưng long,
Cây già kết trái bông hồng tốt tươi.
CUỘC SỐNG
C uộc sống nhiều lao đao, tuổi nhỏ không được nhiều may mắn lắm, đường công danh
và sự nghiệp cũng thường hay lên bổng xuống trầm, cuộc đời không có được những

số may, cam chịu cảnh ngang trái với cuộc đời, không bao giờ có sự lo nghĩ cho vẹn
toàn. Tâm não hay xao động và có nhiều việc làm cho tâm trí nhiều lo buồn. Cuộc
sống có nhiều chán nản vì hoàn cảnh không cho phép phát triển sự nghiệp công danh.
Nên cần mẫn và kiên nhẫn mới có thể đoạt lấy sự vinh quang sau này.
Cuộc đời có thể tìm được một sự nghiệp vững vàng và từ tuổi 36 trở đi, sự nghiệp lúc
đó mới vững vàng được.
Số tuổi Mậu Dần cũng có cơ hội phát triển mạnh mẽ về công danh, tài lộc và sự
nghiệp nếu ăn ở hiền hòa, biết làm phước đức thì tuổi Mậu Dần hưởng thọ trung bình
trên 60 tuổi,và có thể sống lâu hơn nữa theo sự tiền định của Tử Vi, vậy nếu cần có
một cuộc sống lâu bền, bạn nên làm phước đức để được tăng thêm.
TÌNH DUYÊN
T rong vấn đề tình duyên, bạn cũng có thay đổi nhiều lần lắm. Số kiếp đối với tình
duyên thường hay có nhiều đau khổ. Nên cẩn thận và sáng suốt hơn nữa trong vấn đề
này. Bạn không nên có mặc cảm, hay những sự lo nghĩ quá nhiều, vì số kiếp, dù có
tránh cũng không khi nào được cả. Cố gắng tạo lấy một hoàn cảnh thuận tiện để tạo
lấy hạnh phúc, đừng buồn bực và chán nản trước một bối cảnh có liên quan rất nhiều
đến cuộc đời.
Vậy thì bạn cần nên đọc kỹ dưới đây, để biết xem bạn trong cuộc đời có mấy lần thay
đổi tình duyên: Sau đây là con số mà cuộc đời bạn sẽ phải thay đổi tùy theo tháng
sanh của bạn. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ có ba lần thay
đổi lương duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh
vào những tháng này cuộc đời bạn sẽ hai lần thay đổi tình duyên, đó là bạn sanh vào
những tháng Giêng, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì
vấn đề tình duyên bạn được chung thủy và có nhiều hạnh phúc đó là sanh vào những
tháng 2, 9, và 10 Âm lịch.
Tuy nhiên, theo số của tuổi Mậu Dần sẽ có nhiều thương đau về vấn đề tình duyên. Sự
não lòng khổ sở về vấn đề này đối với tuổi Mậu Dần không phải ít. Vậy bạn nên nhớ
lại xem bạn sanh vào những tháng nào để biết được đời mình đối với tình duyên còn
có thay đổi nữa không.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Công danh của tuổi Mậu Dần không được nhiều triển vọng tốt đẹp, tuy vậy không
phải chịu nhiều bi đát lắm vì công danh, tuy không lên cao, nhưng cũng không đến
nỗi tệ lắm, chỉ có thể hãnh diện đôi chút với đời. Về gia đạo có phần bê bối thường
xuyên, nên không được vui vẻ cho lắm, cuộc sống về gia đạo không được may mắn
lắm, thường có mặc cảm. Tuy nhiên cuộc sống phải nhờ đến gia đình mới có thể phát
triển được công danh.
Công danh hễ lên thì cao, hễ xuống thì rất là thấp, không có một mức trung bình cố
định, nên có thể nói rằng công danh chỉ vào ở một mức độ bình thường.
Gia đạo bê bối thì công danh không đem lại những kết quả cho cuộc đời. Đời sống
luôn luôn ăn liền và nối tiếp với vấn đề gia đạo, nên cẩn thận và sáng suốt, để cho
công danh vượt lên cao. Nếu không, đường công danh chỉ là một bóng mờ của cuộc
đời mà thôi.
Tiền bạc sẽ có phát triển vào năm 29 và 30 tuổi, nhưng chỉ ở giai đoạn tạm thời,
không được hoàn mỹ, cuộc làm ăn có nhiều kết quả tốt đẹp, tiền tài điều hòa và có
nhiều lợi to, nhưng rồi chỉ trong một thời gian ngắn sẽ bị tiêu tan, số chưa nắm được
nhiều tiền, muốn có một sự vững chắc về vấn đề này, phải đúng vào tuổi 34, nghĩa là
phải bước qua năm 33 tuổi mới có thể phát triển về vấn đề tiền bạc. Sự nghiệp hoàn
thành và vững chắc phải ở vào năm mà bạn phải được ít nhất là 36 tuổi, nhưng vững
chắc nhất là năm 37 tuổi.
Năm 29 và 30, tuy có nhiều lợi to về vấn đề tiền bạc nhưng không có sự căn bản và
bảo đảm được vững chắc lắm, cần phải có được một thời gian dài lo toan và suy nghĩ
mới tạo được sự nghiệp và tiền bạc vẫn đi đôi với sự nghiệp, khi tiền bạc nhiều thì sự
nghiệp lên cao.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
T rong một cuộc sống muốn có một sự nghiệp vĩ đại, muốn cho công việc làm ăn của
mình không xảy ra những điều thất bại, bạn cũng nên lựa chọn người để làm ăn. Công
việc làm ăn có tiến bộ, tấn triển con người mới vui tươi và hăng hái. Muốn tạo lấy
một tương lai vinh hiển, sống một cuộc đời sang cả, việc làm ăn phải tránh những tuổi
khắc kỵ với tuổi mình, phải có sự trung hòa và trùng hợp mới có thể phát triển mạnh
mẽ được.

Vậy trong sự làm ăn bạn phải cần lựa cho được những tuổi sau đây: Nhâm Thìn, Ất
Mùi, Mậu Tuất. Ba tuổi trên đây rất hạp với tuổi Mậu Dần, có thể hùn hạp, hợp tác
hay trên mọi vấn đề có tánh cách tạo lấy tiền bạc. Chắc chắn hợp tác với những tuổi
này bạn sẽ nắm được nhiều thắng lợi và khỏi lo sợ bị thất bại đổ vỡ.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
V iệc xây dựng hạnh phúc gia đình, bạn cũng cần nên tìm cho mình những tuổi trùng
hợp, những tuổi mà có thể làm cho gia đình êm, ấm, hạnh phúc vui tươi, trong sự làm
ăn, gia đạo được phát triển mạnh mẽ. Đồng vợ đồng chồng, mới có thể xây dựng được
một sự nghiệp lâu bền và không bao giờ có sự đổ vỡ nửa chừng. Trong việc hôn nhân
và hạnh phúc, bạn cũng cần lựa chọn cho đúng những tuổi sau đây: Nhâm Thìn, Ất
Mùi, Mật Tuất, Kỷ Sửu. Những tuổi này sẽ giúp bạn thành công trên cuộc đời.
Bạn kết hôn với tuổi Nhâm Thìn: Nhân Thìn giúp bạn thành công to trên đường sự
nghiệp, tiền bạc được dồi dào, hào con đủ nuôi. Kết hôn với tuổi Ất Mùi: Tuổi Ất Mùi
với Canh Dần rất hạp nhau về tánh tình, làm ăn được mau phát đạt, không giúp phát
triển công danh, nhưng lại có nhiều tiền bạc, hào con đông đủ. Kết hôn với tuổi Kỷ
Sửu: Tuổi Kỷ Sửu giúp bạn cả hai phương tiện gia đình và sự phát triển tiền bạc, lại
có đủ trai đủ gái để nuôi. Kết hôn với những tuổi này đặng tốt. Tuy nhiên cũng có thể
ảnh hưởng đến số mạng, vậy bạn hãy xem tuổi nào đại kỵ biệt ly hay tuyệt mạng vào
những phần dưới đây.
Nếu bạn đã lỡ hay sắp kết hôn với những tuổi sau đây thì bạn chỉ có một cuộc sống
trung bình về công danh cũng như về sự nghiệp mà thôi, đó là những tuổi: Tân Mão,
Đinh Dậu. Hai tuổi này có số hạp về vấn đề tình cảm, nhưng không hạp về vấn đề tài
lộc, công danh. Hai tuổi này chỉ được tốt và có tình thương yêu cao độ mà thôi.
Những tuổi này là những tuổi không phù hạp với tuổi Canh Dần, có thể kết hôn,
nhưng không đem lại cho cuộc đời một sự sống hoàn toàn hay đẹp về vấn đề tài lộc,
tình cảm lẫn công danh: Đó à những tuổi: Giáp Ngọ, Kỷ Hợi, Đinh Hợi, Mậu Tý.
Những tuổi trên đây chỉ có thể kết hôn nhưng phải chịu số kiếp nghèo hèn, bần hàn,
trong công việc làm ăn không được có nhiều may mắn lắm, sống thiếu thốn liên miên
trong suốt cuộc đời.
Có những năm mà không nên cưới vợ hay tính chuyện lương duyên, vì gặp năm xung

khắc, nếu phạm phải khó thành đôi bạn và có nhiều khắc kỵ phải chịu cảnh vắng vẻ
phòng không và hay sanh ra cảnh vợ bỏ đi. Đó là những năm mà bạn ở vào tuổi này:
21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi.
Những năm trên đây bạn không nên tính chuyện hiệp hôn hay có sự hiệp hôn, không
được tốt cho cuộc tình duyên của bạn sau này.
Những tháng này, tuổi Mậu Dần gặp phải nhiều lần thay đổi lương duyên hay có
nhiều thay đổi trong việc tình duyên gia đạo, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4, 5,
6, 7 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này chắc chắn bạn sẽ có số lưu thê
hay đau khổ về đường vợ con.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
S au đây là những tuổi đại kỵ nếu bạn kết hôn hay hợp tác làm ăn thì sẽ gặp cảnh gãy
gánh nửa đường hay sanh ra cảnh biệt ly, xích mích, không thuận tiện cho sự đ ào tạo
lấy sự nghiệp của mình. Đó là những tuổi rất khắc kỵ với tuổi Mậu Dần như sau đây:
Canh Dần, Quý Tỵ, Bính Thân, Nhâm Dần. Ất Tỵ, Mậu Thân và Giáp Thân. Tuổi
Mậu Dần rất đại kỵ những tuổi trên đây, nếu có kết hôn hay hùn hạp làm ăn sẽ rất
nguy hiểm đến cuộc sống và tánh mạng của mình.
Khi gặp tuổi khắc, kỵ phải cầu nguyện cho thật nhiều, cố công tu thân tích đức, làm
việc ân nghĩa, cầu Trời khẩn Phật và nhất là phải cùng sao hạn hằng năm thì sẽ được
giải hạn. Nên nhớ khi gặp tuổi kỵ thì công việc làm ăn sẽ không tấn phát. Cúng sao
giải hạn chỉ có tánh cách không nguy hiểm đến tánh mạng mà thôi.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Mậu Dần gặp nhằm những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn bạn gặp số
tuổi 23, 27. 31 và 37 tuổi. Bạn nên cẩn thận vào những năm này. Số bạn trong những
năm này sẽ có nhiều xui xẻo không diễn tiến bình thương theo cuộc sống mà trái lại
sẽ gặp những vấn đề ngang trái phũ phàng, cuộc sống có phần sao động và sôi động
mãnh liệt. Nên cẩn thận trong mọi việc làm ăn, không sẽ gặp tai nạn hay bịnh hoạn
bất thường.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
S au đây là ngày giờ mà bạn xuất hành hạp nhất trong suốt cuộc đời bạn. Tuổi Mậu
Dần chỉ hạp vào những giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn, bất kỳ xuất hành trong ngày

nào, tháng nào, hay giờ nào cũng có thể làm ăn có những thắng lợi miễn đúng với
những ngày, giờ và tháng kể trên.
Việc trên đây là do sự nghiên cứu của các nhà chiết tự Âu Tây và Đông Phương phối
hợp, đó là các sự huyền bí về chiêm tinh mà các chiêm tinh gia: Tào Tuyết Long,
Artémidore, Nicophare và bác sĩ kiêm huyền bí gia Regnault (Pháp) nghiên cứu bằng
sự khám nghiệm thi thể và ép xác chết như Kyserling ở Ai Cập.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
T ừ 29 đến 35 tuổi: Số tuổi còn nhiều lao đao, nhiều lo nghĩ, cuộc đời chưa hẳn làm
được việc gì khả dĩ lên cao được, cho nên tuổi 29, số có nhiều đau buồn. Tuổi 30 và
31 đỡ khổ hơn đôi chút, nhưng năm 31 tuổi lại gặp nhiều sự buồn phiền về gia cảnh,
nhưng tâm não và công danh có phần tiến triển đôi chút. Từ 31 đến 33 tuổi không
được hoàn toàn êm đẹp, sẽ phải ở trong một tình trạng đau khổ nhất, buồn bã nhất có
thể không đem lại cho cuộc đời nhiều việc may mắn hơn. Từ 34 đến 35 tuổi, số lên
cao, hai năm này bạn làm ăn phát đạt, tiền bạc dư dả, công việc có thể tiến lên cao
được.
T ừ 36 đến 40 tuổi: Tuổi 36 gặp nhiều may mắn, nhưng cũng có lúc sẽ đau buồn
nhiều, nhưng nói chung đều ở trong tình trạng phát triển mạnh mẽ về tài lộc cũng như
về tình cảm. Tuổi 37 và 38 sự nghiệp khá vững vàng, sẽ có nhiều may mắn hơn nữa
trong việc làm ăn, gia đình hạnh phúc được yên vui không có nhiều xáo động lắm.
Năm 39 và 40 hy vọng thành công hoàn toàn về gia đạo, sự nghiệp lẫn tiền tài, có thể
phát triển được nhiều công việc làm ăn cũng như về khía cạnh tình cảm. Hai năm này
khá tốt đẹp trong cuộc đời, làm gì được nấy, có thể hoàn thành sự nghiệp một cách dễ
dàng.
T ừ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, gặp sao hạn nặng cuộc đời có nhiều thay đổi, việc
làm ăn trở ngại lớn, nên cẩn thận làm ăn, hay lo công việc làm ăn thì mới thành công.
Năm 42 và 43 tuổi tình trạng bình thường không có sôi động, hay thất bại gì cả chỉ ở
trong mức độ trung bình mà thôi, nên cẩn thận trong việc giao dịch hay giao thương
thì tốt. Từ 44 đến 45 tuổi, thận trọng cho lắm kẻo gặp tai nạn, hai năm này có hao tài
tốn của đôi chút, việc gia đạo không được hay đẹp và tròn vẹn cho lắm, cần nên đề
phòng tai nạn năm 44 tuổi. Năm 45 thì qua khỏi được chút nhưng cũng không được

tốt lắm.
T ừ 46 đến 50 tuổi và suốt cuộc đời: Tuổi 46 không có gì đáng gọi là may mắn, nhưng
năm này lại có hoạnh tài, có chút về tài lộc, cẩn thận trong việc giao dịch thì tốt hơn.
Tuổi 47 và 48 và cho đến suốt cuộc đời, công danh, sự nghiệp, gia đạo chỉ ở trong
mức độ bình thường mà thôi. Không lên cao và cũng không có hao hụt nhiều về tiền
bạc. Công việc vẫn điều hòa, càng phát xuất bao nhiêu, thì lại càng thâu nhiều lợi bấy
nhiêu. Đừng nên phung phí tiền bạc một cách vô ích, nên cần thận cho thân thể, con
cái thường hay đau bịnh thuyên chuyển, thay đổi làm ăn.
Nữ Mạng – Mậu Dần
Sanh năm: 1938, 1998 và 2058
Cung KHẢM
Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách)
Xương CON CỌP
Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG
Phật Bà Quan Âm độ mạng
Số này sau ngắn trước dài,
Anh em thân thích lạc loài phương xa.
Nếu mà sanh thuận mùa Hạ,
Ấy là sung sướng khác thì lỗi ngay.
Mùa Xuân lỗi số chẳng mong,
Vợ chồng chẳng hạp duyên đầu phải xa.
Anh em sung khắc chẳng hòa,
Nói ra gây gỗ tự nhiên rầy rà.
Số tuổi tự lập gia đình,
Một mình toan tính trăm đường tự do.
Tuổi già y lộc hưng long,
Cây già kết trái những chồng phước dư.
CUỘC SỐNG
C uộc đời có phần sung túc về vấn đề tình cảm, hoàn cảnh của cuộc đời tuổi nhỏ
không đem lại nhiều tươi vui. Muốn tròn vẹn và có hạnh phúc, tiền bạc đầy đủ và dồi

dào, phải qua 30 tuổi trở đi mới có thể làm ăn được. Tiền vận còn lắm vất vả, gian nan
vì cuộc sống hay vì nghề nghiệp, trung vận mới có cơ hội tạo lấy sự nghiệp và hậu
vận mới có thể sống an nhàn được.
Tóm lại: Cuộc đời tuổi nhỏ tức là tiền vận cũng có nhiều đau xót, hậu vận mới được
an nhàn, trung vận vẫn còn những lo âu buồn tủi.
Tuổi Mậu Dần chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi. Số hưởng thọ trung
bình từ khoảng 56 đến 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở hiền hòa thì sẽ được gia
tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
V ề vấn đề tình duyên, tuổi Mậu Dần có nhiều khe khắt, số sống về tình duyên như
sóng gió ba đ ào, như ngọn thủy triều lên, xuống vô chừng không nắm được phần
thắng lợi. Về vấn đề tình duyên được chia ra làm ba giai đoạn như sau:
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời có ba lần thay đổi về vấn đề tình
duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 4 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những
tháng nầy thì cuộc đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc,
đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào
những tháng nầy thì cuộc đời bạn sống được hoàn toàn hạnh phúc, đó là bạn sanh vào
những tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm lịch.
Trên đây là diễn tiến về những vấn đề tình duyên của tuổi bạn, tùy theo tháng sanh
quyết định cuộc đời. Bạn nên nhớ tháng sanh mà suy ngẫm về vấn đề tình duyên của
mình.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
P hần gia đạo có nhiều thắc mắc, không sống êm đềm mà trái lại thường nghi kỵ và
buồn tẻ. Sự việc nầy vào hậu vận mới được yên vui. Công danh nếu có, cũng chỉ ở
vào mức độ trung bình. Không theo đuổi công danh thì việc làm ăn có cơ hội phát đạt
thuận về giao thương, buôn bán.
Tiền bạc được dễ dàng kể từ năm 30 tuổi trở lên, cuộc sống có phần vững chắc. Sự
nghiệp tầm thường, không hoàn toàn giữ được sự nghiệp lâu bền, thường hay bị đổ vỡ
bất thường cho đến tuổi 40 mới nắm vững chắc được.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN

T rong việc buôn bán làm ăn, hay hợp tác, giao dịch về tiền bạc, cần phải lựa chọn
tuổi tác mới tạo được nhiều cơ hội thuận tiện trong cuộc sống. Nếu trong cuộc đời cần
giao thương, giao dịch hay mọi việc có liên quan đến đời sống thì cần nên hợp tác với
những tuổi nầy: Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu. Những tuổi nầy rất hạp với tuổi Mậu Dần
trong mọi việc làm ăn trong suốt cuộc đời.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
T rong việc kết hôn hay chọn lựa người để trao thân gởi phận, muốn sống một cuộc
đời đầy đủ, có thể tạo nên cơ nghiệp và hưởng được sự sung sướng trên đời, bạn cần
nên kết hôn với những tuổi sau đây, rất hạp về vấn đề tình duyên, mà còn hạp về
đường tài lộc nữa. Đó là bạn kết duyên với những tuổi: Kỷ Mão, Quý Mùi, Ất Dậu,
Đinh Hợi, Đinh Sửu, Ất Hợi. Nếu bạn kết duyên với tuổi Kỷ Mão, Quý Mùi: Cuộc
sống được thêm phần sung túc, về phần tài lộc được đầy đủ và cuộc đời có sự sung
sướng hoàn toàn. Với tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi: Hai tuổi nầy có cơ hội phát triển về
công danh sự nghiệp, cuộc sống được hoàn toàn hạnh phúc và êm đẹp. Với tuổi Đinh
Sửu, Ất Hợi: Cuộc sống được đẩy mạnh đến chỗ giàu sang phú quý, con cái được sum
vầy hạnh phúc.
Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, cuộc sống bạn chỉ có thể tạo được một cuộc
sống trung bình mà thôi, vì các tuổi sau đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên
mà lại không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Bính Tuất,
Bính Tý.
Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, bạn có thể sẽ không tạo được một cuộc sống
hoàn toàn đầy đủ và suốt cuộc đời chỉ sống trong sự nghèo nàn và đau buồn, không
vượt lên được một sự may mắn, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân.
Hai tuổi nầy không thuận với tuổi bạn về đường tình duyên cũng như về tài lộc.
Những năm nầy rất xung kỵ với tuổi bạn, không nên kết hôn, vì kết hôn bạn có thể
gặp cảnh xa vắng trong cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào tuổi: 20, 26, 32, 38,
44, 50 và 59 tuổi.
Tuổi Mậu Dần sanh vào những tháng nầy sẽ có số đa phu hay có phần đa đoan về việc
chồng con, đó là sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm lịch.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

T rong cuộc sống có những tuổi đại kỵ đặc biệt, đó là các tuổi sau đây, không nên kết
duyên, giao dịch hay làm ăn, cuộc đời có thể sẽ bị tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly
hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Đó là các tuổi: Tân Tỵ và Quý Tỵ. Bạn không nên kết duyên
hay giao dịch với những tuổi nầy có thể xảy ra những trường hợp kể trên, tốt hơn là
bạn nên tránh là tốt.
Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhân phải nên âm thầm đừng nên làm lễ hôn nhân hay ra
mắt bà con thân tộc một cách linh đình. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì đừng giao
dịch nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong vấn đề con cái hoặc bà con thân tộc thì phải cúng
sao giải hạn hằng năm cho cả hai tuổi, thì mới có thể ở gần nhau được.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Mậu Dần có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23,
27, 31 và 40. Những năm nầy làm ăn không được hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống có
phần suy yếu, tiền bạc không tạo được một cách dễ dàng. Những năm nầy bạn nên
phải hết sức cẩn thận, nhất là cần phải để ý nên đề phòng hao tài hay có đau bịnh.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Mậu Dần hạp vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn. Xuất hành làm ăn
buôn bán hay giao dịch đều đoạt lấy thắng lợi và không bao giờ sợ có sự thất bại. Sự
xuất hành theo trên áp dụng suốt đời sẽ có nhiều hay đẹp.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
T ừ 19 đến 25 tuổi: Năm 19 tuổi, có nhiều tốt đẹp về việc làm ăn, vào những tháng 6
và 9 Âm lịch có tài lộc, nên cẩn thận vào tháng 4 Âm lịch. 20 tuổi, năm nầy cũng tốt
lắm, làm việc gì cũng có thâu hoạch thắng lợi, toàn năm nắm chắc phần thắng trong
tay. 21 tuổi, năm nầy có ba tháng tốt đẹp, đó là tháng 3, 7 và 11 Âm lịch, ba tháng nầy
nên khuếch trương, giao dịch về tiền bạc thì thâu nhiều kết quả, những tháng khác tầm
thường. 22 và 23 tuổi, hai năm trung bình, làm ăn lần lần, thâu hoạch thắng lợi ít, và
không có hao tài. 24 và 25 tuổi, năm 24 tuổi có nhiều chuyện khá hay về đường tình
cảm, về đường tài lộc thiếu kém, năm nầy không nên đi xa có hại; năm 25 tuổi, kỵ và
xung khắc vào những tháng 4, 6 và 8 Âm lịch. Ba tháng nầy có hao tài, những tháng
khác tầm thường.
T ừ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi gặp nhiều may mắn trong việc phát triển sự nghiệp,

công danh hay việc làm ăn có cơ hội tốt đẹp cho đời bạn. Năm 27 tuổi, năm nầy giao
thương vào những tháng 3 và 7 Âm lịch thì tốt, tháng 9 và 11 Âm lịch, không nên đi
xa hay giao dịch về tiền bạc. Năm 28 tuổi, có đau bệnh hay hao tài tốn của vào những
tháng 4 và 6 Âm lịch. Năm 29 tuổi, tròn vẹn, mọi công việc đều có thể làm được
nhưng không thâu hoạch nhiều kết quả cho lắm. Năm 30 tuổi, năm nầy có hoạch tài,
hay có nhiều việc tào nên sự nghiệp, tiền bạc bất ngờ.
T ừ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi toàn vẹn, việc làm ăn bị ngưng trệ đôi chút, những
tháng 8 và 12 kỵ đi xa. Năm 32 tuổi, năm nầy toàn năm yên tĩnh không có sự sôi động
về nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. 33 tuổi, việc làm ăn có nhiều sự vững chắc và
quyết định. Năm nầy tài lộc khá dồi dào. 34 và 35, hai năm có thể hoàn thành sự
nghiệp vĩ đại một cách dễ dàng không sợ có sự thất bại hay hao hụt về tiền bạc.
T ừ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi trung bình, không có gì quan trọng liên quan đến cuộc đời.
37 tuổi, năm nầy khá tốt đẹp cho việc đi xa, giao dịch về tiền bạc, nhứt là tháng 9 và
10, kết quả tốt đẹp về tài chính. 38 tuổi, được vững bền về hạnh phúc và vấn đề tình
cảm. 39 tuổi, có hy vọng thành công về đường con cái và tài lộc lẫn tình cảm. Năm 40
tuổi, vẹn toàn, năm nầy có sự vui mừng trong gia đạo, tài lộc bình thường.
T ừ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian nầy, việc tài lộc được trung bình, việc làm ăn
khá hay, tuy nhiên về bổn mạng có hơi suy yếu vào số tuổi 42. Năm 43 kỵ tháng 10.
44 tuổi, năm nầy vững về bổn mạng, nhưng hao kém về tài lộc. Năm 45 tuổi kỵ ba
tháng đầu năm.
T ừ 46 đến 50 tuổi: Những năm nầy có số tốt, chẳng những thâu hoạch nhiều về tình
cảm, tài lộc mà gia đình có nhiều vui vẻ. Năm 46, bổn mạng vững chỉ kỵ tháng 10,
hớt tiền bạc, tình cảm không được dồi dào. Năm 48, năm nầy xấu, nên cẩn thận về sức
khỏe, tiền bạc trung bình. Năm 49, được tốt vào những tháng 2 và 7, tháng 11 có xung
kỵ. Năm 50, năm bổn mạng không được toàn vẹn, nên cẩn thận việc con cái và vấn đề
tiền bạc, năm nầy có phần xấu, nên cẩn thận cho lắm.
Nam Mạng – Canh Dần
Sanh năm: 1950, 2010 và 2070
Cung KHÔN. Trực NGUY
Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá)

Khắc LỘ BÀN THỔ
Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng)
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON HEO
Phật Bà Quan Âm độ mạng
Đoán xem số tuổi Canh Dần,
Người giàu mệt trí kẻ nghèo khổ tâm.
Thuận sanh thì số lại đông,
Canh Dần là số vợ chồng đôi ba.
Đặng sanh sung sướng vô cùng,
Có người sai khiến có bồi nấu ăn.
Nhưng mà cũng số lạ kỳ,
Có khi hưng thạnh có khi điêu tàn.
Ra ngoài doanh nghiệp có duyên,
Quý nhân phù trợ, phước trời ban cho.
Tánh tình ăn ở thẳng ngay,
Ai mà hiếp yếu ra tay binh liền.
Gặp ai thánh đố chẳng kiên,
Giận dữ mất trí như điên sợ gì.
CUỘC SỐNG
T uổi Canh Dần thuộc mạng Mộc nhưng tánh lại nóng nảy, cộc cằn làm cho cuộc
sống trở nên khó khăn hơn. Cuộc sống chưa hẳn thành công vào tuổi nhỏ. Sáng suốt
và nhẫn nại lắm mới vượt qua những điều lao khổ về thể xác, tâm hồn hay bị giao
động, tình cảm có phần không hay đẹp lắm, phải qua nhiều sóng gió. Như một con
thuyền đang ở biển khơi có gió bão.
Tóm lại: Cuộc đời toàn là sóng gió và sôi động như mặt biển bị cơn giông to phải
bình tĩnh và sáng suốt lắm mới thoát được những cạm bẫy.
Số rất ngay thẳng, nhưng thường hay làm cao hưởng giàu sang ở mức vào giữa cuộc
đời, tâm tánh hay nóng nảy, thiếu bình tĩnh, số của bổn mạng rất tốt ít hay đau bịnh,
bất ngờ. Số hưởng thọ trung bình từ 52 đến 55 tuổi. Nhưng tùy theo trường hợp ăn ở
nhân đức thì hưởng được gia tăng niên kỷ thêm từ năm năm trở lên.

TÌNH DUYÊN
L à tuổi Dần lại thuộc mạng Mộc nên chuyện tình duyên có nhiều khe khắt. Phải qua
nhiều thay đổi và mang nhiều vết thương đau, không bao giờ được sống với cuộc đời
tràn đầy hạnh phúc, mà trái lại toàn là chuyện đau lòng về vấn đề này. Những vết
thương tình ái cứ tiếp tục gây ra thành những dòng máu thương đau trong kiếp sống,
làm cho cuộc đời mang nhiều mặc cảm về vấn đề tình duyên. Và theo dưới đây là con
số mà bạn phải đi vào con đường tình duyên nhiều hay ít. Nếu bạn sanh nhằm vào
những tháng này thì cuộc đời bạn phải qua nhiều thay đổi về lương duyên và tối thiểu
là ba lần, đó là nếu bạn sanh trong những tháng 5, 7 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn
sanh vào những tháng được kể dưới đây sẽ có hai lần thay đổi về tình duyên, hạnh
phúc, đó là những tháng mà bạn sanh vào tháng Giêng, 3, 6, 8 và 12 Âm lịch. Nhưng
nếu bạn sanh vào những tháng này thì chuyện lương duyên chi một chồng một vợ và
không có sự thay đổi, đó là bạn sanh nhằm những tháng 2, 9 và 10 Âm lịch. Nhưng
nói chung thì tuổi Canh Dần nhiều đau thương về vấn đề tình ái trong lúc số tuổi bắt
đầu vào 20 trở đi.
GIA ĐẠO, CÔNG DANH
C ông danh của tuổi Canh Dần bắt đầu phát triển và có nhiều may mắn vào những
năm mà tuổi đã được 19 trở đi, phần công danh có cơ hội lên đến mức độ trung bình.
Sẽ có kết quả tốt đẹp vào những năm 23 và 24 tuổi, và đến 26 và 27 thì công danh có
phần nổi bật lên cao. Nếu sang suốt và nhẫn nại trong vấn đề này. Gia đạo lại có nhiều
buồn phiền, số không được sống nhờ bà xon thân tộc, mà phải sống cô đơn hay nhờ ở
bè bạn, người xa lạ nhiều hơn. Ít khi nắm lấy một cái gì tốt đẹp do bà con, gia tộc
dành cho.
Công danh cũng có lúc trầm bổng, tuy nhiên vẫn được đạt thành sở nguyện. Hy vọng
vào năm 18 tuổi, công danh bắt đầu có cơ hội tạo điều kiện tiến bộ và nhờ đó bạn có
thể phát triển thêm.
… Vấn đề gia đạo, có nhiều phiền tủi vào những tuổi mà bạn vừa qua từ 20 đến 21
tuổi. Nếu mồ côi cha trước thì công danh ít sáng tỏ. Nếu mồ côi mẹ trước thì trái lại
phần công danh sáng tỏ và lên cao mau lẹ. Gia đạo luôn ở trong những việc buồn
phiền, cố gắng và phải có lòng yêu mến gia đạo, Trời, Phật mới thương mà giúp cho

tạo lấy một cuộc sống nhiều may mắn.
Nếu bạn có sự nghiệp vững chắc và bền bỉ thì cũng phải ở vào số tuổi bắt đầu từ 26
trở đi, nhưng công việc hoàn thành được một sự nghiệp vĩ đại thì không có cơ hôi
nên. Tuy nhiên nắm lấy được một sự nghiêp nho nhỏ và vững chắc hơn, bạn mới có
thể kéo dài một cuộc sống ở vào tình trạng trung bình. Tiền tài từ tuổi 19 trở đi đến
tuổi 26 thí ít khi có dịp phát triển mạnh mẽ, nhưng bước qua 27 tuổi lại cón nhiều cơ
hội tốt đẹp tạo nên cho bạn về vấn đề tiền bạc. Bạn muốn chắc hơn thì việc tạo lấy sự
nghiệp phải đi song song với sự toạo lấy tiền tài, tuy không lên cao, hay giàu sang phú
quí, nhưng sự nghiệp và tiền tài do bạn tạo ra cũng được ở trong một mức sống khá
cao.
NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
K hi ra đời trong việc giao dịch, hay giao thương phát triển nghề nghiệp, bạn cũng
nên chọn lựa những tuỗi trùng hạp với tuổi mình để làm ăn, thì sự tạo lấy sự nghiệp
và tiền tài mới được mau chóng và mới có nhiều kết quả hơn. Và sau đây là những
tuổi mà bạn chọn có thể giúp bạn, trùng hạp cho việc phát triển cuộc đời, tạo lấy một
cuộc sống khá tốt đẹp, đó là những tuổi: Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu.
Những tuổi này rất hạp với tuổi Canh Dần và khi hợp tác, sẽ giúp cho tuổi Canh Dần
mang nhiều thắng lợi lớn trên mọi khía cạnh cuộc đời. Vậy khi bạn muốn phát triển
công danh hay nghề nghiệp, tiền bạc, nên chọn lấy những tuổi trên để hùn hạp, làm ăn
hay hợp tác trong việc đ ào tạo lấy cuộc sống thì chắc chắn không bao giờ mang lấy
thất bại cả.
LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
S rong việc xây dựng hạnh phúc, hôn nhân, bạn cũng cần lựa chọn cho sự trùng hạp
tuổi tác, có khi nhờ sự trùng hạp tuổi tác, công danh và sự nghiệp phát triển được
mạnh mẽ, nhưng có khi vì sự trùng hợp tuổi tác hay tuổi khắc kỵ, bạn trở nên nghèo
khó, tuyệt vọng và thất vọng. Đây là những tuổi mà bạn có thể kết hợp lương duyên,
có thể kết hợp với tuổi Canh Dần mà sẽ được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp và sẽ nhờ đó
mà thành công trong cuộc đời, đó là những tuổi mà bạn có thể lựa chọn trong sự kết
duyên như: Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Sửu, Nhâm Ngọ, Quý Mão, Bính
Ngọ.

Bạn kết duyên với tuổi Nhâm Thìn giúp bạn tạo được công danh cuộc sống có đầy đủ
về danh vọng, hào tài hào con vượng phát. Bạn kết duyên với tuổi Ất Mùi, tuổi này
giúp bạn được giàu sang phú quý, đầy đủ phước đức, hào tài hào con đều đông đủ.
Bạn kết duyên với tuổi Mậu Tuất, tuổi này giúp bạn thành công trên mọi khía cạnh
tình cảm, tài lộc lẫn sự nghiệp công danh, rất thuận lợi cho bạn trong việc tạo lấy sự
nghiệp. Bạn kết duyên với tuổi Kỷ Sửu, cũng giúp bạn được giàu sang, con cái đầy đủ
gia đình hạnh phúc. Bạn kết duyên với tuổi Nhâm Ngọ, Quý Mão, Bính Ngọ, đều có
thể trùng hợp làm cho bạn rạng rỡ công danh cũng như về con đường tài lộc và sự
nghiệp.
Những tuổi trên đây đều hạp với tuổi của bạn, trong cuộc đời và liên quan đến sự sống
tương lai của bạn.
Bạn kết hôn với những tuổi này bạn chỉ có thể hưởng được một cuộc sống đủ ăn đủ
mặc, nghĩ là bạn chỉ có được một cuộc sống trung bình mà không giàu sang hay
nghèo khổ, đó là những tuổi chỉ hạp với tuổi Canh Dần về tình cảm mà phần tài lộc
chỉ có tánh cách tượng trưng đó là những tuổi: Tân Mão, Đinh Dậu, Bính Tuất.
Ba tuổi chỉ có thể giúp bạn thoát khỏi cảnh lẩn quẩn của cuộc đời, chỉ tạo được một
cuộc sống trung bình mà thôi.
Nếu gặp những tuổi này thì dù cho nhiều mưu lược có học khá hay có nhiều kế hoạch
tạo lấy cuộc sống, cũng không tạo được gì khả dĩ giúp cho cuộc sống luôn luôn phải
sống trong cảnh bần hàn, nghèo nàn, những tuổi này chỉ hạp một phần về tình cảm mà
không hạp về tài lộc hay sự phát triển công danh, đó là những tuổi: Đinh Dậu, Giáp
Ngọ, Kỷ Hợi. Những tuổi này rất khắc với tuổi Canh Dần về mặt phát triển tài lộc,
nếu gặp những tuổi này mà kết duyên thì đời sống của bạn trở nên nghèo khó, bần
hàn.
Những năm nầy bạn không nên cưới vợ hay chọn lựa lương duyên, đó là những năm
mà tuổi bạn ở vào tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Nếu bạn cưới vợ hay lựa chọn
lương duyên trong những năm này thì sanh ra nhiều buồn phiền, số phận hẩm hiu xa
vắng làm cho bạn có nhiều khổ tâm về tình duyên hay số phận của bạn.
Tuổi Canh Dần sanh vào những tháng này, trong cuộc đời sẽ phải nhiều lần thay đổi
lương duyên hay ít ra cũng có nhiều vợ, đó là bạn sanh vào nhằm những tháng 3, 4, 5,

6, 11 và 12 Âm lịch. Sanh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều vợ, hay sẽ bị nhiều
đau khổ vì đ àn bà. Không bao giờ thoát được cảnh truân chuyên thay đổi.
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
N hững tuổi đại kỵ với tuổi Canh Dần, đó là những tuổi: Ất Mùi, Canh Tý, Tân Tỵ,
Đinh Mùi, Quý Mùi, Mậu Thân. Những tuổi này nếu kết duyên thì sanh ra cảnh biệt
ly hay tuyệt mạng, thúc đẩy bạn vào con đường không có ngày mai của cuộc sống.
Khi làm ăn hay kết duyên nếu gặp tuổi khắc kỵ tuổi Canh Dần phải xem ngày và năm
sao hạn của mình mà cúng kiến, không nên bỏ qua, không được làm dối trá, cần phải:
có tâm thành, làm phước, cứu giúp người bần hàn thì sẽ được giải hạn.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Canh Dần thuộc mạng Mộc, tánh tình trầm lặng, ít ưa thích xa hoa nhưng lại có
nhiều mơ tưởng về công danh sự nghiệp. Những năm mà tuổi Canh Dần mang lấy
nhiều khó khăn nhất đó là những năm tuổi Canh Dần ở vào tuổi 16, 22, 26, 28, và 32.
Những năm này nếu không xảy ra đau bịnh, thì cũng gặp nhiều trở ngại trong việc
làm ăn, sự phát triển công danh bị ngăn trở hay sự nghiệp cuộc đời thường bị đe dọa
thường xuyên.
NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Canh Dần hạp với ngày chẵn giờ lẻ và tháng chẵn. Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có
thể xuất hành được theo như trên, bạn sẽ thâu nhiều kết quả về tài chính, thành công
trong việc làm ăn, không bao giờ sợ thất bại hay mang lấy nhiều sự buồn lòng mà trái
lại, cuộc đời có lắm thắng lợi hơn theo sự xuất hành đúng như trên.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
T ừ 18 đến 25 tuổi: 18 tuổi gặp nhiều trở ngại lớn trong vấn đề công danh, thường hay
bị sứt mẻ tình cảm và có những buồn phiền về gia đạo, tuy nhiên năm này bạn không
có những trở ngại lớn. Năm 19 và 20 mang nhiều đau xót về cuộc đời, nhưng công
danh có phần tiến bộ. Việc tình duyên cũng bắt đầu chớm nở trong những năm này:
21 và 22, có thay đổi quan trọng trong cuộc sống, thành công đôi chút về công danh
lẫn tài lộc, 23 và 24, tình duyên có thể kết hợp trong những năm này, tài lộc có phần
hao hụt và thiếu kém, mức sống trở nên khó khăn hơn và có nhiều buồn phiền, 25 tuổi
công danh lên đôi chút, cuộc sống có phần dễ chịu, tình duyên nhiều hay đẹp

T ừ 26 đến 30 tuổi: Tuổi 26 có nhiều thắc mắc hay trở ngại trong sự làm ăn, cần cẩn
thận thân thể, năm này không thể phát triển công danh được, 27 tuổi, sao Thiên La
chiếu, năm này rất khó làm ăn lắm. Nên cẩn thận xe cộ hay những việc có tánh xa xỉ.
28 tuổi, năm nhiều tốt đẹp cho số công danh, nên cẩn thận trong mọi công việc giao
dịch, giao thương, cũng như mọi công việc khác. 29 đến 30 tuổi, hai năm có nhiều
triển vọng tốt đẹp hơn hết, chẳng những phát triển việc làm ăn mà còn tấn phát về
đường tài lộc.
T ừ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này là thời gian bạn lên hương nhất, phát triển mạnh mẽ
về nghề nghiệp, công danh lẫn tài lộc, có thể hoàn thành sự nghiệp trong những năm
này, hoàn toàn thành công trên mọi khía cạnh nghề nghiệp. Năm 31 và 32, không nên
đi xa làm ăn. Năm 33 và 34, việc làm ăn có nhiều phần tiến triển tốt. Năm 35, lên cao
trong tất cả mọi vấn đề, cố gắng giữ lấy thân mình vào năm 35 tuổi, sự phát triển nghề
nghiệp sẽ có kẻ ganh tỵ, thù hiềm, đề phòng mang tai vạ.
T ừ 36 đến 40 tuổi: Suốt thời gian này bạn làm ăn rất phát đạt, có thể có nhiều triển
vọng tốt đẹp về tài lộc lẫn tình cảm. Nhất là những năm mà tuổi bạn ở vào 37 và 38.
Tuổi 39 và 40 có đau bịnh, hao tài đôi chút, không đến nỗi phải đỗ vỡ sự nghiệp.
Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này là thời gian có nhiều sung sướng nhất, có thể lên cao
nữa về vấn đề tài lộc lẫn tình cảm. Nhưng vào năm 41 và 42 tuổi, trong gia đạo không
được yên vui lắm, sẽ có nhiều chuyện buồn phiền đưa đến. Năm 43 và 44 tuổi, không
xảy ra việc gì quan trọng trừ trường hợp có nhiều điểm thắc mắc hay rắc rối thường
ngày không đáng kể. Ngoài ra tuổi 45 là tuổi nhiều rạo rực về tình cảm và phát đạt
mạnh về tài lộc. Tạo lấy được cơ hội phát triển mạnh mẽ và có thể giàu sang vào
những năm này.
Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi gặp sao Thái Bạch, năm 47 tuổi, gặp sao Thổ Tú, hai
năm này công việc làm ăn, tình cảm tài lộc vẫn ở trong mức độ bình thường, nhưng
hãy phòng bịnh hoạn vào những tháng 6, 7 và năm 47 tuổi. Năm 48 và 49 tuổi rất hay
đẹp, không có sự gì quan trọng xảy ra trừ gia đạo có đôi chút rắc rối. Năm 50 tuổi,
hưởng an nhàn và bình thản cho đến suốt cuộc đời. Không có việc gì mà bạn không
hưởng được cả.
Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian này chỉ đề phòng bệnh hoạn, vấn đề con cháu có rất

nhiều phát triển nghề nghiệp. Số tuổi con cháu phải chịu nhiều cay đắng rồi mới thành
công được và cũng hưởng phần tài lộc ở vào mức độ trung bình mà thôi.
Nữ Mạng – Canh Dần
Sanh năm: 1950, 2010 và 2070
Cung CẤN
Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá)
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON BEO
Phật Bà Quan Âm độ mạng
Canh Dần, cung Cấn số này,
Mạng Mộc, Tòng, Bá ấy là quý thay.
Đông Xuân thuận số lo chi,
Tuổi gặp sung sướng ít khi khổ nghèo.
Hạ Thu là lỗi số sanh,
Kẻ giàu mệt trí người nghèo khổ thân.
Thuận sanh sang trọng vô cùng,
Có người sai khiến có chồng vinh thân.
Lỗi sanh như thể nhện giăng,
Miệng thì nói chỉ tay phăng cẳng đ ùa.
Số này cũng lắm ly kỳ,
Có khi hưng thạnh có khi điêu tàn.
Ra ngoài kẻ đón người đưa,
Quý nhân giúp đỡ phước dư có thừa.
CUỘC SỐNG
T uổi Canh Dần có nhiều cay đắng về cuộc đời, nhứt là về vấn đề tình duyên. Sự thay
đổi hay bi quan về cuộc sống không ngoài việc không chủ tâm được cuộc sống, mà
trái lại có nhiều bi quan thành thử ra cuộc đời không nhiều may mắn lắm. Nhưng nếu
có theo đuổi về con đường công danh thì trái lại có kết quả vẹn toàn. Cuộc đời vào
tiền vận nhiều đau xót, trung vận lao đao vì cuộc sống, hậu vận mới an nhàn và sống
trong cuộc đời hoa gấm.
Tóm lại: Tuổi Canh Dần tuổi nhỏ không được yên vui, tâm trí thường lo nghĩ, hay có

tánh bi quan, tiền vận vất vả, trung vận lao đao, hậu vận mới được an nhàn sung túc.
Tuổi Canh Dần hưởng thọ trung bình từ 56 đến 65 tuổi là mức tối đa. Nhưng, nếu ăn
ở hiền hòa thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.
TÌNH DUYÊN
V ề vấn đề tình duyên, tuổi Canh Dần có nhiều đau xót, sống với chuỗi ngày bi quan
và nhiều đau buồn. Trong cuộc sống đối với vấn đề tình duyên rất đỗi đau buồn. Tuy
nhiên về cuộc sống đối với vấn đề tình duyên, tuổi Canh Dần có ba giai đoạn như sau:

×