Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

De kiem tra giua hoc ki 2 mon Tieng Viet Lop 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.12 KB, 6 trang )

Đề cương ôn tập kiểm tra định kì lần 3
Môn tiếng việt Khối 1
Năm học : 2012 – 2013
- Ôn tập các bài từ tuần 19 đến tuần 26:
+ Đọc được các bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng: 25
tiếng/phút; trả lời 1-2 câu hỏi đơn giản về nội dung bài đọc.
+ Viết được các từ ngữ, bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng: 25
tiếng/15 phút.
PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 3
TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO I MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 1
NĂM HỌC: 2012- 2013
ĐỀ
I/ Kiểm tra đọc: 10 (điểm)
+ Đọc thành tiếng: (8 điểm)
HS bốc thăm một trong các bài tập đọc và trả lời – 2 câu hỏi do giáo viên chọn.
+ Trả lời câu hỏi (2 điểm).
1.Bài: Trường em. sgk/46.
Tìm và đọc tiếng trong bài có âm tr.
Tìm và đọc tiếng trong bài dấu thanh ngã .
2. Bài: Cái nhãn vở. sgk/52.
Tìm và đọc tiếng trong bài có âm ng
Tìm và đọc tiếng trong bài dấu thanh ngã .
3. Bài: Bàn tay mẹ. sgk/55
Tìm và đọc tiếng trong bài có âm m
Tìm và đọc tiếng trong bài dấu thanh ngã .
II/Kiểm tra viết: ( 10 điểm)
1. Viết từ ngữ (4 điểm): HS viết cỡ vừa - GV đọc cho HS viết.
họp nhóm, cải bắp, học toán, ngoan ngoãn.
2. Viết đoạn thơ (6 điểm): HS viết cỡ nhỏ - GV đọc cho HS viết.
Nhanh tay thì được
Chậm tay thì thua


Chân giậm giả vờ
Cướp cờ mà chạy.
HƯỚNG DẪN & ĐÁP ÁN CHẤM
I/ Phần đọc: 10 điểm
- Đọc thành tiếng : Đọc trơn, rõ tiếng, từ, câu. Tốc độ đọc 25 tiếng/phút (8 điểm).
Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 7 giây/từ ngữ) thì trừ 0,5 điểm.
- Trả lời 1 – 2 câu hỏi (2 điểm).
II/ Phần viết: 10 điểm ( viết được các từ ngữ, bài ứng dụng 25 tiếng/15 phút).
1.Viết từ ngữ (4 điểm)
- Viết đúng mỗi từ, thẳng hàng, đúng cỡ chữ được 1 điểm/từ.
- Viết đúng nhưng không đều nét, không đúng cỡ chữ được 0,25 điểm/từ.
- Viết sai hoặc không viết được thì không cho điểm.
2.Viết đoạn thơ (6 điểm)
- Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ, bài viết không mắc lỗi chính tả được 6
điểm.
- Bài viết đúng nhưng không đều nét, không đúng cỡ chữ trừ (1 điểm).
- Viết sai một lỗi chính tả trừ (0,5 điểm)
- Bài viết dơ trừ (1 điểm).
- Chữ viết xấu, gạch bỏ nhiều 0 điểm.
- Bài viết sai hoặc không viết được thì không cho điểm.×