Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (262 KB, 45 trang )

Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
Tiết 1: gấp tên lửa ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:TCKT
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2 )
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc tên lửa hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Tên lửa gồm những bộ phận nào.
? Đợc gấp từ vật liệu gì.
Tên lửa thật đợc làm bằng sắt dùng để phóng
vào vũ trụ, vào bầu trời.
? Tên lửa đợc gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
- Đặt tờ giấy lên mặt bàn, phần dòng kẻ ô ở trên,
gấp đôi tờ giấy để lấy đờng dấu giữa.
- Mở giấy gấp theo đờng dấu gấp ở H1 đợc H2.
- Gấp theo đờng dấu gấp ( theo chiều mũi tên) ở
H 2 đợc h3.


- Gấp theo đờng dấu ở H3 đợc H4.
- Sau mỗi lần gấp miết theo đờng gấp cho thật
phẳng.
*Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp sang hai bên đờng dấu giữa và
miết theo đờng dấu đợc tên lửa H5.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa
ngang ra đợc H6. Phóng tên lửa theo hớng chếch
lên không chung.
- YC nhắc lại các bớc.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Mô hình tên lửa.
- Phần mũi, thân, mũi tên lửa dài.
- Gấp bằng giấy.
- Gấp bằng tờ giấy hình chữ nhật.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Theo dõi các bớc gấp.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
- YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
tên lửa trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc lại.
- 2 h/s lên bảng thao tác lại các bớc
gấp.
- Cả lớp quan sát.
- Thực hành gấp trên giấy nháp.

Th ngy thỏng nm 20.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
TH CễNG
Tiết 2: gấp tên lửa ( tiết 2)
A/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp.
2. Kỹ năng: Gấp thành thạo, nhanh, chính xác.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ:(1-2 )
? Gấp tên lửa gồm mấy bớc.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:

b.Thực hành:
c. HD thao tác:
- Treo qui trình gấp HD thực hành.
-YC nhắc lại các thao tác gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
*Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng:
d. Thực hành:
- YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy
thủ công
- Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản
phẩm.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
tên lửa trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- Gấp tên lửa gồm 2 bớc: Bớc1:
Gấp tạo mũi và thân tên lửa, bớc2:
Tạo tên lửa và sử dụng.
- Nhắc lại.
- Quan sát
- 1 h/s nhắc lại qui trình gấp.
- 2 h/s lên bảng thực hành gấp tên
lửa.
- Cả lớp quan sát.
- 3 nhóm thực hành gấp và trang trí
tên lửa, rồi ghi tên mình vào cánh
tên lửa sau đó dán tên lửa và trang

trí bức tranh của nhóm mình cho
sinh động bằng cách dùng bút màu
vẽ thêm các hoạ tiết.
- Các nhóm trình bày sản phẩm.
- Nhận xét bình chọn
- 2 h/s lên thực hành phóng tên lửa.
- Đại diện các nhóm phóng thi.
- Nhận xét bình chọn.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
Th ngy thỏng nm 20.
Tiết 3: gấp máy bay phản lực ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:TCKT
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2 )
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc máy bay phản lực hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Máy bay gồm những bộ phận nào.

- Cho h/s quan sát tên lửa và máy bay để so
sánh sự giống và khác nhau ntn.
? Tên lửa đợc bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay.
- Gấp giống nh tên lửa.
- Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu
giữa.
- Mở giấy ra đợc hình 1 và 2.
- Gấp toàn bộ phần trên theo đờng dấu gấp ở H2,
Sao cho đỉnh A trùng với đờng dấu giữa đợc H3
- Gấp theo đờng dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh
tiếp giáp nhau ở đờng dấu giữa đợc H4.
- Gấp theo đờng dấu gấp ở H4 đợc H5.
- Gấp tiếp theo đờng dáu gấp ở H5 sao cho 2
đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đờng dấu
giữa nh H6.
*Bớc 2: Tạo máy bay và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp song song hai bên đờng dấu
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Máy bay phản lực.
- Gồm mũi, thân và cánh máy bay.
Mũi bằng.
- Quan sát máy bay phản lực và tên
lửa.
+ Giống: Gồm mũi, thân và cánh.

+ Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi
máy bay bằng.
- Đợc gấp bằng giấy. Từ hình chữ
nhật.
- Quan sát Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bớc gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
gấp và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc máy bay
phản lực.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay
chếch lên không chung để phóng nh phóng tên
lửa.
- YC nhắc lại các bớc.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- YC nhắc lại các bớc máy bay.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
máy bay trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 4: gấp may bay phản lực ( tiết 2)
A/ Mục tiêu (TCKT)
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.

- HS : Giấy thủ công, bút màu.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ:(1-2 )
? YC nhắc lại các bớc gấp máy bay phản lực.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD thao tác:
- Treo qui trình gấp HD thực hành.
-YC nhắc lại các thao tác gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay.
- Gấp giống nh tên lửa.
- Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu
giữa.
- Mở giấy ra đợc hình 1 và 2.
- Gấp toàn bộ phần trên theo đờng dấu gấp ở H2,
Sao cho đỉnh A trùng với đờng dấu giữa đợc H3.
*Bớc 2: Tạo máy bay và sử dụng:
- Bẻ các mép gấp song song hai bên đờng dấu
gấp và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc máy bay
phản lực.
- Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay
chếch lên không chung để phóng nh phóng tên

lửa.
d. Thực hành:
- YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy
thủ công
- Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản
phẩm.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- Hát
- Gấp máy bay gồm 2 bớc: Bớc1:
Gấp tạo mũi thân và cánh máy bay,
bớc2: Tạo máy bay và sử dụng.
- Nhắc lại.
- Quan sát
- 1 h/s nhắc lại qui trình gấp.
- 2 h/s lên bảng thực hành gấp máy
bay
- Cả lớp quan sát.
- 3 nhóm thực hành gấp và trang trí
máy bay phản lực, rồi ghi tên mình
vào cánh máy bay sau đó dán máy
bay và trang trí bức tranh của nhóm
mình cho sinh động bằng cách
dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tiết.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
máy bay đuôi rời .
- Nhận xét tiết học.

- Các nhóm trình bày sản phẩm.
- Nhận xét bình chọn
- 2 h/s lên thực hành phóng máy
bay.
- Đại diện các nhóm phóng thi.
- Nhận xét bình chọn.

Th ngy thỏng nm 20.
Tiết 5: gấp máy bay đuôI rời ( tiết 1)
A/ Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đợc máy bay đuôi rời đúng và đẹp.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2 )
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc máy bay đuôi rời hỏi:

? Trên tay cô cầm vật gì.
? Máy bay gồm những bộ phận nào.
? Máy bay đợc bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đ-
ờng dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với
canh dài đợc H1b.
- Gấp đờng dấu giữa ở H1b (chú ý miết mạnh để
tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đ-
ờng nếp gấp đợc 1 hình vuông, một hình chữ
nhật.
*Bớc 2: Gấp đầu và cánh máy bay:
- Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đờng chéo đ-
ợc hình tam giác(H3a) Gấp đôi theo đờng dấu
gấp ở H3a để lấy đờng dấu giữa rồi mở ra đợc
H3b.
- Gấp theo đờng dấu gấp ở H3 sao cho đỉnh B
trùng với đỉnh A (H4)
- Lật mặt sau gấp nh mặt trớc sao chođỉnh C
trùng với đỉnh A đợc H5.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Máy bay đuôi rời.
- Gồm đầu, thân, cánh và đuôi máy
bay.
- Đợc gấp bằng giấy. Từ hình chữ
nhật sau đó gấp tạo hình vuông.

- Quan sát Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
- Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy HV mới
gấp kéo sang hai bên đợc H6.
- Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đờng dấu đợc
H7. Gấp theo các đờng dấu gấp (Nằm ở phần
mới gấp lên) vào đờng dấu giữa nh H8.
- Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai
góc HV ở hai bên ép vào theo nếp gấp đợc máy
bay nh hình 9. Gấp theo đờngdấu ở H9 bvề phía
sau đợc đầu cánh máy bay nh H10.
* Bớc 3: Làm thân và đuôi máy bay.
- Dùng phần giấy HCN để làm đuôi máy bay.
- Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài, gấp đôi tờ
giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu
khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay
(H11) Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo đợc H12.
* Bớc 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.
- Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào
(H14) Gấp lại nh cũ đợc máy bay hoàn chỉnh
(H14) Gấp đôi máy bay theo chiều dài và miết
theo đờng vừa gấp đợc (H15)
YC nhắc lại các bớc.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- YC nhắc lại các bớc máy bay đuôi rời.

- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
máy bay trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- 2 h/s nêu lại các bớc gấp.
- 2 h/s thực hành gấp.
- Cả lớp quan sát Nhận xét.
- Thực hành trên giấy nháp.

Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
Th cụng: Tiết 6 : gấp máy bay đuôI rời ( tiết 2)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp đợc máy bay đuôi rời đúng và đẹp.
2. Kỹ năng : Biết trình bày sản phẩm và phóng máy bay.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
? Gấp máy bay đuôi rời cần thực hiện theo mấy
bớc.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:

b. Thực hành:
? Nêu lại các thao tác gấp máy bay đuôi rời.
- Chia nhóm bầu nhóm trởng
- YC các nhóm thực hành gấp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng t
- Gợi ý cho h/s cách trang trí máy bay nh vẽ ngôi
sao, lá cờ.
- YC các nhóm trình bày.
- Chọn những sản phẩm đẹp để trng bày
tuyên dơng.
- Cho h/s thi phóng máy bay.
- Hát
- Cần thực hiện qua 4 bớc.
- Nhắc lại.
- 2,3 h/s nêu
* Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ
nhật theo đờng dấu
*Bớc 2: Gấp đầu và cánh máy bay:
* Bớc 3: Làm thân và đuôi máy
bay.
* Bớc 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh
và sử dụng.
- Các nhóm trình bày sản phẩm của
nhóm mình.
- Bình chọn nhận xét.
- Từng nhóm lên thi phóng máy
bay trớc lớp.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
4. Củng cố dặn dò: (2 )

- YC nhắc lại các bớc gấp máy bay đuôi rời.
- Đánh giá sản phẩm.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy không mui.
- Nhận xét tiết học.
Thủ công: Tiết 7: gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 1)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.
2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bớc, các thao tác.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2 )
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc thuyền hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác dụng
của thuyền.
? Thuyền đợc gấp bằng gì, gấp bởi hình gì.
c. HD thao tác:

- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo 4 mép gấp cách đều.
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn, để
mạt ô ở trên (H1) Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài
đợc (H3)
- Gấp đôi mặt trớc theo đờng dấu gấp ở ( H3) đ-
ợc H4.
- Lật H4 ra mặt sau gấp đôi nh mặt trớc đợc hình
5.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Chiếc thuyền.
- 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền,
mũi thuyền thon dài, thuyền dùng
để chở ngời, hàng hoá thuyền đ ợc
làm bằng sắt hoặc bằng gỗ.
- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ
nhật.
- Quan sát Lắng nghe.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
* Bớc 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền.
- Lách hai ngón tay vào trong 2 mép giấy, các
nhón còn lại cầm hai bên phía ngoài. Lộn các
nếp gấp vào lòng thuyền.
- Gấp theo nếp gấp sao cho cạnh ngắn trùng với
cạnh dài. Tơng tự nh H7.
- Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống nh H5 đợc

H8.
- Gấp theo đờng dấu gấp sang 2 bên đợc H9,
H10. Dọc theo 2 cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng
sẽ đợc thuyền phẳng đáy không mui.
- YC nhắc lại các bớc gấp.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp máy bay trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- YC nhắc lại các bớc gấp thuyền.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bớc gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.

Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
Thủ công: Tiết 8: gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 2)
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp thuyền phẳng đáy không mui đẹp, chính xác.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.

D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy không
mui.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp thuyền.
- Treo qui trình gấp lên bảng.
- YC các nhóm thực hành gấp
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Hát
- Gồm 3 bớc
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
* Bớc 1: Gấp tạo 4 mép gấp cách
đều.
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên
mặt bàn, mặt kể ô ở trên Gấp đôi tờ
giấy theo chiều dài
* Bớc 2: Gấp tạo thân và mũi bên.

- 3 nhóm thi gấp thuyền.
- Các nhóm lên trng bày sản phẩm
của nhóm mình.
- Thả thuyền vào chậu nớc.
- Nhận xét bình chọn.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ
học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét tiết học.

Thủ công: Tiết 9 : gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 1)
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng các bớc, các thao tác.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy có mui, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS: Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2 )
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:

- Ghi đầu bài:
b. Quan sát và nhận xét:
- GT chiếc thuyền hỏi:
? Trên tay cô cầm vật gì.
? Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác dụng
của thuyền.
? Thuyền đợc gấp bằng gì, gấp bởi hình gì.
- Cho h/s quan sát hai chiếc thuyền có mui và
thuyền không có mui.
? Con có nhận xét gì về sự giống và khác nhau
giữa hai chiếc thuyền.
- Hát
- Để đồ dùng lên bàn.
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- Chiếc thuyền.
- 2 bên là mạn thuyền, đáy thuyền,
mũi thuyền thon dài, thuyền có mui
ở giữa, thuyền dùng để chở ngời,
hàng hoá thuyền đ ợc làm bằng sắt
hoặc bằng gỗ.
- Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ
nhật.
- Quan sát.
- Giống nhau về hình dáng của
thân, đáy, mũi, các nép gấp.
- Khác: một loại thuyền có mui,
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
Cách gấp hai loại thuyền tơng tự nh nhau, chỉ

khác ở bớc tạo mui thuyền.
c. HD thao tác:
- Treo quy trình gấp.
* Bớc 1: Gấp tạo mui thuyền
- Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn, mặt ô
để ở trên . gấp 2 đầu tờ giấy vào khoảng 2,3 ô
H1 đợc H2.
Miết dọc theo hai đờng mới gấp cho phẳng.
* Bớc 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách đều nhau.
* Bớc 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền: (TT nh
gấp thuyền không mui)
- YC nhắc lại các bớc gấp.
d. Thực hành:
- YC cả lớp gấp thuyền có mui trên giấy nháp.
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- YC nhắc lại các bớc gấp thuyền.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền có mui trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
một loại thuyền không có mui.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- 2 h/s nêu lại các bớc gấp.
- Thực hành trên giấy nháp.

Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
Thủ công: Tiết 10 : gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 2)

A/ Mục tiêu: TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp đợc thuyền phẳng đáy có mui đẹp, chính xác.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to.
Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công.
- HS : Giấy thủ công, bút màu.
C/ Phơng pháp:
Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
- Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC 2,3 h/s nhắc lại các thao tác gấp thuyền.
- Treo qui trình gấp lên bảng
- YC các nhóm thực hành gấp
- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
- Hát
- Gồm 3 bớc
- Nhắc lại.

- Quan sát.
- H/S nêu:
* Bớc 1: Gấp tạo mui thuyền
* Bớc 2: Gấp tạo 4 nếp gấp cách
đều nhau.
* Bớc 3: Gấp tạo thân và mũi
thuyền: (TT nh gấp thuyền không
mui)
- 3 nhóm thi gấp thuyền.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái
độ học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
thuyền phẳng đáy có mui.
- Nhận xét tiết học.
- Các nhóm lên trng bày sản phẩm
của nhóm mình.
- Thả thuyền vào chậu nớc.
- Nhận xét bình chọn.
Thủ công Tiết 11 : ôn tập chơng I - kỹ thuật gấp hình.
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh nhắc lại đợc bớc gấp hình, gấp đợc các hình đã học.
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.
C/ Phơng pháp:

- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. KT bài cũ :(1-2 )- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b. Thực hành:
- YC h/s nhắc lại các thao tác gấp tên lửa, gấp
máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, gấp
thuyền không mui, có mui.
+ Gấp tên lửa: Gồm mấy bớc?
+ Gấp máy bay phản lực: Gồm mấy bớc?
+ Gấp máy bay đuôi rời : Gồm mấy bớc?
+ Gấp thuyền phẳng đáy không mui: Gồm
mấy bớc?
+ Gấp thuyền phẳng đáy có mui: Gồm mấy
bớc?
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát.
- H/S nêu:
- Gồm hai bớc: Bớc 1: Tạo mũi thân,
bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng.
- Gồm 2 bớc. Bớc 1: Tạo mũi, thân
cánh; Bớc 2:Tạo máy bay và sử dụng.
- Gồm 4 bớc: Bớc1: Gấp và cắt tạo 1
hình vuông và hình chữ nhật; Bớc 2:
Gấp đầuvà cánh; Bớc3: Làm thân và

đuôi: Bớc4:Lắp thân và đuôi,sử dụng.
- Gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo thân và
mũi thuyền; Bớc 2: Tạo thuyền.
- Gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo thân và
mũi thuyền; Bớc 2: Tạo thuyền có mui.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
- YC gấp theo 4 nhóm mỗi nhóm gấp một
loại hình khác nhau.
- HD cho các nhóm trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
- YC các nhóm lên trình bày.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái
độ học tập, sự chuẩn bị của h/s.
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành
gấp
Các loại hình đã học
- Nhận xét tiết học.
- Các nhóm gấp.
Nhận xét bình chọn.
Thủ công: Tiết 12 : ôn tập chơng I - kỹ thuật gấp hình.
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức kỹ năng của h/s qua sản phẩm h/s làm ra
2. Kỹ năng: Học sinh gấp đúng, đẹp các hình đã học, biết trình bày sản phẩm.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu các loại hình đã học.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, bút màu.
C/ Phơng pháp:

- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài: Bài hôm nay các con thực hành
gấp 5 loại hình đã học.
b. Thực hành:
- Chia lớp làm 3 nhóm yêu cầu các nhóm gấp 5
loại hình đã học.
- HD trang trí theo sở thích.
c. Trình bày sản phẩm:
-YC học sinh lên trình bày sản phẩm.
- Nhận xét đánh giá sản phẩm.
+ Hoàn thành: Gấp đúng quy trình, hình gấp cân
đối, các nếp gấp phẳng đẹp.
+ Cha hoàn thành: Gấp không đúng quy trình,
- Hát
- Nhắc lại.
- Các nhóm thực hành gấp.
- Trang trí, trình bày sản phẩm cho
bài thêm sinh động.
- Các nhóm lên trình bày sản phẩm
của nhóm mình.
- Nhận xét bình chọn.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan

Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
nếp gấp cha phẳng, hình gấp không đúng.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học cắt dán
hình tròn.
- Nhận xét tiết học.

Thủ công: Tiết 13 : gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 1)
A/ Mục tiêu:(TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc hình tròn.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. KT bài cũ :(1-2 ) - KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài:
b.HD quan sát và nhận xét mẫu.
- GT hình tròn mẫu đợc dán trên giấy nền màu
vuông.
- Không dùng bút vẽ hình tròn, mà gấp, cắt từ
hình vuông.
c. HD quy trình gấp:

-Cho h/s qs quy trình gấp,cắt,dán hình tròn.
+ Bớc 1: Gấp hình
- Gấp từ hình vuông có cạnh 6 ô, gấp từ hình
vuông theo đờng chéo . Gấp đôi hình vuông để
lấy đờng dấu giữa.
- Gấp theo đờng dấu gấp sao cho hai cạnh bên
sát vào đờng dấu giữa.
+ Bớc 2: Cắt hình tròn.
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát bài mẫu.
- Quan sát quy trình gấp, cắt, dán
hình tròn.
- Gấp, cắt, hình tròn từ hình vuông.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
- Lật mặt sau cắt theo đờng CD
- Sửa theo đờng cong mở ra đợc hình tròn.
+ Bớc 3: Dán hình tròn.
- Dán hình tròn vào vở hoặc tờ giấy khác màu
làm nền.
- Lu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ.
d. Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp.
- HDthực hành.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Để gấp, cắt, dán đợc hình tròn ta cần thực hiện
mấy bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp
cắt, dán hình tròn.

- Thực hành gấp, cắt, dán hình tròn
trên giấy nháp.
- Thực hiện qua 3 bớc.
Thủ công: Tiết 14 : gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 2)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc hình tròn đúng và đẹp.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn.
3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
- Gấp, cắt, dán hình tròn ta cần thực hiện qua
những bớc nào?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- YC nhắc lại các thao tác gấp, cắt, dán.
- YCcác nhóm thi gấp cắt hình theo nhóm 4.
- HD cách trình bày sản phẩm.
- Hát
- Ta thực hiện qua 3 bớc: Bớc 1gấp
hình, bớc 2 cắt hình tròn, bớc 3 dán

hình tròn.
- Nhắc lại.
- Thực hành 3 bớc:
+ Bớc 1: Gấp hình.
+ Bớc 2: Cắt hình.
+ Bớc 3: Dán hình.
- Các nhóm thực hành gấp, cắt, dán
hình tròn.
- Trình bày sản phẩm thành chùm
bông hoa, chùm bóng bay.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
c. Đánh giá sản phẩm.
- YC sản phẩm cắt đẹp, tròn, trình bày đẹp, khoa
học.
- Nhận xét - đánh giá.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Nêu lại cách gấp, cắt, dán hình tròn?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau học gấp cắt,
dán biển báo giao thông.
- Nhận xét tiết học.
- Các nhóm tình bày sản phẩm.
- Nhận xét bình chọn.
- Nêu.
Thủ công: Tiết 15: gấp, cắt, dán biển báo giao thông
A/ Mục tiêu: ( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và
cấm xe đi ngợc chiều.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
- KT sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.HD quan sát và nhận xét mẫu
-C nhận xét về hình dáng kích thớc, màu sắc hình
mẫu.
- Khi đi đờng cần tuân thủ theo luật lệ giao thông nh
không đi vào đờng có biển báo cấm xeigợc chiều.
c. HD quy trình gấp:
- Cho h/s quan sát quy trình gấp, cắt, dán hình.
+ Bớc 1: Gấp cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông
có cạnh 6 ô.
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát bài mẫu.
- Mỗi biển báo có hai phần
mặt biển báo và chân biển báo.
- Mặt biển báo đều là hình tròn
có kích thớc giống nhau nhng

màu sắc khác nhau.
- Quan sát quy trình gấp, cắt,
dán hình.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
- Cắt HCN màu trắng có chiều dài 4 ô rộng 1ô làm
chân biển báo.
+ Bớc 3: Dán hình .
- Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng.
-Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo.
- Lu ý:Bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ.
d. Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s tập gấp, cắt hình trên giấy nháp.
- HDthực hành.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt,
dán biển báo giao thông trên giấy thủ công.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc lại các bớc.
- Thực hành gấp, cắt, dán hình
trên giấy nháp.
- Thực hành qua 2bớc.
Thủ công Tit 16 : cắt, dán biển báo giao thông (tiết 2)
A/ Mục tiêu:( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông đẹp, cân đối.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và
cấm xe đi ngợc chiều.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Đồ dùng dạy học:

- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
- Gấp cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều,
cấm xe đi ngợc chiều cần gấp qua mấy bớc?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy
thủ công.
c. Đánh giá sản phẩm.
- Hát
- Cần thực hiện qua 2 bớc. Cắt
hình, dán hình.
- Nhắc lại.
- Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển
báo.
- Mỗi biển báo có hai phần mặt
biển báo và chân biển báo.
- Mặt biển báo đều là hình tròn có
kích thớc giống nhau nhng màu sắc
khác nhau.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan

Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
- YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng
quy trình sản phẩm dán cân đối, đẹp.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy
bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt, dán
biển báo cấm đỗ xe.
- Nhận xét tiết học.
- Thực hành gấp, cắt, dán biển báo.
- Trình bày sản phẩm.

Thủ công Tiết 17: gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe
(tiết1)
A/ Mục tiêu: (TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe.
2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
- Kt sự chuẩn bị của h/s.
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )

a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b. HD quan sát nhận xét:
- GT hình mẫu.
- YC h/s quan sát nêu nhận xét về sự giống và
khác nhau về kích thớc, màu sắc, các bộ phận
biển báo giao thông cấm đõ với những biển báo
gt đã học.
- Hát
- Nhắc lại.
- Quan sát và nêu nhận xét.
- Mỗi biển báo có hai phần mặt
biển báo và chân biển báo.
- Mặt biển báo đều là hình tròn có
kích thớc giống nhau nhng màu sắc
khác nhau.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
c. HD mẫu:
* Bớc 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe.
- Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có
cạnh 6 ô.
- Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có
cạnh 4 ô.
- Cắt HCN màu đỏ có chiều dài 4 ô rộng 1ô.
- Cắt HCN màu khác có chiều dài 10 ô, rộng 1 ô
làm chân biển báo.
* Bớc 2: Dán biển báo cấm đỗ xe.
- Dán chân biển báo lên tờ giấy trắng.
- Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo

khoảng nửa ô.
- Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn đỏ.
- Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình
tròn màu xanh.
Lu ý: Dán hình tròn màu xanh lên trên hình tròn
màu đỏ sao cho các đờng cong cách đều, dán
HCN màu đỏ ở giữa hình tròn màu xanh cho cân
đối và chia đôi hình tròn màu xanh làm hai phần
bằng nhau.
d. Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên
giấy nháp.
- Quan sát h/s giúp những em còn lúng túng.
4. Củng cố dặn dò: (2 )
- Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy
bớc?
- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp,
cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.
- Nhận xét tiết học.
- Quan sát các thao tác gấp, cắt,
dán biển báo cấm đỗ xe.
- Nhắc lại các bớc gấp.
- Thực hành gấp, cắt, dán biển báo.
- Thực hiện qua hai bớc: Gấp, cắt,
biển báo; dán biển báo.
Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan
Trng Tiu hc Hi Ninh Giỏo ỏn th cụng 2
Thủ công:
Tiết 18: gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe (tiết2)
A/ Mục tiêu:( TCKT)
1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông cấm đỗ xe đúng đẹp.

2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.
3. GD h/s có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu, quy trình gấp.
- HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán, thớc.
C/ Phơng pháp:
- Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập
D/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. ổn định tổ chức: (1 )
2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 )
- Để gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe
cần thực hiện qua mấy bớc?
- Nhận xét.
3. Bài mới: (30 )
a. Giới thiệu bài:
- Ghi đầu bài:
b.Thực hành trên giấy nháp.
- Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy
thủ công.
- YC h/s nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển
báo GT cấm đỗ xe.
- Hát
- Cần thực hiện qua 2 bớc: Gấp, cắt
và dán biển báo.
- Nhắc lại.
- Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển
báo.
+ Bớc 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ
xe.

Giáo Viên: Nguyễn Thị Thu Lan

×