Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2:Tên bài dạy Loài vật sống ở đâu docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.71 KB, 5 trang )

Bài 27: Loài vật sống ở đâu?.
I. Mục tiêu:
Sau bài học, hs biết:
+ Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên
không.
+ Hình thành KN quan sát, nhân xét, mô tả.
+ Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật.
II. Đd dạy học:
+ Hình vẽ trong sgk/ 56, 57.
+ Sưu tầm tranh ảnh các con vật.
+ Giầy khổ to, hồ dán.
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài trước:
 Hãy kể tên các loài cây sống dưới nước?.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Làm việc với sgk.


 Mục tiêu:  Hs nhận ra loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên
cạn, dưới nước, trên không.
 Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.
 Hs quan sát và tlch/ sgk và nói về những gì các em nhìn thấy
trong hình và trả lời câu hỏi trong sgk.
Bước 2: Làm việc cả lớp.
 Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.


 Gv hỏi: Loài vật có thể sống ở đâu?.
 Kết luận: Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước,
trên không.

Hoạt động 2: Triễn lãm.
 Mục tiêu:  Hs củng cố những KT đã học về nơi sống của loài vật.
 Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật.
 Cách tiến hành:
Bước 1: Hoạt động theo nhóm nhỏ.
 Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa những
tranh ảnh các loài vật đã sưu tầm cho cả nhóm xem .


 Cùng nhau nói tên từng con và nơi sống của chúng.
 Sau đó phân chúng thành 3 nhóm dán vào giấy khổ to: nhóm
sống dưới nước, nhóm bay lượn trên không.
Bước 2: Hoạt động cả lớp.
 Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình và đánh giá.
 Kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống
được ở khắp nơi: trênn cạn, dưới nước, trên không. Chúng ta cần yêu
quý và bảo vệ chúng.
4. Hoạt động cuối: Củng cố _ dặn dò
Hãy kể tên các loài vật sống trên cạn ( dưới nước và trên không ).
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy.

×