Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

báo cáo thực tập cơ bản mạch ổn áp cố định có sử dụng ic ổn áp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 11 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIKHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

---BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ BẢN

MẠCH ỔN ÁP CỐ ĐỊNH CÓ SỬ DỤNG IC ỔN ÁPGiảng viên hướng dẫn:Thầy Vũ Hồng VinhSinh viên:Nguyễn Đức Mạnh

Mã lớp học726391

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

NỘI DUNG BÁO CÁO:Phần 1: Giới thiệu mạch:1. Sơ đồ nguyên lý2. Giá trị các linh kiện3. Tác dụng các linh kiện4. Nguyên lý làm việcPhần 2: Thiết kế mạch nguyên lý:

1. Quy trình thiết kế mạch nguyên lý2. Linh kiện

Phần 3: Thiết kế mạch in:1. Quy trình thiết kế mạch in2. Linh kiện

Phần 4: Kết luận chung:

<small>1</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

PHẦN 1: GIỚI THIỆU MẠCH:

*Giới thiệu chung:

Cách thiết kế một mạch nhỏ ổn định điện áp một chiều 5V sử dụng các linhkiện cơ bản sẵn có.

I. Sơ đồ nguyên lý:

II. Yêu cầu thiết kế mạch:Linh kiện được dùng:a. 1 biến áp JP2 b. 1 điện trở R46 = 1000 <small>Ω</small>

d. 1 diode cầu.

e. 1 tụ điện C1=1000uF/16Vf. 4 chân nối đất

III. Tác dụng của từng linh kiện:

g. Tụ C1 lọc điện áp ở đầu vào.h. Diode cầu chỉnh lưu 1 phai. R để hạn chế dòng.* Các chân của IC:

j. Chân 1 của IC là đầu vào.

k. Chân 3 của IC là đầu ra tạo điện áp +5V ổn định.l. Chân 2 nối đất.

IV. Nguyên lý làm việc:

- Mạch ổn áp 5V hoạt động theo nguyên lý được biểu như sau:

Nguồn điện xoay chiều biến đổi qua Diode chỉnh lưu ra nguồn một chiều.Sau đó, ta dùng IC 7805 để tạo ngõ ra cố định và ổn định là 5V.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

+ Project-> Schematic:

- 3: Tạo mạch nguyên lý:- Các linh kiện gồm:+ 1 biến áp nguồn xoay chiều+ 1 IC LM7805

+ 1 cầu 4 diode

+ 1 tụ điện C1 1000uF/16V+ 1 điện trở đầu ra+ 4 chân nối đất

Bước 4: Ctrl-W nối dây, thu được:

II. Về linh kiện đã dùng

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

Tên linh kiện Kí hiệu linh kiện Thư viện linh kiện

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Chân nối đất

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

PHẦN 3: THIẾT KẾ MẠCH IN

I. Quy trình thiết kế mạch in - B1:

- B2:

Design-> Update PCB Document (Tên).PcbDoc:

- B3: Validate Changes-> Execute ->Close.

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

- B4: Nối dây cho mạch:

II. Linh kiện:

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

Tên linh kiện Kí hiệu linh kiện Thư viện linh kiện

</div>

×