Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Bài 5: Cơ quan tiêu hóa pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.74 KB, 4 trang )

Bài 5: Cơ quan tiêu hóa

I. Mục tiêu: Sau bài học HS có thể
- Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hóa trên
sơ đồ.
- Chỉ và nói tên 1 số tuyến tiêu hóa và dịch tiêu hóa.

II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ cơ quan tiêu hóa và các phiếu rời ghi tên các cơ quan
tiêu hóa và tuyến tiêu hóa.
III. Hoạt động dạy học:
1. Oån định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nên và không nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt?
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Quan sát và chỉ đường đi của thức ăn trên sơ
đồ ống tiêu hóa.
* Mục tiêu: Nhận biết đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo cặp.
- GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát hình 1/SGK. Sau đó thảo luận
câu hỏi: “Thức ăn sau khi vào miệng được nhai, nuốt rồi đi
đâu?”
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV treo hình vẽ ống tiêu hóa. Gọi 2 hs lên bảng, phát cho mỗi
em 3 tờ phiếu rồi viết tên các cơ quan của ống tiêu hóa và yêu
cầu các em gắn vào hình. GV cho 2 HS cùng thi đua xem ai gắn
nhanh và đúng.
* Kết luận: Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày,
ruột non, và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non các chất bổ
dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, các chất cặn bã được


đưa xuống ruột già và thải ra ngoài.

Hoạt động 2: Quan sát, nhận biết các cơ quan tiêu hóa trên
sơ đồ.
* Mục tiêu: Nhận biết trên sơ đồ và nói tên các cơ quan tiêu hóa.
* Cách tiến hành:
Bước 1: GV giảng (Như SGK)
Bước 2:
- GV yêu cầu cả lớp quan sát hình 2/ SGK và chỉ đâu là tuyến
nước bọt.
- HS quan sát sơ đồ và trả lời câu hỏi.
* Kết luận: Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày,
ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan,
tụy.

Hoạt động 3: Trò chơi: “Ghép chữ vào hình”
* Mục tiêu: Nhận biết và nhớ vị trí các cơ quan tiêu hóa.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh gômg hình vẽ, các phiếu
ghi tên các cơ quan tiêu hóa.
Bước 2: Yêu cầu hs gắn chữ vào bên cạnh cơ quan tiêu hóa.
Bước 3: Các nhóm làm bài tập
- Các nhóm dán sản phẩm lên bảng. GV khen nhóm nào làm
nhanh.

4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò.
- Nêu đường đi của thức ăn?
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:


×