Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

SKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (188 KB, 15 trang )

SKKN: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN
LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THTH
PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
Đảng ta và Bác Hồ coi công tác thiếu niên và nhi đồng là sự nghiệp đào tạo một lớp
người mới cho đất nước. Việc giáo dục cho các em là một khoa học, một nghệ thuật, không
nên tùy tiện chủ quan. Bác Hồ nói: “Ngày nay chúng là nhi đồng, ít năm sau chúng sẽ là công
dân, cán bộ. Vì vậy chính phủ, các đoàn thể và tất cả đồng bào có trách nhiệm giúp sức vào
việc giáo dục nhi đồng ”.
Quan điểm khoa học đó còn được Bác chỉ rõ qua các gợi ý về phương pháp giáo dục
trẻ em là tạo cho các em: Học mà chơi, chơi mà học. Người khẳng định giáo dục thiếu nhi là
một khoa học, một nghệ thuật. Chính vì thế Người luôn mong muốn trong tâm hồn các em
trong sáng hồn nhiên có được những ảnh hưởng tốt đẹp để tạo nên một lớp người mới phát
triển toàn diện. Đảng ta từng nhấn mạnh: “Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm
trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng”.
Trong trường tiểu học, các em được học tập những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã
hội, được học tập, vui chơi và đặc biệt là tham gia mọi hoạt động để phát triển về trí, đức, thể,
mỹ.Từ đó các em hoàn thiện dần về nhân cách, biết tự chủ, tự tin và làm chủ cuộc sống
Để đáp ứng yêu cầu đó, song song với hoạt động giáo dục của nhà trường, tôi đã tổ
chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động như tuyên tủyền, đóng tiểu phẩm, văn nghệ, thi
thể thao… trong đó việc tổ chức cho các em tham gia chương trình sinh hoạt ngoài giờ lên lớp
đã mang lại cho các em niềm ham thích tìm hiểu, học hỏi.
Chính vì vậy, trong bài viết này tôi muốn đưa ra “Kinh nghiệm tổ chức hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học THTH” Nhằm khẳng định những kết quả
hoạt động tại cơ sở nói riêng, đồng thời góp thêm một chút kinh nghiệm để giúp cho hoạt
động Đội ngày một phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.
II. Mục đích nghiên cứu
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam, là tổ chức
nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Đội
lấy 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện, phát triển mọi
khả năng trong học tập, hoạt động và vui chơi.


Chính vì vậy việc tạo ra một sân chơi mới lạ, thu hút đông đảo học sinh tham gia tìm
hiểu là một hoạt động thiết thực của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Có thể
1
nói hoạt động Đội là một trong những con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình
giáo dục nhân cách cho trẻ, giúp các em phát triển toàn diện. Vì vậy việc tổ chức sinh hoạt
ngoài giờ lên lớp là vô cùng quan trọng và cần thiết.
Đề tài “Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu
học” giúp:
- Tìm ra nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao
nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa phương.
- Thông qua việc tìm hiểu những con số, ô chữ kỳ diệu về các chủ đề mừng đất nước,
Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống dân tộc, quân đội, tấm gương anh hùng tiêu biểu,
truyền thống Đoàn, Đội… Từ đó giúp các em có thêm nhiều hiểu biết để xây dựng những tình
cảm tốt đẹp, lòng yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ anh hùng đã hy
sinh thân mình vì Tổ quốc.
III. Kết quả cần đạt

IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đây là đề tài “Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong
trường tiểu học” nên tôi tập trung nghiên cứu toàn thể học sinh trong trường cùng tham gia
tìm hiểu trong các giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần hay trong buổi tổ chức các ngày lễ kỷ niệm,
sự kiện lớn trong năm theo chủ điểm tháng với các nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi
thiếu niên nhi đồng.
2
PHẦN 2 - NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận nghiên cứu
Trong thư gửi cán bộ phụ trách thiếu nhi tháng 11 năm 1949 Bác căn dặn đội ngũ cán
bộ phụ trách thiếu nhi: “ Phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ
trung của chúng(chớ nên làm cho chúng hóa ra những người già sớm) Trong lúc học,
cũng cần cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần làm cho chúng học. Ở nhà, ở trường học, ở

xã hội, chúng đều vui, đều học”.
Lời dạy của Bác cho đến nay vẫn rất gần và sống động trong thực tiễn công tác Đội và
phong trào thiếu nhi, đòi hỏi người cán bộ phụ trách Đội phải luôn lấy lời dạy của Bác làm
kim chỉ nam cho hoạt động của mình nghĩa là bên cạnh việc dạy chữ cần tổ chức cho các em
vui chơi. Vui chơi cũng là một hình thức giáo dục vui vẻ, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Giáo dục
cho thiếu nhi phải kết hợp cả ba yếu tố đức dục, trí dục, thể dục mà mục tiêu cao nhất là:
“Cách dạy trẻ cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, biết giữ gìn vệ sinh, giữ
gìn kỷ luật, học văn hóa”.
Hiểu được ý nghĩ sâu sắc từ câu nói đó và bằng cả tấm lòng tôn kính Bác, tôi đã tìm
hiểu để nắm bắt được yêu cầu về nội dung phưuơng pháp giáo dục, nắm bắt được đặc điểm về
tâm sinh lý lứa tuổi của các em: Hiếu động, dễ nhớ, dễ quên, thích tìm hiểu, khám phá nhưng
cũng chóng nhàm chán, tâm lý thích: “Học mà chơi, chơi mà học” của các em để đưa ra
những nội dung phù hợp trong mỗi chương trình, tạo sự hấp dẫn, thu hút các em tham gia
đồng thời tạo cho các em sự vui vẻ, hoạt bát, hồn nhiên.
Thông qua chương trình, các em phát huy được tính sáng tạo, tính năng động, tự chủ
của mình, được hoà mình vào tập thể, được giao lưu học tập, được tìm hiểu các kiến thức có
nội dung phong phú để từ đó hướng các em tới những chuẩn mực về đạo đức, những hiểu biết
về văn hoá mà các cấp, ngành làm công tác giáo dục mong muốn.
3
- Việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp là một việc làm khoa học và sáng tạo, đòi
hỏi người phụ trách phải kiên nhẫn bền bỉ và thường xuyên trau dồi kinh nghiệm đóng góp
cho khoa học công tác Đội.
- Vậy một liên đội có phong trào Đội phát triển mạnh là do cách tổ chức hoạt động
ngoài giờ lên lớp thường xuyên coa tính sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi và có hiệu quả.
II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Trường tiểu học THTH, quận AAA – BBB nằm trên phố CCC, phường DDD. Do vậy
phần đông là con em công nhân, con gia đình kinh doanh. Các em phần lớn đều dễ bảo, có
phần mạnh dạn và nhiệt tình trong hoạt động Đội.
Trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố. Ban giám hiệu nhà trường,
công Đoàn, hội cha mẹ học sinh, ban chăm sóc thiếu nhi phường DDD, giáo viên chủ nhiệm

nhiệt tình, luôn kịp thời hỗ trợ quan tâm giúp đỡ hoạt động Đội đạt kết quả.
Trong thời gian 10 năm làm công tác Tổng phụ trách tôi luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi,
học hỏi các bạn đồng nghiệp cũng như tìm hiểu về tư liệu hoạt động ngoài giờ lên lớp sao cho
đạt hiệu quả. Thời gian đầu tôi luôn lo lắng phải tổ chức một giờ sinh hoạt ngoại khoá như thế
nào để lôi cuốn, thu hút các em tham gia nhưng vẫn thật khó. Hết mỗi tuần, giờ chào cờ lại
đến, có lúc tôi cảm thấy “sợ”, “mệt” do thiết kế nội dung chương trình cho các giờ sinh hoạt
còn đơn điệu, thiên về kiểm điểm, giáo huấn, không phù hợp tâm lý học sinh tiểu học.
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Thành phố, hội đồng Đội Quận, trường Đội …,
các anh chị đã từng nhiều năm làm tổng phụ trách, tôi đã phần nào thực hiện tốt công tác tổng
phụ trách và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu. Do vậy ngay từ đầu năm học tôi xây
dựng kế hoạch hoạt động theo đợt thi đua, tháng, tuần có sự phê duyệt của Ban giám hiệu nhà
trường. Nội dung chương trình dựa vào kiến thức các môn học với sự giúp đỡ của đồng chí
hiệu phó và tổ trưởng chuyên môn nên cho đến bây giờ tôi hoàn toàn tự tin với nội dung sinh
hoạt trong các giờ chào cờ, ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm của mình và đã đạt kết quả rõ rệt.
III. Mô tả nội dung:
CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HĐGDNGLL:
1. Yêu cầu chung:
Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp là việc làm thường xuyên và quan trọng không
thể thiếu được của người phụ trách. Đây là yếu tố quyết định sự thành công của phong trào
Đội. Chính vì vậy để tổ chức tốt chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp cần:
- Nội dung chương trình phải đảm bảo đúng với đường lối, quan điểm của Đảng; Nhà
nước, bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa, khoa học, rõ ràng và thể hiện “Tính
vừa sức” đối với các em.
4
- Hình thức tổ chức cần khoa học, gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý “Học
mà chơi, chơi mà học” của các em học sinh.
- Đồ dùng cần thiết phục vụ chương trình phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ, gây ấn tượng
đối với các em.
- Thời gian thực hiện chương trình vừa phải, không nên dài quá dễ gây mệt mỏi cho
các em.

2. Xây dựng kế hoạch chương trình:
Căn cứ vào nội dung chương trình năm học 20 – 20 : Là năm Đội viên - Nhi
đồng thi đua rèn đức - luyện tài lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn Quận
AAA tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ …. ; Đại hội Đoàn toàn quốc lần
thứ ….; Năm tiếp tục thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ … Ban Chấp hành TW
Đoàn khóa …. về “Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên – Nhi
đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh, giai đoạn 20 – 20 ”. Kỷ niệm …
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, … năm ngày thành lập Đội
TNTP Hồ Chí Minh, …. năm ngày sinh nhật Bác… tôi đã xây dựng theo chủ
điểm tháng, tuần với chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp như sau:
Tháng Chủ đề Tuần Nội dung Hình thức
9
Vui hội ngày
khai trường
3
4
* Tìm hiểu về trường, lớp, chương
trình hoạt động Đội.
* Tìm hiểu luật an toàn giao thông.
Từ hàng dọc: ĐI BÊN PHẢI
Hội vui học tốt
Trò chơi ô chữ
10
Mừng Thủ
đô anh hùng
6
8
* Tìm hiểu các làng nghề truyền
thống của Hà Nội.
* Tìm hiểu di tích lịch sử của Thủ

đô.
Từ chìa khoá: GÒ ĐỐNG ĐA
Hái hoa dân
chủ
Trò chơi ô chữ
11
Ngàn hoa
dâng tặng
thầy cô
10
11
* Tìm hiểu về ngày Nhà giáo Việt
Nam
Từ chìa khoá: BIẾT ƠN
* Tìm hiểu về các môn học.
Trò chơi ô chữ
Hội vui học tốt
12
Em yêu chú
bộ đội
15
16
* Tìm hiểu truyền thống Quân đội
nhân Việt Nam
* Tìm hiểu về quân đội.
Từ chìa khoá: ANH HÙNG
Hái hoa dân
chủ
Trò chơi ô chữ
5

1/07
Đón mùa
xuân mới
20
21
* Tìm hiểu về các loại Hoa
Từ chìa khoá: ĐÀO NHẬT TÂN
* Hội học mùa xuân
Trò chơi ô chữ
Hội vui học tốt
2
Mừng Đảng
quang vinh
22
25
* Tìm hiểu về Đảng CSVN.
Từ chìa khoá: ƠN ĐẢNG
* Tìm hiểu môn học em thích
Trò chơi ô chữ
Hội vui học tốt
3
Tiến bước
dưới cờ Đoàn
26
28
26/3
29
* Tìm hiểu về ngày Quốc tế phụ nữ.
Từ chìa khoá: HIẾU THẢO
* Tìm hiểu truyền thống của Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh.
* … năm lịch sử vẻ vang của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh
* Tìm hiểu về đoàn thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh. Từ chìa khoá:
TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN
Trò chơi ô chữ
Hái hoa dân
chủ
Lễ kỷ niệm +
Trò chơi ô chữ
4
Việt Nam –
Tổ Quốc mến
yêu
30
32
* Nhà sử học nhỏ tuổi
* Tìm hiểu về quê hương, Đất nước
Từ chìa khoá: QUÊ HƯƠNG TƯƠI
ĐẸP
Hội vui học tốt
Trò chơi ô chữ
5
Tự hào
truyền thống
Đội
Mừng sinh
nhật Bác
34

35
15/5
* Tìm hiểu truyền thống Đội TNTP
Hồ Chí Minh (15/5/1941)
* Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp
của Bác.
Từ chìa khoá: BẾN NHÀ RỒNG
* … mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng
Đất nước.
Hái hoa dân
chủ
Trò chơi ô chữ
Hội vui học tốt
3. Tổ chức thực hiện:
Qua các đợt tập huấn về cách tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, sự tìm tòi học hỏi,
kinh nghiệm của bản thân. Đặc biệt là các chương trình giải trí trên truyền hình như: “Lực sĩ tí
hon”; “Đường lên đỉnh Olimpia”; “Theo dòng lịch sử”; “Vượt qua thử thách”… tôi tham khảo
và tổ chức các hình thức cho phù hợp với liên đội mình.
3.1. Hình thức: “Hội vui học tốt”
* Mục đích:
6
Để giúp các em học sinh ôn lại kiến thức của các môn học thì việc tổ chức cho các em
tham gia vào “Hội vui học tập” là điều cần thiết. Hình thức này tuy có mất nhiều thời gian
hơn so với các hình thức khác nhưng lại giúp các em ôn lại kiến thức một cách có hệ thống,
rèn luyện phản xạ nhanh, tinh thần đoàn kết của tập thể. Thường sử dụng hình thức này trong
những tháng thi đua cao điểm.
3.1.1. Cách thức tổ chức:
Được tổ chức từ các tập thể lớp, chi đội đến liên đội với các phần thi:
Phần 1: Màn chào hỏi
Phần 2: Thi kiến thức (Môn Tiếng việt, toán, Tiếng Anh, khoa học, lịch sử, âm

nhạc, hội họa).
Phần 2: Dành cho khán giả.
3.1.2. Ví dụ cụ thể:
Tháng 11 với chủ điểm:
“Ngàn hoa dâng tặng thầy cô”
Đây là tháng cao điểm thi đua học tập chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi
triển khai cho các em tham gia hội học theo tập thể lớp, liên đội.Sau đó lựa chọn mỗi khối 3
em xuất sắc nhất (5 khối) chia thành 3 đội (Mỗi đội 5 em) để tham gia hội thi. Dưới đây tôi
xin giới thiệu chương trình hội vui học dành cho toàn liên đội:
CHƯƠNG TRÌNH “ HỘI VUI HỌC TỐT”
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
1. Giới thiệu 3 đội chơi đại diện cho 5 khối.
2. Giới thiệu thành phần ban giám khảo: Đại diện BGH (phụ trách chuyên môn), giáo
viên tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc,
3. Giới thiệu luật chơi:
- Mỗi đội có một đèn bấm, khi mỗi câu hỏi đưa ra thì các đội bấm đèn để dành quyền
trả lời. Nếu đội nào bấm đèn sớm nhất thì đội đó dành quyền trả lời đầu tiên. Nếu trả lời
không chính xác thì cơ hội đó dành cho hai đội còn lại. Cả 3 đội không trả lời được, câu trả
lời sẽ dành cho khán giả. (Trước khi vào phần thi chính dành cho 3 đội, người dẫn chương
trình tạo không khí cổ vũ từ phía khán giả dành cho 3 đội).
4. Ba đội thực hiện phần thi thứ nhất:
MÔN TIẾNG VIỆT
Câu1: Mỗi một dữ kiện, người dẫn chương trình đưa cách nhau 10 giây, nếu trả
lờiđược ở dữ kiện thứ nhất được 30 điểm, ở dữ kiện thứ hai được 20 điểm, ở dữ kiện thứ ba
được 10 điểm.
7
TÌM MỘT CÂU TỤC NGỮ:
Dữ kiện thứ nhất: đề cao tính kiên trì
Dữ kiện thư hai: Có 8 tiếng
Dữ kiện thứ ba: Liên quan đến một đồ vật dùng để khâu vá

Đáp án: “Có công mài sắt có ngày nên kim”
Câu 2: Có 3 câu hỏi, mỗi câu được 10 điểm, nếu trả lời được 3 câu được 30 điểm.
Cho đoạn thơ sau:
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa
Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ nào? (10đ)
Hãy nêu tên tác giả của bài thơ? (10đ)
Bạn hãy trình bày bài thơ đó? (10đ)
Đáp án: Bài thơ “ Nghe thầy đọc thơ”, tác giả Trần Đăng Khoa.
Câu 3: Tìm một từ có thể điền vào tất cả các chỗ trống trong những câu thanh ngữ, tục
ngữ, danh ngôn sau:
- Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải
- Đi một ngày đàng một sàng khôn
- Thầy không tày bạn.
- đi đôi với hành.
- , nữa mãi.
Đáp án: Từ học
MÔN TOÁN
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm thế nào? Nêu một phép chia có thương
bằng số bị chia.
- Học sinh tự làm.
(Người dẫn chương trình cộng điểm phần thi môn Tiếng việt và toán).
MÔN KHOA
Hãy kể tên các nguồn nước trên trái đất?
Đáp án: Nước sông ngòi, ao hồ, nước khe, nước ngầm, nước biển.
MÔN LỊCH SỬ
Câu 1: Năm 1010 Lý Công Uẩn rời đô về Thăng Long sau đó đổi tên là Hà Nội. Em
hãy cho biết Hà Nội có tên chính thức vào năm nào?

Đáp án: Năm 1831.
8
Câu 2: Chùa Một Cột được xây dựng năm nào, ở đâu?
Đáp án: Xây dựng thời Lý ở Thăng Long (nay là Hà Nội).
MÔN TIẾNG ANH
Em hãy cho biết giữa hai từ “ Hour và O’clock” có sự khác nhau và giống nhau như
thế nào?
Đáp án: * Giống nhau: Cùng để nói về thời gian
* Khác nhau: Hour chỉ một khoảng thời gian (VD: Hết 5 giờ)
- O’clock chỉ thời gian cụ thể (VD: 8.30)
MÔN HÁT NHẠC
Nghe nhạc đoán tên bài hát và nói rõ bài hát này thuộc dân ca vùng nào? Hãy trình
bày một trong các bài hát mà đội chơi đoán được.
Đáp án: +Bài: “Ngày mùa vui” - Dân ca Thái
+ Bài: “ Quê hương tươi đẹp” – Dân ca Nùng
+ Bài: “Cò lả” – Dân ca Bắc bộ.
MÔN MỸ THUẬT
Trong vòng 5 phút các đội chơi vẽ xong bức tranh trên bảng phooc với chủ đề:
“THẦY CÔ VÀ MÁI TRUỜNG”.
(Các đội thi vẽ trên nền nhạc bài “Những bông hoa, những bài ca” )
5. Kết thúc phần thi dành cho 3 đội, trong khi chờ đợi BGK đánh giá, tiếp đến là
phần chơi dành cho khán giả.
1. Trò chơi 1: Gắn biển báo an toàn giao thông (Thi tiếp sức)
Cách chơi: Gọi 14 em chia thành hai đội xếp thành 2 hàng dọc, khi có hiệu lệnh chơi,
em đứng đầu lên gắn trở về vị trí, tiếp đến em thứ hai ……… cho đến em cuối cùng.
 Kết thúc trò chơi: Công bố dành chiến thắng và trao phần thưởng.
2. Trò chơi 2: Trò chơi âm nhạc mang tên: Gắn tên bài hát đúng với dân ca các miền
(Mỗi đội 5 em).
Cách chơi: Hai đội xếp thành hai hàng dọc, em đứng đầu lên gắn trở về vị trí, tiếp đén
em thứ 2……….cho đến em cuối cùng.

Đáp án: + Lý cây xanh – Dân ca Nam Bộ
+ Ru em – Dân ca Xê Đăng
+Trống cơm – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
+ Cò lả - Dân ca Bác bộ
+ Quê hương tươi đẹp – Dân ca Nùng
* Kết thúc trò chơi: Công bố dành chiến thắng và trao phần thưởng
9
6. Tổng kết hội thi: Người dẫn chương trình tổng kết điểm của BGK của các đội chơi,
mời đại biểu về dự phát biểu ý kiến và trao thưởng cho các đội chơi.
3.2. Hình thức: “Hái hoa dân chủ”
Với hình thức này giúp các em học sinh trong toàn liên đội được tham gia. Qua trò
chơi các em được rèn luyện về phản xạ và khả năng tư duy cao.
3.2.1. Cách thức tổ chức:
Câu hỏi được đưa ra về các lĩnh vực: Tìm hiểu sự kiện, âm nhạc, giáo dục truyền
thống, tấm gương tiêu biểu……từ dễ đến khó phù hợp với 5 khối và được gắn vào những
bông hoa theo màu sắc từ khối 1 đến khối 5 gắn trên 2 cây Ngũ Gia Bì của sân khấu.
Khối 1: Hoa màu trắng
Khối 2: Hoa màu hồng
Khối 3: Hoa màu đỏ
Khối 4: Hoa màu vàng
Khối 5: Hoa màu xanh
Học sinh lên hái hoa, nếu trả lời đúng được nhận phần thưởng của ban tổ chức.(quyển
vở, bút chì, thước kẻ .v.v). Nếu trả lời sai bạn khác sẽ dành quyền trả lời.
3.2.3. Ví dụ cụ thể:
Chủ điểm tháng 5 : Tự hào truyền thống Đội.
a) Mục đích:
Thông qua cuộc chơi gúp các em có những hiểu biết về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí
Minh. Thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào đối với các anh hùng nhỏ tuổi. Từ đó các em phấn
đấu học tập, rèn luyện để trở thành Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
b) Chuẩn bị:

+ Giấy màu cắt thành hoa.
+ Hệ thống câu hỏi về chủ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Trang trí cây hoa.
+ Đàn
c) Nội dung câu hỏi:
1. Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày, tháng năm nào? (15/5/1941).
2. Em hãy cho biết người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh? (Nông
Văn Dền hay còn gọi là Kim Đồng).
3.Con hãy điền 2 từ còn lại vào câu thơ sau:
“ Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương ………” (Nhi đồng)
10
4. Con hãy nghe 1 đoạn nhạc sau và cho biết tên bài hát đó. Con thể hiện bài hát cho
các bạn cùng nghe.
(Giáo viên nhạc đánh bài: “Nhanh bước nhanh nhi đồng”)
5. Với 2 câu thơ sau, con hãy đoán xem tên người anh hùng nhỏ tuổi này là ai?
“ Giữa rừng Việt Bác chiến khu
Ai làm liên lạc giấu thư tài tình” (Anh Kim Đồng)
6. Thật dũng cảm, mưu trí, gan dạ khi một mình đốt kho xăng của địch. Anh là ngọn
đuốc sống của Thành phố mang tên Bác. Con cho biết tên anh là gì? (Anh Lê Văn Tám).
7. Con hãy hát bài: “Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh” sáng tác của nhạc sĩ
Phong Nhã.
8. Con Cho biết Anh Kim Đồng hy sinh trong hoàn cảnh nào?
(Tóm tắt: Một lần đi liên lạc, anh phát hiện ổ phục kích của địch gần nơi có bộ đội
của ta. Vì sợ chúng phát hiện nên anh đã đánh lạc hướng để bọn chúng nổ súng về phía
mình, nghe tiếng súng bộ đội ta đã trốn thoát nhưng anh Kim Đồng đã anh dũng hy sinh,
lúc đó anh vừa tròn 14 tuổi).
9. Con hãy cho biết tên người anh hùng đã hy sinh thân mình cứu hai em nhỏ giữa làn
bom đạn của địch? (Anh Nguyễn Bá Ngọc).
10. Con hãy nêu những lần đổi tên của Đội?

(Năm 1941: Đội mang tên Đội nhi đồng cứu quốc.
Năm 1952: Đội mang tên Đội thiếu nhi tháng 8
Năm 1956: Đội mang tên Đội TNTP.
Năm 1770 đến nay: Đội mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh).
3.3. Hình thức: “Trò chơi ô chữ”:
Đây là hình thức luôn thu hút các em tham gia nhiệt tình nhất. Ở hình thức này các em
học sinh tham gia tìm hiểu những ô chữ kỳ diệu theo từng chủ điểm giúp các em rèn luyện
khả năng tư duy, óc phán đoán khi tìm tiếng, từ. Từ đó các em được lĩnh hội, bổ sung thêm
nhiều kiến thức trong học tập.
3.3.1. Cách thức tổ chức:
* Đoán từ hàng ngang ra từ hàng dọc.
* Đoán từ hàng ngang tìm từ chìa khoá.
Với mỗi câu trả lời đúng từ hàng ngang, các em sẽ được nhận phần thưởng là 1 quyển
vở, (thước kẻ, bút chì, cục tẩy…) tìm ra chìa khoá (hay từ hàng dọc) sẽ được nhận phần
thưởng là 2 quyển vở.
3.3.2. Đồ dùng phục vụ:
11
Bảng di động được kẻ ô sẵn theo nội dung câu hỏi hàng ngang và hàng dọc, phấn màu
để điền chữ (Phấn mầu trắng hàng ngang, Phấn màu đỏ chữ hàng dọc)
3.3.3. Ví dụ cụ thể:
Chủ điểm tháng 5 – Mừng sinh nhật Bác.
a) Mục đích: Giúp các em hiểu sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Tự hào
là cháu ngoan của Bác, các em phấn đấu rèn luyện, học tập tốt để troẻ thành Đội viên tốt,
cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của đất nước.
b) Chuẩn bị:
* Bảng di động
* Phấn màu đỏ để ghi từ hàng dọc.
* Phấn màu trắng để ghi chữ cái hàng ngang.
* ảnh chụp: Chân dung Bác, cảng Bến Nhà Rồng.
c) Nội dung ô chữ:

* Ô chữ:
(1) V Ă N B A
(2) K I Ế P B Ạ C
(3) K I M Đ Ồ N G
(4) N H Ư N G U Y Ệ T
(5) H Ồ Q U A N G
(6) H A I B À T R Ư N G
(7) T R À N G A N
(8) H Ồ N G
(9) N G Ô Q U Y Ề N
(10) H À N G N G A N G

* Gợi ý tìm từ:
Hàng ngang thứ 1: (Từ gồm 5 chữ cái): Tên Bác Hồ ghi trong sổ lương ngày 5/6/1911
trên con tàu La – tút –sơ - Tơ - rê – vin của Pháp.
VĂN BA  xuất hiện chữ B
(Ngày 5/6/1911 Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước và trên con tàu La – tút –sơ - Tơ
- rê – vin của Pháp Bác đã lấy tên là Văn Ba).
12
Hàng ngang thứ 2: (Từ gồm 7 chữ cái) : Nơi có đền thờ Trần Hưng Đạo tại Chí Linh –
HảI Dương.
KIẾP BẠC  xuất hiện chữ Ê
Hàng ngang thứ 3: (Từ gồm có 7 chữ cái): Người đội truởng đầu tiên của Đội TNTP
Hồ Chí Minh.
KIM ĐỒNG  xuất hiện chữ N
Hàng ngang thứ 4: (Từ gồm 7 chữ cái): Đây là tên con sông mà ngày nay có tên là
sông Cầu
NHƯ NGUYỆT  xuất hiện chữ N
Hàng ngang thứ 5: (Từ gồm 7 chữ cái): Tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng khi hoạt
động ở Trung Quốc.

HỒ QUANG  xuất hiện chữ H
Hàng ngang thứ 6: (Từ gồm 10 chữ cái) : Tên 2 nữ tướng trong cuộc khởi nghĩa chống
giặc phương Bắc xâm lược.
HAI BÀ TRƯNG  xuất hiện À
Hàng ngang thứ 7: (Từ gòm 7 chữ cái):
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người………
TRÀNG AN  xuất hiện chữ R
Hàng ngang thứ 8: (Từ gồm 4 chữ cái) : Đây là con sông còn có tên là Nhị Hà.
HỒNG  xuất hiện Ồ
Hàng ngang thứ 9: (Từ gồm 8 chữ cái) : Tên vị vua chiến thắng quân Nam Hán trên
sông Bạch Đằng.
NGÔ QUYỀN  xuất hiện N
Hàng ngang thứ 10: (Từ gồm 9 chữ cái) : Phố có số nhà 48, nơi đây vào năm 1945,
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ.
HÀNG NGANG  xuất hiện G
Các chữ xuất hiện: BẾN NHÀ RỒNG
Gợi ý từ chìa khoá: Từ gồm 3 tiếng có 10 chữ cái: Tên một bến cảng của thành phố
mang tên Bác. Nơi đây vào ngày 5/6/1911, Bác Hồ của chúng ta đã ra đi tìm đường cứu nước.
Trên đây là một số hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp của liên đội tôi, hoạt
động này đã thu hút 100% các em trong liên đội tham gia, nó tạo cho các em sự thoải mái,
không nhàm chán mà còn giúp các em chăm chỉ, hăng say, phấn đấu, rèn luyện học tập trở
thành con người phát triển toàn diện xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
13
IV. Kết quả nghiên cứu

PHẦN 3 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
1. Kết luận:
Qua một năm thực hiện đưa các hoạt động đội vào nhà trường, đặc biệt là hoạt động

ngoài giờ lên lớp, tôi thấy các em học sinh trang bị cho mình hiểu biết về truyền thống của
Đảng, Bác Hồ, về Đoàn, Đội Chương trình chính là sân chơi lành mạnh cho học sinh. Qua
đó các em phát huy được tính chủ động, sáng tạo, lĩnh hội, bổ sung thêm nhiều kiến thức mới.
Đồng thời nhằm nâng cao ý thức kỷ luật và động cơ thúc đẩy học tập cho mình.
Do vậy có thể khẳng định tổ chức đội là không thể thiếu được trong nhà trường phổ
thông. Tổ chức đội không chỉ tổ chức các hoạt động vui chơi mà tổ chức đội góp phần không
nhỏ vào phong trào học tập và phát triển toàn diện cho học sinh. Qua đó cũng khẳng định vai
trò của TPT và tổ chức đội là rất quan trọng trong nhà trường. Tổ chức đội tổ chức các hoạt
động phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý lứa tuổi của các em. Với kết quả trên cũng đã làm bớt
đi những ý nghĩ sai lệch về TPT và tổ chức đội trong nhà trường phổ thông.
2. Bài học kinh nghiệm:
* Phải luôn khẳng định tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho các em tham gia thì
vai trò người giáo viên- Tổng phụ trách rất quan trọng.
* Phải biết kết hợp với các tổ chức như: Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm (Phụ
trách chi), ban chấp hành Công Đoàn, BCH liên chi đội.
* Các hoạt động luôn thay đổi về nội dung, hình thức để các em không nhàm chán.
II. Kiến nghị
* Nhà trường: cần tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất cho hoạt động đội.
* Quận: Nâng cao vai trò Tổng phụ trách và tổ chức Đội trong nhà trường.
* Hội Đồng Đội Thành phố: Trang bị thêm cho tổ chức Đội cơ sở vật chất, các tài liệu
có liên quan về lịc sử, xã hội và tự nhiên.
14
* Trường Đội: Cần tổ chức nhiều hơn nữa các mô hình sinh hoạt ngoài giờ lên lớp
phục vụ mục đích “ Học mà vui - Vui mà học” trong học sinh. Từ đó giúp cho giáo viên –
Tổng phụ trách có điều kiện nghiên cứu, học hỏi tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm cho
bản thân cũng như tổ chức hoạt động Đội của liên đội mình ngày càng đạt hiệu quả cao.
…………., ngày … tháng … năm 20…
Người viết
15

×