Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

Tổ chức máy và tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dụng công trình hàng không_ACC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (245.46 KB, 41 trang )

Báo cáo thực tập tổng hợp
Lời mở đầu
Trong cơ chế thị trờng hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn đứng
vững và phát triển đều cần phải quản lý, khai thác, sử dụng tốt mọi nguồn lực của
mình, đặc biệt là nguồn lực tài chính. Công tác- hạch toán kế toán là một bộ phận
cấu thành quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò
tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Kế toán
là một lĩnh vực gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh, đảm nhiệm chức năng
thu thập, xử lý, cung cấp hệ thống thông tin tài chính có ích cho các quyết định
kinh tế. Do vậy, kế toán đặc biệt quan trọng không chỉ đối với hoạt động tài chính
Nhà nớc mà còn vô cùng quan trọng, cần thiết với các nhà quản trị doanh nghiệp.
Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế chung của cả nớc,Sinh viên qua quá
trình học tập nghiên cứu trong trờng Đại học đã đợc trang bị những kiến thức tổng
hợp, bổ ích và rất cần thiết về công tác kế toán, về quản trị, pháp luật.... Hơn nữa
sinh viên kinh tế đã đợc Nhà trờng và các doanh nghiệp tạo điều kiện để thực tập
trớc khi tốt nghiệp. Thông qua thời gian này, sinh viên có thể tiếp cận với thực tế
hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán kế toán cụ thể tại một doanh nghiệp.
Từ đó sinh viên có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào
việc quan sát, tổng hợp, đánh giá thực tế, giải quyết những bất cập của cơ sở thực
tập để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực thực hành của mỗi sinh
viên.
Trong thời gian 8 tuần em đã thực tập tại Công ty Xây dựng công trình
hàng không - ACC và hoàn tất báo cáo thực tập tổng hợp này. Nội dung báo cáo
em trình bày gồm 3 phần sau đây:
Phần I. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh
doanh của Công ty Xây dựng công trình hàng không- ACC
Phần II. Tổ chức máy và tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dụng
công trình hàng không_ACC
Phần III.

III. Đánh giá khái quát về tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế


toán
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
1
Báo cáo thực tập tổng hợp
Phần I. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh
doanh của Công ty Xây dựng công trình hàng không- ACC
Tên gọi DN: Công ty xây dựng công trình hàng không
Trực thuộc: Quân chủng phòng không - không quân
Tên giao dịch quốc tế: Airport construction company
Tên viết tắt: ACC
Ngày thành lập: 6/11/1990
Loại hình DN: Doanh nghiệp Nhà nớc - Hạng I
Trụ sở chính: 178 đờng Trờng Chinh - Đống Đa - Hà Nội
Các chi nhánh: Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh tại TP Đà Nẵng
Chi nhánh tại TP Nha Trang
Tài khoản Tại ngân hàng Đầu t và phát triển thành phố Hà Nội
Số hiệu : 7301-0075K
Tại ngân hang Thơng mại cổ phần Quân đội
Số hiệu : 4311-01-00290-01
1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển công ty công trình hàng không-ACC
Đất nớc Vit Nam vừa trải qua các cuộc chiến tranh chống quân xâm lợc và
đang trong thời kỳ khôi phục nền kinh tế, phát triển đi lên CNXH theo con đờng
của Đảng và HCM đã vạch ra. Trong chiến tranh bảo vệ đất nớc, quân đội ta đã
cùng nhân dân làm nên các cuộc chiến thắng lịch sử, ngày nay ngoài nhiệm vụ sẵn
sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, quân đội còn tham gia sản xuất làm kinh tế, góp
sức mình vào công cuộc đổi mới và kiến thiết đất nớc.
Năm 1990, Bộ Quốc Phòng ra quyết định số 269/QĐ-QP ngày 06/11/1990
về việc thành lập xí nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng công trình hàng không-
nòng cốt ban đầu là lực lợng cán bộ kỹ thuật công binh không quân trực thuộc

bộ t lệnh không quân.
Tháng 10/1992, xí nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng công trình hàng
không đợc tách ra thành 2 đơn vị đó là Công ty xây dựng công trình Hàng Không (
ACC ) và Công ty thiết kế t vấn xây dựng công trình Hàng Không (AOCC) thực
hiện các nhiệm vụ chuyên ngành.
Tháng 7/1993, theo nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của hội đồng
Bộ Trởng ( nay là chính Phủ ), Công ty xây dựng công trình Hàng Không đợc
thành lập theo quyết định số 359/QĐ-QP ngày 20/07/1993 của Bộ Trởng Bộ Quốc
Phòng.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
2
Báo cáo thực tập tổng hợp
Tháng 5/1996, Công ty xây dựng công trình Hàng Không sát nhập vào Công
ty dịch vụ Vit Nam ( AFSC ) với t cách là 1 Công ty thành viên, hạch toán độc
lập trực thuộc tổng Công ty với chức năng chủ yếu là xây dựng công trình sân bay
phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng không quân
và Bộ Quốc Phòng.
Ngày 1/2004 Công ty tách khỏi tổng Công ty bay dịch vụ Việt Nam, đồng
thời sáp nhập thêm 2 Công ty thành viên là Công ty xi măng phòng không và Công
ty xây dựng 244, trực thuộc Quân chủng phòng không không quân(PKPQ).
Với lực lợng nòng cốt ban đầu là những cán bộ kỹ thuật công binh không
quân, từ khi thành lập đến nay Công ty đã trởng thành nhanh chóng. Đến nay đã có
mặt đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng (có hơn
100 ngời có bằng đại học và trên đại học) đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ
tay nghề cao nhiều kinh nghiệm đợc tuyển chọn vững vàng, đồng thời đã đầu t mua
sắm đợc nhiều thiết bị máy móc thi công có công nghệ tiên tiến để thi công các
công trình hàng không, công trình xây dựng dân dụng, công cộng, công nghiệp,
giao thông vận tải, lặp đặt đờng dây trạm điện, thi công các công trình cấp nớc, lắp
đặt thiết bị chống cháy chữa cháy.
1.2/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty xây dựng công trình

Hàng Không-ACC
1.2.1/ Nhiệm vụ kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.
- Xây dựng các công trình hàng không, công trình công nghiệp, dân dụng,
giao thông vận tải, bu điện, thuỷ lợi, thuỷ điện, xăn dầu, cấp thoát nớc, công trình
văn hoá, thông tin, công trình đờng dây tải điện và trạm biến áp.
- T vấn, kiểm soát, thiết kế các công trình và hạ tầng kỹ thuật, thiết kế, thi
công nội ngoại thất.
- Kiểm định chất lợng vật liệu, sản phẩm và công trình xây dựng.
- Sản xuất sơn, hoá chất, bao bì, đại lý xăng dầu, gas đốt.
- Khai thác đá, cát, sản xuất kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt các thiết chế văn hoá, thiết bị cơ khí,
điện tử, điện lạnh, thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy.
- Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp là trên toàn quốc.
1.2.2/ Tình hình kinh tế, tài chính lao động của Công ty ACC.
Để khẳng định mình bằng những công trình chất lợng cao đợc tặng HCV,
ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Công ty đã có những định hớng đúng đắn,
có hiệu quả. Đầu t chuyên sâu, mua sắm đồng bộ và hoàn thiện các dây chuyền
công nghệ cho thi công công trình hàng không, giao thông vận tải, hạ tầng cơ sở.
- Vốn kinh doanh của Công ty tính đến ngày 31/02/2002 là :
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
Tổng số: 31167381115 VNĐ trong đó
Vốn cố định: 25067381115 VNĐ
Vốn lu động: 6100000 VNĐ.
- Bên cạnh đó Công ty còn đầu t mua thêm 3 dụng cụ sản xuất bê tông xi
măng(BTXM) đồng bộ gồm 3 trạm trộn BTXM của CHLB Đức và CH Pháp có
công suất 60-75 m
3
/ h, 3 máy trải BTXM với khuôn trợt, 3 dụng cụ thi công đất

gồm các loại sứ, san, xúc, đào, lu.
- 1 dụng cụ sản xuất và thi công BTXM, 1 trạm trộn BTXM CTN- 80 CBL
với công suất 80 tấn/h, máy trải bê tông nhựa nóng VOLGELE. Với giá trị mua
sắm hơn 50 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, do mua sắm thiết bị lên tới gần 50
tỷ đồng, tiếp thu đợc công nghệ tiên tiến trong nớc và thế giới đối với ngành xây
dựng, cùng với sự năng động, nhạy bén, tiếp cận với thị trờng mới, kết hợp với tính
kỷ luật nghiêm ngặt với lao động sáng tạo của tập thể cán bộ nhân viên, ngoài việc
hoàn thành tốt các nhiệm vụ QP đợc giao, ACC đã mở rộng đợc thị trờng của mình
sang nhiều lĩnh vực khác trong và ngoài nớc. Năm 1998 trúng thầu công trình cải
tạo nâng cấp sân bay SAVANAK ( CHDCND Lào ) và một số công trình tiêu biểu
khác.
Những công trình do Công ty thi công đều đảm bảo chất lợng, có nhiều
công trình đạt chất lợng cao đã đạt đợc Bộ Xây Dựng tặng: 19 huy chơng chất lợng
cao trong 6 năm ( 1996-2001 ), đợc Bộ Xây Dựng tặng 6 cờ đơn vị đạt sản phẩm
xây dựng chất lợng cao và công trình sàn đỡ máy bay A75 T8N là 1 trong 15
công trình của Tổ Quốc đợc hội đồng chất lợng cấp nhà nớc cấp chứng chỉ là công
trình đạt chất lợng tiêu biểu thế kỷ XIX, thế kỷ XX.
Với phơng châm, mục tiêu hoạt động là chất lợng- tiến độ- hiệu quả ph-
ơng hớng phát triển đúng đắn, đợc sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và sự hỗ trợ của các
cơ quan chủ quản, ACC đã đạt đợc kết quả nhất định, hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty từng bớc phát triển lớn mạnh, luôn phấn đấu đạt mục tiêu năm
sau cao hơn năm trớc.
Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa
vụ với Nhà nớc, hàng năm quyết toán thuế nộp ngân sách nhà nớc đầy đủ và kịp
thời.
Song song với quá trình đầu t phát triển đó, Công ty cũng rất quan tâm đến
việc xây dựng đội ngũ kỹ s, kỹ thuật, cán bộ giỏi, lực lợng công nhân có tay nghề
cao với kỹ thuật chuyên sâu. Năm 1999 cục trởng hàng không dân dụng Vit Nam
hớng chỉ định thầu xây dựng đờng lăn, sân đỡ máy bay phú bãi Công ty đã xây
dựng bàn giao kịp thời phục vụ FESTIVAL Huế 2000.

Cuối năm 2001 chỉ định thầu xây dựng đờng hạ cánh 1B cảng hàng
không quốc tế nội bài, 1 công trình giá trị lớn ( 195 tỷ đồng)
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
4
Báo cáo thực tập tổng hợp
Là 1 doanh nghiệp còn trẻ, song bằng những nỗ lực cố gắng của tập thể cán
bộ nhân viên với hớng đi đúng đắn của mình, Công ty xây dựng ACC đã đạt đợc
nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và củng cố quốc phòng xây dựng đất
nớc, đợc trao tặng:
Huân chơng lao động hạng 3 (6/1998)
Huân chơng lao động hạng 2 (11/2000)
Đó là những phần thởng cao quý, món quà lớn, xứng đáng với sự cố gắng và
đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên lãnh đạo Công ty.
ACC từng bớc phát triển đi lên, tới nay đã trở thành 1 nhà thầu xây dựng có
đủ nguồn lực để nhận thầu thi công và hoàn thành các công trình xây dựng, vơn lên
vị trí hàng đầu trong xây dựng các công trình hàng không, tìm đợc chỗ đứng nhất
định của mình trong ngành xây dựng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá -
hiện đại hoá đất nớc.
1.3/ Tổ chức bộ máy quản lý và các chính sách quản lý tài chính- kinh tế đang
áp dụng tại doanh nghiệp.
Ta có sơ đồ về cơ cấu tổ chức của Công ty xây dựng công trình Hàng
Không.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức của Công ty xây dựng công trình Hàng Không.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
Ban Giám Đốc
Ban
chính

trị
Ban vật
tư thiết
bị
Ban tổ
chức
lao
động
tiền lư
ơng
Ban kỹ
thuật
xây
dựng
Ban
thương
mại
Ban
kế
hoạch
Ban tài
chính
kế toán
Đội thi
công
số 7
Chi
nhánh
Tp H
C

M
Chi
nhánh
công
trình
2
Chi
nhánh
vật
liệu
xây
dựng
Xưởng
sơn
hoá
chất
Cửa
hàng
dịch vụ
DCCC
Cửa
hàng
xăng
dầu
Chi
nhánh
Đà
nẵng
Chi
nhánh

công
trình
1
Chi
nhánh
Nha
Trang
Đội thi
công
số 1
Đội thi
công
số 3
Đội thi
công
số 6
Đội thi
công
số 4
Đội thi
công
số 2
Đội thi
công
số 5
6
Báo cáo thực tập tổng hợp
* Trách nhiệm và quyền hạn cán bộ quản lý:
- Giám đốc Công ty:
+ Là đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm với cấp trên và pháp

luật về điều hành Công ty, giám đốc có quyền điều hành cao nhất trong doanh
nghiệp.
+ Xây dựng các chiến lợc phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm của
doanh nghiệp, dự án đầu t, phơng án liên doanh, lập đề án tổ chức quản lý doanh
nghiệp, quy hoạch đào tạo các cán bộ nhân viên kỹ thuật.
+ Thực hiện điều động, phân bổ, khen thởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên
theo quy định của quân đội và của nhà nớc, sử dụng phát triển và bảo toàn vốn
Công ty đợc quân đội và nhà nớc giao.
+ Quyết định chính sách chiến lợc và mục tiêu chiến lợc của Công ty.
+ Quyết định phối hợp các nguồn lực để thực hiện các chính sách chiến lợc
và mục tiêu chiến lợc, đảm bảo hệ thống hoạt động có hiệu quả.
+ Phê duyệt và duy trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo theo định kỳ nhằm ổn
định và phát triển hệ thống.
+ Phê duyệt kế hoạch, đánh giá chất lợng nội bộ của Công ty theo định ky
nhằm tạo sự phù hợp và tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lợng ISO
9001-2000 đang tồn tại doanh nghiệp.
+ Phê duyệt các phản ánh cải tiến và quyết đính các việc sử lý những sản
phẩm không phù hợp, các đơnkiếu nại của khách hàng, hoạt động khắc phục, hoạt
động ngăn ngừa ở mức phức tạp.
+ Phê duyệt chọn lựa nhà cung cấp trong việc mua hàng, ký hoặc uỷ quyền
cho cấp phó ký các hợp đồng kinh tế.
+ Phê duyệt kế hoạch đào tạo hàng năm để nâng cao trình độ và nhận thức
cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của toàn Công ty.
+ Phê duyệt sổ tay chất lợng và các quy trình thuộc hệ thống chất lợng theo
ISO 9001-2000.
- Phó giám đốc: Là ngời giúp việc cho giám đốc điều hành Công ty theo
phân công và uỷ quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trớc giám đốc về các trách
nhiệm đợc giám đốc phân công và uỷ quyền.
. Phó giám đốc chính trị
+ Chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị của Công ty.

+ Điều hành và kiểm soát hoạt động của phòng chính trị, phòng tổ chức, lao
động tiền lơng.
.Phó giám đốc kế hoạch
+ Điều hành và kiểm soát các hoạt động của phòng kế hoạch, trung tâm
kiểm định chất lợng.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
7
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Lập kế hoạch SXKD theo quyết định của giám đốc, theo dõi, kiểm tra tiến
độ, làm tham mu cho giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất, hoạt động xây
dựng đơn vị, đề xuất phản ánh cải tiến chất lợng.
+ Quyết định các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp, hoạt động khắc
phục, hoạt động phòng ngừa trong phạm vị trách nhiệm.
+ Tổng hợp các thông tin, chuẩn bị nội dung, các kiến nghị, cải tiến khắc
phục cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
.Phó giám đốc công trình hàng không
+ Điều hành kiểm soát hoạt động của phòng dự án, phòng kỹ thuật vật t
+ Giúp giám đốc Công ty điều hành hoạt động của các công trờng theo đúng
ý định của giám đốc.
+ Quyết định sử lý các sản phẩm không phù hợp, các kiếu nại của khách
hàng ở các công trờng.
+ Đề xuất các phơng án cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và
hệ thống chất lợng Công ty.
+ Tổng hợp các thông tin kiếu nại của khách hàng, các vấn đề nảy sinh trên
các công trờng, phục vụ cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
.Phó giám đốc sản xuất kinh doanh
+ Là ngời tham mu, giúp việc cho giám đốc về chỉ đạo, theo dõi hoạt động
sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị vững vàng toàn diện của nhà máy xi măng
và các cửa hàng dịch vụ của Công ty.
+ Là giám đốc nhà máy xi măng, chịu trách nhiệm trớc giám đốc về toàn bộ

hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị vững mạnh.
+ Tiếp tục duy trì vận hành, thờng xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lợng
nhằm đảm bảo tốt chất lợng sản phẩm, mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm.
.Phó giám đốc xây lắp
+ Tham mu cho giám đốc về chỉ đạo, theo dõi hoạt động sản xuất kinh
doanh- xây dựng đơn vị của các xí nghiệp xây dựng dân dụng theo sự uỷ quyền
của giám đốc.
+ Là giám đốc xí nghiệp 244. chịu trách nhiệm trớc giám đốc về toàn bộ
hoạt động sản xuất kinh doanh- xây dựng đơn vị.
.Trởng phòng tài chính
+ chịu sự chỉ huy trực tiếp của giám đốc
.Trởng phòng quản lý chất lợng
+ Chịu sự chỉ huy trực tiếp của giám đốc.
+ Cùng phòng kế hoach, phòng tổ chức lao động tiền lơng đề xuất kế hoạch
và tổ chức giám đốc, đào tạo để cán bộ công nhân không ngừng nâng cao nguồn
lực công tác để đáp ứng nhu cầu vận hành hệ thống chất lợng của Công ty.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
8
Báo cáo thực tập tổng hợp
+ Thờng xuyên nghiên cứu các văn bản có tính pháp quy mới ban hành có
liên quan nh: các nghị định về quy chế đầu t xây dựng, các tiêu chuẩn ngành, các
chỉ thị của t lệnh, quân chủng có liên quan đến hệ thống chất lợng, kịp thời báo với
giám đốc và triển khai đúng, kết kợp với việc truy cứu nguyên nhân của hiện tợng
phù hợp để khắc phục, cải thiện sửa đổi hệ thống chất lợng.
+ Chuẩn bị nội dung chơng trình phục vụ cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
+ Đề xuất phản ánh về tổ chức, kêt hợp biện pháp công tác giám sát, quản lý
chất lợng trên các công trờng xây dựng chi nhánh, xí nghiệp thành viên. Chỉ đạo
giúp cho cán bộ quản lý chất lợng của các công trờng, chi nhánh phối hợp chặt chẽ
với các bộ phận khác để thực hiện tốt công tác quản lý chất lợng ở cơ sở, xác nhận
các văn bản hiệu quả, kiểm tra chất lợng nội bộ trong công trờng hoặc chi nhánh.

+ Chuẩn bị hồ sơ, đăng ký với cơ quan pháp nhân nhà nớc về các công trình
chất lợng cao.
+ Lu trữ các hồ sơ, tài liệu, tổ chức hoạt động tốt việc quản lý tài liệu.
.Giám đốc trung tâm.
+ Chịu sự chỉ huy trực tiếp của phó giám đốc kế hoạch.
+ Quán chiệt hiểu biết sâu sắc thành thạo các thao tác thí nghiệm, theo dõi,
đo lờng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý đối với sản phẩm xây lắp. Tổ chức điều
hành thí nghiệm.
+ Chủ động nghiên cứu, su tầm quy chuẩn tiêu chuẩn các văn bản pháp quy
để xếp vào đo lờng sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu ph-
ơng pháp, phơng tiện theo dõi đo lờng mới để vận dụng cải tiến, để đạt hiệu quả
cao trong công tác thí nghiệm, đo lờng, theo dõi sản phẩm.
+ Đề xuất phơng án về tổ chức, điều động cán bộ, nhân viên thí nghiệm, các
trang thiết bị thử nghiệm cho các công trờng, giám sát thi công có quan hệ chặt
chẽ với các trung tâm kiểm định vật liệu xây dựng(VLXD) khác để trao đổi học
tập
+ Tập hợp hồ sơ các kết quả kiểm tra chất lợng các công trình, đảm bảo hồ
sơ hiệu quả kiểm tra cho các công trình, bàn giao hồ sơ kết quả kiểm tra chất lợng
cho phòng quản lý chất lợng ( tại trung tâm kiểm soát tài liệu )
.Trởng phòng dự án
+ Chịu sự chỉ huy, kiểm tra của phó giám đốc công trình hàng không.
+ Tiếp thị, tìm tòi các dự án đầu t khả thi của các chủ đầu t trong quân
chủng PKKQ, quân đội, cục hậu cần, các bộ ngành- tỉnh thành trong nớc, nớc
ngoài để xem dự thầu, xử lý mối quan hệ để tiếp cận và tạo lòng tin cho các chủ
đầu t đối với Công ty trong đấu thầu dự án xây dựng.
+ Mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu dự án đầu t
xây dựng -> nếu đợc thầu thì phải lập báo cáo nhân lực.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
9
Báo cáo thực tập tổng hợp

+ Thực hiện các bớc công việc trong quá trình tham gia đấu thầu, xử lý các
văn bản dự thầu, yêu cầu của chủ đầu t, văn bản bảo lãnh dự thầu, dự thảo hợp
đồng kinh tế xây dựng, thực hiện các bớc ký kết.
+ Phối hợp với phòng kế hoạch đề xuất phơng án tổ chức công trình, thực
hiện dự án.
+ Hớng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ các chi nhánh, xí nghiệp thành viên lập hồ
sơdự thầu, đấu thầu.
.Trởng phòng kinh tế- vật t
+ Chịu sự quản lý, chỉ huy của phó giám đốc công trình hàng không.
+ Quản lý thực trạng trang bị vật t, kỹ thuật, nhiên liệu cho toàn Công ty.
Lập hồ sơ từng trang bị kỹ thuật, thực hiện kế hoạch điều động sử dụng.
+ Cùng phòng kế hoạch, phòng tổ chức lập chơng trình mua sắm các thiết bị
mới, sửa chữa, bảo dỡng, kiểm định, theo dõi, đo lờng giám sát danh sách nhà
cung cấp vật t, vật liệu, tiếp nhận và cung cấp cho các công trờng tổng hợp nhập
xuất tồn.
+ Đề xuất yêu cầu trong việc tuyển chon, giám sát , đào tạo nhân viên kỹ
thuật.
+ Duy trì an toàn lao động.
.Trởng phòng tổ chức-lao động- tiền lơng.
+ Chịu sự quản lý và chỉ huy của phó giám đốc chính trị.
+ Nắm thực lực cán bộ công nhân viên biên chế, sử dụng trong cơ cấu tổ
chức.
+ Lập trình kế hoạch tuyển dụng đào tạo.
+ Cùng phòng kế hoạch, phòng kinh tế vật t tổ chức huấn luyện nâng cao
trình độ chuyên môn, huấn luyện thi nâng bậc thợ.
+ Đề xuất các giải pháp cải tiến trong huy động nguồn lực, duy trì các hồ sơ
tuyển dụng.
.Trởng phòng chính trị.
+ Chịu sự chỉ huy quản lý của phó giám đốc chính trị.
+ Là chỉ huy công trờng

+ Đánh giá nhà cung ứng mua hàng.
+ Bố trí điều động nội bộ nhân lực, phơng tịên.
+ Xem xét đề xuất quyết định về việc sử lý các sản phẩm không phù hợp, và
đa ra biện pháp khắc phục
+ Tổ chức hệ thống hợp lý, nhân viên làm việc thích hợp duy trì kỷ luật.
+ Theo dõi quản lý sử dụng xe máy thi công vật t
+ Lập hồ sơ thanh quyết toán hạng mục công trình.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
10
Báo cáo thực tập tổng hợp
Phần II.
Tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán tại Công ty xây dựng công trình
hàng không.
2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán.
2.1.1/ Mô hình
Xuất phát từ đặc điểm kinh tế kỹ thuật quy mô sản xuất(đã trình bày ở phần
1.2) và yêu cầu của công tác hạch toán kế toán, Công ty đã lựa chọn hình thức tổ
chức tập chung. Bộ máy kế toán của Công ty đợc xắp xếp bố trí hết sức gọn nhẹ,
chỉ bao gồm cán bộ khung thạo một việc biết nhiều việc. Hiện nay bộ máy kế toán
tổ chức thành phong tài chính- kế toán gồm 5 ngời và 1 số nhân viên kế toán ở các
đơn vị trực thuộc và các công trình
Ta có
Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty ACC nh sau :
Quan hệ chỉ đạo
Quan hệ nghiệp vụ
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
11
Kế toán trởng -
Trởng ban tài chính
Thủ quỹ Kế toán

tổng hợp
Kế toán
SXKD phụ
Kế toán
công trình
Kế toán
chi nhánh
Kế toán
cửa hàng
Báo cáo thực tập tổng hợp
2.1.2/ Phân công lao động kế toán.
* Ban tài chính kế toán:
Vị trí:
- Chịu sự chỉ huy trực tiếp của Giám đốc Công ty.
- Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của phòng tài chính tổng Công ty bay dịch
vụ.
- Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của phòng tài chính quân chủng phòng
không không quân.
Chức năng:
- Giúp Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo, thực hiện toàn bộ công tác kế
toán tài chính thống kê, thông tin kinh tế, hạch toán kế toán theo chế độ chính sách
hiện hành của nhà nớc và quân đội, làm nhiệm vụ kiểm soát kinh tế- tài chính
trong phạm vi toàn Công ty.
Nhiệm vụ:
- Ghi chép tính toán phản ánh số liệu có, tình hình luân chuyển và sử dụng
tài sản, vật t tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử
dụng kinh phí của Công ty.
- Phối hợp với ban kế hoạch lập, bảo vệ kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị
hàng năm, kế hoạch hay định hớng xây dựng, phát triển Công ty trung và dài hạn.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, sản xuất, kinh doanh, kế hoạch thu

chi tài chính, thu nộp thanh toán kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản,
vật t tiền vốn, kinh phí phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hoạt động tham ô
lãng phí, vi phạm chính sách chế độ kỷ luật kinh tế, tài chính của nhà nớc.
- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, phân
tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế
hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế.
- Cân đối giữa nhu cầu, khả năng về vốn của Công ty từ đó báo cáo Giám
Đốc về việc đầu t, mua sắm trang thiết bị, những TSCĐ có giá trị lớn.
- Tham mu cho Giám Đốc trong việc sử dụng các quỹ,các chế độ liên quan
nh đời sống, điều kiện phúc lợi cho cán bộ công nhân viên.
- Thực hiện những công việc có liên quan đến công tác đấu thầu, chỉ định
thầu, thực hiện hợp đồng nh: Làm bảo lãnh của ngân hàng, cung cấp số liệu về tình
hình tài chính của Công ty, làm hồ sơ thanh lý, thủ tục thanh quyết toán với khách
hàng.
- Phối hợp với ban kế hoạch, ban chính trị thực hiện những công việc về lao
động- tiền lơng, lập bảng lơng, lập báo cáo với cơ quan cấp trên về tiền lơng,
BHXH, BHYT.
* Kế toán trởng- trởng ban tài chính.
- Chịu sự chỉ huy trực tiếp của Giám Đốc Công ty.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
12
Báo cáo thực tập tổng hợp
Vị trí, trách nhiệm, quyền hạn thực hiện theo Điều lệ kế toán trởng xí
nghiệp quốc doanh. Nghị định 16-HĐBT ngày 18/03/1989 của Hội Đồng Bộ Tr-
ởng nay là chính phủ.
- Phối hợp với ban kế hoạch, bảo vệ kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị hàng
năm, kế hoạch trung và dài hạn của Công ty.
- Tham mu cho Giám Đốc trong việc đầu t, sử dụng ngồn vốn quỹ các chế
độ liên quan nh đời sống, phúc lợi của công nhân viên.
- Giám sát sử dụng có hiệu quả vốn đầu t cho xây dựng và các hoạt động

khác, giúp Giám Đốc trong việc sử dụng, bảo toàn tăng vốn của Công ty.
* Trợ lý kê toán tổng hợp kiêm kế toán tài sản:
- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trởng trởng ban tài chính.
- Thực hiện ghi sổ kế toán trên máy tính và lập báo cáo hạch toán theo chế
độ kế toán hiện hành ( Quyết định số 167/200/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ
Tài Chính )
- Theo dõi, đối chiếu, đôn đốc làm thủ tục thanh quyết toán với các đầu mối:
Chi nhánh, công trờng, các chủ đầu t, các khách hàng và cá nhân có quan hệ thanh
toán với công ty.
- Hàng tháng tiến hành kê khai thuế, báo cáo với cục thuế Hà Nội.
- Lu trữ hồ sơ: Sổ sách kế toán, chứng từ chi tiêu của cơ quan công ty và các
công trình do Công ty quản lý theo quyết định số 218/2000/QĐ-BTC ngày
29/12/2000 của Bộ Tài Chính.
* Nhân viên kế toán sản xuất phụ
Chịu sự chỉ huy trực tiếp của kế toán trởng- trởng ban tài chính.
- Quản lý, theo giõi, hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh của chi
nhánh, cửa hàng xăng dầu.
- Làm thủ tục chuyển tiền cho các khách hàng (chuyển khoản)
- Quản lý và cấp phát hoá đơn cho các đầu mối trực thuộc Công ty mà có sử
dụng hoáđơn.
- Lu trữ sổ sách và hồ sơ những công việc do mình thực hiện theo quyết
định số 218/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trởng Bộ Tài Chính.
- Làm thủ tục bảo lãnh đấu thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng với ngân
hàng.
* Nhân viên thủ quỹ
Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trởng
- Thu chi tiền mặt hàng ngày (rút tiền mặt tại ngân hàng) thu tiền của cửa
hàng đại lý xăng dầu, cấp phát tiền mặt cho các nhu cầu chi tiêu hàng ngày tại cơ
quan Công ty.
- Hàng tháng đối chiếu sổ quỹ với kế toán tổng hợp và lập báo cáo tiền quỹ

công việc kiêm nhiệm.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
13
Báo cáo thực tập tổng hợp
* Ngoài ra còn có kế toán lơng kiêm kế toán thanh toán.
Thực hiện kế toán vốn bằng tiền (thu, chi), thanh toán phân bổ tiền lơng và
các khoản trích theo lơng của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp..
- Tại các công trình, cửa hàng và các đơn vị trực thuộc của Công ty có bộ
máy kế toán riêng, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong phạm vi mình
phụ trách là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, không hạch toán đên lãi mà chỉ tập
hợp chi phí rồi gửi về Công ty còn công trình chỉ tập hợp chi phí sản xuất phát sinh
liên quan trực tiếp đến công trình. Tại đó sẽ sử dụng hình thức kế toán Nhật ký-Sổ
cái đó hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến công trình đó.
- Tại Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ căn cứ vào các
tài liệu kế toán công trình cung cấp (các chứng từ gốc, bản tập hợp chi phí) kế toán
Công ty sẽ tiến hành kiểm tra từ đó lập chứng từ ghi sổ rồi ghi vào các sổ kế toán
liên quan.
2.2/ Tổ chức công tác kế toán.
2.2.1/ Chính sách kế toán chung.
* Niên độ kế toán.
Niên độ kế toán của Công ty theo năm, bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc
vào ngày 31/12/N (năm dơng lịch) và kỳ kế toán hạch toán theo từng tháng cụ thể.
* Phơng pháp khấu hao.
- Công ty ACC áp dụng Phơng pháp khấu hao đờng thẳng, hiện tại Công ty
đang áp dụng một cách độc lập chứng từ ghi sổ cho cả hai bên có và bên nợ của tài
khoản. Việc loại trừ các nghiệp vụ đã ghi để tránh ghi trùng đợc thực hiện thông
qua cách lập chứng từ ghi sổ lần lợt theo thứ tự các nghiệp vụ đã đợc ghi chứng từ
ghi sổ trớc sẽ đợc loại khỏi chứng từ ghi sổ sau.
Thứ tự u tiên lập chứng từ ghi sổ cho các tài khoản nh sau:
+ Đối với chứng từ ghi sổ của một tài khoản thì bên Nợ lập trớc bên Có lập

sau.
+ Thứ tự u tiên chứng từ ghi sổ: Nhóm tài khoản tiền nhóm tài khoản
phải thu nhóm tài khoản phải trả- nhóm tài khoản lập chi phí giá thành nhóm
tài khoản xác định kết quả kinh doanh các tài khoản còn lại.
- Đối với khấu hao đờng thẳng Công ty áp dụng nguyên tắc đánh giá tài sản
cố định theo nguyên tắc nguyên giá và giá trị còn lại.
* Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho.
Công ty ACC áp dụng phơng pháp hạch toán HTK theo Phơng pháp kê khai
thờng xuyên và là doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ.
Nguyên tắc xác định giá trị HTK theo giá thực tế.
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
14
Báo cáo thực tập tổng hợp
2.2.2/ áp dụng chế độ kế toán của Công ty ACC.
Chế độ chứng từ: Công ty áp dụng loại chứng từ bắt buộc theo quy
định nh: Hoá đơn VAT, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ
. Luân chuyển chứng từ.
Hình thức Chứng từ ghi sổ đợc thể hiện theo sơ đồ sau:
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
15
Báo cáo thực tập tổng hợp
Sơ đồ hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ .
Ghi hàng ngày.
Ghi cuối tháng.
Đối chiếu kiểm tra.
Định kỳ 7 đến 10 ngày, căn cứ vào chứng từ gốc trên bảng tập hợp chứng từ
gốc cùng loại, kế toán lập chứng từ ghi sổ. Loại chứng từ gốc phát sinh thì kế toán
căn cứ vào chứng từ gốc để lập chứng từ ghi sổ. Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra
tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng trong sổ đăng ký chứng từ
ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ, Có và số d của từng tài khoản trên sổ cái, căn

cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. Sau đó cuối tháng, kế toán căn cứ vào
số liệu trên sổ kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp chi tiết. Tiếp đến phải kiểm tra,
đối chiếu giữa sổ liệu đăng ký chứng từ ghi sổ và bảng cân đối số phát sinh giữa sổ
cái với bảng tổng hợp chi tiết. Quan hệ đối chiếu kiểm tra phải bảo đảm tổng số
Nguyễn Tiến Dũng Kế toán 43C
Chứng từ gốc
Bảng tổng hợp
chứng từ gốc
Sổ quỹ Sổ thẻ kế toán
chi tiết
Chứng từ ghi sổSổ đăng ký
chứng từ ghi sổ
Bảng tổng hợp
chi tiết
Sổ cái
Bảng cân đối số
phát sinh
Báo cáo tài chính
16

×