Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Giải phẫu tuyến giáp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.36 KB, 5 trang )

Tuyến giáp
Giải phẫu tuyến giáp
Tuyến giáp là một tuyến nội tiết hình con bướm nằm trước
thanh quản và khí quản, gồm hai thùy: thùy trái và thùy phải. Phía
sau tuyến giáp có bốn tuyến cận giáp nhỏ (màu vàng).

Cấu tạo tuyến giáp
Tuyến giáp được cấu tạo từ nhiều nang giáp, mỗi nang giáp
được cấu tạo từ các tế bào nang giáp, bên trong nang có chứa chất
keo. Bên ngồi nang có một số tế bào cạnh nang nằm rải rác. Mỗi
loại tế bào trên tiết một loại hormone khác nhau, tế bào nang giáp
tiết hormone T3, T4 trong khi tế bào cạnh nang tiết Calcitonin.


Vai trò của T3 và T4
T3, T4 là các hormone được các tế bào nang giáp sản xuất từ
iod mà cơ thể chúng ta nạp qua bữa ăn hàng ngày. Chỉ số 3 và 4
biểu thị số nguyên tử iod có trong hormone, cụ thể T3 có 3 nguyên
tử iod trong khi T4 có 4 nguyên tử.

Các hormone trên có vai trị làm tăng chuyển hóa của tế bào,
tăng nhịp tim, tăng hô hấp, tăng hoạt động của thần kinh và não bộ.


Vai trò của Calcitonin
Calcitonin là hormone do tế bào cạnh nang sản xuất, có chức
năng làm giảm nồng độ Ca2+ trong máu thông qua việc giảm hấp thu
Calci từ thức ăn ở ruột, tăng lắng đọng Calci ở xương và tăng bài
tiết Ca2+ qua nước tiểu.

Trục vùng dưới đồi – tuyến yên – tuyến giáp.


Vùng dưới đồi tiết hormone TRH vào máu xuống tuyến yên,
chỉ đạo tuyến yên tiết hormone TSH. Hormone TSH theo máu
xuống tuyến giáp, kích thích tuyến này tiết ra T3, T4.
Khi cơ thể thừa T3, T4 sẽ ức chế ngược lại quá trình sản xuất
TSH ở tuyến yên và TRH ở vùng dưới đồi.


Tuyến cận giáp
Gồm bốn tuyến nhỏ màu vàng nằm phía sau tuyến giáp


Tuyến cận giáp tiết hormone PTH có vai trị hồn tồn đối lập
với hormone Calcitonin của tuyến giáp, đóng vai trò trong việc làm
tăng nồng độ Ca2+ trong máu.
Calcitonin, phối hợp với PTH giúp điều hòa lượng calci máu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×