Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Sinh lý Tuyến thượng thận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (286.76 KB, 2 trang )

Tuyến thượng thận
Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nằm ở phía trên mỗi quả thận.
Từ ngồi vào trong, tuyến thượng thận gồm ba tầng: bao xơ, vỏ
thượng thận (gồm 3 lớp nhỏ là lớp cung, lớp bó và lớp lưới) và tủy
thượng thận. Mỗi phần tiết một loại hormone khác nhau.

Các hormone vỏ thượng thận
Vỏ thượng thận có ba nhóm hormone chính là: corticoids khống,
corticoids đường và hormone sinh dục.


1. Lớp cung vỏ thượng thận tiết hormone nhóm corticoids khống
chủ yếu là Aldosteron có vai trị trong việc tái hấp thu muối và
nước ở thận.
2. Lớp bó vỏ thượng thận tiết hormone nhóm corticoids đường là
Cortisol, hormone này hỗ trợ cho q trình chuyển hóa glucose,
lipid và protein trong tế bào. Ngồi ra nó cịn giúp ức chế q
trình viêm.
3. Lớp lưới vỏ thượng thận tiết một lượng nhỏ hormone sinh dục là
estrogen (đối với nữ) và testosterone (đối với nam).

Các hormone tủy thượng thận
Các hormone tủy thượng thận là adrenalin và noradrenalin, được
tiết khi hệ thần kinh giao cảm bị kích thích. Chúng có tác dụng làm tăng
nhịp tim, tăng lượng máu lên não, tăng huyết áp, gây co mạch …×