Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.21 KB, 21 trang )

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
"GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN MỸ THUẬT 6"
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Giáo dục phổ thông là nền tảng văn hoá của một Quốc gia, là sức mạnh tương lai của
một dân tộc. Nó đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam
XHCN. Muốn phát triển toàn diện con người thì không thể thiếu giáo dục thẩm mĩ cho
học sinh.
Giáo dục thẩm mĩ là một bộ phận quan trọng trong chương trình giáo dục THCS, nó có
nhiệm vụ tác động một cách có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch đến sự phát triển tình
cảm thẩm mĩ và năng lực thẩm mĩ cho học sinh thông qua quá trình cảm thụ và lĩnh hội
cái đẹp trong nghệ thuật, trong tự nhiên, trong các quan hệ xã hội, giúp học sinh cảm
nhận và hiểu biết cái đẹp trong những biểu hiện đa dạng của cuộc sống. Hình thành cho
học sinh những năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng mong muốn và khả năng đem cái đẹp
vào đời sống học tập, lao động và ứng xử.
Giáo dục thẩm mĩ luôn xây dựng cho học sinh thái độ không khoan nhượng với cái xấu
xa phản thẩm mĩ trong tâm hồn, trong hành vi cử chỉ, trong cuộc sống cũng như những
cái phản nghệ thuật trong tác phẩm nghệ thuật. Giáo dục thẩm mĩ trong trường THCS có
nhiệm vụ hình thành và phát triển ở học sinh hứng thú và nhu cầu cao đối với giá trị nghệ
thuật. Đồng thời giáo dục thẩm mĩ gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại vói giáo dục tư
tưởng, chính trị, đạo đức, thể chất, trí tuệ, lao động tạo thành quá trình sư phạm toàn vẹn.
Vì vậy đòi hỏi người giáo viên dạy bộ môn mĩ thuật phải luôn trau dồi kiến thức, không
những nắm vững chuyên môn của nghệ thuật tạo hình mà phải nắm vững phương pháp, lí
luận, kiến thức chung của các bộ môn khoa học khác để có phương pháp tổ chức diều
khiển học sinh tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động giáo dục. Bởi vì giáo dục
thẩm mĩ không những làm phát triển tư duy hình tượng mà còn có tác động nâng cao hiệu
quả của hoạt động trí tuệ.
Ngoài sự gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại giữa giáo dục thẩm mĩ với giáo dục tư
tưởng- chính trị- đạo đức- thể chất- trí tuệ- lao động. Môn mĩ thuật còn giúp cho học sinh
phát triển năng lực cảm thụ cái đẹp từ đường nét, hình khối, màu sắc, ánh sáng ở những


đồ vật bình thường gần gũi trong đời sống, giúp học sinh có khả năng diễn đạt được
những điều nhìn thấy hay những cảm xúc thể nghiệm in sâu trong tiềm thức.
Môn mĩ thuật trong trường phổ thông được chia thành 4 phân môn : Thường thức mĩ
thuật; Vẽ trang trí; Vẽ tranh; Vẽ theo mẫu.
Các phân môn này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có sức đồng thời diễn ra trong tư
duy học sinh. Tuy nhiên mỗi phân môn lại có đặc thù riêng nhưng đều hướng tới cái đẹp,
cái thiện, cái mĩ. Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy- học giáo viên phải biết liên
hệ mở rộng, tuỳ từng đối tượng học sinh để có phương pháp dạy- học hợp lí tạo điều kiện
để học sinh chủ động tích cực tìm hiểu kiến thức, phát huy triệt để khả năng thẩm mĩ của
học sinh. Sau đó giáo viên giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức và có hướng bổ sung.
Muốn làm được như vậy người giáo viên phải luôn tâm huyết với nghề, với bài dạy, gây
hưng phấn cho học sinh qua từng tiết dạy.
Có một số ý kiến cá nhân cho rằng Mĩ thuật là môn học phụ nên đã xem thường việc
bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp và việc lập kế hoạch dạy- học chính vì vậy
dẫn đến môn học chưa đạt kết quả cao. Họ chưa ý thức được rằng hiệu quả của môn học
này có tác động mạnh mẽ đến quá trình tiếp thu kiến thức của các môn học tiếp theo.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nhằm phát huy trí tưởng tượng, óc quan sát.
- Giúp học sinh bộc lộ sự phát triển trí tuệ, cảm quan đối với thế giới đồ vật xung
quanh một cách tự nhiên qua bài vẽ.
- Giúp học sinh ngày càng yêu thích môn Mĩ thuật, hình thành thế giới quan, nhân
sinh quan thẩm mĩ Đây cũng là một yếu tố giúp học sinh học các môn khác tốt hơn.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
. Khách thể: Hoạt động dạy học môn mĩ thuật trong trường THCS.
. Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy học trong phân môn vẽ theo mẫu.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
. Nghiên cứu một số vấn đề trong phân môn vẽ theo mẫu.
. Nghiên cứu thực trạng vẽ theo mẫu hiện nay đối với học sinh khối 6 - Trường THCS
thị trấn Nông Trường.
. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các bài vẽ theo mẫu.

5. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt kết quả tốt, phù hợp với thực tế, tôi đã phối hợp nhiều phương pháp để
nghiên cứu:
. Nghiên cứu các tài liệu lý thuyết.
. Trao đổi, thảo luận.
. Điều tra, thống kê, khảo sát, phỏng vấn.
. Tổng kết từ những tiết dạy đưa ra bài học, cách giải quyết.
6. Giới hạn nghiên cứu
Học sinh Khối lớp 6 - Trường THCS thị trấn Nông Trường năm học 2007-2008.
7. Cấu trúc đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của đề tài
gồm 3 phần:
Chương i - cơ sở khoa học
. Những vấn đề tổng quát chung.
. Cơ sở lý luận.
. Cơ sở thực tiễn.
Chương ii - nội dung nghiên cứu
. Thực trạng của việc thực hành vẽ theo mẫu ở khối lớp 6 - Trường THCS thị trấn
Nông Trường.
. Nội dung nghiên cứu.
Chương iii - kết quả nghiên cứu
. Kết quả nghiên cứu.
. Bài học kinh nghiệm.
b. phần nội dung
Chương i - cơ sở khoa học
1. Những vấn đề tổng quát chung
Chương trình giáo dục mĩ thuật ở bậc THCS mục đích không phải là đào tạo học sinh
trở thành học sĩ, mà với tiêu chí giúp các em tiếp xúc với ngôn ngữ của nghệ thuật tạo
hình (đường nét, hình mảng, bố cục, màu sắc, đậm nhạt…). Từ đó hình thành ở các em
"cách cảm thụ- cách tư duy- cách vận dụng" để đạt được kết quả cao trong học tập.

2. Cơ sở lý luận
Khi nghiên cứu đề tài này tôi luôn trú trọng đến đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi THCS
mà các nhà tâm lí học đã đúc kết, lứa tuổi này luôn thích khám phá, tìm tòi, bắt chước và
họ cũng gọi chúng với nhiều tên gọi khác nhau "tuổi khó bảo", "tuổi bất trị", "tuổi khủng
hoảng"…những tên gọi đó nói lên tính phức tạp và tầm quan trọng của lứa tuổi này trong
quá trình phát triển của trẻ. Chính vì thế giáo viên phải hiểu tâm lý của trẻ để tìm ra
những hướng đi mới giáo dục thẩm mĩ cho các em sao cho hiệu quả. Môn mĩ thuật ở
trường phổ thông không đơn giản là vẽ mà lấy hoạt động mĩ thuật để nâng cao tầm hiểu
biết của học sinh về nhiều mặt: đạo đức, thẩm mĩ…, khả năng nhìn nhận sự vật, hiện
tượng, khả năng tư duy hình tượng…Học Mĩ thuật phải dựa trên cơ sở suy nghĩ sáng tạo ,
luôn có cái mới, khám phá cái mới. Nhận thức được cái nhìn, có cách nhìn, cách nghĩ,
cách sáng tạo nhằm mục đích tạo ra cái đẹp qua các bài học cơ bản từ đó vận dụng linh
hoạt vào trong từng bài học cụ thể. Vậy để học sinh nắm được cách làm bài thì giáo viên
dạy Mĩ thuật phải có phương pháp dạy- học thách hợp. Phương pháp dạy học là cách thức
làm việc của giáo viên (người dạy) và học sinh (người học) do giáo viên tổ chức điều
khiển, có sự tác động qua lại thì mới thực hiện được mục tiêu giáo dục có chất lượng.
Lựa chọn phương pháp dạy- học cần phụ thuộc vào yêu cầu của từng phân môn (trang trí,
vẽ theo mẫu, vẽ tranh, thường thức mĩ thuật), phụ thuộc vào lứa tuổi của học sinh, cần
trau dồi thường xuyên chuyên môn của mình…Có phương pháp phù hợp thì bài dạy mới
có hiệu quả.
Dạy mĩ thuật tức là dạy nghệ thuật, đặc trưng của bộ môn mĩ thuật rất phong phú, biết
được cách quan sát sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh ta. Dạy cho học sinh quan sát
thế nào cho hiệu quả. Chính vì vậy người giáo viên cần phải biết cách vận dụng phương
tiện dạy học bằng trực quan. Trên thực tế cho thấy, đa số các giáo viên dạy Mĩ thuật chưa
chú ý tới việc sử dụng giáo cụ trực quan hoặc có sử dụng.
3. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay học sinh bậc mầm non và tiểu học đã được làm quen với môn mĩ thuật. Bước
lên bậc THCS đã có sự thay đổi về tâm sinh lý song do cách tư duy tưởng tượng của các
em vẫn còn tản mạn, ít có tổ chức, hình ảnh của tưởng tượng còn đơn giản, hay thay đổi,
chưa bền vững, chỉ một số ít học sinh có cáhc cảm nhận tốt về đường nét, hình khối, màu

sắc. Đa số các em không tự tin khi vẽ hình, tạo bố cục lệch, hình vẽ nhỏ hoặc to quá so
với khổ giấy, khó biểu đạt nội dung đối tượng.
Để giúp học sinh khối 6 có thêm kĩ năng cảm nhận và biều đạt đối tượng tôi muốn đưa
ra một số phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn vẽ theo mẫu.
Chương ii - nội dung nghiên cứu
1. Thực trạng của việc thực hành vẽ theo mẫu của học sinh khối 6 - Trường THCS
thị trấn Tân Uyên
Trên thực tế mỗi học sinh có một khả năng khác nhau. Không phải học sinh nào cũng
có năng khiếu, có thể truyền đạt lại ý nghĩ của mình vào trong tranh một cách hoàn chỉnh.
Tuy rằng tại thời điểm hiện nay, mỗi học sinh đều có tương đối đầy đủ đồ dùng học tập
phục vụ cho môn học mĩ thuật, không phải em nào cũng sử dụng tốt những đồ dùng các
em có.
Phân môn Vẽ theo mẫu là phân môn khó đối với học sinh trong việc hình thành kĩ năng
quan sát và tư duy trừu tượng. Hầu hết các em thể hiện bài vẽ chưa đáp ứng được yêu cầu
của phân môn và mục tiêu bài học so với ba phân môn còn lại. Đứng trước khó khăn đó
tôi đã tiến hành thẩm định khảo sát chất lượng từ đó có biện pháp và phương pháp dạy-
học đạt kết quả cao hơn.
Khảo sát đầu năm đối tượng học sinh khối lớp 6
Tổng số
HS
Giỏi Khá Trung bình Yếu
S.lượn
g
% S.lượn
g
% S.lượn
g
% S.lượn
g
%

73 09 12,3 22 35,6 42 57,5 0 0
Trước kết quả học sinh còn nhiều hạn chế về phân môn nói riêng và môn học nói chung
tôi không hề chán nản, vội vã mà đây là điều kiện để mình nghiên cứu tìm ra những
phương pháp tổ chức các em lĩnh hội kiến thức chủ động tích cực nhất.
2. Nội dung nghiên cứu

: Tiến hành một bài dạy cụ thể
Tiết 4: Bài 4
Vẽ theo mẫu: cách vẽ theo mẫu
I . Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu và nắm được khái niệm vẽ theo mẫu và cách tiến hành.
2. Kĩ năng:
- Học sinh biết vận dụng kiến thức và phương pháp vào các bài vẽ theo mẫu.
3. Thái độ:
- Hình thành cho học sinh cách nhìn, cách làm việc khoa học.
II . Chuẩn bị:
1. Tài liệu tham khảo
- Phương pháp dạy - học Mĩ thuật.
-Phương pháp vẽ theo mẫu.
2. Đồ dùng dạy - học:
a. Giáo viên:
- Bộ đồ dùng mĩ thuật lớp 6. Giá bày mẫu.
- Một số tranh hướng dẫn cách vẽ mẫu khác nhau.
- Một số đồ vật khác nhau để làm mẫu: lọ hoa, cái ca, khối hộp, khối cầu
- Một số bài vẽ của học sinh năm trước.
b. Học sinh:
- Một số đồ vật: hình hộp, quả dạng tròn, lọ hoa, cái ca.
3. Phương pháp dạy - học.
- Phương pháp trực quan.

- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp thảo luận.
- Phương pháp vấn đáp.
- Phương pháp luyện tập.
III . Tiến trình dạy - học.
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra:
- Kiểm tra sĩ số lớp, đồ dùng học tập.
- Kiểm tra bài cũ: Xác định điểm tụ và đường tầm mắt của khối lập phương ?
3. Bài mới.
* Giới thiệu bài: Vẽ theo mẫu: cách vẽ theo mẫu
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
* Hoạt động 1:
- Giáo viên bày một vật mẫu sau đó
vừa quan sát vừa vẽ lại vật mẫu lên
bảng và nêu câu hỏi:
? Em có nhận gì về đặc điểm, hình
dáng giữa mẫu bày và mẫu vẽ trên
bảng ?
? Em hiểu thế nào là vẽ theo mẫu ?
- GV bày 4 vật mẫu có hình dáng khác
nhau.

1. Tìm hiểu khái niệm vẽ theo mẫu:
- Có hình dáng , đặc điểm giống nhau.
- Vẽ theo mẫu là vẽ lại mẫu được bày
trước mặt thông qua nhận thức và cảm
xúc của người vẽ. Người vẽ cần diễn
tả được đặc điểm, cấu tạo, hình dáng,
đậm nhạt hoặc màu sắc của vật mẫu.

Các nhóm quan sát mẫu thảo luận
theo hệ thống câu hỏi trong phiếu. Sau
- GV yêu cầu học sinh gập SGK lại.
- Phát phiếu thảo luận cho 4 nhóm:
+ Nhóm 1:
? Nêu khung hình chung và cấu trúc
của bát ?
- Gọi các nhóm bổ sung.
- GV kết luận.
+ Nhóm 2:
? Em có nhận xét gì về khung hình,
đặc điểm, cấu trúc của ca ?
- Gọi các nhóm bổ sung.
- GV kết luận.
đó trả lời:
+ Nhóm 1:
- Bát có khung hìmh chữ nhật nằm,
miệng rộng hình e-líp, thân hình bầu
nhỏ dần xuống dưới, đế nhỏ bằng
khoảng 1/3 so với miệng.
+ Nhóm 2:
- Ca có khung hình chữ nhật đứng,
miệng hình e-líp, miệng - thân - đáy
bằng nhau, có quai.
+ Nhóm 3:
+ Nhóm 3:
? Hãy tìm hiểu khung hình đặc điểm
cấu trúc của quả bóng ?
- Gọi các nhóm bổ sung.
- GV kết luận.

+ Nhóm 4:
? Em có nhận xét gì về hình dáng, đặc
điểm, cấu trúc của lọ hoa ?
- Gọi các nhóm bổ sung.
- GV kết luận.
- GV treo bảng phụ có hình minh hoạ
cái ca ở các góc nhìn khác nhau:

1 2 3
? Hình vẽ 3 cái ca có giống nhau
không? vì sao ?
? Theo kiến thức đường tầm mắt em
- Quả bóng nằm trong khung hình
vuông, dạng khối cầu. ở mọi góc nhìn
hình dáng không thay đổi.
+ Nhóm 4:
- Lọ hoa có khung hình chữ nhật đứng,
miệng loe, cổ thắt, thân phình hình
bầu, đế bằng cổ.
- Hình vẽ ca không giống nhau vì mẫu
vẽ nhìn ở góc độ khác nhau.
Hình 1: Vị trí nhìn cao.
Hình 2: Vị trí nhìn ngang.
hãy cho biết vị trí tầm nhìn của những
hình vẽ như thế nào ?
- GV minh hoạ bảng: Vẽ quai ca trước
sau đó đến thân ca rồi dừng lại
? Em có nhận xét gì về cách vẽ của
Thầy?
Hình 3: Vị trí nhìn thấp.

- Vẽ như vậy chưa hợp lí mà phải vẽ
từ bao quát đến chi tiết.
- GV yêu cầu HS quan sát độ đậm
nhạt trên vật mẫu bày trên giá:
? Em có nhận xét gì về độ đậm nhạt
trên vật mẫu?
? Vì sao em xác định được độ đậm
nhạt trên vật mẫu?
- Khi vẽ theo mẫu ta chỉ chọn ánh
sáng từ 1 hướng để xác định độ đậm
nhạt và màu sắc của mẫu: Có đậm, có
nhạt, có sáng, có tối, có xa có gần tạo
cho mẫu có hình
khối như đang tồn tại trong không
gian thực.
Về nhà tìm hiểu thêm kiến thức trong
SGK.
Để vẽ được vật mẫu sát với mẫu thực
chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp.

* Hoạt động 2 :
- GV yêu cầu HS tìm hiểu cách vẽ cái
ca:
? Theo em để vẽ được cái ca chúng ta
- Trên vật mẫu có 3 độ đậm nhạt
chính: Đậm, đậm vừa, nhạt.
- Dựa vào ánh sáng chiếu vào vật mẫu

2. Tìm hiểu cách vẽ theo mẫu:
HS quan sát kĩ mẫu để nắm bắt đặc

điểm, cấu trúc, đậm nhạt.
cần thực hiện như thế nào ?
- Kết hợp HS trả lời giáo viên minh
hoạ từng bước lên bảng.

1 23 4
Các đồ vật đều có chất khác nhau: gỗ,
sành, xứ, nhựa vv. Cần thể hiện được
chất của mẫu.
- GV treo một số tranh mẫu của học
sinh năm trước để HS tham khảo:
Bước 1: Ước lượng khung hình
chung của mẫu và chia trục dọc( so
sánh giữa chiều cao và chiiều ngang ).

Bước 2: Xác định tỉ lệ các bộ phận
vẽ phác nét chính ( thẳng ). Dựa vào
các nét này ta vẽ các nét chi tiết dễ
dàng, đúng hơn.

Bước 3: Vẽ chi tiết: Nhìn mẫu để
diều chỉnh lại tỉ lệ chung, vẽ nét chi
tiết dựa trên cơ sở của nét chính đã
phác. Trên mẫu cần có nét đậm, nét
nhạt, không vẽ nét đều đều.
Bước 4: Hoàn chỉnh vẽ đậm nhạt.

+ Chia mảng đậm nhạt theo cấu
trúc của mẫu, gợi đậm nhạt cả phần
nền( sử dụng những nét thẳng, nét
xiên, nét
* Hoạt động 3:
? Thế nào là vẽ theo mẫu?
? Hình dáng vật mẫu thay đổi phụ
thuộc vào đâu?
? Khi vẽ theo mẫu cần vẽ bộ phận nào
trước?

cong). Chú ý diễn tả chất của mẫu.
3. Đánh giá kết quả học tập:
- HS
- HS
- HS
4. Củng cố, dặn dò.
- Giáo viên hệ thống lại kiến thức cơ bản của bài.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Về nhà tự bày mẫu ( vật dụng quen thuộc trong gia đình ) quan sát và vẽ lại.
- Tìm hiểu cách vẽ tranh đề tài chuẩn bị cho bài sau.

Chương iii - kết quả nghiên cứu
1. Kết quả khảo sát đầu năm:
Tổng số
HS
Giỏi Khá Trung bình Yếu
S.lượn
g
% S.lượn

g
% S.lượn
g
% S.lượn
g
%
73 09 12,3 22 35,6 42 57,5 0 0
2. Kết quả sau khi áp dụng phương pháp trên:
Tổng số
HS
Giỏi Khá Trung bình Yếu
S.lượn
g
% S.lượn
g
% S.lượn
g
% S.lượn
g
%
73 12 16,4 35 48 26 35,6 0 0
C. PHẦN KẾT LUẬN
1. Kết luận
Qua thực tế giảng dạy bộ môn Mĩ thuật nói chung và phân môn vẽ theo mẫu nói riêng.
Khi thấy chất lượng học tập của học sinh chưa cao thi giáo viên không được nóng vội
thúc ép các em một cách thiếu khoa học, sai mục tiêu. Giáo viên cần lưu ý trước vấn đề
này là phải tìm ra những nguyên nhân và khó khăn mà học sinh mắc phải dẫn đến học
sinh chưa hiểu bài, vẽ chưa đúng, chưa đẹp. Từ đó giáo viên phải nghiên cứu tìm ra
những biện pháp phù hợp trong từng bài dạy, phù hợp với đặc trưng của bộ môn để tổ
chức điều khiển các hoạt động để học sinh tiếp thu kiến thức nhẹ

nhàng mang lại kết quả cao trong học tập.
Thầy phải biết cách tổ chức lớp học. Như đã nêu trên các phân môn trong bộ môn Mĩ
thuật đều có đặc thù riêng nhưng nó đều bổ trợ cho nhau trong suốt quá trình học tập của
học sinh, đồng thời dựa vào đối tượng và cơ sở vật chất ở địa phương để có cách tổ chức
lớp học hợp lý. Do đặc thù của bộ môn nên việc chuẩn bị đồ dùng trực quan là không thể
thiếu được trong từng tiết dạy. Chuẩn bị của Thầy, chuẩn bị của trò là vô cùng quan
trọng:
* Đối với Thầy:
- Đồ dùng trực quan phải đầy đủ, đẹp, rõ ràng, sinh động.
- Hệ thống vấn đáp phải lô-gíc, có sự chắt lọc và liên hệ thực tế.
- Phương pháp, thao tác minh hoạ bảng phải linh hoạt, cụ thể.
* Đối với trò:
- Chuẩn bị bài, kế hoạch hoạt động của nhóm.
- Thảo luận chọn vật mẫu và đồ dùng học tập.
Đối với phân môn vẽ theo mẫu sự chuẩn bị của học sinh là rất cần thiết. Giáo viên phải
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm phải chuẩn bị cái gì, nó có ảnh hưởng trực tiếp, tác
động tích cực đến tư duy của học sinh. Bởi vì khi đã được giao nhiệm vụ học sinh sẽ chủ
động lựa chọn những vật mẫu đẹp phù hợp với nội dung của bài. Như vậy học sinh đã
được thảo luận trong việc chọn mẫu cho tiết học dưới sự tổ chức giao nhiệm vụ của Thầy.
Trong tiến trình dạy - học Thầy phải biết tận dụng tối đa tư duy độc lập của học sinh tức
là phải cho học sinh tự bày mẫu có sự nhận xét của bạn, tự rút ra kết luận. Khi bày mẫu
phải có giá bày mẫu và phải bày dưới tầm mắt một chút, tránh bày mẫu trên bàn giáo viên
hoặc bày mẫu lệch tầm nhìn của học sinh. Điều này bắt buộc giáo viên phải linh hoạt,
phải thực hiện thuần thục các thao tác cũng như hình ảnh minh hoạ phải đúng, phải đẹp,
phải linh hoạt bởi vì thông qua thị giác rồi tư duy hình tượng học sinh sẽ cảm nhận được
cái đẹp của đối tượng đang quan sát để hình thành nên tác phẩm của mình.
Kết quả cho thấy học sinh tiến bộ rất rõ rệt trong học tập, trong cách thể hiện. Từ chỗ
còn lúng túng, đến nay 100% học sinh đã biết vận dụng cách học tập chủ động tích cực
mang lại kết quả cao. Cụ thể qua kết quả nêu trên.
2. Kiến nghị

Trong công tác giảng dạy bộ môn Mĩ thuật tôi nhận thấy vẫn còn một số bất cập là:
- Phân phối chương trình chưa hợp lý, có những bài vẽ đòi hỏi cần nhiều thời gian hơn
mới thực hiện đảm bảo được yêu cầu.
Ví dụ:
+ Bài 7, 8: Vẽ tượng chân dung (lớp 9).
+ Bài 29: Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kỳ cổ đại (lớp 6).
- Tranh ảnh phiên bản Bộ ĐDDH chưa đầy đủ nên còn khó khăn cho giáo viên khi giảng
dạy.
- Phòng học chưa phù hợp với đặc trưng riêng của bộ môn: Cửa sổ hai bên cần có rèm để
điều chỉnh ánh sáng giúp cho những giờ dạy vẽ theo mẫu hiệu quả hơn.
* Một số khó khăn trên nếu được giải quyết chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn cho môn
học.
Trên đây là một số kinh nghiệm tôi tích luỹ trong thực tiễn quá trình công tác. Tôi đã áp
dụng vào quá trình dạy - học đối tượng học sinh ở địa phương một cách hữu hiệu, giúp
các em tiếp cận kiến thức tốt nhất, gần nhất, nhanh nhất. Góp phần cho thế
hệ trẻ thực sự là sức mạnh tương lai của dân tộc, đặt nền móng cho con đường CNH-
HĐH đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Những kinh nghiệm này do bản thân tôi đã rút ra được trong những năm thực tế giảng
dạy. Tuy nhiên bề dày kinh nghiệm chưa nhiều nên còn nhiều thiếu sót. Để kinh nghiệm
có hiệu quả hơn trong dạy - học. Tôi rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp, tổ chuyên
môn, Ban giám hiệu và Hội đồng thẩm định khoa học để tôi hoàn thiện hơn về chuyên
môn, phương pháp trong dạy - học đạt kết quả tích cực hơn .
Tôi xin chân thành cảm ơn !

×