Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

Một vài biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh trong trường tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132.61 KB, 19 trang )

A.PHẦN CHUNG:
-Tên đề tài: Một vài biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức
học sinh trong trường tiểu học
-Họ tên người viết : Nguyễn Hồng Hà.
-Chức vụ : Phó hiệu trưởng.
-Đơn vò : Trường tiểu học Xuyên Mộc.
B. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
-Từ xa xưa cha ông ta rất coi trọng về đạo đức, các qui đònh chuẩn mực.
Bất cứ việc gì cũng có trên, có dưới, có tôn tri, trật tự. Trong giáo dục đạo đức
luôn được đặt lên hàng đầu: “Tiên học lễ hậu học văn". Hồ Chủ Tich đã dạy:
”Dạy cũng như học phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng, là
cái gốc quan trọng, nếu không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng”. Do
đó trong nhà trường giáo dục đạo đức là một công tác rất quan trọng nhằm đạt
mục tiêu giáo dục tiểu học là: ”Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu sự
phát triển đúng đắn và lâu dài, về tình cảm, trí tuệ, và các kó năng cơ bản để học
tiếp trung học hoặc đi vào cuộc sống lao động”.
-Như chúng ta biết, nhiệm vụ của nhà trường là giáo dục cho học sinh ở
hai mặt chính: Đức dục và Trí dục. Đức dục và Trí dục phải được tiến hành song
song và đồng bộ.
-Giáo dục Đức dục là việc giáo dục cho học sinh nhân cách sống, biết
yêu quê hương, đất nước, con người, biết cách cư xử lễ phép với mọi người xung
quanh, sống và làm việc theo pháp luật, hiểu và tôn trọng tập tục truyền thống
của cha ông, biết điều hay lẽ phải tránh những thói hư tật xấu, biết thương yêu
giúp đỡ người kém may mắn hơn
-Theo đà phát triển đi lên của xã hội, đạo đức của học sinh cũng có nhiều
thay đổi. Theo nhận đònh chung thì đạo đức của thanh thiếu niên đặc biệt là ở
học sinh sa sút rất nhiều. Chúng ta vẫn thấy học sinh nói tục chửi thề, có em
hỗn láo với cha mẹ, thầy cô, đánh nhau, trốn học … Đạo đức học sinh ngày càng
đi xuống bởi nhiều lý do, nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế kinh tế thò trường
làm cho mọi người trong xã hội bận rộn nhiều với công việc, với những toan


tính để làm giàu mà lãng quên đi một việc hết sức quan trọng là gần gũi giáo
dục nhân cách cho con cái trong gia đình. Mặt khác có lẽ do chúng ta chưa tìm
ra những biện pháp tốt có hiệu quả trong việc giáo dục các chuẩn mực đạo đức
cho học sinh khi xã hội ngày càng phát triển và thay đổi như hiện nay. Do đó
1
một nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra cho nhà trường là: song song với việc
giáo dục Trí dục phải nghiên cứu, tìm hiểu thực tế đối tượng để tìm ra những
biện pháp tốt nhất, những kinh nghiệm giáo dục có hiệu quả để phổ biến rộng
rãi mọi nơi để cùng nhau giáo dục lớp trẻ trở thành những người tốt, có ích cho
xã hội .
-Ngoài ra phong trào Đội là phong trào thu hút nhiều học sinh nhất, ở đây
học sinh được rèn luyện, vui chơi trong một tập thể đầy tình thương của bè bạn
thầy cô. Hoạt động Đội là hoạt động phong phú với nhiều hình thức, mang tính
trực quan sinh động phù hợp và thu hút học sinh. Do đó các hoạt động Đội mang
tính giáo dục cao và đầy hiệu quả trong việc hình thành và phát triển nhân cách
học sinh.
-Vai trò giáo dục đạo đức học sinh còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như
gia đình và xã hội. Nhưng không phải trường nào cũng có sự phối kết hợp nhòp
nhàng 3 yếu tố: Gia đình, nhà trường và xã hội. Đặc biệt hiện nay Đảng và nước
đang trong thời kì thực hiện việc xã hội hóa giáo dục. Làm thế nào để chúng ta
nâng cao chất lượng giáo dục từ việc phối hợp đồng bộ các môi trường này.
-Hiện nay trong công cuộc đổi mới đất nước, việc Đảng và Nhà Nước
luôn quan tâm hàng đầu là đổi mới giáo dục. Đảng ta đã nhận đònh giáo dục là
quốc sách, là nền tảng của xã hội. Một đất nước muốn phát triển về lâu dài thì
việc đầu tư vào giáo dục là việc nên làm.
II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI :
- Nhằm đánh giá lại việc giáo dục đạo đức ở các trường tiểu học trong
những năm qua có những ưu, khuyết như thế nào về mục tiêu, nội dung, phương
pháp, cách đánh giá.
- Tìm ra những nguyên nhân tại sao việc giáo dục đạo đức ở các trường

tiểu học hiện nay chưa đáp ứng được sự mong muốn của xã hội.
- Đánh giá lại kết quả của việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học
sinh trong những năm gần đây. Việc phối kết hợp các môi trường giáo dục trong
và ngoài nhà trường có ảnh hưởng như thế nào đến việc nâng cao chất lượng
giáo dục đạo đức học sinh.
- Đưa ra một số giải pháp trong việc quản lý nâng cao chất lượng giáo dục
đạo đức học sinh. Đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức hiện nay nhằm nâng
cao chất lượng việc giáo dục đạo đức học sinh hơn nữa.
V/ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI :
+ Có nên chăng một số em học sinh học lực giỏi và thông minh nhưng lại
vô kỉ luật luôn vi phạm những nội qui nhà trường, đánh nhau, chửi tục… và cuối
cùng bỏ học vì quá ham chơi. Tham gia cùng đối tượng xấu phá làng, phá xóm.
2
+ Và tại sao hiện nay tình trạng đạo đức học sinh đang xuống cấp trầm
trọng. Như không biết chào hỏi thầy cô, nói tục, đánh nhau, trộm cắp, không
vâng lời bố mẹ thầy cô. Một số không nhỏ học sinh lười biếng học bài, trốn học
đi chơi, say mê trò chơi điện tử… Và rồi số phận những em đó sẽ đi vào con
đường phạm pháp, bò tù tội. Hoặc là vô công rồi nghề, tương lai đói nghèo, lạc
hậu. vv…Và những khuyết điểm trên của học sinh trên chúng ta có thể khắc
phục được hay không? Nhiệm vụ của đề tài này là đi giải quyết vấn đề đó!.
+ Nguyên nhân :
-Học sinh vi phạm đạo đức là do học sinh chưa được giáo dục đến nơi đến
chốn. Người ta nói :”Nhân chi sơ, tính bổn thiện” Bước chân chào đời học sinh
như tờ giấy trắng. Theo dòng thời gian trên tờ giấy trắng đó là những hoa văn
kiến thức khoa học, là những kinh nghiệm sống, là những lời hay, ý đẹp hay là
những vết đen nham nhở của thói hư tật xấu tất cả đều do chúng ta: Phụ huynh,
thầy cô giáo và những người làm công tác giáo dục vẽ nên.
-Trong nhà trường hiện nay một số trường mãi lo cung cấp kiến thức cho
học sinh mà quên hẳn việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Nhiều nghòch lý đã
diễn ra như học sinh không rành tiếng Việt mà lại biết hai, ba ngoại ngữ. Phong

tục, tập quán tốt đẹp người Việt không gìn giữ mà lại chạy theo cách sống thực
dụng phương Tây. Phụ huynh chưa quan tâm, coi trọng đến việc giáo dục đức
giáo dục đạo đức cho con em mình, chỉ biết cuộc sống hiện tại, chỉ biết lo cho
bản thân mình.
-Khi nước ta áp dụng nền kinh tế thò trường thì xã hội phần nào bò đồng
tiền chi phối, gần như tất cả mọi người đều chạy theo đồng tiền. Nhiều giáo
viên vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách của mình. Từ đó vò trí người thầy trong
xã hội bò giảm đi. Khi mà ở nhà trường, ai có tiền thì mua được tất cả từ điểm
thi, vò trí ngồi, trường tốt vv… thì ở học sinh cũng hình thành những hành vi, suy
nghó xấu.
-Ở các trường tiểu học vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa không có đầy
đủ cơ sơ,û vật chất, để tổ chức các phong trào giáo dục đạo đức cho học sinh.
Học sinh còn thiếu những hoạt động có tính tập thể, cộng đồng và sự va chạm,
làm quen dần với môi trường cuộc sống hàng ngày cần thiết để có thể phát
triển, rèn luyện tư cách đạo đức trong mỗi bản thân mình. Giáo viên chưa có
kinh nghiệm để nâng cao việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Chưa có sự phối
hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để nâng cao khả năng giáo dục
đạo đức cho học sinh.
+ Hướng giải quyết :
Muốn nâng cao chất lượng đạo đức ở học sinh tiểu học thì nhiệm vụ của
đề tài này là :
3
- Đưa ra phương pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh có hiệu
quả.
- Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy trên lớp của giáo viên chủ
nhiệm nhằm nâng cao chất lượng đạo đức của học sinh.
- Cải tiến các công tác hoạt động phong trào của liên đội trong trường.
Cách thức phối hợp với các tổ chức đoàn, đội … ở đòa phương, huyện , tỉnh
tạo nhiều sân chơi cho học sinh va chạm, làm quen với cuộc sống. Hình
thành và phát triển nhân cách.

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để nâng cao khả
năng giáo dục đạo đức cho học sinh. Cung cấp kiến thức, phương pháp
cho phụ huynh nhằm rèn luyện, giáo dục đạo đức của con em mình.
C. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.
I/ Cơ Sở Lý Luận :
+ Các khái niệm:
Đạo đức: Là phép tắc về quan hệ giữa con người với con người, giữa cá
nhân với tập thể. Là những chuẩn mực hành vi đạo đức của con người.
Giáo dục đạo đức: Là những tác động có hệ thống để con người có phẩm
chất tốt đẹp, biết những phép tắc về quan hệ giữa con người với con người, giữa
cá nhân với tập thể.
Giáo dục đạo đức học sinh: Là những tác động có hệ thống của những
người làm công tác giáo dục lên đối tượng là học sinh để học sinh có phẩm
chất tốt đẹp, biết những phép tắc về quan hệ giữa con người với con người, giữa
cá nhân với tập thể. Trở thành người công dân có ích cho đất nước. Là cung cấp
cho học sinh những chuẩn mực hành vi đạo đức, cũng như rèn luyện các em nên
người.
Quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh: Là tổ chức, điều khiển
hoạt động giáo dục đạo đức học sinh trong đơn vò mình quản lý, cụ thể là nhà
trường tiểu học.
+ Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học :
Ở lứa tuổi học sinh tiểu học tâm sinh lý học sinh bắt đầu hình thành và
phát triển. Học sinh rất hiếu động, hay bắt chước, dễ thích nghi với môi trường
sinh hoạt. Học sinh thường bắt chước những hành vi của người lớn. Nên trong
việc hình thành nhân cách đạo đức học sinh phụ thuộc rất nhiều vào người lớn.
Chúng ta thường thấy ở trẻ nhỏ xuất hiện nhữõng hành vi xấu mà chúng ta không
dạy cho chúng (Nói tục, chửi thề). Tất cả do học sinh tình cờ nghe được từ người
4
lớn xung quanh vàø bắt chước theo. Ở trường học đối với học sinh tất cả những gì
thầy cô dạy, những hành vi của thầy cô học sinh đều cho là đúng nhất. Đối với

chúng thầy cô luôn là thần tượng, là pháp lý. Ngoài ra ở trường học sinh được
sống trong môi trường tập thể, sự va chạm giữa cộng đồng cùng trang lứa cũng
là một cách hình thành đạo đức ở các em. Do đó nhà trường là nơi giáo dục đạo
đức học sinh tốt nhất. Mà muốn có được những thân tre mọc thẳng để làm rường
cột nước nhà ngay từ bây giờ chúng ta phải biết uốn nắn những búp măng. Vì ở
lứa tuổi nhỏ chúng ta không rèn luyện các hành vi đạo đức cho học sinh thì sau
này lớn lên khi những thói hư tật xấu đã nhiễm vào học sinh thì chúng ta không
thể uốn nắn các em được nữa và sản phẩm chúng ta làm ra lại là sản phẩm
hỏng. Đây là điều mà ngành giáo dục không bao giờ cho phép.
+ Những vấn đề lý luận khác:
-Chủ tòch Hồ Chí Minh có nói:”Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều
do giáo dục mà nên”. Qua đó ta thấy vai trò, nhiệm vụ của ngành giáo dục nói
riêng và của xã hội nói chung đối với công tác giáo dục đạo đức học sinh là
then chốt. Bản tính mỗi cá nhân không phải là cái có sẵn mà là do giáo dục.
Giáo dục rèn luyện cho học sinh những hành vi nhỏ nhất như: đi, đứng, nói
năng, sinh hoạt, giao tiếp… Đến những yêu cầu lớn lao như: lý tưởng, lòng yêu
nước, yêu chủ nghóa xã hội…
-Việc giáo dục đạo đức học sinh là một quá trình lâu dài, liên tục, có rất
nhiều phương pháp, trong nhiều môi trường khác nhau. Trong quá trình sống học
sinh bò tác độïng nhiều từ môi trường sống, từ các cộng đồng, tập thể, bạn bè,
người thân mà các em tiếp xúc. Ngoài ra học sinh còn bò ảnh hưởng bởi tác
động tự phát mà trẻ bắt gặp hết sức đa dạng ở ngoài đời như phim ảnh, ti vi,
băng đóa, internet vv…
-Gia đình là tế bào xã hội, là nơi mỗi cá nhân ra đời, lớn lên và hình
thành nhân cách. Gia đình là một môi trường giáo dục đạo đức tốt nhất cho học
sinh. Cha ông ta nói “Cha nào, con đó”. Khả năng giáo dục của gia đình là rất
lớn, đứa trẻ ra đời nhận sự giáo dục đầu tiên từ gia đình. Từ những câu hát ru
của mẹ khi còn nằm trên nôi đến sự dạy dỗ của bố mẹ đến khi trưởng thành.
Trẻ không những bò tác độïng của người lớn mà còn tác động ngược lại bố mẹ và
các thành viên trong gia đình. Khả năng hình thành nhân cách ở học sinh chủ

yếu thông qua các hoạt động giao lưu, tập thể và nhóm, trong sự tiếp xúc hàng
ngày của học sinh đối với môi trường xung quanh.
-Học sinh đạo đức tốt hay xấu đều do tác động của hệ thống giáo dục. Do
đó nhà trường, các tổ chức ở đòa phương, gia đình là môi trường tốt nhất giáo
dục đạo đức học sinh. Vậy chúng ta phải biết kết hợp hài hòa ba môi trường
giáo dục này nhằm phát huy tốt nhất khả năng giáo dục toàn diện. Bản chất của
5
việc kết hợp 3 môi trường này là tạo ra một môi trường và điều kiện thích hợp
đểû giáo dục đúng đắn, mà trong đó tất cả các mối quan hệ ở các lónh vực của
đời sống xã hội đều mang tính chất chuẩn mực. Điều đó không những hình
thành nhân cách ởû học sinh mà tạo ra điều kiện vật chất, tinh thần thuận lợi cho
việc giáo dục của nhà trường và gia đình.
-Nhiệm vụ giáo dục của chúng ta hiện nay là giáo dục giáo dục cho học
sinh phát triển toàn diện về: “Đức, Trí, The,Å Mỹ”, hình thành các kỹ năng, kỹ
xảo nhằm giúp học sinh dễ hòa đồng với cuộc sống sau này. Và đặc biệt là giáo
dục đạo đức cho học sinh là điều tối quan trọng. Đây là khả năng giúp học sinh
có nhân cách tốt, có những phẩm chất tốt đẹp và có khả năng làm chủ mình
trong cuộc sống hàng ngày. Không làm hại đến người khác, không gây ảnh
hưởng xấu cho xã hội.
II/ Quá trình thực hiện các biện pháp quản lý GDĐĐ (giáo dục đạo đức).
1. Công tác quản lý GDĐĐ học sinh trong nhà trường.
1.1 Ban giám hiệu (BGH) quản lý GDĐĐ qua công tác chủ nhiệm của giáo
viên.
Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là người trực tiếp nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý
trẻ. Là người hiểu rõ trẻ hơn ai hết như câu hát “Mẹ của em ở trường là cô giáo
mến yêu”. Việc hình thành nhân cách và những hành vi tốt, xấu của học sinh
đều phụ thuộc vào quá trình giáo dục của GVCNù. Như học sinh đánh nhau, trốn
học, không học bài, làm bài, nghòch ngợm vv…GVCN đều nắêm rất rõ.
Do đó ngay từ đầu năm học BGH yêu cầu GVCN phải thường xuyên chú ý
đến hành vi của từng học sinh. Qua công việc hàng ngày của GVCN như kiểm

tra việc học, thực hiện nội qui trường, lớp của học sinh GVCN sẽ biết đánh giá
về mặt đạo đức của từng học sinh. Từ đó kòp thời uốn nắn sửa chữa khi học sinh
có thái độ, hành vi đạo đức không tốt. VD: Khi có một học sinh đi học trễ, hay
không thuộc bài thì giáo viên chủ nhiệm là người biết rõ trước nhất và phải kòp
thời có biện pháp giáo dục (nhắc nhở…) để các em thay đổi ý thức, hành vi của
mình là không đi học trể nữa.
Đặc biệt công tác chủ nhiệm là khâu quan trọng nhất trong việc GDĐĐ cho
học sinh. Ngay từ đầu năm học BGH yêu cầu GVCN phải tìm hiểu được hoàn
cảnh, cá tính của từng học sinh, có sổ kế hoạch, sổ chủ nhiệm để theo dõi và
phổ biến nhiệm vụ của người học sinh, nội qui của trường, của lớp, của đội đến
từng học sinh để học sinh thực hiện tốt. Lấy đó làm khuôn mẫu, chuẩn mực
chung để đánh giá đạo đức học sinh hàng ngày. Hàng tuần, hàng tháng BGH
tiến hành kiểm tra công tác chủ nhiệm, kiểm tra hồ sơ của GVCN về theo dõi
hạnh kiểm học sinh. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải có sổ theo dõi học sinh
6
cá biệt, trong đó có biện pháp giáo dục đã sử dụng. Nếu hồ sơ không đẩy đủ,
không cập nhật được các mục theo dõi sẽ bò nhắc nhở, hoặc cảnh cáo.
Đối với học sinh có những hành vi vi phạm nghiêm trọng, hoặc giáo dục
nhiều lần tại lớp không có hiệu quả thì BGH yêu cầu GVCN phải mời em đó
lên văn phòng để TPT đội và BGH kết hợp giáo dục.
Để GVCN chú ý hơn về đạo đức học sinh BGH gắn liền trách nhiệm của
GVCN với từng hành vi đạo đức của học sinh. VD: Nếu trong tuần, tháng có học
sinh của GVCN nào vi phạm đạo đức nghiêm trọng thì GVCN sẽ bò trừ điểm
trong thi đua.
1.2 BGH quản lý việc GDĐĐ cho học sinh qua các môn học.
Như ta đã biết một trong những chức năng của quá trình dạy học là truyền
thụ tri thức và hình thành phẩm chất đạo đức cần thiết cho học sinh, bất cứ một
bài học nào ở trường phổ thông cũng có tính giáo dục sâu sắc, sự hiệu quả của
mỗi giờ dạy còn phụ thuộc vào cách truyền thụ của giáo viên. Và để GVCN
làm tốt việc này BGH đã quan tâm theo dõi việc thực hiện giảng dạy các bộï

môn của giáo viên như sau:
a. Đối với môn Đạo đức
Chương trình môn Đạo đức được xem là một phương tiện quan trọng để thực
hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, pháp luật cho học sinh một cách trực
tiếp, hoàn chỉnh và sâu sắc. BGH yêu cầu giáo viên khi dạy môn Đạo đức là
làm cho những tri thức đạo đức, những chuẩn mực về hành vi đạo đức có trong
bài học được thấm sâu, bền vữõng, trở thành kó năng sống, thói quen hàng ngày
của mỗi học sinh. Muốn vậy giáo viên phải có phương pháp dạy thích hợp với
bộ môn, phải chú tâm đi sâu tìm hiểu đặc trưng bộ môn. Ở đây đòi hỏi khả năng
tự học của giáo viên rất lớn. Để giáo viên làm tốt việc này BGH luôn kiểm tra
việc tự bồi dưỡng kiến thucư của giáo viên thông qua kiểm tra giờ dạy trên lớp,
thông qua việc học bồi dưỡng thường xuyên chu kì III, hàng tháng, hàng tuần
kiểm tra vở tự học của giáo viên. Tổ chức tốt việc học bồi dưỡng thường xuyên
ngay tại trường.
BGH yêu cầu giáo viên dạy môn Đạo đức đúng theo lòch báo giảng, dạy
nghiêm túc không qua loa, không xem nhẹ môn này. Một số GVCN trường
không chú tâm đến môn đạo đức, lên lớp chỉ chú trọng dạy hai môn Toán và
Tiếng việt. BGH luôn quán triệt đến từøng giáo viên trong việc thực hiện giảng
dạy môn Đạo đức. BGH tổ chức mở chuyên đề cho các khối về môn Đạo đức
để tất cả giáo viên nắm bắt. Đưa ra các phương pháp dạy học theo hướng tích
cực nhằêm gây hứng thú cho học sinh như thảo luận nhóm, đóng kòch, phỏng vấn
vv… và lên kế hoạch dự giờ các giáo viên. Kiểm tra tập của học sinh để xem
GVCN có dạy môn Đạo đức đúng theo lòch báo giảng không.
7
b. Đối với các môn khác
Các môn học khác như Tiếng việt, Tự nhiên xã hội, An toàn giao thông vv…
đều có tri thức giáo dục trong từng bài học. Do đó nhiệm vụ của giáo viên phải
làm sao cung cấp những tri thức về các hành vi đạo đức này cho các em. VD:
môn Tiếng việt giáo dục cho học sinh lòng yêu quê hương, yêu đất nước, con
người thông qua từng nội dung môn học. Môn Lòch sử cần giáo dục cho học sinh

về truyềøn thống hào hùng của dân tộc, biết ơn Đảng, Bác Hồ. Giáo dục học sinh
tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của nhân dân ta.
Trong việc dạy các bộ môn BGH yêu cầu giáo viên ngoài việc cung cấp kiến
thức, kó năng, kó xảo thì việc giáo dục tư tưởng, thái độ, tình cảm cho học sinh là
rất quan trọng. BGH đánh giá giờ dạy của giáo viên đạt hay không đều phụ
thuộc vào yếu tố này. Nếu giáo viên nào không có bước giáo dục học sinh trong
bài dạy thì tiết học đó không được đánh giá cao, chắc chắn không đạt tiết dạy
giỏi.
1.3 BGH quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh qua hoạt động đội TNTP.
Phong trào Đội là phong trào thu hút nhiều học sinh nhất, ở đây học sinh
được rèn luyện, vui chơi trong một tập thể đầy tình thương của bè bạn thầy cô.
Hoạt động Đội là hoạt động phong trào, phong phú và nhiều hình thức, mang
tính trực quan sinh động phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học và có sức thu hút
học sinh. Do đó Tổng phụ trách (TPT) với các hoạt động Đội luôn mang tính
giáo dục cao và đầy hiệu quả. Để vận dụng công tác đội và vai trò TPT đội
trong việc GDĐĐ cho học sinh BGH đã thực hiện các biện pháp quản lý như
sau:
a. BGH tạo điều kiện tốt cho TPT hoạt động:
Hiện nay một số trường BGH chưa coi trọng công tác đội và vai trò TPT đội
trong việc giáo dục đạo đức học sinh cũng như tổ chức các hoạt động cho nhà
trường. Thường thường những giáo viên nào yếu kém chuyên môn, thiếu bằng
cấp không có khả năng dạy học thì BGH đưa qua làm công tác đội, để ngồi
chơi xơi nước và cuối cùng là phong trào trường đó không có. Nhiều TPT đội
không có năng khiếu tổ chức, sinh hoạt, hoặc tuổi trên 50 cũng gặp nhiều khó
khăn trong công tác phong trào. Rất nhiều hiệu trưởng không biết công việc của
TPT đội là làm gì nên không có khả năng kiểm tra, đôn đốc hoạt động đội cho
tốt thêm. Ở trường nhiều TPT đội luôn bò hiệu trưởng sai làm các công việc
khác như: bảo vệ, văn thư, dạy thay…Vậy muốn hoạt động phong trào đi lên,
việc GDĐĐ nhà trường có hiệu quả, công việc của BGH là:
-BGH phải tìm được một TPT giỏi có khả năng tổ chức các hoạt động phong

trào cho nhà trường, giỏi về chuyên môn đội, nhiệt tình công tác.
8
-BGH phải luôn tạo điều kiện tốt cho TPT công tác như: lên kế hoạch thu
q đội đầu năm học, phân công lòch dạy sao có thời gian cho đội tổ chức sinh
hoạt. VD: Hàng tuần phân công một tiết sinh hoạt sao cho đội sinh hoạt, mỗi
ngày có 15 phút đầu giờ cho đội viên tự kiểm tra bài lẫn nhau…
-Yêu cầu tất cả giáo viên phải phối hợp tốt với TPT đội để phát độâng các
phong trào thi đua trong nhà trường. Các phong trào đội đề ra lớp phải thực hiện
nghiêm túc, có đánh giá thi đua đối với giáo viên trong các công tác này. VD:
TPT tổ chức thi cắm hoa cho các lớp trong dòp 20/11. nếu lớp nào không tham
gia phong trào thì lớp không được lớp tiên tiến, giáo viên bò trừ điểm thi đua.
-BGH chuẩn bò cơ sở vật chất như hệ thống phát thanh, phòng truyền thống
đội để TPT làm tốt công tác của mình.
-BGH đã tạo điều kiện cho TPT đội đi tập huấn công tác đội đầu năm để
TPT nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, yêu cầu TPT học hỏi kinh nghiệm tổ
chức phong trào những trường bạn về áp dụng cho liên đội mình.
b. BGH kiểm tra thường xuyên công tác đội.
Ngoài ra muốn quản lý công tác đội tốt BGH cần phải tìm hiểu để biết về
công việc của TPT, về tổ chức đội, từ đó mới có biện pháp chỉ đạo, hộ trợ cho
phong trào đội. BGH thường xuyên phối hợp với hội động đội, thông qua kế
hoạch hoạt động đội cấp Huyện, hàng tháng, q, năm để đánh giá hoạt động
đội trong nhà trường. Kiểm tra kế hoạch hoạt động năm, kế hoạch tháng của
liên đội, các phong trào đã tổ chức và tính hiệu quả của nó. Kiểm tra các báo
cáo gởi lên cấp trên có trung thực không cũng như việc họp giao ban hàng tháng
của TPT ở hội đồng đội.
BGH yêu cầu TPT đội phải mở các lớp bồi dưỡng đội cho đội viên và nhi
đồng trưởng thành, cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản của đội. VD:
như ý nghóa cờ đội cờ tổ quốc, ý nghóa chào tay, ý nghóa khăn quàng đỏ. Học
sinh nắêm bắt các ngày lễ lớn và hiểu rõ ý nghóa các ngày lễ này. Và BGH kiểm
tra thường xuyên bằng cách hỏi học sinh bất kì của các lớp về kiến thức đội để

xem TPT truyền đạt cho các em tốt hay không? BGH hiệu giám sát chặt chẽ
việc công nhận các chuyên hiệu của đội đặc biệt các chuyên hiệu có nội dung
giáo dục sâu sắc. VD: Chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi, chuyên hiệu An toàn
giao thông, chuyên hiệu Chăm học…
c. BGH theo dõi tốt công tác trực chấm của sao đỏ.
Việc kiểm tra các nội qui của nhà trường các hoạt động đội phụ thuộc nhiều
vào đội sao đỏ. Chỉ có đội sao đỏ mới theo dõi hết được các hoạt động của các
lớp.
BGH yêu cầu tổng phụ trách quán triệt đội ngũ sao đỏ làm công tác theo dõi,
chấm thi đua thật chính xác để tránh thắc mắc gây ồn ào trong giờ chào cờ,
9
tránh các hành vi ganh đua không lành mạnh. Các nội qui của nhà trường đội
sao đỏ kiểm tra chặt chẽ để chấm điểm thi đua và đọc trước cờ hàng tuần. Đội
ngũ sao đỏ phải là những em gương mẫu, có đạo đức tốt. Học lực khá để khi
công tác trực chấm không ảnh hưởng đến chất lượng học tập.
d. BGH chỉ đạo TPT đội tổ chức tốt “Hòm thư giúp bạn”.
Để phát hiện những hành vi đạo đức chưa tốt của học sinh để kòp thời uốn
nắn, điều chỉnh chúng ta phải dựa vào sự quan sát của học sinh, chỉ có bạn bè
cùng lớp, cùng xóm với nhau thì các em mới có điều kiện quan sát, nắm bắt các
hành vi của bạn mình. Ngoài ra có nhiều học sinh khi phát hiện những bạn chưa
tốt, có hành vi xấu nhưng các em không dám nói với thầy cô để giáo dục bạn vì
nhiều nguyên nhân. Cho nên BGH thực hiện việc đặt một “Hòm thư giúp bạn”
Yêu cầu học sinh phát hiện những hành vi, vi phạm kỷ luật của các bạn ở nhà
cũng như ở trường, những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ của các bạn mà các
em thấy, báo lại cho thầy cô thông qua việc viết thư bỏû vào thùng…Hàng tuần
TPT tổng hợp các thư và đọc trước cờ những “Thư giúp bạn“ hay, phản ánh kòp
thời hành vi xấu của các bạn. VD: Những thư như sau:”Thưa thầy ở lớp em có
bạn N luôn ăn cắp đồ của hàng xóm chúng em nói hoài mà bạn không nghe, nhờ
thầy nói bạn ấy dùm. Hoặc” lớp em có bạn H mỗi lần đi học luôn đòi mẹ cho
5000đ thì mới chòu đi”. Và TPT có biện pháp xử lý kòp thời những thông tin đó.

g. BGH chỉ đạo TPT đội tổ chức tốt việc “Phát thanh măng non”.
-Phát thanh măng non là thông qua hệ thống loa đài, truyền đạt đến người
nghe những nội dung cần thông báo. Nó có tác dụng cung cấp cho người nghe
nghững kiến thức mới, giải thích, truyên truyền những nội dụng mà người phát
muốn tác động đến người nghe. Ngoài ra phát thanh còn mang tính giải trí, và
giáo dục cao đối với học sinh.
-Phát thanh Măng Non là một phong trào của đội mà hội đồng đội các cấp đã
đưa ra từ nhiều năm nay. Nhưng việc các trường có thực hiện, và thực hiện nó
có hiệu quả hay không là việc chúng ta cần phải xem xét lại. Các trường còn bỏ
ngỏ, không thực hiện, thậm chí đến việc mở nhạc cho các em nghe 5 – 10 phút
mỗi ngày cũng không làm được. Thì làm sao giáo dục đạo đức cho học sinh
được.
-Phát thanh măng non là một phong trào mang tính tuyên truyền, giáo dục
cao. Nó tác động rất sâu sắc đến tất cả các thành viên trong nhà trường. Trong
mỗi phong trào nếu chúng ta biết lợi dụng phát thanh để tuyên truyền thì phong
trào đó sẽ có hiệu quả hơn. Như chúng ta thấy ở các nước ngoài các nhà làm
chính trò luôn có những phương tiện truyền thông riêng của mình (như truyền
hình, tòa báo vv ) nhằm tuyên truyền đến dân chúng, quan điểm, đường lối
của mình.
10
-Chúng ta hay tự than trách tại sao học sinh chúng ta chỉ thuộïc và hay hát
những bài hát người lớn? Vì thật ra các em có được nghe những bài hát thiếu nhi
đâu? Những b hát của người lớn có lời yêu đương nhảm nhí thì lúc nào các em
cũng đïc nghe. Nếu như ngày nào ở trường chúng ta cũng cho các em nghe
những bản nhạc thiếu nhi, thì thử hỏi các em có thuộc, và hát những bài hát
thiếu nhi đó không? Nếu những hành vi xấu của học sinh thường hay mắc phải,
mà được nhắc nhở hàng ngày trên loa đài của nhà trường thì hành vi xấu đó có
giảm đi không? Câu trả lời chắc chắn chúng ta ai cũng biết.
-Trường nào làm tốt việc Phát thanh măng non thì ở trường đó các phong trào
diễn ra sôi nỗi hơn, các tệ nạn ít xảy ra, và công tác giáo dục sẽ đạt được hiệu

quả cao. Do đó ngay từ đầu năm sau khi đội ổn đònh tổ chức BGH đã thực hiện
như sau:
+Đề nghò TPT đội nhanh chóng thành lập đội phát thanh măng non của nhà
trường và thực hiện phát thanh mỗi tuần một lần.
+Về cơ sở vật chất:
-BGH nhận thấy một trường học mà không có hệ thống loa đài thì không thể
nào làm tốt công tác giáo dục được, vì không thể làm tốt công tác tuyên truyền.
Để thực hiện chương trình phát thanh măng non BGH tạo điều kiện cho TPT và
liên đội về cơ sở vật chất như sau:
-Nhà trường sửa hệ thống điện lưới, tu bổù dàn âm thanh (Dàn âm thanh ở đây
chỉ cần một âm ly, một loa sắt và một micro), một máy đóa, một phòng phát (có
thể là phòng truyền thống hoặc một góc phòng nào đó để đặt dàn âm thanh). Để
TPT lúc nào cũng có thể hoạt động.
-BGH đặt mua báo Khăn quàng đỏ, Nhi đồng, Khám phá…để phục vụ cho
công tác đội và cho việc Phát thanh măng non.
+Về nội dung BGH yêu cầu TPT tổ chức cho học sinh phát thanh những mục
có tính giáo dục cao như sau:
- Điểm tin tuần qua : Đây là bản tin tóm tắc hoạt động trong nhà trường qua
một tuần. Phần này đội phát thanh lấy thông tin từ các buổi chào cờ mà thầy
Tổng phụ trách, và Ban giám hiệu thông báo.
- Bông hoa tỏa sáng : Đây là phần viết về một bạn có thành tích xuất sắc, có
nhiều cố gắng trong học tập và hoạt động phong trào. Hoặït có thành tích nổi
bật. Hay là một việc làm đạt hiệu quả của nhà trường.
- Những vết mực đen : Đây là phần nói về một số cá nhân chưa tốt, vi phạm
các nội qui nhà trường. Hoặc một phong trào nào đó của nhà trường còn yếu
kém.
- Bạn đã đọc chưa : Đây là phần đọc những bài viết hay bổ ích trong sách,
báo cho đội viên nghe. Chú ý nên hướng học sinh đọc các bài trong báo Nhi
11
đồng, Khăn quàng đỏ, Thiếu niên vv Vì số lượng các em có điều kiện đọc báo

rất ít.
- Những ngày lễ lớn : Đây là phần tuyên truyền về ý nghiã của các ngày lễ
lớn trong năm. Phần này TPT, hoặc các em sưu tầm trong các báo.
- Tuyên truyền phòng tránh tệ nạn : Đây là những bài viết nhằm tuyên
truyền phòng chống các tệ nạn như ma túy, An toàn giao thông, các dòch bệnh
vv
- Văn nghệ giải trí : Cho học sinh nghe nhạc từ băng đóa, hát trực tiếp từ mi-
cơ-rô, đọc thơ, kể chuyện vv Tiết mục này có thể xen kẽ trong các phần của
chương trình.
+ Qua việc phát thanh hàng tuần BGH luôn theo dõi và có ý kiến chỉ đạo kòp
thời đến TPT để điều chỉnh nội dung, hình thức bài viết cho học sinh để để khi
phát có tính tuyên truyền, giáo dục cao.
1.4 Phối hợp giữa chuyên môn và đội tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho
học sinh:
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt
động thực tiễn của học sinh về khoa học kó thuật, lao động công ích, hoạt động
xã hội, hoạt động nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thẫm mỹ, vui chơi giải trí, thể
dục thể thao…để giúp các em hình thành và phát triển nhân cách (đạo đức, năng
lực, sở trường…)
Ở đa số các trường tiểu học không có hoặc rất ít những sân chơi để thu hút
học trò trong giờ chơi. (Sân diện tích hẹp, không có bóng mát) Nên phần lớn học
sinh tự tìm trò chơi giải trí tuỳ ý và không phù hợp như: Trèo lên bàn, ghế chơi
rượt đuổi, trèo cây, bắn súng nhựa…. Do chưa nhận thức được đúng sai, kông có
người quản lý nên lúc ở nhà hoặc trước giờ vào học, học sinh dễ sa vào những
trò chơi không lành mạnh. VD: Học sinh tụ tập nhau đánh lộn, đánh bài, chơi bi
da, rồi hiện nay lại là hút thuốc… Tạo điều kiện cho nạn ma túy rất dễ dàng xâm
nhập sau này. Học sinh bò bạn bè xấu lôi kéo trốn học đi chơi vi tính, chát vv…
+Cho nên BGH đã phối hợp với TPT đội tổ chức những trò chơi bổ ích ở nhà
trường thu hút học sinh vào như: Đá bóng, cầu lông ,”Kính vạn hoa “… Mở các
câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng để các em tham gia. Các phong trào được tổ chức

gần như nối liền nhau, và rải đều trong các tháng của năm học, mọi thành phần
học sinh đều được tham gia.
+Để tránh học sinh chỉ tập trung chơi mà không lo học hành BGH chỉ đạo
giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, nếu em nào không thuộc bài, làm bài thì không
được tham gia chơi. BGH cũng yêu cầu TPT đội trong lúc tổ chức các trò chơi
cũng thường để ý đến việc học sinh hay chửi thề, nói tục vì đây là hiện tượng
12
thường gặp ở học sinh nhất là môn bóng đá, bóng ném…Nếu học sinh vi phạm
thì đuổi ra sân ngay.
+Trong việc tổ chức các phong trào cũng như các trò chơi có phát thưởng
BGH cũng lưu ý TPT đội và những người tổ chức việc giáo dục tinh thần đoàn
kết, trung thực ở học sinh và việc thưởng phải rõ ràng, không thiên vò.
+Ngoài ra chúng ta cần phải biết đổi các hình thức chơi để thu hút các em.
VD: Về phong trào học tập từ hình thức “ Đố em “, rồi “Hái hoa dân chủ”, nay
lại “Kính vạn hoa “, “búp măng xanh”. Trong các ngày lễ lớn như ngày thành lập
quân đội nhân dân Việt Nam, ngày thương binh liệt só… Ngày trước nhà trường
thường mời các đại biểu về nói chuyện để giáo dục truyền thống yêu nước cho
các em. Nhưng làm như vậy thì ít có kết quả vì trong các buổi đọc suông như
vậy học sinh rất ít chú ý nghe, ngồi nghòch phá, nói chuyện thành ra làm cho
buổi lễ thêm mất trật tự. Ngày nay vào những ngày lễ lớn BGH thường tổ chức
các cuộc trò chuyện, phỏng vấn giữa học sinh và những vò khách được mời để
cho học sinh cảm thấy được quyền tự do hơn. VD: Tổ chức mời các:“Bà mẹ Việt
Nam anh hùng”,”Các chú thương binh”. Cho học sinh phỏng vấn theo ý thích
của mình.(Nhưng những câu hỏi học sinh đều được thông qua Người tổ chức để
tránh những câu hỏi không đúng) Hay những gương học tốt trong trường, những
bạn làm việc tốt vv… Đều được nhà trường tổ chức giao lưu với toàn thể học sinh
trong trường để học sinh khác noi theo gương tốt, tránh tời gian chơi bời vô ích.
1.5 Chào cờ đầu tuần và việc giáo dục đạo đức học sinh.
-Giờ chào cờ vào sáng thứ hai là tiết học quan trọng nhất. Bởi đây là tiết
học đánh giá tổng kết và đưa ra phương hướng trong một tuần, tháng Nó giáo

dục đạo đức học sinh một cách trực tiếp và có hiệu quả cao. Ở tiết học này chủ
yếu là do Ban giám hiệu và Tổng phụ trách chủ đạo và mục đích là giáo dục
đạo đức cho các em. Để giờ chào cờ đạt được kết quả tốt, có tinhd giáo dục cao
BGH luôn chú ý những vấn đè sau:
-Trước tiên nhà trường tổ chức buổi chào cờ thật nghiêm trang để học sinh
thấy rõ ý nghiã buổi chào cờ, ý nghiã khi hát quốc ca, để các em có niềm tự hào
về lá cờ đỏ sao vàng, về dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Trong khi làm
lễ nếu có em nào đùa giỡn thì sẽ bò nhắc nhở, từ đó học sinh có ý thức tự giác
hơn trong các buổi lễ. Trong buổi lễ BGH cũng yêu cầu các đồng chí giáo viên
nghiêm túc, gương mẫu cho học sinh noi theo.
-Hình thức buổi chào cờ cũng được BGH yêu cầu TPT chú ý tới như đội
nghi thức, đội trống có đồng phục riêng, đi đứng phải nghiêm chỉnh nhằm gây
ấn tượng cho học sinh toàn trường. Đội trống nhà trường được tập dợt kó càng,
tránh trường hợp đánh sai nhòp gây mất trật tự bên dưới. Các giáo viên đều phải
13
tập trung ra sân để nghe nhận xét của đội và BGH. Nhiều trường trong buổi
chào cờ chỉ có TPT đội và học sinh.
-Nội dung của phần chào cờ là đánh giá hoạt động đã thực hiện trong tuần
của đội, của nhà trường, các mặt làm tốt và tồn tại. Nêu những gương điển hình
cũng như những em còn vi phạm nội qui nhà trường. Sau đó là kế hoạch hoạt
động trong tuần, tháng.
- Nhiều khi Tổng phụ trách hay BGH nhận xét trước cờ học sinh rất ít chú
ý nghe mà ngồi nói chuyện, đùa giỡn… Nếu có la rầy, phạt thì học sinh chỉ giữ
trật tự được một chút rồi lại ồn ào. Vậy nói như thế nào để học sinh chăm chú
lắng nghe? Đầu tiên ta phải biết học sinh thích nghe những gì? Giọng nói như
thế nào?v.v… Trong phần nhận xét BGH đã chú ý những vấn đề sau: Khi nhận
xét thì không nên nhận xét chung chung mà nêu đích danh từng hành vi cụ thể
của học sinh, như nêu một hành vi xấu hay là một gương tốt. Mời những em vi
phạm nội qui nhà trường trong tuần lên trước cờ và phân tích hành động sai trái
cho học sinh toàn trường hiểu. Tuyên dương những em có thành tích xuất sắc,

chăm ngoan làm tấm gương cho các bạn khác. Có như vậy vừa giáo dục các em
trực tiếp vừa làm tăng thêm sự chú ý của học sinh khác vào buổi lễ.
-Ngoài ra để lôi cuốn học sinh vào buổi lễ lời nhận xét nên thêm những
câu hỏi thu hút sự chú ý ở học sinh. VD: Các em thấy hành vi bạn A như vậy có
đúng không? Việc giúp đỡ bạn M chúng ta có nên làm không nào? Hoặc nhận
xét theo phương pháp kể chuyện hóa, lấy những việc cụ thể xảy ra hằng ngày
để giáo dục các em. VD :” Hôm qua đội nghi thức trường mình vừa dự thi ở
huyện học sinh thi đấu rất nhiệt tình sôi nổi . Nhưng thầy rất buồn vì học sinh
còn thiếu tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau . Bạn N xe đạp hư phải sửa thế mà các
bạn khác mạnh ai lấy đi không chờ bạn.”, hay “Hôm qua chú T ở xóm thầy có
phàn nàn là một số em vào hái ổi mà không xin phép “… Cứ nêu những việc cụ
thể như thế mới khắc sâu những điều Tổng phụ trách BGH nhắc nhở. Để học
sinh nhận ra những việc làm có hại cần tránh cần phải giáo dục học sinh theo
phương pháp “Nhân hoá sự vật “.VD :”Học sinh có bao giờ nghe cây bàng nói
chuyện chưa ? Hôm qua lúc thầy lại gần cây bàng tâm sự rằng nó không thể nào
lớn được vì một số bạn học sinh không thương nó! Thường leo trèo làm nó đau
đớn.”
1.6 BGH yêu cầu thầy cô giáo làm gương cho các em.
Như chúng ta đã biết đối với học sinh thầy cô giáo luôn là thần tượng của các
em. Các em luôn để ý đến thầy cô, từ cách ăn nói, đến những cử chỉ hàng ngày.
Và hành vi ở trường của thầy cô tác động rất lớn đến việc hình thành nhân cách
học sinh. VD: Trong buổi chào cờ giáo viên nghiêm trang thì học sinh cũng
nghiêm trang. Giáo viên ngồi nói chuyện thì các em cũng ngồi nói chuyện. Nghe
14
tiếng trống đánh vào lớp vào viên chưa lên lớp thì các em cũng từ từ không chòu
vào lớp.
Vì vậy vào đầu năm học nhà trường đề ra nội qui chặt chẽ cho giáo viên, yêu
cầu giáo viên phải tuân thủ một cách nghiêm túc. VD : Không đi trể, có lời nói
và hành động đúng đắn với học sinh, không quát nạt, dùng từ quá đáng trước học
sinh. Luôn tôn trọng phụ huynh và học sinh. Thực hiện phương châm ”Trò đâu

Thầy đó” giáo viên luôn theo sát học sinh và chòu mọi trách nhiệm về các hành
vi mà học sinh gây ra. 7 giờø 15 vào lớp thì 7 giờø BGH yêu cầu GVCN phải có
mặt để quản lý học sinh. Phối hợp với công đoàn theo dõi chấm thi đua cho việc
thực hiện nề nếp của giáo viên. Một trường có nội qui chặt chẽ, giáo viên thực
hiện nghiêm túc nôi qui thì học sinh cũng sẽ nghiêm túc thực hiện các nội qui
của nhà trường. Khi một trường có nề nếp thì đạo đức của học sinh trường đó
cũng sẽ tiến bộ.
2/ BGH phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo
đức cho học sinh.
Như ta đã biết hiện nay việc giáo dục đạo đức cho học sinh không còn là
việc của nhà trường nữa mà phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà
trường và xã hội. Có như vậy chúng ta mới làm tốt công tác giáo dục và thực
hiện tốt đường lối “ Xã hội hóa giáo dục” của Đảng và Nhà Nước đề ra. Một
ngày có 24 giờø nhưng học sinh chỉ ở trường chừng 4 giờ đói với trường dạy một
buổi, 7 giờø đối với trường hai buổi. Thứ bảy, chủ nhật học sinh đều ở nhà. Chưa
kể ba tháng hè. Do đó ta thấy thời gian học sinh sống, tiếp xúc cùng các thành
viên trong gia đình, vơí xã hội nhiều hơn là với thầy cô giáo, bạn bè. Và việc
hình thành nhân cách học sinh cũng phụ thuộc phần lớn từ phía gia đình và xã
hội.
2.1 Nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục đạo đức cho học sinh.
Không phải bất cứ một phụ huynh nào cũng có đủ hiểu biết, cũng như biết
phương pháp để dạy con cái họ nên người. Nhất là những phụ huynh vùng thôn
quê khi mà cuộc sống cơm áo, gạo tiền đã cướp đi q thời gian của họ. Khi đến
nhà thăm hỏi nhiều phụ huynh không biết con mình tên khai sanh là gì, bao
nhiêu tuổi, học cô nào. Thì việc giáo dục đạo đức từ phía gia đình quả là rất khó
khăn. Nên việc làm cho phụ huynh hiểu được trách nhiệm làm cha làm mẹ của
mình là điều nhà trường luôn quan tâm. Nhà trường tổ chức 3 buổi họp tập trung
phụ huynh học sinh vào đầu năm, giữa năm và cuối năm học. Để thông báo
trách nhiệm của gia đình đối với con cái khi đến trường cũng như ở nhà. Thông
báo các nội qui trường lớp để phụ huynh nắm. Đặc biệt cho phụ huynh biết sơ

bộ về quyền trẻ em. Yêu cầu tạo điều kiện cho học sinh học tốt ở nhà, quản lý
các mối quan hệ của học sinh với các người xung quanh. Các phương tiện
15
thuyền thanh, giải trí cũng nên kiểm soát kó. VD: Như các em tự đi mướn phim
bên ngoài về coi. Nên mở các kênh truyền hình bổ ích và có giờ giấc.
- BGH yêu cầu GVCN ngay từ đầu năm học phải cho học sinh kê khai về
tình hình hoạt động sống, hoàn cảnh gia đình mình. Từ đó GVCN phải có biện
pháp giáo dục đối với từng em. Đặc biệt chú ý những em mồâ côi bố, mẹ thiếu
người chăm sóc. Ngoài ra yêu cầu GVCN thường xuyên liên hệ với PHHS bằng
sổ liên lạc, bằng thư mời để thông báo tình hình học sinh cho PH nắm. VD: Nếu
có một học sinh nào vi phạm nội qui nhà trường thì GVCN học sinh đó viết giấy
mời phụ huynh lên trường làm việc, bàn biện pháp phối hợp giáo dục các em.
Trong các cuộc họp với PH, GVCN phải thông báo rõ tình hình học tập cũng
như thái độ biểu thò hành vi đạo đức ở trường của học sinh cho phụ huynh nắm.
Để phụ huynh hiểu thêm về con em mình ở trường và có biện pháp giáo dục tại
nhà. Thông qua phụ huynh GVCN nắm được hoàn cảnh gia đình, đặc điểm cuộc
sống học sinh ở nhà (quan hệ bạn tốt hay xấu, thường chơi những trò chơi gì ở
nhà, có phụ giúp bố mẹ việc gì không, có nghe lời bố mẹ không…). Từ đó có
hướng giáo dục ở trường tốt hơn.
- Nhiều em học sinh hư cũng do hoàn cảnh gia đình như bố mẹ hay gây gỗ,
đánh nhau, hoặc bố rượu chè, mẹ cờ bạc, bố mẹ li dò vv… Đối với những gia đình
có cuộc sống không ổn đònh như vậy thì nhà trường cũng mời lên khuyên bảo
nên hòa thuận, đầm ấm, bỏ đi những thói hư tật xấu, tất cả vì con em. Nếu
không khuyên bảo được thì nhà trường báo cho Hội PHHS, và chính quyền xã
can thiệp. Vận động phụ huynh luôn là một tấm gương mẫu mực trong cuộc
sống để con em noi theo.
- Nhà trường luôn phối hợp với ban chấp hành hội PHHS để GD đạo đức học
sinh. Hàng tháng BGH đều họp với BCH PHHS để thông báo tình hình chung
của nhà trường, và nhờ PH can thiệp, hộ trợ cho các vụ việc nảy sinh ở nhà
trường. VD: Có em HS nghỉ học vì bố mẹ muốn cho ở nhà để giúp việc chăn bò.

Giáo viên vận động bố mẹ không được nên nhờ hội phụ huynh vận động cho em
đó trở lại lớp. Hay một số học sinh chưa ngoan ở nhà như trộâm cắp, đánh nhau ở
đòa phương. Nhà trường cũng nhờ BCH hội phụ huynh đến nhắc nhở gia đình em
đó…
2.2 Nhà trường kết hợp các tổ chức, đoàn thể ở đòa phương để giáo dục đạo
đức cho học sinh.
Việc phối kết hợp các tổ chức bên ngoài nhà trường để giáo dục Đạo đức
học sinh là việc làm rất quan trọng. Vì môi trường sốâng học sinh tốt thì học sinh
mới trở thành người tốt. Đòa phương tốt, trong sạch thì nhà trường đỡ vất vả hơn
trong việc giáo dục học sinh.
16
-Ngay từ đầu năm học nhà trường phối kết hợp với đài truyền thanh để tuyên
truyền vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi. Những em bỏ học năm trước, nhà
nghèo đều được thông báo miễn giảm các khoản đẻ các em có điều kiện đến
trường được giáo dục, còn không thì các em ở nhà đi lang thang và dễ nhiễm
những thói hư, tật xấu.
-Phối kết hợpï với trung tâm y tế vận động các em tham gia các chiến dòch
như: An toàn trong thực phẩm, diệt loăng quăng chống bệnh sốt xuất huyết, vệ
sinh răng miệng, thân thể vv…Tạo cho các em ý thức giữ gìn vệ sinh hàng ngày,
ở trường cũng như ở nhà.
-Phốùi hợp với trung tâm văn hóa xã tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao,
sinh hoạt vào ngày lễ lớn, chơi các trò chơi dân gian vào ngày tết. Tham gia văn
nghệ vv…vận động học sinh đọc sách, báo ở thư viện xã. Qua đó nhà trường tận
dụng được nguồn kinh phí từ bên ngoài để tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh cho
các em.
-Phối hợp với công an xã dẹp các quầy bán đồø chơi nguy hại trước cổng
trường. Các dòch vụ vi tính mở cửa cho học sinh vào chơi trong giờ học đều được
nhắc nhở, các đối tượng xấu vào trường quậy phá cũng đều được thông báo cho
phía xã xử lý.
III/ NHỮNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Sau một năm vận dụng các biện pháp trên vào quản lý công tác giáo dục đạo
đức cho học sinh ở trường tiểu học Xuyên Mộc. Sự quản lý chặt chẽ các biện
pháp giáo dục tại trường, cũng như sự phối hợp với các môi trường giáo dục.
Công tác GDĐĐ đạo đức học sinh đã có những kết quả khả quan. Học sinh đã
có nề nếp hơn, ngoan hơn và có ý thức hơn trong nhiệm vụ học tập, sinh hoạt
đội, tham gia các phong trào tại trường.
Các hiện tượng vi phạm đạo đức ở học sinh cũng giảm hẳn so với mọi năm.
Như ăn cắp, đánh nhau, trốn học, nói tục chửi thề.
Kết quả giáo dục hạnh kiểm trong năm không có học sinh nào thực hiện
chưa đầy đủ.
Về phía phụ huynh học sinh cũng có chuyển biến tích cực trong việc quan
tâm giáo dục con em mình. Phụ huynh thường xuyên quan tâm liên lạc với giáo
viên thăm hỏi về việc học của học sinh. Và phối hợp tốt với nhà trường trong
việc giáo dục con em họ.
Song song với đạo đức học sinh có tiến bộ tốt thì các hoạt động phong trào
của nhà trường cũng đạt kết quả cao, như thi ”Viết chũ đẹp”, “Khéo tay kó
thuật”
IV/ KẾT LUẬN
17
Trong tình hình phát triển của đất nước cũùng như đổi mới của ngành giáo
dục. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh là một nhiệm vụ không thể thiếu của
nhà trường. Không thể nào xem nhẹ vấn đề này khi mà đất nước đang đi vào
nên kinh tế thò trường và đang hòa nhập với thế giới.
Nhà trường đặc biệt là những người làm công tác quản lý phải coi việc giáo
dục đức dục là nhiệm vụ hàng đầu để tất cả học sinh khi ra trường đều là những
công dân có ích cho xã hội. Muốn làm được như thế cần chú đến những vấn đề
sau:
-Tất cả các thành viên trong nhà trường phải có ý thức trong việc giáo dục
đạo đức học sinh. BGH phải làm cho giáo viên thấy rõ tầm quan trọng công việc
này.

-BGH quản lý tốt việc GDĐĐ cho học sinh thông qua việc hoạt động giảng
dạy các bộ môn văn hóa trong nhà trưòng. Đặc biệt môn đạo đức.
-BGH quản lý tốt việc thông qua công tác chủ nhiệm lớp.
-BGH quản lý công tác GDĐĐ cho học sinh qua hoạt động đội TNTP.
a. Tạo điều kiện tốt cho TPT hoạt động:
b. Kiểm tra thường xuyên công tác đội.
c. BGH theo dõi tốt công tác trực chấm của sao đỏ.
d. BGH chỉ đạo TPT đội tổ chức tốt “Hòm thư giúp bạn”.
g. BGH chỉ đạo TPT đội tổ chức tốt việc “Phát thanh măng non”.
-BGH quản lý việc phối hợp giữa chuyên môn và đội tổ chức nhiều phong
trào cho học sinh tham gia:
-BGH quản lý việc chào cờ đầu tuần để việc giáo dục đạo đức học sinh.
-BGH yêu cầu thầy cô giáo làm gương cho các em.
-BGH phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức
cho học sinh.
+ Nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục đạo đức cho học sinh.
+ Nhà trường kết hợp các tổ chức, đoàn thể ở đòa phương để giáo dục đạo
đức cho học sinh.
Tóm lại công tác GDĐĐ một công tác có ý nghóa vô cùng to lớn. Ngoài tổ
chức các hoạt động, phong trào, cần quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp. Việc
giảng dạy các bộ môn có tính giáo dục cao. Và sự kết hợp các lực lïng trong
và ngoài xã hội.
V/ Kiến nghò:
-Phòng giáo dục cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục đạo đức ở các
trường phổ thông. Kiểm tra quản lý tốt hoạt động noài giờ các trường.
-Phòng giáo dục phối hợp với hội đồng đội huyện quản lý, kiểm tra chặt chẽ
hoạt động công tác đội ở các trường.
18
-Về hiệu trưởng các trường cần có kế hoạch công tác giáo dục đạo đức học
sinh, phối kết hợp với hoạt động ngoài giờ và công tác đội. Cần quan tâm và

đầu tư hơn nữa về công tác đội vai trò của tổng phụ trách đội trong nhà trường.
Người viết
Nguyễn Hồng Hà
19

×