Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

skkn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhi đồng ở trường tiểu học 1 khánh hưng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.19 KB, 9 trang )
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
NHI ĐỒNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1
KHÁNH HƯNGI. SỰ CẦN THIẾT , MỤC ĐÍCH :
1/. Lí do chọn đề tài :
Ngày nay Giáo dục – Đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu . Trong đó giáo
dục Tiểu học là bậc học nền tảng của các hệ thống giáo dục quốc dân. Có nhiệm vụ
xây dựng và phát triển tình cảm, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất của trẻ. Góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo.Thì hoạt độ
ng Sao nhi đồng góp phần
không nhỏ trong mục đích giáo dục trên.
Ta biết rằng, nhi đồng là lực lượng đông đảo trong xã hội, tuy nhiên do đặc thù
tâm lý lứa tuổi cho nên các em chưa có ý thức cũng như khả năng tự quản về một tổ
chức riêng của mình.
Vì vậy quy mô tập hợp, tiến hành các hoạt động thường xuyên của các em là “
Sao nhi đồng” . Người Tổng phụ trách cần phải nắm được tầm quan tr
ọng đó của
sinh hoạt Sao nhi đồng để có cách tiến hành sinh hoạt một cách hợp lý, có kết quả


cao.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ luôn coi trọng công tác thiếu nhi là sự
nghiệp đào tạo một lớp người mới cho đất nước.
Bác Hồ nói : ‘ Ngày nay chúng là Nhi đồng , ít năm sau chúng là công dân, cán
bộ …” . Đảng ta đã từng nhấn mạnh : “ Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ
nghĩa nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhi đồng…”
Các em là những “ Thế hệ cách mạng” xây dựng xã hội sau này, vì thế giúp
các em có những nhận thức đúng đắn , định hưỡng đúng, chủ động, sáng tạo , biết
hợp tác để khong bị “ hẫng hụt” là cực kỳ quan trọng cho các em vững bước vào cuộc
sống.
Công tác Nhi đồng trong trường Tiểu học là một việc quan trọng nâng cao sự
hiểu biết, tính nhạy bén, tính tập th
ể của các em nhi đồng. Bên cạnh đó sinh hoạt Sao
còn giúp cho các em thực hiện tốt “ Năm điều Bác Hồ dạy” , xứng đáng là con ngoan,
trò giỏi, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Với mong nuốn công tác nhi đồng ở trường Tiểu học 1 Khánh Hưng hoạt động
có hiệu quả, đạt được mục tiêu, nội dung giáo dục nhi đồng được quy định trong
chương trình Dự bị đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh . Tôi đã nghiên cứu
tìm “ Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Nhi đồng ở trường Tiểu học 1 Khánh
Hưng” với mong muốn thông qua các hoạt động sinh hoạt Sao góp phần cùng với
nhà trường giáo dục các học sinh đặc biệt là các em nhi đồng một cách toàn diện,
2. Mục đích :
- Giúp cho các em trở thành những người toàn diện như : Biết tôn trọng công
việc, biết tổ ch
ức sinh hoạt tập thể lớp mình, học tập tốt hơn, có tư cách đạo đức lịch
sự, ngoan ngoãn , tích cực tham gia các hoạt động , xứng đáng là lớp dự bị đáng tin
cậy đề từng bước trở thành người đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
- Công tác sinh hoạt Sao nhi đồng giúp cho Tổng phụ trách và đội ngũ phụ
trách Sao , Ban giám hiệu trường hiểu được vai trò quan trọng trong việc sinh hoạt

Sao nhi
đồng. Qua đoa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động được diễn ra sôi nổi có hiệu quả
và thực sự là một công việc mang tính chất giáo dục tinh thần trong nhà trường.
- Thông qua các hoạt động nhầm giúp cho các em có sự hứng thú trong học
tập, vui chơi và từ đó tích tham gia các hoạt động của Đội – nhà trường tổ chức.
II. PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
Trải qua những năm thực t
ế làm công tác Tổng phụ trách Đội ở trường Tiểu
học 1 Khánh Hưng tôi đã tìm ra và vận dụng những phương pháp hoạt động sao cho
phù hợp. Đặc biệt tôi luôn chú trọng quan tâm đến các en nhi đồng dân tộc , ở các
điểm trường lẻ. Qua đó giúp các em hòa nhập vào tập thể, hứng thú tham gia các hoạt
động sao nhi đồng. Để làm cơ sở giúp các em tham gia sinh hoạt Sao tốt hơn . Vì thế
mà đầu năm học tôi đã đề ra kế ho
ạch và nội dung nhầm giúp các em nhi đồng lớp 1
đến lớp 3 ở trường hoạt động được tốt hơn.
III. NỘI DUNG :
1.Thực trạng :
a. Thuận lợi :
- Luôn được sự quan tâm của Ban giám hiệu trường, Hội cha mẹ học sinh ,chi
đoàn kịp thời chỉ đạo sâu sắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Sự nhiệt tình cộng tác và hỗ trợ của tất cả giáo viên phụ trách lớp, giáo viên
dạy bộ môn và ban phụ trách đội trong nhà trường.
- Sự năng nỗ và nhiệt tình của Ban chỉ huy Liên – Chi đội .
b. Những khó khăn :
- Thời gian học tập của các em quá nhiề
u ( lớp 1 học Chương trình Công nghệ

), không có thời gian trống nên hạn chế thời gian dành cho sinh hoạt.
- Trường thuộc xã khó khăn có con dân tộc nhiều,sân chơi ở một vài điểm
trường không có , điểm trường phụ nhiều và xa điểm trung tâm không thuận lợi cho
học sinh đi lại và đến trường tham gia các hoạt động.
- Đa số cha mẹ học sinh là nông dân nghèo nên chưa quan tâm nhiều đến việc
học tập c
ủa con em mình nên chất lượng học tập đạt chưa cao.
2. Nội dung và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Nhi đồng .
a. Nội dung thực hiện :
- Thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện về việc tổ chức
và sinh hoạt Sao nhi đồng.
- Ngay từ đầu năm học, tôi xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tổ chức sinh hoạt
nhi đồ
ng gồm : Đối tượng nào là nhi đồng, đối tượng nào là phụ trách sao, thời gian
thực hiện, công tác phối hợp ra sao… sau đó tiến hành tham mưu với ban giám hiệu
nhà trường, chi đoàn về kế hoạch sinh hoạt nhi sao nhi đồng.
- Sau khi được sự thống nhất của lãnh đạo tôi triển khai thực hiện và đề ra các
giải pháp .
b Giải pháp thực hiện .
Để khắc phục tình trạng trên là giáo viên Tổng phụ trách Đội tôi đã không
ngừng h
ọc tập, tìm hiểu tài liệu để nâng cao trình độ . Triển khai Nghị quyết số 10
/NQ/TWĐTN của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác chăm
sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội trong giai đoạn 2005 -2013.- Đầu năm học tôi đã triển khai kế hoạch thực hiện sinh hoạt San nhi đồng cho
toàn bộ giáo viên nắm để phối hợp thực hiện.
- Tổng phụ trách Đội trực tiếp đến gặp các khối trưởng của từng khối ( khối 1 ;

khối 2 ; khối 3 ) đề tham khảo ý kiến về thời gian đề sinh hoạt ( sinh hoạt vào buổi
nào trong tuần, thời gian …. để buổi sinh hoạt đạt hi
ệu quả cao mà không ảnh hưởng
đến việc học tập của các em .
- Sau đó đến gặp giáo viên chủ nhiệm từng lớp để tham khảo ý kiến và lấy
danh sách nhi đồng có học lực khá – giỏi . Danh sách phụ trách Sao có học lực khá –
giỏi ,
đạo đức tốt , có năng khiếu múa, hát , quản trò, hiểu biết nhiều trò chơi , nhà ở gần
trường học ….
- Tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch t
ập huấn phụ trách Sao : Cụ thể về
thời gian, địa điểm , nội dung sinh hoạt sao nhi đồng….
- Bồi dưỡng các em phụ trách sao về nội dung , quy trình về buổi sinh hoạt
nhằm các em thực hiện tốt nhiệm vụ . Để giúp các em nhi đồng yêu thích tham gia
sinh hoạt , tôi thiết kế nội dung sinh hoạt có nhiều trò chơi , bài hát theo mô hình giáo
dục “ Học mà chơi, chơi mà học”,nhầm thu hút các em tham gia .
- Kịp thời tuyên dương khen thưởng những Phụ
trách Sao và những em nhi
đồng hoạt động tích cực trong các phong trào và học tập đạt điểm tốt qua các buổi
sinh hoạt dưới cờ và các buổi phát thanh măng non, sinh hoạt chủ nhiệm …
- Tổ chức các hội thi như : Tiếng hát Họa My ; Nét đẹp Tuổi hoa ; vẽ tranh
chủ đề về bảo vệ môi trường Biển – Đảo, Chúng em kể chuyện Bác Hồ … Tổ chức
sinh hoạt sao theo kiểu mẫu nhằm giúp các em cố gắng h
ơn trong các buổi sinh hoạt
kích thích tinh thần thi đua giữa các Sao trong Liên đội .
- Hàng tuần còn phân công các lớp nhi đồng tham gia trực nhặt rác ở sân
trường . Qua đó nhầm giáo dục các em có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh
trường lớp.
- Luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo từng chủ điểm trong
năm học. Xây dựng nội dung cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống, ý thứ

c Pháp luật
cho các em, đẩy mạnh các phong trào “ Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện tốt,
xứng đáng là chủ nhân thế kỷ 21”.
- Kết hợp với giáo viên triển khai cuộc vận động “ Vòng tay bè bạn”; “Chương
trình dự bị đội viên” để các em nắm vững từng nội dung. Phân công đội viên xuống
phụ trách Sao và hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt.
- Thường xuyên tham mưu với các ban ngành , đoàn thể , xã hội, nhà trường,
hội phụ huynh , chi đoàn trường…. tạo những điều kiện thuận lợi giúp cho các em có
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, dân tộc… được họ
c tập và tham gia hoạt động đầy đủ.
- Tiến hành kết nạp đội viên nhầm nâng cao chất lượng đội . Tôi luôn khuyến
khích các em học tốt khi kết nạp đội cô tặng mỗi em một chiếc khăn quàng.
Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với giáo viên dạy chuyên môn Âm nhạc ;
môn Mỹ Thuật, môn Thể dục …. hướng dẫn , rèn luyện các em có năng khiếu để
tham gia các hội thi .
- Trong giờ ra chơi tổ chức cho các em hoạt động gi
ữa giờ, hướng dẫn các trò
chơi dân gian , bài hát tập thể , các nghi thức Đội….

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :
Qua quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả như sau:

- Sinh hoạt Sao nhi đồng có tác động lớn trong xây dựng hỗ trợ các phong trào
học tập : Đôi bạn cùng tiến, truy bài đầu giờ, đi học đúng giờ… phát huy tốt năng lực
của học sinh. Đồng thời cũng góp phần rèn luyện thói quen, hành vi, kỹ năng nói to,
rõ ràng , rành mạch, mạnh dạ
n của các em. Biết lắng nghe ý kiến của người khác,biết
sửa
sai khi mắc lỗi… Từ đó đã phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của các em
trong học tập .

- Qua sinh hoạt giúp các em nhi đồng có kỹ năng, nhanh nhẹn, chính xác, dũng
cảm … thông qua các trò chơi.
- Tạo cho các em có sự đoàn kết hơn trong các hoạt động, biết chia sẽ những
khó khăn của các bạn trong Sao.
- Qua các phong trào thi các em tham gia vào được kết quả rất cao.
- Cu
ối năm học có 106 em nhi đồng đạt học sinh Giỏi – Tiên tiến . Và được
ban chỉ huy Liên đội khen 20 em đã có thành tích xuất sắc trong học tập và sinh hoạt
sao.Có 100% nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.
- Hạnh kiểm : Thực hiện đầy đủ đạt 100%.
V. KẾT LUẬN:
Qua công tác Sao nhi đồng đã triển khai tại đơn vị tôi rút ra một số kết luận
như sau :
Nhờ sự quan tâm , chỉ đọ của lãnh đạo tr
ường Tiểu học 1 Khánh Hưng, sự
quan tâm và giúp đỡ , ủng hộ chân tình của tất cả giáo viên trong trường, lòng nhiệt
tình của các em trong Ban Chỉ huy Liên – Chi đội, nhi đồng và cùng sự nỗ lực của
bản thân . Nên công tác nâng cao chất lượng hoạt động nhi đồng của trường đạt kết
quả cao.
- Có 100% thiếu nhi tham gia sinh hoạt Sao.
- Kết quả học tập cũng được nâng cao.
- Tham gia các phong trào thi đạt 100%.
- Các em chăm ngoan và lễ phép hơn, có 100% nhi đồng đạo đức thực hiện
đầy đủ.
Từ thực tế kết quả đạt được trong công tác Sao nhi đồng ở trường . Bản thân
tôi rút ra bài học kinh nghiệm cho mình là :
** Bài học kinh nghiệm :
Là tổng phụ trách việc lập kế hoạch và tham mưu Ban giám hiệu và Chi đoàn
là vô cùng quan trọng, đề từ đó có được sự chỉ đạo và giúp đỡ của các lực lượng
trong nhà trường, ch

ủ động khắc phục và giải quyết những khó khăn trong công việc
cũng như những nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.
+ Đầu năm phải đề ra phương hướng , biện pháp cụ thể cho hoạt động.
+ Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm nắm sĩ số, ghi danh sách học sinh ( điều tra
kỷ về hoàn cảnh gia đình, chỗ ở ), học lực , hạ
nh kiểm , năng khiếu của từng em …
để có biện pháp uốn nắn, giúp đỡ ,bồi dưỡng kịp thời.
+ Quan tâm nhiều hơn đối với các em khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó
khăn… tạo điều kiện tốt để các em có điều kiện hòa nhập với bạn bè.
+ Đặc biệt là phải khen thưởng , tuyên dương kịp thời khi các em đạt thành
tích tốt trong học tập, phong trào… vì đó là nguồn
động viên, khuyến khích tinh thần
các em phấn đấu nhiều hơn.+ Tích cực vận động các nhà hảo tâm, hội từ thiện, mạnh thường quân… đóng
góp cho trường : Sửa chữa trường học, hỗ trợ xe đạp, tập….để phục vụ tốt cho việc
dạy và học .
- Muốn hoạt động nhi đồng tốt phái có một đội ngũ phụ trách sao giỏi, được
lựa chọn và b
ồi dưỡng , tập huấn nghiệp vụ thường xuyên .
Đề cho công tác nhi đồng của trường Tiểu học 1 Khánh Hưng ngày càng phát
triển mạnh hơn về mọi mặt . Bản thân tôi sẽ quyết tâm phấn đấu hơn trong việc tự bồi
dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ trong tác Đội – Sao nhi đồng … để phục
vụ cho công tác chuyên môn của mình tốt hơn. “ Vì đàn em thân yêu” tôi quyết tâm
khắc phục mọ
i khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tìm ra các giải pháp
hữu hiệu hơn để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động nhi đồng của phát triển
mạnh hơn.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT :
Qua quá trình giảng dạy và kết quả đạt được, bản thân tôi đã tự nghiên cứu nội
dung và phương pháp tổ chức các hoạt động.
- Trong sinh hoạt người tổng phụ trách cần vui vẽ, nhẹ nhàng, hấp dẫn … để
lôi cuốn các em, gây hứng thú cho các em trong sinh ho
ạt.
- Phát huy khả năng sáng tạo của các em qua tổ chức trong sinh hoạt, không gò
ép, phải trân trọng ý kiến của các em. Giáo viên phải nhiệt tình , giúp đỡ các em có
đủ tự tin vào khả năng của mình trong việc tổ chức các hoạt động, hát, múa hay kể
chuyện trước đám đông…
- Tôi mong rằng những giải pháp của mình không những chỉ áp dụng cho
những học sinh của trường Tiểu học 1 Khánh Hưng mà còn có thể được áp dụng rộng
rãi vào các đơn vị bạn trong địa bàn xã, huyện để nâng cao chất lượng hoạt động nhi
đồng.
Trên đây là một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động của nhi đồng.
Tôi rất mong sự tham gia, góp ý thêm về sáng kiến của mình để hoàn thiện hơn về
nội dung cũng như các giải pháp thực hiện được tốt hơn cho những năm học tới .

Khánh Hưng, ngày 24 tháng 5 năm 2013
HIỆ
U TRƯỞNG Người viếtTrần Mỹ Nương×