Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

giáo án thủ công lớp 2 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.47 MB, 68 trang )

Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP TÊN LỬA ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU
-
Biết cách gấp tên LỬa.
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng .
-
HS hứng thú và yêu thích gấp hình.
* Với HS khéo tay: Gấp được tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Tên lửa sử dụng được.
II. CHUẨN BỊ
-
GV: Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công. Giấy thủ công có kẻ ô. Mẫu quy trình giấy tên
lửa.
-
HS: Giấy nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ
-
GV kiểm tra việc chuẩn bị giấy nháp của HS.
-
Nhận xét.
-
Các nhóm trưởng báo cáo.
2. Bài mới
a)Giới thiệu:
-
GV giới thiệu – ghi bảng.
-


HS nhắc lại.
b)Hướng dẫn các hoạt động
 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
-
Giới thiệu mẫu gấp tên lửa – Đặt câu hỏi:
+ Hình dáng của tên lửa?
+ Màu sắc của mẫu tên lửa?
+ Tên lửa có mấy phần?
-
Chốt: Tên lửa có 2 phần đó là: phần mũi và phần
thân.
-
Gợi ý: Để gấp được tên lửa cần tờ giấy có hình
gì?
-
GV mở dần mẫu giấy tên lửa.

Kết luận: Tên lửa được gấp từ tờ giấy có hình chữ
nhật.
-
HS quan sát nhận xét
-
HS trả lời.
-
Hình chữ nhật, hình vuông, . . .
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 1
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
-
GV lần lượt gấp lại từ bước 1 đến khi được tên

lửa như ban đầu. GV nêu câu hỏi:
+ Để gấp được tên lửa, ta gấp phần nào trước phần
nào sau?

Chốt lại cách gấp.
-
Gấp phần mũi trước, phần thân sau.
-
HS quan sát hình vẽ từ H1 đến H6
 Hoạt động 2: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật.
-
Treo quy trình gấp – Giới thiệu 2 bước: Gấp
tạo mũi và thân tên lửa (H1 đến H4), tạo tên lửa
và sử dụng (H5 và H6).
-
Gợi ý qua hình vẽ để HS nêu cách gấp từng
hình.
-
GV thao tác mẫu từng bước:
-
HS quan sát và theo dõi từng bước gấp
của GV

Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.

GV thực hiện các bước gấp từ H1 đến H4.
-
Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở
trên. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường
dấu giữa (H.1). Mở tờ giấy ra, gấp theo đường

dấu gấp ở hình 1 sao cho hai mép giấy mới gấp
nằm sát đường dấu giữa (H.2).
-
Gấp theo đường dấu gấp ở hình 2 vào sát
đường dấu giữa được hình 3.
-
Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 vào sát
đường dấu giữa được hình 4.

Lưu ý: Sau mỗi lần gấp, miết theo đường mới gấp
cho thẳng và phẳng.
-
- HS nhắc lại.

Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng

GV thực hiệc các bước gấp từ H5 đến H6
-
Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và
miết dọc theo đường dấu giữa, được tên lửa
(H.5). Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên
lửa ngang ra (H.6) và phóng tên lửa theo hướng
chếch lên không tung.
-
HS nhắc lại.
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
-
Giáo dục HS an toàn khi vui chơi.


Chốt các bước gấp tên lửa và lưu ý: 2 cách phải
đều nhau để tên lừa không bị lệch.
 Hoạt động 3: Củng cố.
-
Chia nhóm, yêu cầu mỗi HS trong nhóm thực
hành gấp tên lửa.
Quan sát – uốn nắn và tuyên dương nhóm có tiến bộ.
3. Củng cố – Dặn dò
-Chuẩn bị: Giấy màu (10 x 15ô)
-Tập gấp nhiều lần và tập phóng tên lửa để học tiết 2.
-Nhận xét tiết học.
-
HS thực hành theo nhóm
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP TÊN LỬA ( tiết 2)
I. MỤC TIÊU
-
Biết cách gấp tên LỬa.
- Gấp được tên lửa. Các nếp gấp phẳng, thẳng ,sản phẩm đẹp. HS gấp được tên lửa thành thạo.
- HS hứng thú và yêu thích gấp hình.
* Với HS khéo tay: Gấp được tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Tên lửa sử dụng được.
II. CHUẨN BỊ
-
GV: Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công. Giấy thủ công có kẻ ô. Mẫu quy trình giấy tên
lửa.

-
HS: Giấy nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra :Gấp tên lửa
-
Yêu cầu h/s nêu các bước thực hiện để gấp tên
lửa
-
Nhận xét
-
B1:Gấp tạo mũi & thân tên lửa
-
B2:Tạo tên lửa & sử dụng
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
2.Bài mới :
a)Giới thiệu : Gấp tên lửa (T2)
b)Hướng dẫn các hoạt động
:

Hoạt động 1:Quan sát –nhận xét
-
GV : hỏi lại các thao tác gấp tên lửa ở tiết 1.
+ Muốn gấp được tên lửa các em thực hiện mấy
bước? (có 2 bước).

Bước 1: Gấp tạo mũi tên và thân tên lửa.
-

HS trả lời.
-
HS phát biểu, cả lớp theo dõi nhận xét.
-
Nêu lại các bước gấp.

Bước 2 : Tạo tên lửa và sử dụng.

Hoạt động 2:Hướng dẫn – thực hành gấp
tên lửa
-
Tổ chức cho HS thực hành gấp tên
lửa theo tổ.
-
Gợi ý HS trình bày sản phẩm và chọn
ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm
khích lệ HS.
-
Theo dõi nhắc nhở từng tổ.
-
Đánh giá sản phẩm của HS.
-
Chia lớp thành 2 đội thi đua phóng
tên lửa.
-
Nhận xét -Tuyên dương đội thắng.
-
HS thực hành gấp theo tổ gấp tên lửa và
trình bày trên giấy A4. Thi đua với các tổ
khác.

-
Từng tổ lên trình bày sản phẩm.
-
Đại diện 2 dãy bàn lên thi đua.
-
Cả lớp theo dõi nhận xét.
3 Nhận xét - dặn dò :
-
Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập
của HS.
-
Dặn dò chuẩn bị bài sau : Gấp máy bay phản
lực.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU

-
Biết cách gấp máy bay phản lực
- Gấp được máy bay. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng .
- Học sinh hứng thú gấp hình.
* Với HS khéo tay: Gấp được máy bay , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Máy bay sử dụng được.
II/ CHUẨN BỊ :
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 3
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
-
GV : Quy trình gấp máy bay phản lực, mẫu gấp.
-
HS : Giấy thủ công, vở.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra :
2. Bài mới :
a) Giới thiệu bài. Gấp máy bay phản lực
b)Hướng dẫn các hoạt động
:


Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
-
Hỏi:
+ Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào ?
+ Gồm có mấy phần ?
+ Em có nhận xét gì ?
-
Gọi 1 HS lên mở máy bay phản lực ra nhận xét

(giấy hình chữ nhật).
-
Cho HS so sánh mẫu tên lửa và máy bay phản
lực có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau?
-
Quan sát.
-
Giống tên lửa.
-
3 phần : mũi, thân, cánh.
-
Cách gấp giống tên lửa (có thân và cánh
giống nhau, tên lửa mũi nhọn, máy bay mũi
bằng).

Hoạt động 2 : Hướng dẫn gấp.
-
Làm mẫu lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình gấp.
-
Hướng dẫn HS gấp máy bay phản lực trên qui
trình dán lên bảng và đặt câu hỏi.

Bước 1 : Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản
lực.
-
Gấp giống như cách gấp tên lửa để có được
(hình 1 và hình 2).
-
Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo
đường dấu gấp ở hình 2 sao cho đỉnh A nằm

trên đường dấu giữa, được (hình 3).
-
HS quan sát.
-
HS tập trung
quan
sát và
trả lời
Hình 1 Hình 2 Hình 3
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
- Gấp theo đường dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh
A ngược lên trên để giữ chặt hai nếp gấp bên,
được (hình 5).
- Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 5 sao cho
hai đỉnh phía trên và hai mép bên sát vào đường
dấu giữa như (hình 6).
Hình 4
Hình 5
Hình 6

Bước 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng.
- Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và
miết dọc theo đường dấu giữa, được máy bay
phản lực (hình 7)
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay
ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên
phía trên để phóng như phóng tên lửa ( hình 8)
Hình 7
Hình

8
-
Gọi 2 HS lên gấp lại máy bay phản lực.
-
Tổ chức cho cả lớp gấp máy bay phản lực theo
nhóm.
-
Cho các nhóm trình bày sản phẩm
Nhận xét – Tuyên dương sản phảm đẹp
-
HS gấp theo quy trình. Chia nhóm thực
hành.
-
Đại diện nhóm trình bày.
3. Nhận xét - dặn dò :
-
Chuẩn bị giấy màu tiết sau thực hành
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ

Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 2)
I/ MỤC TIÊU :
-
Biết cách gấp máy bay phản lực
- Gấp được nhanh máy bay. Các nếp gấp phẳng, thẳng ,sản phẩm đẹp.
- Học sinh hứng thú gấp hình.
* Với HS khéo tay: Gấp được máy bay , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Máy bay sử dụng được.
II/ CHUẨN BỊ :
-
Giáo viên : Quy trình gấp máy bay phản lực, mẫu gấp.
-
Học sinh : Giấy thủ công, vở.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra : - Gấp máy bay phản lực.
2.Bài mới :
a)Giới thiệu bài. Gấp máy bay phản lực (tt)
b)Hướng dẫn các hoạt động
:

Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
-
Hỏi:
+ Máy bay phản lực có hình dáng như thế nào
+ Gồm có mấy phần ?
+ Em có nhận xét gì ?
- Y/C HS nêu lại các bước gấp.
-

Quan sát.
-
Giống tên lửa.
-
3 phần : mũi, thân, cánh.
-
Cách gấp giống tên lửa.
-
Nêu lại các bước gấp.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hành gấp máy
bay phản lực.
-
Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực.
-
Tạo máy bay phản lực và sử dụng.
-
HS gấp theo quy trình. Chia nhóm thực hành.
-
Đại diện nhóm trình bày.
-
Thực hiện tiếp tạo máy bay phản lực.
-
Cầm vào nếp giấy giữa cho 2 cánh máy bay
ngang sang hai bên, hướng máy bay chếch lên
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 4
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
để phóng như phóng tên lửa.
-
Đánh giá sản phẩm của HS

-
Chọn ra một số máy bay phản lực gấp đẹp ,
Tuyên dương.
-
Nhận xét. Đánh giá kết quả.
3.Nhận xét, dặn dò :
-
Nhận xét tiết học
-
Dặn dò Tập gấp máy bay.
-
Trình bày sản phẩm.
-
Cả lớp nhận xét sản phẩm của từng nhóm.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
-
Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp
- Làm được máy bay đuôi rời bằng giấy nháp. Các nếp gấp tương đối thẳng ,phẳng.
- HS yêu thích môn gấp hình, thích tự làm đồ chơi, biết yêu quý sản phẩm do tự mình làm ra.
* Với HS khéo:Gấp được MBĐR hoặc một đồ chơi tự chọn. Các nếp gấp thẳng, phẳng.Sản
phẩm sử dụng được.
II. CHUẨN BỊ:
-
Mẫu máy bay đuôi rời gấy bằng giấy thủ công.

-
Quy trình gấp máy bay đuôi rời có hình minh họa cho từng bước gấp.
-
Giấy thủ công ,nháp (khổ A4), kéo, bút thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 5
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ :
Kiểm tra dụng cụ.
2. Bài mới :
a)Giới thiệu bài Nêu tên bài học –Ghi tựa: “Gấp máy
bay đuôi rời”
-
HS nhắc lại tên bài.
b)Hướng dẫn các hoạt động
:

Hoạt động 1:
-
Hướng dẫn quan sát và nhận xét mẫu.
-
Giới thiệu mẫu gấp MBĐR và nêu câu hỏi :
+ Máy bay đuôi rời được làm bằng gì ?
+ Máy bay đuôi rời gồm các bộ phận nào ?
-
HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi.
-

Làm bằng giấy.
-
HS trả lời.

GV chốt lại : Máy bay đuôi rời gồm có đầu,
cánh, thân, đuôi. Phần đầu và cánh không dính
liền phần thân và đuôi.
-
Mở dần mẫu gấp phần đầu và cánh về dạng tờ
giấy ban đầu, hỏi :
+ Muốn gấp đầu và cánh máy bay ta dùng tờ giấy
hình gì ?
-
Gắn tờ giấy hình vuông lên khổ giấy A4 trên
bảng, Mở dần phần thân và đuôi gắn tiếp lên,hỏi:
+ Muốn gấp MBĐR ta dùng tờ giấy hình gì ?
-
Để gấp MBĐR, ta cần gấp những bộ phận nào ?
-
Gấp mẫu lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình.
-
HS quan sát.
-
Hình chữ nhật.
-
HS trả lời.
-
Đầu, cánh, thân, đuôi.
-
HS quan sát.


Hoạt động 2:
-
Hướng dẫn gấp từng bước theo quy trình.

Bước 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một
hình vuông và một hình chữ nhật.
-
HS quan sát thao tác mẫu của GV cùng
tham gia nói cách gấp theo quy trình .
- Gấp chéo tờ giấy hình CN theo đường dấu gấp ở
(H1a) sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài,
được (H1b).
Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở (H1b). Sau đó mở
tờ giấy ra và cắt theo đường nếp gấp để được một
hình vuông và một hình CN (H.2).

Hình 1 Hình 2

Bước 2 : Gấp đầu và cánh máy bay.
- Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo
được hình tam giác (H.3a).

Hình 3
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI ( tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
-
Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản ,phù hợp
-
Gấp nhanh ,các nếp gấp thẳng ,phẳng.Sản phẩm đẹp.
- HS yêu thích môn gấp hình, thích tự làm đồ chơi, biết yêu quý sản phẩm do tự mình làm ra.
* Với HS khéo :Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một đồ chơi tự chọn . Các nếp gấp thẳng,
phẳng .Sản phẩm sử dụng được.
II. CHUẨN BỊ:
-
Mẫu máy bay đuôi rời gấy bằng giấy thủ công.
-
Quy trình gấp máy bay đuôi rời có hình minh họa cho từng bước gấp.
-
Giấy thủ công ,nháp (khổ A4), kéo, bút thước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra : Thông qua trò chơi “Tôi cần” để
kiểm tra đồ dùng của HS.
-
HS đáp lại lời thầy “ Cần gì – Cần gì ?”

Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 6
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
và giơ dụng cụ theo yêu cầu của GV.
-
HS nêu tên bài.
2. Bài mới:
a)Giới thiệu: Gấp máy bay đuôi rời (tt)
b)Hướng dẫn các hoạt động
:


Hoạt động 1:
-
Ôn kiến thức về quy trình gấp máy bay
đuôi rời.
-
Đưa vật mẫu lên, hs quan sát và trả lời :
+ MBĐR có những bộ phận nào?
+ Có mấy bước để làm MBĐR ?
+ Đó là những bước nào ?
-
Treo bảng minh họa quy trình gấp
MBĐR.
+ Muốn làm MBĐR cần giấy màu hình gì ?
+ Bước 1 ta làm gì ?
+ Bước 2 ta gấp phần nào ?
-
Nhận xét, chốt ý, chú ý làm chậm các
thao tác khó khi gấp đầu và cánh MBĐR.

+ Bước 3 ta gấp phần nào của MBĐR ?
-
Gọi HS nêu lại quy trình gấp bước 3.
+ Bước 4 ta làm gì ?
-
Hãy nêu cách thực hiện bước 4.
-
Cho 1, 2 HS lên phóng thử.
-
Giới thiệu, HS quan sát nhận xét.
-
HS quan sát quy trình gấp trên bảng và trả
lời.
-
Đầu, cánh, thân và đuôi.
-
HS : có 4 bước.

Bước 1 : Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành
một hình vuông và một hình chữ nhật nhỏ.

Bước 2 : Gấp đầu và cánh máy bay.

Bước 3 : Làm thân và đuôi máy bay.

Bước 4 : Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử
dụng.
-
HS quan sát.
-

Hình chữ nhật.
-
HS trả lời.
-
HS nêu miệng (1,2 hs).
-
HS khác nhắc lại.
-
HS quan sát quy trình gấp và trả lời.
-
HS trả lời. HS khác nhắc lại.

Hoạt động 2 :

Tổ chức cho HS thực hành
-
Đại diện 2 đội : 2 em lên phóng máy bay.
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
-
Chia lớp thành nhóm 4 HS để thực hành.
-
Theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng,
chậm.
-
Hướng dẫn trang trí thêm trên cánh máy
bay.
-
Cho HS tham gia đánh giá nhận xét.
-

Chốt lại, góp ý chung.
-
HS quan sát, nêu nhận xét.
-
HS thực hành cá nhân theo nhóm 4 HS.
3. Nhận xét – Dặn dò :

Liên hệ giáo dục tư tưởng : học giỏi để lớn
lên làm phi công lái được máy báy.
-
HS nhận xét, góp ý.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 7
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
-

Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui
- Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng .
- Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi, biết dùng sức gió hoặc gắn thêm
mái chèo, Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu (GDSDTKNL&HQ) .
* Với HS khéo tay: Gấp được thuyền phẳng đáy không mui , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Sản
phẩm sử dụng được.
II. CHUẨN BỊ:
-
Mẫu thuyền phẳng đáy không mui gấp bằng giấy thủ công lớn cỡ giấy A3.
-
Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh họa cho từng bước gấp.
-
Giấy thủ công, giấy nháp cỡ khổ giấy A4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra : việc chuẩn bị của HS qua trò chơi “
Hãy làm theo tôi “
-
HS lần lượt giơ các dụng cụ theo yêu cầu.
2. Bài mới :
a)Giới thiệu: Gấp thuyền phẳng đáy không mui.
-
HS nêu tên bài.
b)Hướng dẫn các hoạt động

Hoạt động 1 :
-
Cho HS quan sát mẫu gấp TPĐKM. Đặt các
câu hỏi về hình dáng của TPĐKM:
+ Chiếc thuyền làm bằng gì ? Màu gì ?

+ Trong thực tế thuyền được làm bằng gì ?
+ Thuyền có tác dụng giúp ích gì trong cuộc
sống ?
+ Thân thuyền dài hay ngắn ?
+ Hai mũi thuyền như thế nào ?
+ Đáy thuyền như thế nào ?
+ Thuyền này có mui không ?
-
Mở dần thuyền mẫu trở lại tờ giấy hình chữ
nhật ban đầu.
-
HS quan
sát mẫu.trả lời
-
Làm bằng giấy, màu xanh.
-
Gỗ, sắt.
-
Giúp ta vận chuyển người và hàng hóa
trên đường sông, đường biển.
-
Thân thuyền dài.
-
Hai mũi thuyền nhọn.
-
Đáy thuyền phẳng.
-
Thuyền này không có mui.

Hoạt động 2 :

-
Hướng dẫn mẫu lần 1 cho cả lớp xem, vừa gấp
vừa nêu qui trình.
-
HS tập trung quan sát.
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ

Bước 1 : Gấp các nếp cách đều.
-
Đặt ngang tờ giấy hình chữ nhật, mặt kẻ ô ở trên
như (H.2).
-
Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài được (H.3), miết
theo đường gấp cho phẳng.
-
Gấp đôi mặt trước theo đường dấu gấp ở (H.3)
được (H.4).
-
Lật (H.4) ra mặt sau, gấp đôi như mặt trước
được (H.5).
+ Ở B1 yêu cầu gấp các bước như thế nào ?
* Sau mỗi bước gấp, GV gắn phần vừa gấp mẫu
trên bảng.

Hình 2
Hình 3

Hình 4
Hình 5


-
HS trả lời

Bước 2 : Gấp tạo thân và mũi thuyền.
-
Tiếp tục gấp theo đường dấu gấp ở (H.5) sao
cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được (H.6).
Tương tự, gấp theo đường dấu gấp (H.6) được
(H.7).
-
Lật (H.7) ra mặt sau, gấp 2 lần giống như hình 5
và 6 được (H.8).
-
Gấp theo dấu gấp(H.8) được (H.9). Lật mặt sau
hình 9 gấp giống như mặt trước được (H.10).
+ Ở B2 ta gấp được phần nào của thuyền ?
* Gắn mấu gấp lên bảng.

Hình 6
Hình 7
Hình 8
Hình
9
Hình
10
-
HS trả lời

Bước 3 : Tạo thuyền PĐKM. (Làm mẫu 2l).

-
Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép giấy, các
ngón còn lại cầm ở 2 bên phía ngoài, lộn vào
nếp vừa gấp vào trong lòng thuyền (H.11), Miết
dọc theo hai cạnh thuyền cho phẳng sẽ được
TPĐKM.
-
Cho HS nhắc lại các bước của quy trình gấp.

Hình
11
Hình 12
-
HS phát biểu
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ

Hoạt động 3 :
-
Hướng dẫn HS gấp hình theo qui trình.
-
Đặt câu hỏi
-
Gọi 2 HS lên gấp lại
-
Tổ chức gấp cả lớp trên giấy nháp, GV theo
dõi giúp đỡ HS.
-
HS dựa vào qui trình phát biểu
-

Cả lớp theo dõi thao tác của bạn, nhận xét.
-
Cả lớp thực hành trên giấy nháp dựa vào
quy trình.
3. Nhận xét – Dặn dò :

Liên hệ tư tưởng giáo dục HS
-
Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần học tập của
HS
-
Nhắc nhở HS chơi đúng chỗ, để bảo đảo an toàn khi
chơi.
-
Dặn dò : Về tập gấp thuyền PĐKM cho thành
thạo. Chuẩn bị giấy thủ công thực hành ở tiết hai.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
Thứ……ngày……tháng.……năm……

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
-
Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui
- Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp phẳng, thẳng ,đẹp .Hoàn thành sản phẩm
tại lớp.
- Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi biết dùng sức gió hoặc gắn thêm
mái chèo, Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu (GDSDTKNL&HQ) .
* Với HS khéo tay: Gấp được thuyền phẳng đáy không mui , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Sản
phẩm sử dụng được.
II. CHUẨN BỊ:
-
Mẫu thuyền phẳng đáy không mui gấp bằng giấy thủ công lớn cỡ giấy A3.
-
Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh họa cho từng bước gấp.
-
Giấy thủ công, giấy nháp cỡ khổ giấy A4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra : KT đồ dùng học tập
2.Bài mới :
a)Giới thiệu: Gấp thuyền phẳng đáykhông mui (tt)
b)Hướng dẫn các hoạt động
:

Hoạt động 1:
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 8
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ

-
Ôn lại quy trình gấp TPĐKM: HS quan sát nêu
được quy trình gấp.
-
Cho 2 hs lên thực hiện các bước gấp TPĐKM ở
tiết 1.
-
Gợi ý giúp đỡ hs thực hiện.
-
GV chốt lại, nhận xét chung.
-
Treo bảng quy trình gấp TPĐKM lên bảng, dặt
câu hỏi :
+ TPĐKM gồm có các bộ phận nào ?
+ Muốn gấp TPĐKM ta cần tờ giấy hình gì ?
+ Quy trình gấp thuyền PĐKM có mấy bước ?
+ Bước 1 gấp gì? Hãy nêu cách thực hiện bước
một?
+ Bước 2 gấp gì ? Hãy nêu cách thực hiện ?
+ Bước 3 làm gì ?
-
Chốt lại cách thực hiện từng bước.
-
Thực hiện lại thao tác gấp bước 2.
-
Giới thiệu một số mẫu TPĐKM, gấp đẹp có
sáng tạo của hs lớp trước đã làm .
-
HS lên thực hiện
-

HS nhận xét.
-
HS quan sát, trả lời.
-
2, 3 HS trả lời : thân và mũi thuyền.
-
Hình chữ nhật.
-
Hai bước.
-
HS nhìn quy trình nêu miệng cách làm.
-
HS nhận xét.
-
HS quan sát.

Hoạt động 2 :
-
Hoàn thành sản phẩm tại lớp, biết cách chơi
-
Tổ chức cho hs thực hành gấp TPĐKM theo
nhóm 4HS.
-
Đến từng nhóm theo dõi, kịp thời giúp đỡ
những hs còn yếu, lúng túng.
-
Gợi ý cho hs trang trí thêm mui thuyền đơn
giản rời bằng tờ giấy chữ nhật nhỏ gài vào 2
khe ở bên mạn thuyền.
-

Hướng dẫn đại diện các nhóm lên thả thuyền
trong chậu nước.
-
Hướng dẫn HS tham gia nhận xét,đánh giá sản
-
HS thực hành
-
HS thực hành gấp theo nhóm.
-
HS trang trí, trưng bày sản phẩm theo nhóm.
-
Đại diện nhóm lên thả thuyền.
-
HS theo dõi nhận xét.
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
phẩm.
-
Chọn sản phẩm đẹp của cá nhân, nhóm tuyên
dương.
3.Nhận xét –Dặn dò :
-
Nhận xét sự chuẩn bị của HS ; thái độ HT& kết
quả thực hành của HS

Liên hệ GD các em không nên ra các chỗ ao
hồ , kênh rạch, sông lớn để thả thuyền rất nguy
hiểm.
-
Dặn dò chuẩn bị cho tiết sau Gấp thuyền phẳng

đáy có mui
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI ( tiết 1)
I/ MỤC TIÊU :
-
Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui
- Gấp được thuyền phẳng đáy có mui.Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng .
- Khi di chuyển thuyền ta có thể dùng sức gió hoặc gắn thêm mái chèo, Khi sử dụng thuyền máy
cần tiết kiệm xăng dầu (GDSDTKNL&HQ) .
* Với HS khéo tay: Gấp được thuyền phẳng đáy có mui .Hai mui đều cân đối. Các nếp gấp
phẳng, thẳng .
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 9
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
II/ CHUẨN BỊ :
-
.GV : Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, mẫu gấp.
-

HS : Giấy thủ công, vở.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra : việc chuẩn bị của HS qua trò chơi “
Hãy làm theo tôi “
- HS lần lượt giơ các dụng cụ theo yêu cầu.
2. Bài mới :
a)Giới thiệu: Gấp thuyền phẳng đáy có mui.
-
HS nêu tên bài.
b)Hướng dẫn các hoạt động

Hoạt động 1 :
-
Hướng dẫn HS quan sát vật mẫu và nhận xét.
+ Thuyền có những bộ phận nào? (đáy thuyền, mạn
thuyền, 2 mũi thuyền nhọn và có mui).
+ Cho HS so sánh giữa thuyền phẳng đáy có mui và
không mui.
+ Giữa 2 thuyền có điểm nào giống nhau (đáy
thuyền phẳng hình dáng thân thuyền, các nếp
gấp).
+ Có điểm nào khác nhau ? (1 loại không mui và 1
loại có 2 mui ở 2 đầu).
-
Hướng dẫn HS mở thuyền mẫu ra.
-
HS quan sát và trả lời câu hỏi.
-
HS trả lời

-
HS trả lời
-
1 HS lên mở thuyền và nhận xét.

Hoạt động 2 :
-
Hướng dẫn lần 1 vừa gấp vừa nêu qui trình.
-
HS chú ý xem GV gấp.

Hoạt động 3 :
-
Hướng dẫn mẫu lần 2 kết hợp với qui trình đặt câu
hỏi.
-
Dựa vào quy trình HS thực hành gấp thuyền
phẳng đáy có mui.

Bước 1 : Gấp tạo mui thuyền.
- Đặt ngang tờ giấy màu HCN lên bàn, mặt kẻ ô ở
trên. Gấp hai đầu tờ giấy vào khoảng 2 – 3 ô như
-
HS trả lời.
Hình 1 Hình 2
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
H1 sẽ được H2, miết dọc theo 2 đường mới gấp
cho phẳng.
- Các bước gấp tiếp theo tương tự như các bước gấp

thuyền PĐKM.

Bước 2 : Gấp các nếp gấp cách đều.
- Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp H2 đượcH3
- Gấp đôi mặt trước của H3 được H4.
- Lật H4 ra mặt sau, gấp đôi như mặt trước được
H5.
Hình
3

Hình 4 Hình 5

Bước 3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền.
- Gấp theo đường dấu gấp của H5 sao cho cạnh
ngắn trùng với cạnh dài được H6. Tương tự, gấp
theo đường dấu gấp H6 được H7.
- Lật H7 ra mặt sau, gấp hai lần giống như H5, H6
được H8.
- Gấp theo đường dấu gấp của H8 được H9.

Hình 6 Hình 7

Hình 8 Hình 9
- Lật H9 ra mặt sau, gấp giống như mặt trước được
H10.

Hình 10

Bước 4 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui.
- Lách hai ngón tay cái vào trong hai mép giấy, các

ngón còn lại cầm ở hai bên phía ngoài, lộn các nếp
gấp vào trong lòng thuyền được thuyền giống như
H11.
- Dùng ngón trỏ nâng phần giấy gấp ở hai đầu
thuyền lên các em sẽ được thuyền PĐCM

Hướng dẫn hai lần : Lần một : chậm, lần hai :
nhanh.

Nhắc nhở : mỗi bước gấp cần miết mạnh đường
mới gấp cho phẳng.
-
Cho HS thực hành gấp theo nhóm.

Đánh giá kết quả.
Hình
11
-
HS
trả
lời.
-
HS thực hành gấp theo nhóm, cá nhân.
-
HS trang trí, trưng bày sản phẩm.
- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
-
Chọn sản phẩm đẹp, tuyên dương trước lớp.

3.Củng cố : Nhận xét tiết học.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 10
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
Bài : GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI ( tiết 2)
I/ MỤC TIÊU :
-
Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui
- Gấp được thuyền phẳng đáy có mui.Các nếp gấp phẳng, thẳng .Sản phẩm đẹp.
- Khi di chuyển thuyền ta có thể dùng sức gió hoặc gắn thêm mái chèo, Khi sử dụng thuyền máy
cần tiết kiệm xăng dầu (GDSDTKNL&HQ) .
* Với HS khéo tay: Gấp được thuyền phẳng đáy có mui .Hai mui đều cân đối. Các nếp gấp
phẳng, thẳng .
II/ CHUẨN BỊ :
-
GV : Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, mẫu gấp.
-

HS : Giấy thủ công, vở.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra : việc chuẩn bị của HS qua trò chơi “
Hãy làm theo tôi “
-
HS lần lượt giơ các dụng cụ theo yêu cầu.
2. Bài mới :
a)Giới thiệu: Gấp thuyền phẳng đáy có mui (T2)
-
HS nêu tên bài.
b)Hướng dẫn các hoạt động
:


Hoạt động 1 :
-
Cho HS nhắc lại các bước gấp thuyền.

Bước 1 : Gấp tạo mui thuyền.

Bước 2 : Gấp các nếp gấp cách đều.

Bước 3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền.

Bước 4 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui.
-
Gọi 2 HS lên thực hiện các thao tác gấp
thuyền.
-

HS trả lời cả lớp nhận xét
-
Cả lớp quan sát và nhận xét

Hoạt động 2 :
-
Tổ chức thực hành theo nhóm :
-
Theo dõi giúp đỡ HS.
-
Cả lớp thực hành theo nhóm, làm xong mỗi
nhóm trình bày sản phẩm trên bảng.

Hoạt động 3 :

Đánh giá kết quả học tập của HS.
-
Tuyên dương cá nhân hoặc nhóm có sáng tạo.
-
HS nhận xét và tuyên dương sản phẩm đẹp.
3. Nhận xét – dặn dò :
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
-
Nhận xét chung giờ học.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :Thứ……ngày……tháng.……năm……

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GẤP HÌNH
I. MỤC TIÊU:
-
Củng cố được kiến thức . kĩ năng gấp hình.
- Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.
- Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi.
* Với HS khéo tay : Gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi.Hình gấp cân đối.
II. CHUẨN BỊ:
-
Các mẫu gấp hình của bài 1, 2, 3.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
-
Đề kiểm tra: “ Em hãy gấp 1 trong những hình gấp đã học từ hình 1 – 3 ”.
-
Nêu mục đích yêu cầu của bài kiểm tra: Gấp được 1 trong những sản phẩm đã học, đúng qui
trình, cân đối, các nếp gấp thẳng, phẳng.
-
Cho HS nhắc lại tên các hình đã gấp và cho HS quan sát lại các mẫu đã học.
-
Tổ chức cho HS làm kiểm tra (giúp đỡ HS yếu).
IV. ĐÁNH GIÁ:
-
Theo 2 mức:

Hoàn thành

Chưa hoàn thành.
V. NHẬN XÉT DẶN DÒ:
-

Dặn dò mang đủ dụng cụ học tập để gấp tiếp các hình tiếp theo.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 11
Trường Tiểu học TT Càng Long C GV Võ Văn Phụng Vũ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thứ……ngày……tháng.……năm……
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GẤP HÌNH (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
-
Củng cố được kiến thức . kĩ năng gấp hình.
- Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi.
- Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi.
* Với HS khéo tay : Gấp được ít nhất hai hình để làm đồ chơi.Hình gấp cân đối.
II. CHUẨN BỊ:
-
Các mẫu gấp hình của bài 4, 5.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
-
Đề kiểm tra: “ Em hãy gấp 1 trong những hình gấp đã học từ hình 4 – 5”.

-
Nêu mục đích yêu cầu của bài kiểm tra: Gấp được 1 trong những sản phẩm đã học, đúng qui
trình, cân đối, các nếp gấp thẳng, phẳng.
-
Cho HS nhắc lại tên các hình đã gấp và cho HS quan sát lại các mẫu đã học.
-
Tổ chức cho HS làm kiểm tra (giúp đỡ HS yếu).
IV. ĐÁNH GIÁ:
-
Theo 2 mức:

Hoàn thành

Chưa hoàn thành.
V. NHẬN XÉT DẶN DÒ:
-
Dặn dò mang đủ dụng cụ học tập để học bài: Gấp, cắt dán hình tròn.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

Thiết kế bài dạy môn Thủ công 2
Tuần 12

×