Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Lời nói đầu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (47.15 KB, 2 trang )

Lời nói đầu
Nông nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và sản xuất nông
nghiệp không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn
nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến
lương thực, thực phẩm mà còn sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm
nguồn thu ngoại tệ. Hiện tại cũng như trong tương lai, nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan
trọng trong sự phát triển của xã hội loài người, không ngành nào có thể thay thế được. Trên
40% số lao động trên thế giới đang tham gia vào hoạt động nông nghiệp. Đảm bảo an ninh
lương thực là mục tiêu phấn đấu của mỗi quốc gia, góp phần ổn định chính trị, phát triển
nền kinh tế.
Tuy nhiên nông nghiệp là một lĩnh vực rất nhiều rủi ro mang tính khách quan và gây thiệt
hại có tính hệ thống để lại hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy bảo hiểm nông nghiệp là
một yêu cầu cần thiết và có một ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Song lĩnh vực
này chưa phát triển như mong đợi đặc biệt ở các nước nông nghiệp như Việt Nam. Trong
phạm vi bài tiểu luận này chúng tôi muốn đưa ra thực trạng bảo hiểm nông nghiệp trên thế
giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
I. Tổng quan Bảo hiểm nông nghiệp:
1) Khái niệm bảo hiểm nông nghiệp:
Bảo hiểm nông nghiệp là một nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ có đối tượng bảo hiểm là
các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn, bao gồm
những rủi ro gắn liền với: cây trồng, vật nuôi, vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu nhà xưởng.
Các loại rủi ro thường gặp trong nông nghiệp:
a. Nhóm rủi ro liên quan đến thời tiết : là những rủi ro liên quan tới các hiện tượng thời tiết
không được dự đoán và không thể dự đoán ví dụ như tác động của thời tiết và khí tượng
học và sản xuất nông nghiệp.
b. Rủi ro liên quan đến sản xuất nông nghiệp: Những rủi ro liên quan đến các nhân tố như
là sâu bệnh, bệnh dịch ở cây trồng và vật nuôi và ảnh hưởng của dây chuyền chế biến trong
sản xuất nông nghiệp.
c. Rủi ro mang tính kinh tế : những rủi ro liên quan tới sự biến động của giá nông phẩm và
các nguyên liệu đầu vào do sự biến động khó dự đoán của thị trường.
d. Những rủi ro tài chính và hoạt động thương mại : những rủi ro này do sự tác động của


các lĩnh vực sản xuất khác tới sản xuất nông nghiệp.
e. Những rủi ro liên quan đến thể chế : là những rủi ro xuất phát từ các chính sách nông
nghiệp của nhà nước
f. Rủi ro về môi trường: những rủi ro do những tác động tiêu cực của các hoạt động ngoại
ứng ảnh hưởng đến môi trường sản xuất nông nghiệp.
2) Vai trò của bảo hiểm nông nghiệp
Rủi ro là một nhân tố không thể tránh khỏi nhưng lại là một yếu tố có khả năng quản lí
được trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp
thay đổi từ năm này qua năm khác do tính chất khó dự đoán của thời tiết, sâu bệnh, và các
điều kiện thị trường,chính điều này đã làm hoa lợi và giá nông phẩm biến động.Những thay
đổi trên làm cho thu nhập của nông dân cũng trở nên bấp bênh. Sự bấp bênh trong thu nhập
tương lai càng gây khó khăn cho người dân khi đưa ra quyết định sản xuất ngắn hạn và kế
hoạch dài hạn. Khi những bất ổn làm giảm đáng kể thu nhập trong ngắn hạn, điều đó có thể
sẽ tác động nghiêm trọng làm cho người dân không có điều kiện đầu tư cho các biện pháp
quản lí rủi ro hiệu quả, đặc biệt khi những biến động này tác động tới toàn bộ nền nông
nghiệp. Những tổn thất nặng nề này có thể làm cho người nông dân chưa thanh toán được
nợ nần và rồi trở thành những người không có khả năng chi trả. Các tổ chức tài chính sẽ
không muốn cho những người nông dân vay tiền vì rủi ro nợ xấu quá cao. Điều này đã bó
buộc người nông dân, khiến họ không có khả năng mở rộng sản xuất, đa dạng hóa và hiện
đại hóa sản xuất nông nghiệp.
Chính vì vậy bảo hiểm nông nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, hỗ trợ cho người nông
dân giảm bớt những thiệt hại mà họ gặp phải khi đối mặt với các rủi ro. Về cơ bản bảo
hiểm nông nghiệp thực hiện những chức năng sau:
a. Đem lại lợi ích cho xã hội. Nhờ bảo hiểm nông nghiệp hỗ trợ làm giảm những rủi ro liên
quan đến sản xuất mà thu nhập của người nông dân được đảm bảo ổn định. Sản xuất nông
nghiệp chủ yếu ở các vùng nông thôn có thu nhập thấp nên mức thu nhập ổn định sẽ giúp
đảm bảo ổn định xã hội từ đó tác động tích cực đến nền kinh tế đặc biệt ở các nước nông
nghiệp
b. Chức năng thứ hai đảm bảo ổn định xã hội ở khu vực nông thôn, nhờ có bảo hiểm nông
dân yên tâm duy trì sản xuất mà không bị đeo bám bởi nỗi lo về nợ nần ngày càng tăng.

3) Những vấn đề còn vướng mắc trong việc bán các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp
Việc cung cấp các sản phẩm nông nghiệp thì không dễ dàng gì. Trên thị trường không có
mấy hãng
Nguồn: />trên-thế-giới?s=6ec921509000b5e056d702200cb364da#ixzz2TFlypd1V
Thư Viện Điện Tử www.KILOBOOKS.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×