Tải bản đầy đủ (.pdf) (62 trang)

thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp tại xã đông yên huyện quốc oai thành phố hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (15.49 MB, 62 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

<b>KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ---o0o--- </b>

<b>KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUỐC OAI, </b>

<b>THÀNH PHỐ HÀ NỘI </b>

<b>NGÀNH: KINH TẾ MÃ SỐ: 7310101 </b>

<b> Giáo viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Thúy Hằng Sinh viên thực hiện: Đỗ Quang Vinh </b>

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>LỜI CẢM ƠN </b>

Trong quá trình thực tập, làm việc tại xã và thực hiện đề tài này, tôi đã được rất nhiều cá nhân, tập thể tận tình giúp đỡ. Tơi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng biêt ơn đối với các cá nhân, tập thể đã tận tình giúp đỡ tơi trong thời gian tôi học tập, làm việc và nghiên cứu đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn đến cơ giáo Vũ Thị Thúy Hằng, cùng tồn thể các thầy cô trong khoa Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh đã hướng dẫn em hoàn thành bài nghiên cứu này. Em cũng xin chân thành cảm ơn UBND, phịng địa chính, phịng thống kê và phịng nơng nghiệp xã Đông Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện đề tài

Với thời gian có hạn và khả năng cịn hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự đóng góp của thầy cơ để đề tài của mình được hồn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>MỤC LỤC </b>

LỜI MỞ ĐẦU ... 1

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP ... 5

1.1.Một số khái niệm liên quan đến nông nghiệp ... 5

1.1.1.Khái niêm về kinh tế nông nghiệp. ... 5

1.1.2.Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp. ... 5

1.1.3.Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ... 6

1.2.1. Xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp ... 10

1.2.3. Nội dung phát triển kinh tế nông nghiệp ... 12

1.3.4. Nhân tố kinh tế - xã hội ... 16

1.3.5. Nhân tố về tổ chức – Kỹ thuật ... 17

1.3.6. Nhóm nhân tố phi kinh tế ... 17

1.4.1. Các tiêu chí về kinh tế ... 17

1.4.2. Các chỉ tiêu về xã hội ... 18

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA XÃ ĐÔNG YÊN, ... 19

HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ... 19

2.1. Điều kiện tự nhiên của xã Đông Yên, huyện Quốc Oai ... 19

2.1.1. Vị trí địa lý của xã Đông Yên ... 19

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

2.3. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội

của xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. ... 27

2.3.1. Thuận lợi ... 27

2.3.2. Khó khăn ... 28

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP .. 30

TẠI XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUỐC OAI, HÀ NỘI ... 30

3.1. Thực trạng sản xuất kinh tế nông nghiệp ... 30

3.1.1. Giá trị sản xuất nông nghiệp của xã Đông Yên ... 30

Cây ngơ có diện tích là 200 ha và năng suất là 46,5 tạ/ha cho sản lượng là 930 tấn. Trong những năm gần đây người dân đã chú trọng về việc sản xuất cây ngô, được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông về áp dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất nên năng suất cây ngô tăng so với các năng trước. Với sản lượng ngơ là 930 tấn người dân có thể phục vụ chăn nuôi hoặc đem đi bán ... 31

3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế theo nội bộ ngành nông nghiệp của xã Đông Yên ... 32

3.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Đông Yên... 40

3.2.1. Nhóm nhân tố tự nhiên ... 40

3.2.2. Nhóm nhân tố đất đai ... 40

3.2.3. Nhóm nhân tố khoa học – kỹ thuật ... 41

3.2.4. Nguồn nhân lực ... 41

3.2.5. Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội ... 41

3.3. Đánh giá chung sự phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Đông Yên ... 41

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ </b>

VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm

<b> </b>

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>DANH MỤC BẢNG </b>

Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất của xã Đông Yên năm 2021 ... 21

Bảng 2.2: Dân số và lao động xã Đông Yên năm 2021 ... 22

Bảng 2.3: Năng suất, sản lượng một số cây trồng chính của ... 25

xã Đông Yên năm 2021 ... 25

Bảng 3.1: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của xã Đông Yên ... 31

giai đoạn năm 2019 – 2021 ... 31

Bảng 3.2: Diện tích gieo trồng lúa của xã Đông Yên năm 2019 – 2021 ... 32

Bảng 3.3: Năng suất lúa của xã Đông Yên giai đoạn năm 2019 – 2021 ... 34

Bảng 3.4: Sản lượng lúa của xã Đông Yên giai đoạn năm 2019 – 2021 ... 35

Bảng 3.5: Diện tích, năng suất và sản lượng cây ngô của Đông Yên (2019 – 2021) ... 36

Bảng 3.6: Số lượng các con vật nuôi trên địa bàn xã Đông Yên ... 37

giai đoan năm 2019 – 2021 ... 37

Bảng 3.7: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã ... 39

Đông Yên giai đoạn 2019 – 2021 ... 39

123docz.net - File bi loi xin lienhe:

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài </b>

Nơng nghiệp giữ một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Bởi các nước này đa số là người dân sống dựa vào nghề nông. Để phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi cho nhân dân. Chính phủ cần có chính sách tác động vào nơng nghiệp nhằm nâng cao năng suất cây trồng và tạo ra nhiều việc làm ở nông thôn. Trừ một số nước dựa vào tài nguyên phong phú để xuất khẩu, đổi lấy lương thực, còn hầu hết các nước đang phát triển phải sản xuất lương thực cho nhu cầu tiêu dùng của dân số nông thôn cũng như thành thị. Nơng nghiệp cịn cung cấp các yếu tố đầu vào cho hoạt động kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu lâu dài của phát triển kinh tế việc tăng dân số ở khu vực thành thị sẽ không đủ khả năng đáp ứng.

Xã Đông Yên là một xã có những bước phát triển kinh tế xã hội vượt bậc trong những năm gần đây của Huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội. Định hướng chung của xã trong những năm tới là hướng tới phát triển bền vững cả về kinh tế và xã hội. Ngành nông nghiệp của xã cũng khơng nằm ngồi xu hướng đó, phát triển bền vững là hướng đi chính trong tương lai. Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của xã đã đạt được những thành tựu và bước tiến đáng kể, tuy nhiên so với nhu cầu và tiền năng thì cịn nhiều hạn chế. Trình độ dân trí khơng đồng đều, chưa qua đào tạo và CNH – HĐH nông nghiệp nông thơn cịn diễn ra chậm, sản xuất cịn nhỏ lẻ manh mún, đầu ra của các sản phẩm chưa ổn định, công nghiệp chế biến chưa phát triển... đặt ra nhiều thách thức cho phát triển ngành nông nghiệp ở xã Đông Yên.

Từ những vấn đề thực tiễn của sản xuất nông nghiệp đang diễn ra ở địa bàn xã Đông Yên ở trên, Trong điều kiện hiện nay, phát huy những mặt ñạt được, đưa ra những giải pháp giải quyết tồn tại để phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện là hết sức cần thiết. Với mong muốn nghiên cứu, ñề xuấtñược một số giải pháp đóng góp phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện, nâng cao đời sống nhân dân trên cơ sở phát huy, khai thác tiềm năng,

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

lợi thế tự nhiên, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn và giải quyết việc làm. Đồng thời khắc phục những hạn chế ở khu vực nông thôn, ổn định an ninh lương thực, phát triển vững mạnh kinh tế nông nghiệp nông thôn là hết sức quan trọng trong tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường hiện nay để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của xã trong tương lai,<i><b>em đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng phát triển kinh tế </b></i>

<i><b>nông nghiệp tại xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội” làm </b></i>

đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình

<b>2. Mục tiêu nghiên cứu </b>

<i><b>2.1. Mục tiêu tổng quát </b></i>

Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội từ năm 2019 – 2021, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương trong thời gian tới.

<b>3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu </b>

<i><b>3.1. Đối tượng nghiên cứu </b></i>

Tập trung nghiên cứu sự phát triển kinh tế nông nghiệp, bao gồm: trồng trọt và chăn nuôi.

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

- Phạm vi thời gian: Các số liệu được thu thập trong 3 năm từ 2019 – 2021.

<b>4. Nội dung nghiên cứu</b>

- Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế nông nghiệp - Đặc điểm cơ bản của xã Đông Yên.

- Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Đông Yên giai đoạn 2019 – 2021.

- Một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Đông Yên.

<b>5. Phương pháp nghiên cứu </b>

<i><b>5.1. Phương pháp thu thập số liệu </b></i>

- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp:

+ Thu thập số liệu liên quan đến tình hình, đặc điểm cơ bản của xã. Tình hình phát triển kinh tế nơng nghiệp của xã.

+ Thu thập các báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp hàng năm của xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 – 2021.

+ Các tài liệu được thu thập từ UBND xã Đơng n,. Ngồi ra cịn thu thập các tài liệu về vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp trên các tạp chí chuyên ngành, sách, báo và trên những thông tin phương tiện truyền thông đại chúng.

<i><b>5.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu </b></i>

Căn cứ vào mục tiêu của đề tài, tôi đã tiến hành thu thập những số liệu cần có và phân tích các số liệu đó. Tuy nhiên để phân tích được, tơi bắt đầu sử dụng các phương pháp tính tốc độ phát triển bình qn, tốc độ phát triển liên hoàn và tỷ lệ nhằm cho thấy sự thay đổi qua từng năm của kinh tế nông nghiệp của xã. Từ đó có thể nhận biết được những thành tựu đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục để đưa kinh tế nông nghiệp của xã ngày càng phát triển.

- Phương pháp thống kê mô tả: mô tả các chỉ số lớn nhất, nhỏ nhất, tổng số, số bình quân, tỷ trọng...

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

- Phương pháp thống kê so sánh: so sánh các chỉ số lớn nhất, nhỏ nhấ

- Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu: thơng qua cơng cụ xử lý số liệu bằng Microsoft Excel qua đó tiến hành phân tích và đánh giá.

<b>6. Kết cấu của khóa luận </b>

Ngồi phần mở đầu và kết luận, khố luận được kết cấu 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về nông nghiệp và phát triển kinh tế nông nghiệp Chương 2: Đặc điểm cơ bản của xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Chương 3: Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp của xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP </b>

<b>1.1. Một số khái niệm liên quan đến nông nghiệp </b>

<i><b>1.1.1. Khái niêm về kinh tế nông nghiệp. </b></i>

Kinh tế nông nghiệp là một ngành kinh tế của quốc dân có chức năng phân tích ảnh hưởng của các quy luật kinh tế trong nông nghiệp, áp dụng những thành tựu kinh tế vào thực tế lãnh đạo của các cơ sở nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất.

Kinh tế nông nghiệp là ngành học nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong q trình sản xuất thuộc phạm vi nơng nghiệp, nghiên cứu những nét đặc thù của hoạt động sản xuất nông nghiệp do sự tác động của các điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội mang lại… nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nơng nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nơng nghiệp, nông thôn.

Là các hoạt động nông nghiệp diễn ra trên địa bàn nông thôn bao gồm các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tạo ra các sản phẩm vật chất đáp ứng được nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dâm làm thực phẩm cho các ngành công nghiệp chế biến và làm nguồn hành xuất khẩu mang lại giá trị.

<i><b>1.1.2. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông nghiệp. </b></i>

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp là tổng thể các mối quan hệ chủ yếu về chất lượng và số lượng tương đối ổn định của các yếu tố kinh tế các bộ phận của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong một hộ thống tái sản xuất xã hội với những điều kiện kinnh tế - xã hội nhất định vào một khoảng thời gian nhất định

Cơ cấu kinh tế có thể thay đổi để phù hợp với các yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong từng thời kì. Một cơ cấu kinh tế hợp lý là nền kinh tế có sự kết hợp hài hòa giữa các ngành kinh tế nhằm khai thác tốt nhất có hiệu quả tốt nhất các nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh ổn định bên vững không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân về đời sống lẫn tinh thần

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

<i><b>1.1.3. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp </b></i>

Chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế thực sự tạo được những điều kiện giải phóng mọi sức sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và tăng trưởng kinh tế.

Ngành nông nghiệp là ngành kinh tế cơ bản trong toàn xã hội, đây là lĩnh vực bao trùm lãnh thổ kinh tế nông thôn, sự phát triển của nó giữ vai trị quyết định trong kinh tế nơng thơn, kinh tế nơng nghiệp có những quy luật kinh tế khách quan có liên quan trong vấn đề phát triển nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp thực hiện phân công lại lao động trong nông thôn làm cơ sỏ mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Chuyển bớt một lực lượng lao động sang công nghiệp và các ngành khác.

Chuyển dịch cơ cấu ngành nơng nghiệp thực hiện tích luỹ vốn góp phần phát triển công nghiệp và dịch vụ, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất và tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt sự phát triển của công nghiệp hiện đại, kinh tế nông nghiệp cũng phát triển. Kinh tế nông nghiệp bao gồm cả nông, lâm, ngư, nghiệp. Trong nơng nghiệp có ngành trồng trọt và chăn ni. Ngành trồng trọt có cây lương thực, cây hoa màu, cây công nghiệp, cây rau đậu, cây ăn quả, cây thức ăn gia súc. Ngành chăn ni có chăn ni đại gia súc, tiểu gia súc, gia cầm, và chăn nuôi khác: lợn, trâu, bị, dê, gà, vịt, ni ong. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp là sự vận động và thay đổi cấu trúc của các yếu tố cấu thành trong kinh tế nông nghiệp theo các quy luật khách quan dưới sự tác động của con người vào các nhân tố ảnh hưởng đến chúng theo những mục tiêu xác định. Đó là sự chuyển dịch theo những phương hướng và mục tiêu nhất định chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp được xem xét trên các phương diện: chuyển dịch cơ cấu vùng, và cơ cấu thành phần kinh tế...

Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp là sự thay đổi mối quan hệ tương quan của mỗi ngành so với tổng thể các ng ành trong nông thôn, sự thay đổi này do 2 yếu tố là số lượng các tiểu ngành thay đổi và mối tương quan tốc độ phát triển giữa các ngành có sự thay đổi hoặc thay đổi đồng thời

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

cả 2 yếu tố đó.

Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo vùng nông thôn là sự chuyển dịch của các ngành nông nghiệp xét theo từng vùng. Về thực chất, cũng là sự chuyển dịch của ngành, hình thành sản xuất chun mơn hố, nhưng được xét ở phạm vi hẹp hơn theo từng vùng lãnh thổ.

Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo thành phần kinh tế là sự thay đổi tỷ lệ về sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trong nông thôn. Cơ sở của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần là sự tồn tại khách quan, vai trị, vị trí của từng thành phần kinh tế trong kinh tế nông thôn và sự vận động.

Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp bắt nguồn từ thực trạng trên đây với cơ cấu kinh tế còn chưa hợp lý, hiệu quả thấp. Tiềm năng về lao động, đất đai, rừng còn rất lớn. Để chuyển từ nền kinh tế nông thôn hiệu quả thấp, ít tính cạnh tranh sang nền kinh tế mới văn minh, hiện đại, có cơ cấu nơng nghiệp - cơng nghiệp - dịch vụ hợp lý với tỷ suất hàng hoá lớn, hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao, đồng thời tạo ra những điều kiện thuận lợi, góp phần đắc lực vào q trình đưa nước ta thành nước có nền kinh tế phát triển thì một u cầu có tính cấp thiết là phải chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp.

<b>1.1.4. Khái niệm sản xuất nông nghiệp </b>

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản, lâm nghiệp, thủy sản. Trong nơng nghiệp cũng có hai loại chính, đó là:

<small></small>

<b>Nơng nghiệp thuần nông hay nông nghiệp sinh nhai là lĩnh vực </b>

sản xuất nông nghiệp có đầu vào hạn chế, sản phẩm đầu ra chủ yếu

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

phục vụ cho chính gia đình của mỗi người nơng dân. Khơng có sự cơ giới hóa trong nơng nghiệp sinh nhai.

<small></small>

<b>Nông nghiệp chuyên sâu là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được </b>

chun mơn hóa trong tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp, gồm cả việc sử dụng máy móc trong trồng trọt, chăn nuôi, hoặc trong quá trình chế biến sản phẩm nông nghiệp. Nông nghiệp chuyên sâu có nguồn đầu vào sản xuất lớn, bao gồm cả việc sử dụng hóa chất diệt sâu, diệt cỏ, phân bón, chọn lọc, lai tạo giống, nghiên cứu các giống mới và mức độ cơ giới hóa cao. Sản phẩm đầu ra chủ yếu dùng vào mục đích thương mại, làm hàng hóa bán ra trên thị trường hay xuất khẩu. Các hoạt động trên trong sản xuất nơng nghiệp chun sâu là sự cố gắng tìm mọi cách để có nguồn thu nhập tài chính cao nhất từ ngũ cốc, các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc hay vật ni…

<b>1.2. Vai trị, vị trí của kinh tế nông nghiệp </b>

<i><b>a. Cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã hội </b></i>

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản, giữ vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế ở hầu hết các nước, nhất là ở các nước đang phát triển. Ở những nước này còn nghèo, đại bộ phận sống bằng nghề nơng. Tuy nhiên ở những nước có nền công nghiệp phát triển cao, mặc dù tỷ trọng GDP nông nghiệp không lớn, nhưng khối lượng nông sản cuả các nước này khá lớn và không ngừng tăng, đảm bảo cung cấp đủ cho đời sống cho con người những sản phẩm tối cần thiết đó là lương thực, thực phẩm. Lương thực thực phẩm là yếu tố đầu tiên, có tính chất quyết định sự tồn tại phát triển của con người và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Xã hội càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì nhu cầu của con người về lương thực thực phẩm cũng ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại. Điều đó có tác động của các nhân tố: Sự tăng dân số và nhu cầu nâng cao mức sống của con người.

Thực tiễn lịch sử các nước trên thế giới đã chứng minh, chỉ có phát triển kinh tế một cách nhanh chóng, chừng nào quốc gia đó đã có an ninh lương thực. Nếu không đảm bảo an ninh lương thực thì khó có sự ổn định chính trị và thiếu sự đảm bảo cơ sở pháp lý, kinh tế cho sự phát triển, từ đó sẽ

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

làm cho các nhà kinh doanh không yên tâm bỏ vốn đầu tư dài hạn.

<i><b>b. Cung cấp yêu tố đầu vào ngành công nghiệp và khu vực đô thị </b></i>

Nông nghiệp của các nước đang phát triển là khu vực dự trữ và cung cấp lao động cho phát triển công nghiệp và đơ thị.Khu vực nơng nghiệp cịn cung cấp nguồn nguyên liệu to lớn cho công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Thông qua công nghiệp chế biến, giá trị của sản phẩm nông nghiệp nâng lên nhiều lần, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hố, mở rộng thị trường…

Khu vực nơng nghiệp là nguồn cung cấp vốn lớn nhất cho sự phát triển kinh tế trong đó có cơng nghiệp, nhất là giai đoạn đầu của cơng nghiệp hóa, bởi vậy đây là khu vực lớn nhất, xét cả về mặt lao động và sản phẩm quốc dân. Nguồn vốn nơng nghiệp có thể được tạo ra bằng nhiều cách, như tiết kiệm của nông dân đầu tư vào các hoạt động phi nông nghiệp, thuế nông nghiệp, ngoại tệ thu được do xuất khẩu nơng sản…trong đó thuế có vị trí rất quan trọng.

<i><b>c. Làm thị trường tiêu thụ của công nghiệp và dịch vụ </b></i>

Nông nghiệp và nông thôn là thị trường tiêu thụ lớn của công nghiệp. Ở hầu hết các nước đang phát triển, sản phẩm công nghiệp, bao gồm tư liệu tiêu dùng và tư liệu sản xuất. Sự thay đổi về cầu trong khu vực nông nghiệp, nơng thơn sẽ có tác động trực tiếp đến sản lượng ở khu vực phi nông nghiệp. Phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nâng cao thu nhập dân cư nông nghiệp, làm tăng sức mua từ khu vực nông thôn sẽ làm cho cầu về sản phẩm công nghiệp tăng, thúc đẩy công nghiệp phát triển, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm của nông nghiệp và có thể cạnh tranh với thị trường thế giới.

<b>d. Nông nghiệp tham gia vào xuất khẩu </b>

Nông nghiệp được coi là ngành đem lại nguồn thu nhập ngoại tệ lớn. Các loại nông, lâm thủy sản dễ dàng gia nhập thị trường quốc tế hơn so với các hàng hóa cơng nghiệp. Vì thế, ở các nước đang phát triển, nguồn xuất khẩu để có ngoại tệ chủ yếu dựa vào các loại nông, lâm, thủy sản. Tuy nhiên xuất khẩu nông, lâm thuỷ sản thường bất lợi do giá cả trên thị trường thế giới

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

có xu hướng giảm xuống, trong lúc đó giá cả sản phẩm công nghiệp tăng lên, tỷ giá kéo khoảng cách giữa hàng nông nghiệp và hàng công nghệ ngày càng mở rộng làm cho nông nghiệp, nông thôn bị thua thiệt so với công nghiệp và đô thị.Gần đây một số nước đa dạng hoá sản xuất và xuất khẩu nhiều loại nông lâm thuỷ sản, nhằm đem lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho đất nước.

<b>e. Nơng nghiệp có vai trị quan trọng trong bảo vệ môi trường </b>

Nông nghiệp và nông thơn có vai trị to lớn, là cơ sở trong sự phát triển bền vững của mơi trường vì sản xuất nông nghiệp gắn liền trực tiếp với môi trường tự nhiên: đất đai, khí hậu, thời tiết, thủy văn. Nông nghiệp sử dụng nhiều hố chất như phân bón hố học, thuốc trừ sâu bệnh … làm ô nhiễm đất và nguồn nước. Quá trình canh tác dễ gây ra xói mịn ở các triền dốc thuộc vùng đồi núi và khai hoang mở rộng diện tích đất rừng… vì thế trong q trình phát triển sản xuất nơng nghiệp, cần tìm những giải pháp thích hợp để duy trì và tạo ra sự phát triển bền vững của môi trường.

<i><b>1.2.1. Xu hướng phát triển của ngành nông nghiệp </b></i>

Phát triển ngành nông nghiệp là xu hướng vận động có tính khách quan, dưới sự tác động của các nhân tố nông nghiệp. Trên thực tế, cùng với quá trình hình thành và phát triển phong phú, đa dạng các ngành kinh tế theo hướng sản xuất hàng hố, thì cơ cấu giữa các ngành cũng ngày càng phức tạp và luôn biến đổi theo nhu cầu của xã hội, theo đà phát triển của cơ cấu kinh tế và theo khả năng của sản xuất để khai thác các nguồn lực vừa để đáp ứng nhu cầu thị trường vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.

Q trình phát triển ngành nơng nghiệp bao gồm những xu hướng cơ bản sau:

- Phát triển ngành nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố. Trong nền nông nghiệp độc canh, ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn. Sự mất cân đối giữa trồng trọt và chăn ni bắt nguồn từ tính chất của sản xuất và khả năng giải quyết các nhu cầu về lương thực trong điều kiện trình độ cơng nghệ và năng suất lao động thấp. Từ đó mọi yếu tố về nguồn lực tự nhiên và lao

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

động đều phải tập trung vào sản xuất trồng trọt. Sự biến đổi của khoa học và công nghệ đã tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động và năng suất đất đai. Do đó đã cho phép chuyển bớt các yếu tố nguồn lực cho sự phát triển của các ngành khác, trong đó có các ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố có nghĩa là sản xuất sản phẩm để bán chứ không phải chỉ để tiêu dùng cho bản thân và gia đình họ. Vì vậy, sản xuất ra loại hàng hoá gì? Số lượng bao nhiêu? Cơ cấu chủng loại thế nào? điều đó khơng phụ thuộc vào người sản xuất mà chủ yếu phụ thuộc vào mức độ và khả năng tiêu thụ của thị trường, do sự chi phối của thị trường, đó là mối quan hệ: thị trường - sản xuất hàng hoá - thị trường. Như vậy, xác lập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nơng thơn theo hướng sản xuất hàng hố trước hết phải từ thị trường và vì thị trường, lấy thị trường làm căn cứ và xuất phát điểm. Xem đây là giải pháp quan trọng nhất để phát triển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

- Phát triển ngành nông nghiệp từ nông nghiệp thuần tuý sang phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi là sự chuyển dịch CCKT nông thôn từ nông nghiệp là chủ yếu sang kết hợp nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn ni chuyển chúng thành những ngành sản xuất hàng hố ở nông thôn.

- Phát triển ngành nông nghiệp từ thuần nông sang phát triển nông thôn tổng hợp. Các nhân tố tác động lớn đến phát triển CCKT nông thôn từ thuần nông sang phát triển nông thôn tổng hợp, bao gồm các ngành nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Sự phát triển của nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi một mặt đã cho phép chuyển một số nguồn lực của các ngành này cho sự phát triển công nghiệp và dịch vụ, mặt khác tạo ra những yếu tố về thị trường địi hỏi phải có sự phát triển của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Sự phát triển này làm cho CCKT có sự thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nơng thơn. Trên cơ sở đó, lao động cũng sẽ chuyển dịch từ trồng trọt sang chăn nuôi, từ sản xuất

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

nông nghiệp sang làm dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và chuyển lao động thủ công sang lao động cơ khí trên đồng ruộng, trong chuồng trại và các xí nghiệp chế biến nơng sản.

<i><b>1.2.3. Nội dung phát triển kinh tế nông nghiệp </b></i>

Phát triển kinh tế nông nghiệp cần gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, đưa tỷ trọng thu nhập từ công nghiệp, dịch vụ trong lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn lên cao. Bên cạnh đó ngành nông nghiệp cần tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đưa hàng hố, nơng sản có sức cạnh tranh cao hơn.

Để giải quyết những vấn đề này, phát triển khoa học công nghệ phải được coi như khâu quyết định trong việc tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nơng nghiệp. Song song đó, ngành nơng nghiệp phải có chiến lược cạnh tranh cụ thể đối với từng ngành hàng và phát triển mạnh những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: gạo, cao su, cà phê, tiêu, chè, ngành nông nghiệp cần phát triển các loại hình doanh nghiệp ở nơng thơn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục chú trọng phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực sản xuất, giúp nơng dân xố đói giảm nghèo.

Phát triển ngành nơng nghiệp có thể được chia thành các hợp phần sau:

<i><b>1.2.4. Phát triển ngành nông nghiệp từ trồng trọt </b></i>

+ Mở rộng diện tích: Có thể bằng khai hoang phục hoá hay giảm thời gian để hoang của đất.

+ Tăng hệ số sử dụng ruộng đất: tăng số vụ trong năm bằng cách áp dụng các giống cây có thời gian sinh trưởng ngắn hơn, hay bằng cách tăng số vụ trong năm.

+ Tăng năng suất: năng suất cao hơn thường được tính bằng sản lượng trên một đơn vị diện tích gieo trồng, nâng cao năng suất đi liền với việc sử dụng nhiều hơn hoặc hiệu quả hơn đầu vào hiện đại, kiểm soát nước tưới tốt hơn hoặc phương pháp canh tác tốt hơn.

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">

+ Giá nông sản cao hơn: Điều này có thể có được nhờ sự tự do hoá thương mại, hạ tầng nông thôn tốt hơn hoặc sự phối hợp tốt hơn giữa nông dân với người mua.

+ Đa dạng hoá cây trồng: ngay cả khi giá cả, năng suất cây trồng, hệ số sử dụng ruộng đất và diện tích khơng thay đổi, người nơng dân vẫn có thể tăng thu nhập bằng cách chuyển đổi từ cây có giá trị kinh tế thấp (đặc trưng là cây lương thực) sang cây cây trồng có giá trị cao hơn (đặc trưng là cây hàng hoá).

+ Tái cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng miền; cơ cấu lại hệ thống tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nơng sản với nơng dân; phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợtập huấn, khuyến nông và các dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cho nơng dân

<i><b>1.2.5. Phát triển nông nghiệp từ lâm nghiệp </b></i>

+ Phát triển ngành nông nghiệp từ lâm nghiệp là một sự gia tăng nguồn thu quan trọng của người dân vùng núi, thu từ lâm nghiệp là các giá trị thu được từ sản phẩm của rừng.

+ Phát triển lâm nghiệp phải gắn liền với việc bảo vệ và phát triển bền vững của huyện, phát triển lâm nghiệp một cách toàn diện, có hệ thống trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển theo chiều sâu, đáp ứng yêu cầu đa dạng của nền kinh tế quốc dân.

+ Phát triển lâm nghiệp trên cơ sở áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Gắn công nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng và nghề rừng, trên cơ sở kinh doanh rừng bền vững.

+ Phát triển lâm nghiệp gắn với việc xố đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an ninh quốc phịng và bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống của các dân tộc, khơng ngừng nâng cao vai trị nguồn lực con người.

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">

<i><b>1.2.6. Phát triển nông nghiệp từ thuỷ sản </b></i>

Phát triển nông nghiệp từ thuỷ sản là một sự gia tăng từ sản phẩm của sông nước.

+ Phát triển thủy sản thành một nghề sản xuất hàng hóa, trên cơ sở phát huy lợi thế, tạo sự phát triển đồng bộ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động cùng với sự phát triển của các ngành nghề khác, gắn với việc tổ chức sản xuất lại ngành thủy sản ở tất cả các lĩnh vực: nuôi trồng, khai thác, dịch vụ và chế biến theo chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ, nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho sản phẩm, từ đó nâng cao mức sống, điều kiện sống cho người dân vùng núi. Gắn kết doanh nghiệp với người dân nuôi trồng thủy sản

+ Phát triển thủy sản theo hướng chất lượng và bền vững, trên cơ sở giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nâng cao giá trị gia tăng với đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn lợi và an sinh xã hội; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

<i><b>1.2.7 Phát triển kinh tế phi nông nghiệp </b></i>

Phát triển nông nghiệp từ dịch vụ nông nghiệp

+ Hình thành các chợ ở nơng thơn để cung cấp các sản phẩm thiết yếu, tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện phát triển, mở rộng tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của địa phương

+ Phát triển mơ hình du lịch sinh thái, du lịch hành trình về nguồn trên cơ sở dựa vào những lợi thế của địa phương. Đây là một hướng phát triển dịch vụ có tiềm năng lớn khi đời sống người dân các khu vực thành thị ngày càng nâng cao.

+ Ngoài ra cần tập trung phát triển các dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu thiết yếu ngày càng cao người dân.

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 21</span><div class="page_container" data-page="21">

<b>1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến q trình phát triển kinh tế nơng nghiệp 1.3.1. Nhân tố về điều kiện tự nhiên </b>

<b>Các nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên: </b>

- Vị trí địa lý, điều kiện đất đai, điều kiện khí hậu thời tiết, các nguồn tài nguyên khác của vùng như nguồn nước, rừng, khoáng sản, nguồn lao động trong đó có nhiều nhân tố tác động một cách trực tiếp tới sự phát triển nông nghiệp.

- Vị trí địa lý thuận lợi và các tiềm năng tự nhiên phong phú, đa dạng của mỗi vùng lãnh thổ là nhân tố thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn. Những nơi điều kiện tự nhiên không thuận lợi như diện tích đất nơng nghiệp bình qn đầu người thấp, đất kém màu mỡ, thiếu nước sản xuất, bão lụt,đương nhiên việc phát triển kinh tế nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn.

+ Đất phù sa: khoảng 3 triệu ha tập trung tại các đồng bằng thích hợp nhất với cây lúa nước và các cây ngắn ngày khác.

+ Đất feralit: chiếm diện tích trên 16 triệu ha chủ yếu ở trung du, miền núi thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm như chè, cà phê, cao su… cây ăn quả và một số cây ngắn ngày như sắn, ngô, khoai, đậu.

- Diện tích đất nơng nghiệp hiện nay là hơn 9 triệu ha do đó việc sử dụng hợp lí các tài nguyên đất là rất quan trọng đối với phát triển nông nghiệp của nước ta

<b>1.3.3. Khí hậu và nguồn nước </b>

- Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, do đó cây cối xanh tươi quanh năm sinh trưởng nhanh,sản xuất nhiều vụ trong năm. Khí hậu thích hợp

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 22</span><div class="page_container" data-page="22">

cho nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả.

- Sự phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta theo mùa và theo không gian lãnh thổ tạo cho cơ cấu cây trồng đa dạng có thể trồng được các loại cây nhiệt đới, cận nhiệt, ơn đới. Ví dụ: miền Bắc có mùa đông lạnh, miền núi và cao nguyên có khí hậu mát mẻ nên trồng được rất nhiều loại cây ôn đới, cận nhiệt đới: khoai tây, cải bắp, su hào, táo, lê, mận, chè…

- Ngoài ra cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng cịn có sự khác nhau giữa các vùng.

- Những tai biến thiên nhiên thường gây khó khăn lớn cho sản xuất nơng nghiệp như bão, gió tây khơ nóng, sương muối, rét hại…. Khí hậu nóng ẩm cịn là môi trường thuận lợi cho các loại nấm mốc, sâu bệnh có hại phát triển….Tất cả các khó khăn đó làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng cây trồng vật ni.

- Nước ta có mạng lưới sơng ngịi, hồ ao dày đặc với lượng nước dồi dào, phong phú có giá trị lớn cho sản xuất nông nghiệp.

- Nguồn nước ngầm cũng rất dồi dào để giải quyết nước tưới nhất là mùa khô

- Khó khăn: lũ lụt vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khơ do đó thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp nước ta, vì:

+Chống lũ lụt vào mùa mưa.

+Cung cấp nước tưới vào mùa khô

+Cải tạo đất mở rộng diện tích đất canh tác

+Tăng vụ, thay đổi cơ cấu mùa vụ và cây trồng tạo ra năng suất và sản lượng cây trồng cao

<i><b>1.3.4. Nhân tố kinh tế - xã hội </b></i>

Các nhân tố kinh tế - xã hội gồm: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các thành phần kinh tế nông thôn, thị trường, vốn, cơ sở hạ tầng nông thôn, sự phát triển của dân cư, lao động, trình độ người lao động, phong tục tập quán, chính sách của Nhà nước.Trong đó vốn, lao động, cơ sở hạ tầng có

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 23</span><div class="page_container" data-page="23">

vị trí quan trọng. Nếu có nguồn vốn dồi dào, lao động có trình độ tay nghề cao, cơ sở hạ tầng cua nông thơn hiện đại và đồng bộ, hệ thống chính sách của Nhà nước thong thống có tác dụng khuyến khích thì chắc chắn kinh tế nơng nghiệp, nơng thôn sẽ phát triển tốt. Ngược lại, nếu thiếu vốn, lao động dư thừa trình độ thấp, cơ sở hạ tầng lạc hậu, không đồng bộ, hệ thống chính sách của Nhà nước gị bó, khơng khuyến khích sẽ kìm hãm sự phát triển nông nghiệp. Đời sống của người dân nông thôn sẽ chậm được cải thiện.

<b>- Dân cư và nguồn lao động </b>

- Người nông dân Việt Nam giàu kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp, gắn bó với đất đai; khi có chính sách thích hợp khuyến khích sản xuất thì người nơng dân phát huy được bản chất cần cù, sáng tạo của mình.

- Nguồn lao động dồi dào,cần cù sáng tao - Có nhiều kinh nghiệp trong sản xuất lao động - 60% trong ngành sản xuất nông nghiệp

<b>- Chính sách phát triển nơng nghiệp </b>

- Phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, nơng nghiệp hướng ra xuất khẩu

-Vai trị của các chính sách đó là cơ sở động viên nơng dân làm giàu. Khuyến khích sản xuất, khơi dậy và phát huy mặt mạnh của hàng nông nghiệp, tạo nhiều việc làm, ổn định đời sống nông dân.

-Tạo mơ hình phát triển nơng nghiệp thích hợp, khai thác mọi tiềm năng sẵn có

<i><b>1.3.5. Nhân tố về tổ chức – Kỹ thuật </b></i>

Tổ chức sản xuất giữ vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển triển nơng thơn nói chung và phát triển nơng nghiệp nói riêng. Nếu tổ chức sản xuất tốt, các mơ hình tổ chức phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong nơng nghiệp thì nó sẽ tác dụng thúc đẩy phát triển nông nghiệp nhanh và lành mạnh. Khi mơ hình tổ chức sản xuất khơng phù hợp nó sẽ tạo ra lực cản cho sự chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. Ngày nay,

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 24</span><div class="page_container" data-page="24">

khoa học kỹ thuật và cơng nghệ giữ vai trị quyết định đối với việc nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, cũng như năng suất lao động của con người. Vì vậy, việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất là một đòi hỏi bức xúc của nền kinh tế nước ta nói chung, của sự hát triển kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn nói riêng.

<b>*Tiến bộ khoa học kỹ thuật </b>

- Khoa học kĩ thuật phát triển cao

- Có cơng nghệ chế biết nơng sản phát triển - Cơ sở vật chất khĩ thuật đã được cải thiện

- Cơ sở vật chất - kĩ thuật phục vụ trồng trọt, chăn nuôi ngày càng được hoàn thiện và phát triển.

- Công nghiệp chế biến nông sản phát triển và phân bố rộng khắp góp phần làm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định và phát triển các vùng chuyên canh.

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 25</span><div class="page_container" data-page="25">

<i><b>1.3.6. Nhóm nhân tố phi kinh tế </b></i>

Các nhân tố phi kinh tế đó là các nguồn lực khơng trực tiếp nhằm mục đích kinh tế nhưng gián tiếp ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Có hàng loạt nhân tố thuộc loại này như địa ví cá nhân trong cộng đồng, cơ cấu gia đình, cơ cấu giai cấp, cơ cấu tơn giáo, cơ cấu thành thị - nông thôn, đặc điểm văn hố - xã hội, thể chế chính trị xã hội. Đặc điểm chung của nhóm nhân tố này là khơng lượng hố được các ảnh hưởng của nó, nên khơng thể tính tốn đối chiếu cụ thể được. Có phạm vi ảnh hưởng rộng và phức tạp trong xã hội, nên không thể đánh giá một cách tách biệt rõ rệt được và khơng có ranh giới rõ ràng.

<b>1.4. Hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế nông nghiệp </b>

<i><b>1.4.1. Các tiêu chí về kinh tế </b></i>

<i><b>* Giá trị sản xuất nông nghiệp </b></i>

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (GO): là toàn bộ của cải vật chất và dịch vụ nông nghiệp được tạo ra trên một đơn vị lãnh thổ, trong một thời kỳ nhất định thường là một năm.

Công thức: GO= ∑

<sup>𝑛 . </sup>

𝑄𝑖 ∗ 𝑃𝑖

Trong đó:Qi là khối lượng sản phẩm loại i Pi là đơn giá sản phẩm i

- Giá trị sản xuất nông nghiệp và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành (nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp).

- Giá trị được tạo ra trên 1 ha đất nông nghiệp

<b>* Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp </b>

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 26</span><div class="page_container" data-page="26">

<b>* Năng suất nơng nghiệp </b>

Năng suất = sản lượng/Diện tích

Năng suất nơng nghiệp là tiêu chí phản ánh hiệu quả của việc sử dụng lao động và khả năng áp dụng khoa học – kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Hoạt động sản xuất nông nghiệp cần nhiều sức lao động của con người, nhưng giá trị tạo ra lại không cao nên năng suất lao động nông nghiệp thường thấp hơn nhiều so với các ngành kinh tế khác. Mặt khác, tỉ lệ sử dụng thời gian trong lao động nông nghiệp cũng thấp hơn so với công nghiệp và dịch vụ do tính chất thời vụ của sản xuất nông nghiệp, mức độ áp dụng khoa học – kỹ thuật càng cao thì giá trị sản xuất được tạo ra trong nông nghiệp càng tăng lên một số lượng lao động nông nghiệp ngày càng giảm.

- Năng suất lao động nông nghiệp

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 27</span><div class="page_container" data-page="27">

<b>CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI </b>

<b>2.1. Điều kiện tự nhiên của xã Đông Yên, huyện Quốc Oai </b>

<i><b>2.1.1. Vị trí địa lý của xã Đông Yên </b></i>

Xã Đông Yên là một xã ngoại thành của huyện Quốc Oai, hành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km về phía Tây

Phía Đơng giáp xã Đơng Sơn, huyện Chương Mỹ. Phía Tây giáp xã Hịa Thạch.

Phía Nam giáp xã Hịa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình. Phía Bắc giáp xã Cấn Hữu

Xã gồm 04 Thôn: Yên Thái, Đông Hạ, Đơng Thượng, Việt n.

<i><b>2.1.2. Diện tích tự nhiên </b></i>

Tổng diện tích tự nhiên tồn xã là 1269.37 ha trong đó:

Diện tích sử dụng cho sản xuất nông nghiệp là 954.57 ha. Đất phi nông nghiệp là 308.19 ha. Đất nơng nghiệp của xã có diện tích lớn nhất chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp 843.11. Đất nuôi trồng thủy sản là 80.03 ha. Đất chăn nuôi là 27.22 ha. Đất nông nghiệp khác chiếm 1 phần nhỏ 0.44% đất nông nghiệp của xã

Đất phi nông nghiệp chiếm 308.19 ha. Trong đó đất chuyên dùng là nhiều nhất 159.80 ha. Thấp nhất là đất tơn giáo, tín ngưỡng 3.15 ha.

<i><b>2.1.3. Đặc điểm địa hình </b></i>

- Xã Đơng n nằm trong vùng bán sơn địa, nằm ở phía Tây của huyện Quốc Oai, địa hình có nhiều đồi, gò tương đối phức tạp, chênh lệnh độ cao các vùng rất lớn. Cao độ thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

<i><b>2.1.4. Thủy văn </b></i>

- Trên địa bàn Đơng n có sơng Tích chảy qua đem lại lượng phù sa hàng năm đồng thời là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất nơng nghiệp. Ngồi ra do lũng sụng rộng, nước sâu nên thuận tiện cho phát triển giao thông đường sông như vân chuyển hàng hóa nơng sản, vật liệu xây dựng….

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 28</span><div class="page_container" data-page="28">

- Địa hình bán sơn địa, lại có sơng chảy qua tạo ra nhiều ao, chuông là nguồn dự trữ nước cho nông nghiệp, phát triển chăn tha gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

- Theo tài liệu Tổng cục địa chất: Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng địa chất vùng châu thổ Sơng Hồng có lịch sử địa chất tạo thành do q trình trầm tích sơng có chiều dày 350m. Cấu tạo trầm tích sơng gồm cát pha, sét mầu nâu, bột sét xám xanh, xám vàng.

Như vậy, Đông Yên là xã có vị trí thuận lợi, điều kiện tự nhiên đa dạng, thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp tồn diện. Trong điều kiện tự nhiên đó khí hậu và tài nguyên đất là cơ bản tạo điều kiện cho Đơng n có tập đồn sinh vật phong phú, phát triển nhanh

<i><b>2.1.5. Tài nguyên </b></i>

<b>* Đất đai </b>

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là điều kiện quan trọng trong hoạt động sống của con người. Vì vậy việc sử dụng và khai thác tài nguyên đòi hỏi phải hiệu quả. Mỗi một vùng, một địa phương đều có những điều kiện thuận khác nhau về địa hình, địa chất cũng như phương hướng phát triển kinh tế. Đông yên là một xã đồng bằng có nhiều hướng phát triển và lợi thế riêng.

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 29</span><div class="page_container" data-page="29">

Hiện trạng cơ cấu và sử dụng đất đai được thể hiện qua bảng 2.1. Cụ thể như sau:

<b>Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất của xã Đông Yên năm 2021 </b>

5. Đất sông suối và mătt nước chuyên

Đất nơng nghiệp của xã có diện tích lớn nhất chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp 843.11 chiếm 88.32%. Đất nuôi trồng thủy sản là 80.03 ha chiếm 8.38%. Đất chăn nuôi là 27.22 ha chiếm 2.85%. Đất nông nghiệp khác chiếm 1 phần nhỏ 0.44% đất nông nghiệp của xã

Đất phi nông nghiệp chiếm 308.19 ha chiếm 24.27% so với đất tự nhiên. Trong đó đất chuyên dùng là nhiều nhất 159.80 ha chiếm 51.85% đất

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 30</span><div class="page_container" data-page="30">

phi nông nghiệp. Thấp nhất là đất tơn giáo, tín ngưỡng 3.15 ha chiếm 1.02% đất phi nông nghiệp tại xã.

<b>2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội tại xã Đông Yên </b>

<i><b>2.2.1. Dân số và lao động </b></i>

Dân số và lao động có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương. Trong những năm qua, cơ cấu hộ và lao động của xã đã có những sự thay đổi lớn, cụ thể như sau:

<b>Bảng 2.1: Dân số và lao động xã Đông Yên năm 2021 </b>

<i>ĐVT: người </i>

<b>STT </b>

<b>Đơn vị hành chính </b>

<b>Năm 2019 Năm 2021 Năm 2021 TĐPTBQ (%) Dân </b>

<b>số (ngườ</b>

<b>) </b>

<b>Lao động (người) </b>

<b>Dân số (ngườ</b>

<b>) </b>

<b>Lao động (người</b>

<b>) </b>

<b>Dân số (người</b>

<b>) </b>

<b>Lao động (người) </b>

<b>Dân số <sup>Lao </sup>động </b>

1 Đông Hạ 3.955 1.987 4.080 2.043 4.150 2.097 102,43 102,72 2 Đông

Thượng <sup>3.550 1.575 </sup><sup>3.656 1.624 3.696 1.702 </sup><sup>102,03 103,95 </sup>3 Yên Thái 3.231 1.273 3.354 1.337 3.421 1.409 102,89 105,2 4 Việt Yên 2.991 1.031 3.050 1.097 3.115 1.132 102,05 104,79

<b> Tổng 13.727 </b>

<b>5.866 14.140 </b>

<b>6.101 14.382 6.340 102,36 103,96 </b>

<i>Nguồn: UBND xã Đông Yên, 2021 </i>

Dân số và lao động là yếu tố có vai trị đặc biệt quan trọng trong mọi quá trình sản xuất. Vai trò này càng được thể hiện rõ hơn trong sản xuất nơng nghiệp, khi mà trình độ cơ giới hóa cịn chưa theo kịp địi hỏi của thực tế sản xuất. Đi đôi với sự phát triển của lực lượng lao động đó là chất lượng lao động và vấn đề việc làm cần được giải quyết như thế nào? Đây là vấn đề khó

<i>khăn trong điều kiện dân số tăng nhanh. </i>

Tính đến năm 2021 dân số trên địa bàn thị xã Đơng n có 3.678 hộ với số dân là 14.382 người. Phần lớn người dân sống tại xã Đông Yên là dân

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 31</span><div class="page_container" data-page="31">

tộc kinh. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 2,3%. Mật độ dân cư tập trung đông 935 người/km2.

Lao động và nguồn lực : Xã Đông Yên khu vực tập trung đông dân cư, số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 57,92% tỷ lệ lao động . Lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn là hơn 50% chủ yếu qua đào tạo ngắn ngày. Dân cư trong địa bàn xã chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nơng nghiệp. Có khoảng 800 lao động đi làm kinh tế các nơi khác nhau ở trong nước, 150 người đi xuất khẩu lao động ở các nước khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… 1500 lao động làm trong các loại hình ngành nghề nhỏ lẻ khác như : nghề mộc, inox, nhơm kính, sản xuất cơ khí và dịch vụ thương mại. Thu nhập bình quân năm 2021 là 30.800.000 đồng/người/năm.

<i><b>2.2.2. Văn hóa – Xã hội – Y tế </b></i>

- Cán bộ giáo viên được chuẩn hóa theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Qua tổng kết đánh giá năm học 2020 - 2021 cả 4/4 trường đều hoàn thành xuất sắc chương trình giáo dục. Tỷ lệ học sinh lên lớp ở cấp tiểu học, THCS đạt 100%. Xét chuyển lớp đến tiểu học đạt 100%. Xét chuyển cấp Trung học cơ sở đạt 100%. Hồn thành chương trình phổ cập Trung học cơ sở, Tiểu học và lớp trẻ 5 tuổi đạt 100%. Hiện nay xã đã có 3/5 trường đạt chuẩn Quốc gia.

62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM62Monday, June 10, 20248:52:04 PM8:52:04 PM

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiThuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha Noi

62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM62Monday, June 10, 20248:52:05 PM8:52:05 PM

62Thuc Trang Phat Trien Kinh Te Nong Nghiep Tai Xa Dong Yen Huyen Quoc Oai Thanh Pho Ha NoiMonday, June 10, 2024

</div>

×