Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

giáo án công nghệ 9(cả năm)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (914.56 KB, 62 trang )

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
TIẾT 6
THỰC HÀNH:
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết được công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng
- Đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng
- Rèn luyện ý thức, thói quen làm theo các quy tắc an toàn điện
II. CHUẨN BỊ :
+ Đối với giáo viên:
- Nghiên cứu SGK và các tài liệu có liên quan
- Một số loại đồng hồ như: Vôn kế, ampe kế, oát kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng
- Bảng thực hành lắp sẵn mạch điện trở
+ Đối với học sinh:
- Đọc trước bài
- Bản báo cáo thực hành
- Sưu tầm điện trở trong mạch điện trở cũ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:
Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
? Kể tên, công dụng một loại đồng hồ mà em biết
? Kể tên, công dụng của các dụng cụ cơ khí dùng trong nghề điện
3. BÀI THỰC HÀNH
Hoạt động 1: Định hướng
H: Đọc mục tiêu của bài
G: Nêu công dụng, mục tiêu cần đạt được của tiết thứ nhất: Biết công dụng, cách sử dụng:
Ampe kế, Vôn kế, công tơ điện
Hoạt động 2: Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành


G:- Chia nhóm thực hành: 10nhóm/lớp
- Chỉ định nhóm trưởng, giao nhiệm vụ cho các nhóm trưởng
+ Nhận dụng cụ thực hành
+ Hướng dẫn các thành viên trong nhóm kiểm tra dụng cụ về số lượng và chất lượng
+ Đọc kết quả thu hoạch
- Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành
+ Kết quả thực hành ( 7đ )
+ Thực hiện đúng quy trình thực hành, thao tác chính xác ( 1đ )
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
+ Thái độ thực hành nghiêm túc, đảm bảo vệ sinh môi trường ( 2đ )
- Giao cho các nhóm đồng hồ đo điện
H: - Kiểm tra các đồng hồ vừa được giao
- Báo cáo số lượng, chất lượng
Hoạt động 3: Tìm hiểu đồng hồ đo điện
H: - Đọc nội dung phần tìm hiểu đồng hồ đo điện
- Nêu các công việc cần làm
G: Phát phiếu thực hành – Nội dung:
Nhóm:… PHIẾU THỰC HÀNH
Lớp: ……. Bài 4 – Phần 1: Tìm hiểu đồng hồ đo điện
a. Vôn kế:
- Vẽ kí hiệu quan sát được….
- Giải thích ý nghĩa….
- Chức năng….
- Các thang đo…
- Cấu tạo bên ngoài……
+ Các bộ phận chính
+ Chức năng các bộ phận
b. Ampe kế:
Các nội dung tìm hiểu tương tự với vôn kế

c. Công tơ điện:
Các nội dung tìm hiểu tương tự với vôn kế và ampe kế
H:- Quan sát đồng hồ đo điện
- Ghi thu hoạch
G: Theo dõi, uốn nắn, chỉ dẫn
4. ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT THỰC HÀNH:
H:- Ngừng thực hành
- Thu dọn, nộp đồng hồ
G: Thu, nhận xét, cho điểm phiếu thực hành của 1 nhóm
H:- Căn cứ nhạn xét của G, tự nhận xét vào phiếu thực hành của nhóm mình
- Nộp kết quả thu hoạch
G:- Nhận xét giờ thực hành
- Dặn dò H chuẩn bị bài tiết sau: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện
________________________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
TIẾT 7
THỰC HÀNH:
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết được công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng
- Đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng
- Rèn luyện ý thức, thói quen làm theo các quy tắc an toàn điện
II. CHUẨN BỊ :
+ Đối với giáo viên:
- Nghiên cứu SGK và các tài liệu có liên quan
- Một số loại đồng hồ như: Vôn kế, ampe kế, oát kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng
- Bảng thực hành lắp sẵn mạch điện trở
+ Đối với học sinh:
- Đọc trước bài

- Bản báo cáo thực hành
- Sưu tầm điện trở trong mạch điện trở cũ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:
Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 KIỂM TRA BÀI CŨ:
Trả bài
3.BÀI THỰC HÀNH
Hoạt động 4: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng
G:- Chia nhóm thực hành: 10nhóm/lớp
- Chỉ định nhóm trưởng, giao nhiệm vụ cho các nhóm trưởng
- Phát đồng hồ vạn năng cho các nhóm
H: - Kiểm tra các đồng hồ vạn năng
H: - Đọc nội dung phần tìm hiểu đồng hồ đo điện
- Ghi các kí hiệu quan sát thấy trên mặt đồng hồ vào phiếu thực hành
- Xác định các bộ phận của đồng hồ vạn năng
- Giải thích kí hiệu
- Ghi chức năng của từng bộ phận
G: Theo dõi, uốn nắn, chỉ dẫn
H: - Trình bày kết quả quan sát ( Nhóm trưởng đại diện )
- Theo dõi, nhận xét, so sánh
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
G: nhận xét, hướng dẫn
a. Kí hiệu:
V – A
Đồng hồ đo được 3 đại lượng:
- Hiệu điện thế
- Cường độ dòng điện
- Điện trở

b. Cấu tạo:
- Mặt đồng hồ: vẽ vạch đo - kim – kí hiệu
- Mặt kính đồng hồ: Bảo vệ kim, mặt kính
- Núm điều chỉnh: 2 núm
+ Núm trái: Có các thang đo hiệu điện thế xoay chiều và một chiều
+ Núm phải: Có các thang đo điện trở và cường độ dòng điện một chiều
c. Cách sử dụng:
- Để đo điện trở
+ Điều chỉnh núm trái để chữ thẳng hướng chỉ mũi tên
+cắm que đo dưới hai lỗ cắm núm phải
+ Điều chỉnh núm phải về thang đo điện trở
+ Chập hai que đo, điều chỉnh núm giữa để kim chỉ về số 0
+ Đo điện trở
4. ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG KẾT THỰC HÀNH:
H:- Ngừng thực hành
- Thu dọn, nộp đồng hồ
G: Thu, nhận xét, cho điểm phiếu thực hành của 1 nhóm
H:- Căn cứ nhạn xét của G, tự nhận xét vào phiếu thực hành của nhóm mình
- Nộp kết quả thu hoạch
G:- Nhận xét giờ thực hành
- Dặn dò H chuẩn bị bài tiết sau: Thực hành sử dụng đo điện trở bằng đồng hồ vạn
năng
________________________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
TIẾT 8
THỰC HÀNH:
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết được công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng

- Đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng
- Rèn luyện ý thức, thói quen làm theo các quy tắc an toàn điện
II. CHUẨN BỊ :
+ Đối với giáo viên:
- Nghiên cứu SGK và các tài liệu có liên quan
- Một số loại đồng hồ như: Vôn kế, ampe kế, oát kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng
- Bảng thực hành lắp sẵn mạch điện trở
+ Đối với học sinh:
- Đọc trước bài
- Bản báo cáo thực hành
- Sưu tầm điện trở trong mạch điện trở cũ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:
Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Đồng hồ vạn năng có công dụng ntn?
- Khi sử dụng đồng hồ vạn năng cần chú ý những đặc điểm gì?
3.BÀI THỰC HÀNH
Bước 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.
Hoạt động 5: Định hướng, chuẩn bị, làm mẫu.
HS: - Ngồi theo nhóm đã được phân công từ tiết trước.
- Nêu tên đồ dùng, dụng cụ cần chuẩn bị.
- Kiểm tra chéo, ghi phiếu thực hành.
GV: - Phát đồ dùng bổ sung
- Giới thiệu bảng thực hành đo điện trở đồng thời với hình 4-4/21 SGK phóng to.
HS: - Đọc SGK.
- Nêu nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
GV: - Thao tác mẫu:

+ Điều chỉnh núm chỉnh 0.
- Nêu chú ý: Động tác điều chỉnh trên phải thực hiện lại sau mỗi lần đo.
+ Đo điện trở người
+ Đọc số chỉ
+ Đo điện trở mẫu (để rời). Đọc số chỉ
+ Chú ý thay đo trước khi đọc.
Hoạt động 6 : Thực hành
HS: - Đo điện trở ở bảng thực hành đo điện trở.
- Ghi kết quả vào phiếu thực hành.
GV: - Quan sát theo dõi, uốn nắn.
Hoạt động 7 : Kết thúc thực hành
HS: - Ngừng thực hành
- Kiểm tra chéo.
- Báo cáo kết quả.
GV: - Kiểm trả lại kết quả của 1 nhóm.
- Nhận xét, cho điểm.
HS: - Căn cứ nhận xét mẫu của GV.
- Ghi nhận xét (chéo) vào phiếu thực hành.
- Nộp kết quả.
- Thu dọn chỗ thực hành.
- Trả dụng cụ.
4. CỦNG CỐ:
HS: Nhắc lại qui trình đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.
5. DẶN DÒ:
Chuẩn bị bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện.
_______________________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
TIẾT 9
THỰC HÀNH:

NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
I. MỤC TIÊU:
- HS biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện.
- Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
- Rèn luyện thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận, khoa học và an toàn.
II. CHUẨN BỊ :
+ Đối với giáo viên:
- Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện.
- Một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn.
- Vật liệu: Dây dẫn điện lõi 1 sợi, lõi nhiều sợi, giấy rập, băng cách điện.
- Thiết bị: Phích cắm điện, công tắc điện, ổ điện hộp nối dây.
+ Đối với học sinh:
- Tìm hiểu các mối nối dây dẫn điện ở mạch điện gia đình.
- Vật liệu, thiết bị nối dây.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:
Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 KIỂM TRA BÀI CŨ:
Trả bài
3.BÀI THỰC HÀNH :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Hoạt động 1: Định hướng
HS: Đọc mục tiêu bài
GV: Khẳng định lại mục tiêu
Hoạt động 2: Giới thiệu phần I
GV: - Lần lượt cho HS quan sát dụng cụ,
vật liệu và thiết bị nối dây.
- Nêu tên từng thứ.

HS: - Nêu công dụng mỗi thứ.
- Nhận xét.
I. Dụng cụ, vật liệu, thiết bị
- Dụng cụ: Kiểm tra vít, dao cưa.
- Vật liệu và thiết bị
Hộp nối dây, đai ốc nối dây
GV: Nhận xét, kết luận
Hoạt động 3: Tìm hiểu phần II
1
HS: Đọc phần giới thiệu.
GV: Để lấy điện từ mạch chính đến quạt
điện trong lớp phải qua mấy mối nối ? (8
mối nối)
? Chất lượng mối nối ảnh hưởng như thế
nào đến mạch điện ? Cho ví dụ.
HS: Trả lời.
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1. Một số kiến thức bổ trợ.
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
GV: - Nhận xét điều chỉnh bổ xung
- Giới thiệu tên mối nối trong thiết kế
(Nối từ mạch chính => mạch rẽ mối nối
rẽ ).
- Cho học sinh quan sát hình 5-1
- Phát mối nối mẫu.
HS: Kết hợp đọc SGK.
- Nêu các loại mối nối dây dẫn điện.
- Phân biệt trên vật thật.
HS: - Đọc SGK, nêu yêu cầu mối nối.

- Giải thích, cho ví dụ.
- Nhận xét “Nêu cách thể hiện để đảm bảo
yêu cầu”.
GV: Nhận xét điều chỉnh, kết luận.
Hoạt động 4: Tìm hiểu phần II
2
GV: - Treo tranh vẽ các hình mô tả từng
bước trong qui trình.
HS: - Đọc SGK.
GV: Có thể đảo lộn các bước được không ?
Vì sao?
GV: Giải thích bằng cách cho ví dụ.
(Nếu nối dây xong mới làm sạch => chỗ
tiếp xúc không sạch )
HS: Đọc SGK, nêu cách thực hiện từng
bước.
GV: Thực hiện thao tác bóc vỏ cách điện:
Bằng kìm tuốt;
GV: Nên chú ý về: Đoạn dài vỏ cần bóc
- Thực hiện việc làm sạch lõi ?
? Vì sao không dùng dao đánh mà phải
dùng giấy ráp.
(Dao: Làm hỏng lõi, sạch không đều)
GV: Thực hiện mẫu với dây dẫn đơn, lõi 1
sợi.
a. Các loại mối nối dây dẫn điện.
- Mối nối thẳng.
- Mối nối phân nhánh.
- Mối nối dùng phụ kiện
b. Yêu cầu mối nối:

- Dẫn điện tốt.
- Có độ bền cơ học cao.
- An toàn điện
- Đảm bảo về mặt mĩ thuật.
2. Qui trình chung
Nối dây dẫn điện.
Bước 1: Bóc vỏ cách điện
Bước 2: Làm sạch lõi
Bước 3: Nối dây
4. CỦNG CỐ:
HS: - Thực hiện bài tập 1, 2, 4/29 SGK.
- Nêu đáp án.
GV: Nhận xét kết luận
5. DẶN DÒ:
Chuẩn bị tiết sau:
- Thực hiện nối thẳng dây lõi 1 sợi, dây lõi nhiều sợi, nối phân nhánh dây lõi 1 sợi.
________________________________________________
TIẾT 10
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
Bóc
vỏ
cách
điện
Làm
sạch
lõi
Nói
dây
kiểm
tra

mối
nối
hàn
mối
nối
cách
điện
mối
nối
GIO N CễNG NGH 9
THC HNH:
NI DY DN IN

I. MC TIấU:
- HS bit c cỏc yờu cu ca mi ni dõy dn in.
- Hiu c mt s phng phỏp ni dõy dn in. Ni c mt s mi ni dõy dn in.
- Rốn luyn thúi quen lm vic kiờn trỡ, cn thn, khoa hc v an ton.
II. CHUN B :
- GV: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện.
Một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện.
Dụng cụ, vật liệu, thiết bị
- HS: Tìm hiểu các mối nối dây dẫn điện ở mạch điện gia đình.
Vật liệu, thiết bị nối dây.
III. CC HOT NG DY C TH:
1 N NH T CHC LP: S s, trc nht v sinh
2 KIM TRA BI C:
? Nờu quy trỡnh ni dõy.? Yờu cu mi ni
3.BI THC HNH :
Hoạt động 5:
Nối dây dẫn theo đờng thẳng. Nối thẳng dây dẫn lõi một sợi

a. Định hớng, chuẩn bị, làm mẫu.
HS: - Nờu dng c, thit b cn chun b.
- Kim tra chộo vic chun b, ghi phiu thc hnh.
GV: - Phỏt dựng b xung.
HS: - Nhc li qui trỡnh thc hin mi ni dõy dn n lừi 1 si.
GV: Thc hin mi ni (khụng gii thớch thờm).
HS: Quan sỏt, nờu tờn mi thao tỏc.
GV: - Phỏt mi ni mu.
+ on b v u dõy:
+ S vũng: 4 - 7 vũng.
+ Lc xit va .
b. Thc hnh:
HS: Tin hnh ni thng dõy dn n lừi 1 si.
GV: Theo dừi un nn.
c. Kt thỳc thc hnh:
HS: Ngng ni dõy.
Kim tra chộo. Bỏo cỏo
Trng THCS Phự ng T: Toỏn Tin Ha Thnh iu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
GV: đánh giá: Thao tác, Ý thức, Sản phẩm
=> Cho điểm.
Hoạt động 6: Nối dây dẫn lõi nhiều sợi
a. Thao tác mẫu
GV: - Treo hình 5-6 phóng to. Phát mối nối mẫu.
HS: - Nêu cách thực hiện các thao tác:
+ Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi => Lồng lõi => Vặn xoắn => Kiểm tra mối nối
- Nêu các chú ý:
+ Không làm đứt 1 sợi nhỏ. Đầu dây quấn 3 = > 5 vòng.
b. Thực hành:
HS: Tiến hành nối thẳng dây dẫn đơn lõi 1 sợi.

GV: - Theo dõi uốn nắn. Nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn khi dùng dao, kìm.
c. Kết thúc tiến hành:
HS: Kiểm tra chéo. Báo cáo
GV: - Nhận xét 1 bài. Thu sản phẩm
Hoạt động 7 Nối rẽ (nối phân nhánh) dây dẫn đơn lõi 1 sợi
a. HS: Nêu trường hợp cần thực hiện nối phân nhánh (Mạch chính - Mạch rẽ).
GV: - Phát mối nối mẫu
HS: - Xác định dây chính, dây nhánh.
- Đoán chiều dài vỏ cất bóc trên dây chính, dây nhánh.
GV: Treo tranh 5 - 7 phóng to.
- Ghi lên bảng độ dài cần cắt với dây d = 1mm
+ Dây chính : 15 mm + Dây nhánh : 25 mm
- Nên chú ý làm theo thứ tự: + Đánh dấu đoạn cần bóc => Bóc vỏ => Làm sạch lõi
=> Uốn gập lõi => Vặn xoắn => Kiểm tra mối nối.
- Đầu dây cứng => Dùng kìm bóp lần lượt từng vòng.
b. Thực hành:
HS: - Nối phân nhánh dây dẫn đơn lõi 1 sợi.
GV: - Theo dõi, uốn nắn.
- Nhắc nhở học sinh không làm đứt lõi dây.
c. Kết thúc:
HS: - Ngừng thực hành. Kiểm tra chéo.
- Ghi phiếu thực hành
GV: - Nhận xét 1 nhóm, cho điểm. Thu sản phẩm, phiếu thực hành
4. CỦNG CỐ:
H: - Nhắc lại quy trình thực hiện.Mối nối thẳng, nối phân nhánh lõi nhiều sợi, 1 sợi
5. DẶN DÒ:
Chuẩn bị tiết sau:
- Nối phân nhánh dây dẫn đơn lõi nhiều sợi
- Nối dây dẫn phụ kiện
- Cách điện mối nối

_______________________________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
TIẾT 11
THỰC HÀNH:
NỐI DÂY DẪN ĐIỆN
I. MỤC TIÊU:
- HS biết được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
- Hiểu được một số p/pháp nối dây dẫn điện. Nối được một số mối nối dây dẫn điện.
- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, khoa học và an toàn.
II. CHUẨN BỊ :
- GV Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện.
Một số mẫu các loại mối nối dây dẫn điện. Dụng cụ, Vật liệu, Thiết bị.
- HS Tìm hiểu các mối nối dây dẫn điện ở mạch điện gia đình. Vật liệu, thiết bị nối dây.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP: Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 KIỂM TRA BÀI CŨ: Trả bài
3.BÀI THỰC HÀNH :
Hoạt động 8: Nối phân nhánh dây dẫn lõi nhiều sợi
H: - Ngồi thành nhóm . Nêu tên các đồ dùng cần chuẩn bị
- Kiểm tra chéo đồ dùng. Ghi phiếu thực hành chuẩn bị
G: - Phát mối nối mẫu
- Treo hình 5 – 8 phóng to
H: - Quan sát tranh, mối nối mẫu, đọc SGK
- Nêu quy trình. Một H thực hiện mối nối. Nhận xét bổ sung
G: Nhận xét, kết luận
b. Thực hành:
H: Thực hiện mối nối phân nhánh
G: - Theo dõi, uốn nắn. Nhắc nhở:
+ H không được làm đứt lõi dây

+ Nếu dây quá nhiều sợi, xe một số sợi với nhau trước khi quấn
c. Kết thúc:
H: - Ngừng thực hành. Kiểm tra chéo. Ghi nhận xét. Báo cáo
G: - Nhận xét một nhóm, cho điểm. Thu sản phẩm
Hoạt động 8: Nối dây dùng phụ kiện
a. HS: - Kiểm tra chéo việc chuẩn bị tiến hành.
- Báo cáo
GV: Nhận xét điều chỉnh,
giới thiệu cách nối vào phích điện,
công tắc qua mối nối mẫu.
- Phát mối nối mẫu.
- Treo tranh 5-9 phóng to.
HS: - Quan sát tranh, mối nối mẫu .
Nêu qui trình.
- Phân biệt sự khác nhau giữa khuyên hở và khuyên kín; giải thích lý do
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
(dây 1 lõi nếu làm khuyên kín => mối nối quá cứng, khó thực hiện).
GV: - Thực hiện thao tác mẫu với dây đã bóc vỏ vào làm sạch lõi.
GV: - Thực hiện từng bước.
- Làm đầu nối: + Khuyên nhỏ, Khuyên kín
- Nối dây: - Dây 1 sợi nối vào phích điện. Dây nhiều sợi nối vào công tắc.
b. Tiến hành:
HS: Nối dây dẫn vào phích điện; công tắc điện.
GV: - Theo dõi, uốn nắn. Nhắc nhở học sinh:
+ Chú ý cắt bỏ đầu dây thừa nếu có ở khuyên kín.
+ Xe các sợi với nhau trước khi làm khuyên.
c. Kết thúc:
HS: - Ngừng thực hành. Kiểm tra chéo. Ghi phiếu thực hành
GV: - Nhận xét, cho điểm 1 bài. Thu sản phẩm.

Hoạt động 9: Giới thiệu mối nối bằng hàn, hàn mối nối.
GV: Giới thiệu cách hàn mối nối, trường hợp cần hàn; tác dụng của việc hàn mối nối.
HS: Không phải thực hiện mối nối bằng hàn do điều kiện nhà trường.
Hoạt động 10: Cách điện mối nối
a.HS: - Kiểm tra việc chuẩn bị băng cách điện.
GV: - Phát mối nối đã cách điện làm mẫu.
- Treo tranh 5-12; 5-13 phóng to.
HS: - Nêu quy trình cách điện mối nối.
GV: - Làm mẫu với mối nối thẳng 1 sợi. Mối nối phân nhánh 1 sợi.
b. Thực hành:
HS: Cách điện với mối nối thẳng 1 sợi; mối nối phân nhánh 1 sợi đã được trả từ đầu tiết.
GV: Theo dõi, uốn nắn. Lưu ý học sinh cách đặt đầu ngón tay trỏ và đầu ngón tay út
của tay trái khi quấn băng cách điện; cách cắt băng cho gọn.
c. Kết thúc:
HS: Ngừng thực hành. Kiểm tra chéo. Ghi phiếu thực hành.
GV: Nhận xét cho điểm 1 bài. Thu phiếu thực hành + sản phẩm.
HS: Thu dọn, vệ sinh chỗ thực hành.
4. CỦNG CỐ:
HS: - Nêu qui trình chung thực hiện mối nối.
- Tự đánh giá giờ thực hành về: ý thức, thao tác, sản phẩm.
GV: Nhận xét chung
5. DẶN DÒ:
Học sinh chuẩn bị bài sau:
Thực hành: Lắp mạch bảng điện.
________________________________________________________________
Ngày soạn 25/12/2009
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
Ngày giảng 26/12/2009
TIẾT 17


ÔN TẬP HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU:
- Đánh giá việc nắm kiến thức về dụng cụ dùng trong lắp đặt điện, sử dụng đồng hồ
đo điện, các loại mối nối dây dẫn điện.
- Chuẩn bị KT 1 tiết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP: Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 KIỂM TRA BÀI CŨ:
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống ( ) để hoàn thành những câu sau:
Câu 1:
- Có nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia
thành dây dẫn trần và dây dẫn
- Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây lõi, dây lõi một sợi và
lõi sợi.
Câu 2:
- Oát kế dùng để đo của mạch điện.
- Am pe kế được mắc với mạch điện cần đo.
- Vôn kế được mắc với mạch điện cần đo
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 3: Dụng cụ dùng để đo đường kính dây dẫn và chiều sâu của lỗ là:
A. Thước dây B, Thước góc C, Thước cặp D, Thước dài
Câu 4: Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở của mạch điện là:
A, Oát kế B, Am pe kế C, Vôn kế D, Ôm kế
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 5: Nêu quy trình chung để nối dây dẫn điện và yêu cầu của mối nối.
Câu 6: Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
So sánh sự khác nhau của dây dẫn điện và dây cáp điện.

Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM
- Mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm:
Câu 1:
- Có vỏ bọc.
- Nhiều ; nhiều.
Câu 2:
- Công suất tiêu thụ.
- Nối tiếp.
- Song song.
Câu 3:
- Chọn C.
Câu 4:
- Chọn D.
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu5 (2,5 điểm):
- Quy trình chung để nối dây dẫn điện:
- Yêu cầu mối nối:
+ Dẫn điện tốt
+ Có độ bền cơ học cao.
+ An toàn điện.
+ Đảm bảo mĩ thuật.
Câu 6 (2,5 điểm):
- Mô tả được chi tiết cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện => cho 1,5 điểm.
- So sánh được sự khác nhau giữa dây dẫn điện và dây cáp điện => cho 1 điểm.
IV. KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA
Điểm 0 Tỷ lệ 0 < 5 Tỷ lệ < 5
≥ 5 Tỷ lệ ≥ 5

9; 10 Tỷ lệ 9; 10
Kết quả
_________________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
Bóc vỏ
cách
điện
Làm
sạch lõi
Nối dây
Kiểm
tra mối
nối
Hàn mối
nối
Cách
điện
mối nối
GIO N CễNG NGH 9
Ngy son:21/11/2007 Ngy ging:28/11/2007
TIT 13

THC HNH:
LP MCH IN BNG IN

I. MC TIấU:
- V c s lp t mch bng in. Hiu c qui trỡnh lp t mch in bng in.
- Lp t c bng in gm 2 cu chỡ, 1 cm in, 1 cụng tc iu khin, 1 búng ốn
ỳng qui trỡnh v yờu cu k thut.
- m bo an ton in.

II. CHUN B :
-GV: - Vt liu, Thit b, Dng c .
-HS: - Nghiờn cu SGK, mch bng in ca gia ỡnh. Vt liu, dng c nh GV .
III. CC HOT NG DY C TH:
1 N NH T CHC LP: S s, trc nht v sinh
2 KIM TRA BI C: Tr bi
3.BI THC HNH :
HOT NG CA THY V TRề NI DUNG
Hot ng 1: nh hng bi
HS: Nờu mc tiờu bi.GV: Nhn mnh li
Hot ng 2: Tỡm hiu phn I
HS: - Gii thiu cỏc dựng dng c ca
mỡnh ó chun b: Nờu tờn, Nờu chc nng
G: Gii thiu b xung
Hot ng 3: Tỡm hiu phn II
1
HS: - Quan sỏt cỏc bng in trong phũng lp
hc
- Nờu chc nng ca bng in ú
- So sỏnh vi vic khụng dựng bng in
GV: Treo hỡnh 6.1 SGK phúng to
HS: - Quan sỏt hỡnh 6.1
- Gii thiu hỡnh 6.1 : Bng in? Chc
nng?
- Nhn xột
GV: Nhn xột b xung, kt lun
HS: - Tờn cỏc thit b úng ngt, bo v,
iu khin. Mụ t bng in nhỏnh phũng
lp hc (v trớ bng in cỏc thit b trờn
I. Dụng cụ, vật liệu, thiết bị

- Kìm, dao, tua vít
- Bảng điện ổ cắm

II. Nội dung và trình tự tiến hành
1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện
- Bảng điện chính
- Bảng điện nhánh
Trng THCS Phự ng T: Toỏn Tin Ha Thnh iu
GIO N CễNG NGH 9
bng, v trớ mi thit b ).
G: Vị trí thiết bị, các thiết bị trên bảng điện đ-
ợc sắp xếp, tính toán trớc thông qua sơ đồ lắp
đặt.
Hoạt động 4: Tìm hiểu phần II
2
HS: Đọc yêu cầu mạch bảng điện (gồm 2 cầu
chì )
G: Cho học sinh quan sát bảng điện đã hoàn
chỉnh => Muốn có bảng điện đã hoàn chỉnh
nh vậy cần phải hiểu đợc mạch điện qua sơ
đồ.
G: Treo hình 6.2 phóng to
H: Quan sát mô tả sơ đồ ngyên lý (Các phần
tử? Mối liên quan: Mắc song song hay nối
tiếp? phần tử nào trớc trớc, phần tử nào sau?)
? Nhìn vào sơ đồ nguyên lý ta đã hình dung
đợc vị trí lắp đặt cha
- Lập sơ đồ lắp đặt
HS: - Xác định các yếu tố cần thiến (Ghi
phiếu học tập). Nêu đáp án. Nhận xét

GV: - Bổ xung kết luận.Giải thích nguyên
nhân cần bắt thiết bị ở vị trí nào?
VD: Công tắc trên ổ điện để điều khiển thuận
tiện, không bị vớng khi có dây dẫn lấy điện từ
ổ điện ra.
G: - Cho học sinh quan sát mạch bảng điện
mẫu
HS: - Vẽ sơ đồ lắp đặt theo các bớc hớng dẫn
SGK (1 học sinh vẽ trên bảng)
GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ mẫu.
- Giải thích: Vị trí thiết bị. Những đoạn dây đi
chung. Điểm nối dây.
- Có thể đa ra 1, 2 phơng án cha tối u để học
sinh so sánh.
2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt.
- Xác định
+ Mục đích sử dụng
+ Vị trí lắp đặt
+ Phơng pháp lắp đặt
- Vẽ sơ đồ
lắp đặt:
4. CNG C:
? Nờu cỏc bc v s lp t mch in.
5. DN Dề:
Chun b tit sau:
Lp t mch bng in.
________________________________________________________
Trng THCS Phự ng T: Toỏn Tin Ha Thnh iu

A
O
O
A
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
Ngày soạn:28/11/2007 Ngày giảng:5/12/2007
TIẾT 14
THỰC HÀNH:
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
I. MỤC TIÊU:
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện.
- Hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển, 1 bóng đèn
đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn điện.
II. CHUẨN BỊ :
+ Đối với giáo viên:
- Vật liệu: Bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điện.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay,
mũi khoan (Φ2mm và Φ5mm), thước kẻ, bút chì.
+ Đối với học sinh:
- Vật liệu, dụng cụ như GV (khoan nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP: Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 KIỂM TRA BÀI CŨ:
? Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ điện.
3.BÀI THỰC HÀNH :
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG

Hoạt động 5: Tìm hiểu phần 3.
G:- Treo tranh mô tả các bước của qui trình
lắp đặt.
H:- Ghép phần tên mỗi bước trong qui trình.
- Nhận xét.
- Điều chỉnh
G: - Treo hình vẽ bảng điện đã vạch dấu (có
đánh dấu lỗ luồn dây, lỗ bắt vít).
3. Lắp đặt mạch điện bảng điện.
Bước 1: Vạch dấu
H: - Quan sát
- Xác định lỗ luồn dây, lỗ bắt vít.
H: - Quan sát bảng điện đã khoan lỗ
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
Hoạt động 6: Vạch dấu bảng điện
a. Chuẩn bị thao tác mẫu:
H: - Nêu những chú ý khi vạch dấu.
G: - Treo sơ đồ, lắp đặt.
H: - Xác định vị trí các thiết bị.
Xác định vị trí lỗ lên dây, lỗ bắt vít.
G: - Thao tác mẫu
H: quan sát.
b. Thực hành:
H: - Vạch dấu trên bảng điện.
G: - Theo dõi uốn nắn.
- Lưu ý học sinh:
Dùng ký hiệu khác nhau với lỗ lên dây, lỗ bắt vít
c. Kết thúc:
H: - Ngừng thực hành. Kiểm tra chéo. Ghi phiếu thực hành.
G: Nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm 1 bài.

H: Thu dọn chỗ thực hành.
4. CỦNG CỐ:
? Nêu các bước trong qui trình lắp đặt mạch bảng điện.
5. DẶN DÒ: Chuẩn bị tiết sau: Khoan lỗ bảng điện, nối dây dẫn.
________________________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
.
G: ? Dụng cụ khoan lỗ.
? So sánh lỗ bắt vít, lỗ đi dây
H: - Nêu cách thực hiện khoan lỗ = khoan
điện
H: - Nêu các bước nối dây
G: ? Số mối nối? Vị trí nối? Độ dài đoạn dây
nối
Bước 2: Khoan lỗ bảng điện
Bước 3: Nối dây thiết bị điện vào bảng
điện
- Cho học sinh quan sát các đoạn dây mẫu đã
gọt vỏ đầu dây.
- Giải thích từng vị trí tương ứng.
- Cho học sinh quan sát bảng điện => không
thấy mối nối.
HS: - Quan sát hình 6-3
- Nêu cách lắp
GV: Cho học sinh quan sát bảng mẫu => Chỉ
thấy dẫn dẫn sau bảng điện.
HS: nêu các công việc cần KT
Bước 4: Lắp thiết bị điện vào mạch bảng
Bước 5: Kiểm tra
A

O
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
Ngày soạn;5/12/2007 Ngày
giảng;12/12/2007
TIẾT 15
THỰC HÀNH:
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU:
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện.
- Hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển, 1 bóng đèn
đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn điện.
II. CHUẨN BỊ :
+ Đối với giáo viên:
- Vật liệu: Bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điện.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay,
mũi khoan (Φ2mm và Φ5mm), thước kẻ, bút chì.
+ Đối với học sinh:
- Vật liệu, dụng cụ như GV (khoan nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP: Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 KIỂM TRA BÀI CŨ:
? Nêu những chú ý khi thực hiện thao tác vạch dẫn.
? Chú ý khi khoan lỗ mạch điện.
3.BÀI THỰC HÀNH :
Hoạt động 7: Khoan lỗ bảng điện
a.

H: - Ngồi đúng chỗ đã phân công, theo nhóm 2 bàn/nhóm.
- Kiểm tra chéo đồ dùng. Ghi phiếu thực hành
G: - Phát đồ dùng bổ xung.
- Giới thiệu về khoan điện cầm tay, khoan tay.
- Thực hiện thao tác mẫu:
+ Lắp mũi khoan.
+ Khoan lỗ.
- Nên chú ý an toàn khi khoan.
H: Quan sát.
b. Thực hành:
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
H: - Lần lượt dùng khoan, khoan lỗ bảng điện, 1 học sinh xong chuyển cho học sinh
khác.
- Các học sinh theo dõi trao đổi.
G: - Theo dõi, uốn nắn.
c. Kết thúc:
H: Ngừng thực hành
Kiểm tra chéo sản phẩm
Ghi phiếu thực hành
G: Nhận xét, rút kinh nghiệm bằng cách so sánh 2 bài.
Hoạt động 8:Nối dây thiết bị điện của bảng điện
a.
H: - Kiểm tra chéo dây dẫn, đồ dùng nối dây.
- Ghi phiếu thực hành
G: - Cho học sinh quan sát hình vẽ, cách gọt dây dẫn.
H: - Xác định điểm nối tương ứng vào sơ đồ lắp đặt.
- Quan sát sơ đồ lắp đặt.
H: Quan sát
b. Thực hành:

H: - Thực hiện đo dây
- Gọt vỏ đầu dây dẫn.
G: - Theo dõi, uốn nắn.
- Nhắc nhở: + Đảm bảo an toàn khi dùng dao.
+ Không gọt vào lõi dây
+ Chiều dài gọt vỏ đầu dây hợp lý.
c. Kết thúc:
H: - Ngừng thực hành.
- Kiểm tra chéo.
- Ghi phiếu thực hành.
G: - Nhận xét 2 bài.
H: - Thu dọn, làm vệ sinh chỗ TH.
4. CỦNG CỐ :
Những chú ý khi khoan lỗ bảng điện, gọt vỏ dây dẫn.
5. DẶN DÒ :
Chuẩn bị tiết sau : Nối dây dẫn vào thiết bị
: Cắt thiết bị điện, KT
________________________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
A
O
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
Ngày soạn : 12/12/2007 Ngày
giảng;19/12/2007
TIẾT 16
THỰC HÀNH:
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU:
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện.

- Hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển, 1 bóng đèn
đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn điện.
II. CHUẨN BỊ :
+ Đối với giáo viên:
- Vật liệu: Bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điện.
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay,
mũi khoan (Φ2mm và Φ5mm), thước kẻ, bút chì.
+ Đối với học sinh:
- Vật liệu, dụng cụ như GV (khoan nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ THỂ:
1 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP: Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 KIỂM TRA BÀI CŨ:
Về các yêu cầu kiểm tra mạch điện, bảng điện
3.BÀI THỰC HÀNH :
Hoạt động 9: Nối thiết bị điện của bảng điện
a. H: Kiểm tra chéo việc chuẩn bị dây dẫn đã gọt vỏ các đầu dây cần nối, vật liệu.
- Ghi phiếu thực hành.
G: - Cho học sinh quan sát sơ đồ lắp đặt.
- Hướng dẫn xác định mối nối.
- Thực hiện nối dây vào thiết bị, vừa giải thích cách luồn dây.
H : Quan sát
b- Thực hành:
H : Nối dây dẫn vào thiết bị điện
G : Theo dõi, uốn nắm
- Lưu ý: Lỗ luồn dây nhỏ quá -> Khoan thêm
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9

c- Kết thúc:
H : Ngừng TH.
- Kiểm tra chéo các mối nối: Độ chắc, độ an toàn (không chạm chập); yêu cầu thẩm
mỹ, kỹ thuật. Ghi phiếu thực hành
G : Nhận xét, rút kính nghiệm một bài.
Hoạt động 10: Lắp thiết bị vào bảng điện, kiểm tra vận hành thử.
a. H : Kiểm tra chéo sự chuẩn bị ốc vít.
- Vị trí lỗ bắt vít, độ rộng lỗ bắt vít.
- Ghi phiếu thực hành.
G : Thực hiện thao tác mẫu, hoàn thành lắp thiết bị.
- Chú ý: Vặn vít chặt vừa phải đề phòng nhờn ren.
- Thực hiện kiểm tra, nhận xét
b- Bảng điện vừa hoàn thành vận hành thử.
H : Lắp đặt thiết bị vào bảng điện.
+ Căn cứ sơ đồ lắp đặt -> Các thiết bị đã đúng vị trí, đường dây đúng sơ đồ.
+ chắc các mối nối.
+ Tính thẩm mĩ: Gọn đẹp.
+ Báo cáo kết quả.
G : Kiểm tra lại.
- Hướng dẫn thực hành thử mạch điện.
+ Nối dây nguồn.
+ Thử điện bằng bút điện.
+ Vận hành: - Bật công tắc
- Thử ổ điện
- Tháo, lắp cầu chì.
c- Kết thúc:
H : Ngừng thực hành.
- Kiểm tra chéo sản phẩm, ghi phiếu thực hành.
G : Nhận xét cho điểm một bài.
- Thu sản phẩm, phiếu thực hành.

H : - Thu dọn làm vệ sinh chỗ thực hành.
- Tự đánh giá toàn bộ bài thực hành.
G : Nhận xét: + Ý thức . Chuẩn bị. Thao tác. Sản phẩm.
4- CỦNG CỐ:
? Qui trình lắp đặt mạch bảng điện.
5- DẶN DÒ:
- Áp dụng với mạch điện gia đình.
- Chuẩn bị bài sau: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.
________________________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
A
O
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
Ngày soạn;19/12/2007 Ngày giảng:26/12/2007
TIẾT 17
KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU:
- Kiểm tra việc nắm các kiến thức trong học kì I
- Lấy điểm kiểm tra học kì I.
II. ĐỀ BÀI
Câu 1: Đánh dấu (X) vào mệnh đề đúng.
Chuyên ngành lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt của nghề điện dân dụng gồm
các công việc sau:
a. Bảo dưỡng và sửa chữa máy giặt.
b. Lắp đặt mạng điện chiếu sáng trong nhà.
c. Sửa chữa quạt điện.
d. Lắp đặt máy bơm nước.
e. Lắp đặt đường dây hạ áp
f. Lắp đặt điều hòa không khí.

Câu 2: Giải thích ký hiệu M(2 x 1,5) ghi trên dây dẫn điện.
Câu 3: Nối mỗi mệnh đề ở cột A với 1 mệnh đề phù hợp ở cột B.
Cột A Cột B
1. Vôn kế a. Đo điện năng tiêu thụ
2. Ampe kế b. Bóc vỏ dây dẫn
3. Thước kẹp c. Cách điện trong các đồ dùng điện nhiệt
4. Đồng hồ vạn năng d. Đo điện trở mạch điện.
5. Kìm tuốt dây e. Đo đường kính dây dẫn
6. Mi ca f. Dẫn điện hạ áp ngoài trời
7. Dây dẫn trần g. Đo điện áp
8. Công tơ điện h. Chỉ đo được cường độ dòng điện.
Câu 4:
Nêu hoạt động của mạch điện
và vẽ sơ đồ lắp đặt mạch bảng điện
gồm: 2 cầu chì, 2 công tắc, 1 ổ điện
theo sơ đồ nguyên lý sau:
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
O
A
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9
III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu 1: 2điểm
- Câu đúng b, c
Câu 2: 2 điểm
- Giải thích: Dây lõi đồng (M)
Hai lõi (2)
Tiết diện lõi là 1,5 mm
2
Câu 3: 2 điểm
- Nối đúng mỗi mệnh đề 1/4 điểm.

1.g ; 2-h ; 3-c; 4-d; 5-b; 6-c; 7-f; 8-a

Câu 4: 4 đ
- Nêu đúng hoạt động của mạch điện: cho 2 điểm.
- Sơ đồ lắp đặt: 2 điểm .
IV. KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA
Điểm
0 Tỷ lệ 0 < 5 Tỷ lệ < 5
≥ 5 Tỷ lệ ≥ 5
9; 10 Tỷ lệ 9; 10
Kết quả
_____________________________________________
Trường THCS Phù Đổng Tổ: Toán – Tin Hứa Thành Điểu
A
O

×