Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề kiểm tra giữa kì I - năm học 2010 - 2011, môn tiếng việt docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.15 KB, 1 trang )

PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CÁT THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………… ………………………
ĐỀ KIỂM TRA GỮA KÌ I – NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN TIẾNG VIỆT – TỔ 5
I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm )
A/ ĐỌC THẦM : ( 5 điểm )
1. Đọc thầm bài . Đất Cà Mau ( trang 89-90 SGK ) và tả lời câu hỏi :
1/ Mưa ở Cà Mau có gì khác thường ?
2/ Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao ?
3/ Người Cà Mau có những tính cách như thế nào ?
4/ Người Cà Mau dựng nhà cữa như thế nào ?
B/ ĐỌC THÀNH TIẾNG. ( 5 điểm )
* Đọc thành tiếng bài Đất Cà Mau.
II/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm )
1. Viết chính tả ( 5 điểm )
Bài Đất Cà mau đoạn 3, ( từ Sống trên cái đất……của Tổ quốc )
2. Tập làm văn ( 5 điểm ).
Hãy viết một bài văn tả cảnh đẹp ở quê hương em mà em biết ?
ĐÁP ÁN
I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC:
A/ ĐỌC THẦM:
• TRẢ LỜI CÂU HỎI.
1/ Mưa ở Cà Mau là mưa dông: rất đột ngột , dữ dội nhưng chóng tạnh. ( 1điểm )
2/ Cây cối mọc thành từng chòm, thành rặng, rễ dài cắm sâu vào lòng đất để chóng
chọi với cái thời tiết khắc nghiệt. ( 1điểm )
3/ Người Cà Mau thông minh, giàu nghị lực, thích võ nghệ, thích kể và thích nghe
những chuyện kì lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người. ( 1,5điểm )
4/ Nhà cữa dựng dọc những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì, từ nhà nọ sang
nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước. ( 1,5điểm )
B/ ĐỌC THÀNH TIẾNG:


1/ HS đọc trôi chảy , ngắt nhịp đúng, diễn cảm. ( 5điểm )
2/ HS đọc trôi chảy, ngắt nhịp đúng , ítdiễn cảm. ( 4điểm )
3/ HS đọc đúng , chưa trôi chảy. ( 3điểm )
4/ HS đọc chưa đúng một số từ khó, đọc lấp vấp nhiều chỗ. ( 1 → 2điểm )
II/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT:
A/ VIẾT CHÍNH TẢ: ( 5điểm )
• Tùy theo mức độ và bài viết của HS , GV chấm . ( Cứ sai hai lỗi trừ 1 điểm ).
• HS viết đúng mẫu chữ , đẹp , không sai lỗi chính tả , chữ rõ ràng được điểm tối đa.
B/ TẬP LẦM VĂN: ( 5điểm )
• HS viết đúng yêu cầu của đề bài, trình bày đẹp, không sai lỗi chính tả, bài viết có ý
nói được cảnh đẹp ở địa phương mình ,được điểm tối đa.
• .
• Không cứng nhắc , quá khắc khe đối với bài làm của HS.
• GV nên tìm ý đúng để chấm bài cho HS. Tùy vào mức độ bài làm của HS mà GV
chấm bài, không đòi hỏi quá cao

×