Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Giáo án bài Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp ,thủy sản - Địa 9 - GV.N M Thư

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.34 KB, 4 trang )

Giáo án địa lý lớp 9
BÀI 9. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
I - Mục tiêu:
1. Học sinh nắm được các loại rừng chủ yếu ở nước ta, hiểu được tình năng và
đặc điểm của từng loại rừng
2. Thấy được đặc điểm về nguồn lợi thủy sản
3. Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ đường (đồ thị), ký năng phân tích biểu đồ
II - Chuẩn bị
- Bản đồ kinh tế hcung Việt Nam
- Lược đồ lâm nghiệp - thủy sản
III - Tiến trình lên lớp
A - Ổn định tổ chức:
B - Kiểm tra bài cũ:
? Trình bày đặc điểm và tình hình phát triển của ngành trồng trọt ở nước ta?
C - Bài mới
Hoạt động dạy học Nội dung
? Vai trò và những ảnh hưởng của
rừng đến đời sống và kinh tế xã
hội?
GV treo lược đồ lâm nghiệp
? Qua lược đồ em có nhận xét gì
về đặc điểm và diện tích rừng ở
Việt Nam hiện nay?
Năm 1945: Rừng chiếm 60% diện
tích với khoảng 15 triệu ha
? Nguyên nhân nào dẫn đến sự
cạn kiệt tài nguyên rừng?
? Hãy nói một vài nét về vấn nạn
I. Lâm nghiệp
- Đem lại nguồn lợi về kinh tế (gỗ, lâm
sản ) và giúp cân bằng sinh thái, bảo vệ


môi trường
1. Tài nguyên rừng:
* Thực trạng:
- Trước đây Việt Nam là nước giàu tài
nguyên rừng (1945 có tới gần 16 triệu ha).
Hiện nay tỉ lệ che phủ rừng chỉ còn khoảng
35% diện tích
Diện tích rừng chỉ còn khoảng 11.6 triệu ha
- Khai thác quá mức, chặt phá bừa bãi, đốt
rừng làm rãy, không trồng mới
Giáo án địa lý lớp 9
này ở nước ta hiện nay?
? Qua bảng 9.1 nhận xét về cơ cấu
rừng?
? Từ hiểu biết của em hãy nêu tác
dụng của các loại rừng ?
- Rừng sản xuất
- Rừng phòng hộ
- Rừng đặc dụng
? Chỉ ra trên bản đồ các khu vực
phân bố rừng chủ yếu?
? Do diện tích rừng sản xuất còn ít
nên nguồn lợi và sản lượng của
ngành lâm nghiệp thay đổi như
thế nào?
? Nêu vài nét về kế hoạch triển
khai phát triển và trồng mới rừng
ở nước ta?
Quan sát hình 9.1 nhận xét về mô
hình kinh tế vùng núi - trung du?

? Vai trò và ý nghĩa của nó?
GV treo lược đồ thủy sản
? Nhận xét và đánh giá về tiềm
- Rừng sản xuất: chiếm 4/10 diện tích
Rừng phòng hộ chiếm 5/10 diện tích
Rừng đặc dụng chiếm 1/10 diện tích
=> nguồn lợi về rừng ngày càng giảm sút do
diện tích rừng sản xuất ít
2. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp
- Giảm sản lượng gỗ khai thác chỉ còn 2.5
triệu m
3
/năm (tất cả các loại), tập trung ở
vùng núi thấp và trung du
- Phát triển các trung tâm công nghiệp chế
biến gỗ ở đông bắc Bắc bộ , Tây nguyên và
Bắc trung bộ.
- Đến năm 2010 sẽ trồng mới thêm 5 triệu
ha rừng, đưa tỉ lệ che phủ rừng lên 45%
- Giao đất rừng cho hộ nông dân và phát
triển kinh tế hộ - trang trại kết hợp (hình
9.1)
=> diện tích rừng đang tăng lên, nguồn lợi
kinh tế từ lâm nghiệp cũng tăng
Giáo án địa lý lớp 9
năng của ngành và nguồn lợi sẵn
có?
? Chỉ ra trên bản đồ những khu
vực phân bố chình?
? Những khó khăn chủ yếu mà

ngành gặp phải là gì?
Quan sát bảng 9.2/37
? Tính sự tăng giảm sản lượng
khai thác và nuôi trồng thuỷ sản?
? So sánh qua các giai đoạn?
? Chỉ ra các vùng khai thác chính
qua lược đồ?
? Giá trị hàng xuất khẩu?
Bài tập 3/37
Vẽ biểu đồ đường (đồ thị) thể hiện
I. Ngành thủy sản
1. Nguồn lợi thủy sản
* Thuận lợi:
- Diện tích biển rộng lớn, nguồn lợi hải sản
phong phú, có nhiều bãi tôm, bãi cá lớn.
Thuận lợi về địa hình: nhiều đầm, vịnh,
phá
* Khó khăn:
Phương Tiện đánh bắt, nguồn vốn lớn là trở
ngại cho ngư dân và việc phát triển mở rộng
quy mô ngành
2. Sự phát triển và phân bố thủy sản
* Khai thác:
Sản lượng tăng liên tục trong giai đoạn
1990 - 2002: Từ 890 nghìn tấn lên gấp 3 lần
đạt 2.7 triệu tấn (2002). Trong đó giai đoạn
1998 - 2002 tăng mạnh nhát
Khai thác vẫn chiếm tỉ trọng lớn đạt 2/3
khối lượng sản phẩm thủy sản. Nuôi trồng
chỉ chiếm 1/3 nhưng là ngành có mức tăng

nhanh nhất gấp 6 lấn từ năm 1990 - 2002
+ Hải Phòng - quảng Ninh
Đà Nẵng - Bình Thuận
Cà Mau - Kiên Giang
+ Nuôi trồng thủy sản: An Giang, Bến Tre
- Xuất khẩu: Thủy sản là một trong 3 ngành
có giá trị hàng xuất khẩu hàng đầu (2005)
gồm: Dầu khí, Dệt may và thủy sản Từ1999
- 2002 tăng từ 971 triệu USD lên 2.1 tỉ USD
(gấp hơn 2 lần)
Giáo án địa lý lớp 9
sản lượng thủy sản của nước ta
giai đoạn 1990 - 2002
4. Củng cố: Hướng dẫn HS làm BT vở BT và tập BĐ.
5. Dặn dò:
- Học bài.
- Làm bài tập.
- Chuẩn bị bài thực hành.

×