Tải bản đầy đủ (.doc) (142 trang)

Giáo án ngữ văn lớp 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (977.56 KB, 142 trang )

Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
Tiết 55 + 56 : V CHNG A PH
(Trớch)
Tụ Hoi
A. Mc tiờu bi hc:
I> Mc cn t: Giỳp hc sinh hiu c:
- Giỏ tr nhõn vn ca tỏc phm: s khng nh, ngi ca v p tõm hn ca ngi dõn lao
ng min nỳi Tõy Bc
- Nhng c sc v ngh thut ca tỏc phm.
- Bi dng tỡnh yờu thng con ngi
II> Trng tõm kin thc, k nng:
1. Kin thc:
- Hiu c cuc sng c cc, ti tm ca ng bo cỏc dõn tc thiu s vựng cao di
ỏch ỏp bc ca thc dõn v chỳa t thng tr, quỏ trỡnh ngi dõn cỏc dõn tc thiu s tng
bc giỏc ng cỏch mng v vựng lờn t gii phúng i mỡnh, i theo ting gi ca ng.
- Nhng úng gúp ca nh vn trong ngh thut khc ha tớnh cỏch nhõn vt,s tinh t
trong din t th gii ni tõm, phong tc tp quỏn ngi Mèo, li vn tinh t, y cht th
2. K nng:
- Cú k nng c hiu tỏc phm t s
II. Phng tin thc hin:
- SGK, SGV,
- Ti liu, Cụng c: tranh nh minh ha
III. Cỏch thc tin hnh:
Kt hp nhiu phng phỏp: m thoi (Phỏt vn phỏt hin ,lớ gii minh ho tỡm tũi, i
chiu), trao i tho lun, din ging
IV.Tin trỡnh bi dy:
1. n nh, kim tra s s:
2. Kim tra bi c:
Giỏ tr ni dung v ngh thut ca on trớch Nhng ngy u ca nc Vit Nam mi?
3. Bi mi:


HOT NG CA GV V HS NI DUNG BI HC
Tiết 55 :
* Hot ng 1: Hng dn HS
tỡm hiu chung.
- Thao tỏc 1: Hng dn HS tỡm
hiu tỏc gi
+ GV: Nờu nhng nột chớnh v tỏc
gi?
I- Tỡm hiu chung:
1. Tỏc gi:
- Tụ Hoi tờn khai sinh l Nguyn Sen, sinh nm
1920.
- Quờ ni Thanh Oai, H ụng (nay l H Tõy)
nhng sinh ra v ln lờn quờ ngoi: lng Ngha ụ,
huyn T Liờm, ph Hoi c, tnh H ụng (nay l
phng Ngha ụ, qun Cu Giy H Ni).
- Vit vn t trc cỏch mng, ni ting vi truyn
ng thoi D mốn phiờu lu kớ.
- L nh vn ln, sỏng tỏc nhiu th loi. S lng
tỏc phm t k lc trong nn vn hc Vit Nam hin
i.
- Sỏng tỏc thiờn v din t nhng s tht i
thng: Vit vn l mt quỏ trỡnh u tranh núi
ra s tht. ó l s tht thỡ khụng tm thng, cho dự
phi p v nhng thn tng trong lũng ngi

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 1
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
- Thao tỏc 2: Hng dn HS tỡm

hiu tỏc phm
+ GV: Nờu xut x tỏc phm?
+ GV: Hng dn hc sinh tỡm
hiu ct truyn
* Hot ng 3: Hng dn HS
c hiu vn bn.
- Thao tỏc 1: Hng dn HS tỡm
hiu nhõn vt M.
+ GV: c on vn gii thiu s
xut hin ca nhõn vt M?
+ GV: Qua s xut hin ca M,
em cm nhn ban u nh th no
v M?
+ GV: Nhn xột v cỏch gii thiu
nhõn vt ca Tụ Hoi?
+ GV: Trc khi lm dõu cho nh
thng lớ Pỏ Tra, M l cụ gỏi cú gỡ
c bit?
+ HS: Tỡm chi tit M rt p, rt
ti hoa, rt t trng.
c.
- Cú vn hiu bit sõu sc, phong phỳ v phong
tc, tp quỏn ca nhiu vựng khỏc nhau.
- Li trn thut rt húm hnh, sinh ng nh vn t
vng giu cú, phn ln l bỡnh dõn v thụng tc
nhng nh s dng c a nờn y ma lc v mang
sc mnh lay chuyn tõm t.
2. Vn bn:
a. Xut x v hũan cnh sỏng tỏc:
- In trong tp Truyn Tõy Bc c tng gii nht

gii thng Hi vn ngh Vit Nam 1954-1955
- Hon cnh sỏng tỏc: Trong chuyn i thc t cựng
b i vo gii phúng Tõy Bc nm 1952.
b. Túm tt:
- M, mt cụ gỏi xinh p, yờu i, cú khỏt vng t
do, hnh phỳc b bt v lm con dõu gt n cho nh
Thng lớ Pỏ Tra.
- Lỳc u M phn khỏng nhng dn dn tr nờn tờ
lit, ch "lựi li nh con rựa nuụi trong xú ca".
- ờm tỡnh mựa xuõn n, M mun i chi nhng
b A S (chng M) trúi ng vo ct nh.
- A Ph ỏnh A S nờn nờn ó b bt, b pht v v
tr thnh k tr n cho nh Thng lớ.
- Khụng may h v mt 1 con bũ, A Ph ó b
ỏnh, b trúi ng vo cc n gn cht.
- M ó ct dõy trúi cho A Ph, 2 ngi chy trn
n Phing Sa.
- M v A Ph c giỏc ng, tr thnh du kớch
II. c - hiu vn bn:
1. Nhõn vt M:
a. S xut hin ca M:
- Hỡnh nh: Mt cụ con gỏi ngi quay si gai bờn
tng ỏ trc ca, cnh tu nga.
Mt cụ gỏi l loi, õm thm nh ln vo cỏc vt vụ
tri vụ giỏc: cỏi quay si, tu nga, tng ỏ
- Lỳc no cng vy, dự quay si, thỏi c nga, dt
vi, ch ci hay i cừng nc di khe sui, cụ y
cng cỳi mt, mt bun ri ri
Lỳc no cng cỳi u nhn nhc v luụn u bun
=> Cỏch gii thiu nhõn vt n tng dn dt vo

trỡnh tỡm hiu s phn nhõn vt.
b. Cuc i cc nhc, kh au ca M:
* Trc khi lm dõu gt n nh thng lớ Pỏ Tra:
- L cụ gỏi tr p, cú ti thi sỏo: Trai n ng
nhn c chõn vỏch u buụng M, M thi sỏo
gii, M un chic lỏ trờn mụi, thi lỏ cng hay nh
thi sỏo. Cú bit bao nhiờu ngi mờ, ngy ờm ó
thi sỏo i theo M

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 2
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Vỡ sao M v lm dõu nh
thng lớ Pỏ Tra?
+ GV: Vỡ sao b M ó qua i m
M khụng n lỏ ngún t t?
+ GV: Bỡnh ging
+ GV: Ban u, M cú nhng phn
khỏng gỡ?
+ GV: c on vn th hin ni
cc kh ca M?
+ GV: c on vn th hin ni
au v tinh thn ca M?
+ GV: Thỏi ca M lỳc ny nh
th no?
Tiết 56 :
+ GV: c on vn miờu t cnh
mựa xuõn?
- L ngi con hiu tho, t trng: Con nay ó bit
cuc nng lm ngụ, con phi lm nng ngụ gi

n thay cho b. B ng bỏn con cho nh giu
*Khi v lm dõu nh thng lớ:
- Nguyờn nhõn: Vỡ mún n truyn kip b m vay
gia ỡnh nh thng lớ Pỏ Tra nờn M b bt v lm
dõu gt n
M l con n ng thi cng l con dõu nờn s
phn ó trúi buc M n lỳc tn i.
- Lỳc u: M phn khỏng quyt lit.
+ Cú n hng my thỏng, ờm no M cng
khúc
+ M tớnh chuyn n lỏ ngún tỡm s giải thoỏt.
+ Vỡ lũng hiu tho nờn phi nộn ni au riờng,
quay tr li nh thng lớ.
- Nhng ngy lm dõu:
+ B vt kit sc lao ng:
Tt xong thỡ lờn nỳi hỏi thuc phin, gia mùa thỡ
git ay, xe ay, n mựa thi i nng b bp, v dự
lỳc i hỏi ci, lỳc bung ngụ, lỳc no cng gi mt bú
ay trong cỏnh tay tc thnh si
Con nga con trõu lm cũn cú lỳc, ờm nú cũn
ng gói chõn, ng nhai c, n b con gỏi nh
ny thỡ vựi vo vic lm c ờm c ngy
B bin thnh mt th cụng c lao ng l ni cc
nhc m M phi chu ng.
+ Chu ni au kh v tinh thn:
B giam cm trong cn phũng kớn mớt,cú mt chic
ca s mt l vuụng bng bn tay. Lỳc no trụng ra
cng ch thy trng trng, khụng bit l sng hay
l nng
Sng vi trng thỏi gn nh ó cht.

- Thỏi ca M:
+ lõu trong cỏi kh, M cng quen ri.
+ Bõy gi M tng mỡnh cng l con trõu, cng l
con nga () nga ch bit n c, bit i lm m
thụi
+ Mi ngy M khụng núi, lựi li nh con rựa nuụi
trong xú ca.
=> Sng tm ti, nhn nhc, au kh, tờ lit v tinh
thn, buụng xuụi theo s phn.
c. Sc sng tim tng ca M:
* Cnh mựa xuõn:
- Hng Ngi nm y n tt gia lỳc giú thi vo c
gianh vng ng, giú v rột tt d di. Nhng trong
cỏc lng Mốo , nhng chic vỏy hoa ó em ra
phi trờn mm ỏ xũe nh nhng con bm sc s
- ỏm tr i tt, chi quay ci m trờn sõn chi

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 3
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Cnh thiờn nhiờn vo xuõn
cú nh hng gỡ n nhõn vt M?
+ GV: Tõm trng M lỳc ung ru
trong ờm mựa xuõn nh th no?
Nhn xột v iu ú?
+ GV: Tõm trng M lỳc nghe ting
sỏo gi bn ờm tỡnh mựa xuõn?
Bỡnh lun?
+ GV: Lỳc ú, M cú ý ngh gỡ?
+ GV: Ting sỏo cú ý ngha gỡ?

+ GV: Nhng sc sụi trong tõm
hn ó thụi thỳc M cú nhng hnh
ng gỡ?
trc nh
- M nghe ting sỏo gi bn vng li thit tha, bi
hi. M ngi nhm bi hỏt ca ngi ang thi:
My cú con trai con gỏi ri
My i lm nng
Ta khụng cú con trai con gỏi
Ta i tỡm ngi yờu
* Tõm trng ca M trong ờm tỡnh mựa xuõn:
- Lỳc ung ru ún xuõn:
- M lộn ly h ru, c ung c tng bỏt
M ang ung cỏi ng cay ca phn i ó qua,
ung cỏi khao khỏt ca phn i cha ti. Ru lm
c th v u úc M say nhng tõm hn ó tnh li
sau bao ngy cõm nớn, m m vỡ b y a.
- Khi nghe ting sỏo gi bn:
+ Nh li nhng k nim ngt ngo ca quỏ kh: thi
sỏo, thi lỏ gii, cú bit bao ngi mờ, ngy ờm ó
thi sỏo i theo M
+ M thy phi phi tr li, trong lũng t nhiờn
vui sng nh nhng ờm Tt ngy trc M
mun i chi
+ M cú ý ngh l lựng m rt chõn thc:
Nu cú nm lỏ ngún trong tay lỳc ny, M s n cho
cht ngay ch khụng bun nh li na. Nh li ch
thy nc mt a ra
M ó ý thc c tỡnh cnh au xút ca mỡnh.
+ Trong u M vn ang rp rn ting sỏo:

Anh nộm Pao, em khụng bt
Em khụng yờu qu Pao ri ri.
Ting sỏo biu tng cho khỏt vng tỡnh yờu t
do ó thi bựng lờn ngn la tõm hn M
+ Nhng sc sụi trong tõm hn ó thụi thỳc M cú
nhng hnh ng:
Ly ng m sn mt ming b thờm vo a
du
M mun thp sỏng lờn cn phũng vn by lõu ch
l búng ti, thp ỏnh sỏng cho cuc i tm ti ca
mỡnh.
Qun li túc, vi tay ly cỏi vỏy hoa vt
phớa trong vỏch
M mun c i chi xuõn, quờn hn s cú mt
ca A S.
- Khi b A S trúi ng:
+ Trong búng ti, M ng im lng, nh khụng
bit mỡnh ang b trúi. Hi ri cũn nng nn, M
vn nghe ting sỏo a M i theo nhng cuc chi,
nhng ỏm chi
Quờn hn mỡnh ang b trúi, vn th hn theo

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 4
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Tõm trng M khi b A S
trúi ng trong ờm mựa xuõn di
bin nh th no? Bỡnh lun?
+ GV: c on vn th hin tõm
trng M lỳc thy A Ph trúi ng

trong ờm? Bỡnh lun?
+ GV: Nguyờn nhõn no ó khin
M cú hnh ng ct dõy trúi cho A
Ph?
nhng cuc chi, nhng ting sỏo gi bn tỡnh tha
thit bờn tai.
+ M vựng bc i. Nhng tay chõn au khụng
ca c
Khỏt vng i chi xuõn ó b chn ng.
+ M nớn khúc, M li bi hi (). Lỳc li nng
nn tha thit nh (). M lỳc mờ lỳc tnh
Tụ Hoi t s hi sinh ca M vo tỡnh hung bi
kch: khỏt vng mónh lit hin thc ph phng,
khin cho sc sng ca M cng thờm mónh lit.
=> T tng ca nh vn:
Sc sng ca con ngi cho dự b gim p, trúi
buc nhng vn luụn õm v cú c hi l bựng lờn.
* Tõm trng v hnh ng ca M khi thy A Ph
b trúi ng:
- Lỳc u, khi chng kin cnh thy A Ph b trúi
my ngy ờm: Nhng M vn thn nhiờn thi la
h tay
Du n ca s tờ lit tinh thn.
- Khi nhỡn thy mt dũng nc mt lp lỏnh bũ
xung hai hừm mỏ ó xỏm en li ca A Ph: M
thc tnh dn.
+ M cht nh li ờm nm trc A S trúi M,
Nhiu ln khúc, nc mt chy xung ming,
xung c, khụng bit lau i c
Nh li mỡnh, nhn ra mỡnh v xút xa cho mỡnh.

+ Nh ti cnh: Ngi n b i trc cng bi trúi
n cht
Thng ngi, thng mỡnh.
+ Nhn thc c ti ỏc ca nh thng lớ: Tri i
nú bt trúi ng ngi ta n cht. Chỳng nú tht
c ỏc
+ Thng cm cho A Ph: C chng ch ờm mai
l ngi kia cht, cht au, cht úi, cht rột
T lnh lựng thng cm, dn dn M nhn ra ni
au kh ca mỡnh v ca ngi khỏc.
+ M lo s ht hong, tng tng khi A Ph ó trn
c: lỳc y b con s bo l M ci trúi cho nú,
M lin phi trúi thay vo y, M phi cht trờn cỏi
cc y
Ni s nh tip thờm sc mnh cho M i n
hnh ng.
- Liu lnh hnh ng: ct dõy mõy cu A Ph
M rún rộn bc li M rỳt con dao nh ct lỳa,
ct nỳt dõy mõy
Hnh ng bt ng nhng hp lớ: M dỏm hi sinh
vỡ cha m, dỏm n lỏ ngún t t nờn cng dỏm cu
ngi.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 5
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Vỡ sao M chy cựng A
Ph?
+ GV: Giỏ tr nhõn o c th
hin nhõn vt M m Tụ Hoi mun

nờu lờn l gỡ?
- Thao tỏc 2: Hng dn tỡm hiu
nhõn vt A Ph.
+ GV: Vỡ sao núi A Ph l nhõn
vt cú s phn c bit?
+ GV: Nhõn vt A Ph cú nhng
tớnh cỏch c bit no? c on
vn miờu t cnh A Ph ỏnh A
S?
+ GV: Khi tr thnh ngi lm
cụng gt n, tớnh cỏch ca A Ph
nh th no? Cú thay i so vi
trc kia hay khụng?
+ GV: Tớnh cỏch ca A Ph cũn
c bc l nhng chi tit no?
+ M ng lng trong búng ti. Ri M cng vt
chy ra
L hnh ng tt yu: ú l con ng gii thoỏt
duy nht, cu ngi cng l t cu mỡnh.
=> Ti nng ca nh vn trong miờu t tõm lớ nhõn
vt: Din bin tõm lớ tinh t c miờu t t ni tõm
n hnh ng.
=> Giỏ tr nhõn o sõu sc:
+ Khi sc sng tim tng trong con ngi c hi
sinh thỡ nú l ngn la khụng th dp tt.
+ Nú tt yu chuyn thnh hnh ng phn khỏng
tỏo bo, chng li mi s ch p, lng nhc cu
cuc i mỡnh.
2. Nhõn vt A Ph:
a. S phn c bit ca A Ph:

- T nh m cụi cha m, khụng ngi thõn thớch,
sng sút qua nn dch
- Lm thuờ, lm mn, nghốo n ni khụng th ly
c v vỡ tc l ci xin
- 10 tui b bt em bỏn i ly thúc ca ngi Thỏi,
sau ú trn thúat v lu lc n Hng Ngi.
- Tr thnh chng trai khe mnh, thỏo vỏt, thụng
minh:
chy nhanh nh nga, bit ỳc li cy, bit c
cuc, li cy gii v i sn bũ tút rt bo
- Nhiu cụ gỏi m c c ly A Ph lm chng:
a no c A Ph cỳng bng c con trõu tt
trong nh, chng my lỳc m giu
- Nhng A ph vn rt nghốo, khụng ly ni v vỡ
phộp lng v tc l ci xin ngt nghốo.
b. Tớnh cỏch c bit ca A Ph :
- Gan gúc t bộ: A Ph mi mi tui, nhng A
Ph gan bng, khụng chu di cỏnh ng thp,
A Ph trn lờn nỳi lc n Hng Ngi
- Ln lờn: dỏm ỏnh con quan, sn sng trng tr k
ỏc: Mt ngi to ln chy vt ra vung tay nộm con
quay rt to vo mt A S (). Nú va kp bng tay
lờn. A Ph ó xc ti, nm cỏi vũng c, kộo dp u
xung, xộ vai ỏo, ỏnh ti tp
Hng lot cỏc ng t cho thy sc mnh v tớnh
cỏch ca A Ph, khụng quan tõm n hu qu s xy
ra.
- Khi tr thnh ngi lm cụng gt n:
+ A Ph vn l con ngi t do: bụn ba rong rui
ngoi gũ ngoi rng, lm tt c mi th nh trc

õy.
+ Khụng s cng quyn, k ỏc:
mt bũ, im nhiờn vỏc na con bũ h n

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 6
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Nhn xột v ngh thut th
hin nhõn vt A Ph ca Tụ Hoi?
- Thao tỏc 3: Tỡm hiu ngh thut
ca tỏc phm
+ GV: Nờu nhng nột c sc v
ngh thut ca tỏc phm ?
+ HS: Tho lun theo nhúm bn
trong 5 phỳt v c i din tr li.
+ GV: Ghi nhn cỏc ý kin v cht
li theo ỏp ỏn.
* Hot ng 3: Hng dn hc
sinh tng kt.
- Thao tỏc 1: Tng kt ni dung.
+ GV: Nờu giỏ tr ni dung tỏc
phm?
d v v núi chuyn i bt h mt cỏch thn
nhiờn, im nhiờn cói li thng lớ Pỏ Tra.
Lng lng i ly cc v dõy mõy ngi ta
trúi ng mỡnh.
Khụng s cỏi uy ca bt c ai, khụng s c cỏi
cht.
- B trúi vo ct, A Ph nhai t hai vũng dõy mõy
nh trn thoỏt

Tinh thn phn khỏng l c s cho vic giỏc ng
Cỏch mng nhanh chúng sau ny.
Ngh thut xõy dng nhõn vt rt c trng:
- Nột khỏc nhau gia hai nhõn vt:
+ M: c khc ha vi sc sng tim tng bờn
trong tõm hn.
+ A Ph: c nhỡn t bờn ngoi, tớnh cỏch c
bc l hnh ng, v p hin lờn qua s gan gúc,
tỏo bo, mnh m.
- Nột ging nhau:
+ Tớnh cỏch ca nhng ngi dõn lao ng min
nỳi
M: B ngoi lng l, õm thm, nhn nhc
nhng bờn trong luụn sụi ni, ham sng, khao
khỏt t do v hnh phỳc.
A Ph: Tỏo bo, gan gúc m cht phỏc, t tin.
+ C hai: l nn nhõn ca bn chỳa t, quan li tn
bo nhng trong h tim n sc mnh phn khỏng
mónh lit.
3. Ngh thut:
- Khc ha nhõn vt: sng ng v chõn thc.
- Miờu t tõm lớ nhõn vt: sinh ng, c sc (din
bin tõm trng ca M trong ờm tỡnh mựa xuõn v
em M ct dõy trúi cho A Ph).
- Quan sỏt, tỡm tũi: Cú nhng phỏt hin mi l trong
phong tc, tp quỏn (tc ci v, trỡnh ma, ỏnh
nhau, x kin, p ng, ờm tỡnh mựa xuõn, cnh
ung ru ngy tt).
- Ngh thut k chuyn: uyn chuyn, linh hot,
mang phong cỏch truyn thng nhng y sỏng to

(k theo trỡnh t thi gian nhng cú an xen hi c,
vn dng k thut ng hin ca in nh .).
- Ngụn ng: gin d, phong phỳ, y sỏng to, mang
bn sc riờng.
- Ging iu: tr tỡnh, lụi cun ngi c.
III. Tng kt:
1. Ch :
Giỏ tr hin thc, nhõn o sõu sc.
- Cm thụng sõu sc vi ni kh vt cht v ni au
tinh thn ca cỏc nhõn vt M v A ph di ch

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 7
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
- Thao tỏc 2: Tng kt ngh
thut.
+ GV: Nờu giỏ tr ngh thut ni
bt ca tỏc phm?
thng tr ca phong kin min nỳi.
- Khỏm phỏ sc mnh tim n ca nhng nn nhõn:
nim khỏt khao hnh phỳc, t do v kh nng vựng
dy t gii phúng.
2. Ngh thut:
Ghi nh, SGK
1. Cng c:
- Giỏ tr nhõn o tỏc phm.
- Giỏ tr ngh thut ca tỏc phm.
2. Dn dũ:
- Hc thuc lun im v sc sng tim tng ca M .
- Chun b bi tp Nhõn vt giao tip./.Tiết 57+58 : VIT BI LM VN S 5 : NGH LUN VN HC
I. Mc tiờu bi hc:Giỳp HS:
- Cng c v nõng cao trỡnh đ lm vn ngh lun v cỏc mt: xỏc nh , lp dn ý,
din t.
- Vit c bi vn ngh lun vn hc th hin ý kin ca mỡnh mt cỏch rừ rng,
mch lc, cú sc thuyt phc.
II. Phng phỏp v phng tin dy hc:
1. Phng phỏp dy hc:
Bi hc tp trung vo ngh lun mt vn vn hc. Lu ý HS ụn li nhng tri thc v
ngh lun, v thao tỏc lp lun, HS bit cỏch lp lun mt cỏch cht ch, nờu lun im
rừ rng, dn chng thuyt phc,hp dn.
2. Phng tin dy hc:
SGK, GA,
III. Ni dung, tin trỡnh lờn lp:
1. n nh, kim tra s s lp.
2. Ra lm vn cho HS: GV cú th vn dng theo bi trong SGK hoc t ra
cho phự hp vi i tng hc sinh.
Đề bài : V hỡnh tng súng trong bi th Súng ca Xuõn Qunh. Nờu cm nhn v
v p tõm hn ngi ph n trong tỡnh yờu qua hỡnh tng ny
Gi ý:
Yờu cu hc sinh trỡnh by c nhng ý chớnh sau:
1. V hỡnh tng súng:
- Súng l hỡnh tng trung tõm ca bi th v l mt hỡnh tng n d. Cựng vi hỡnh
tng em (hai hỡnh tng ny song hnh sut tỏc phm), súng th hin nhng trng thỏi,
quy lut riờng ca tỡnh yờu cựng v p tõm hn ngi ph n rt truyn thng m rt hin
i.
- Súng cú nhiu i cc nh tỡnh yờu cú nhiu cung bc, trng thỏi v nh tõm hn ngi
ph n cú nhng mt mõu thun m thng nht

- Hnh trỡnh ca súng tỡm ti bin khi nh hnh trỡnh ca tỡnh yờu hng v cỏi vụ biờn,

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 8
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
tuyt ớch, nh tõm hn ngi ph n khụng chu chp nhn s cht hp, tự tỳng
- im khi u bớ n ca súng ging im khi u v s mu nhim, khú nm bt ca
tỡnh yờu
- Súng luụn vn ng nh tỡnh yờu gn lin vi nhng khỏt khao, trn tr khụng yờn, nh
ngi ph n khi yờu luụn da dit nh nhung, cn co c vng v mt tỡnh yờu vng bn,
chung thy vi kiu giói by tỡnh cm bc trc nh Lũng em nh n anh/ C trong m
cũn
thc ).
- Súng l hin tng thiờn nhiờn vnh cu nh tỡnh yờu l khỏt vng muụn i ca con
ngi, trc ht l ngi ph n (nhõn vt tr tỡnh) mun dõng hin c cuc i cho mt
tỡnh yờu ớch thc
2. Nờu cm nhn v v p tõm hn ngi ph n trong tỡnh yờu qua hỡnh tng súng
- Trc ht, hỡnh tng súng cho ta thy c nhng nột p truyn thng ca ngi ph
n trong tỡnh yờu: tht m thm, du dng, tht hn hu d thng, tht chung thy.
- Hỡnh tng súng cng th hin c nột p hin i ca ngi ph n trong tỡnh yờu: tỏo
bo, mónh lit, dỏm vt qua mi tr ngi gi gỡn hnh phỳc, dự cú php phng trc
cỏi vụ tn ca thi gian, nhng vn vng tin vo sc mnh ca tỡnh yờu ./.
Tuần 21.
Kí duyệt của Tổ tr ởng Cm :
Ngày 4 tháng 1 năm 2011 .

Lê Văn Thanh .
Kí duyệt của ban giám hiệu NT :
T iết 59 + 60 tiếng việt : NHN VT GIAO TIP
A. Mc tiờu bi hc:

- Nm chc khỏi nim nhõn vt giao tip vi nhng c im v v th xó hi, quan h thõn
s ca h i vi nhau, cng nhng c im khỏc chi phi ni dung v hỡnh thc li núi
ca cỏc nhõn vt trong ot ng giao tip.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 9
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
- Nõng cao nng lc giao tip ca bn thõn v cú th xỏc nh c chin lc giao tip
trong nhng ng cnh nht nh.
B. Phng tin thc hin: SGK, SGV,Thit k bi hc
C. cỏch thc tin hnh
Gi ý tr li cõu hi, tho lun ; hng dn lm bi tp thc hnh.
D.Tin trỡnh dy hc
1. Kim tra bi c:
- Túm tt ni dung tỏc phm.
- Phõn tớch s phn ti nhc ca nhõn vt M.
- S phn khỏng v hi sinh ca M c th hin trong nhng hon cnh no?
- Phõn tớch cnh tng M ci trúi cho A Ph?
- Giỏ tr nhõn o tỏc phm.
- Giỏ tr ngh thut ca tỏc phm.
2. Bi mi:
Hot ng ca thy v trũ Ni dung cu cn t
T iết 59 :
* Hot ng 1: Phõn tớch cỏc ng
liu
- Thao tỏc 1: Tỡm hiu ng liu .
+ GV: Gi 1 HS c ng liu 1 v
cỏc yờu cu
+ GV: Hot ng giao tip trờn cú
nhng nhõn vt giao tip no?

Nhng nhõn vt ú cú c im
nh th no v la tui, gii tớnh,
tng lp xó hi?
+ GV: Cỏc nhõn vt giao tip
chuyn i vai ngi núi, vai ngi
nghe v luõn phiờn lt li ra sao?
Lt li u tiờn ca "th" hng
ti ai?
+ GV: Cỏc nhõn vt giao tip trờn
cú bỡnh ng v v th xó hi
khụng?
+ GV: Cỏc nhõn vt giao tip trờn
cú quan h xa l hay thõn tỡnh khi
bt u cuc giao tip?
+ GV: Nhng c im v v th
xó hi, quan h thõn-s, la tui,
gii tớnh, ngh nghip, chi phi
li núi ca cỏc nhõn vt nh th
no?
I. Phõn tớch ng liu:
1. Ng liu 1:
a) Hot ng giao tip trờn cú nhng nhõn vt giao
tip l: Trng, my cụ gỏi v "th".
Nhng nhõn vt ú cú c im :
- V la tui: H u l nhng ngi tr tui.
- V gii tớnh: Trng l nam, cũn li l n.
- V tng lp xó hi: H u l nhng ngi dõn
lao ng ngh úi.
b) Cỏc nhõn vt giao tip chuyn i vai ngi
núi, vai ngi nghe v luõn phiờn lt li nh sau:

- Lỳc u: Hn (Trng) l ngi núi, my cụ gỏi l
ngi nghe.
- Tip theo: My cụ gỏi l ngi núi, Trng v
"th" l ngi nghe.
- Tip theo: "Th" l ngi núi, Trng (l ch yu)
v my cụ gỏi l ngi nghe.
- Tip theo: Trng l ngi núi, "th" l ngi
nghe.
- Cui cựng: "Th" l ngi núi, Trng l ngi
nghe.
Lt li u tiờn ca "th" hng ti Trng.
c) Cỏc nhõn vt giao tip trờn:
bỡnh ng v v th xó hi (h u l nhng ngi
dõn lao ng cựng cnh ng).
d) Khi bt u cuc giao tip: cỏc nhõn vt giao
tip trờn cú quan h hon ton xa l.
e) Nhng c im v v th xó hi, quan h thõn-
s, la tui, gii tớnh, ngh nghip, chi phi li núi
ca cỏc nhõn vt khi giao tip:
- Ban u cha quen nờn ch l trờu ựa thm dũ.
- Dn dn, khi ó quen h mnh dn hn.
- Vỡ cựng la tui, bỡnh ng v v th xó hi, li

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 10
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
Hot ng ca thy v trũ Ni dung cu cn t
+ HS: Tho lun v phỏt biu t
do.
cựng cnh ng nờn cỏc nhõn vt giao tip t ra rt

sung só.
- Thao tỏc 2: Tỡm hiu ng liu 2.
+ GV: Gi 1 HS c ng liu 1 v
cỏc yờu cu
+ GV hng dn, gi ý v t chc.
+ HS tho lun v phỏt biu t do.
+ GV nhn xột, khng nh nhng
ý kin ỳng v iu chnh nhng ý
kin sai.
2. Ng liu 2:
a) Cỏc nhõn vt giao tip trong on vn: Bỏ
Kin, my b v Bỏ Kin, dõn lng v Chớ Phốo.
- Bỏ Kin núi vi mt ngi nghe trong trng
hp núi vi Chớ Phốo.
- Cũn li, khi núi vi my b v, vi dõn lng, vi
Lớ Cng, Bỏ Kin núi cho nhiu ngi nghe (cú c
Chớ Phốo).
b) V th xó hi ca Bỏ Kin vi tng ngi
nghe:
- Vi my b v: Bỏ Kin l chng (ch gia ỡnh)
nờn "quỏt".
- Vi dõn lng: Bỏ Kin l "c ln", thuc tng lp
trờn, li núi cú v tụn trng (cỏc ụng, cỏc b) nhng
thc cht l ui (V i thụi ch! Cú gỡ m xỳm li
th ny?).
- Vi Chớ Phốo: Bỏ Kin va l ụng ch c, va l
k ó y Chớ Phốo vo tự, k m lỳc ny Chớ Phốo
n "n v". Bỏ Kin va thm dũ, va d dnh va
cú v cao, coi trng.
- Vi Lớ Cng: Bỏ Kin l cha, c quỏt con

nhng thc cht cng l xoa du Chớ Phốo.
c) i vi Chớ Phốo, Bỏ Kin thc hin nhiu
chin lc giao tip:
- ui mi ngi v cụ lp Chớ Phốo.
- Dựng li núi ngt nht vut ve, mn trn Chớ.
- Nõng v th Chớ Phốo lờn ngang hng vi mỡnh
xoa du Chớ.
d) Vi chin lc giao tip nh trờn, Bỏ Kin
ó t c mc ớch v hiu qu giao tip.
- Nhng ngi nghe trong cuc hi thoi vi Bỏ
Kin u rm rp nghe theo li Bỏ Kin.
- n nh Chớ Phốo, hung hón l th m cui cựng
cng b khut phc.
* Hot ng 2: T chc rỳt ra
nhn xột
II. Nhn xột v nhõn vt giao tip trong hot
ng giao tip.
- GV: T vic tỡm hiu cỏc ng liu
trờn, rỳt ra nhng nhn xột gỡ v
nhõn vt giao tip trong hot ng
1. Trong hot ng giao tip bng ngụn ng, cỏc
nhõn vt giao tip xut hin trong vai ngi núi hoc
ngi nghe.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 11
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
Hot ng ca thy v trũ Ni dung cu cn t
giao tip?
- HS tho lun v tr li.

- GV nhn xột v túm tt nhng ni
dung c bn.
Dng núi, cỏc nhõn vt giao tip thng i vai
luõn phiờn lt li vi nhau.
Vai ngi nghe cú th gm nhiu ngi, cú trng
hp ngi nghe khụng hi ỏp li ngi núi.
2. Quan h gia cỏc nhõn vt giao tip cựng vi
nhng c im khỏc bit (tui, gii, ngh,vn sng,
vn húa, mụi trng xó hi, ) chi phi li núi (ni
dung v hỡnh thc ngụn ng).
3. Trong giao tip, cỏc nhõn vt giao tip tựy ng
cnh m la chn chin lc giao tip phự hp
t mc ớch v hiu qu.
Ti ế t 60 :
* Hot ng 3: Luyn tp III. Luyn tp:
- Thao tỏc 1: Tỡm hiu Bi tp 1
+ GV gi HS c on trớch.
+ GV gi ý, hng dn phõn tớch.
+ HS tho lun, trỡnh by.
+ GV nhn xột, nhn mnh nhng
im c bn.
1. Bi tp 1:
Anh Mch ễng Lớ
V th xó
hi
K di- nn
nhõn b bt i
xem ỏ búng.
B trờn- tha
lnh quan bt

ngi i xem ỏ
búng.
Li núi
Van xin, nhỳn
nhng (gi
ụng, ly)
Hỏch dch, quỏt
nt (xng hụ
my tao, quỏt,
cõu lnh)
- Thao tỏc 2: Tỡm hiu Bi tp 2
+ HS c on trớch.
+ GV gi ý, hng dn phõn tớch.
+ HS tho lun, trỡnh by.
+ GV nhn xột, nhn mnh nhng
im c bn.
Bi tp 2:
* on trớch gm cỏc nhõn vt giao tip:
- Viờn i sp Tõy.
- ỏm ụng.
- Quan Ton quyn Phỏp.
* Mi quan h gia c im v v th xó hi,
ngh nghip, gii tớnh, vn húa, ca cỏc nhõn vt
giao tip vi c im trong li núi ca tng ngi:
rt ng nghnh.
- Ch con gỏi: ph n nờn chỳ ý n cỏch n mc
(cỏi ỏo di), khen vi v thớch thỳ.
- Anh sinh viờn: ang hc nờn chỳ ý n vic din
thuyt, núi nh mt d oỏn chc chn.
- Bỏc cu li xe: chỳ ý ụi ng.

- Nh nho: dõn lao ng nờn chỳ ý n tng mo,
núi bng mt cõu thnh ng thõm nho.
* Kt hp vi ngụn ng l nhng c ch iu b,
cỏch núi. im chung l chõm bim, ma mai.
- Thao tỏc 3: Tỡm hiu Bi tp 3
+ GV: Quan h gia b lóo hng
xúm v ch du. iu ú chi phi
li núi v cỏch núi ca 2 ngi ra
sao?
Bi tp 3:
a) Quan h gia b lóo hng xúm v ch Du l
quan h hng xúm lỏng ging thõn tỡnh.
iu ú chi phi li núi v cỏch núi ca 2 ngi-
thõn mt:

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 12
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
Hot ng ca thy v trũ Ni dung cu cn t
+ HS tho lun, trỡnh by.
+ GV nhn xột, nhn mnh nhng
im c bn.
+ GV: Phõn tớch s tng tỏc v
hnh ng núi gia lt li ca 2
nhõn vt giao tip?
+ HS tho lun, trỡnh by.
+ GV nhn xột, nhn mnh nhng
im c bn.
+ GV: Nhn xột v nột vn húa
ỏng trõn trng qua li núi, cỏch

núi ca cỏc nhõn vt?
+ HS tho lun, trỡnh by.
+ GV nhn xột, nhn mnh nhng
im c bn.
+ B lóo: bỏc trai, anh y,
+ Ch Du: cm n, nh chỏu, c,
b) S tng tỏc v hnh ng núi gia lt li ca
2 nhõn vt giao tip: Hai nhõn vt i vai luõn phiờn
nhau.
c) Nột vn húa ỏng trõn trng qua li núi, cỏch núi
ca cỏc nhõn vt: tỡnh lng ngha xúm, ti la tt ốn
cú nhau.
V. Cng c - Dn dũ:
1. Cng c:
- Vai trũ ca nhõn vt giao tip.
- Quan h xó hi v nhng c im ca nhõn vt giao tip chi phi li núi.
- Chin lc giao tip phự hp.
2. Dn dũ:Nm vng lớ thuyt.Lm thờm cỏc bi tp phn SBT ./.
Tuần 22
Kí duyệt của Tổ tr ởng Cm :
Ngày 11 tháng 1 Năm 2011 .
Lê Văn Thanh .
Kí duyệt của ban giám hiệu NT :

.
tiết 61 + 62 - đọc văn : V NHT
Kim Lõn
A. Mc tiờu bi hc:

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 13

Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
I> Mc cn t: Giỳp HS: - Hiu c tỡnh cnh sng thờ thm ca ngi nụng dõn
trong nn úi nm 1945 v nim tin vo tng lai, s yờu thng ựm bc gia nhng con
ngi nghốo kh khi cn k cỏi cht.
- Thy c mt s nột c sc ngh thut ca tỏc phm.
II> Trng tõm kin thc, k nng:
1. Kin thc:
- Tỡnh cnh thờ thm ca ngi nụng dõn trong nn úi khng khip nm 1945 v nỡờm
khỏt khao hnh phỳc gia ỡnh, nim tin vo cuc sng, tỡnh yờu thng ựm bc gia
nhng con ngi nghốo kh ngay trờn b vc ca cỏi cht.
- Xõy dng tỡnh hung chuyn c ỏo, ngh thut k chuyn hp dn, ngh thut miờu
t tõm lớ nhn vt c sc.
2. K nng:
- Cng c, nõng cao k nng c - hiu truyn ngn hin i.
B. Cỏch thc tin hnh:
- GV tin hnh gi dy theo cỏc phng phỏp: c sỏng to, phỏt vn tỏi hin, gi
tỡm, tho lun, so sỏnh, thuyt ging.
C. Phng tin thc hin:
- SGK, SGV, thit k bi dy.
D. Tin trỡnh dy hc:
1. n nh t chc:
2. Kim tra bi c: Cõu hi: V chng A Ph
- Túm tt truyn V chng A Ph
- Phõn tớch din bin tõm lớ ca nhõn vt M trong ờm cu A Ph.
3. Bi mi:
Gii thiu bi: Phỏt xớt Nht bt nhõn dõn ta nh lỳa trng ay nờn ch trong vi thỏng
u nm 1945, t Qung Tr n Bc Kỡ, hn hai triu ng bo ta cht úi. Nh vn Kim
Lõn ó k vi ta mt cõu chuyn bi hi ó din ra trong bi cnh y
HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T

tiết 61 :
* Hot ng 1: T chc
tỡm hiu chung
- Thao tỏc 1: Tỡm hiu
chung v tỏc gi.
+ GV: Yờu cu 1 HS c
phn Tiu dn v nờu
nhng nột chớnh v nh
vn Kim Lõn.
- Thao tỏc 2: Tỡm hiu
chung v tỏc phm.
+ GV: Nờu xut x truyn
ngn V nht ?
I. Tỡm hiu chung:
1. Tỏc gi:
- Kim Lõn (1920- 2007)
- Tờn khai sinh: Nguyn Vn Ti.
- Quờ: lng Phự Lu, tnh Bc Ninh.
- Kim Lõn l cõy bỳt truyn ngn.
- Th gii ngh thut ca ụng thng l khung cnh
nụng thụn, ngi nụng dõn.
- Ngoi vit vn ụng cũn lm bỏo, din kch, úng
phim.
- Tỏc phm chớnh: Nờn v nờn chng (1955), Con chú
xu xớ (1962).
- Gii thng H Chớ Minh v vn hc ngh thut
nm 2001.
2. Tỏc phm:
a. Xut x v hon cnh sỏng tỏc:
- V nht vit nm 1955 c in trong tp

truyn ngn Con chú xu xớ (1962).
- Truyn ngn cú tin thõn l tiu thuyt "Xúm
ng c", tỏc phm vit sau CMT8 nhng cũn dang d

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 14
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Ta cú th chia b
cc nh th no?
v b mt bn tho. Sau khi ho bỡnh lp li (1954) tỏc
gi da vo ct truyn c t tờn l V nht.
b. B cc:
- on 1 : Trng a ngi v nht v nh
- on 2: K li chuyn hai ngi gp nhau v
nờn v nờn chng
- on 3: Tỡnh thng ca ngi m gi nghốo
khú i vi ụi v chng mi
- on 4: Lũng tin v s i i trong tng lai
* Hot ng 2: T chc c-
hiu vn bn
- Thao tỏc 1: í ngha nhan
V nht
+ GV: Da vo ni dung truyn,
hóy gii thớch nhan V nht?
- Thao tỏc 2: Tỡnh hung truyn
+ GV: Nờu vn : Nh vn ó
xõy dng tỡnh hung truyn nh
th no?
+ GV: Em ch ra tỡnh hung ú
c ỏo ch no?

II. c- hiu vn bn:
1. í ngha nhan V nht:
- Nhan ó thõu túm giỏ tr ni dung t tng tỏc
phm.
- Th v do nht c mt cỏch ngu nhiờn. Ngi
ta hi v, ci v, cũn õy Trng "nht" v.
Thõn phn con ngi b r rỳng nh cỏi rm, cỏi
rỏc, cú th "nht" bt kỡ õu, bt kỡ lỳc no. ú thc
cht l s khn cựng ca hon cnh.
- Gia ỡnh Trng t khi cú ngi v nht, mi
ngi tr nờn gn bú, chm lo, thu vộn cho t m ca
mỡnh.
Nhan va th hin thm cnh ca ngi dõn
trong nn úi 1945, va bc l s cu mang, ựm bc
v khỏt vng hng ti cuc sng tt hn v nim tin
ca con ngi trong cnh khn cựng.
2. Tỡnh hung truyn:
- Bc tranh m m ca nn úi:
+ Nhng ngi hnh kht: t Nam nh, Thỏi
Bỡnh ội chiu l lt bng b, dt dớu nhau lờn xanh
xỏm nh nhng búng ma v nm ngn ngang khp
lu ch
+ Khụng khớ cht chúc bao trựm: Ngi cht nh
ng r. Khụng bui sỏng no ngi trong lng i
ch, i lm ng khụng gp ba bn cỏi thõy nm
cũng queo bờn ng. Khụng khớ vn lờn mựi m thi
ca rỏc ri v mựi gõy ca xỏc ngi
+ n qu sn xỏc ngi c ln tng n nh
nhng ỏm mõy en.
S sng ang b t sỏt b vc cỏi cht

- Nn úi cũn nh hng sõu sc n cuc i, s
phn ca mi con ngi:
+ Ngi n b l v Trng hin lờn nh mt con
ma úi: ỏo qun t ti nh t a, th gy sp hn i,
trờn cỏi khuụn mt li cy xỏm xt ch cũn thy hai
con mt.
+ Chuyn t tỡnh ca h ch cũn tr tráo, l s vo
ming n: Cú n gỡ thỡ n, ch n giu.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 15
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Em cú nhn xột gỡ v tỡnh
hung truyn m tg t ra õy?
+ GV: Em hóy ch ra ch hp lớ
ú?
(Vỡ nu khụng úi khỏt thỡ lm sao
nhng ngi nh Trng ly ni
v)
- Thao tỏc 3: Din bin tõm
trng cỏc nhõn vt
+ GV: Vỡ sao th quyt nh theo
khụng Trng?
+ GV: Tớnh cỏch ca th c tg
miờu t ntn? Vỡ sao th nh vy?
+ GV: Trờn ng v biu hin
ca th ra sao?
+ GV: Th ra mt m chng trong
t th ntn? Em cú th lớ gii vỡ sao
th li c gng nh vy?

(Vỡ dự sao vi th lỳc ny vn cũn
hn l sng b v vt vng
ngoi ch.)
+ Ngi n b phi t b lũng t trng v danh d
ch vỡ cỏi úi: ch cú bn bỏt bỏnh ỳc m theo khụng
anh chng xu trai, gp tm pho ngoi ng.
- Trng nht c v trong khi s sng ang t bờn
b vc cỏi cht:
+ Ly v l mt trong nhng vic trng i nht i
ngi, cn cú nhng nghi l trang trng thỡ õy
Trng li nht c v ngoi ch nh mt m rau.
+ Trng thõn mỡnh cũn lo khụng ni li cũn ốo
bũng trong nim vui hn h, khin mi ngi ht sc
ngc nhiờn.
+ B m chng ói nng dõu mi bng ba cm thờ
thm, bng mún chỏo cỏm m b gi l chố khoỏn
+ Cỏi úi v cỏi cht vn eo ui, e do hnh phỳc
mong manh ca v chng Trng. Khụng khớ cht chúc
vn bao quanh cn nh: Mựi ng rm nhng nh
cú ngi cht theo giú thong vo khột lt
Tỡnh hung truyn c xõy dng bt ng, hp lớ.
Qua ú, th hin rừ giỏ tr hin thc v nhõn o.
3. Din bin tõm trng cỏc nhõn vt:
a. Ngi v nht:
- L cụ gỏi khụng tờn, khụng gia ỡnh, quờ hng,
b cỏi úi y ra l ng: cú s phn nh nhoi, ỏng
thng.
- Th theo Trng sau li núi na ựa na tht
chy trn cỏi úi.
- Cỏi úi ó lm th tr nờn chao chỏt, anh ỏ, liu

lnh, ỏnh mt s din, s e thn, bn cht du dng:
gi ý c n, cm u n mt chp bn b bỏnh
ỳc chng truyn trũ gỡ.
- Nhng vn l ngi ph n cú t cỏch:
+ Trờn ng theo Trng v, cỏi v "cong cn"
bin mt, ch cũn ngi ph n xu h, ngng
ngng v cng y n tớnh:
Th cp hn cỏi thỳng con, u hi cỳi xung,
cỏi nún rỏch tng nghiờng nghiờng che khut i
na mt. Th cú v rún rộn, e thn
Khi nhn thy nhng cỏi nhỡn tũ mũ ca ngi
xung quanh, th cng ngng nghu, chõn n
bc nớu c vo chõn kia
+ Th ra mt m chng trong t th khộp nộp, ch
dỏm ngi mm mộp ging v tõm trng lo õu,
bn khon, hi hp.
- Th ó tỡm thy c s m m ca gia ỡnh nờn
hon ton thay i: tr thnh mt ngi v m ang,
ngi con dõu ngoan khi tham gia cụng vic nh
chng mt cỏch t nguyn, chm ch.
- Chớnh ch cng thp lờn nim tin v hi vng ca

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 16
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: S thay i th trong
bui sỏng hụm sau ntn?
tiết 62 :
+ GV: Nhõn vt Trng c tỏc
gi gii thiu ntn? Trng cú v

trong hon cnh no?
+ GV: Vic nht c v ca
Trng c tg miờu t nh th
no?
+ GV: Tõm trng u tiờn ca
Trng l gỡ?
+ GV: Cỏi chc li ca Trng có
nhng ý ngha gỡ?
+ GV: Trờn ng v nh thỏi
ca Trng thay i ntn?
+ GV: Din bin tõm trng ca
Trng khi dn th v nh ra mt
m.
+ GV: Tõm trng ca Trng trong
bui sỏng hụm sau ntn?
mi ngi khi k chuyn Bc Giang, Thỏi Nguyờn
phỏ kho thúc Nht chia cho ngi úi.
=> Gúp phn tụ m hin thc nn úi v c bit l
giỏ tr nhõn o ca tỏc phm(dự trong hon cnh no,
ngi ph n vn khỏt khao mt mỏi m gia ỡnh
hnh phỳc).
b. Nhõn vt Trng:
- Cú v ngoi thụ kch, xu xớ, thõn phn nghốo
hốn,
- Nhng cú tm lũng ho hip, nhõn hu: sn lũng
cho ngi n b xa l mt ba n gia lỳc nn úi,
sau ú a v ựm bc, cu mang.
- Lỳc u Trng cng cú chỳt phõn võn, lo lng:
thúc go ny n cỏi thõn mỡnh cng ch bit cú
nuụi ni khụng, li cũn ốo bng.

- Nhng ri, sau mt cỏi chc li, Trng quyt
nh ỏnh i tt c cú c ngi v, cú c
hnh phỳc.
Bờn ngoi l s liu lnh, nụng ni, nhng bờn
trong chớnh l s khao khỏt hnh phỳc la ụi. Quyt
nh cú v gin n nhng cha ng tỡnh thng
i vi ngi gp cnh khn cựng.
- Trờn ng v:
+ Trng khụng cỳi xung lm li nh mi ngy m
"phn ph" khỏc thng, "cỏi mt c vờnh vờnh t
c vi mỡnh".
+ Anh rt vui, lũng lõng lõng khú t:
hn tm tm ci mt mỡnh v hai mt thỡ sỏng
lờn lp lỏnh
+ Cng cú lỳc lỳng ta lỳng tỳng, tay n xoa xoa
vo vai bờn kia ngi n b
+ S xut hin ca ngi v nh mang n mt
lung sinh khớ mi:
Trong mt lỳc, Trng hỡnh nh quờn ht nhng
cnh sng ờ ch, tm ti hng ngy, quờn c cỏi úi
khỏt ghe gm ang e do, quờn c nhng thỏng
ngy trc mt. Trong lũng hn bõy gi ch cũn tỡnh
ngha vi ngi n b i bờn.
+ Ln u tiờn hng c cm giỏc ờm du khi i
cnh cụ v mi:
Mt cỏi gỡ mi m, l lm, cha tng thy
ngi n ụng nghốo kh y, nú ụm p, mn man
khp da tht Trng, ta h nh cú bn tay vut nh
trờn sng lng.
- Bui sỏng u tiờn cú v:

+ Trng cm nhn cú mt cỏi gỡ mi m:
Trong ngi ờm ỏi lng l nh ngi va trong
gic m i ra

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 17
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Tỏc gi ó gii thiu hỡnh
nh b c T nh th no?

+ GV: Din bin tõm trng ca b
c t khi Trng a v nht v ra
mt m?
+ Trng bin i hn:
- Bng nhiờn hn thy thng yờu gn bú vi cỏi
nh ca hn l lựng,
- Bõy gi hn mi nờn ngi, hn thy cú bn
phn lo lng cho v con sau ny
- Trng bit hng ti mt cuc sng tng lai tt p
hn:
Trong úc Trng vn thy ỏm ngi úi v lỏ c
bay php phi
=> Nhng con ngi úi khỏt gn k cỏi cht vn
khao khỏt hnh phỳc gia ỡnh, vn cu mang ựm
bc ln nhau v luụn cú nim tin vo tng lai.
c. B c T:
- Mt b lóo gi nua, m yu, lng khũng vỡ tui tỏc.
- Tõm trng b c T:
+ Khi nghe ting reo, nhn thy thỏi vn vó khỏc
thng ca con: php phng, bit cú iu bt thng

ang ch i.
+ n gia sõn nh, b lóo ng sng li, cng
ngc nhiờn hn, t ra hng lot cõu hi:
" Quỏi, sao li cú ngi n b no trong y nh?
Ngi n b no li ng ngay u ging thng
con mỡnh th kia ? Sao li cho mỡnh bng u ? Khụng
phi con cỏi c m. Ai th nh?
+ B lp cp bc vo nh, cng ngc nhiờn hn khi
nghe ting ngi n b xa l cho mỡnh bng u.
+ Sau li giói by ca Trng, b cỳi u nớn lng,
khụng núi v hiu ra. Trong lũng cht cha bit bao
suy ngh:
B lóo hiu ri. Lũng ngi m nghốo kh y cũn
hiu ra bit bao c s, va ai oỏn va xút thng cho
s kip a con mỡnh
Bun ti khi ngh n thõn phn ca con phi ly
v nht.
Chao ụi, ngi ta dng v g chng cho con l lỳc
trong nh n nờn lm ni, nhng mong sinh con
cỏi m mt sau ny. Cũn mỡnh thỡ Trong k mt
kốm nhốm ca b r xung hai dũng nc mt. Bit
rng chỳng nú cú nuụi ni nhau sng qua c cn
úi khỏt ny khụng.
Lo vỡ úi, v chng nú cú sng qua ni cỏi nn úi
ny ko.
Ngi ta cú gp bc khú khn úi kh ny, ngi
ta mi n ly con mỡnh. M con mỡnh mi cú v
c "
Thng cho ngi n b khn kh cựng ng
mi ly n con trai mỡnh m khụng tớnh n nghi l

ci.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 18
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
+ GV: Sau ú b x ntn vi ngi
con gỏi m con trai b mi dn
v?
+ GV: Ba sỏng hụm sau, b c
cú nhng thay i gỡ?
+ GV: Trong ba cm u tiờn b
c T núi nhng chuyn gỡ? Qua
ú cho ta cú cm nhn gỡ v suy
ngh ca ngi m nghốo ny?
+ GV: Em cú nhn xột gỡ v b c
Thụi thỡ bn phn b l m, b chng lo lng c
cho con May ra m qua khi c cỏi tao on ny
thỡ thng con b cng cú v, nú yờn b nú, chng may
ra ụng gii bt cht cng phi chu ch bit th no
m lo cho ht c
Ti vỡ cha hon thnh bn phn ngi m lo v
cho con trai. Mng cho con trai mỡnh cú c v
nhng khụng giu ni lo lng khi ngh n tng lai
ca con.
+ Nộn vo lũng tt c, b dang tay ún ngi n b
xa l lm con dõu mỡnh:
", thụi thỡ cỏc con phi duyờn, phi s vi nhau, u
cng mng lũng".
+ T tn cn dn nng dõu mi:
"Nh ta thỡ nghốo con . V chng chỳng my liu m

bo nhau lm n. Ri may ra m ụng gii cho khỏ
Bit th no h con, ai giu ba h, ai khú ba i".
B an i ng viờn, gieo vo lũng con dõu nim
tin.
+ Tuy vy, b vn khụng sao thoỏt khi s ngao ngỏn
khi ngh n ụng lóo, a con gỏi ỳt, n cuc i
cc kh di dng dc ca mỡnh. V chng chỳng nú
ly nhau, cuc i chỳng nú liu cú hn b m trc
kia khụng?
+ Cng nh nhng b m nhõn t khỏc, lũng b y
thng xút cho con dõu v mong sao cho con dõu
mỡnh ho thun: Ct lm sao chỳng my ho thun
l u mng ri
+ Nm nay thỡ úi to y. Chỳng my ly nhau lỳc
ny, u thng quỏ
Xút thng, lo lng cho cnh ng ca dõu con.
+ Ba cm u tiờn ún nng dõu mi:
Sỏng hụm sau, b cm thy nh nhm, ti tnh
khỏc ngy thng, cỏi mt bng beo u ỏm ca b
rng r hn lờn
Cựng vi nng dõu, b thu dn, quột tc nh ca,
ý thc c bn phn v trỏch nhim ca mỡnh.
Ba cn ngy úi tht thm hi nhng c nh n
rt ngon lnh
S xut hin ca nng dõu mi ó em n mt
khụng khớ m m, ho hp cho gia ỡnh.
B ton núi n chuyn tng lai, chuyn vui,
chuyn lm n vi con dõu : "khi no cú tin ta
mua ly ụi gi, ngonh i ngonh li ch my
m cú n g cho xem".

tỡm mi cỏch nhen nhúm nim tin, nim hi vng
cho cỏc con.
=> B l mt ngi m cú tm lũng nhõn hu, bao

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 19
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
T?
- Thao tỏc 4: Ngh thut.
+ GV: Nhn xột v ngh thut vit
truyn ca Kim Lõn?
(cỏch k chuyn, cỏch dng cnh,
i thoi, ngh thut miờu t tõm
lớ nhõn vt, ngụn ng,)

dung, y hi sinh, tiờu biu ca ngi m nghốo VN.
4. Ngh thut:
- Xõy dng tỡnh hung truyn c ỏo, hp dn.
- Cỏch k chuyn t nhiờn, lụi cun, hp dn:
+ Cỏch dn dt cõu chuyn t nhiờn, gin d, cht
ch
+ Khộo lộo lm ni bt s i lp gia hon cnh
v tớnh cỏch nhõn vt.
- Dng cnh chõn tht, sinh ng, c sc: cnh
cht úi, cnh ba cm ngy úi,
- Miờu t tõm lớ nhõn vt tinh t nhng bc l t
nhiờn, chõn tht.
- Ngụn ng nụng thụn mc mc, gin d, gn vi
khu ng nhng c chn lc k, to nờn sc gi.
* Hot ng 3: T chc

tng kt
- GV: Hóy khỏi quỏt li bi
hc v tng kt trờn hai
mt: ni dung v hỡnh thc
- HS: Da vo gi ý ca GV,
suy ngh, xem li ton bi
v phỏt biu
III. Tng kt:
1. Ni dung:
- Giỏ tr nhõn o: Truyn th hin c thm cnh
ca nhõn dõn ta trong nn úi nm 1945.
- Giỏ tr nhõn o: c bit th hin c tm lũng
nhõn ỏi, sc sng kỡ diu ca con ngi ngay bờn b
vc thm ca cỏi cht vn hng v s sng v khỏt
khao t m gia ỡnh.
2. Ngh thut:
V nht to c mt tỡnh hung truyn c ỏo,
cỏch k chuyn hp dn, miờu t tõm lớ nhõn vt tinh
t, i thoi sinh ng.
V. Cng c - dn dũ:
- Son bi Ngh lun v mt tỏc phm, mt on trớch vn xuụi
- Cõu hi:
+ Lp dn bi cho cỏc bi m bi hc Sgk nờu ra.
+ T ú, nờu lờn cỏch lm bi Ngh lun v mt tỏc phm, mt on trớch vn xuụi
+ Lm cỏc bi tp trong phn Luyn tp ./.

Tiết 63 - làm văn : NGH LUN
V MT TC PHM, MT ON TRCH VN XUễI
A. Mc tiờu bi hc:
I> Mc cn t: Giỳp HS: Nm c cỏch vit bi ngh lun v mt tỏc phm, mt

on trớch vn xuụi.
II> Trng tõm kin thc, k nng:
1. Kin thc: - i tng ca bi vn ngh lun v mt tỏc phm, mt on trớch vn xuụi:
tỡm hiu giỏ tr ni dung, ngh thut ca mt tỏc phm, mt on trớch vn xuụi.
- Cỏch thc trin khai bi vn ngh lun v mt tỏc phm, mt on trớch vn xuụi: Gii
thiu khỏi quỏt v tỏc phm, on trớch vn xuụi cn ngh lun, bn v nhng giỏ tr ni
dung v ngh thut ca tỏc phm, on trớch vn xuụi theo nh hng ca ti, ỏnh giỏ
chung v tỏc phm, on trớch vn xuụi ú.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 20
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
2. K nng: - Cú k nng vn dng cỏc thao tỏc phõn tớch , bỡnh lun, chng minh, so
sỏnh lm vn ngh lun vn hc.
- Bit cỏch lm bi vn ngh lun v mt tỏc phm mt trớch on vn xuụi .
B. Cỏch thc tin hnh:
- GV tin hnh gi dy theo cỏc phng phỏp: c sỏng to, phỏt vn tỏi hin, gi
tỡm, tho lun, so sỏnh, thuyt ging.
C. Phng tin thc hin:
- SGK, SGV, thit k bi dy.
D. Tin trỡnh dy hc:
1. n nh t chc:
2. Kim tra bi c:
3. Bi mi:
Hot ng ca thy v trũ Ni dung cn t
* Hot ng 1: Tỡm hiu cỏch
vit bi vn ngh lun v mt tỏc
phm, on trớch vn xuụi
- Thao tỏc 1: Tỡm hiu 1
+ GV nờu yờu cu v gi ý, hng

dn.
+ HS tho lun v ni dung vn
ngh lun, nờu c dn ý i
cng.
I. Cỏch vit bi vn ngh lun v mt tỏc phm,
on trớch vn xuụi :
1. 1:
Phõn tớch truyn ngn Tinh thn th dc ca Nguyn
Cụng Hoan.
a) Tỡm hiu :
- Phõn tớch truyn ngn Tinh thn th dc ca
Nguyn Cụng Hoan tc l phõn tớch ngh thut c
sc lm ni bt ni dung ca truyn.
- Cỏch dng truyn c bit: sau t trỏt ca quan
trờn l cỏc cnh bt b.
- c sc kt cu ca truyn l s ging nhau v
khỏc nhau ca cỏc s vic trong truyn.
- Mõu thun tro phỳng c bn: tinh thn th dc
v cuc sng khn kh, úi rỏch ca nhõn dõn.
+ GV: Qua vic nhn thc v
lp ý cho trờn, rỳt ra kt ln v
cỏch lm ngh lun mt tỏc phm
vn hc?
b) Cỏch lm ngh lun mt tỏc phm vn hc
- c, tỡm hiu, khỏm phỏ ni dung, ngh thut
ca tỏc phm.
- ỏnh giỏ c giỏ tr ca tỏc phm.
- Thao tỏc 2: Tỡm hiu 2

+ GV nờu yờu cu v gi ý.

+ HS tho lun v trỡnh by.
2. 2:
Nhn xột v ngh thut s dng ngụn t trong
Ch ngi t tự ca Nguyn Tuõn (cú so sỏnh vi
chng Hnh phỳc mt tang gia- Trớch S ca V
Trng Phng).
a) Tỡm hiu , nh hng bi vit:
- yờu cu ngh lun v mt kớa cnh ca tỏc
phm: ngh thut s dng ngụn t.
- Cỏc ý cn cú:
+ Gii thiu truyn ngn Ch ngi t tự, ni
dung v c sc ngh thut, ch t tng ca
truyn.
+ Ti nng ngh thut trong vic s dng ngụn
ng dng li mt v p xa- mt con ngi ti
hoa, khớ phỏch, thiờn lng nờn ngụn ng trang

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 21
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
Hot ng ca thy v trũ Ni dung cn t
trng (dn chng ngụn ng Nguyn Tuõn khi khc
ha hỡnh tng Hun Cao, on ụng Hun Cao
khuyờn qun ngc).
+ So sỏnh vi ngụn ng tro phỳng ca V Trng
Phng trong Hnh phỳc ca mt tang gia lm ni
bt ngụn ng Nguyn Tuõn.
- Thao tỏc 4: Cỏch lm ngh lun
mt khớa cnh ca tỏc phm vn
hc

+ GV: Qua vic nhn thc v
lp ý cho trờn, rỳt ra kt ln v
cỏch lm ngh lun mt tỏc phm
vn hc?
b) Cỏch lm ngh lun mt khớa cnh ca tỏc
phm vn hc:
- Cn c k v nhn thc c kớa cnh m yờu
cu.
- Tỡm v phõn tớch nhng chi tit phự hp vi khớa
cnh m yờu cu.
- Thao tỏc 5: Cỏch lm bi vn
ngh lun v mt tỏc phm, mt
on trớch vn xuụi
+ GV: T hai bi tp trờn, rỳt ra
cỏch lm bi vn ngh lun v mt
tỏc phm, mt on trớch vn xuụi?
3. Cỏch lm bi vn ngh lun v mt tỏc phm,
mt on trớch vn xuụi:
- Cú nờu yờu cu c th, bi lm cn tp trung
ỏp ng cỏc yờu cu ú.
- Cú t chn ni dung vit:
+ Cn phi kho sỏt v nhn xột ton truyn. Sau
ú chn ra 2, 3 im ni bt nht, sp xp theo th t
hp lớ trỡnh by.
+ Cỏc phn khỏc núi lt qua. Nh th bi lm s
ni bt trng tõm, khụng lan man, vn vt.
Hot ng 2: Luyn tp II. Luyn tp:
- GV gi ý, hng dn.
- HS tham kho cỏc bi tp trong
phn trờn v tin hng tun t theo

cỏc bc.
: ũn chõm bim, kớch trong truyn ngn Vi
hnh ca Nguyn ái Quc.
1. Nhn thc :
Yờu cu ngh lun mt khớa cnh ca tỏc phm:
ũn chõm bim, kớch trong truyn ngn Vi hnh
ca Nguyn ỏi Quc.
2. Cỏc ý cn cú:
- Sỏng to tỡnh hung: nhm ln.
- Tỏc dng ca tỡnh hung: miờu t chõn dung
Khi nh khụng cn y xut hin, t ú m lm rừ
thc cht nhng ngy trờn t Phỏp ca v vua An
Nam ny ng thi t cỏo cỏi gi l "vn minh",
"khai húa" ca thc dõn Phỏp.

V. Cng c - dn dũ:
1. Cng c:
- Cỏch lm bi vn ngh lun v mt tỏc phm, mt on trớch vn xuụi
- Cỏch xõy dng dn ý cho bi vn ngh lun v mt tỏc phm, mt on trớch vn xuụi
2. Dn dũ:
- Hc lớ thuyt, xem thờm cỏc bi tp t tỡm
- Chun b bi hc mi: Rng x nu - Nguyn Trung Thnh.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 22
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
- Cõu hi:
+ Kt hp vi nhng hiu bit cỏ nhõn, hóy gii thiu v nh vn Nguyn Trung Thnh
(cuc i, s nghip, c im sỏng tỏc,) ?
+ Cho bit xut x, hon cnh ra i ca truyn ngn Rng x nu?

+ Hỡnh tng rng x nu di tm i bỏc c miờu t nh th no?
+ Tỡm cỏc chi tit miờu t cỏnh rng x nu au thng v phỏt biu cm nhn v cỏc chi tit
y?
+ Sc sng man di, mónh lit ca rng x nu mang ý ngha biu tng nh th no?
+ Hỡnh nh cỏnh rng x nu tri ra hỳt tm mt chy tớt n tn chõn tri xut hin u v
cui tỏc phm gi cho em n tng gỡ?
+ Phm cht ca ngi anh hựng Tnỳ c th hin nh th no? Tỡm chi tit chng minh?
+ S phn au thng ca Tnỳ c th hin nh th no? Tỡm chi tit chng minh?
+ Vỡ sao trong cõu chuyn bi trỏng v cuc i Tnỳ, c Mt 4 ln nhc ti ý: "Tnỳ khụng
cu c v con" ri ghi tc vo tõm trớ ngi nghe cõu núi: "Chỳng nú ó cm sỳng,
mỡnh phi cm giỏo".
+ Khuynh hng s thi ca tỏc phm c th hin qua nhng phng din no?
+ Nhn xột v cỏch k chuyn ca tỏc gi?
+ Nhng phng din no cho ta thy c cm hng lóng mn ca tỏc phm?

Tuần 23
Kí duyệt của Tổ tr ởng Cm :
Ngày 18 tháng 1 năm 2011 .

Lê Văn Thanh .
Kí duyệt của ban giám hiệu NT :
Tiết 64 + 65 - đọc văn :
RNG X NU
Nguyn Trung Thnh
A. Mc tiờu bi hc:
I> Mc cn t: Giỳp HS: - Nm vng ti, ct truyn, cỏc chi tit s vic tiờu biu
v hỡnh tng nhõn vt chớnh; trờn c s ú, nhn rừ ch cựng ý ngha p , ln lao
ca truyn ngn i vi thi i by gi v i vi thi i ngy nay .
II> Trng tõm kin thc, k nng:
1. Kin thc: - Nm vng ti, ct truyn, cỏc chi tit s vic tiờu biu v hỡnh tng

nhõn vt chớnh; trờn c s ú, nhn rừ ch cựng ý ngha p , ln lao ca truyn ngn
i vi thi i by gi v i vi thi i ngy nay .

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 23
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
- Thy c ti nng ca Nguyn Trung Thnh trong vic to dng cho tỏc phm mt
khụng khớ m hng sc Tõy Nguyờn, mt cht s thi bi trỏng v mt ngụn ng ngh
thut c trau chut k cng .
2. K nng: - Rốn luyn k nng phõn tớch tỏc phm vn chng t s .
B. Cỏch thc tin hnh:
- GV tin hnh gi dy theo cỏc phng phỏp: c sỏng to, phỏt vn tỏi hin, gi
tỡm, tho lun, so sỏnh, thuyt ging.
C. Phng tin thc hin:
- SGK, SGV, thit k bi dy.
D. Tin trỡnh dy hc:
1. n nh t chc:
2. Kim tra bi c:
3. Bi mi:
Hot ng ca thy v trũ Ni dung cn t
* Hot ng 1: T chc tỡm hiu chung I. TèM HIU CHUNG:
Tiết 64 :
- Thao tỏc 1: Hng dn HS c phn
Tiu dn (SGK).
+ GV: Kt hp vi nhng hiu bit cỏ
nhõn, hóy gii thiu v nh vn Nguyn
Trung Thnh (cuc i, s nghip, c
im sỏng tỏc,) ?
1. Tỏc gi:
- Tờn khai sinh (Nguyờn Ngc) l Nguyn

Ngc Bỏu. ễng sinh nm 1932, quờ Thng
Bỡnh, Qung Nam.
- Nguyn Trung Thnh l bỳt danh c nh
vn Nguyờn Ngc dựng trong thi gian hot
ng chin trng min Nam thi chng M.
- Nm 1950, ụng vo b i, sau ú lm
phúng viờn bỏo quõn i nhõn dõn liờn khu V.
Nm 1962, ụng tỡnh nguyn tr v chin trng
min Nam.
- Tỏc phm:
+ t nc ng lờn- gii nht, gii thng
Hi vn ngh Vit Nam nm 1954- 1955;
+ Trờn quờ hng nhng anh hựng in
Ngc (1969);
+ t Qung (1971- 1974);
- Nm 2000, ụng c tng gii thng Nh
nc v vn hc ngh thut.
- Thao tỏc 2: Tỡm hiu xut x v
hon cnh ra i tỏc phm:
2. Xut x v hon cnh ra i tỏc phm:
+ GV: cho bit xut x ca truyn ngn
Rng x nu?
+ GV: cho bit hon cnh ra i ca
truyn ngn Rng x nu?
a. Xut x:
Rng x nu (1965) ra mt ln u tiờn trờn
Tp chớ vn ngh quõn gii phúng min Trung
Trung b (s 2- 1965), sau ú c in trong tp
Trờn quờ hng nhng anh hựng in Ngc.
b. Hon cnh ra i:

- Sau chin thng in Biờn Ph, hip nh
Gi-ne-v c kớ kt, t nc chia lm hai
min. K thự phỏ hoi hip nh, khng b,
thm sỏt. Cỏch mng ri vo thi kỡ en ti.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 24
Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3
Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011
Hot ng ca thy v trũ Ni dung cn t
- u nm 1965, M quõn vo min Nam
v tin hnh ỏnh phỏ ỏc lit ra min Bc.
- Rng x nu c vit vo ỳng thi im c
nc sc sụi ỏnh M, c hon thnh khu
cn c chin trng min Trung Trung b.
- Mc dự Rng x nu vit v s kin ni dy
ca buụn lng Tõy Nguyờn trong thi kỡ ng
khi trc 1960, nhng ch t tng tỏc
phm vn cú quan h mt thit vi tỡnh hỡnh thi
s ca cuc khỏng chin lỳc tỏc phm ra i.
* Hot ng 2: T chc c- hiu vn
bn tỏc phm.
- Thao tỏc 1: c- túm tt:
- Thao tỏc 2 : túm tt:
II. C- HIU VN BN:
- Thao tỏc 3: Nhan tỏc phm
+ GV gi HS phỏt biu cm nhn v
nhan tỏc phm
+ GV: Hai lp ý ngha ny xuyờn thm
vo nhau toỏt lờn hỡnh tng sinh ng
ca x nu, a li khụng khớ Tõy Nguyờn

rt m cho tỏc phm.
1. í ngha nhan :
- Cha ng cm xỳc ca nh vn v t tng
ch tỏc phm.
- Gi lờn v p hựng trỏng, sc sng bt dit
ca cõy v tinh thn bt khut ca con ngi.
Mang c ý ngha t thc v ý ngha tng
trng.
Tiết 65 :
- Thao tỏc 4: GV t chc cho HS tỡm
hiu v hỡnh tng rng x nu.
+ GV: Hỡnh tng rng x nu di tm
i bỏc c miờu t nh th no?
+ GV: Tỡm cỏc chi tit miờu t cỏnh rng
x nu au thng v phỏt biu cm nhn
v cỏc chi tit y?
2. Hỡnh tng rng x nu:
a. au thng:
- M u tỏc phm, nh vn tp trung gii
thiu c th v rng x nu: "nm trong tm i
bỏc ca n gic", ngy no cng b bn hai
ln, "Hu ht n i bỏc u ri vo i x nu
cnh con nc ln".
nm trong s hy dit bo tn, trong t th
ca s sng ang i din vi cỏi cht.
- Vi k thut quay ton cnh, tỏc gi ó phỏt
hin ra: "C rng x nu hng vn cõy khụng cõy
no l khụng b thng".
y l s au thng ca mt khu rng
m tỏc gi chng kin.

- Ni au hin ra nhiu v khỏc nhau:
+ Cú cỏi xút xa ca nhng cõy con, ta nh
a tr th: "va ln ngang tm ngc ngi b
n i bỏc cht t lm ụi. nhng cõy ú,
nha cũn trong, cht du cũn loóng, vt thng
khụng lnh c c loột mói ra, nm mi hụm
sau thỡ cõy cht".
+ Cỏi au ca nhng cõy x nu nh con ngi
ang tui thanh xuõn, bng b cht t ngang
na thõn mỡnh o o nh mt trn bóo.

giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×