Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

lý thuyết tài chính tiền tệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (25.08 KB, 2 trang )

Mơn : Lý thuyết tài chính tiền tệ
Câu 1 : Hãy cho biết tiền tệ có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc
sống ?
Câu 2 : Em hãy phát biểu cảm nghĩ riêng của mình với câu thành ngữ
“ Ngồi mát ăn bát vàng ” .
Bài làm
Câu 1 :
Tiền có vai trị quan trọng trong cuộc sống của con người, đáp ứng được
nhu cầu, mục đích khác nhau .
Tiền là một hàng hóa đặc biệt trong các loại hàng hóa, được chấp nhận
chung rộng rãi trong thanh tốn dịch vụ hoặc hồn trả các món nợ .
Tiền tệ là phương tiện không thể thiếu để mở rộng và phát triển nền kinh
tế hàng hóa. C.Mác đã chỉ ra rằng, người ta khơng thể tiến hành sản xuất
hàng hóa nếu như khơng có tiền và sự vận động của nó.
Tiền tệ là phương tiện để thực hiện và mở rộng các quan hệ quốc tế.
Trong điều kiện của nền kinh tế hàng hóa phát triển chuyển sang nền kinh
tế thị trường thì tiền tệ khơng những là phương tiện thực hiện các quan hệ
kinh tế xã hội trong phạm vi quốc gia mà còn là phương tiện quan trọng
để thực hiện và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
Tiền tệ là một công cụ để phục vụ cho mục đích của người sử dụng
chúng.
Tiền cho bạn một cuộc sống tốt hơn, được ăn ngon, mặc đẹp, mang đến
chất lượng cuộc sống tốt nhất, sự hạnh phúc và yên ấm.
Tiền có thể tích lũy khơng giới hạn thơng qua thẻ ngân hàng và sổ tiết
kiệm, giúp bản thân cảm thấy thỏa mãn .
Tiền giúp ổn định tài chính, khơng bị áp lực về kinh tế.
Tiền cũng đóng một vai trị chính trong lĩnh vực giáo dục, y tế đáp ứng
nhu cầu của con người.
Câu 2 :Việt Nam ta có câu thành ngữ “ngồi mát ăn bát vàng”,
câu nói ấy đơn thuần chỉ những người có số nhàn hạ, may mắn. Họ không
cần phải làm lụng vất vả nhưng vẫn có cuộc sống đầy đủ sung túc do
được thừa hưởng lộc trời như trúng số, đất đai…
Những người ấy may mắn được thừa hưởng thành quả do người khác để
lại (tất nhiên phải hợp pháp như hưởng thừa kế của ơng bà, cha mẹ). Điều
đó phải tự nhiên, mặc định chứ không thể mong muốn theo ý thích của
mỗi người. Thế nhưng, hiện nay có khơng ít người coi đó là mục đích cho
sự phấn đấu. Đầu tiên phải kể đến việc có rất nhiều người dùng mọi cách
để chạy chọt vào các cơ quan nhà nước, nhằm được thảnh thơi “ngồi chơi
xơi nước” và đợi lãnh lương hàng tháng. Chính suy nghĩ ấy đã thực sự
làm cho bộ máy nhà nước chậm tiến, dư thừa và thiếu hiệu quả. Ngân
sách để nuôi một bộ máy với nhiều người có tư tưởng “ngồi mát” này
ngày càng nặng thêm. Đây cũng là tiêu chí phấn đấu hàng đầu của rất
nhiều người, nhiều gia đình ở nhiều vùng quê.×