Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Chính tả Nghe – viết : Quê hương. pps

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (198.12 KB, 5 trang )

Chính tả Nghe – viết : Quê hương.

I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức: Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 3 khổ thơ đầu
của bài “ Quê hương”
b) Kỹ năng: Làm đúng các bài tập những tiếng có âm vần dễ lẫn:
et/oet . Tập giải câu đố.
c) Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức rèn chữ, giữ vở.
II/ Chuẩn bị:
* GV: Bảng phụ viết BT2.
* HS: VBT, bút.
II/ Các hoạt động:
1) Khởi động: Hát.
2) Bài cũ: “ Quê hương ruột thịt”.
- Gv mời 3 Hs lên bảng viết các từ: quả xoài, nước xoáy, vẻ
mặt, đứng lên, thanh niên.
- Gv và cả lớp nhận xét.
3) Giới thiệu và nêu vấn đề.
Giới thiệu bài + ghi tựa.
4) Phát triển các hoạt động:
* Ho
ạt động 1
: Hướng dẫn Hs chuẩn bị.
- Mục tiêu: Giúp Hs nghe và viết đúng bài vào
vở.
 Gv hướng dẫn Hs chuẩn bị.
- Gv đọc một lần các khổ thơ viết.
- Gv mời 2 HS đọc thuộc lòng lại khổ thơ sẽ
viết.

- Gv hướng dẫn Hs nắm nội dung bài thơ:+ Nêu những hình ảnh gắn liền với quê
hương?


+ Những chữ nào trong bài chính tả phải viết
hoa?
PP
: Hỏi đáp, phân tích,
thực hành.

Hs lắng nghe.
Hai Hs đọc lại.

Chùm khế ngọt, con
diều, con đò, cầu tre
nhỏ, nón lá, hoa cau
…….
Những chữ ở đầu câu.
Hs viết ra nháp: trèo
hái, rợp, cầu tre,
nghiêng che.
- Gv hướng dẫn các em viết ra nháp những từ
dễ viết sai.

 Gv đọc cho Hs viết bài vào vở.
- Gv đọc từng dòng thơ.
- Gv quan sát Hs viết.
- Gv theo dõi, uốn nắn.
 Gv chấm chữa bài

- Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì.
- Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).
- Gv nhận xét bài viết của Hs.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập.
- Mục tiêu: Giúp Hs làm đúng bài tập trong
VBT.
+ Bài tập 2:
- Gv cho 1 Hs nêu yêu cầu của đề bài.

Học sinh nêu tư thế
ngồi, cách cầm bút, để
vở.
Học sinh viết vào vở.


Học sinh soát lại bài.
Hs tự chữa bài.

PP: Kiểm tra, đánh giá,
thực hành, trò chơi.

1 Hs đọc. Cả lớp đọc
thầm theo.
Cả lớp làm vào VBT.
Hai Hs lên bảng làm.
- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm vào VBT.
- Gv mời 2 Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét, chốt lời giải đúng:
Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn

xoẹt, xem xét.

+ Bài tập 3:
- Gv mời Hs đọc yêu cầu của đề bài.
- Gv mời 1 Hs đứng lên đọc câu đố.
- Gv cho Hs khảo sát tranh minh họa.
- GV chia lớp thành 2 nhóm. Yêu cầu Hs thảo
luận để trả lời câu hỏi.
- Gv nhận xét, chốt lại:
a) Nặng – nắng ; lá – là.
b) Cổ – cỗ ; co – cò – cỏ.

Hs nhận xét.
Cả lớp chữa bài vào
VBT.

Hs đọc yêu cầu của đề
bài.
Một Hs đọc câu đố.
Hs xem tranh minh
họa.
Hs trao đổi theo nhóm.
Nhóm nào có lời giải
trước và đúng thi thắng
cuộc.
Hs sửa bài vào VBT.5. Tổng kết – dặn dò.

- Về xem và tập viết lại từ khó.
- Những Hs viết chưa đạt về nhà viết lại.
- Nhận xét tiết học.
Bổ sung :
×