Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

SKKN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU TRƯỞNG VỚI HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.46 KB, 17 trang )

Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
KINH NGHIỆM
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU TRƯỞNG VỚI HỘI CHA MẸ
HỌC SINH TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG
TIỂU HỌC THỊ TRẤN THỐNG NHẤT GIAI ĐOẠN 2005 – 2010.
A.ĐẶT VẤN ĐỀ
I.LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những nhiệm vụ quan trọng, mất nhiều thời gian, công sức và đặc
biệt là sự tâm huyết của người hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý,
xây dựng và phát triển nhà trường là làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Công tác
xã hội hoá giáo dục rất đa dạng, phong phú nó phụ thuộc vào đặc điểm tình hình
kinh tế, xã hội, mặt bằng dân trí, vị trí cấp học, vị trí trường học, tầm quan trọng
của từng loại trường; phụ thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo ngành, của chính
quyền địa phương; phụ thuộc vào mức độ hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền
lợi của người học, của phụ huynh và nhân dân trong khu vực với việc phát triển
giáo dục trên địa bàn.
Địa phương thị trấn Thống Nhất được thành lập từ năm 1957 trên cơ sở nông
trường quân đội. Được sự quan tâm của các cấp, giáo dục trên địa bàn cũng liên
tục phát triển cùng với sự phát triển kinh tế xã hội qua các thời kỳ. Từ khi được
chia tách ổn định trường tiểu học Thống Nhất đã có bước phát triển mạnh và tương
đối ổn định, nhất là từ khi có phong trào xây dựng trường Chuẩn Quốc gia. Địa
phương Thống Nhất nói chung và trường tiểu học Thống Nhất nói riêng là một
trong những đơn vị đi đầu trong phong trào này. Năm 2001 nhà trường được công
nhận là trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1996 – 2000. Để tiếp tục duy trì và phát
triển nhà trường vấn đề đặt ra cho các cấp lãnh đạo đặc biệt là lãnh đạo nhà trường
trong đó vai trò hết sức quan trọng của người hiệu trưởng là phải biết phân tích lựa
chọn, từ đó kết hợp các điều kiện sẵn có, khai thác các tiềm năng vốn có tạo thành
sức mạnh, động lực phát triển nhà trường trong thời kỳ mới. Cần thiết phải hiểu và
thực hiện có chiều sâu phát triển giáo dục bằng con đường xã hội hoá.
1
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất


Trong việc thực hiện vấn đề xã hội hóa giáo dục ở nước ta nói chung và ở
trường tiểu học Thống Nhất nói riêng hiện nay, vai trò của Ban đại diện Cha mẹ
học sinh (BĐD CMHS) trong các trường là hết sức quan trọng. Bởi lẽ, đây vừa là
một tổ chức, vừa là cầu nối giữa nhà trường với xã hội. Một BĐD CMHS hoạt
động có hiệu quả sẽ là cánh tay đắc lực góp phần hỗ trợ nhà trường thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ giáo dục, đồng thời tạo sự tương tác tích cực giữa ba đối tượng:
Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong quá trình giáo dục nhân cách học sinh. Hiểu
rõ vai trò của mình, trong những năm qua, BĐD CMHS Trường tiểu học thị trấn
Thống Nhất luôn ra sức phấn đấu, kiện toàn tổ chức để cùng nhà trường thực hiện
thắng lợi những nhiệm vụ đề ra.
Với vị trí là trường Tiểu học trong hệ thống giáo dục phổ thông, nhà trường có
nhiều thuần lợi song cũng không ít khó khăn trong việc thực hiện xã hội hoá giáo
dục. Trường tiểu học Thống Nhất có những thuận lợi cơ bản là: Trường đóng trên
địa bàn có mặt bằng dân trí cao; được sự quan tâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo
ngành cũng như chính quyền địa phương, song cũng gặp nhiều khó khăn đó là:
Nguồn ngân sách địa phương quá eo hẹp nên phần kinh phí giành cho phát triển
CSVC trường lớp không đáp ứng được yêu cầu; không có các mạnh thường quân
ủng hộ nên lựa chọn khả thi nhất là lấy hội cha mẹ học sinh làm nòng cốt trong
công tác xã hội hoá giáo dục là một lựa chọn phù hợp.
Xin trích dẫn một số ý kiến của lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo Hội Cha Mẹ
học sinh nhà trường để minh chứng cho sự lựa chọn này:…………………………
Ban đại diện CMHS–“Cánh tay đắc lực của nhà trường”……………
Nếu không nhờ sự hỗ trợ của BĐD CMHS thì có lẽ nhiều phong trào, nhiều
hoạt động trường sẽ không thực hiện nổi bởi lẽ nguồn kinh phí được cấp từ ngân
sách là có hạn, trong khi đó nhu cầu xây dựng phong trào, tổ chức các hoạt động thì
ngày càng tăng lên. BĐD CMHS còn tổ chức được những hoạt động giúp nâng cao
chất lượng học tập của học sinh. Điển hình là phối hợp cùng các tổ chuyên môn
trong trường mở các lớp bồi dưỡng học sinh yếu, thường xuyên tổ chức tặng quà
2
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất

cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập hay trong các cuộc thi nhằm
động viên kịp thời những thành quả mà các em đạt được. Ngoài ra, BĐD CMHS
Trường cũng thường xuyên thăm hỏi, vận động các em học sinh bỏ học trở lại
trường…
Chủ yếu ở tấm lòng: Ông Nguyễn Đình Toản; Nguyễn Quốc Nam – Trưởng
BĐD CMHS Trường khẳng định “Chúng tôi làm việc này chủ yếu là ở tấm lòng,
giúp được các em học sinh, các thầy cô chừng nào là chúng tôi cảm thấy vui chừng
ấy.” Các ông còn cho biết thêm, cũng nhờ BĐD CMHS hoạt động có hiệu quả mà
bà con nhân dân ngày càng tín nhiệm, sẵn sàng đóng góp khi có nhu cầu chính
đáng.
Chung tay góp sức : Có thể nói, một trong những nhân tố góp phần vào sự
thành công trong hoạt động của BĐD CMHS nhà trường chính là sự đồng tâm
nhất trí của tập thể cha mẹ học sinh, sự tâm huyết của BĐD và sự ủng hộ nhiệt tình
của các các cựu giáo viên, cựu học sinh của trường.
Trong nhà trường Hiệu trưởng là người tổ chức, lãnh đạo và quản lý mọi hoạt
động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng môi trường giáo dục
thuận lợi. Xây dựng sự phối hợp của liên ngành chức năng đối với giáo dục đào
tạo, phối hợp với các ban ngành có liên quan đến giáo dục: Y tế, Thể dục thể thao,
Dân số môi trường, Ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em… cùng chăm sóc, giáo dục học
sinh. Huy động các lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục: Đoàn thanh niên, Hội
nông dân, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh…Huy động các nguồn đầu tư trong
xã hội cho giáo dục: Ngân sách Nhà nước, đóng góp của Hội cha mẹ học sinh, hỗ
trợ của các lực lượng xã hội khác, của chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa,
các nhà tài trợ Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, sự chỉ đạo của
ngành giáo dục. Phối hợp với phụ huynh học sinh thành lập Hội cha mẹ học sinh;
phối hợp với các tổ chức cơ sở, cộng đồng dân cư nơi học sinh ở đó để giáo dục
học sinh.
3
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
Từ khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường tháng 4 năm 2005 đến

nay, từ một trường tiểu học còn thiếu một số tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia
giai đoạn I, đến nay đã phát triển thành trường chuẩn Quốc gia mức độ II đầu tiên
của huyện; là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua gia đoạn 2005 – 2010 của
giáo dục Thanh Hoá; được tặng Huân chương lao động hạng Ba; được tằng cờ thi
đua cho đơn vị dẫn đầu… Có được kết quả này là do nhiều nguyên nhân trong đó
có vai trò đặc biệt quan trọng là thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Để làm
tốt công tác này thì vai trò quyết định là mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã
hội, mà việc xây dựng các mối quan hệ này chủ yếu là do người Hiệu trưởng xây
dựng. Chính vì vậy bản thân tôi đã tập trung nghiên cứu thực hiện vấn đề: “Xây
dựng mối quan hệ giữa hiệu trưởng với Hội Cha mẹ học sinh trong công tác xã hội
hoá giáo dục” và đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Đây là một bài học kinh nghiệm đã
thành công trong công tác quản lý của người hiệu trưởng ở trường tiểu học thị trấn
Thống Nhất.
II.THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ HỘI
CHA ME HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT.
1. Quan niệm về vị trí, vai trò của Hội Cha mẹ học sinh .
Trong những năm trước 2005 Hội Cha mẹ học sinh nhà trường cũng đã duy
trì hoạt động đều và cũng đã có những thành công nhất định song chỉ dừng lại ở
mức độ tổ chức hội nghị mỗi năm một lần để nghe nhà trường báo cáo kết quả học
tập của học sinh; nghe kết quả đóng góp các khoản tiền mà nhà trường được phép
thu. Hội chưa có điều lệ để hoạt động; chưa phát huy hết vai trò của mình trong
việc hỗ trợ các hoạt động của nhà trường; chưa phát triển song hành cùng với sự
phát triển của nhà trường. Đặc biệt là các chi hội trưởng ở các lớp chưa thấy được
vị trí, vai trò của mình, nhiều người chưa tâm huyết với công việc được giao.
Nhận thức của lãnh đạo nhà trường về vị trí, vai trò của Hội Cha mẹ học
sinh đôi lúc chưa thật đầy đủ; văn bản pháp lý xác định về quan hệ giữa hiệu
trưởng với ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh còn thiếu. Hoạt động của hiệu
4
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
trưởng chủ yếu dựa vào trách nhiệm và sự nhiệt tình cá nhân; ít ràng buộc lẫn nhau

dấn đến dễ thiếu trách nhiệm trong công việc.
Như vậy có thể nói cả nhà trường và Hội Cha mẹ học sinh đều nhận thức
chưa thật đầy đủ về vị trí, vai trò, của Hội Cha mẹ học sinh nên chưa có sự phối
hợp chặt chẻ, hoạt động chưa đạt hiệu quả cao.
2. Trách nhiệm của Hội Cha mẹ học sinh.
Mặc dù cha mẹ nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho con cái, sẵn sàng tạo
mọi điều kiện thuần lợi nhất cho con em đến trường, cho việc học tập của con em
song, sự quan tâm đó phần nhiều thuộc về cá nhân, chưa thật sự chú trọng đến hoạt
động hội nên trong thời gian qua sự quan tâm đó chưa đồng đều giữa các gia đình,
thiếu thống nhất cao trong tổ chức nên phong trào học tập, rèn luyện của học sinh;
sự quan tâm đến cơ sở vật chất, điều kiện học tập chung cho cả trường chưa được
đề cao, chưa có tính mặt bằng. Hội Cha mẹ học sinh còn hoạt động chưa thường
xuyên, hiệu quả chưa cao; mới chủ yếu tổ chức được các hội nghị toàn thể và
thường kỳ vào đầu và cuối các năm học. Việc tuyên truyền của hội về trách nhiệm
của gia đình, của cha mẹ học sinh đối với nhà trường, đối với sự nghiệp phát triển
giáo dục chưa thường xuyên, chưa sâu rộng; chưa được thể hiện bằng những kế
hoạch, việc làm cụ thể. Hoạt động hội chưa đạt được kết quả cao; chưa có tính độc
lập tương đối, hoàn toàn lệ thuộc vào kế hoạch của nhà trường.
3. Cơ sở pháp lý của Hội cha mẹ học sinh.
Từ tháng 3 năm 2008 trở về trước, Hội Cha mẹ học sinh hoạt động theo nhu
cầu là chính, chưa có điều lệ nên chưa có cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả hoạt
động.
Ngày 28/3/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại
diện cha mẹ học sinh, nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ học
sinh trường.
Nghĩa vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
5
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị
quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời

gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra.
Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ
trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm
chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.
Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn
luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương.
Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến
khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại
tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng
dạy học và giáo dục toàn diện.
Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học
sinh lớp.
Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
Quyết định triệu tập các cuộc họp sau khi đã thống nhất với hiệu trưởng.
Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với hiệu
trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường
và về quản lý học tập của học sinh.
Quyết định chi tiêu để cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc giáo dục học sinh từ
nguồn đóng góp, tài trợ tự nguyện theo quy định.
Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường.
Tạo điều kiện thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, ủng hộ hoạt
động của cha mẹ học sinh thực hiện nghị quyết đầu năm học.
6
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
Định kỳ tổ chức cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại
diện cha mẹ học sinh lớp để tiếp thu ý kiến của Ban đại diện và cha mẹ học sinh về
công tác quản lý của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh
khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học
sinh, góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nhà trường cử đại diện ban giám hiệu làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp
với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban
đại diện cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh.
Các văn bản này là cơ sở pháp lý để xây dựng mối quan hệ giữa hiệu trưởng
với ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ.
1.Xác định về tư tưởng: Hiệu trưởng nhà trường phải ưu tiên về thời gian, trí tuệ,
phải có kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng và phát triển Hội cha mẹ học sinh của
nhà trường; thực sự coi Hội cha mẹ học sinh là lực lượng chủ yếu và nồng cốt trong
công tác xã hội hoá giáo dục. Chú trọng trong công tác tham mưu, phối hợp; tôn
trọng tính độc lập của hội trong công tác. Trong công tác phối hợp phải bảo đảm
phương châm 3 cùng: Cùng biết – Cùng bàn – Cùng làm.
2. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về xã hội hoá giáo dục
Thông qua các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc, thông qua các phương tiện thông
tin của địa phương; của trường phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của
Đảng và nhà nước về công tác xã hội hoá giáo dục, cập nhật những quy định mới
nhất về phát triển giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
3. Xây quy chế phối hợp giữa Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh với Hiệu
trưởng.
Dựa trên các văn bản hiện hành của cấp trên nhất là điều lệ Ban đại diện cha
mẹ học sinh và thực tế của nhà trường, hiệu trưởng và trưởng ban đại diện hội
CMHS chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa hiệu trưởng và ban đại
7
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
diện hội CMHS. Quy chế nêu rõ trách nghiệm, nghĩa vụ của mỗi bên, trách nhiệm
phối hợp của 2 bện; tính độc lập tương đối của mỗi bên (điều này rất quan trọng
làm cho Hội cha mẹ học sinh thấy được sự tôn trọng, trông đơị của nhà trường vào
Hội. Từ đó kích thích lòng tự hào, mong muốn tham gia vào công tác phát triển
giáo dục của nhà trường). Nội dung quy chế gồm:

Trách nhiệm của hiệu trưởng
a) Tạo điều kiện thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, ủng hộ hoạt động
của cha mẹ học sinh thực hiện nghị quyết đầu năm học.
b) Định kỳ tổ chức cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện
cha mẹ học sinh lớp để tiếp thu ý kiến của Ban đại diện và cha mẹ học sinh về công
tác quản lý của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học
sinh, góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh.
c) Nhà trường cử đại diện Ban giám hiệu làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại
diện cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh.
d) Cung cấp các văn bản pháp quy về hoạt động của Hội, thường xuyên cập nhật
các thông tin, các văn bản mới với lãnh đạo Hội.
e) Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, địa điểm, các phương tiện vật chất cần thiết
, các điều kiện đảm bảo cho Hội sinh hoạt.
Trách nhiệm của Hội cha mẹ học sinh.
a) Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết
của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian
do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra.
8
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
b) Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương
chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc,
bảo vệ, giáo dục học sinh.
c) Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn
luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương.
d) Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích
học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn
cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục
đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học

và giáo dục toàn diện.
đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học
sinh lớp.
e) Phối hợp với tổ chức Đội TNTP và Nhi đồng; Chi hội chữ thập đỏ; Chi hội
khuyến học của nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục; tham hỏi động
viên, tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được những điều kiện tối
thiểu đến trường.
Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:
a) Quyết định triệu tập các cuộc họp sau khi đã thống nhất với hiệu trưởng.
b) Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với hiệu
trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường
và về quản lý học tập của học sinh.
c) Quyết định chi tiêu để cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc giáo dục học sinh từ
nguồn đóng góp, tài trợ tự nguyện theo quy định.
Quy định về trao đổi thông tin giữa hiệu trưởng với trưởng ban đại diện
trường, lớp và phụ huynh học sinh: Hiệu trưởng có trách nhiệm cung cấp văn
bản về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh toàn trường cho hội. Trao đổi thông
9
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
tin bằng điện thoại cá nhân; bằng đăng tin trên Website của trường, giúp hội in và
chuyển giấy mời họp đến từng phụ huynh học sinh.
4. Tạo đièu kiện thuận lợi, duy trì hiệu quả hoạt động của Ban đại diện hội
Cha mẹ học sinh.
- Về văn bản: Tạo fiel dữ liệu lưu trữ các văn bản, hồ sơ của Hội cha mẹ học sinh
trên máy vi tính của trường và trên website của trường để cán bộ hội và phụ huynh
thuận tiện trong truy cập và sử dụng. In ấn các văn bản, báo cáo của trường chuyển
đến đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường.
- Về điều kiện làm việc: Ưu tiên tạo điều kiện về phòng họp; thiết bị trình chiếu,
nghe nhìn, văn phòng phẩm, nguồn điện, lực lượng phục vụ các hội nghị của hội.
- Ưu tiên cử lãnh đạo nhà trường tham dự các buổi sinh hoạt của hội.

- Thường xuyên viết bài, đưa tin về kết quả hoạt động hội trên các phương tiện
thông tin của trường, của địa phương.
II .CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc tổ chức, duy trì
hoạt động, phát huy vai trò của Hội Cha Mẹ học sinh.
Căn cứ vào các văn bản hiện có; điều kiện thực tế của hội, của trường, hiệu
trưởng nhà trường phải xác định cho mình phải là người chủ động ( nhưng không
làm lu mờ vai trò của lãnh đạo hội) và quyết định các vấn đề quan trọng trong định
hướng hoạt động của hội để nhà trường có lợi nhiều nhất. Chủ động từ công tác
tham mưu, đến tổ chức thực hiện, chủ động đề cao vai trò của lãnh đạo hội và của
hội cha mẹ học sinh.
2. Cung cấp các văn bản pháp quy của Đảng, nhà nước về hoạt động của nhà
trường, của hội cha mẹ học sinh cho hội.
Ngay từ đầu các năm học hoặc khi cấp trên có chủ trương mới, hiệu trưởng
chủ động giới thiệu và cung cấp các văn bản cho hội thông qua lãnh đạo hội như:
Điều lệ hội cha mẹ học sinh; Điều lệ trường tiểu học 2007. quy định đánh giá xếp
loại học sinh tiểu học, quy chế thi học sinh giỏi. Các văn bản về triển khai phong
10
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
trào nói không với tiêu cực trong thi cử, nói không với bệnh thành tích trong giáo
dục; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực bậc tiểu học; kế
hoạch năm học hàng năm của nhà trường; kế hoạch chiến lược nhiều năm của nhà
trường. Các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia các mức độ. Các báo cáo sơ kết
học kỳ, tổng kết năm học… các văn bản về triển khai các cuộc vận động từ thiện,
nhân đạo trong nhà trường.
3. Công tác tham mưu, phối hợp của hiệu trưởng.
- Tham mưu trong lựa chọn nhân sự ban đại diện đảm bảo phát huy được năng lực,
sở trường, vị trí trong xã hội: Hiệu trưởng chủ động lựa chọn, giới thiệu các thành
phần tham gia ban đại diện cha mẹ học sinh theo các tiêu chí: Có tâm huyết với
phong trào, có điều kiện tham gia được nhiều năm. Có uy tín trong phụ huynh học

sinh, có uy tín với lãnh đạo địa phương, có sở trường trong giao tiếp, triển khai kế
hoạch. Mời những đồng chí trong lãnh đạo địa phương , các tổ chức đoàn thể ở địa
phương có con em đang học tại trường tham gia lãnh đạo hội…
- Tham mưu trong xây dựng kế hoạch hoạt động: Đảm bảo đúng hướng, phát huy
được hiệu quả tối đa. Đảm bảo tham mưu thực hiện đúng kế hoạch dự kiến của nhà
trường chứ không làm thay.
4. Tạo dựng môi trường hoạt động cho Hội Cha mẹ học sinh.
Hiệu trưởng chủ động trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động hội
phù hợp với thời gian, thời điểm, phù hợp với kế hoạch hoạt động của trường, bảo
đảm không chồng chéo, không cồng kềnh.
Chủ động mời hội CMHS tham gia các chương trình như: Lễ khai giảng các
năm học; các đợt phát động thi đua; các phong trào trong nhà trường. Tham gia
công tác phổ cập giáo dục tiểu học; tham gia duy trì sỹ số học sinh; tham gia thăm
hỏi động viên, tặng quà học sinh ốm đau, học sinh có hoàn cảnh khó khăn kịp thời.
Tham gia xây dựng kế họach và tham gia tổ chức các sự kiện của trường như: lễ
khai trường, lễ công nhận trường học văn hoá cấp huyện; lễ công nhận trường
11
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
chuẩn Quốc gia mức độ II; lễ đón nhận huân chương lao động hạng Ba. Tham gia
đón tiếp các đoàn kiểm tra, đoàn thăm quan học tập quan trọng của trường.
Tổ chức các buổi giao lưu giữa CBGV – NV nhà trường với ban đại diện
CMHS như: Giao lưu văn nghệ; giao lưu TDTT; Giao thừa, đốn xuân … Điều này
đã tạo được không khí thân mật, hiểu biết, chia sẽ với nhà trường, thu hẹp khoảng
cách nếu có giữa lãnh đạo nhà trường với hội CMHS.
5. Xây dựng mối quan hệ hữa cơ giứa hiệu trưởng và ban đại đại diện Hội Cha Mẹ
học sinh vừa đảm bảo tính độc lập tương đối vừa bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ,
cùng chung mục đích trong hoạt động của Hội Cha mẹ học sinh.
Mối quan hệ này được xác lập dựa trên các văn bản quy định chức năng
nhiệm vụ của hiệu trưởng; của ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành, cũng như các văn bản về quy chế hoạt động và phối hợp công

tác mà hai bên đã xây dựng. Các văn bản này đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau để hoàn
thành nhiệm vụ của mỗi bên. Ngoài ra để tạo thuận lợi cho công việc còn cần đến
xây dựng mối quan hệ dựa trên sự hiểu biết về các cá nhân trong ban đại diện hội
CMHS như có cùng những sở trường, sở đoản về thể dục thể thao, văn nghệ…
Điều này tuy đơn giản nhưng mang lại không khí hiểu biết, thông cảm nên hiệu quả
công việc lại rất cao.
6. Xây dựng mối qua hệ Nhà trường – Hội cha mẹ học sinh – Chính quyền địa
phương.
Nội dung này chính là thực hiện phối hợp Gia đình – Nhà trường - Xã hội
trong công tác giáo dục. Những việc làm cụ thể là:
- Thông qua các vị lãnh đạo hội CMHS là chức sắc ở địa phương tham mưu, đàm
đạo, gặp gỡ tạo sự ủng hộ của từng cá nhân lãnh đạo địa phương đối với kế hoạch
sẽ xây dựng. Để bảo đảm tính khách quan, lấy hội cha mẹ học sinh làm nòng cốt
trong công tác vận động.
- Coi trọng giao dịch bằng văn bản của hội với chính quyền địa phương.
12
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
7. Giao ban định kỳ, đột suất:
Hiệu trưởng và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường; lớp tổ chức họp
giao ban tại văn phòng nhà trường do Hiệu trưởng và trưởng ban đại diện cha mẹ
học sinh trường đồng chủ trì.
a) Giao ban định kỳ: 5 lần trên /năm: đầu năm; giữa kỳ I; cuối kỳ I, giữa kỳ II và
cuối năm.
b) Giao ban đột xuất: Tuỳ điều kiện, tình hình cụ thể mà hiệu trưởng và trưởng ban
đại diện hội cha mẹ học sinh có thể hội ý nhanh để triệu tập giao ban đột xuất.
8.Tổ chức các hoạt động cụ thể của Hội trong nhà trường: Hiệu trưởng nhà
trường đã tham mưu để Hội cha mẹ học sinh thực hiện được các hoạt động cụ thể
sau:
- Tham gia vận động cha mẹ học sinh duy trì tỷ lệ chuyên cần: Trong các kỳ họp
ban đại diện Hội cha mẹ học sinh giành một thời lượng cần thiết để làm công tác

tìm hiểu, tuyên truyền để cha mẹ học sinh chú ý tạo điều kiện tối đa cho con em
được đến trường đầy đủ, đều đặng, đúng giờ. Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
lớp kết hợp với giáo viên chủ nhiệm thăm hỏi động viên những gia đình có con em
gặp khó khăn trong học tâp kịp thời. Tổ chức ký cam kết giành điều kiện thuận lợi
nhất cho con em tới trường, thi đua giữa các lớp về duy trì tỷ lệ chuyên cần của học
sinh.
- Thăm hỏi động viên gia đình hội viên gặp khó khăn, tặng quà nhân dịp tết lễ:
Hàng năm Hội cha mẹ học sinh đã kết hợp với chi hội Chữ thập đỏ , chi hội
Khuyến học nhà trường thăm và tặng quà như: sách vở, quần áo, đồ dùng học tập
cho những học sinh hộ nghèo; học sinh có hoàn cảnh khó khăn đột suất; hỗ trợ tiền
mặt cho học sinh ốm đau nặng.
- Tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác thu chi ở trường học: Hàng
năm vào đầu năm học hiệu trưởng tham mưu với hội cha mẹ học sinh xây dựng các
khoản thu trong nhà trường và cùng với hội tham gia hội nghị xem xét các khoản
thu trong nhà trường cụ thể từng năm do chính quyền địa phương tổ chức. Sau đó
13
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
hội công khai các khoản thu này trước hội nghị toàn thể cha mẹ học sinh. Đồng thời
tham gia đôn đốc công tác thu nạp; giám sát công tác chi tiêu theo quy định quản lý
tài chính hiện hành. đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; thanh quyết toán quỹ
hội rõ ràng, chính xác, kịp thời.
- Tham công tác xây dựng CSVc nhà trường: Trong những năm qua hội đã đóng
góp kinh phí và trực tiếp tổ chức xây dựng được: Lát toàn bộ sân trường bằng gạch
tuy nen; san lấp sân thể dục cho học sinh; mua tặng nhà trường máy phát điện hiện
đại, công suất lớn; mua tặng nhà trường hệ thống âm thanh hiện đại. Trang thiết bị
trình chiếu phục vụ giảng dạy bằng giáo án điện tử; tặng nhà trường toàn bộ trang
thiết bị phòng họp hội đồng nhà trường. Trang bị quạt mát cho các phòng học, xây
dựng bồn hoa cây cảnh đặc biệt đã cùng với nhà trường tổ chức được phòng học vi
tính cho học sinh từ năm 2005…tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.
- Tham gia công tác bán trú: Hội cha mẹ học sinh cùng với nhà trường tham gia

vận động xây dựng mô hình lớp học bán trú trong trường từ năm 2005. lúc đầu mới
có 01 lớp với 30 học sinh đăng ký hiện nay đã có 07 lớp với 230 học sinh tham gia
chiếm tỷ lệ trên 53% học sinh toàn trường. Đặc biệt hội chú ý công tác kiểm tra
giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn bán trú của nhà trường.
- Tham gia các ngày đại lễ của trường: Mỗi khi nhà trường tổ chức đại lễ (lễ khai
trương xây dựng và lễ công nhận đơn vị văn hoá cấp huyện; lễ đó nhận trường
chuẩn Quốc gia mức độ II; lễ đón nhận Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ; lễ
đón nhận Huân chương lao động hạng Ba; lễ đón nhận Cờ thi đua của chủ tịch
UBND tỉnh…) hội cha mẹ học sinh đều họp đột xuất huy động kinh phí và trực tiếp
huy động nhân lực tham gia trang trí, văn nghệ, tiếp khách. Tổ chức tặng quà cho
nhà trường…
- Quan tâm, động viên thầy cô giáo trong các dịp lễ tết: Trong các dịp như kỷ niệm
ngày nhà Giáo Việt Nam; tết cổ truyền của dân tộc Hội cha mẹ học sinh đều có quà
tặng các thầy cô giáo của trường điều này đã có tác dụng động viên to lớn, làm tăng
thêm lòng yêu nghề, gắn bó với mái trường của thầy cô giáo.
14
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
C. KẾT LUẬN – BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Thể hiện bằng những nội dung chính trong bảng so
sánh dưới đây:
TT Nội dung nghiên cứu Trước khi thực hiện Kết qủa thực hiện
1 Vị trí vai trò của HCMHS Chưa rõ ràng, chung
chung
Có vị trí,vai trò, nhiệm vụ rõ
ràng và quan trọng trong công
tác xã hội hoá giáo dục
2 Các văn bản dùng trong
sinh hoạt hội
Chưa có Đầy đủ, pháp quy, kịp thời
3 Công tác tham mưu, phối

hợp của hiệu trưởng.
Chưa tốt Đạt yêu cầu, đảm bảo mối
quan hệ hữu cơ
4 Môi trường hoạt động Hẹp Có điều kiện tham gia thúc
đẩy nhiều hoạt động
5 Quan hệ giữa hiệu trưởng
và HCMHS
Chưa hiệu quả Gắn bó, hiệu quả
6 Quan hệ tay ba: gia đình –
Nhà trường – Xã hội
Chưa tốt Đạt yêu cầu
7 Chế độ hội họp giao ban Chưa có Có quy định cụ thẻ
8 Hiệu quả hoạt động Chưa cao Hiệu quả cao, thiết thực.
II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Trong quá trình thực hiện đề tài này bản thân tôi rút ra một số bài học kinh
nghiệm sau đây:
1)Tổ chức tốt công tác tuyên truyền:
Hiệu trưởng phải làm tốt công tác tuyên truyền, phải bằng nhiều hình thức
tuyên truyền đến cộng đồng như tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại
chúng, bằng hình thức liên hệ giữa lãnh đạo nhà trường với lãnh đạo địa
phương, thông qua hội nghị phụ huynh học sinh, nêu gương tốt về công tác
XHH giáo dục……………………………………………………………………
15
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
2) Xây dựng kế hoạch cụ thể:
Hiệu trưởng phải xây dựng được kế hoạch dựa trên sự giải đáp như: Mục tiêu
huy động là gì? Đối tượng nào? thời gian? Phân công ai giữ vai trò chủ thể huy
động?
3) Tạo lập uy tín, niềm tin thông qua việc khẳng định uy tín chất lượng của
nhà trường:

Hiệu trưởng phải phát huy năng lực, uy tín của mình; Điều đó thể hiện bằng
phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chất lượng giáo dục của nhà trường. Có
kế hoạch sử dụng các nguồn lực huy động một cách hợp lý, đúng mục đích, dân
chủ, công khai và có hiệu quả.………………………………………………….
4) Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm:
Giáo viên chủ nhiệm là “cầu nối, là “đầu mối” giữa PHHS và nhà trường.Vì
vậy, cần thường xuyên liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm với PHHS, bằng các
hình thức: Qua sổ liên lạc; hòm thư góp ý kiến; các cuộc họp phụ huynh; trao
đổi từ giáo viên với cha mẹ học sinh; Thăm gia đình HS………………………
5) Phát huy vai trò của Hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, gia đình
học sinh: Trách nhiệm của Hiệu trưởng là phát hiện và tận dụng vai trò của hội
PHHS - đội ngũ các nhà “ tư vấn tự nguyện” để làm công tác XHH giáo dục.
Việc làm đó là cả một quá trình và là một “ nghệ thuật” của Hiệu trưởng, tạo
mối quan hệ giữa đối tượng và chủ thể có sự gắn kết.…………………………
6) Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, với Phòng GD:
Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của lãnh đạo địa phương, Phòng giáo dục.
Hiệu trưởng phải làm tốt công tác tham mưu. Vì vậy, Hiệu trưởng cần chú ý Đại
hội giáo dục và Hội đồng giáo dục có vai trò rất lớn trong việc huy động cộng
đồng, tận dụng đến các yếu tố này trong quá trình huy động cộng đồng.
7) Thực hiện tốt quy định gắn kết ba môi trường giáo dục: Hiệu trưởng làm
16
Kinh nghiệm – Phan Văn Nguyên Tiểu học Thống Nhất
tốt vai trò đầu mối, tận dụng cơ hội, ngày lễ, ngày truyền thống của ngành mời
lãnh đạo địa phương, Phòng Giaó dục, Hội PHHS đến dự, tạo cơ hội giao tiếp.
Nhà trường cần chủ động tham gia vào các hoạt động của địa phương và duy trì
tốt mối quan hệ gắn bó với địa phương, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan,
đơn vị đóng trên địa bàn để huy động nhiều nguồn lực cho nhà trường.
8) Nâng cao uy tín, năng lực của người Hiệu trưởng:
Uy tín của Hiệu trưởng trong công tác XHH giáo dục là rất quan trọng. Vì
vậy, phải thường xuyên tự bồi dưỡng để làm tốt vài trò đầu mối của mình trong

môi trường xã hội địa phương. Hiệu trưởng có uy tín, năng lực là nguồn kích
thích cho sự tham gia của cộng đồng trong công tác XHH giáo dục…………….
Hiệu trưởng nhà trường phải thật sự cố gắng, đổi mới tư duy, phải chịu khó tìm
tòi, học hỏi, phải biết chọn thời cơ, phải biết phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
trong cơ quan, biết huy động nội lực và tranh thủ sự giúp đỡ, phải dám nghỉ dán
làm và dám chịu trách nhiệm trong công tác.
Phải xây dựng được kế hoạch công việc cụ thể, khả thi và phải biết được cái
nào làm trước, cái nào quyết định, công việc nào nên cuốn chiếu, công việc nào
theo thời cơ. Phải bảo đảm tính công khai, dân chủ trong công việc.
Trên đây là những kinh nghiện của bản thân tôi đúc rút được trong quá trình
xây dựng mối quan hệ giữa hiệu trưởng với hội cha mẹ học sinh. Những kinh
nghiện này còn mang tính cá nhân chủ quan của bản thân. Tôi rất mong được sự
góp ý của lãnh đạo cấp trên, sự trao đổi của đồng nghiệp để các kinh nghiệm này
được hoàn chỉnh hơn, áp dụng được rộng rải hơn.

Thống Nhất, tháng 3 năm 2011

NGƯỜI VIẾT

Phan Văn Nguyên
17

×