Tải bản đầy đủ (.doc) (17 trang)

các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (220.76 KB, 17 trang )

Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do ch ọ n đề t ià :
Bác Hồ đã căn dặn: “Tiểu học cần giáo dục các cháu thiếu nhi yêu tổ
quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dạy
phải nhẹ nh ng v vui và à ẻ, chớ gò ép v o khuôn khà ổ của người lớn, phải
đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe của các cháu ”. (Trích cuốn “ Nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên v à đổi mới quản lý giáo dục tiểu học”, Nhà
xuất bản giáo dục). Chúng ta thấy rằng Bác Hồ đã rất quan tâm đến vấn đề
giáo dục to n dià ện, không những phải quan tâm đến việc dạy chữ,dạy nghề
m phà ải hết sức chú ý đến dạy người. Trong phương thức đ o tà ạo nguồn
nhân lực của Việt Nam cần bảo đảm yêu cầu trang bị về tri thức, thực h nhà
v rèn luyà ện phẩm chất, đạo đức để sau n y là ớn lên đủ sức gánh vác sự
nghiệp xây dựng đất nước thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa. L m theoà
lời Bác dặn l phà ải xây dựng chương trình, nội dung phù hợp, với từng đối
tượng, mỗi giáo viên cần phải suy nghĩ nhiều hơn nhiệm vụ của mình trong
quá trình thực hiện đổi mới nội dung v phà ương pháp dạy học. Một trong
các tiêu chí để đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên l công tác chà ủ
nhiệm lớp, l m thà ế n o à để trường có nhiều giáo viên chủ nhiệm giỏi. Để có
được đội ngũ giáo viên gi u kinh nghià ệm trong công tác chủ nhiệm lớp thì
mỗi giáo viên cần phải hiểu đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học đó
l là ứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ thật đáng yêu nhưng bên cạnh đó, các em
còn có những đặc điểm m ta phà ải hiểu rõ, hiểu đúng để khi có tinh huống
xảy ra, ta có đủ bình tĩnh để ứng xử giao tiếp theo đạo lí nghề nghiệp: Một
lời nói nhẹ nh ng l nià à ềm tin, một từ ngữ thông minh, hiền hòa l nià ềm vui,
phấn khởi, tin tưởng tác động tích cực đến học sinh vì vậy vấn đề giao tiếp
v xà ử lí các tình huống đẹp từ phía giáo viên l à động lực thúc đẩy cho học
sinh ho n th nh kà à ết quả học tập tốt. Một giáo viên nhiệt tình biết lắng nghe
ý kiến của học sinh, biết quan tâm đến từng đối tượng, cá nhân học sinh,
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 1
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm


biết giúp đỡ, tôn trọng nhân cách học sinh. Thường thiết lập được mối quan
hệ tốt v à đạt kết quả cao trong hoạt động sư phạm.
Công tác chủ nhiệm lớp gắn liền với hoạt động dạy v hà ọc, l mà ột
trong những nhiệm vụ không thể thiếu được đối với mỗi giáo viên. Người
giáo viên l tà ấm gương mẫu mực có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của trẻ ở
bậc tiểu học, có vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa phụ huynh học sinh
v nh trà à ường. Vì vậy, việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên l m tà ốt
công tác chủ nhiệm tạo uy tín đối với phụ huynh học sinh l à điều kiện tốt
để phụ huynh đóng góp v tham gia xây dà ựng nh trà ường.
Trường chúng tôi có một đội ngũ giáo viên vững về tay nghề, chuẩn về
kiến thức, song thực tế năng lực của giáo viên vẫn còn những hạn chế nhất
định trong công tác chủ nhiệm. Khả năng thích ứng với sự đổi mới giáo dục
nói chung, sự phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng, vì vậy công tác
chủ nhiệm cần có những đổi mới tích cực phù hợp với yêu cầu thực tế
Nhận thấy việc tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác
chủ nhiệm lớp cho giáo viên. Đồng thời tăng hiệu quả các cuộc thi giáo viên
chủ nhiệm giỏi trong những năm tiếp theo sẽ góp phần không nhỏ v o vià ệc
nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục to n dià ện cho học sinh. Vì thế tôi
mạnh dạn chọn đề t i “à Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ
nhiệm”
2) M ụ c đ ích nghiên c ứ u:
Trong quá trình thử nghiệm, thực h nh các tình huà ống của giáo viên
trong các tiết dự giờ, sự lúng túng của giáo viên khi gặp các tình huống khó
từ phía học sinh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lí v kà ết quả học
tập của học sinh.
Hơn thế, việc tìm ra các giải pháp đã giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm
có kĩ năng tốt hơn trong công tác chủ nhiệm nói chung v già ải quyết các
tình hướng cụ thể, tạo điều kiện cho giáo viên ho n th nh tà à ốt nhiệm vụ
được giao.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 2

Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
Vì vậy việc đúc rút kinh nghiệm v tìm ra hà ướng giải quyết phù hợp,
phương pháp giáo dục hợp lý giúp học sinh tự tin v phát trià ển to n dià ện
theo yêu cầu đổi mới…
3) Đố i t ượ ng nghiên c ứ u :
- Đội ngũ giáo viên trong to n trà ường, 24 giáo viên Trường TH Lý Tự
Trọng, huyện EaHLeo, tỉnh Đăk Lăk.
4) Nhi ệ m v ụ nghiên c ứ u :
- Nghiên cứu về khả năng sở trường của từng giáo viên đối với công
tác chủ nhiệm.
- Nghiên cứu những biện pháp chủ nhiệm m giáo viên à đã sử dụng và
hiệu quả của các biện pháp đó.
- Nghiên cứu những thuận lợi, khó khăn, sự quan tâm của cha mẹ học
sinh đối với từng lớp giáo viên chủ nhiệm.
- Nghiên cứu đặc điểm đối tượng học sinh theo từng lớp.
5) Ph ươ ng pháp nghiên c ứ u :
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp khảo sát (khảo sát chất lượng HS ở lớp giáo viên chủ
nhiệm).
- Phương pháp quan sát (GV v HS trong sinh hoà ạt, vui chơi).
- Phương pháp kiểm tra đánh giá.
- Phương pháp phân tích tổng hơp kinh nghiệm giáo dục.
- Phương pháp thống kê, so sánh.
6) Th ờ i gian nghiên c ứ u :
Từ tháng 9/2005 đến hết tháng 4/2010, tại Trường TH Lý Tự Trọng

Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 3
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
B. PHẦN NỘI DUNG
1) Đặ c đ i ể m tình hình :

Tôi l m công tác chuyên môn à đã được gần 6 năm. Qua nhiều năm theo
dõi các hoạt động chuyên môn, sự hiểu biết về tâm lý của từng giáo viên, sự
ân cần, gần gũi giáo viên trong các tiết dự giờ thăm lớp đã giúp tôi hiểu
được rất nhiều về cá tính, sở thích, v nà ăng khiếu đặc biệt của từng giáo
viên. Các yếu tố đó l à động lực thúc đẩy, giúp tôi tìm kiếm v khám pháà
thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm cũng như kinh nghiệm
quản lý đội ngũ giáo viên, đặc biệt l kinh nghià ệm trong công tác chủ nhiệm
lớp. Từ đó, tôi đã khuyến khích giáo viên mạnh dạn hơn trong giao tiếp và
các ứng xử tình huống sư phạm được tự nhiên v gà ần gũi, thân mật với học
sinh v xem à đây l mà ột hoạt động bổ ích, mang tính giáo dục cao, đem lại
kết quả thiết thực trong công tác dạy v hà ọc. Tạo được môi trường thân
thiện giữa thầy v trò, già ữa giáo viên v phà ụ huynh học sinh. Góp phần v oà
việc xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực đạt kết quả cao
hơn.
Phân tích tình hình giáo viên chủ nhiệm trong những năm qua: Nhà
trường đã thường xuyên đánh giá bằng những phương pháp như: tổ chức thi
giáo viên chủ nhiệm giỏi; khảo sát tình hình học sinh; khảo sát từ cha mẹ
học sinh; từ kết quả sinh hoạt tổ chuyên môn, từ phiếu thăm dò Tôi nh… ận
xét, thống kê tình trạng giáo viên chủ nhiệm trong năm học 2004 – 2005
(năm đầu tiên mới tách trường) như sau:
Kết quả khảo sát năm học 2004 - 2005:
- Tổng số giáo viên chủ nhiệm: 14
* Số giáo viên tổ chức lớp học:
Tổng số
Tốt
Khá
Số lượng
%
Số lượng
%

14 8 57,14 6 42,86
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 4
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
* Số giáo viên quản lý lớp học:
Tổng số
Tốt
Khá
Số lượng
%
Số lượng
%
14 9 64,28 5 35,72
* Số giáo viên có biện pháp nâng cao chất lượng học tập của HS:
Tổng số
Tốt
Khá
Số lượng
%
Số lượng
%
14 9 64,28 5 35,72
* Số giáo viên xây dựng lớp học trật tự:.
Tổng số
Tốt
Khá
Số lượng
%
Số lượng
%
14 10 71,42 4 28,58

* Số giáo viên rèn luyện phong cách, cách nói của giáo viên:
Tổng số
Tốt
Khá
Số lượng
%
Số lượng
%
14 7 50 7 50
* Số giáo viên kết hợp nh trà ường, gia đình v xã hà ội:
Tổng số
Tốt
Khá
Số lượng
%
Số lượng
%
14 8 57,14 6 42,86
* Một số biện pháp giáo viên chủ nhiệm còn tồn tại trong công tác
chủ nhiệm như sau:
- Còn sử dụng biện pháp xử phạt học sinh không đúng điều lệ trường
tiểu học.
- Còn có hiện tượng giải quyết các thắc mắc của học sinh chưa rõ r ng,à
l m cho phà ụ huynh học sinh chưa thỏa mãn v có ý kià ến với Ban Giám
hiệu.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 5
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
- Một số giáo viên còn thiếu các biện pháp phù hợp như: vận động học
sinh tham gia học phụ đạo (đối tượng hay lười học).
2) Nguyên nhân th ự c t ế :

Giáo viên thiếu mạnh dạn đề xuất khi có tình huống xẩy ra. Tự giải
quyết vấn đề theo khả năng, thiếu sự kết hợp với nh trà ường, gia đình, xã
hội. Lo lắng khi có học sinh cá biệt, học sinh không thuộc b i, chán hà ọc, bỏ
học thường xuyên không có lý do. Giáo viên thiếu chủ động khi giải quyết
vấn đề có liên quan đến học sinh. Đây chính l nhià ệm vụ m ngà ười giáo
viên cần hướng tới để đạt mục tiêu giáo dục, góp phần tạo nên chất lượng
ng y c ng cao theo yêu cà à ầu đổi mới v mà ột trong các tiêu chí để đánh giá
kết quả giảng dạy của giáo viên theo chuẩn.
3) K ế t qu ả nghiên c ứ u :
Sau một thời gian thử nghiệm, thực h nh à đồng đều ở tất cả các khối
lớp, bản thân tôi đã có nhiều kết quả khả quan. Từ năm học 2004 – 2005
đến năm học 2009 – 2010. Các số liệu về lớp học đạt danh hiệu lớp điển
hình, lớp tiên tiến, lớp to n dià ện như sau:
* Kết quả xếp loại thi đua các lớp học theo từng năm như sau:
DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC
Lớp điển hình Lớp tiên tiến Lớp to n dià ện
N. học T. số Tốt
Khá
T. số Tốt
Khá
T. số Tốt
Khá
04 - 05
14 lớp
3
2 1
5
2 3
6
3 3

05 - 06
14 lớp
5
3 2
5
2 3
4
3 1
06 - 07
19 lớp
6
4 2
6
3 3
7
3 4
07 - 08
20 lớp
7
5 2
7
3 4
6
3 3
08 - 09
20 lớp
7
4 3
7
4 3

6
2 4
* Kết quả xếp loại công tác chủ nhiệm h ng nà ăm của giáo viên:
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 6
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
Năm học Tổng số
Tốt
Khá
Số lượng
%
Số lượng
%
2004 - 2005 14 7 50 7 50
2005 - 2006 19 9 47,36 10 52,64
2006 - 2007 19 11 57,89 8 42,11
2007 - 2008 20 12 60 8 40
2008 - 2009 20 14 70 6 30
* Năm học 2009 – 2010 : Tổ chức thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi ”, có
100% giáo viên dự thi (cả giáo viên bộ môn), kết quả như sau:
STT Số gv
tham gia
KẾT QUẢ
Tỉ lệ
Giải A Giải B Giải C
KK
1
24 giáo
viên
4GV 6GV 6GV -
Đạt tỉ lệ:

66,7%

4) Các nhóm giải pháp ;
* Nhóm biện pháp tổ chức lớp học:
- Sắp xếp bố trí chỗ ngồi hợp lý. (Có các đối tượng học sinh G,K,TB,
Y)
- Kiểm soát ra v o cà ủa học sinh v cà ả học sinh bên ngo i là ớp học như
ở h nh lang, sân chà ơi. Thúc đẩy học sinh tham gia giữ gìn môi trường học
tập l nh mà ạnh, sạch sẽ.
- Củng cố các nội quy lớp học một cách thường xuyên. (Lớp trưởng
đọc cho cả lớp nghe một lần v o tià ết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, ng y thà ứ
hai)
- Dự đoán trước được các vấn đề có thể xẩy ra v à điều chỉnh hợp lý,
kịp thời, tránh l m mà ất thời gian.
- GV kiểm soát được các khó khăn v phà ản ứng hợp lý với những khó
khăn từ phía học sinh.( Đồ dùng học tập, sức khỏe, b i chà ưa thuộc )…
- Luôn quan sát tổng thể lớp học. (Không khí, ánh sáng, tư thế )
* Nhóm biện pháp quản lý lớp học:
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 7
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
- GV phải luôn biết học sinh đang l m gì. (Chà ăm học hay nói chuyên,
l m vià ệc riêng hoặc bị mệt mỏi, ngủ gật)
- B i tà ập của HS phải được thường xuyên kiểm tra v cho à điểm. (Kiểm
tra tất cả các b i tà ập của tất cả các môn, ở lớp v à ở nh )à
- Sách vở, trang thiết bị học tập phải luôn có sẳn, để ở vị trí hợp lý, tiện
sử dụng, tránh va chạm l m à ồn lớp.
- GV phải công bằng với HS. (Trong đối xử, trong kết quả học tập hay
l nhà ững lời khen )
- Cần có sự giúp đỡ đặc biệt đối với những HS đặc biệt nhưng phải
quan sát cả lớp, giảm sự chú ý của những HS xung quanh.

- Khuyến khích học sinh tham gia phát biểu xây dựng b i, cà ần chú ý
đến đối tượng học sinh yếu.
- Tôn trọng những ý kiến của HS. (Kể cả những ý kiến chưa đúng)
- Nhạy bén trong việc áp dụng kế hoạch v o b i già à ảng để áp dụng phù
hợp cho đối tượng HS.
- H i hà ước v khéo léo giúp HS tà ận hưởng b i hà ọc v già ải quyết vấn
đề, Không phê phán nặng nề.
* Nhóm biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh:
- Tìm hiểu v xây dà ựng phong cách học tập m HS yêu thích (hà ọc
theo nhóm đối tượng, nhóm ngẫu nhiên )…
- Tạo cơ hội để cho học sinh trở th nh nhân tà ố trung tâm của quá trình
dạy học.
- Kiểm tra mức độ hiểu b i v l m b i cà à à à ủa học sinh theo khả năng tiếp
thu.
- Nhận v trà ả b i nà ăng động, vui vẻ, nhanh gọn.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 8
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
- Quan tâm đến b i tà ập của HS ở tất cả các dạng b i l m, khuyà à ến
khích các b i có chià ều hướng tiến bộ.
- Mục tiêu của b i hà ọc phải rõ r ng v phà à ải được đề cập đến ở phần
trước của b i hà ọc.
- Các b i hà ọc phải được v o à đề một cách ngắn gọn v gây hà ứng thú.
Tránh d i dòng, là ạc đề, không sát nội dung.
- Gv phải nói rõ r ng, dà ể hiểu, không được dùng câu lệnh, không được
áp đặt. VD: “Em phải trả lời câu hỏi trước đã ”…
- Ngôn ngữ đơn giản, khúc triết v tà ường minh.
- Các câu hỏi ngắn gọn để kiểm tra mức độ hiểu b i cà ủa HS.
- GV tránh l m chà ậm mức độ b i hà ọc.
- Sử dụng một loạt các biện pháp khen thưởng theo nhóm ,cá nhân cho
cả lớp xem những b i l m tà à ốt.

* Nhóm biện pháp xây dựng lớp học trật tự:.
- Hãy đến lớp trước HS v sà ắp xếp chúng xếp h ng v o là à ớp.
- Tránh việc để HS dồn v o b n GV hãy già à ới hạn số lượng HS di
chuyển quanh lớp học v o bà ất cứ thời điểm n o. à
- Sử dụng các b i tà ập viết để giữ trật tự cho HS nếu cần thiết.
- Dự đoán trước những rắc rối v già ải quyết trước khi xảy ra.
- Tránh việc tỏ ra quá thân thiện với cả lớp rồi đột ngột nóng nảy và
ngược lại; thái độ phải luôn nhất quán.
- Nếu như một học sinh nhiều lần xử sự không đúng, hay cãi lại cô
giáo, phải có biện pháp tổng hợp với học sinh n y.à
* Nhóm biện pháp rèn luyện phong cách, cách nói của giáo viên:
- Thuộc v gà ọi tên học sinh, không được phép chỉ v o hà ọc sinh v nóià
“Em n y à đứng dậy ”…
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 9
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
- Không được xưng “Tôi” với HS v gà ọi học sinh bằng “Anh, Chị”.
- L m thí nghià ệm thử trước khi thực hiện trước lớp.
- Chuẩn bị t i lià ệu phụ thêm để có thể sẵn s ng xà ử lý tình huống tốt
với những HS thông minh hoặc chậm chạp.
- Nhìn v o hà ọc sinh khi giảng b i, không à đứng ở b n giáo viên khià
giảng b i, thoát ly SGK khi già ảng ý, giảng từ.
- Tránh những câu hỏi tu từ như “Em có biết l m nhà ư thế l gìà
không?’ hơn l à đưa ra những mệnh lệnh trực tiếp.
- Tránh nói lắp “đúng, đúng rồi”, tránh nói tiếng địa phương.
- Tránh những câu cổ vũ hô h o chung chung,VD nhà ư “Cố lên”.
- Không nên mặc cả với học sinh kiểu “Nếu như em l m tà ốt, cô sẽ
thưởng ” ho… ặc “Em không lên bảng l m b i tà à ập cô sẽ gọi bạn khác”
- Không nên phụ thuộc v o nhà ững h nh vi tà ốt của học sinh,VD như:
“Em sẽ tốt phải không?” hoặc “Em l m tà ốt nhất lớp”.
- Tránh việc chỉ nói với những học sinh xung phong phát biểu, học sinh

yếu ít được gọi.
- Giấu kín, những lời dọa nạt, VD như: “Ng y mai không à đưa vở b ià
tập sẽ coi chừng với cô”.
- Bình tĩnh, tránh quát mắng, tỏ ra thân thiện, có thể tỏ ra nhẹ nh ngà
để giải quyết những khúc mắc.
- Không cho phép học sinh hét to trong lớp học, khi có những hiện
tượng quá khích.
* Nhóm biện pháp kết hợp nh trà ường, gia đình v xã hà ội:
- Có sự hỗ trợ tác động qua lại phương thức giao tiếp hai chiều trong
nh trà ường v gia à đình trong những trường hợp đặc biệt (học sinh đánh
nhau, học sinh mất dụng cụ học tập trong lớp)…
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 10
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
- Khen thưởng v các hình phà ạt thích đáng cần có sự hỗ trợ từ phía
nh trà ường v phà ụ huynh. VD như: nói leo, ngăn cản người khác, gây mất
trật tự, không thực hiện các nhiệm vụ đựợc giao, sử dụng h nh à động chân
tay, gian dối, đánh nhau.
Giáo viên cần phải quan tâm đến lí do tại sao học sinh có những h nh à động
như vậy.
- Tránh xử sự một cách thái quá. Tránh phạt vơ đũa cả nắm, cả những
đối tượng không phạm lỗi.
* Các giải pháp của Hiệu phó Chuyên môn:
- Dựa v o nà ăng lực của giáo viên để phân công công tác chủ nhiệm
phù hợp. Trong nhiều năm qua, nh trà ường đã thực hiện phân công giáo
viên theo hướng chuyên sâu. Giáo viên được phân loại sở trường theo
nhóm, khối lớp 1, lớp 2 v 3; là ớp 4 v là ớp 5.
- Tổ chức các chuyên đề chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.
- Tổ chức các cuộc thi như: Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi năng
khiếu sư phạm, …

- Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực của giáo viên:
+ Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chủ nhiệm.
+ Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp chủ nhiệm dựa v o nà ội
dung đề t i à đã nêu ra.
+ Xếp loại cuối học kì, cuối năm.
+ Kiểm tra thực tế công tác của nhiệm của giáo viên.
- Sau khi kiểm tra, nh trà ường luôn thực hiện công tác tư vấn cho giáo
viên thông qua các việc l m cà ụ thể của họ. Thông qua hội thảo trong sinh
hoạt tổ, sinh hoạt chuyên môn.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 11
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
* Một số tình huống đã được xử lý trong các tiết dự giờ,
thanh tra GV, thao giảng ở trường:
@ Tình huống ở lớp 3E, khi dạy phân môn luyện từ v câu:à
Khi Giải nghĩa từ, có 1 giáo viên đã nêu: gan lì l gan à đến mức như trơ ra
không còn biết sợ l gì? Sau à đó liên hệ thực tế v chà ỉ một học sinh A –
Em A l gan lì nhà ất lớp.
Trong tình huống đó anh (chị) có ý kiến gì không? Vì sao?
Việc giải nghĩa từ l à đúng, không nên liên hệ học sinh như thế l m à ảnh
hưởng đến tâm lý học sinh v vi phà ạm thông tư 32 không được chỉ trích
học sinh trước lớp.
@ Tình huống ở lớp 4A, khi dạy môn Mĩ thuật:
Trong giờ Mỹ Thuật, giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ “lọ cắm hoa” cả lớp
say sưa vẽ. có một học sinh ngồi chơi không vẽ. giáo viên nhắc em vẽ đi
không hết giờ. Học sinh đó cắm cúi vẽ.Khi nộp b i chà ấm, em học sinh đó
lấy b i và ẽ trước ở nh lên chà ấm. một học sinh bên cạnh phát hiện v thà ưa
với giáo viên.
Trong tình huống đó anh (chị) xử lý như thế n o?à
Đ áp án : - Khen em học sinh bên cạnh đã mạnh dạn bắt lỗi.
- Nhận xét b i và ẽ ở nh cà ủa học sinh đó đẹp, trình b y tà ốt giúp em nhận

lỗi không thật th khi l m b i . Khuyà à à ến khích em những b i sauà
@ Tình huống ở lớp 5C, khi dạy môn m mh ạc:
Hưởng ứng cuộc thi hát dân ca cho học sinh tiểu học anh (chị) đã tổ chức
thi hát tại lớp mình với nội dung l “Hát dân ca tà ự chọn” có một học sinh
đã không biết thể loại hát dân ca nên đã thể hiện một b i hát chèo. Em à đã
hát rất hay v truyà ền cảm.
Anh (chị ) có nhận xét gì v chà ấm điểm như thế n o?à
Đ áp án : Khen b i hát chèo cà ủa em rất hay, đúng giai điệu, khen em đã thể
hiện cho cả lớp một l n à điệu chèo quen thuộc của đất nước, cho HS vỗ tay.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 12
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
GV cho em thi lại v chà ấm điểm sau khi kết thúc để khuyến khích t i nà ăng
@ Tình huống ở lớp 2C( Trường TH Nguyễn Khuyến TTra–
ng y 17/3/2010), khi dà ạy môn Toán:
Trong tiết dự giờ thanh tra to n dià ện, giáo viên đang giảng b i chà ợt có một
học sinh bị ốm v nôn ra là ớp học, các học sinh khác bịt mũi v à ồ lên. Trong
tình huống đó bạn sẽ chọn cách xử lý n o ?( à đang dạy tiết 3, gần giờ ra
chơi)
Đ áp án : Xin phép thanh tra viên dừng b i già ảng, gọi gv trống tiết hoặc cán
bộ văn thư, thư viện đến giúp đỡ em học sinh v à đưa đến cơ sở y tế gần
nhất. Sau đó giáo viên lấy xô nước v chà ổi lau nh , lau sà ạch vết nôn v à
tiếp tục b i già ảng như không có chuyện gì xẩy ra.
@ Tình huống ở lớp 5B khi dạy môn Toán:
Trong giờ học Toán, cô giáo đang giảng b i chà ợt phát hiện học sinh A đang
vò một mãnh giấy định ném cho một bạn học sinh khác.
Gặp tình huống đó bạn l m gì?à
Đ áp án : Dừng b i già ảng, bảo em học sinh A đưa mảnh giấy lên b n v tià à ếp
tục b i già ảng. Cuối tiết dạy GV tranh thủ tìm hiểu nội dung mảnh giấy. Nếu
nội dung mảnh giấy có những từ ngữ thuộc phạm trù đạo đức, thì giờ ra
chơi GV trao đổi để em HS đó nhận ra lỗi v hà ứa lần sau không tái phạm

nữa.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 13
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
@ Tình huống ở lớp 5A, khi dạy phân môn Tập đọc :
Trong tiết dự giờ, GV đang say sưa giảng b i chà ợt có một phụ huynh bước
v o ngay cà ửa lớp v nói: “Thà ưa cô giáo, tôi có việc cần gặp cô gấp”.
Trong tình huống đó anh (chị) xử lí như thế n o?à
Đ áp án : GV xin phép tổ dự giờ dừng lại ít phút gặp gỡ, trao đổi với phụ
huynh. Nếu việc có liên quan đến nh trà ường thì giới thiệu phụ huynh về
gặp BGH, nếu việc có liên quan đến HS ở lớp m cà ần gấp thì GV sẽ giải
quyết ngay cho phụ huynh. Nếu việc có thể chờ được thì xin phép phụ
huynh được chờ v sà ẽ giải quyết sau khi hết tiết, sau đó xin phép tổ dự giờ
được tiếp tục b i dà ạy.
@ Tình huống ở lớp 3C, khi dạy phân môn chính tả:
Trong một buổi lên lớp dạy thay cho GV nghỉ ốm, GV đang giảng b i chà ợt
phát hiện thấy có một học sinh A đang gối đầu lên b n ngà ủ say sưa. GV
bước xuống thì có một HS khác đứng dậy v thà ưa “Dạ thưa cô, bạn ấy
ng y n o cà à ũng ngủ ạ”.
Gặp tình huống đó, GV xử lí như thế n o?à
Đ áp án : Nhẹ nh ng à đánh thức em A dậy, khi em đã tỉnh ngủ, GV đặt một
câu hỏi trong nội dung b i hà ọc v mà ời một học sinh khá trả lời, sau đó mời
em A nhắc lại. L m nhà ư vậy sẽ l m cho HS A tà ỉnh ngủ v giúp cho emà
thấy việc học l rà ất cần thiết.
@ Tình huống ở lớp 2C:
Một học sinh A mới đóng tiền BHYT theo qui định. Ng y hôm sau, em bà ị
ốm phải đi viện, khi đến bệnh viện được thông báo em chưa đủ điều kiện
hưởng BHYT (vì chưa có thẻ). Phụ huynh về lớp quát mắng giáo viên.
Trong tình huống đó anh (chị) giải quyết như thế n o?à
Đ áp án : Giáo viên dùng lời lẽ giải thích cho phụ huynh bình tĩnh trở lại.
Sau đó, giáo viên cùng với phụ huynh lên gặp BGH nh trà ường đề xuất, có

biện pháp can thiệp với cơ quan BHYT, bệnh viện để học sinh đó được
hưởng BHYT theo qui định hiện h nh.à
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 14
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
C. PHẦN KẾT LUẬN
Đề t i kinh nghià ệm “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên
chủ nhiệm” đã được sự ủng hộ của BGH, các thầy cô giáo trong to nà
trường. Qua nhiều năm vừa thực nghiệm, điều chỉnh, áp dụng, kết quả đạt
được như mong đợi. Đội ngũ giáo viên vững v ng hà ơn trong công tác chủ
nhiệm, từ đó hiệu quả giáo dục được ng y mà ột nâng cao.
Đề t i l nhà à ững kinh nghiệm nhỏ của tôi trong quá trình tìm hiểu và
vận dụng v o công tác chà ỉ đạo chuyên môn. Trong quá trình thực hiện và
triển khai, tôi đã tạo được niềm vui trong giao tiếp, cởi mở chân th nh cùngà
đồng nghiệp, tăng thêm phần hứng thú trong giảng dạy. Việc áp dụng các
kinh nghiệm khi giao tiếp, ứng xử các tình huống thường xẩy ra ở học sinh
tiểu học l mà ột vấn đề cần thiết v cà ần được quan tâm. Đó cũng chính là
yếu tố quyết định th nh công trong vià ệc nâng cao chất lượng học tập, chất
lượng to n dià ện của học sinh. Việc xây dựng v à đúc rút những kinh nghiệm
trong công tác chủ nhiệm cho giáo viên đã mang lại cho tôi những hiệu quả
nhất định trong quản lý chuyên môn tại trường học, tôi mạnh dạn đưa ra để
các bạn đồng nghiệp tham khảo, góp ý.
Đề t i à được công nhận tại Hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm
cấp trường tháng 3 năm 2010 v à được nh trà ường công bố triển khai trong
to n trà ường. Các giáo viên chủ nhiệm đón nhận tích cực v áp dà ụng thực
tiễn rộng rãi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, mong các bạn đồng nghiệp
nhận xét, bổ sung, v góp ý chân th nh à à để đề t i à được ho n chà ỉnh hơn.
Tôi xin chân th nh cà ảm ơn.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 15
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
D. ĐỀ XUẤT KI– ẾN NGHỊ

- Đề nghị với các giáo viên tích cực áp dụng đề t i v o công tác chà à ủ
nhiệm. Trong quá trình thực hiện cần có nhật kí ghi chép các nội dung về
ưu điểm, tồn tại để tiếp tục bổ sung cho đề t i ng y c ng ho n thià à à à ện hơn.
- Đối với nh trà ường: Cần có bổ sung đánh giá ưu, khuyết điểm để đề
t i tà ốt hơn. Nếu được công nhận, nh trà ường cần có biện pháp cụ thể trong
việc triển khai thực hiện để hiệu quả đề t i à đi v o thà ực tiễn một cách tốt
nhất. Sau thời gian triển khai, cần tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung đề t ià
ho n chà ỉnh hơn.
EaH Leo, ng y 30 tháng 3 n’ à ăm 2010
NGƯỜI VIẾT
Nguyễn Thị Minh Khai
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 16
Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Khai 17

×