Tải bản đầy đủ (.doc) (72 trang)

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (328.22 KB, 72 trang )

Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

Bài 2: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (2 tiết)
Tiết 1
I. Mục tiêu:
-
Học sinh biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
-
Gấp được tàu thủy hai ống khói đúng quy trình kỹ thuật.
-
Học sinh yêu thích việc gấp hình.
II. Giáo viên chuẩn bò:
-
Mẫu tàu thủy hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh cả
lớp quan sát được.
-
Tranh quy trình các bước gấp tàu thủy hai ống khói.
-
Giấy nháp, giấy màu thủ công.
-
Bút màu, kéo thủ công.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 phút n đònh tổ chức
lớp
-
Giáo viên yêu cầu học
sinh hát tập thể.
-
Học sinh cả lớp hát


tập thể.
2 phút Kiểm tra việc
chuẩn bò của học
sinh.
-
Giáo viên kiểm tra sự
chuẩn bò của học sinh.
-
Học sinh để dụng cụ
lên bàn cho giáo viên
kiểm tra.
10
phút
HĐ1: Quan sát
hình mẫu tàu thủy
và rút ra nhận xét
về đặc điểm, hình
dáng của tàu.
-
Giáo viên giới thiệu
mẫu tàu thủy 2 ống khói,
đặt câu hỏi để đònh hướng
học sinh quan sát và rút ra
nhận xét.
-
Học sinh quan sát
hình mẫu và trả lời câu
hỏi.
-
Tàu thủy được gấp

bằng gì?
-
Giấy màu thủ công.
-
Tàu thủy có đặc điểm
như thế nào? (có những bộ
phận nào?) Mấy ống khói?
Các ống khói như thế nào?
Thành tàu có đặc điểm gì
nổi bật? Mũi tàu ra sao?
-
Tàu thủy có 2 ống
khói giống nhau ở giữa
tàu, mỗi bên thành tàu
có 2 hình tam giác giống
nhau, còn mũi tàu thẳng
đứng.
-
Giáo viên: vậy mẫu
Trang 1
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

tàu thủy (H1).
-
Tàu thủy này chỉ là đồ
chơi gấp bằng giấy, gần
giống như tàu thủy. Còn
trong thực tế thì tàu thủy
làm bằng sắt, thép và có

cấu tạo phức tạp hơn
nhiều.
Học sinh nhận
biết được công
dụng của tàu thủy.
-
Vậy tàu thủy neo đậu
ở đâu?
-
Các bến cảng.
Chuyển ý: Vậy cách gấp tàu
thủy như thế nào, các em chú
ý quan sát.
-
Giáo viên tháo (mở)
dần mẫu tàu thủy cho đến
khi trở lại tờ giấy hình
vuông ban đầu.
-
Học sinh quan sát
giáo viên tháo dỡ tàu
thủy.
15
phút
HĐ2: Giáo viên
làm mẫu hướng
dẫn học sinh cách
gấp cắt giấy.
-
Cách cắt tờ giấy hình

vuông các em đã được
học từ ở lớp 1, lớp 2. Nên
bây giờ các em nhớ lại để
cắt giấy.
-
Học sinh nhớ lại
cách cắt giấy hình
vuông.
Bước 1:
Gấp cắt giấy.
-
Giáo viên thực hành
các thao tác gấp giấy và
cắt giấy hình vuông có
cạnh
Học sinh quan sát.
Bước 2:
Gấp lấy điểm
giữa hai đường
dấu gấp.
-
Các em chú ý gấp tờ
giấy hình vuông làm 4
phần bằng nhau (làm
mẫu) để lấy điểm O và
hai đường dấu gấp giữa
hình vuông. Mở tờ giấy ra
ta được (H2)
Bước 3:
Gấp thành tàu

thủy 2 ống.
-
Giáo viên làm mẫu và
nói: Ta đặt tờ giấy hình
vuông lên bàn, mặt kẻ ô ở
phía trên. Gấp lần lượt 4
Học sinh quan sát
Trang 2
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

đỉnh của hình vuông vào,
sao cho 4 đỉnh của hình
vuông vào, sao cho 4 đỉnh
tiếp giáp nhau ở điểm O
và các cạnh gấp phải nằm
đúng đường dấu gấp giữa
hình (H3)
-
Các em lật (H3) ra mặt
sau và tiếp tục gấp 4 đỉnh
vào điểm O (H4).
-
Tiếp tục lật (H4) ra
mặt sau, tương tự lại gấp 4
đỉnh của (H4) vào điểm O
(H5).
-
Lật (H5) ra mặt sau, ta
được (H6).

-
Bây giờ trên (H6) có 4
ô vuông, mỗi ô vuông có 2
tam giác. Cho ngón tay trỏ
vào khe giữa của của 1 ô
vuông và dùng ngón tay
cái đẩy ô vuông đó lên.
Làm tương tự với ô vuông
đối diện ta được 2 ống
khói của tàu thủy (H7).
-
Sau đó lồng 2 ngàon
tay trỏ vào phía dưới 2
ông vuông còn lại để kéo
sang 2 phía. Đồng thời
dùng ngón tay cái và ngón
giữa của 2 tay ép vào sẽ
được tàu thủy 2 ống khói
như (H8).
Học sinh quan sát.
-> Các em chú ý cắt 4 cạnh
của hình vuông thẳng và bằng
nhau thì gấp mới đẹp. Miết kỹ
các mép gấp.
5 phút HĐ3: Học sinh
-
Cho học sinh làm giấy
-
Học sinh lần lượt
Trang 3

Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

thực hành lại các
thao tác gấp tàu
thủy.
nháp thực hiện lần lượt
các thao tác gấp tàu thuỷ.
thực hành các bước xếp
hình ra giấy nháp.
-
Giáo viên theo dõi
nhận xét, bổ sung, sửa
chữa, uốn nắn các thao tác
học sinh thực hiện chưa
đúng. Nhận xét, tuyên
dương.
-
Trong thao tác gấp
cuối cùng là khó nhất, vì
để kéo hình vuông nhỏ để
tạo nên ống khói. Giáo
viên hướng dẫn và làm
mẫu lại để học sinh quan
sát và thực hiện cho đúng.
-
Học sinh nhận xét,
bổ sung.
2 phút, IV. Nhận xét – dặn dò:
-

Hầu hết các em chuẩn bò đầy đủ giấy màu và các dụng cụ môn học. Có tập trung
chú ý lắng nghe cô hướng dẫn và quan sát các thao tác kỹ thuật gấp tàu thủy.
-
Về nhà tập gấp lại từ đầu, tập gấp làm nhiều lần cho thành thạo.
-
Chuẩn bò tiết sau chúng ta thực hành gấp tàu thủy 2 ống khói cho đẹp, đúng mẫu
quy đònh.
Tiết 2 CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU.
T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 phút Ổn đònh tổ chức
lớp
-
Giáo viên giới thiệu
phần thực hành.
-
Học sinh cả lớp hát
tập thể.
2 phút Kiểm tra việc
chuẩn bò của học
sinh.
-
Giáo viên treo tranh
quy trình lên bảng.
-
Học sinh để dụng
cụ lên bàn cho giáo
viên kiểm tra.
HĐ1: Học sinh
nêu cách thực
hiện thao tác gấp

tàu thủy theo các
bước.
-
Giáo viên gọi 2 học
sinh nêu lại quy trình thao
tác gấp tàu thủy như cô đã
hướng dẫn hôm qua.
-
2 học sinh nêu quy
trình gấp tàu thủy 2 ống
khói.
Trang 4
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

Giáo viên nêu câu hỏi đònh
hướng cho học sinh nhớ lại
các thao tác.
-
Học sinh cả lớp
quan sát, lắng nghe,
nhận xét, bổ sung.
Bứơc 1:
Gấp và cắt giấy
hình vuông.
-
Trước khi gấp tàu thủy
ta phải làm gì?
-
Gấp và cắt tờ giấy

hình vuông.
Bước 2:
Gấp lấy điểm
giữa và 2 đường
dấu gấp giữa hình
vuông.
-
Em gấp giấy để lấy
điểm giữa và 2 đường dấu
gấp như thế nào?
-
Gấp tờ giấy hình
vuông làm 4 phần bằng
nhau để lấy điểm O và
2 đường dấu gấp giữa
hình vuông.
-
Nêu các thao tác gấp
thành tàu thủy?
-
Đặt tờ giấy hình
vuông lên bàn, mặt kẻ
ô ở trên gấp lần lượt 4
đỉnh của hình vuông
vào, tiếp giáp ở điểm
O.
-
Sau đó lật mặt sau
và tiếp tục gấp 4 đỉnh
vào điểm O.

-
Lại lật ra mặt sau
để gấp tương tự như
trên 1 lần nữa.
Nêu lại các thao
tác gấp thành tàu
2 ống khói.
-
Em nhớ lại cách gấp 2
ống khói như thế nào?
-
Lấy 2 ngón tay trỏ
lồng vào khe giữa 1 ô
vuông, dùng ngón tay
cái đẩy ô vuông đó lên.
-
Làm tương tự với ô
vuông đối diện ta được
2 ống khói của tàu
thủy.
Bước 3:
Gấp hoàn chỉnh
tàu thủy 2 ống
khói.
-
Giáo viên yêu cầu các
em gấp hoàn chỉnh tàu
thủy 2 ống khói
20
phút

HĐ2: học sinh
thực hành các
thao tác gấp tàu
thủy
-
Các em tự nhớ lại các
thao tác lần lượt gấp tàu
thủy theo quy trình .
- Học sinh tự thực hành các
thao tác kỹ thuật gấp tàu
thủy 2 ống khói theo nhóm
Trang 5
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

-
Giáo viên quan sát,
theo dõi, uốn nắn và giúp
đỡ các em hoàn thành sản
phẩm.
Cho học sinh
trưng bày sản
phẩm
-
Em nào làm xong để
lên bàn hoặc các em có
thẻ dán vào vở, dùng bút
màu trang trí tàu và xung
quanh tàu cho đẹp.
Học sinh trang trí, trưng

bày tàu thủy (có thể dán
vào vở)
Đánh giá sản
phẩm
-
Các em hãy tự nhận
xét đánh giá sản phẩm
của mình và của bạn.
-
Giáo viên đánh giá và
nhận xét: Tàu thủy làm
đẹp, có trang trí, làm đúng
quy trình. Đạt loại A+
-
Làm đúng, có trang trí
nhưng chưa đẹp : hoàn
thành A
-
Làm chưa hoàn thành:
B
Học sinh tự nhận xét đánh
giá sản phẩm của mình.
Học sinh đánh giá sản
phẩm của bạn .
-
Làm nhanh, trang
trí đẹp A+
-
Làm xong, chưa
đẹp:A

-
Làm chưa hoàn
thành B
, Nhận xét – dặn dò:
Giáo viên nhận xét: Các em có chuẩn bò bài kỹ ở nhà, chú ý quan sát theo cô
hướng dẫn, tự nhớ lại và tự thực hành các thao tác xếp tàu thủy đúng quy trình.
-
Kết quả thực hành đã biết xếp tàu thủy 2 ống khói, trang trí tàu thủy đẹp mắt.
-
Về nhà tập gấp lại nhiều lần cho thành thạo hơn nữa.
-
Chuẩn bò giờ sau: mang giấy màu, giấy nháp, bút màu, kéo để cùng học bài: “Gấp
con Ếch”
___________________________
BÀI 3: GẤP CON ẾCH (2 tiết)
Tiết 1:
I-Mục tiêu:
-
Học sinh biết cách gấp con ếch
-
Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kỹ thuật
-
Hứng thú với giờ học gấp hình
Trang 6
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

II-Chuẩn bò:
Giáo viên : Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu, có kích thước đủ lớn để học sinh quan
sát được.

-
Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.
-
Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công.
-
Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu.
T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 phút Ổn đònh tổ chức
lớp
-
Giáo viên yêu cầu học
sinh hát tập thể.
-
Học sinh cả lớp hát
tập thể.
2 phút Kiểm tra việc
chuẩn bò của học
sinh.
-
Giáo viên kiểm tra sự
chuẩn bò của học sinh.
-
Học sinh để dụng
cụ lên bàn cho giáo
viên kiểm tra.
10
phút
HĐ1: Quan sát
mẫu con ếch và

nhận xét.
-
Giáo viên hướng dẫn
học sinh quan sát.
-
Giáo viên giới thiệu
mẫu con ếch xếp bằng
giấy và nêu các câu hỏi
đònh hướng:
-
Học sinh quan sát
con ếch mẫu và trả lời.
-
Con ếch có mấy phần?
-
3 phần: phần đầu,
phần thân và phần
chân.
-
Phần đầu có đặc điểm
gì?
-
Phần đầu có 2 mắt,
nhọn dần về phía trước.
-
Còn phần thân của ếch
như thế nào?
-
Phần thân phình
rộng dần về phía sau.

-
Các em thấy chân của
ếch thế nào?
-
Con ếch có thể nhảy
được khi chúng ta dùng
ngón tay trỏ miết nhẹ vào
phần cuối của thân ếch
(H1)
-
Hai chân trước và
hai chân sau ở dưới
thân.
-
Các em có biết con
ếch có ích lợi gì?
-
n sâu bọ, bảo vệ
mùa màng.
Trang 7
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

-
Thòt ếch ăn ngon và
bổ.
Cho học sinh quan
sát thao tác mở
dần con ếch mẫu.
-

Gọi 1 học sinh lên mở
dần hình gấp con ếch: em
kéo thẳng 2 nếp gấp ở
phần cuối của con ếch.
-
1 học sinh mở dần
hình gấp con ếch.
-
Mở hai chân sau và hai
chân trước của ếch sang
hai bên.
-
Học sinh cả lớp
quan sát.
-
Các em có biết hình 6
bây giờ giống hình gì đã
gấp ở lớp 2.?
-
Giống gấp máy bay
đuôi rời đã học ở lớp 2.
20
phút
HĐ2: Giáo viên
làm mẫu các thao
tác kỹ thuật.
Bước 1: gấp cắt
giấy hình vuông.
Bước 2: gấp tạo 2
chân trước con

ếch.
-
Giáo viên vừa làm
thao tác mẫu vừa nói.
-
Các em lấy tờ giấy
hình chữ nhật và thực hiện
các công việc gấp cắt hình
vuông giống bài trước.
-
Gấp giống như khi gấp
phần đầu và cánh máy
bay đuôi rời: gấp đôi tờ
giấy hình vuông theo
đường chéo (H2) được
hình tam giác như (H3).
Gấp đôi (H3) để lấy
đường dấu sau đó mở ra.
-
Các em chú ý gấp tiếp
hai nửa cạnh đáy của tam
giác về phía trước và phía
sau theo đường dấu để
đỉnh A, B, C trùng nhau
(H4).
-
Lồng 2 ngón tay cái
vào trong lòng (H4) kéo
sang hai bên ta được H5.
-

Gấp 2 nửa cạnh đáy
Học sinh quan sát
Trang 8
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

hình tam giác ở phía trên
theo đường dấu, sao cho 2
nửa cạnh đáy nằm sát vào
đường dấu giữa (H6)
-
Tiếp tục gấp 2 đỉnh
của hình vuông trong (H6)
theo đường dấu gấp sao
cho 2 đỉnh tiếp giáp nhau
ở giữa hình, ta được 2
chân trước của con ếch
(H7).
Bước 3: gấp tạo 2
chân sau và thân
con ếch.
-
Các em chú ý quan sát
tiếp:
Ta lật H7 ra mặt sau được H8.
Gấp 2 cạnh bên của hình tam
giác vào sao cho 2 mép đường
gấp trùng với 2 mép nếp gấp
của 2 chân trước. Miết nhẹ 2
đường gấp để lấy nếp gấp.

Mở 2 đường gấp ra ta có
(H9a).
-
Tiếp tục gấp 2 cạnh
bên của hình tam giác vào
theo đường dấu sao cho
mép gấp 2 cạnh nằm bên
đúng nếp gấp (H9b).
-
Lật (H9b) ra mặt sau ta
có (H10). Gấp phần cuối
lên theo đường gấp, miết
nhẹ theo đường gấp như
(H11).
-
Tiếp tục gấp đôi phần
vừa gấp lên theo đường
dấu gấp (H11) ta được 2
chân sau của con ếch
(H12).
Học sinh quan sát
Trang 9
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

-
Lật (H12) lên. Dùng
bút màu sẫm tô 2 mắt của
con ếch, ta được con ếch
hoàn chỉnh.

Cách làm cho con
ếch nhảy.
-
Chúng ta kéo 2 chân
trước của con ếch dựng
lên, để đầu con ếch dựng
lên cao. Dùng ngón tay trỏ
đặt vào khoảng 1/2 ô ở
giữa nếp gấp phần cuối
thân con ếch, miết nhẹ về
phía sau rồi buông ngay,
con ếch sẽ nhảy về phía
trước (H14).
-
Mỗi lần miết thì con
ếch sẽ nhảy lên một bước.
Học sinh quan sát.
Củng cố lại các
gấp con ếch.
-
Gọi vài học sinh lên
thực hiện cho lớp quan sát,
nhận xét bổ sung.
-
2 học sinh lên bảng
nêu lại các thao tác gấp
con ếch để cả lớp quan
sát, nhận xét.
IV. Nhận xét – Dặn dò:
-

Giáo viên nhận xét: Học sinh chuẩn bò bài đầy đủ, tập trung chú ý nghe cô hướng
dẫn, nắm được các thao tác gấp giấy để làm con ếch đúng quy trình.
-
Về nhà tập cắt giấy và tập gấp con ếch nhiều lần cho thành thạo để tiết sau thực
hành gấp con ếch.
-
Tiết sau mang giấy màu, kéo, bút màu để thực hành làm con ếch cho tốt.
Tiết 2:
Các hoạt động dạy – học chủ yếu
T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 phút Ổn đònh tổ chức
lớp
-
Giáo viên giới thiệu
phần thực hành.
-
1-2 học sinh lên
bảng nhắc lại và thực
hiện thao tác gấp con
ếch.
2 phút Kiểm tra việc
-
Treo tranh quy trình
Trang 10
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

chuẩn bò của học
sinh.
gấp con ếch.

HĐ1: Học sinh
nhắc lại và thực
hiện các thao tác
gấp con ếch.
-
Giáo viên gọi 1-2 học
sinh lên bảng nhắc lại và
thực hiện các thao tác gấp
con ếch đã học ở tiết 1 và
nhận xét.
-
Bước 1: em làm gì?
-
Gấp và cắt tờ giấy
hình vuông.
Nêu cách gấp
giấy tạo 2 chân
trước.
-
Bước 2: gấp tạo 2 chân
trước con ếch như thế
nào?
-
Gấp đôi tờ giấy hình
vuông theo đường chéo
để được hình tam giác.
Gấp đôi hình tam giác
để lấy đường dấu rồi
gấp 2 nửa cạnh đáy về
phía trước và phía sau

theo đường dấu.
-
Lồng 2 ngón tay cái
vào trong lòng (H4) kéo
sang 2 bên rồi gấp 2
cạnh đáy của tam giác
nằm sát đường dấu, gấp
2 đỉnh của hình vuông
vào đường dấu sao cho 2
đỉnh tiếp tục giáp nhau
ở đường giữa hình ta
được 2 chân trước của
con ếch.
Học sinh nhắc lại
cách gấp 2 chân
sau và thân con
ếch.
-
Gấp 2 chân sau và
thân con ếch như thế nào?
-
Học sinh nêu cách
gấp cạnh 2 bên của hình
tam giác vào đường dấu,
sao cho mép gấp 2 cạnh
bên nằm đúng đường
nếp gấp đôi.
-
Lật ra mặt sau để
gấp phần cuối lên theo

đường dấu gấp, miết
nhẹ đường gấp rồi gấp
Trang 11
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

đôi lên phần vừa gấp
theo đường dấu để tạo 2
chân sau con ếch.
-
Sau khi gấp xong em
trang trí con ếch ra sao?
-
Lật mặt trên con ếch
rồi dùng bút màu sẫm
để tô 2 mắt của con ếch.
-
Em có thể làm cho con
ếch nhảy được?
-
Học sinh miết vào
phần cuối thân rồi
buông tay ra ngay để
cho ếch nhảy về phía
trước.
-
Cho học sinh nhận xét,
bổ sung.
-
Học sinh khác nhận

xét, bổ sung.
20
phút
HĐ2: Học sinh
thực hành gấp con
ếch theo nhóm.
-
Giáo viên chia nhóm
để gấp con ếch (nhóm 4
em).
-
Học sinh gấp con
ếch theo nhóm 4 con.
-
Giáo viên đi từng
nhóm quan sát giúp đỡ,
uốn nắm cho các em còn
lúng túng.
-
Nhận xét, bổ sung.
-
Các em nhớ vẽ mắt và
có thể trang trí con ếch
cho đẹp.
-
Học sinh vẽ mắt con
ếch.
Trình bày sản
phẩm
-

Các em gấp xong để
lên bàn thi em ếch của ai
nhảy xa hơn, nhanh hơn.
-
Học sinh thi nhau
cho ếch nhảy xa, nhảy
nhanh.
Đánh giá sản
phẩm.
-
Giáo viên chọn một số
sản phẩm đẹp cho cả lớp
quan sát.
-
Khen ngợi các em gấp
đẹp, khuyến khích học
sinh.
-
Hoàn thành đẹp: A
+
Hoàn thành: A
Chưa hoàn thành: B
-
Học sinh nhận xét:
đẹp, cân đối, nhảy
xa . . .
, IV- Nhận xét – dặn dò:
Trang 12
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu


-
Các em có chuẩn bò và thực hành gấp con ếch đúng quy trình, đẹp, nhảy xa.
-
Chuẩn bò giờ sau: mang giấy nháp, giấy màu vàng, màu đỏ, kéo, bút chì, hồ dán
để học gấp và cắt sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
_________________________________
Trang 13
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

Bài 4: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO 5 CÁNH
VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (2 tiết)
Tiết 1:
I. Mục tiêu :
-
Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao vàng 5 cánh.
-
Gấp và cắt dán được ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kỹ thuật.
-
Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán.
II. Giáo viên chuẩn bò:
-
Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công.
-
Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng, và giấy nháp.
-
Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ.
-
Tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 phút Ổn đònh tổ chức
lớp
-
Giáo viên yêu cầu học
sinh hát tập thể.
-
Học sinh cả lớp
hát tập thể.
2 phút Kiểm tra việc
chuẩn bò của học
sinh.
-
Giáo viên kiểm tra sự
chuẩn bò của học sinh.
-
Học sinh để dụng
cụ lên bàn cho giáo
viên kiểm tra.
10
phút
HĐ1: Giáo viên
hướng dẫn học
sinh quan sát và
nhận xét
-
Giáo viên giới thiệu
mẫu lá cờ đỏ sao vàng
được cắt, dán từ giấy thủ

công và đặt câu hỏi đònh
hướng để học sinh rút ra
nhận xét sau khi quan sát.
-
Học sinh quan sát
mẫu rồi trả lời câu hỏi
của giáo viên.
-
Lá cờ hình gì? Màu
sắc? Ngôi sao như thế
nào?
-
Lá cờ hình chữ
nhật, màu đỏ, giữa lá
cờ có ngôi sao màu
vàng.
-
Em có nhận xét gì về
ngôi sao?
-
Ngôi sao màu
vàng, có 5 cánh bằng
nhau.
Trang 14
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

-
Ngôi sao được dán lên
lá cờ như thế nào?

-
Ngôi sao dán ở
chính giữa lá cờ, một
cánh của ngôi sao
hướng thẳng lên cạnh
dài phía trên của lá cờ
hình chữ nhật.
-
Em có nhận xét gì về
kích thước của lá cờ?
-
Chiều rộng lá cờ
bằng 2/3 chiều dài lá
cờ.
Liên hệ thực tiễn,
nêu ý nghóa của lá
cờ.
-
Em thấy lá cờ đỏ sao
vàng thường treo vào dòp
nào? Ở đâu?
Giáo viên: lá cờ đỏ sao vàng
là Quốc kỳ của nước Việt
Nam. Mọi người dân Việt
Nam đều tự hào, trân trọng lá
cờ đỏ sao vàng.
-
…… treo vào các
dòp tết, các ngày lễ
lớn trong năm.

-
2 học sinh nhắc lại
ý bên.
-
Cờ đỏ sao vàng có thể
được làm theo nhiều kích
cỡ khác nhau, có thể làm
bằng vải hoặc bằng giấy
màu . . .
20
phút
HĐ2: Giáo viên
hướng dẫn mẫu,
học sinh quan sát
và nắm được cách
gấp và cắt ngôi
sao 5 cánh.
Bước 4: cách gấp
giấy để cắt sao 5
cánh.
-
Các em lấy giấy màu
vàng, cắt 1 hìn vuông có
cạnh 8 ô
-
Học sinh quan sát.
-
Để tờ giấy lên bàn,
mặt màu ở trên. Gấp tờ
giấy làm 4 phần bằng

nhau, điểm O ở giữa (H1).
-
Mở 1 đường gấp đôi
ra, để lại 1 đường gấp
-
Học sinh quan sát
Trang 15
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

AOB, trong đó O là điểm
giữa của đường gấp.
-
Đánh dấu điểm D cách
điểm C 1 ô như (H2). Gấp
ra phía sau theo đường gấp
OD được (H3).
-
Nếu giấy không có ô
vuông thì chia cạnh BC
làm 4 phần bằng nhau,
đánh dấu điểm D cách
điểm C 1 đoạn bằng 1/4
cạnh BC.
-
Gấp cạnh OA vào theo
đường dấu gấp mép OA
trùng với mép OD (H4).
-
Gấp đôi (H4) sao cho

các góc được gấp vào
bằng nhau (H5)
Lưu ý: Khi gấp tất cả các mép
gấp có chung điểm O, các
cạnh (các góc) phải trùng khít
nhau.
Bước 2: Quan sát
thực hành việc cắt
ngôi sao vàng 5
cánh.
Đánh dấu 2 điểm trên 2 cạnh
dài của hình tam giác ngoài
cùng. Điểm I cách điểm O 1 ô
rưỡi, điểm Không nằm trên
cạnh đối diện cách điểm O 4
ô.
Kẻ nối 2 điểm thành đường
chéo (H6). Dùng kéo cắt theo
đường kẻ chéo từ điểm I đến
điểm K.
Mở hình mới cắt ra ta có ngôi
sao 5 cánh (H7).
Học sinh quan sát.
Bước 3: Quan sát
việc thực hiện dán
ngôi sao vào tờ
giấy đỏ để tạo lá
-
Các en lấy tờ giấy
màu đỏ dài 21 ô, rộng 14

ô để làm lá cờ.
-
Đánh dấu điểm giữa:
-
Học sinh quan sát.
Trang 16
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

cờ đỏ sao vàng. gấp tờ giấy màu đỏ thành
4 phần bằng nhau.
-
Đánh dấu vò trí dán
cánh ngôi sao. Đặt ngôi
sao chính giữa hình chữ
nhật, 1 cánh ngôi sao
hướng thẳng lên cạnh dài
phía trên. Dùng bút chì
đánh dấu vò trí dán cánh
ngôi sao.
-
Bôi hồ vào mặt sau
của ngôi sao, đặt dán vào
đúng theo vò trí đã đánh
dấu và dán cho phẳng
(H8).
Củng cố lại các
thao tác kỹ thuật
gấp, cắt đôi ngôi
sao.

-
Gọi 2 học sinh nhắc lại
cách thực hiện, các thao
tác gấp, cắt ngôi sao 5
cánh.
-
2 học sinh nhắc lại
thao tác gấp và cắt
ngôi sao.
-
Gọi học sinh khác
nhận xét, bổ sung
-
Học sinh khác
nhận xét, bổ sung.
2 phút,IV. Nhận xét – Dặn dò
-
Các em có chuẩn bò đầy đủ giấy màu và dụng cụ môn học, chú ý nghe cô hướng
dẫn. Biết cách gấp giấy để cắt ngôi sao 5 cánh. Nắm được cách dán sao vào tờ
giấy đỏ để tạo thành lá cờ đỏ sang vàng.
-
Về nhà tập gấp và cắt nhiều lần cho quen.
-
Chuẩn bò tiết sau, mang đầy đủ giấy màu, kéo, hồ dán để thực hành gấp, cắt và
dán hoàn chỉnh sao vàng 5 cánh và cờ đỏ sao vàng đúng kỹ thuật.
Tiết 2:
Các hoạt động dạy – học chủ yếu
T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 phút Ổn đònh tổ chức
lớp

-
Giáo viên giới thiệu
bài thực hành.
2 phút Kiểm tra việc
chuẩn bò của học
-
Giáo viên treo tranh
quy trình lên bảng.
Trang 17
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

sinh.
10
phút
HĐ1: Học sinh
nhớ lại và nêu các
bứoc thực hiện
gấp cắt ngôi sao.
-
Giáo viên gọi 2 học
sinh nhắc lại và thực hiện
các bước gấp, cắt ngôi sao
5 cánh.
-
1 học sinh nêu và
thực hiện các bước gấp
và cắt ngôi sao 5 cánh.
-
Học sinh nhận xét,

bổ sung.
Nhắc lại cánh dán
ngôi sao vào lá
cờ.
-
Giáo viên gọi 1 học
sinh khác nhắc lại cách
dán ngôi sao để được được
lá cờ đỏ sao vàng.
-
1 học sinh lên nêu
cách dán ngôi sao vào
lá cờ.
-
Giáo viên treo tranh
quy trình gấp, cắt, dán lá
cờ đỏ sao vàng lên bảng
để nhắc lại các bước thực
hiện.
-
Học sinh nêu lại các
bước thực hiện.
Bước 1: Gấp giấy để cắt
ngôi sao vàng 5 cánh.
Gấp giấy hình vuông màu
vàng có cạnh 8 ô. Gấp làm
4 phần bằng nhau, lấy
điểm O ở giữa (H1)
-
Bước 1 em làm gì?

-
Mở ra 1 đường gấp
AOB, điểm O ở giữa.
Đánh dấu điểm D cách
điểm C 1 ô (H2) gấp ra
sau theo đường dấu
OD.
-
Gấp cạnh OA vào
theo đường dấu, sao
cho mép gấp OA trùng
với mép (H4) gấp OD,
rồi gấp đôi (H4) lại sao
cho các góc được gấp
vào bằng nhau.
-
Bước 2 em cắt ngôi
sao như thế nào?
-
Trước khi cắt, em
đáng dấu 2 điểm trên 2
cạnh dài của hình tam
giác ngoài cùng: điểm I
cách điểm O 1 ô rưỡi,
Trang 18
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

điểm K trên cạnh đối
diện cách điểm O là 4

ô.
-
Kẻ nối 2 điểm IK
thành đường chéo.
Dùng kéo cắt theo
đường kẻ từ I đến K.
-
Mở hình mới cắt ra
ta được ngôi sao 5
cánh.
-
Bước 3: Em hãy nêu
lại rồi thực hiện cách dán
ngôi sao vào lá cờ để được
lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh.
-
Cắt tờ giấy đỏ hình
chữ nhật dài 21 ô rộng
14 ô để làm lá cờ.
Đánh dấu điểm giữa
hình bằng cách đếm ô
hoặc gấp tờ giấy làm 4
phần bằng nhau.
-
Đánh dấu vò trí dán
ngôi sao 1 cánh ngôi
sao hướng thẳng lên
cạnh dài phía trên.
-
Bôi hồ vào mặt sau

của ngôi sao, rồi đặt
ngôi sao vào vò trí đã
đánh dấu và dán cho
phẳng lên tờ giấy đỏ.
-
Giáo viên gọi học sinh
nhận xét, bổ sung, tuyên
dương.
-
Nhận xét, tuyên
dương.
20
phút
HĐ2: Học sinh
thực hành đúng kỹ
năng cách gấp,
cắt dán lá cờ đỏ
sao vàng.
-
Giáo viên tổ chức cho
học sinh cả lớp thực hành
gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao
vàng, đúng lần lượt các
thao tác đã học.
-
Giáo viên theo dõi,
-
Học sinh lấy giấy
màu, kéo ra để thực
hành cắt ngôi sao 5

cánh và lá cờ đỏ sao
vàng đúng quy trình kỹ
thuật.
Trang 19
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

giúp đỡ uốn nắn các em
làm chậm, lúng túng.
HĐ3: Đánh giá –
trưng bày sản
phẩm.
-
Giáo viên cho học sinh
trưng bày sản phẩm.
-
Cho học sinh tự đánh
giá sản phẩm.
-
Giáo viên nhận xét
đánh giá sản phẩm hoàn
thành nhanh, đẹp, cân đối
A
+
, Hoàn thành: A, chưa
hoàn thành: B
-
Học sinh tự đánh
giá sản phẩm của mình
và của bạn.

2 phút, Nhận xét – Dặn dò
-
Giáo viên nhận xét, tuyên dương việc chuẩn bò đầy đủ dụng cụ môn học.
-
Các em có thái độ học tập nghiêm túc, chú ý quan sát và thực hành đúng các thao
tác kỹ thuật.
-
Hoàn thành sản phẩm lá cờ đỏ sao vàng tương đối tốt.
-
Về nhà tập gấp và cắt dán lại lá cờ đỏ sao vàng nhiều lần cho thành thạo.
-
Chuẩn bò tiết sau, mang giấy màu thủ công, giấy nháp, giấy trắng, hồ dán, kéo,
bút chì, bút màu để học bài “gấp, cắt, dán bông hoa”.
-
-
Bài 5: GẤP , CẮT, DÁN BÔNG HOA (2 tiết)
Tiết 1
I. Mục tiêu:
-
Học sinh biết ứng dụng cách gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt được bông hoa 5
cánh. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8 cánh.
-
Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đúng quy trình kỹ thuật.
-
Trang trí được những bông hoa theo ý thích.
-
Hứng thú đối với giờ học, gấp, dắt dán hình.
II. Giáo viên chuẩn bò:
-
Giáo viên: Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.

-
Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
Trang 20
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

-
Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền.
-
Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 phút Ổn đònh tổ chức
lớp
-
Giáo viên yêu cầu học
sinh hát tập thể.
-
Học sinh cả lớp
hát tập thể.
2 phút Kiểm tra việc
chuẩn bò của học
sinh.
-
Giáo viên kiểm tra sự
chuẩn bò của học sinh.
-
Học sinh để dụng
cụ lên bàn cho giáo
viên kiểm tra.

10
phút
HĐ1: Học sinh
quan sát mẫu
bông hoa 5 cánh,
4 cánh, 8 cánh rồi
nêu nhận xét.
-
Giáo viên giới thiệu
mẫu 1 số bông hoa 5 cánh,
4 cánh, 8 cánh được gấp,
cắt từ giấy màu cho học
sinh quan sát rồi nêu các
câu hỏi đònh hướng cho
các em quan sát và nhận
xét.
-
Học sinh quan sát
mẫu các bông hoa 5
cánh, 4 cánh, 8 cánh
rồi nêu nhận xét theo
câu hỏi của giáo viên.
-
Các bông hoa có màu
sắc thế nào?
-
Cánh của các bông
hoa có giống nhau không?
-
Khoảng cách giữa các

cánh hoa thế nào?
-
Màu sắc đẹp, rực
rỡ, các màu khác
nhau.
-
Các cánh hoa của
một bông hoa giống
nhau.
-
Khoảng cách giữa
các cánh hoa đều
nhau.
Học sinh liên hệ
ứng dụng từ ngôi
sao 5 cánh.
-
Với bông hoa 5 cánh
thì cách gấp và cắt tương
tực như bài nào đã học?
-
Cắt bông hoa 5
cánh tương tự như cắt
ngôi sao 5 cánh.
-
Nếu áp dụng cách gấp
và cắt bông hoa 5 cánh thì
phải làm thế nào để được
bông hoa như mẫu bông
này?

-
Phải kẻ đường
cong từ điểm I đến
điểm K lượn theo
kiểu cánh hoa chứ
không kẻ thẳng đưởng
chéo.
-
Phải gấp tờ giấy ban
-
Gấp làm 4 phần
Trang 21
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

đầu làm mấy phần để
được bông hoa 4 cánh?
-
Vậy phải gấp tờ giấy
ban đầu làm mấy phần để
được bông hoa 8 cánh?
rồi gấp đôi để có 8
phần bằng nhau.
-
Gấp làm 18 phần
bằng nhau.
Học sinh nắm
được, liên hệ thực
tế các loại hoa, có
màu sắc, hình

dạng, kích thước
khác nhau.
-
Trong thực tế cuộc
sống có rất nhiều loại hoa,
có màu sắc, số cánh hoa,
hình dạng của cánh hoa
rất đa dạng.
-
Em hãy kể tên các loại
hoa và màu sắc của nó?
-
Hoa hồng có màu
hồng, cánh tròn.
-
Hoa cúc có màu
vàng, cánh nhỏ và
dài.
-
Hoa mai màu
vàng, có 5 – 6 cánh
nhỏ tròn . . .
20
phút
HĐ2: Giáo viên
làm mẫu, học sinh
quan sát việc thực
hiện nháp, cắt
bông hoa 5 cánh
từ ứng dụng bài

gấp cắt ngôi sao 5
cánh.
-
Giáo viên hướng dẫn
cách gấp và cắt bông hoa
5 cánh.
-
Các em áp dụng cách
gấp cắt ngôi sao 5 cánh để
gấp và cắt hoa 5 cánh.
-
Tương tự các em gấp
và cắt hoa 5 cánh theo
các bứơc sau:
-
Học sinh quan sát
cô làm mẫu, thực hiện
gấp cắt hao 5 cánh.
-
Học sinh quan sát
theo hướng dẫn của
cô.
+ cắt tờ giấy hình vuông cạnh
6 ô.
+ gấp giấy giống gấp để cắt
ngôi sao 5 cánh
-
Vẽ đường cong như
(H1). Dùng kéo cắt lượn
theo đường cong để được

bông hoa 5 cánh, có thể
cắt lượn sát góc nhọn để
làm nhụy hoa (H2).
-
Tùy cách vẽ và cắt
lượn theo đường cong sẽ
được 5 cánh hoa có hình
-
Học sinh quan sát.
Trang 22
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

dạnh khác nhau như (H3)
hoặc vẽ và cắt hoa như
(H4a) sẽ được bông hoa
(H4b). Chúng ta có thể tuỳ
ý gấp và cắt bông hoa 5
cánh có kích thước to, nhỏ
và hình dạng khác nhau
theo ý thích của mình.
Gấp cắt bông hoa
4 cánh và 8 cánh.
-
Giáo viên: chúng ta có
thể gấp và cắt bông hoa 4
cánh hoặc 8 cánh để có
nhiều loại hoa khác nhau
dùng để trang trí.
-

Học sinh quan sát
vòêc thực hiện cắt hoa
4 cánh.
-
Gấp tờ giấy hình
vuông làm 4 phần bằng
nhau (H5a) tiếp tục gấp
đôi ta được 8 phần bằng
nhau (H5b), vẽ đường
cong như (H5b).
-
Cắt theo đường cong,
cắt góc nhọn ta có được
bông hoa 4 cánh.
-
Còn cách gấp và cắt
hoa 8 cánh, ta tiếp tục gấp
đôi (H5b) được 16 phần
bằng nhau. Sau đó cắt
lượn theo đường con để
được bông hoa 8 cánh
(H6).
-
Học sinh quan sát.
Dán các hình
bông hoa.
-
Giáo viên hướng dẫn
cách dán các hình bông
hoa như sau:

-
Xếp các bông hoa vừa
cắt theo vò trí thích hợp
trên tờ giấy trắng.
-
Nhấc từng bông hoa ra
để bôi hồ ở mặt sau rồi
-
Học sinh quan sát
Trang 23
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

dán vào đúng vò trí đã
đònh.
-
Vẽ trang trí thêm cành,
lá hoặc vẽ tạo ra 1 bó hoa,
1 lọ hoa hay 1 giỏ hoa tuỳ
ý thích của mình (H7).
Củng cố cách gấp
và cắt hoa.
-
Gọi 2 học sinh lần lượt
nêu lại các thao tác gấp
và cắt hoa 5 cánh, 4 cánh,
8 cánh.
-
2 học sinh nhắc lại
cách thực hiện gấp,

vẽ rồi cắt hoa 5 cánh,
4 cánh, 8 cánh.
Cho học sinh cả lớp tập cách gấp rồi cắt các bông hoa tùy theo ý thích: 5 cánh, 4 cánh và
8 cánh.
2 phút, IV. Nhận xét – Dặn dò
-
Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh chuẩn bò bài tốt, học tập nghiêm túc. Nhớ
các thao tác kỹ thuật gấp và cắt hoa 5 cánh, 4 cánh và 8 cánh.
-
Về nhà tập làm cho thành thạo. Làm nhanh.
-
Chuẩn bò giấy màu, giấy trắng làm nền, kéo, hồ dán, bút màu để trang trí, tiết sau
chúng ta thực hành gấp và cắt hoàn thành sản phẩm các bông hoa.
Tiết 2:
Các hoạt động dạy – học chủ yếu
T gian Nội dung cơ bản Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 phút Ổn đònh tổ chức
lớp
-
Giáo viên giới thiệu
phần thực hành.
2 phút Kiểm tra việc
chuẩn bò của học
sinh.
-
Treo tranh quy trình
lên bảng.
10
phút
HĐ1: Học sinh

nhắc lại và thực
hiện các thao tác
gấp, cắt hoa 5
cánh, 4 cánh, 8
cánh.
-
Giáo viên gọi 3 em,
mỗi em nêu 1 loại bông,
cách gấp hoa 5 cánh, 4
cánh, 8 cánh.
-
3 học sinh nhắc lại
đồng thời thực hiện
các thao tác gấp, cắt
hoa 5 cánh, 4 cánh, 8
cánh (mỗi em nêu 1
loại).
-
Nêu lại cánh gấp và
cắt hoa 5 cánh?
-
E1: cắt tờ giấy hình
vuông rồi gấp giống
như gấp ngôi sao 5
Trang 24
Gi¸o ¸n Thđ c«ng líp 3 Gi¸o viªn :
Ngun ThÞ Thu

cánh. Sau đó vẽ và cắt
theo đường cong, mở

ra sẽ được bông hoa 5
cánh.
-
E2: Hãy nêu và thực
hiện cách gấp và cắt hoa 4
cánh?
-
Gấp tờ giấy hình
vuông làm 8 phần
bằng nhau sau đó vẽ
và cắt theo đường cong
sẽ được bông hoa 4
cánh.
-
E3: Hãy thực hiện và
nêu cách gấp và cắt hoa 8
cánh?
-
Em gấp tờ giấy
hình vuông thành 16
phần bằng nhau sau đó
vẽ và cắt theo đường
cong sẽ được bông hoa
8 cánh.
20
phút
HĐ2: Học sinh
thực hiện các thao
tác gấp và cắt hoa
5 cánh, 4 cánh, 8

cánh.
-
Giáo viên lưu ý học
sinh có thể gấp và cắt
bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8
cánh.
-
Trong khi học sinh
thực hành, uốn nắn, giúp
đỡ những học sinh làm còn
chậm, lúng túng.
-
Học sinh cả lớp
thực hành thao tác cắt
hoa đúng quy trình kỹ
thuật.
Trang trí và trưng
bày sản phẩm.
-
Các em làm xong thì
dán (trưng bày sản phẩm)
lên tờ giấy trắng rồi trang
trí thêm cành, lá, hoặc có
thể trang trí thành bó hoa,
chậu hoa, giỏ hoa ….
-
Học sinh trang trí
và trưng bày sản phẩm
vừa làm xong.
HĐ3: Đánh giá

sản phẩm.
-
Giáo viên cho học sinh
tự đánh giá sản phẩm.
-
Giáo viên đánh giá sản
phẩm: chọn sản phẩm đẹp
-
Học sinh tự đánh
giá sản phẩm của mìn
và đánh giá sản phẩm
của bạn.
Trang 25

×