Tải bản đầy đủ (.pptx) (9 trang)

Welcom to 10a3 ca dao than thân lớp 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 9 trang )

Welcom to
10a3


Welcom to 10a3
Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình hơm
nay của nhóm 1


Chủ Đề

Ca dao than thân , yêu thương tình nghĩa


Khái quát

Ca dao là gì ?
Những đặc trưng của ca dao ?
Phân loại ca dao ?


Ca dao là gì ?

1. Khái niệm
-.

Ca dao là thơ ca dân gian tồn tại ở dạng lời thơ , hoặc giai điệu hát , gắn bó


mật thiết với đời sống sinh hoạt nhân dân.

-.

Với bản chất trữ tình , ca dao có chức năng diễn tả một cách trực tiếp tâm
hồn , tình cản của nhân dân lao động.


Những đặc trưng của ca dao

2. Đặc trưng
* Nội dung :
+ Diễn tả tâm trạng cảm xúc của con người.
+ Gắn với các hình thức sinh hoạt , ca hát của nhân dân.


Những đặc trưng của ca dao
2. Đặc trưng
*

Nghệ thuật :

+ Thể thơ : thơ lục bát , vãn , song thất , song thất lục bát.
+ Kết cấu: ngắn gọn , cô đọng .
+ Các biện pháp nghệ thuật chủ yếu : ẩn dụ , soChiều
sánh chiều
, biểu ra
tượng
đứngtrong
ngõ ca

saudao.
Dung
dăng
dung
dẻ
Ngó lên trời trời cao
Lầu
lồng
nàolộng
cao bằng lầu ông Chánh
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Dắt
đirộng
chơi
Ngó xuống đất trẻ
, đất
Bánh
nào
mênh
trắngmơng.
bằng bánh gị bơng
Đến cổngThương
nhà trời em từ thuở mà hồng
Lạy cậuBây
lạygiờ
mợ.em lớn có chồng bỏ anh.


Phân loại
Thân em như trái bần trơi


Ca dao than thân

Có 3 loại

Ca dao u thương tình nghĩa

Ca dao hài hước

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu

Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng , hạt vào vườn hoa

Còn duyên , anh cưới ba heo
Hết duyên , anh cưới con mèo cụt đuôi


Thanks for you
watching×