Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.33 MB, 9 trang )


Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
-Nguyễn Đình Chiểu-
PHẦN 2 THÍCH THỰC (câu 3

15):
HỒI TƯỞNG VỀ CUỘC ĐỜI , CÔNG ĐỨC CỦA
NHỮNG NGƯỜI NGHĨA SĨ
II/TÌM HIỂU VĂN BẢN

a)Hình ảnh người nông dân trước khi có giặc
Cuộc sống của họ
trước khi có giặc
được miêu tả như
thế nào ?
- Cuộc sống:
+ “cui cút làm ăn”: riêng lẻ thầm lặng.
+ “toan lo nghèo khó”: đói khổ, ăn bữa
nay lo bữa mai.
- Chưa quen: “cung ngựa, trường nhung,
khiên, súng, mác, cờ”
 việc chiến trường.
- Chỉ biết: “ruộng, trâu, làng, cuốc, cày,
bừa, cấy”
 việc nhà nông.
 Đối: hình ảnh những người nông dân
nghèo khổ, cần cù, lam lũ, quẩn quanh
sau lũy tre làng, xa lạ với việc binh đao.
Với người nông dân
những gì họ quen ?
Họ biết ? Những gì


chưa quen, chưa
nhìn thấy bao giờ ?
Nghệ thuật miêu
tả và tác dụng của
nó ?

b. Thái độ của họ khi giặc đến:
- Tâm lí:
+ Từ láy “phập phồng”: lo lắng ,chờ mong tin chiến đấu của triều
đình.
+ So sánh “trông … như trời hạn trông mưa”, “ghét … như nhà
nông ghét cỏ”: Cách nói sinh động, thể hiện sự khinh ghét.
+Cường điệu“muốn tới ăn gan…cắn cổ”: căm thù quyết liệt.
Tác giả đã sử
dụng thủ pháp
nghệ thuật nào để
thể hiện tâm lý
của họ khi giặc
đến ?
-
Nhận thức:
+Đất nước ta là một khối thống nhất, không để cho kẻ nào đến
chiếm được - Ý thức trách nhiệm của bản thân với sự nghiệp
cứu nước.
- Hành động: Tự nguyện đứng lên đánh giặc “nào đợi…xin ra
sức…dốc ra tay”.
 Thái độ yêu ghét rõ ràng, vì quê hương đất nước mà chiến đấu.
Người nông dân
đã nhận thức như
thế nào về đất

nước và trách
nhiệm bản thân ?

Bước chuyển biến về tình cảm , nhận thức và ý thức
của người nông dân bình thường thành người nghĩa sĩ đánh
Tây được miêu tả chân thực sinh động với những lời ăn ,
tiếng nói suy nghĩ hàng ngày của người nông dân Nam Bộ.
c) Hoàn cảnh chiến đấu:
Quân triều đình
-Quân cơ, quân vệ
-Được luyện tập :18 ban
võ nghệ , 90 trận binh thư
-Trang bị :bao tấu ,bầu
ngòi , nón gỗ

Nghĩa quân Cần Giuộc
-Là dân ấp, dân lân
-Chưa từng rèn luyện
binh đao
-Trang bị :manh áo
vải,ngọn tầm vông.d) Điều kiện chiến đấu :
Kẻ thù xâm lược
-Bắn đạn nhỏ, đạn
to
-Tàu sắt ,tàu đồng
Vũ khí hiện đại

Nghĩa quân Cần Giuộc
-Hỏa mai bằng rơm con
cúi
-Gươm bằng lưỡi dao phay
Vũ khí thô sơ bằng những
vật dụng hàng ngày
Hình ảnh đoàn quân áo vải được miêu tả hoàn toàn
bằng bút pháp hiện thực,ánh lên vẻ mộc mạc ,dản dị.

Tạo nhịp điệu nhanh ,mạnh tái hiện không khí chiến trận
khẩn trương ,hào hùng.
-Kết quả: chém đứt đầu quan hai nọ,đốt xong nhà dạy đạo kia
=>Nghệ thuật tả thực kết hợp với trữ tình, phép tương phản
giàu nhịp điệu, tác giả đã dựng nên tượng đài nghệ thuật về
người nông dân - nghĩa sĩ: bình dị mà phi thường.
-Các động từ mạnh :đạp,lướt ,xô,xông,đâm ,chém…
-Các từ ngữ chéo : đạp rào lướt tới/ xô cửa xông vào ;
đâm ngang /chém ngược…
-Phép đối: nhỏ-to ,ngang-ngược ,trước-sau…
e)Tinh thần chiến đấu:

Phần trình bày của nhóm đã hết
cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×