Tải bản đầy đủ (.pdf) (18 trang)

PHÂN TÍCH THỰC TẾ MÔI TRƯỜNG MARKETING HÀNG KHÔNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 18 trang )

PHÂN TÍCH THỰC TẾ
MƠI TRƯỜNG
MARKETING HÀNG KHƠNG


MƠI TRƯỜNG CƠNG NGHỆ

MƠI TRƯỜNG
VĂN HĨA – XÃ HỘI

2


NHÓM 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lê Thị Phương Thùy
Giang Trần Gia Hảo
Bùi Thanh Vi
Đồng Thủy Long Thùy
Trương Minh Ngọc
Nguyễn Thái Linh San

1851010025
1851010094
1851010070


1851010107
1851010115
1851010114
3


1.

MÔI TRƯỜNG
CÔNG NGHỆ
4


Ở Việt Nam:
Vietnam Airlines đẩy mạnh ứng dụng công nghệ:

◎ Hệ thống phần mềm theo dõi trạng thái cho
các

máy

bay

Boeing

(Aircraft

Health

Monitoring - AHM), Hệ thống phần mềm theo


dõi trạng thái cho các máy bay Airbus
(Aircraft Maintenance Analysis - AIRMAN), Hệ
thống phần mềm theo dõi trạng thái động cơ
máy bay (Advanced Diagnostic and Engine

Management - ADEM), …
5


Ở Việt Nam:
Vietnam Airlines đẩy mạnh ứng dụng công nghệ:

◎ Ứng dụng di động, hệ thống kiost check-in

6


Ở Việt Nam:
Vietnam Airlines đẩy mạnh ứng dụng công nghệ:

◎ Ứng dụng Microsite

7


Ở thế giới:
Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hàng khơng:

◎ Các dịng máy bay mới (A320 - A321 Neo,...)

tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với mơi
trường, giảm chi phí cho các hãng hàng

không

8


Ở thế giới:
Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực
hàng không:

◎ Người

Robot Airstar tại
sân bay Incheon

máy tại các sân bay lớn

trên thế giới

=> Đóng vai trị quan trọng trong
việc mở rộng mối quan hệ giữa các
hành khách và các cảng HK sân bay,
đông thời thu hút hành khách đi và

Robot Rada
của Vistara tại
sân bay Ấn Độ


đến các CHK này.
9


Ở thế giới:
Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hàng không:

◎ Hãng hàng không Delta, Mỹ ứng dụng công nghệ nhận diện sóng vơ tuyến
giúp hạn chế thất lạc hành lý bay

◎ Công nghệ nhận diện khuôn mặt tại cảng hàng không quốc tế Miami Mỹ

10


Tác động của môi trường công nghệ ⇨ Marketing
◎ Thúc đẩy cơng nghiệp hàng khơng
◎ Giảm các chi phí khai thác
◎ Thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng

◎ Marketing tăng danh tiếng
◎ Tăng trải nghiệm hài lòng của khách hàng

11


2.

MƠI TRƯỜNG
VĂN HĨA – XÃ HỘI

12


Các khía cạnh
 Văn hóa tiêu dùng
 Niềm tin, tín ngưỡng
 Quan điểm, lối sống
 Văn hóa bản sắc dân tộc

13


Văn hóa tiêu dùng
Việt Nam

Thế giới

Văn hóa chi tiêu của người tiêu dung

Ở phương tây, với điều kiện và tiêu

phần lớn là tiết kiệm, đa số đều có

chuẩn sống, cũng như thu nhập

sự nhạy cảm cao với giá.

trung bình cao. Hành khách thường
đòi hỏi nhiều hơn khi trải nghiệm


dịch vụ trên một chuyến bay.

14


Niềm tin, tín ngưỡng
Việt Nam

Thế giới

Thường theo đạo ơng bà, thờ cúng

Ở phương Tây, Giáng sinh và Tết

tổ tiên cùng với đó là phong tuc

Dương lịch là dịp lễ lớn nhất. Du

uống nước nhớ nguồn vào các dịp lễ,

khách thường chọn các địa điểm để

tết nguyên đán thường sẽ trở về quê

đi du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng

nhà để xum họp gia đình

15Quan điểm lối sống
Việt Nam

Thế giới

Các quảng cáo của các hãng hàng

Phương Tây thường sử dụng các

không VN thường sử dụng hình ảnh

hình ảnh về cơng nghệ, trang thiết bị

thơn quê, mái nhà sum họp, danh

máy bay, cảng hàng không

lam thắng cảnh

16


Văn hóa bản sắc dân tộc
Thơng qua món ăn phục vụ trên máy bay, đồng phục, biểu tượng thương hiệu, …

17


Cảm ơn cô và các

bạn đã lắng nghe
18×