Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

tính toán và thi công máy biến áp cách ly ba pha

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.61 MB, 36 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CƠNG NGHỆ ĐIỆN </b>

<b>KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>Đề tài: </b>

<b>TÍNH TỐN VÀ THI CƠNG MÁY BIẾN ÁP CÁCH LY BA PHA </b>

SINH VIÊN: <b>PHẠM CHÍ TRUNG MSSV: 15026811 </b>

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b><small>TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN </small></b>

<b>PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP </b>

<b>1. </b>Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài

(1): Phạm Chí Trung MSSV: 15026811 (2): Lê Minh Khôi MSSV: 15038351 (3): Trần Hồng Phát MSSV: 15010621 (4): Đặng Minh Tuấn MSSV: 15020401

<b>2. Tên đề tài </b>

TÍNH TỐN VÀ THI CƠNG MÁY BIẾN ÁP CÁCH LY 3 PHA CÔNG SUẤT 5KVA; ĐIỆN ÁP Δ / Y - 380V / 220V

<b>3. Nhiệm vụ (Nội dung và số liệu ban đầu) </b>

Tính tốn ban đầu:

- Xác định tiết diện của lõi thép

- Xác định điện áp khơng tải phía thứ cấp - Xác định số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp - Xác định đường kính dây quấn sơ cấp và thứ cấp

Thử nghiệm:

- Đo các thông số MBA và đối chiếu so sánh với các tiêu chuẩn Điều chỉnh:

- Điều chỉnh các thông số MBA

- Kiểm tra kết quả phù hợp với các tiêu chuẩn

<b>4. Kết quả dự kiến (Trình bày tóm tắt kết quả dự kiến đạt được) </b>

- Điện áp đầu vào U<small>1</small> = 380V - Điện áp đầu ra U<small>2</small> = 220V

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN </b>

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<b>MỤC LỤC </b>

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... i

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ... iii

MỤC LỤC ... iv

DANH SÁCH CÁC HÌNH VẺ ... vi

DANH SÁCH CÁC BẢNG ... vii

MỞ ĐẦU ... viii

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP ... 1

1.1 Định nghĩa và công dụng máy biến áp ... 1

1.1.1 Định Nghĩa ... 1

1.1.2 Công dụng của Máy Biến Áp ... 1

1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp ... 2

1.2.1 Cấu tạo... 2

1.2.2 Nguyên lý làm việc của máy biến áp ... 5

1.3 Các đại lượng định mức ... 7

1.3.1 Dung lượng hay công suất định mức S<small>dm</small> : ... 7

1.3.2 Điện áp dây sơ cấp định mức U<small>1dm</small>: ... 7

1.3.3 Điện áp dây thứ cấp định mức U<small>2dm</small>: ... 7

1.3.4 Dòng điện dây định mức của cuộn sơ cấp I<small>1dm</small> và thứ cấp I<small>2dm</small>: ... 7

1.3.5 Tần số định mức f<small>dm</small> ... 7

1.4 Các loại máy biến áp chính ... 8

1.5 Tổ nối dây máy biến áp ba pha ... 8

1.5.1 Ký hiệu các đầu dây trong máy biến áp ba pha ... 8

1.5.2 Cách đấu dây trong máy biến áp ba pha ... 9

1.5.3 Các kiểu tổ nối dây của máy biến áp ba pha ... 10

1.6 Mạch từ của máy biến áp ... 11

CHƯƠNG 2 TÍNH TỐN CÁC THÔNG SỐ CỦA MÁY BIẾN ÁP CẢM ỨNG BA PHA CƠNG SUẤT NHỎ ... 13

2.1 Cơng suất, dịng điện định mức của máy biến áp ... 13

2.2 Tiết diện lõi thép của máy biến áp ... 13

2.3 Tính tốn dây quấn ... 13

123docz.net - File bi loi xin lienhe: <small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

2.4 Tính tốn cửa sổ máy biến áp ... 14

2.5 Tính tốn trọng lượng dây và lõi thép... 15

CHƯƠNG 3 TÍNH TỐN CHẾ TẠO MÁY BIẾN ÁP CẢM ỨNG BA PHA CƠNG SUẤT NHỎ ... 17

3.1 TÍNH TỐN ... 17

3.1.1. Cơng suất, dịng điện định mức của máy biến áp ... 17

3.1.2. Tiết diện sơ bộ của trụ ... 17

3.1.3. Tính tốn kích thước MBA ... 18

3.1.4. Tính tốn dây quấn máy biến áp ... 19

3.1.5. Tính tốn khối lượng của máy biến áp ... 23

123docz.net - File bi loi xin lienhe: <small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>DANH SÁCH CÁC HÌNH VẺ </b>

Hình 1.1: Kí hiệu máy biến áp ... 1

Hình 1.2: Sơ đồ truyền tải điện năng ... 2

Hình 1.3: Máy biến áp 3 pha ... 2

Hình 1.4: Dây quấn xen kẽ ... 4

Hình 1.5.1: Cách ký hiệu các đầu dây trong máy biến áp ... 9

Hình 1.5.2: Ký hiệu các đầu dây trong máy biến áp ba pha ... 9

Hình 1.5.3: Sơ đồ đấu sao, tam giác ... 10

Hình 1.6.1: Tổ Máy biến áp 3 pha ... 11

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>DANH SÁCH CÁC BẢNG </b>

Bảng 2.1: Liên quan giữa mật dộ dòng và công suất tiêu thụ ... 14

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<b>MỞ ĐẦU </b>

Thế giới đang ngày một phát triễn, cùng với đó là nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng tăng cao . Để đáp ứng nhu cầu đó , ngành điện đã và đang có những bước phát triển về kỹ thuật và công nghệ để nâng cao cả về sản lượng và chất lượng điện năng. Bất kỳ nhà máy điện hay trạm biến áp nào đều cần có một hoặc nhiều máy biến áp để phục vụ công tác truyền tải và cung cấp điện. Những cơng ti, xí nghiệp, trường đại học,.. đâu đâu chúng ta cũng nhìn thấy những máy biến áp hoạt động. Từ những máy biến áp dầu với cơng suất được tính bằng megawatt được sử dụng trong các nhà máy điện lớn, hay những máy biến áp vài trăm nhìn kilowatt được dùng trong các trạm biến áp dọc theo đường dây truyền tải cho đến các máy biến áp công suất nhỏ được dùng trong các phịng thí nghiệm. Mơn học đồ án lần này chúng em sẽ thực hiện tính tốn và thi công máy biến áp 3 pha cách ly nối Δ/Y với các cấp điện áp 380V/220V công suất 5kVA. Chúng em chọn đề tài này nhàm mục đích tìm hiểu chi tiết cấu tạo, nguyên lý hoạt động cũng như cách tạo ra một máy biến áp 3 pha cách ly hồn chỉnh và có thể vận hành đáng tin cậy. Chúng em hi vọng với những kiến thức nền tảng này sẽ giúp ích cho cơng việc tương lai sau khi ra trường của mình.

Nhiệm vụ của đề tài : Tính tốn, thi cơng máy biến áp 3 pha, điện áp Δ/Y 380/220(V) Cơng suất 5(KVA)

<b>Nội dung hồn thành: </b>

1. Cấu tạo,nguyên lý làm việc của MBA 3 pha. 2. Hiện tượng từ hố trong MBA.

3.Tính tốn và chế tạo MBA 3pha với các yêu cầu:công suất S=5(KVA), U<small>1</small>=380(V)

U<small>2</small>=220(V), sơ đồ nối theo kiểu Δ / Y 4. Chạy thử,kiểm tra thông số kỹ thuật.

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

5. Quyển thuyết minh và bản vẽ thể hiện nội dung đề tài.

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

<b>CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP </b>

<b>1.1 Định nghĩa và công dụng máy biến áp </b>

<b>1.1.1 Định Nghĩa </b>

Máy biến áp là thiết bị điện từ tĩnh,làm việc trên nguyên lý cảm ứng điện từ,biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này thành 1 hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác với tần số không đổi.Những máy biến áp dùng trong hệ thống điện lực gọi là máy biến áp điện lực hay máy biến áp công suất.Như vậy máy biến áp làm nhiệm vụ truyền tải năng lượng.

<small>Hình 1.1: Kí hiệu máy biến áp </small>

Đầu vào của máy biến áp đối với nguồn điện được gọi là sơ cấp.Còn đầu ra nối với tải được gọi là thứ cấp.Các đại lượng,thông số trong máy biến áp gồm có:

 Điện áp sơ cấp U<small>1</small>,dịng điện sơ cấp I<small>1</small>,cơng suất sơ cấp P<small>1</small> và số vòng dây sơ cấp W<small>1</small>.

 Điện áp thứ cấp U<small>2</small>,dịng điện thứ cấp I<small>2</small>,cơng suất thứ cấp P<small>2</small>,số vòng dây thứ cấp W<small>2</small>.

Nếu điến áp thứ cấp U<small>1</small> lớn hơn điện áp sơ cấp U<small>2</small> (U<small>1</small>>U<small>2</small>) thì ta gọi đó là máy biến áp hạ áp,cịn ngược lại nếu U<small>1</small><U<small>2</small> thì ta gọi đó là máy biến áp tăng áp.

<b>1.1.2 Công dụng của Máy Biến Áp </b>

Máy biến áp có vai tró rất quan trọng trong hệ thống điện,dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến tải tiêu thụ.Máy biến áp được dùng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng,ngoài ra máy biến áp cũng được dùng cho một số yêu cầu khác như nối với mạch chỉnh lưu,làm nguồn điện cung cấp cho lò điện,máy hàn,máy thử nghiệm...

Máy biến áp là phần tử quan trọng nhất trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng. Điện năng từ từ máy phát đến nơi tiêu thụ thường phải biến đổi về điện áp thành nhiều cấp,vì thế tổng cơng suất của các máy biến áp gấp 4 đến 5 lần tổng công suất đặt

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

của máy phát điện.Do đó ta ln thấy ở mỗi đầu nguồn phát ln có trạm biến áp làm nhiệm vụ tăng áp,và trước tải tiêu thụ ln có trạm biến áp để làm nhiệm vụ hạ áp.

<small>Hình 1.2: Sơ đồ truyền tải điện năng </small>

<b>1.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp 1.2.1 Cấu tạo </b>

<b> Máy biến áp là thiết bị từ tĩnh, làm việc dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. Máy </b>

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

Gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép với nhau thành mạch vịng khép kín,giữa các lá thép có sơn cách điện.Lõi thép dùng làm mạch dẫn từ, đồng thời làm khung dây để quấn. theo hình dáng thì người ta chia ra các loại lõi thép:

- Máy biến áp kiểu lõi (hay trụ) : Là loại Máy Biến Áp có dây quấn bao quanh trụ thép, loại này ất thông dụng cho các Máy Biến Áp có cơng suất nhỏ hoặc trung bình.

Dây quấn bao quanh trụ lõi thép thường được dùng cho các máy biến áp dung lượn nhỏ và trung bình.

- Máy biến áp kiểu bọc

Mạch từ được phân ra 2 bên và bọc lấy 1 phần dây quấn.Loại này chỉ dùng trong một số ngành chuyên môn đặc biệt như Máy Biến Áp dùng trong lò luyện kim hay Máy Biến Áp 1 pha công suất nhỏ trong kỹ thuật vơ tuyến điện,truyền thanh…..

Ngồi 2 kiểu máy biến áp trên thì cịn có 1 kiểu máy biến áp khác,nó là trung gian của 2 kiểu trên gọi là máy biến áp kiểu lõi trụ.

Lõi thép của MBA gồm có 2 phần: - Phần trụ : kí hiệu là chữ T - Phần gơng : kí hiệu là chữ G

Trụ là phần lõi thép có quấn dây quấn cịn gơng là phần lõi thép nối các trụ lại với nhau thành mạch từ kín và khơng có dây quấn.

Để giảm tổn hao do dịng điện xoáy gây nên lõi thép được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện (dày từ 0,35<sup></sup>0,5 mm) có phủ sơn cách điện lên bề mặt.

Trụ và gông có thể ghép với nhau bằng phương pháp ghép nối hoặc ghép xen kẽ sau đó dùng xà ép và bu lơng vít chặt lại.

Vì lí do an tồn nên toàn bộ lõi thép được nối đất với vỏ máy.

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14">

Có 2 loại dây quấn :dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp. Dây quấn nhận năng lượng từ lưới điện gọi là dây quấn sơ cấp. Dây quấn cung cấp năng lượng cho phụ tải gọi là dây thứ cấp.

Ngồi ra người ta cũng có thể phân biệt dây quấn dây quấn máy biến áp thành dây quấn cao áp (CA) và dây quấn hạ áp(HA)

Xét về cấu tạo thì dây quấn được chia thành 2 loại:dây quấn đồng tâm và dây quấn xen kẽ:

- Dây quấn xen kẽ: là loại có dây quấn cao áp và hạ áp đều được phân thành nhiều bánh dây.Các bánh dây cao và hạ áp đặt xen kẽ nhau theo nhiều trục. Bánh dây đặt gần xà thường là hạ áp.

<small>Hình 1.4: Dây quấn xen kẽ </small>

- Dây quấn đồng tâm : Có tiết diện ngang là những vịng trịn đồng tâm.Có dây quấn cao áp và dây quấn hạ áp có chung 1 trục và cùng chiều cao. Để giảm cách điện dây quấn quấn cao áp thường đặt xa trụ.Dây quấn cao áp được phân thành nhiều bánh dây(gọi là galet) còn dây quấn hạ áp thường chỉ có 1 bánh dây.

<b> Những kiểu dây quấn đồng tâm: </b>

- Dây quấn hình trụ - Dây quấn hình xoắn

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">

Bao gồm thùng và nắp thùng:

- Thùng MBA làm bằng thép,tuỳ theo dung lượng của máy biến áp mà hình dáng và kết cấu thùng khác nhau.Lúc máy biến áp làm việc một phần năng lượng bị tiêu hao thoát ra khỏi dưới dạng nhiệt đốt nóng trong lõi thép,dây quấn và các bộ phận khác làm cho nhiệt độ của chúng tăng lên. Để đảm bảo cho máy biến áp vận hành liên tục với tải định mức trong thời gian quy định và không bị sự cố phải tăng cường làm lạnh bằng cách ngâm máy biến áp trong thùng dầu. Đối với máy biến áp dung lượng lớn để làm giảm kích thước của máy và tăng cường làm mát người ta dùng bộ thùng dầu có ống hoặc thùng dầu có bộ tản nhiệt.Những máy biến áp có dung lượng trên 1000(kVA) người ta dùng thêm bộ tản nhiệt có thêm quạt gió để làm lạnh.

- Nắp thùng: Dùng để đậy thùng và dùng để đặt chi tiết như: + Các sứ ra của dây quấn CA và HA

+ Ống bảo hiểm

Ngoài ra trên nắp còn đặt bộ phận truyền động của bộ đổi nối các đầu điều chỉnh điện áp của dây quấn CA.

<b>1.2.2 Nguyên lý làm việc của máy biến áp </b>

<small>Hình 1.5 Nguyên lý làm việc của máy biến áp </small>

Gọi W<small>1</small> là số vòng dây của cuộn dây sơ cấp W<small>2</small> là số vòng dây của cuộn thứ cấp

Khi đặt 1 điện áp xoay chiều vào dây sơ cấp sẽ có dịng I<small>1</small>,trong lõi thép sinh ra từ thơng  móc vịng với cả 2 cuộn dây cuốn sơ cấp và thứ cấp cảm ứng ra các sức điện

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16">

động e<small>1</small> và e<small>2</small>.Dây quấn thứ cấp có sức điện động sinh ra dịng điện I<small>2</small> đưa ra tải và điện áp U<small>2</small>. Như vậy năng lượng của dòng điện xoay chiều đã được truyền từ dây quấn sơ cấp sang dây quấn thứ cấp.

Giả sử điện áp xoay chiều đặt vào là một hàm số hình sin thì từ thơng do nó sinh ra cũng là một hàm số hình sin:

 (1.1)

e<small>2</small> = -w<small>2</small>

<i>t</i> 

  (1.2)

Với

E<small>1</small> = . .<small>1</small>2

 

=2 . . . <small>1</small>2

 

=2 . . . <small>2</small>2

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">

Nếu không kể điện áp rơi trên các dây quấn thì có thể coi U<small>1</small>E<small>1</small>,U<small>2</small>E<small>2</small> do đó k được xem như tỷ số điện áp giữa dây quấn sơ cấp và thứ cấp.

<b>1.3 Các đại lượng định mức </b>

Các đại lượng định mức của MBA quy định điều kiện kỹ thuật của máy.Các đại lượng này do nhà chế tạo máy quy định và thường ghi trên nhãn MBA.

<b>1.3.1 Dung lượng hay công suất định mức S<small>dm</small> : </b>

Là cơng suất tồn phần (hay cơng suất biểu kiến) đưa ra ở dây quấn thứ cấp (với đơn vị là KVA hay VA).

<b>1.3.2 Điện áp dây sơ cấp định mức U<small>1dm</small>: </b>

Là điện áp của dây quấn sơ cấp tính bằng KV hay V.Nếu dây quấn sơ cấp có các đầu phân nhánh thì người ta ghi cả điện áp định mức của từng đầu phân nhánh.

<b>1.3.3 Điện áp dây thứ cấp định mức U<small>2dm</small>: </b>

Là điện áp của dây quấn thứ cấp khi máy biến áp không tải và điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp là định mức tính bằng KV hay V.

<b>1.3.4 Dòng điện dây định mức của cuộn sơ cấp I<small>1dm</small> và thứ cấp I<small>2dm</small>: </b>

Đây là những dòng điện của cuộn dây sơ cấp và thứ cấp ứng với công suất và điện áp định mức, được tính bằng Ampe(A) hay kiloAmpe(KA).

Ở MBA 1 pha: I<small>1dm</small>=

<i>U</i> I<small>2dm</small>=

Ở MBA 3 pha: I<small>1dm</small>=

<b>1.3.5 Tần số định mức f<small>dm</small></b>

K = <small>12</small>

<i>E</i> = <small>12</small>

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">

Đối với MBA thì tần số thường là 50 Hz (đơn vị tính bằng Hz)

<b>1.4 Các loại máy biến áp chính </b>

Theo cơng dụng,máy biến áp có thể gồm những loại chính sau: 1. Máy biến áp điện lực:

- Dùng để dùng để truyền tải và phân phối công suất trong hệ thống điện lực. 2. Máy biến áp chuyên dụng:

- Dùng cho các lò luyện kim,cho các thiết bị chỉnh lưu,máy biến áp hàn điện... 3. Máy biến áp tự ngẫu:

- Là máy biến áp biến đổi điện áp trong một phạm vi không lớn,dùng để mở máy các động cơ điện xoay chiều.

4. Máy biến áp đo lường:

- Là máy biến áp dùng để giảm các điện áp và dòng điện lớn khi đưa vào các đồng hồ đo.

5. Máy biến áp thí nghiệm:

- Là máy biến áp dùng để thí nghiệm các điện áp cao

<b>1.5 Tổ nối dây máy biến áp ba pha </b>

Để máy biến áp ba pha làm việc được các dây quấn sơ cấp hoặc thứ cấp phải được nối với nhau theo 1 qui luật nhất định.Ngoài ra,sự phối hợp kiểu nối dây quấn sơ cấpvớ kiểu nối dây quấn thứ cấp cũng hình thành các tổ nối dây quấn khác nhau.

Tổ nối dây của máy biến áp được hình thành do sự phối hợp kiểu đấu dây sơ cấp và dây thứ cấp.Nó biểu thị góc lệch pha giữa các sức điện động dây sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp.Góc lệch pha này phụ thuộc vào các yêu tố sau:

- Chiều quấn dây. - Cách ký hiệu đầu dây.

- Kiểu đấu dây quấn sơ cấp và thứ cấp

<b>1.5.1 Ký hiệu các đầu dây trong máy biến áp ba pha </b>

<small>Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM362410068:56:55 PM8:56:55 PM</small>

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM36Monday, June 10, 20248:56:55 PM8:56:55 PM

Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaTinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba pha

36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM36Monday, June 10, 20248:56:56 PM8:56:56 PM

36Tinh toan va thi cong may bien ap cach ly ba phaMonday, June 10, 2024

</div>

×