Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Người liên lạc nhỏ. pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (207.11 KB, 5 trang )

Chính tả Nghe – viết : Người liên lạc nhỏ.

I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức:
- Nghe và viết chính xác , trình bày đúng một đoạn trong bài “
Người liên lạc nhỏ” .
- Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng các dấu
câu.
b) Kỹ năng: Làm đúng bài tập chính tả, tìm các từ chứa tiếng vần
au/âu, âm đầu l/n, âm giữa vần i/iê.
c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vở .
II/ Chuẩn bị:
* GV: Bảng phụ viết BT2.
Bảng lớp viết BT3.
* HS: VBT, bút.
II/ Các hoạt động:
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ: Vàm Cỏ Đông.
- GV mời 2 Hs lên bảng viết các từ: huýt sao, hít thở, suýt ngã, nghỉ
ngơi, vẻ mặt.
- Gv nhận xét bài cũ
3. Giới thiệu và nêu vấn đề.
Giới thiệu bài + ghi tựa.
4. Phát triển các hoạt động:
* Ho
ạt động 2
: Hướng dẫn Hs nghe - viết.
- Mục tiêu: Giúp Hs nghe - viết đúng bài
chính tả vào vở.
 Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị.
- Gv đọc toàn bài viết chính tả.


- Gv yêu cầu 1 –2 HS đọc lại bài viết.
- Gv hướng dẫn Hs nhận xét. Gv hỏi:
+ Trong đoạn vừa học những tên riêng nào
viết hoa?

PP
: Phân tích, thực
hành.


Hs lắng nghe.
1 – 2 Hs đọc lại bài viết.

Tên người: Đức Thanh,
Kim Đồng, tên dân tộc:
Nùng ; tên huyện: Hà


+ Câu nào trong đoạn văn là lời của nhân
vật? Lời đó đựơc viết thế nào?


- Gv hướng dẫn Hs viết ra nháp những chữ dễ
viết sai: lững thững, mỉm cười, , nhanh nhẹn.
 Gv đọc cho Hs viết bài vào vở.
- Gv đọc cho Hs viết bài.
- Gv đọc thong thả từng câu, cụm từ.
- Gv theo dõi, uốn nắn.
 Gv chấm chữa bài.
- Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì.

- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).
- Gv nhận xét bài viết của Hs.

Quảng.

Câu: Nào, Bác cháu ta
lên đường ! Là lời của
ông ké được viết sau dấu
hai chấm, xuống dòng,
gạch đầu dòng.

Hs viết ra nháp.


Học sinh nêu tư thế
ngồi.
Học sinh viết vào vở.


Học sinh soát lại bài.
* Ho
ạt động 2
: Hướng dẫn Hs làm bài tập.
- Mục tiêu: Giúp Hs tìm được các tiếng có vần
ay/ây. Aâm đầu l/n, âm giữa i/iê.
+ Bài tập 2:
- Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài.
- GV cho các tổ thi làm bài , phải đúng và
nhanh.


- Gv mời đại diện từng tổ lên đọc kết quả .
- Gv nhận xét, chốt lại:
Cây sậy, chày giã gạo, dạy học, ngủ dậy,
số bảy, dòn bảy.

+ Bài tập 3:
- Yêu mời Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Gv yêu cầu Hs làm việc cá nhân.
- Gv dán 4 băng giấy lên bảng. Mời mỗi nhóm
Hs tự chữ lỗi.

PP: Kiểm tra, đánh giá,
trò chơi.


Một Hs đọc yêu cầu của
đề bài.
Các nhóm thi đua điền
các vần ay/ây.
Đại diện từng tổ trình
bày bài làm của mình.
Hs nhận xét.


Hs đọc yêu cầu đề bài.

5 Hs thi tiếp sức.
- Gv nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.
- Gv chốt lại lời giải đúng
Câu a) Trưa nay – nằm – nấu cơm – nát –

mọi lần.
Câu b) tìm nước – dìm chết - Chim Gáy –
thoát hiểm.

Hs làm việc cá nhân .
Hs thi tiếp sức.
Hs cả lớp nhận xét.

Hs nhìn bảng đọc lời
giải đúng.
Cả lớp sửa bài vào VBT.5. Tổng kết – dặn dò.
- Về xem và tập viết lại từ khó.
- Chuẩn bị bài: Nhớ Việt Bắc.
- Nhận xét tiết học.
Bổ sung :


×