Tải bản đầy đủ (.doc) (24 trang)

Dự án xây dựng trại nuôi chó lấy thịt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.98 KB, 24 trang )


QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
PHẦN 1
GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN
1. Giới thiệu về chủ đầu tư
- Tên dự án: Dự án xây dựng trại nuôi chó lấy thịt.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VINADOG (Nhóm SV 04M)
- Địa chỉ liên lạc: Hòa Nhơn – Hòa Vang – Đà Nẵng.
2. Những căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số
03/1998/QH10 ngày 20/10/1998, Nghị định số 51/199/NĐ-CP ngày
8/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật khuyến khích đầu tư
trong nước sửa đổi số 03/199/QH10.
- Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 về
đăng ký kinh doanh.
- Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
(sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994.
- Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 15 tháng 02 năm 1993.
- Căn cứ Nghị định số 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y.
- Căn cứ Chỉ thị số 403/CT-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1995 của Thủ
tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ
sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật.
- Căn cứ Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 của


Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm.
- Căn cứ Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30 tháng 3 năm
2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban
hành Quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành
trồng trọt và chăn nuôi.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 1

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
- Căn cứ Quyết định số 389/NN-TY/QĐ ngày 15 tháng 4 năm 1994 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc ban hành Quy định thủ tục kiểm
dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú
y.
3. Những căn cứ vào tình hình thị trường:
Ngày nay sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng tăng làm cho mức sống
của người dân không ngừng được nâng cao. Nhu cầu về dinh dưỡng được
quan tâm nhiều hơn, không những thế khi thu nhập của mọi người đã được
cải thiện thì thì mức hưởng thụ của họ sẽ tăng theo. Theo cuộc khảo sát đánh
giá các loại thực phẩm địa phương tại Việt Nam được liên minh thị trường
nông nghiệp châu Á tiến hành cho thấy: người tiêu dùng đã nêu đã nêu tên
256 loại thực phẩm địa phương trong đó có 75 loại thực phẩm được nhắc đến
nhiều nhất và được đánh gái cao. Thịt chó là một trong số ít loại thực phẩm
được nhắc đến 2 lần.
Mặt dù lượng cầu ngày càng tăng nhưng lượng cung trên thị trường vẫn
còn thiếu hụt nhiều, chủ yếu là từ nguồn của những người đập chó, đánh bả
chó, và một số thu nhỏ lẻ từ các địa phương hoặc nhập khẩu từ Lào,
Campuchia, Thái Lan…

Nghề nuôi chó lấy thịt là một nghề tương đối mới ở thành phố Đà Nẵng.
Mặt dù hiện tại theo con số thống kê sơ bộ thành phố Đà Nẵng có trên 100
quán kinh doanh thịt cầy, tuy nhiên nguồn cung thấp hơn so với cầu rất nhiều,
chi phí thu mua chó thịt đầu vào tăng cao, chưa kể đến sự biến động về nguồn
cũng như giá trên thị trường.
Thịt cầy là một món ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng, giá bình dân và
thói quen ăn thịt cầy của người dân ngày càng nhiều, vì vậy hiện tại và dự báo
trong tương lai nhu cầu về thị trường thịt cầy là đang phát triển và chưa bão
hòa. Do đó việc đưa ra dự án đầu tư về xây dựng trang trại nuôi chó lấy thịt
của nhóm là khả thi.
4. Sự cần thiết phải đầu tư:
Theo dự báo thì nhu cầu về thịt cầy tại thành phố Đà Nẵng và các vùng
lân cận sẽ tăng cao. Vì vậy việc đưa ra dự án này sẽ cung cấp được một phần
nguồn chó sống cho các quán thịt cầy, qua đó sẽ góp phần làm giảm bọn tội
phạm đập chó, đánh bã chó gây mất an ninh trật tự.
Dự án không những sẽ cung cấp cho thị trường Đà Nẵng và các vùng lân
cận về nhu cầu chó sống mà có thể sau này khi phát triển thành quy mô lớn sẽ
xuất khẩu sang các thịt trường tìm năng ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn
Quốc…
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 2

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
PHẦN 2
LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
I. Mục tiêu của dự án
Đáp ứng nhu cầu thị trường về thịt cầy có chất lượng từ nay đến năm 2016
trên địa bàn Đà Nẵng và các vùng lân cận.
Quy trình chăn nuôi kép kín, chuồng trại được thiết kế phù hợp để đảm

bảo việc chăn nuôi.
Chó xuất chuồng đảm bảo chất lượng.
Phù hợp với quy hoạch phất triển của ngành, khả năng về vốn của công ty
để đạt được hiệu quả cao nhất.
Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường.
II. Yếu tố tổ chức đầu tư
Qua quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế trên thị trường Đà Nẵng và các
vùng lân cận chưa có một nguồn cung cấp chó thịt ổn định và đạt tiêu chuẩn
thực phẩm.
Bước đầu trang trại sẽ nhập chó 3 tháng tuổi (nhập đến tháng thứ 7), và
nhập chó giống (nhập đến tháng thứ 6) . Đến tháng thứ 8 trang trại tự chủ
động nguồn chó con để nuôi. Qua khảo sát cho thấy Lào, Thái Lan có thể
cung cấp đủ số lượng chó con đạt yêu cầu trong 7 tháng đầu.
Căn cứ kết quả nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ thịt chó
trên địa bàn Đà Nẵng và các vùng lân cận.
III. Chọn hình thức đầu tư
Đầu tư xây dựng mới một trang trại chăn nuôi với công suất đáp ứng thị
trường TB 600 con/tháng.
Xây dụng chuồng chăn nuôi chó trưởng thành, chó dưới 3 tháng tuổi và
chó sinh sản, nhà kho, bếp và các phòng quản lý.
Xây dựng chuồng nuôi chó dưới 3 tháng tuổi cho 1.800 con. Với diện tích
35
con
/100m
2
(diện tích mặt bằng).
Xây dựng chuồng nuôi chó sinh sản cho 600 con. Với diện tích 1,3m
2
/con.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 3


QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
PHẦN 3
CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG
I. Phương án sản xuất :
Trang trại dự định sẽ xuất bán 1 tháng khoảng 600 con chó ở độ tuổi
trưởng thành, với trọng lượng dao động từ 14-16 kg. Như vậy, ước tính trung
bình 1 năm sản lượng chó mà trang trại tiêu thụ là khoảng 7200 con/năm, đủ
đáp ứng một phần cho nhu cầu của thị trường Đà Nẵng.
Trong khoảng nửa năm đầu khi trang trại bắt đầu đi vào hoạt động, do
chưa có sẵn chó đủ tiêu chuẩn để đáp ứng cho thị trường, vì vậy trang trại sẽ
tiến hành nhập chó từ các cơ sở nuôi chó giống, chó thịt ở Lào và Thái Lan về
nuôi. Dự định trong 7 tháng đầu, trang trại sẽ nhập khoảng 4200 con chó đã
được 3 tháng tuổi với giá mua đã có thuế là 100.000 đồng/con và 600 con chó
cái đã được 5 tháng với giá mua gồm thuế là 280.000 đồng/con.
Đối với chó nhập đã được 3 tháng tuổi, trang trại sẽ áp dụng biện pháp
nuôi tăng trưởng trong vòng 2 tháng tiếp theo, sau đó sẽ xuất bán với giá
20.000 đồng/kg thịt hơi (đã gồm thuế). Còn đối với chó cái nhập đã được 5
tháng tuổi, trang trại sẽ tiến hành kiểm tra, chăm sóc, cho thụ tinh, đồng thời
sẽ có chế độ dinh dưỡng đặc biệt để nuôi chó sinh sản.
Bảng kế hoạch nhập và xuất bán chó 3 tháng tuổi
Chú thích: 600: số lượng chó 3 tháng tuổi nhập/tháng
(Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 7)
xxx: nuôi.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 4
Tháng
Lần nhập
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 600 xxx Bán
2 600 xxx Bán
3 600 xxx Bán
4 600 xxx Bán
5 600 xxx Bán
6 600 xxx Bán
7 600 xxx Bán
Tổng cộng 600 1200 1200 1200 1200 1200 1200 …… …….

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
Bảng kế hoạch nhập chó sinh sản 5 tháng tuổi

Chú thích:
100: Số lượng chó sinh sản nhập/tháng(chỉ nhập 6 tháng đầu).
xxx: Mang thai
TT: Thụ tinh
N.sữa: Nuôi sữa
Nhìn vào hai bảng trên ta thấy số lượng chó lớn trên 3 tháng tuổi được
nuôi ở trang trại để đảm bảo cho lượng chó xuất bán hằng tháng là 1.200 con
(trừ tháng thứ nhất). Còn số lượng chó sinh sản được nuôi trong trang trại là
600 con và lượng chó con tính từ tháng 7 trở đi bình quân là 1.800 con/tháng.
Với cách tổ chức nuôi như thế, trang trại có thể đảm bảo nguồn cung cấp ổn
định cho thị trường Đà Nẵng với mức bình quân là 600 con/tháng.
II. Kế hoạch về chi phí thức ăn cho từng loại chó:
- Chó từ 3 tháng tuổi trở lên: Chi phí ăn bình quân tính cho một ngày là
1.000đ/con.
- Chó nuôi sinh sản: chi phí ăn bình quân tính cho một ngày là:
1.500đ/con.

SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 5
Tháng
Lần nhập
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Chó con
100
TT
xxx xxx xxx
S.sản
600
N.sữa
1tháng
xxx
2tháng
xxx
3tháng
xxx
2
Chó con
100
TT
xxx xxx xxx
S.sản
600
N.sữa
1tháng
Xxx
2tháng
Xxx

3tháng
3
Chó con
100
TT
xxx xxx xxx
S.sản
600
N.sữa
1tháng
xxx
2tháng
4
Chó con
100
TT
xxx xxx xxx
S.sản
600
N.sữa
1tháng
5
Chó con
100
TT
xxx xxx xxx
S.sản
600
6
Chó con

100
TT
xxx xxx xxx
T
C
Chó mẹ
Chó con
100 200 300 400 500
600
600
1200
600
1800
600
1800
600
1800

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
- Chó con dưới 3 tháng tuổi: chi phí ăn bình quân tính cho 1 ngày là
600đ/con.
III.Yếu tố đầu vào:
1. Nguồn thức ăn:
a.Nhà phân phối:
Nguồn thức ăn chủ yếu của chó là cơm, phổi heo và bột kích thích
tăng trưởng. Đối với chó dưới 3 tháng tuổi thì chi phí này chiếm
600đồng/ngày/con, chó tăng trưởng là 1.000 đồng/ngày/con và chó mẹ là
1.500đồng/ngày /con.

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì tại Hoà Nhơn có 1 lò mổ
lợn với số lượng rất lớn do đó nguồn phổi heo ta có thể lấy ở đây, giá cho mỗi
kg phổi là 2.500 đồng/kg. Đây là giá tương đối rẻ hơn so với các nơi khác và
còn tiết kiệm được chi phí vận chuyển.
Để có được loại gạo giàu chất dinh dưỡng và rẻ thì chúng ta mua từ
Quảng Nam. Gạo ở đây có tỉ lện tinh bột rất cao, giá lại luôn luôn thấp hơn
giá thị trường từ 1.000 - 1.200 đồng/kg. Nếu chúng ta kí được hợp đồng với
các của hàng bán gạo ở Quảng Nam thì mọi chi phí vận chuyển họ sẽ chịu và
lượng gạo cung cấp luôn được đảm bảo qua các mùa.
Đối với các loại bột kích thích tăng trưởng ta mua từ đại lý Ngọc Hoa
trên đường Núi Thành và đại lý Long Nam trên đường Hùng Vương – Thành
phố Đà Nẵng. Giá mua 4.200đồng/kg, đã tính cả thuế và chi phí vận chuyển.
b.Các thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn:
Bột kích thích tăng trưởng: gồm bột cá, cám gạo, bắp, các axitamin,
các chất bổ sung khoáng và vitamin, canxi, năng lượng trao đổi, chất xơ.
Thành phần dinh dưỡng có trong gạo: tinh bột, glucôzơ, vitamin,
đường sacarazo, chất xơ.
Thành phần dinh dưỡng có trong phổi: protein, vitamink, khoáng
chất, đường sacarazo.
c.Thành phần ding dưỡng cung cấp cho 1 con chó/ngày:

Thức ăn Chó lớn Chó mẹ Chó con
Phổi
Gạo
Bột
0,1 kg
0,15 kg
0,08 kg
0,15 kg
0,1 kg

0,15kg
0,05kg
0,07kg
0,03kg
d. Lượng thức ăn cần mua trong 1 tháng là:
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 6

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
Theo kết quả phân tích nhu cầu dinh dưỡng trên 1 con chó và tổng số
con trong toàn trang trại thì lượng thức ăn cần mua trong 1 tháng là:
Số lượng phổi = (0,1 x 1200) + (0,15 x 600) + (0,05 x 1200) = 288(kg).
Số lượng gạo = (0,15 x 1200) + (0,1 x 600) + (0,07 x 1200) = 300(kg).
Số lượng bột = (0,08 x 1200) + (0,15 x 600) + (0,03 x 1200) = 257(kg).
2.Các loại thuốc phòng chống bệnh:
Để chó phát triển nhanh và không bị bệnh tật thì ta phải có kế hoạch
tiêm phòng và cho dùng thuốc để ngăn ngùa ngay từ lúc mới sinh ra.
Kết quả nghiên cứu và phân tích tác dụng của 1 số thuốc như sau:
Tên thuốc Công dụng Đơn giá
Vimexyson
Speclin
BioBcomplex
Penstrep
Genta-tylo
BiO-Dexa
Glucose
Vitamin K
Chữa trị cảm, sốt, bỏ ăn không rõ nguyên
nhân, sốt suất huyết.

Chữa trị các bệnh về đường ruột, khí quản,
phế quản.
Tăng cường sinh lực, giúp mau hồi phục khi
bị ốm, giúp ăn ngon.
Chữa trị bệnh thương hàn, viêm đường ruột,
sốt xuất huyết, dịch tả.
Điều trị bệnh suyễn, viêm phế quản, viêm
gan.
Chống dị ứng, kích thích tăng trưởng, phân
giải gluco nhằm chống stress, nhiễm trùng
hoặc các trường hợp viêm không do nhiễm
trùng.
Chống bệnh truyền nhiễm, lợi tiểu, giải độc.
Ngừa sốt xuất huyết đường ruột,cầm máu
khi phẫu thuật, giải độc.
8700 đ/lọ
10000đ/ lọ
11500đ/lọ
11000 đ/ hộp
13000đ/hộp
20500đ/chai
9600đ/lọ
12300đ/lọ
Khu vực miền trung là khu vực có khí hậu thất thường vì thế vật nuôi
nói chung và chó nói riêng thường xuyên bị bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Chính vì thế việc mua các loại thuốc trên để phòng là rất cần thiết. Các loại
thuốc này được bán ở công ty thuốc thú y Đà Nẵng. Ngoài ra chúng ta cần
phải lên kế hoạch tiêm phòng các loại bệnh thường gặp ở chó như:
- Bệnh dại: chó nuôi được khoảng 3,5 tháng thì tiến hành tiêm phòng,
chi phí là 2500đồng/con.

- Bệnh sốt xuất huyết đường ruột: chó được 2 tháng tuổi là có thể tiêm
phòng, chi phí là 2000đồng /con.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 7

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
Mặc dù chi phí cho việc phòng bệnh là không nhỏ nhưng lợi ích nó mang
lại là rất lớn.
IV.Chính sách bán hàng:
Theo thống kê toàn thành phố có khoảng 100 quán bán thịt cầy, mà số
lượng chó cung cấp cho các quán ra sản phẩm của ta là rất thuận lợi.
Với nguồn lực của mình ta chỉ có thể cung cấp được một phần nhu cầu
thị trường của Đà Nẵng, sản phẩm sẽ được cung cấp đến tận nơi theo yêu cầu
của khách hàng.
Khách hàng phải thanh toán tiền mặt ngay tại thời điểm nhận hàng
hoặc có thể thanh toán trong thời gian từ 1-3 ngày sau, kể từ ngày giao hàng.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 8

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

GVHD: LÊ QUANG MẪN
PHẦN 4
LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ
I. Phân tích các điều kiện cơ bản, lợi ích và ảnh hưởng xã hội đến
dự án:
Trang trại được xây dựng trên diện tích đất 2,583m
2
, thuộc xã Hoà Nhơn
- Hoà Vang – Đà Nẵng. Là khu đất tương đối cao sẽ tránh được ngập úng vào

mùa mưa, đây là điều kiện cần thiết cho việc chăn nuôi. Hơn nữa trang trại lại
nằm cách xa khu dân cư nên cũng không ảnh hưởng lớn cho mọi người xung
quanh về tiếng ồn cũng như mùi hôi từ việc chăn nuôi. Ngoài ra, xung quanh
trang trại được che phủ bởi một rừng tràm sẽ làm cho không khí ở đây rất tốt
cho sức khoẻ của vật nuôi. Lối vào trang trại là một đường cái lớn xẽ thuận
tiện cho việc vận chuyển của trang trại.
Thành phố Đà Nẵng là thành phố non trẻ, dân cư tập trung về đây ngày
càng nhiều. Do đó nhu cầu ăn uống và giải trí là điều không thể thiếu. Vì vậy,
nhu cầu về các loại thức ăn từ thịt chó cũng tăng theo.
II. Phân tích về mặt kinh tế của địa điểm:
Địa điểm được chọn để xây dựng dự án có những ưu thế nhất định về
mặt kinh tế:
- Thứ nhất: Đây là diện tích đất thổ cư khá rộng lại không nằm trong khu
quy hoạch của Nhà Nước nên giá thuê đất tương đối rẻ và ổn định.
-Thứ hai: Dự án sẽ tận dụng nguồn nhân công dồi dào của địa phương
với giá thuê nhân công rẻ hơn so với khu vực thành thị.
-Thứ ba: Trang trại nằm gần một lò mổ lợn, điều đó sẽ làm giảm chi phí
thu mua thức ăn cho vật nuôi.
- Thứ tư: Trang trại nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng không xa,
nên việc vận chuyển vật nuôi bán cho các quán sẽ có chi phí vận chuyển thấp.
SVTH: Nhóm SV 04M – “Công ty VINADOG” Trang 9

×