Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

Giáo án thủ công lớp 3 cả năng theo chuẩn KTKN có hình minh học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.2 MB, 78 trang )

========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
TUẦN 1 Giáo án. Buổi sáng Ngày soạn: 24/ 8 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 29/ 8 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Môn: Thủ công
Tiết 1 Bài: GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (Tiết 1)
I – MỤC TIÊU
- Biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương
đối cân đối.
- Với học sinh khéo tay:
- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối.
- Giáo dục học sinh yêu thích sản phẩm tạo ra.
II - CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh
cả lớp quan sát được.
- Tranh quy trình tàu thuỷ hai ống khói.
Học sinh:
Giấy thủ công, giấy nháp, kéo, bút màu.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sách vở học sinh đã bao… dụng cụ học tập của học sinh.
- Giáo viên nhận xét - Đánh giá.
2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò
Hoạt động 1: Hướng dẫn
học sinh quan sát, nhận
xét.
- Tàu thuỷ có hai ống
khói giống nhau ở
điểm nào?
- Tàu thuỷ dùng để làm


gì?
- Gọi học sinh lên mở
dần tàu thuỷ.
Hoạt động 2: Hướng dẫn
mẫu.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy
- Học sinh cả lớp quan sát, nhận xét.
- Lắng nghe.
- Tàu thuỷ có hai ống khói giống nhau ở giữa tàu mỗi
bên thành tàu có hai hình tam giác giống nhau, mũi
tàu thẳng đứng.
- Tàu thuỷ dùng để chở hành khách, vận chuyển…
- 1 học sinh lên mở.
- Học sinh theo dõi, quan sát, nhập tâm để thực hành.
Giáo án Tiểu học –2014
1
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
hình vuông.
- Gọi học sinh lên bảng
thực hiện gấp, cắt tờ giấy
hình vuông.
Bước 2: Gấp lấy điểm giữa
và hai đường dấu gấp giữa
hình vuông.
- Gấp giấy vuông bằng 4
phần bằng nhau để lấy
điểm O và hai đường dấu
gấp giữa hình vuông. Mở
tờ giấy ra (Hình 2).

Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ
hai ống khói.
- Đặt tờ giấy hình vuông
lên bàn, mặt kẻ ô ở phía
trên.
- Gấp lần lượt 4 đỉnh của
hình vuông vào sao cho 4
đỉnh tiếp giáp nhau.
(Hình 3).
- Lật hình 3 ra mặt sau và
gấp lần lượt 4 đỉnh của
hình vuông vào điểm O
được (Hình 4 )
- Lật hình 4 ra mặt sau và
tiếp tục gấp 4 đỉnh vào
điểm O được hình 5.
- Lật hình 5 ra mặt sau
được hình 6.
- Cho ngón tay trỏ vào khe
giữa của một ô vuông và
dùng ngón tay cái đẩy ô
vuông đó lên được hình
7.
- Lồng hai ngón tay trỏ vào
phía dưới hai ô vuông
còn lại để kéo hai phía sẽ
được tàu thuỷ.


Giáo án Tiểu học –2014

2
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
- Giáo viên gọi 1-2 học
sinh lên bảng thao tác lại
các bước gấp tàu thuỷ 2
ống khói.
- Giáo viên chữa bài, uốn
nắn.
- Giáo viên cho học sinh
tập gấp tàu thuỷ 2 ống
khói bằng giấy.
- Học sinh quan sát.
- 1-2 học sinh lên bảng thao tác lại các bước gấp tàu
thuỷ 2 ống khói.
- Học sinh cả lớp thực hành làm vào giấy nháp.
.
3. Củng cố: Nêu các bước gấp tàu thuỷ 2 ống khói bằng giấy?
- Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
- Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông.
- Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói.
4. Dặn dò: - Về nhà tập gấp nhiều lần-Chuẩn bị tiết sau thực hành.
Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở
0
TUẦN 2 Giáo án. Buổi sáng Ngày soạn: 31/ 8 / 2013
Ngày dạy: Thứ sáu: 6/ 89/ 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Môn: Thủ công
Tiết 2 Bài: GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (Tiết 2).
I – MỤC TIÊU
- Biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.

- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương
đối cân đối.
- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật.
- Với học sinh khéo tay:
- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối.
Giáo dục học sinh yêu thích gấp hình.
II – GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
 Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh cả lớp
quan sát.
Giáo án Tiểu học –2014
3
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
 Tranh quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói.
Giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Kiểm tra bài cũ :
 Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh
- Giáo viên nhận xét - ghi điểm.
1. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò
- Cho học sinh thực hành gấp tàu
thuỷ hai ống khói.
- Giáo viên gọi học sinh lên thao
tác gấp tàu thuỷ hai ống khói theo
các bước đã hướng dẫn.
- Sau khi nhận xét, giáo viên cho
học sinh quan sát và nhắc lại quy
trình gấp tàu thuỷ hai ống khói
theo các bước trên.

- Giáo viên gợi ý cho học sinh: Sau
khi gấp được tàu thuỷ , các em có
thể dán vào vở, dùng bút màu
trang trí tàu và xung quanh tàu
cho đẹp.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh
thực hành gấp, dán, trang trí.
- Giáo viên theo dõi uốn nắn.
- Giáo viên đánh giá kết quả.
- 1 học sinh lên thao tác gấp tàu thuỷ
hai ống khói.
- Học sinh nhắc lại quy trình gấp tàu
thuỷ hai ống khói.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.
Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai
đường dấu gấp giữa hình vuông.
Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống
khói.
- Học sinh thực hành gấp, dán,
trang trí.
- Học sinh trưng bày sản phẩm.
- Lớp nhận xét.
.
3. Củng cố: Học sinh nhắc lại các bước gấp tàu thuỷ hai ống khói.
4. Dặn dò: Chuẩn bị: giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con
ếch”
Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở
0
TUẦN 3 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 7/ 9 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 12/ 9 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)

Môn : Thủ công
Giáo án Tiểu học –2014
4
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
Tiết 3 Bài : GẤP CON ẾCH (Tiết 1)
I – MỤC TIÊU
- Học sinh biết cách gấp con ếch.
- Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
- Với học sinh khéo tay:
- Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối.
- Làm cho con ếch nhảy được.
Học sinh yêu thích gấp hình. Có ý thức giữ vệ sinh lớp học.
II – GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
Mẫu con ếch - Tranh quy trình - Giấy màu, kéo, bút màu.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
2. Kiểm tra bài cũ :
 Kiểm tra dụng cụ, vật liệu.
- Giáo viên nhận xét.
2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò
Hoạt động 1 : Giáo viên
hướng dẫn học sinh quan sát
và nhận xét.
 Giáo viên giới thiệu mẫu.
 Con ếch gồm mấy phần?
 Là những phần nào?
 Ích lợi của ếch: Con ếch có
ích lợi gì?
 Giáo viên yêu cầu học sinh

lên bảng mở dần hình gấp
con ếch bằng cách kéo thẳng
nếp gấp ở phần cuối của con
ếch. Sau đó mở 2 chân sau
và 2 chân trước của con ếch
sang 2 bên để được hình gấp
như hình 6.
 Nêu được sự giống nhau từ
hình 2 đến hình 6 của bài
này khi gấp đầu và cánh
máy bay trong bài “Gấp máy
bay đuôi rời ” đã học ở lớp 2
từ đó học sinh bước đầu
hình dung được cách gấp
con ếch.
- Học sinh quan sát, nhận xét.
- 3 phần.
- Đầu ,thân, chân.
- Làm thực phẩm, con ếch ăn sâu bọ bảo vệ mùa
màng cho người nông.
- 1 học sinh lên bảng mở dần hình gấp con ếch.
Giáo án Tiểu học –2014
5
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
Hoạt động 2: Giáo viên
hướng dẫn mẫu.
Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình
vuông.
 Lấy tờ giấy hình chữ

nhật và thực hiện các
công việc gấp , cắt giống
như đã thực hiện ở bài
học trước.
Bước 2 ; Gấp tạo 2 chân
trước của ếch.
 Cách thực hiện các thao
tác giống như khi gấp
phần đầu và cánh máy
bay đuôi rời.
Bước 3 : Gấp tạo 2 chân sau và
thân con ếch.
- Lật hình 7 ra được hình 8
.Gấp 2 cạnh bên của hình
tam giác vào sao cho 2 mép
đường gấp trùng với 2 mép
nếp gấp của 2 chân trước
con ếch. Miết nhẹ theo 2
đường gấp để lấy nếp
gấp .Mở 2 đường gấp ra
( H.9a ).
- Gấp 2 cạnh bên của hình
tam giác vào theo đường
dấu gấp sao cho mép gấp 2
cạnh bên nằm đúng đường
nếp gấp ( H.9b)
 Chú ý: 2 đường mới gấp vào
phải cách đều với đường
giữa hình.
- Lật hình 9b ra mặt sau được

hình 10.Gấp phần cuối của
hình 10 lên theo đường dấu
gấp , miết nhẹ theo đường
gấp được hình 11
- Gấp đôi phần vừa gấp lên
Giáo án Tiểu học –2014
6
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
theo đường dấu gấp ở hình
11 được 2 chân sau của của
con ếch ( H.12).
- Lật hình 12 lên. Dùng bút
màu sẫm tô 2 mắt của con
ếch, được con ếch hoàn
chỉnh.
 Cách làm cho ếch nhảy .
- Kéo 2 chân trước của con
ếch dựng lên để đầu của ếch
hướng lên cao. Dùng ngón
tay trỏ đặt vào khoảng 1/2ở
giữa nếp gấp của phần cuối
thân con ếch, miết nhẹ về
phía sau rồi buông ra ngay,
con ếch sẽ nhảy về phía
trước.
- Mỗi lần miết như vậy, ếch
sẽ nhảy lên 1 bước (H14).
- Giáo viên có thể hướng dẫn
nhanh lần 2.

- Gọi 1-2 Học sinh lên bảng
thao tác lại các bước gấp
con ếch.
- Giáo viên quan sát, nhận
xét, uốn nắn.
- Giáo viên tổ chức cho học
sinh tập gấp con ếch theo
các bước đã hướng dẫn.

Giáo án Tiểu học –2014
7
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
- Học sinh quan sát theo dõi.
- 1 học sinh lên thao tác lại các bước gấp.
- Học sinh thực hành tập gấp.
.
3. Củng cố: Gọi học sinh nhắc lại quy trình gấp con ếch.
4. Dặn dò: Về tập gấp con ếch. Chuẩn bị học tiết 2.
Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở
0
TUẦN 4 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 14/ 9 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 19/ 9 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Môn: Thủ công
Tiết 4 Bài: GẤP CON ẾCH ( TIẾT 2 )
I – MỤC TIÊU
 Học sinh biết cách gấp con ếch.
 Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.
 Với học sinh khéo tay:
 Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối.

 Làm cho con ếch nhảy được.
Học sinh hứng thú với giờ học gấp hình. Có ý thức giữ vệ sinh lớp học.
II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ :
 Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát được.
 Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
Giấy màu, kéo thủ công, bút màu đen hoặc màu sẫm.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Kiểm tra bài cũ :
 Kiểm tra vở, đồ dùng học tập.
 Giáo viên nhận xét - ghi điểm.
2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò
Giáo án Tiểu học –2014
8
========================================================================
Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
− Học sinh thực hành gấp con ếch.
− Giáo viên gọi 1 học sinh lên bảng nhắc
lại và thực hiện các thao tác gấp con
ếch đã học ở tiết 1 và nhận xét.
− Treo tranh quy trình lên bảng để nhắc lại
các bước gấp con ếch.
− Giáo viên tổ chức cho học sinh thực
hành gấp con ếch theo nhóm.
− Giáo viên quan sát, theo dõi, giúp đỡ,
uốn nắn cho những học sinh còn lúng
túng.
− Giáo viên tổ chức cho học sinh trong
nhóm khi xem con ếch của ai nhảy xa
hơn, nhanh hơn.

− Giáo viên gọi mợt số học sinh nmang
con ếch đã được gấp lên bàn giáo viên.
Giáo viên kiểm tra từng con ếch nhảy.
Chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp
quan sát nhận xét.
− Giáo viên đánh giá sản phẩm của học
sinh.
− Học sinh thực hiện.
− 1 học sinh nhắc lại thực hiện
các thao tác gấp con ếch đã
học ở tiết 1.
− Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình
vuông.
− Bước 2: Gấp tạo 2 chân trước
con ếch.
− Bước 3: Gấp tạo 2 chân sau và
thân con ếch.
− Học sinh thực hành gấp con
ếch theo nhóm.
− Trong nhóm thi xem ếch của ai
nhảy xa hơn, nhanh hơn.
− Lớp quan sát, nhận xét.
3. Củng cố: Học sinh nhắc quy trình gấp con ếch.
4. Dặn dò: Chuẩn bị giờ sau “Gấp, cắt, dán ngơi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
Nhận xét tiết học: Tun dương- nhắc nhở
0
.
Giáo án Tiểu học –2014
9
========================================================================

Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
TUẦN 5 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 21/ 9 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 26/ 9 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Môn: Thủ công
Tiết 5 Bài: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG.
(Tiết 1)
I – MỤC TIÊU
- Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh.
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật. Các
cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.
- Với học sinh khéo tay:
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều
nhau. Hình dán phẳng, cân đối.
Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán.
II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
Giáo án Tiểu học –2014
10
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
- Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.
- Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.
- Kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
- Giáo viên nhận xét - ghi điểm.
2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh quan

sát và nhận xét.
- Giáo viên giới thiệu mẫu.
 Lá cờ đỏ hình gì? Màu gì? Bên trên có gì?
 Ngôi sao được dán ở đâu?
 Chiều rộng có tỉ lệ như thế nào so với chiều dài?
 Em thấy cờ thường treo vào dịp nào ? Ở đâu ?
 Em thấy các lá cờ thường làm bằng chất liệu gì?
 Kết luận:
 Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kì của nước Việt Nam.
Mọi người dân Việt Nam đều tự hào, trân trọng lá
cờ đỏ sao vàng.
 Trong thực tế lá cờ đỏ sao vàng được làm bằng
nhiều kích cỡ khác nhau. Vật liệu làm cờ bằng vải
hoặc bằng giấy màu. Tuỳ mục đích, yêu cầu sử
dụng có thể làm lá cờ đỏ sao vàng bằng vật liệu và
kích cỡ phù hợp.
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng 5 cánh.
- Lấy giấy thủ công màu vàng cắt hình vuông cạnh 8
- Học sinh quan sát, nhận xét.
• Lá cờ hình chữ nhật, màu
đỏ, trên có ngôi sao vàng
5 cánh bằng nhau
• Dán chính giữa hình chữ
nhật màu đỏ, mỗi cánh của
ngôi sao hướng thẳng lên
cạnh dài, phía trên hình chữ
nhật
• Chiều rộng bằng 2/3
chiều dài.

• Em thấy cờ thường treo
vào dịp lễ, Tết. Ở công
sở, trường học, nhà dân
ở hai bên đường…
• Em thấy các lá cờ
thường làm bằng chất
liệu vải, lụa, sa tanh…
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh quan sát.
Giáo án Tiểu học –2014
11
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
ô. Đặt hình vuông mới cắt lên bàn, mặt màu ở trên
và gấp làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm O (hình
1).
- Mở đường gấp đôi ra để lại 1 đường AOB, trong đó
O là điểm giữa.
- Đánh dấu điểm D cách điểm C 1 ô (hình 2) gấp ra
phía sau theo đường dấu
- Gấp OD được (hình 3).
- Gấp cạnh OA sao cho OA trùng với OD ( H4).
- Gấp đôi hình 4 sao cho các góc được gấp vào bằng
nhau ( H5).
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng 5 cánh.
- Đánh dấu 2 điểm : Điểm I cách O 1 ô rưỡi điểm K
nằm trên cạnh đối diện cách O 4 ô. Kẻ nối 2 điểm
IK (H6)dùng kéo cắt theo đường kẻ IK mở hình mới
cắt ra được ngôi sao 5 cánh ( H7 ).
Bước 3: Dán ngôi sao vàng 5 cánh .

- Lấy 1 tờ giấy thủ công màu đỏ có chiều dài 21 ô,
chiều rộng 14 ô để làm lá cờ. ….Bôi hồ vào mặt sau
của ngôi sao. Đặt ngôi sao vào đúng vị trí đã đánh
dấu trên tờ giấy màu đỏ và dán cho phẳng.(H8).
- Giáo viên yêu cầu 1 – 2 học sinh nhắc lại các bước
thực hiện.
- Cho học sinh làm nháp.
- Học sinh quan sát, theo dõi.
- Học sinh nhắc lại các bước
thực hiện.
 Học sinh làm nháp.
3. Củng cố: Học sinh nhắc lại các bước gấp, cắt ngôi sao 5 cánh.
4. Dặn dò: Về tập cắt thêm.
Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở
0
TUẦN 6 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 28/ 9 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 3/ 10 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Môn: Thủ công
Tiết 6 Bài: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO
VÀNG. (Tiết 2)
I - MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh.
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương
đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.
- Với học sinh khéo tay:
Giáo án Tiểu học –2014
12
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều

nhau. Hình dán phẳng, cân đối.
Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công
- Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh kiểm tra đồ dùng học tập trong nhóm và báo cáo cho giáo viên.
- Giáo viên nhận xét - Đánh giá.
2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò
Hoạt động 1: Học sinh thực hành gấp,
cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao
vàng.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước
thực hiện gấp, cắt, dán ngôi sao và lá cờ
đỏ sao vàng.
- Cho học sinh thực hành.
- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh
còn lúng túng.
Hoạt động 2: Học sinh trưng bày sản
phẩm
- Đánh giá sản phẩm của học sinh.
- Học sinh nhắc lại các bước gấp, cắt
ngôi sao vàng 5 cánh và lá cờ đỏ sao
vàng.
Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng
5 cánh.

Bước 2: Cắt ngôi sao vàng 5 cánh.
Bước 3: Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào
tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao
vàng.
- Học sinh thực hành.
- Với học sinh khéo tay:
- Gấp, cắt, dán được ngôi sao 5 cánh
và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của
ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng,
cân đối.
- Học sinh trưng bày sản phẩm.
- Nhận xét - Đánh giá
3. Củng cố: Học sinh nhắc lại cách dán ngôi sao vàng lên lá cờ đỏ.
4. Dặn dò: Chuẩn bị: Giấy màu, giấy nháp, kéo, bút chì, bút màu để học bài “ Gấp cắt dán
bông hoa”.
Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở
Giáo án Tiểu học –2014
13
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
0
TUẦN 7 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 5/ 10 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 10/ 10 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Môn: Thủ công
Tiết 7 Bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Tiết 1).
I - MỤC TIÊU
- Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa.
Giáo án Tiểu học –2014
14
========================================================================

Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
- Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông tương đối đều nhau.
- Với học sinh khéo tay:
- Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. Các cánh của bông đều nhau.
- Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp.
- Giáo dục học sinh hứng thú với giờ học gấp, cắt, dán hình.
II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ.
- Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.
- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Giáo viên nhận xét - Ghi điểm.
2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và
nhận xét.
- Giáo viên giới thiệu mẫu 1 số bông hoa 5 cánh, 4
cánh , 8 cánh.
+ Các bông hoa có màu sắc như thế nào?
+ Các cánh của bông hoa có giống nhau không?
+ Khoảng cách giữa các cánh hoa thế nào?
+ Có thể áp dụng cách gấp , cắt ngôi sao để gấp
cắt ngôi sao năm cánh được không?Vì sao?
+ Phải gấp tờ giấy ban đầu làm mấy phần để cắt
được bông hoa 4 cánh , 8 cánh?
+ Trong thực tế em thấy hoa có mấy cánh, màu
sắc của chúng như thế nào?

Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu .
Hướng dẫn học sinh gấp bông hoa 5 cánh tương tự
gấp ngôi sao năm cánh và vẽ đường cong như hình
- Học sinh quan sát và nhận xét.
+ Các bông hoa có màu sắc sặc
sỡ đỏ, vàng, tím,…
+ Các cánh của bông hoa giống
nhau.
+ Khoảng cách giữa các cánh
hoa đều nhau.
+ Được vì đều có năm cánh
nhưng khi cắt hoa thì lượn
nét cong.
+ Gấp tờ giấy ban đầu làm 4
phần bằng nhau và 8 phần
bằng nhau.
+ Hoa đào, hoa mai có 5 cánh.
+ Các loại khác có rất nhiều
cánh.
- Màu sắc đa dạng.
- Học sinh quan sát, theo dõi.
Giáo án Tiểu học –2014
15
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
1. Cắt lượn theo đường cong được bông hoa 5 cánh
có thể cắt lượn vào sát góc nhọn để làm nhuỵ hoa
hình 2. Các em có thể cắt lượn để bông hoa 5 cánh
có nhiều hình dạng khác nhau.
Gấp cắt bốn cánh, 8 cánh.

- Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau
(H 5a). Gấp đôi ta được 8 phần bằng nhau
- ( H5b ). Vẽ đường cong như hình 5b. Dùng
kéo cắt theo đường cong để được bông hoa 4
cánh, cắt lượn góc nhọn để dược nhuỵ hoa 4
cánh.
- Gấp đôi hình 5b được 16 phần bằng nhau hình
6a , sau đó cắt lượn theo đường cong được
bông hoa 8 cánh.
Dán các hình bông hoa.
- Bố trí các bông hoa vừa cắt được vào vị trí
thích hợp trên giấy và dán . Vẽ thêm cành lá
để trang trí hoặc tạo lọ hoa, giỏ hoa.
- Cho 2 Học sinh lên thực hiện.
- Cho lớp thực hành trên giấy nháp
- 2 Học sinh lên thực hiện.
- Lớp thực hành trên giấy nháp.
3. Củng cố:
- Có thể áp dụng cách gấp, cắt ngôi sao để gấp cắt ngôi sao năm cánh được không? Vì
sao? - Được vì đều có năm cánh nhưng khi cắt hoa thì lượn nét cong.
- Phải gấp tờ giấy ban đầu làm mấy phần để cắt được bông hoa 4 cánh , 8 cánh? -Gấp tờ
giấy ban đầu làm 4 phần bằng nhau và 8 phần bằng nhau.
4. Dặn dò: Về tập gấp, cắt thêm.
Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở
0
TUẦN 8 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 12/ 10 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 17/ 10 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Giáo án Tiểu học –2014
16
========================================================================

Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
Môn: Thủ công
Tiết 8 Bài: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA
(Tiết2).
I – MỤC TIÊU
- Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa.
- Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông tương đối đều nhau.
- Với học sinh khéo tay:
- Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.Các cánh của bông đều nhau.
- Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp.
- Trang trí được những bông hoa theo ý thích.
- Giáo dục học sinh hứng thú với giờ học gấp, cắt, dán hình.
II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ.
- Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.
- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Giấy thủ công các màu, gấy trắng làm nền.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Giáo viên nhận xét - Ghi điểm.
2.Bài mới: Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò
Hoạt động 1: Học sinh thực
hành gấp, cắt, dán bông hoa.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại
và thực hiện các thao tác
gấp, cắt để được hình bông
hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
Hoạt động 2: Học sinh trưng

bày sản phẩm
- Giáo viên đánh giá kết quả
- Học sinh nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp, cắt
để được hình bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: Cắt tờ giấy hình vuông
rồi gấp giấy giống như gấp ngôi sao 5 cánh sau đó
vẽ và cắt theo đường cong mở ra sẽ được bông hoa
5 cánh.
- Gấp, cắt bông hoa 4 cánh: Gấp tờ giấy hình
vuông làm 8 phần bằng nhau. Sau đó vẽ và cắt theo
đường cong sẽ được bông hoa 4 cánh.
- Gấp, cắt bông hoa 8 cánh: Gấp tờ giấy hình
vuông thành 16 phần bằng nhau. Sau đó vẽ và cắt
theo đường cong sẽ được bông hoa 8 cánh.
- 1 học sinh lên thực hiện trước lớp
- Cả lớp thực hành.
Giáo án Tiểu học –2014
17
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
thực hành của học sinh.
- Học sinh trưng bày sản phẩm
3. Củng cố: Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần học tập và kết quả thực hành của học sinh.
4. Dặn dò: Về ôn lại các bài đã học, giờ sau mang giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,
thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán để làm bài kiểm tra.
Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở
0
TUẦN 9 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 19/ 10 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 21/ 10 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Giáo án Tiểu học –2014

18
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
Môn: Thủ công
Tiết 9 Bài: ÔN TẬP CHƯƠNG 1: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( Tiết 1)
I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.
- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học.
- Với học sinh khéo tay:
- Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học.
- Có thể làm được những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
- Giáo dục học sinh tích cực, tự giác trong học tập. Biết giữ gìn những sản phẩm do
mình làm ra.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Các mẫu của bài 1, 2, 3, 4, 5.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: Giới thiệu bài. Ghi đề.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Hướng dẫn quan sát mẫu (5 phút)
- Cho học sinh nhắc lại tên các bài đã
học trong chương I.
- Cho HS quan sát lại các mẫu.
- Giáo viên ghi đề bài.
- Giáo viên giúp học sinh yếu hoàn thành
bài.
- Giáo viên thu bài, đánh giá sản phẩm
của học sinh.
- Hoàn thành: (A)

+ Nếp gấp thẳng, phẳng.
+ Đường cắt thẳng, đều, không bị mấp
mô, răng cưa.
+ Thực hiện đúng kĩ thuật, đúng quy
trình.
- Hoàn thành tốt (A+):
+ Những em hoàn thành và có sản
phẩm đẹp, sáng tạo được đánh giá hoàn
thành tốt (A+).
- Chưa hoàn thành: (B).
+ Thực hiện chưa đúng quy trình kĩ
- 3 HS nhắc lại, lớp theo dõi : “Gấp tàu
thủy hai ống khói”, “ Gấp con ếch”,
“Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá
cờ đỏ sao vàng”, “Gấp, cắt, dán bông
hoa”.
- HS quan sát .
- Học sinh đọc đề. Học sinh thực hành
làm bài.
- Đề bài: Em hãy gấp hoặc phối hợp
gấp, cắt, dán được ít nhất hai đồ
chơi đã học ở chương I .
- Với học sinh khéo tay:
- Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học.
- Có thể làm được những sản phẩm
mới có tính sáng tạo.
- Học sinh thực hành gấp, cắt, dán.
- Học sinh trưng bày sản phẩm
Giáo án Tiểu học –2014
19

========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
thuật.
+ Không hoàn thành sản phẩm.
3. Củng cố: Học sinh nhắc lại nội dung bài.
4. Dặn dò: Chuẩn bị giấy thủ công, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học tiết 2
Nhận xét tiết học: Tuyên dương nhắc nhở.
0
Giáo án Tiểu học –2014
20
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
TUẦN 10 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 26/ 10 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 1/ 11 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Môn: Thủ công
Tiết 10 Bài: ÔN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( Tiết 2)
I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Ôn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.
- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học.
- Với học sinh khéo tay:
- Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học.
- Có thể làm được những sản phẩm mới có tính sáng tạo.
- Giáo dục học sinh tích cực, tự giác trong học tập . Biết giữ gìn những sản phẩm do mình
làm ra.
II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ.
Các mẫu của bài 1, 2, 3, 4, 5.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: Giới thiệu bài. Ghi đề.

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
- Hướng dẫn quan sát mẫu
- Cho học sinh nhắc lại tên các bài đã học
trong chương I.
- Cho HS quan sát lại các mẫu.
- Giáo viên ghi đề bài.
- Giáo viên giúp học sinh yếu hoàn thành
bài ôn tập.
- Giáo viên thu bài, đánh giá sản phẩm
của học sinh.
- Hoàn thành: (A)
- Nếp gấp thẳng, phẳng.
- Đường cắt thẳng, đều, không bị mấp
mô, răng cưa.
- Thực hiện đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
- Hoàn thành tốt (A+):
- 3 HS nhắc lại, lớp theo dõi :
“Gấp tàu thủy hai ống khói”,
“ Gấp con ếch”, “Gấp, cắt,
dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ
đỏ sao vàng”, “Gấp, cắt, dán
bông hoa”.
- HS quan sát .
- Học sinh nhận đề, đọc đề.
Học sinh làm bài.
- Đề bài: Em hãy gấp hoặc phối
hợp gấp, cắt, dán được ít
nhất hai đồ chơi đã học ở
chương I .
- Với học sinh khéo tay:

- Làm được ít nhất ba đồ chơi
đã học.
Giáo án Tiểu học –2014
21
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
- Những em hoàn thành và có sản phẩm
đẹp, sáng tạo được đánh giá hoàn thành
tốt (A+).
- Chưa hoàn thành: (B).
- Thực hiện chưa đúng quy trình kĩ thuật.
- Không hoàn thành sản phẩm.
- Có thể làm được những sản
phẩm mới có tính sáng tạo.
- Học sinh thực hành gấp, cắt,
dán.
những hình đã học ở chương I
theo ý mình chọn .
- Học sinh trưng bày sản phẩm
3. Củng cố: Học sinh nhắc lại nội dung bài.
4. Dặn dò: Chuẩn bị giấy thủ công, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài.
(Cắt, dán chữ cái đơn giản).
Nhận xét tiết học: Tuyên dương nhắc nhở
TUẦN 11 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 2/ 11 / 2013
Giáo án Tiểu học –2014
22
========================================================================
Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
Ngày dạy: Thứ năm: 8/ 11 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Mơn : Thủ cơng

Tiết 11 Bài : CẮT, DÁN CHỮ I, T ( Tiết 1)
I – MỤC TIÊU
- Học sinh :
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương
đối phẳng.
- Với học sinh khéo tay :
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.
- Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ.
II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ.
- Giáo viên :
- Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấymàu để rời, chưa dán.
- Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Giấy thủ cơng, thước kẻ, bút chì, kéo thủ cơng, hồ dán.
- Học sinh : Giấy nháp , thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng của học sinh.
- Giáo viên nhận xét.
2. Bài mới: Giới thiệu bài. – Ghi đề.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn học
sinh quan sát và nhận xét
- Giáo viên giới thiệu chữ I, T.
- Em thấy nét chữ như thế nào?
Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn
mẫu.
Bước 1: Kẻ chữ I, T.
- Lật mặt sau tờ giấy thủ cơng, kẻ cắt
hai hình chữ nhật. Hình chữ nhật thứ
nhất có chiều dài 5 ơ, rộng 1 ơ; hình

chữ nhật thứ hai có chiều rộng 3 ơ,
- Học sinh quan sát , nhận xét.
- Nét chữ rộng 1 ô.
- Chữ I, T có nửa bên trái và nửa
bên phải giống nhau. Nếu gấp đôi
chữ I, T theo chiều dọc thì nửa bên
trái và nửa bên phải của chữ I, T
trùng khít nhau.
- Chữ I có chiều dài 5 ô, rộng 1 ô
(H. 2a)
Giáo án Tiểu học –2014
23
========================================================================
Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
dài 5 ơ.
+ Muốn kẻ được chữ T ta làm thế nào?
Bước 2: Cắt chữ T
- Cắt chữ I theo đường kẻ ơ với kích
thước quy định.
+ Muốn cắt được chữ T ta làm
thế nào?
Bước 3: Dán chữ I, T
+ Dán chữ I, T thế nào cho
đẹp?
- Muốn các chữ dán được phẳng
ta đặt tờ giấy nháp lên trên
chữ vừa dán để miết cho
phẳng (H. 4).
- Giáo viên tổ chức cho học sinh
tập kẻ, cắt chữ I, T trên giấy

nháp.
- Giáo viên theo dõi, uốn nắn
- Nhận xét một số bài kẻ, cắt
chữ đẹp.
- Chữ T có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô.
+ Đánh dấu hình chữ T sau đó kẻ
chữ T theo các điểm đã đánh
dấu như hình 2b.
+ Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ
chữ T (H. 2b) theo đường dấu
giữa, cắt theo đường kẻ nửa
chữ T, bỏ phần gạch chéo
(H.3a). Mở ra được chữ T như
chữ mẫu (H. 3b).
+ Kẻ một đường chuẩn, sắp xếp
chữ cho cân đối trên đường
chuẩn.
- Bôi hồ vào mặt kẻ ô và dán
chữ vào vò trí đã đònh.
- Học sinh thực hành kẻ, cắt chữ I, T
trên giấy nháp.
- Với học sinh khéo tay :
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các
nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ
dán phẳng.
-
3. Củng cố: - Học sinh nhắc lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
4. Dặn dò: Về tập cắt thêm.
Nhận xét tiết học:Tun dương- Nhắc nhở.
0

Giáo án Tiểu học –2014
24
========================================================================
Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015
TUẦN 12 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 9/ 11 / 2013
Ngày dạy: Thứ năm: 14/ 11 / 2013
(Dạy lớp 3a1 Tiết 4)
Môn : Thủ công
Tiết 12 Bài : CẮT, DÁN CHỮ I, T (TIẾT 2)
I – MỤC TIÊU
- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương
đối phẳng.
- Với học sinh khéo tay :
- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.
- Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ. Có ý thức giữ vệ sinh lớp học.
II - CHUẨN BỊ
- Giáo viên : Mẫu chữ I, T ; Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.
Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Bài cũ : Gọi học sinh lên nêu các bước cắt, dán chữ I, T .
- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Giáo viên nhận xét.
2. Bài mới : Giáo viên giới thiệu bài – Ghi bảng.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Giáo án Tiểu học –2014
25

×