Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Giáo án Thủ công lớp 1 cả năm_Bộ 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (233.49 KB, 67 trang )

Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Giới thiệu một số loại giấy bìa
và dụng cụ học thủ công
Tuần : 1 Ngày dạy: 2012
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công.
- Giúp các em yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV : Giấy màu, bìa,kéo,hồ,thước kẻ,bút chì.
- HS : Giấy màu,sách thủ công.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn đònh lớp : Hát
2. Bài cũ : Không
3.Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài,ghi bảng
Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết giấy,bìa.
 Hoạt động 2:
Giáo viên để tất cả các loại giấy màu,bìa và
dụng cụ để học thủ công trên bàn để học sinh
quan sát.
 Hoạt động 3:
- Giới thiệu giấy bìa làm từ bột của nhiều loại
cây(tre,nứa,bồ đề).
- Giới thiệu giấy màu để học thủ công(có 2
mặt: 1 mặt màu,1 mặt kẻ ô).
- Giới thiệu thước kẻ,bút chì,hồ dán và kéo.
- Giáo viên cho học sinh xem thước kẻ và hỏi:
“Thước được làm bằng gì?”
“Thước dùng để làm gì?”
- Giáo viên nói thêm: Trên mặt thước có chia


vạch và đánh số cho học sinh cầm bút chì lên và
hỏi “ Bút chì dùng để làm gì?”  Để kẻ đường
thẳng ta thường dùng loại bút chì cứng.
- Cho học sinh cầm kéo hỏi:
“Kéo dùng để làm gì?”
Lưu ý: Khi sử dụng kéo cần chú ý tránh gây

Quan sát và lắng nghe rồi nhắc lại
đặc điểm của từng mặt giấy màu.
Quan sát và trả lời.
Cầm bút chì quan sát để trả lời.
Cầm kéo và trả lời.
Giáo án thủ cơng Trang 1
Nơng Thị Nhâm
đứt tay.
- Giới thiệu hồ dán :
Được chế biến từ bột sắn và đựng trong hộp
nhựa.
Hỏi công dụng của hồ dán.
Học sinh quan sát lắng nghe và trả
lời.


4. Củng cố-Dặn dò :
- Gọi học sinh nhắc lại tên các đồ dùng để học thủ công.
- Chuẩn bò giấy trắng,giấy màu,hồ dán cho bài xé dán đầu tiên cho tuần 2.
- Nhận xét lớp.
I.RÚT KINH NGHIỆM:Giáo án thủ cơng Trang 2
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy:Xé dán hình chữ nhật,hình tam giác
Tuần : 2 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết cách xé dán hình chữ nhật,hình tam giác theo hướng dẫn.
- Giúp các em biết dùng tay để xé dán được hình trên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV : Bài mẫu về xé dán hình trên
Bút chì,giấy trắng vở có kẻ ô,hồ dán,khăn lau tay.
- HS : Giấy kẻ ô trắng,hồ dán,bút chì,sách thủ công,khăn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể .
2. Bài cũ :
Kiểm tra việc chuẩn bò vật liệu,dụng cụ của học sinh đầy đủ chưa? : Học sinh lấy
đồ
dùng để trên bàn.
Nhận xét.
3.Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Giới thiệu hình chữ nhật,hình
tam giác.
Mục tiêu: Học sinh nhớ đặc điểm của hình chữ
nhật,hình tam giác.
- Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và
hỏi: “Em hãy quan sát và phát hiện xung quanh

mình đồ vật nào có dạng hình chữ nhật? Đồ vật
nào có dạngï hình tam giác? “
 Hoạt động 2:
Giáo viên vẽ và xé dán hình chữ nhật,hình
tam giác.
Mục tiêu: Học sinh tập vẽ và xé dán hình trên
giấy trắng.
a) Vẽ,xé hình chữ nhật cạnh 12x6
-Giáo viên hướng dẫn mẫu.
Bước 1: Lấy 1 tờ giấy trắng kẻ ô vuông đếm
ô đánh dấu và vẽ hình chữ nhật cạnh dài 12
ô,ngắn 6 ô.
Bước 2: Làm các thao tác xé từng cạnh hình
chữ nhật theo đường đã vẽ,xé xong đưa cho học
sinh quan sát.
b) Vẽ,xé hình tam giác
Quan sát bài mẫu,tìm hiểu,nhận xét
các hình và ghi nhớ đặc điểm những
hình đó và tự tìm đồ vật có dạng hình
chữ nhật,hình tam giác.
Học sinh quan sát.
Lấy giấy trắng ra tập đếm ô,vẽ và xé
hình chữ nhật.

Giáo án thủ cơng Trang 3
Nơng Thị Nhâm
Bước 1: Lấy tờ giấy trắng đếm ô đánh dấu và
vẽ hình chữ nhật cạnh dài 8 ô,cạnh ngắn 6 ô.
Bước 2: Đếm từ trái qua phải 4 ô,đánh dấu để
làm

đỉnh hình tam giác.
Bước 3: Xé theo các đường đã vẽ ta có một
hình
tam giác.
c) Dán hình :
Giáo viên dán mẫu hình chữ nhật trên,chú ý
cách đặt hình cân đối,hình tam giác phía dưới.

Quan sát và lấy giấy ra đếm ô và
đánh dấu rồi xé hình tam giác.
Học sinh dùng bút chì làm dấu và tập
dán vào vở nháp.

4. Củng cố – Dặn dò :
- Nhắc lại quy trình xé dán hình chữ nhật,hình tam giác.
- Dặn dò: Chuẩn bò tuần sau xé dán thực hành trên giấy màu.
- Nhận xét lớp.
IV.RÚT KINH NGHIỆM:

Giáo án thủ cơng Trang 4
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy :Xé dán hình chữ nhật,hình tam giác
Tuần : 3 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh biết thực hành xé dán hình chữ nhật,hình tam giác trên giấy màu đúng
đẹp,ít răng cưa.

- Giúp các em yêu thích môn học .
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình trên.
- HS : Giấy màu,hồ dán,bút chì,sách thủ công,khăn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp :
2. Bài cũ:
Hỏi học sinh tên bài học tiết 1 : Xé dán hình chữ nhật,hình tam giác.
Nhắc lại quy trình xé hình chữ nhật,hình tam giác.
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài mẫu xé dán hình
chữ nhật,hình tam giác.
Mục tiêu: Học sinh thực hành xé dán được 2
hình trên giấy màu đúng kích thước,đẹp.
 Hoạt động 2: Học sinh thực hành
Mục tiêu: Học sinh xé hình chữ nhật đúng
mẫu: 12x6 ,hình tam giác :8x6
Giáo viên quan sát,hướng dẫn học sinh đánh
dấu ô ở mặt sau giấy màu và dùng thước nối sau
đó xé.
Lưu ý: Dùng 2 móng tay cái miết thật kỹ để xé
càng ít răng cưa càng tốt .
 Hoạt động 3: Dán hình
Mục tiêu: Học sinh đã xé được 2 hình dán vào
vở cân đối,đẹp.
Học sinh lấy vở để thực hành,giáo viên quan
sát, hướng dẫn thêm.
Quan sát bài mẫu.
Học sinh thực hành trên giấy màu

theo thứ tự hình chữ nhật trước,hình
tam giác sau.
Học sinh lấy vở ra,dùng bút chì đánh
dấu đặt hình cấn đối.Sau đó thực
hành bôi hồ và dán.

4. Củng cố :
- Nhắc lại quy trình xé dán hình chữ nhật,hình tam giác.
- Chú ý dọn vệ sinh.
Giáo án thủ cơng Trang 5
Nơng Thị Nhâm
5. Nhận xét – Dặn dò:
- Tinh thần học tập và sự chuẩn bò đồ dùng học tập.
- Đánh giá sản phẩm ( đều,ít răng cưa,hình cân đối,gần giống mẫu không nhăn),
- Chuẩn bò : Giấy trắng,giấy màu,bút để xé dán hình vuông,hình tròn.
Trình bày sản phẩm.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:


Giáo án thủ cơng Trang 6
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình vuông,hình tròn.
Tuần : 4 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh làm quen với kỹ thuật xé dán giấy,cách xé dán để tạo hình.
- Giúp các em xé được hình vuông,hình tròn theo hướng dẫn và dán cân đối phẳng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình vuông,hình tròn.
Giấy màu,giấy trắng,hồ,khăn lau tay.
- HS : Giấy màu,hồ dán,bút chì,sách thủ công,khăn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp: Hát tập thể.
2. Bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bò dụng cụ học tập của học sinh : Học sinh lấy dụng cụ
học tập để lên bàn.
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH
 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
Mục tiêu : Học sinh ghi nhớ được đặc điểm
của hình vuông,hình tròn.
Em hãy quan sát và tìm 1 số đồ vật xung quanh
mình có dạng hình vuông,hình tròn.
Em hãy ghi nhớ đặc điểm các hình đó để tập xé
dán
cho đúng hình.
 Hoạt động 2 : Hướng dẫn xé dán hình trên giấy
trắng.
Mục tiêu : Học sinh vẽ và xé hình trên giấy nháp
đúng mẫu.
a) Vẽ và xé hình vuông.
Bước 1 : Giáo viên làm mẫu.
Lấy 1 tờ giấy màu lật mặt sau đếm ô,đánh
dấu và vẽ hình vuông có cạnh 8 ô.
Làm thao tác xé từng cạnh,xé xong lật mặt
màu cho học sinh quan sát hình vuông
mẫu.

Bước 2: Giáo viên thao tác nhắc học sinh lấy
giấy trắng ra.
b) Vẽ và xé hình tròn :
Giáo viên thao tác mẫu lật mặt sau giấy màu
Quan sát bài mẫu và trả lời.
Học sinh lắng nghe và ghi nhớ.
Học sinh quan sát giáo viên làm
mẫu và ghi nhớ.

Học sinh kẻ ô,tập đánh dấu vẽ,xé
hình vuông trên giấy trắng như
giáo viên đã hướng dẫn.
Học sinh quan sát và ghi nhớ.
Học sinh tập đánh dấu vẽ và xé
hình tròn từ hình vuông có cạnh 8
ô.
Giáo án thủ cơng Trang 7
Nơng Thị Nhâm
đếm ô,đánh dấu và vẽ hình vuông cạnh 8 ô,xé dán
hình vuông sau đó lần lượt xé 4 góc của hình
vuông,sau đó xé dần chỉnh sửa thành hình tròn.
Nhắc học sinh lấy giấy trắng ra và thực hành
xé.
c) Hướng dẫn dán hình :
- Xếp hình cân đối trước khi dán.
- Dán hình bằng một lớp hồ mỏng,đều.
Học sinh lắng nghe,ghi nhớ.
4) Củng cố :
- Nhắc lại quy trình xé dán hình vuông,hình tròn.
- Nhắc dọn vệ sinh.

5) Nhận xét – Dặn dò :
- Tinh thần,thái độ học tập.
- Sự chuẩn bò đồ dùng học tập.
- Kỹ năng xé.
- Chuẩn bò giấy màu và đồ dùng để tiết sau dán vào vở.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :

Giáo án thủ cơng Trang 8
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình vuông,hình tròn.
Tuần : 5 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh biết thực hành xé dán hình vuông,hình tròn trên giấy màu đúng mẫu.
- Giúp các em xé được hình vuông,hình tròn theo hướng dẫn và dán cân đối phẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình vuông,hình tròn.
Giấy màu,giấy trắng,hồ,khăn lau tay.
- HS : Giấy màu,hồ dán,bút chì,sách thủ công,khăn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
Nêu lại bài học tiết trước : Học sinh nêu .
Nhắc lại quy trình xé dán hình vuông,hình tròn.
Kiểm tra đồ dùng học tập.
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 Hoạt động 1 : Xé hình vuông và hình tròn
Mục tiêu : Học sinh xé được hình vuông,hình
tròn trên giấy màu đúng mẫu.
Bước 1 : Xé hình vuông.
Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm ô,đánh
dấu và xé hình vuông.
Giáo viên kiểm tra,giúp một số em còn
chậm.
Bước 2 : Xé hình tròn.
Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm ô đánh
dấu trên hình vuông sau đó hướng dẫn xé 4 góc
của hình vuông như đã đánh dấu,xé dần chỉnh
sửa thành hình tròn.
Giáo viên theo dõi hướng dẫn thêm.
 Hoạt động 2 : Hướng dẫn dán hình trên giấy
trắng.
Mục tiêu : Học sinh dán cân đối,phẳng.
Học sinh lấy giấy màu và thực hành.
Học sinh thực hành đếm ô trên giấy
màu và xé.
Giáo án thủ cơng Trang 9
Nơng Thị Nhâm
Giáo viên hướng dẫn học sinh ướm đặt các vò
trí và
đánh dấu.
Bôi hồ lên các góc và dí dọc theo cạnh.
Sau khi dán xong đặt tờ giấy lên trên và miết
cho phẳng.
Chấm bài.


Học sinh quan sát và ghi nhớ.
Học sinh thực hành .


4) Củng cố :
- Giáo viên cho học sinh nêu lại quy trình xé dán hình vuông,hình tròn.
- Nhắc dọn vệ sinh.
5) Nhận xét – Dặn dò :
- Đánh giá sản phẩm của học sinh ( Đường xé tương đối thẳng,ít răng cưa gần giống
hình
mẫu,dán đều ).
- Chuẩn bò giấy và đồ dùng học tập để tiết sau xé dán hình quả cam.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :


Giáo án thủ cơng Trang 10
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình quả cam.
Tuần : 6 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh biết cách xé dán hình quả cam,từ hình vuông xé được hình quả cam có
cuốn lá
và dán cân đối.
- Giúp các em rèn luyện đôi tay khéo léo.
- Yêu thích môn học,chòu khó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV : Bài mẫu về xé dán hình quả cam.
Giấy màu da cam,xanh lá cây,hồ,giấy nền,khăn lau tay.
- HS : Giấy nháp kẻ ô và đồ dùng học tập,vở,khăn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
Kiểm tra việc chuẩn bò đồ dùng học tập của học sinh : Học sinh đưa dụng cụ học
tập bày lên bàn để giáo viên kiểm tra.
Nhận xét.
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
Mục tiêu : Học sinh biết được đặc điểm hình
dáng,màu sắc quả cam.
Giáo viên cho học sinh xem tranh mẫu và hỏi :
“ Em hãy tả hình dáng bên ngoài của quả cam?
Quả cam có hình gì? Màu gì? Cuống như thế
nào? Khi chín có màu gì? Em hãy cho biết còn
có những quả gì có hình quả cam?”
 Hoạt động 2 : Hướng dẫn xé quả cam.
Mục tiêu : Học sinh nắm được cách xé từng
phần của quả cam.
Giáo viên thao tác mẫu.
a) Xé hình quả cam :
Giáo viên lấy giấy màu cam,lật mặt sau đánh
dấu vẽ hình vuông cạnh 8 ô,xé rồi lấy hình
vuông ra xé 4 góc của hình vuông sau đó chỉnh
sửa cho giống hình quả cam.Lật mặt màu để học
sinh quan sát.
Học sinh quan sát và trả lời.

Học sinh suy nghó để trả lời.
Học sinh quan sát kỹ,lắng nghe và
ghi nhớ.
Học sinh thực hành.
Giáo án thủ cơng Trang 11
Nơng Thị Nhâm
b) Xé hình lá :
Lấy giấy màu xanh xé hình chữ nhật cạnh dài
4 ô,ngắn 2 ô.
Lần lượt xé 4 góc của hình chữ nhật như đã
đánh
dấu,sau đó xé dần chỉnh sửa cho giống cái lá.
Giáo viên lật mặt sau cho học sinh quan sát.
c) Xé hình cuống lá :
Lấy giấy màu xanh vẽ xé hình chữ nhật có
cạnh 4x1 ô,xé đôi hình chữ nhật lấy một nửa để
làm cuống.
d) Dán hình :
Giáo viên hướng dẫn và làm mẫu.
Bôi hồ : dán quả sau đó đến cuống và lá lên
giấy
nền .

Học sinh theo dõi, ghi nhớ để thực
hành.
Học sinh quan sát để thực hành trên
giấy nháp trắng.
4. Củng cố :
Gọi học sinh nhắc lại quy trình xé dán quả cam.
5. Nhận xét – Dặn dò :

- Tinh thần,thái độ.
- Chuẩn bò đồ dùng.
- Chuẩn bò giấy màu và đồ dùng cho tiết sau hoàn thành sản phẩm.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :

Giáo án thủ cơng Trang 12
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình quả cam
Tuần : 7 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh biết xé dán hình quả cam trên giấy màu đúng mẫu.
- Giúp các em xé ít răng cưa,dán đặt hình cân đối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình quả cam.
- HS : Giấy màu,vở,bút chì,hồ dán,thước kẻ,khăn lau.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
Hỏi học sinh tên bài học tiết trước? : Xé dán hình quả cam.
Kiểm tra đồ dùng học tập,nhận xét . Học sinh đặt dụng cụ lên bàn cho GV kiểm tra.
3.Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1 : Xé hình vuông và hình
tròn.
Mục tiêu : Học s inh xé được hình quả
cam trên giấy màu đúng,đẹp,ít răng cưa.

Bước 1 : Xé hình quả cam.
Giáo viên hướng dẫn lật mặt sau giấy
màu đánh dấu vẽ hình vuông 8 ô xé rồi lấy
hình vuông ra và xé 4 góc của hình vuông
sau đó chỉnh sửa cho giống hình quả cam.
Bước 2 : Xé hình lá.
Lấy giấy màu xanh xé hình chữ nhật có
chiều dài 4x2 ô,đánh dấu và xé dần rồi
chỉnh sửa cho giống hình cái lá.
Bước 3 : Xé hình cuống lá.
GV hướng dẫn lấy giấy màu vẽ hình
chữ nhật 4x1 ô,xé đôi hình chữ nhật lấy
một nửa để làm cuống.
 Hoạt động 2 : Hướng dẫn dán hình.
Mục tiêu : Học sinh dán cân
đối,phẳng,đẹp.
GV hướng dẫn và làm mẫu.
Bôi hồ : dán quả sau đó đến cuống và
cuối cùng dán lá lên nền giấy.
Dùng tờ giấy đặt lên trên hình quả,dùng
Học sinh lấy giấy ra thực hành xé quả
cam.
Học sinh thực hành xé cái lá.
Học sinh xé cuống lá.

Học sinh thực hành phết hồ và dán.
Giáo án thủ cơng Trang 13
Nơng Thị Nhâm
tay miết cho thẳng.
4. Củng cố :

- Chấm bài,nhận xét.
- Nêu lại quy trình xé dán hình quả cam.
5. Nhận xét – Dặn dò :
- Tinh thần,thái độ.
- Chuẩn bò đồ dùng.
- Chuẩn bò tiết sau xé dán cây đơn giản.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :


Giáo án thủ cơng Trang 14
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán cây đơn giản
Tuần : 8 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh biết cách xe dán hình cây đơn giàn trên giấy nháp.
- Giúp các em xé được hình thân cây,tán cây và dán hình cân đối.
- Yêu thích môn nghệ thuật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình cây đơn giản.
Giấy màu,dụng cụ thủ công,khăn lau.
- HS : Giấy nháp trắng có ô li,dụng cụ học thủ công.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp :
2. Bài cũ :
Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học thủ công
lên bàn.

3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
Mục tiêu : Học sinh biết được đặc
điểm,hình dáng,màu sắc của cây.
- Cho học sinh xem bài mẫu.
Hỏi : Các cây có hình dáng khác nhau như
thế nào? Cây có các bộ phận nào? Thân cây
có màu gì? Tán lá cây có màu gì?
 Hoạt động 2 : Hướng dẫn xé dán
Mục tiêu : Học sinh biết cách xé từng phần
của hình cây và biết cách dán.
Giáo viên hướng dẫn và làm mẫu.
a) Xé tán lá cây tròn : Lấy giấy màu xanh lá
cây.Đếm ô đánh dấu vẽ xé hình vuông cạnh
6 ô.từ hình vuông xé 4 góc chỉnh sửa cho
giống hình tán lá cây.
b) Xé tán lá cây dài : Tương tự tán lá cây
tròn nhưng là hình chữ nhật 8x5 ô.
c) Xé hình thân cây : Lấy giấy màu nâu,vẽ
xé hình chữ nhật 6x1 ô,xé tiếp 1 hình chữ
nhật khác cạnh 4x1 ô.
d) Hướng dẫn dán hình : Giáo viên làm thao
tác bôi hồ lần lượt dán ghép hình thân
cây,tán lá,thân ngắn với tán lá tròn,thân dài

Học sinh quan sát,trả lời.
Học sinh quan sát kó,lắng nghe và ghi
nhớ.
Học sinh quan sát hình 2 cây đã dán

xong.
Giáo án thủ cơng Trang 15
Nơng Thị Nhâm
với tán lá dài.
 Hoạt đông 3 : Thực hành
Mục tiêu : Học sinh thực hành trên giấy
nháp.
Giáo viên hướng dẫn cho 1 số em làm chậm.

Học sinh lấy giấy nháp đếm ô và xé lần
lượt từng bộ phận.
3. Củng cố :
Gọi học sinh nhắc lại quy trình xé dán cây đơn giản.
4. Nhận xét – Dặn dò :
Tinh thần,thái độ học tập,việc chuẩn bò bài cũ của học sinh ,vệ sinh.
Chuẩn bò giấy màu,vở tuần 2 thực hành dán vào vở.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :

Giáo án thủ cơng Trang 16
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình cây đơn giản
Tuần : 9 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh thực hành xé dán hình cây đơn giản trên giấy màu đúng,đẹp.
- Giúp các em xé nhanh,đều,ít răng cưa.
- Yêu thích môn nghệ thuật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình cây đơn giản.
- HS : Giấy màu,vở,bút chì,thước,hồ dán,khăn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp :
2. Bài cũ :
Hỏi tên bài học trước : Học sinh nêu xé dán cây.
Kiểm tra đồ dùng học tập : Học sinh đặt đồ dùng học thủ công lên bàn.
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1 : Học sinh thực hành xé dán.
Mục tiêu : Học sinh xé được hình tán lá cây và
thân cây đúng mẫu.
- Học sinh lấy giấy màu xanh lá cây đếm ô
đánh dấu vẽ và xé hình lá tròn,lá dài.
- Hướng dẫn xé hình thân cây : Giấy màu nâu
xé 2 thân cây mỗi cây dài 6x1 ô và 4x1 ô.
 Họat động 2 : Hướng dẫn dán hình.
Mục tiêu : Học sinhd án đẹp,cân đối : cây thấp
trước,cây cao sau.
Bước 1 : Bôi hồ và lần lượt sắp xép để dán.
Bước 2 : Dán phần thân ngắn với tán lá tròn.
Dán phần thân dài với tán lá dài.
Sau đó cho học sinh quan sát hình 2 cây đã dán
xong.Giáo viên xuống kiểm tra và hướng dẫn
cho 1 số em còn lúng túng.
Học sinh lấy giấy ra thực hành theo
yêu cầu của giáo viên.
Học sinh thực hành xé thân cây.
Học sinh thực hành bôi hồ và dán

vào vở.
4. Chấm bài : 10 em.
Công bố điểm nhận xét.
Nhắc học sinh làm vệ sinh.
5. Củng cố :
Nhắc lại quy trình xé dán cây đơn giản : Học sinh tự nêu.
6. Nhận x ét – Dặn dò :
Giáo án thủ cơng Trang 17
Nơng Thị Nhâm
- Tinh thần,thái độ học tập.
- Chuẩn bò đồ dùng học tập.
- Vệ sinh an toàn lao động.
- Chuẩn bò : Xé dán hình con gà con.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :


Giáo án thủ cơng Trang 18
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình con gà.
Tuần : 10 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh biết cách xé dán hình con gà con đơn giản.
- Giúp các em xé được hình con gà con dán cân đối,phẳng.
- Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình con gà con có trang trí.

Giấy màu,hồ,khăn lau.
- HS : Giấy màu,giấy nháp,bút chì,bút màu,hồ dán,khăn,vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.nhận xét. Học sinh đặt đồ dùng học tập lên
bàn.
3.Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1 : Giới thiệu hình dáng con

Mục tiêu : Học sinh tìm hiều đặc
điểm,hình dáng,màu sắc của con gà.
- Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và
hỏi : “Nêu các bộ phận của con gà con?
Toàn thân con gà con có màu gì? Gà con
có gì khác so với gà lớn?”.
 Hoạt động 2 : Hướng dẫn cách xé dán
Mục tiêu : học sinh nắm được cách xé
từng phần của hình gà con và biết cách dán
ghép hình gà con.
- Giáo viên hướng dẫn mẫu.
 Thân gà : Lấy giấy màu vàng,lật mặt
sau vẽ hình chữ nhật 10x8 ô,xé 4 góc của
hình chữ nhật.Tiếp tục xé chỉnh sửa cho
giống hình thân con gà.Lật mặt màu để
học sinh quans át.
 Đầu gà : Vẽ.xé hình vuông canïh 5
ô,vẽ và xé 4 góc của hình vuông,chỉnh sửa
cho gần tròn,cho giống hình đầu gà.Lật

mặt màu để học sinh quan sát.
 Đuôi gà : Vẽ,xé hình vuông,cạnh 4
Học sinh quan sát,nhận xét,trả lời.
Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu,ghi
nhớ quy trình.
Học sinh lấy giấy nháp tập xé hình thân
gà.
Học sinh lấy giấy nháp xé hình đầu gà.
Học sinh quan sát và ghi nhớ.
Học sinh lấy giấy nháp tập vẽ,xé hình
đuôi,chân,mỏ, mắt gà.
Giáo án thủ cơng Trang 19
Nơng Thị Nhâm
ô,vẽ hình tam giác từ hình vuông và xé
(đỉnh tam giác từ điểm giữa của 1 cạnh
hình vuông nối với 2 đầu của cạnh đối
diện).
 Mỏ,chân,mắt gà : Dùng giấy khác
màu để
xé ước lượng,lưu ý học sinh mắt có thể vẽ
bằng bút chì màu.

 Dán hình : Giáo viên hướng dẫn thao tác
bôi hồ và lần lït dán theo thứ tự : thân
gà,đầu gà,mỏ gà,mắt,chân,đuôi lên giấy
nền.

Học sinh quan sát và ghi nhớ quy trình
dán.
Quan sát hình con gà hoàn chỉnh.

4. Củng cố :
Tiết 2 chuẩn bò giấy màu,hồ dán,vở thủ công để thực hành.
5. Nhận xét – Dặn dò :
- Tinh thần,thái độ học tập.
- Chuẩn bò đồ dùng học tập.
- Vệ sinh an toàn lao động.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :

Giáo án thủ cơng Trang 20
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Xé dán hình con gà con
Tuần : 11 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh xé dán được hình con gà trên giấy màu đùng mẫu,cân đối.
- Giúp các em xé được hình con gà con dán cân đối,phẳng.
- Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Bài mẫu về xé dán hình con gà con,các quy trình xé dán.
Giấy màu,hồ,khăn lau.
- HS : Giấy màu,giấy nháp,bút chì,bút màu,hồ dán,khăn,vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên
bàn.
3. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1 : Cũng cố quy trình xé dán con gà
con
Mục tiêu : Học sinh nắm và nhớ lại các bước
xé ở tiết 1.
- Giáo viên nhắc lại các quy trình xé dán hình
con gà con ở từng phần và cho học sinh nhắc lại
các bước.
 Hoạt động 2 : Hoàn thành sản phẩm
Mục tiêu : Học sinh thực hành hòan thành xé
dán hình con gà con vào vở.
Cho học sinh lấy giấy màu ra thực hành.
- Giáo viên quan sát và hướng dẫn từng chỗ
cho những học sinh còn lúng túng.Riêng mắt có
thể dùng bút màu để tô.
- Giáo viên hướng dẫn các em dán cân đối.
Nhắc học sinh thu dọn vệ sinh và lau tay.

Học sinh lắng nghe và nhắc lại các
bước xé ở tiết 1.
Học sinh chọn màu theo ý thích.Lật
mặt kẻ ô rồi tiến hành các bước xé
dán theo quy trình giáo viên đã hướng
dẫn.
Dán xong học sinh có thể trang trí
thêm cho đẹp.
4. Củng cố :
Gọi học sinh nêu lại các bước xé dán hình con gà con.
5. Nhận xét – Dặn dò :
- Tinh thần,thái độ học tập.

Giáo án thủ cơng Trang 21
Nơng Thị Nhâm
- Đánh giá sản phẩm.
- Chọn vài bài đẹp để tuyên dương.
- Chuẩn bò đồ dùng học tập để học ôn bài : Kó thuật xé dán.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :

Giáo án thủ cơng Trang 22
Nơng Thị Nhâm

Môn : Thủ công Bài dạy : Ôn tập chương 1 :
Kỹ thuật xé dán giấy.
Tuần : 12 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Biết chọn giấy màu phù hợp,xé dán được các hình và biết cách dán ghép,trình bày
sản
phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh.
- Giúp các em củng cố lại kỹ thuật xé dán giấy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Các loại giấy màu và các hình mẫu đã chuẩn bò ở các tiết học trước.
- HS : Giấy thủ công,bút chì,thước,hồ dán.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
Giáo viên hỏi lại các mẫu xé dán đã học : Học sinh trả lới,lớp bổ sung.
Muốn có được sản phẩm đẹp em cần xé dán như thế nào ?

3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
Mục tiêu : Học sinh nhớ lại các bài xé dán đã
học.
- Học sinh kể tên các bài xé dán.
- Hãy nêu quy trình xé dán hình chữ nhật,hình
tam giác.
 Hoạt động 2 : Học sinh thực hành theo nhóm.
Mục tiêu : Mỗi nhóm chọn 1 sản phẩm xé
dán,sau đó lên trình bày dán vào bảng lớp.
- Hình chữ nhật,hình tam giác,hình
vuông,hình tròn,hình quả cam,hình
cây đơn giản,hình con gà con.
- Học sinh nêu :
Bước 1 : Đếm ô đánh dấu.
Bước 2 : Làm thao tác xé.
 Bước 3 : Dán hình.
Các nhóm thực hành.
4. Củng cố :
Giáo viên nhắc lại kỹ thuật xé kết hợp nhận xét,công bố thi đua trên bảng : Học
sinh quan sát và có ý kiến.
5. Nhận xét – Dặn dò :
Giáo án thủ cơng Trang 23
Nơng Thị Nhâm
Chuẩn bò học phần gấp giấy và gấp hình.
Nhận xét lớp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :Giáo án thủ cơng Trang 24
Nơng Thị Nhâm
Môn : Thủ công Bài dạy : Các quy ước cơ bản
về gấp giấy và gấp hình.
Tuần : 13 Ngày dạy : 2012
I. MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu các ký hiệu,quy ước về gấp giấy,gấp hình theo kí hiệu quy ước.
- Học sinh thực hành đúng quy trình công nghệ.
- Giáo dục tính kiên trì,chòu khó cố gắng hoàn thành sản phẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Mẫu vẽ những ký hiệu quy ước về gấp hình (phóng to).
- HS : Giấy nháp trắng,bút chì,vở thủ công.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt đồ dùng học tập lên
bàn.
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
Mục tiêu : Học sinh biết được kí hiệu đường
giữa hình và vẽ được giáo viên giới thiệu mẫu kí
hiệu đường dấu giữa hình là đường có nét gạch
chấm.
Hướng dẫn học sinh vẽ vào vở kí hiệu trên
đường kẻ ngang và kẻ dọc.

 Hoạt động 2 : Giới thiệu ký hiệu gấp giấy
Mục tiêu : Học sinh biết được kí hiệu đường
dấu gấp và vẽ được.
Giáo viên giới thiệu mẫu kí hiệu đường dấu
gấp là đường có nét đứt ( ).
Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ vào vở.
 Hoạt động 3 : Hướng dẫn cách vẽ ký hiệu
Mục tiêu : Học sinh biết và vẽ được kí hiệu
đường dấu gấp vào.
Giáo viên cho học sinh xem mẫu vẽ kí hiệu và
giảng.
Trên đường dấu gấp có mũi tên chỉ hướng gấp
vào.
Hướng dẫn học sinh vẽ.

Học sinh quan sát và nhắc lại.

Học sinh lấy vở ra vẽ theo hướng dẫn
của giáo viên (vẽ nháp trước).
Học sinh quan sát mẫu,nghe và nhắc
lại.
Học sinh vẽ vào vở theo hướng dẫn
(vẽ nháp trước).
Học sinh quan sát mẫu vẽ,nghe giảng
và ghi nhớ.
Giáo án thủ cơng Trang 25

×