Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

KIỂM TRA CUỐI HK1 TIN HOC LỚP 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (77.27 KB, 2 trang )

Trường:
Lớp:
Họ và tên học sinh :
……………
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2013 -2014
Môn: Tin học 4
Lý thuyết_Thời gian: 40 phút
ĐIỂM:
ĐỀ THI
A.Trắc Nghiệm: (7đ)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: (0,5đ) Máy tính để bàn gồm mấy bộ phận chính:
A. 4 B. 3
C. 2 D. 1
Câu 2: (0,5đ) Truyện tranh cho em thông tin dạng:
A. Văn bản.
B. Hình ảnh.
C. Văn bản, hình ảnh.
D. Âm thanh.
Câu 3: (0,5đ) Biểu tượng để mở phần mềm Paint (vẽ) là:
A. B. C.
Câu 4: (0,5đ) Một bộ phận dùng để điều khiển máy tính.
A. Chuột.
B. Màn hình
C. Thân máy.
D. Bàn phím.
Câu 5: (0,5đ) Để tô màu, em nháy chuột vào công cụ:
A. B.
C. D.
Câu 6: (0,5đ) Các thao tác sử dụng chuột là:


A. Di chuyển chuột.
B. Nháy chuột.
C. Nháy đúp chuột và kéo thả chuột.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 07 : (0,5đ) Để đóng một chương trình, em nháy chuột vào nút nào ?
A. B.
C. D.
Câu 08: (0,5đ) Những hình vẽ nhỏ trên màn hình máy tính được gọi là gì?
A. Con trỏ chuột B. Trò chơi
C. Biểu tượng D. Bộ xử lý
Câu 09 : (0,5đ) Những vật dụng nào dưới đây có bộ xử lý?
A. Ti vi, bàn học B. Ti vi, tủ lạnh, điện thoại
C. Tủ lạnh, bàn học D. Điện thoại, tủ sách
Câu 10: (0,5đ) Trò chơi Sticks giúp em rèn luyện điều gì?
A. Trí nhớ B. Nháy chuột nhanh
C. Nháy chuột chính xác D. Nháy chuột nhanh và chính xác
Câu 11: (0,5đ) Các ngón tay sẽ…………… để gõ các phím ở hàng phím dưới.
A. Vươn lên B. Đặt lên
C. Đưa xuống D. Trở lại
Câu 12 : (0,5đ) Để gõ dãy số 0723876541, tay em sẽ gõ vào hàng phím nào ?
A. Hàng phím số B. Hàng phím cơ sở
C. Hàng phím trên D. Hàng phím dưới
Câu 13 : (0,5đ) Nếu tô màu nhầm, em nhấn phím gì để lấy lại hình trước đó và tô
lại?
A. Phím Ctrl + Z B. Phím Ctrl + S
C. Phím Enter D. Phím cách
Câu 14: (0,5đ) Muốn vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng em nhấn
giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?
A. Ctrl B. Shift
C. Alt D. Enter

B. Tự luận: (3đ)
Câu 1: (2đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống (… ) để được câu hoàn chỉnh :
A. Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng giống
như
B. Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên ………………
C. Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng
và dạng
Câu 2 : (1đ) ) Em hãy sắp xếp lại các cụm từ cho sẵn dưới đây và viết thành câu
có nghĩa:
A. Cụm từ : nguồn điện. / khi nối với / máy tính làm việc
Câu :
B. Cụm từ : có nhiều / màn hình nền / trên / biểu tượng./
Câu:

×