Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (556.04 KB, 91 trang )

TUẦN 1
TI ́T 1
I-MỤC TIÊU :
:
-Nhận ra sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào và thở ra
-Chỉ và nói được tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trên sơ đồ.
-Chỉ trên sơ đồ và nói được đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra.
-Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người
II-CHUẨN BỊ :
Các hình trong SGK , phiếu bài tập
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS
1’
2’
1’
13’


- GV kiểm tra và hướng dẫn học sinh nhận
biết 6 kí hiệu chỉ dẫn các hoạt động học tập
trong SGK

 : 
 !"#$%&
'(  )    &  *    *  &
+, /012345. *&
+,6%1,/&%&7
%(3$,"#
8
%!9-
 : !"#


$%& : /;'<
=36#/>
#2;?-
' (  :

):@ :*+,!-#.
- GV hướng dẫn chơi : các em hãy dùng tay
bịt chặt mũi, nín thở, bạn nào nín thở được lâu
thì bạn đó thắng.
- Giáo viên nêu câu hỏi : các em cho biết cảm
giác khi mình bịt mũi, nín thở ?
- Giáo viên chốt: các em đều có cảm giác khó
chịu khi nín thở lâu. Như vậy, nếu ta bị ngừng
thở lâu thì ta có thể bị chết.
+ Hoạt động thở có tác dụng gì đối với
sự sống của con người ?
-Ởn định.
-HS lắng nghe.
- HS tham gia
- Học sinh nêu theo cảm
nhận của mình.
- Hoạt động thở giúp con
người duy trì sự sống.
-3 – 4 học sinh nhắc lại.
- HS thực hành thở sâu, thở
bình thường để quan sát sự
thay đổi của lồng ngực
A ̀ 9:oạt động thở và cơ quan hô hấp
BC0: . . . . . . .
17’

- Cho học sinh nhắc lại

)
- Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh.
- Giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp đứng lên,
quan sát sự thay đổi của lồng ngực khi ta thở
sâu, thở bình thường theo các bước.
+ Tự đặt tay lên ngực mình sau đó thực
hành 2 động tác thở sâu và thở bình thường
+ Đặt tay lên ngực bạn bên cạnh, nhận
biết sự thay đổi lồng ngực của bạn khi thực
hiện các động tác trên.
- Giáo viên yêu cầu 2 học sinh thảo luận nhóm
đôi thực hiện phiếu học tập.
- Giáo viên thu kết quả thảo luận.
+D#2E'(E36
';?
+Khi ta hít vào thật sâu thì lồng ngực như thế
nào?
+Khi ta thở ra hết sức thì lồng ngực có gì
thay đổi?
→ FG#);3/
 /0012
$%&  :
- HI) 6#'<)G1,/
= *&+,-
- HI) 6#'<'(=
&##2-
- !'<#@=012J#$
J='(

' (  :
 Bước 1 : Làm việc theo nhóm đôi
- GV yêu cầu HS quan sát hình 2 trang 5 SGK
- Gọi học sinh đọc phần yêu cầu của kí hiệu
kính lúp
- GV gợi ý cho học sinh nêu câu hỏi lẫn nhau
+ Hãy chỉ và nói rõ tên các bộ phận của
cơ quan hô hấp
+ Mũi dùng để làm gì ?
-Học sinh thảo luận nhóm đôi
thực hiện phiếu học tập.
-HS khác lắng nghe, bổ sung.
-Khi ta hít vào thở ra bình
thường thì lồng ngực phồng
lên xẹp xuống đều đặn.
-Khi ta hít vào thật sâu thì
lồng ngực phồng lên, bụng
hóp lại.
- Khi ta thở ra hết sức thì
lồng ngực xẹp xuống bụng
phình to.
- HS quan sát
- Cá nhân
- HS làm việc theo nhóm
đôi
- Học sinh trả lời. Học sinh
+ Khí quản, phế quản có chức năng gì ?
+ Phổi có chức năng gì ?
+ Chỉ trên hình 3 đường đi của không
khí khi ta hít vào và thở ra.

- Giáo viên cho học sinh trả lời.
- Nhận xét, bổ sung ý kiến của các nhóm.
+Cơ quan hô hấp gồm những bộ phận nào?
+ Khi ta hít vào, không khí đi qua những bộ
phận nào?
+Khi ta thở ra, không khí đi qua những bộ phận
nào ?
+ Vậy ta phải làm gì để bảo vệ cơ quan hô hấp?

D;3/:GV cho học sinh liên hệ thực tế
từ cuộc sống hằng ngày : tránh không để dị vật
như thức ăn, thức uống, vật nhỏ, … rơi vào
đường thở. Khi chúng ta bịt mũi, nín thở, quá
trình hô hấp không thực hiện được, làm cho cơ
thể của chúng ta bị thiếu ôxi dẫn đến khó chịu.
Nếu nín thở lâu từ 3 đến 4 phút, người ta có thể
bị chết, vì vậy cần phải giữ gìn cho cơ quan hô
hấp luôn hoạt động liên tục và đều đặn. Khi có
dị vật làm tắc đường thở, chúng ta cần phải cấp
cứu để lấy dị vật ra ngay lập tức.

khác lắng nghe, bổ sung
- Cơ quan hô hấp gồm :
mũi, khí quản, phế quản và
hai lá phổi.
- Khi ta hít vào, không khí
đi qua mũi, khí quản, phế
quản và hai lá phổi.
- Khi ta thở ra, không khí đi
qua hai lá phổi, phế quản, khí

quản, mũi
- Để bảo vệ cơ quan hô hấp
không nhét vật lạ vào mũi,
vào miệng …
 3456789:; ( 1’ )
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài : Nên thở như thế nào ?
♣ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
Tuần:1 Bi 2 Nên thở như thế nào ?
Ngy dạy :
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu được cần thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng hít thở không khí trong
lành sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh
II. CHUẨN BỊ :
- Các hình trong SGK
- Gương soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS
4’

1’
15’

- Giáo viên nêu câu hỏi
- Gọi học sinh trả lời
- Nhận xét

 Giới thiệu bài
 Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
• $<= : FKLMNO
PQ%R%STPUQ
%V.
• '>?:
- GV hướng dẫn HS lấy gương ra soi ( nếu
có ) để quan sát phía trong của lỗ mũi
mình .Nếu không có gương có thể quan sát
lỗ mũi của bạn bên cạnh trả lời câu hỏi:
Các em nhìn thấy gì trong mũi ?
Tiếp theo GV đặt câu hỏi
WKhi bị sổ mũi em thấy có gì chảy
ra từ hai lỗ mũi
+ Hằng ngày dùng khăn sạch lau
phía trong mũi em thấy trên khăn có gì ?
+ Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở
bằng miệng ?
- GV giảng :
Trong lỗ mũi có nhiều lông để cản
bớt bụi trong không khí khi ta hít vào
Ngoài ra trong mũi còn có nhiều
tuyến tiết dịch nhầy để cản bụi diệt khuẩn ,

tạo độ ẩm , đồng thời có nhiều mao mạch
sưởi ấm không khí hít vào


D3: Thở bằng mũi là hợp vệ

- HS trả lời theo câu hỏi
- HS quan sát phía trong của
lỗ mũi mình ( quan sát lỗ mũi
của bạn bên cạnh )
- HS trả lời
- HS lắng nghe
14’
sinh , có lợi cho sức khoẻ , vì vậy chúng ta
nên thở bằng mũi
 Ho¹t ®ng 2 : Làm việc với SGK
• $<= : BMNL3N
#VLTL3S#SX
O#VLTLY
 M#Z-
• '>=?:
+ B íc 1 : Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát các hình
3 , 4 , 5 SGK và thảo luận theo gợi ý sau :
+ Bức tranh nào thể hiện không khí
trong lành , bức tranh nào thể hiện không
khí có nhiều khói bụi ?
+ Khi được thở ở nơi không khí
trong lành bạn cảm thấy thế nào ?
+ Nêu cảm giác của bạn khi phải

thở không khí có nhiều khói , bụi ?
+ B íc 2 : Làm việc cả lớp
- GV chỉ định một số HS lên trình bày kết
quả thảo luận theo cặp trước cả lớp
- GV yêu cầu cả lớp cùng suy nghĩ và trả
lời các câu hỏi :
+ Thở không khí trong lành có lợi
gì ?
+ Thở không khí có nhiều khói , bụi
có hại gì ?


- GV chốt ý
3456789:;
- Thực hiện tốt điều vừa học.
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài : Vệ sinh hô hấp
- Làm việc theo cặp
- 2 HS cùng quan sát các hình
3 , 4 , 5 trang 7 SGK và thảo
luận theo gợi ý
- Một số HS lên trình bày kết
quả thảo luận theo cặp trước
cả lớp
- Cả lớp cùng suy nghĩ và trả
lời các câu hỏi
- Không khí trong lành là
không khí chứa nhiều khí
ôxi , ít khí cácbôníc và khói
bụi, … Khí ô-xi cần cho hoạt

động sống của cơ thể . Vì vậy
thở không khí trong lành sẽ
giúp chúng ta khoẻ mạnh
- Không khí chứa nhiều khí
các – bô – níc , khói , bụi , …
là không khí bị ô nhiễm . Thở
không khí bị ô nhiễm sẽ có
hại cho sức khoẻ
♣ RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…….
Tuần 4
( Bài 7: HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN
Ngày dạy :
I-MỤC TIÊU :
Sau bài học, HS biết :
-Thực hành nghe nhịp đập của tim, đếm nhịp đập của mạch.
-Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn, vòng tuần hoàn nhỏ.
II-CHUẨN BỊ :
-Các hình trong SGK, sơ đồ 2 vòng tuần hoàn và các tấm phiếu rời ghi tên các loại mạch

máu của 2 vòng tuần hoàn.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
3’
1’
10’
@ ABCD-E
 Máu và cơ quan tuần hoàn
-Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể có tên gọi
là gì ?
-Cơ quan tuần hoàn gồm những bộ phận nào?
-Mạch máu đi đến những đâu trong cơ thể người?
-Giáo viên nhận xét, đánh giá.

-Giới thiệu bài:
F
*$%&A;[R,/,=%;%R,/,
=%0-
*' (
):\%#]3$,
-Giáo viên hướng dẫn học sinh :
W^,#=0![%/,#;%
JR,/,=%%1,
W_`a#=,3)
G=%E`G=0b,C'$
Gc;%JR,%0/,%1,-
- GV gọi 1 số HS lên làm mẫu cho cả lớp quan sát

):\%#][%
- GV cho 2 học sinh ngồi cạnh nhau thực hành nghe
và đếm nhịp tim theo yêu cầu của Giáo viên
Bước 3 : \%#]3$,
- GV gọi học sinh thực hành và trả lời các câu hỏi :
HG[%d[+EG,#=0
%E5D`%+e3)%E`
0[%%+E5
-Giáo viên nhận xét
-Cơ quan tuần hoàn.
-Gờm tim và các mạch máu.
-Đi khắp nơi trong cơ thể.
-HS lắng nghe.
-HS làm mẫu. Cả lớp q.sát
-HS thực hành nghe và đếm
nhịp tim.
-Cả lớp thực hành theo từng
cá nhn.
14’
5’
1’
→ 2(-4%3&/,! %%Gf,
 !-B;%g/,%G3'&&
'<G%0%G !h;-
:/0012
*ij)  HI'<'(=%G 6
#@e3$##@ea-
*HG; 
):\%#][%&
- GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 17 SGK

- Gọi HS đọc phần yêu cầu của kí hiệu kính lúp
- GV gợi ý cho học sinh nêu câu hỏi lẫn nhau
+ Tranh vẽ gì ?
+Chỉ động mạch, tĩnh mạch và mao mạch trên sơ
đồ. Nêu chức năng của từng loại mạch máu.
+Chỉ và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn
nhỏ. Vòng tuần hoàn nhỏ có chức năng gì?
+Chỉ và nói đường đi của máu trong vòng tuần hoàn
lớn. Vòng tuần hoàn lớn có chức năng gì?
):\%#]3$,
- Giáo viên yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày
kết quả thảo luận nhóm mình.

2(-4%3 8,k%G#lme
:ne3$:'%G?&7
#+CC'og%&G *=
!6(/Hp
l
#+=G
*62#%-nea:'%Gg
%;,3+&7#Hp
l
 62#
%-
<G;<6EH0I
*ij)  =J;?d##@e
-
*HG; 
):B/]%#j#kR%
GV phát cho mỗi nhóm một bộ đồ chơi bao gồm sơ

đồ hai vòng tuần hoàn (sơ đồ câm) và các tấm phiếu
rời ghi tên các mạch máu của hai vòng tuần hoàn. Y/c
các nhóm thi đua ghép chữ vào hình. Nhóm nào hoàn
thành trước, ghép chữ vào sơ đồ đúng vị trí và trình
bày đẹp là thắng cuộc.
) :
- GV cho các nhóm thi đua ghép chữ vào hình.
- Nhận xét
J3456789:;
-GV nhận xét tiết học.
-Lắng nghe.
-Chú ý lắng nghe, ghi nhớ.
-HS quan sát.
-HSTB đọc.
-HS típ thu.
-Đại diện các nhóm trình
bày. Các nhóm khác bổ
sung, góp ý.
-Học sinh chia nhóm, thảo
luận, phân công.
-Các nhóm thi đua.
-Học sinh nhận xét.
-HS lắng nghe.
-Thực hịn.
-Chuẩn bị bài : Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

♣ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY  :
Tuần 4 BC0 :
, Vệ sinh cơ quan tuần hoàn
I/ MỤC TIÊU :
- Nêu được một số việc cần làm để giữ ve, bảo vệ cơ quan tuần hoàn
II/ CHUẨN BỊ:
-Các hình trong SGK
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
4’
1’
8’
20’
BCD-E
2/.Hoạt động tuần hoàn. GV hỏi:
WB)?=g30%0%G-
W.@ea?E5
W.@e3$?E5
-Giáo viên nhận xét, đánh giá.

*F$]: F$]1C;-
F:'<G;<04

*ij):G%?13%#]=%
 q*G?`33%#]`#$
3 !'<I '
*HG; 
) :
-GV cho HS chơi trò chơi: “ Con Thỏ” đòi hỏi
vận động ít.
-Sau khi HS chơi xong, GV hỏi: HG[%%
+R,%#%0=%E 3
6)&5
) : Cho học sinh thảo luận các câu hỏi sau:
+So sánh nhịp đập của tim, mạch khi vận động
mạnh với khi vận động nhẹ hoặc khi nghỉ ngơi ?
-Giáo viên gọi đại diện các nhóm lên trình bày kết
quả thảo luận của nhóm mình.
-Giáo viên hỏi :
+Trong hoạt động tuần hoàn, bộ phận nào làm
nhiệm vụ co bóp, đẩy máu đi cơ thể ?
+ Cơ thể sẽ chết nếu bộ phận nào ngừng làm việc?

2(-4 .
:K-4L
M$%&B)'<G#])#&)
3%!#]##] *e-
Hr?/,!Cj`# 31
#g?!#] *e
*' (
-Ổn định, tổ chức lớp.
- Học sinh trả lời
-Lắng nghe, ghi vo vở.

- 1 học sinh điều khiển, cả
lớp thực hiện theo.
- HS trả lời .
- Học sinh thảo luận nhóm
và trả lời.
- Đại diện các nhóm lên
trình bày kết quả TL. Bạn
nhận xét, bổ sung.
-Tim.
-Cơ thể sẽ chết nếu tim
ngừng làm việc
1’
):\%#][%&
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các hình
trang 19 trong SGK và thảo luận :
WHG03%E5
WHG03%';3)&)!
#]%%05.E5
W013<%%05s0
&)\]/,#31*G?
Ws[00G%7C'$
>!3%%/,%0 b*G
#361,71%03?/'
c5
Ws0&)%`*eG
Ct,*G/5
WD!)%1J?6Ju,
#]%%0#)?6Ju3%
;G,>7 #1%0-
):\%#]3$,

-Giáo viên gọi một số học sinh lên trình bày kết
quả thảo luận.
-Giáo viên cho học sinh tự liên hệ bản thân: Em đã
làm gì để bảo vệ tim, mạch ?
M :%N$
-Biết một số hoạt động của con người đã gây ô
nhiễm bầu không khí, có hại đối với cơ quan hô
hấp, tuần hoàn, thần kinh.
- Học sinh biết một số việc làm có lợi, có hại cho
sức khỏe.
J3456789:;
-GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Phòng bệnh tim mạch.
- Học sinh quan sát và thảo
luận nhóm đôi.
-Đại diện nhóm trình bày.
Các nhóm khác bổ sung.
-Em ăn uống đủ chất dinh
dưỡng, không hút thuốc lá,
tập thể dục hằng ngày.
- Học sinh lắng nghe.
-HS tiếp thu.
-Lắng nghe, thực hiện.
♣ RÚT KINH NGHIỆM:


Tuần 5
(O P;
Ngày dạy :
……………………………………

I/ MỤC TIÊU :
Sau bài học, HS biết:
-Kể được tên một số bệnh về tim mạch.
-Nêu được sự nguy hiểm và nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim ở trẻ em.
-Kể ra một số cách đề phòng bệnh thấp tim
-Có ý thức đề phòng bệnh thấp tim
II/ CHUẨN BỊ :
Các hình trong SGK, sơ đồ 2 vòng tuần hoàn và các tấm phiếu rời ghi tên các loại mạch
máu của 2 vòng tuần hoàn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
3’
1’
10’
14’
BCD-E
N"<QFR
Ws0&)%`*eG
Ct,*G/5
WD!)%1J?6Ju,#]
%%0#)?6Ju3%
;G,>7 #1%0-
Wv%d3%E!#]%%05
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

-Giới thiệu bài: %%03]!%#3
)>>]+,%2w[%-\%
;!,R]+,%E%
!xP

F:ST
*$%&D!'<)%1J]#%%0
*' (
- GV yêu cầu HS kể được tên một số bệnh về tim
mạch mà em biết.
- Giáo viên kết hợp ghi các bệnh đó lên bảng.
- Gọi HS đọc lại tên các bệnh được ghi trên bảng.
- Giáo viên giảng thêm cho học sinh nghe kiến
thức về một số bệnh tim mạch :
UV < đây là bệnh thường
gặp ở người lớn tuổi, nhất là người già. Nếu không
chữa trị kịp thời, con người sẽ bị chết.
U!0F mắc bệnh này sẽ không điều
hoà lượng máu để nuôi cơ thể được.
UBW đều ảnh hưởng đến lượng
máu đi nuôi cơ thể con người.
-Giáo viên giới thiệu   XE   là bệnh
thường gặp ở trẻ em, rất nguy hiểm
:SL0F
*$%&  B)'<!%#)
>>]+,%2w[%
*' (
) : \%#][G>
- GV yêu cầu HS q.sát các hình trang 20 SGK
- Học sinh trả lời
-Học sinh kể tên một số
bệnh về tim mạch.
-Bệnh thấp tim, bệnh huyết
áp cao, bệnh xơ vữa động
mạch, bệnh nhồi máu cơ tim

- Học sinh lắng nghe.
-Học sinh quan sát.
-Học sinh đọc các lời hỏi
5
- Gọi HS đọc các lời hỏi đáp của từng nhân vật
trong các hình.
) : \%#][%
-GV y.cầu HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau :
+Ở lứa tuổi nào thường hay bị bệnh thấp tim?
+Bệnh thấp tim nguy hiểm như thế nào
+Nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim ?
-Giáo viên cho các nhóm tập đóng vai học sinh và
bác sĩ để hỏi và trả lời về bệnh thấp tim.
- Giáo viên quan sát, giúp đỡ các nhóm thể hiện
vai diễn của mình một cách tự nhiên, không lệ
thuộc vào lời nói của các nhân vật trong SGK.
):\%#]3$,
- GV cho các nhóm xung phong đóng vai dựa
theo các nhân vật trong các hình 1, 2, 3 trang 20
- GV y.cầu các nhóm khác theo dõi, NX nhóm
nào sáng tạo và qua lời thoại đã neu bật được sự
nguy hiểm, ng.nhân gây ra bệnh thấp tim.
- Giáo viên nhận xét.

2(-4
 Bệnh thấp tim là một bệnh về tim mạch mà ở
lứa tuổi học sinh thường mắc.
 Bệnh này để lại di chứng nặng nề cho van tim,
cuối cùng gây suy tim.
 Nguyên nhân dẫn đến bệnh thấp tim là do bị

viêm họng, viêm a-mi-đan kéo dài hoặc viêm khớp
cấp không được chữa trị kịp thời, dứt điểm
K-4L
*$%& D!%1JG,@]+,
%-Hr?,@]+,%-
• ' (
): \%#]%&
- Giáo viên cho học sinh quan sát các hình 4, 5, 6
trang 21 SGK.
- Yêu cầu các nhóm chỉ vào từng hình và nói với
nhau về nội dung và ý nghĩa của các việc làm trong
từng hình đối với việc đề phòng bệnh thấp tim.
):\%#]3$,
- Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả
thảo luận -Giáo viên nhận xét:
♦Hình 4 : %10%]y'$
%J'$=!,@#)%.
♦Hình 5 : !]1C+%#
>!,@%30#)%$,+,
đáp
-Học sinh thảo luận nhóm.
+Đại diện các nhóm trình
bày. Các nhóm khác bổ
sung, góp ý.
-Các nhóm tập đóng vai
- Các nhóm xung phong
đóng vai
- Các nhóm khác theo dõi
và nhận xét.
-HS lắng nghe.

- Học sinh quan sát
- Học sinh thảo luận
-Các nhóm trình bày kết
quả.
-Học sinh nhận xét.
1’
-
♦Hình 6 : !]1CJe=!
!a[%0?GJ]/
#]+,%)-

2(-4_,@]+,%e,:
+% !(30Je=+
#]HG>Jz3]>!y
!&RG]#)%#)%{%{t
C`#)%$,+,…
J3456789:;
-GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Hoạt động bài tiết nước tiểu.
-HS nhận xt.
-HS tiếp thu.
-Lắng nghe, thực hiện.
*Rt kinh nghiệm tiết dạy:Tuần 5
Tiết 2 Bi 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu
Ngày dạy:
I/ MỤC TIÊU :

-Nêu được tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trên tranh vẽ
hoặc mô hình.
II/ CHUẨN BỊ :
Các hình trong SGK, bảng Đ, S, tranh sơ đồ câm, thẻ bìa
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
4’
1’
11’
18’
BCD-E
P;
- Giáo viên cho học sinh giơ bảng Đ, S
Nguyên nhân nào dẫn đến bệnh thấp tim ?
a)Do bị viêm họng, viêm amiđan kéo dài
b)Do ăn uống không vệ sinh
c)Do biến chứng của các bệnh truyền nhiễm
( cúm, sởi… )
d)Do thấp khớp cấp không được chữa trị kịp
thời, dứt điểm.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài:
   : IY E4
ZF<QF()Y
• $%&F,!'<)
G1,/= *;'$!-
• ' (
) : Làm việc theo nhóm
-Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các hình

trang 19 trong SGK và thảo luận :
+ Kể tên các cơ quan bài tiết nước tiểu?
) : Làm việc cả lớp.
-Giáo viên treo hình sơ đồ câm, gọi 1 học
sinh lên đính tên các bộ phận của cơ quan bài
tiết nước tiểu .
-GV đính thẻ : tên cơ quan bài tiết nước tiểu.
 

 2(-4cơ quan bài tiết nước tiểu 2
quả thận, 2 ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống
đái.
 :IYD[ZF 
-Ht đầu giờ.
-Học sinh lựa chọn và giơ bảng
Đ, S: a)Đ, b)S, c)S, D)Đ.
-HS tiếp thu.
-Học sinh quan sát, thảo luận
nhóm và trả lời.
-2 quả thận, 2 ống dẫn nước tiểu,
bóng đái và ống đái.
-Học sinh lên bảng thực hiện
-Học sinh nhắc lại
1’
<QF()Y
*$%&F,f%'<]%#j
=g1,/= *;'$
!
*' (
):\%#][%&

- GV yêu cầu HS quan sát hình 2 tr.23 trong
SGK đọc các câu hỏi và trả lời của các bạn
):\%#]3$,
- GV chỉ sơ đồ các cơ quan bài tiết nước tiểu
và hỏi :
+ Thận có nhiệm vụ gì ?
+ Ống dẫn nước tiểu để làm gì ?
+ Bóng đái là nơi chứa gì ?
+ Ống đái để làm gì ?
-Giáo viên chốt nhiệm vụ của từng bộ phận
của cơ quan bài tiết nước tiểu.
+Mỗi ngày mỗi người thải ra bao nhiêu lít
nước tiểu ?
- Giáo viên giáo dục: Mỗi ngày chúng ta thải
ra từ 1 lít đến 1,5 lít nước tiểu. Nếu các em mắc
tiểu mà không đi tiểu, cứ nín nhịn lâu ngày sẽ
bị sỏi thận. Do đó các em phải đi tiểu khi mắc
tiểu và sau đó phải uống nước thật nhiều để bù
cho việc mất nước do việc thải nước tiểu ra
hằng ngày.


2(-4
♦Thận có chức năng lọc máu, lấy ra các chất
thải độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu.
♦Ống dẫn nước tiểu để cho nước tiểu đi từ
thận xuống bóng đái.
♦Bóng đái là nơi chứa nước tiểu.
♦Ống đái để dẫn nước tiểu từ bóng đái đi ra
ngoài.

M :%N$
- Biết một số hoạt động của con người đã gây
ô nhiễm bầu không khí, có hại đối với cơ quan
hô hấp, tuần hoàn, thần kinh.
- Học sinh biết một số việc làm có lợi, có hại
cho sức khỏe.
-Học sinh quan sát.
-Thận có chức năng lọc máu, lấy
ra các chất thải độc hại có trong
máu tạo thành nước tiểu.
-Ống dẫn nước tiểu để cho nước
tiểu đi từ thận xuống bóng đái.
-Bóng đái là nơi chứa nước tiểu.
-Ống đái để dẫn nước tiểu từ
bóng đái đi ra ngoài.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại.
- Mỗi ngày mỗi người thải ra từ
1 lít đến 1,5 lít nước tiểu
-HS lắng nghe.
-HS tiếp thu.
-HS lắng nghe, thực hiện.
J3456789:;
-GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Vệ sinh cơ quan bài tiết nước
tiểu.
♣ RÚT KINH NGHIỆM :

TUẦN 6
Tiết 1 Bi 11: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
BC0:
I/ MỤC TIÊU :
Sau bài học , HS biết :
- Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Nêu cách phòng tránh các bệnh kể trên.
II/ CHUẨN BỊ :
Các hình trong SGK, hình các cơ quan bài tiết nước tiểu phóng to.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
3’
1’
14’
BCD-E
01;'$!
- Kể tên các cơ quan bài tiết nước tiểu
- Thận có nhiệm vụ gì ?
- Ống dẫn nước tiểu để làm gì ?
- Bóng đái là nơi chứa gì ? Ống đái để làm gì ?
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài: s;'$'<
$]#01;'$!-3%;

!#]J *;'$!%(
3$,%E#E%!99:.H|AsBs.
 K-4K-E
$%&B)'<3<=#]
#] *;'$!-
' (
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các
nhóm thảo luận trả lời câu hỏi :
+Tác dụng của một bộ phận của cơ quan bài tiết
nước tiểu.
+Nếu bộ phận đó bị hỏng hoặc nhiễm trùng sẽ
dẫn đến điều gì ?
- Giáo viên phân công các nhóm cụ thể :
+Nhóm 1 : Thảo luận tác dụng của thận
+Nhóm 2 : Thảo luận về tác dụng của bàng
quang.
- Học sinh trả lời
-Học sinh chia nhóm, thảo luận
và trả lời câu hỏi .
- Thận có tác dụng lọc chất
độc từ máu. Nếu thận bị hỏng
chất độc sẽ còn trong máu làm
hại cơ thể.
- Bàng quang chứa nước tiểu
thải ra từ thận. Nếu bị hỏng sẽ
không chứa được nước tiểu
(hoặc chứa ít )
- Ống dẫn nước tiểu dẫn nước
15’
+Nhóm 3 : Thảo luận về tác dụng của ống dẫn

nước tiểu.
+ Nhóm 4 : Thảo luận về tác dụng ống đái
- Giáo viên treo sơ đồ cơ quan bài tiết nước tiểu
- Giáo viên gọi đại diện học sinh trình bày kết quả
thảo luận
-GV: s/!Ra/`R;;
,'2;?
a[-}G!R~%q;&
E0h-
 

 D;3/:Giữ vệ sinh cơ quan bài tiết
nước tiểu để tránh bị nhiễm trùng.
 \F" 0K-4
ij): B)'<G,@%1J
]2 *;'$!
HG;:
)\%#][G>
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các hình
trang 25 SGK.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm các
câu hỏi sau :
+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì ?
+ Việc làm đó có lợi gì đối với việc giữ vệ
sinh và bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu ?
):\%#]3$,
-GV cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
-GV yêu cầu các nhóm khác theo dõi và nhận xét.
-Giáo viên chốt ý.
-GV yêu cầu cả lớp thảo luận và trả lời câu hỏi :

+H,3%E!#]1,/
)= *;'$!5
+s0yeJ='$ ?
tiểu từ thận xuống bàng quang.
Nếu bị hỏng sẽ không dẫn
được nước tiểu.
- Ống đái dẫn nước tiểu trong
cơ thể ra ngoài. Nếu bị hỏng sẽ
không thải được nước tiểu ra
ngoài.
- Học sinh quan sát
- Đại diện các nhóm lần lượt
trình bày kết quả thảo luận của
nhóm mình.
- Các nhóm khác theo dõi và
nhận xét
-Học sinh quan sát.
-Học sinh thảo luận nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác BS, góp ý.
-_!.1,/)
= *;'$!
,f%•'(
7)3&'('$
%`*eGy
*eG`]3*eG
3-
- y        e
J='$!q'$
*G  E  %+  '$  C  #]

'$!y
2’
-Giáo viên nhận xét.
-Giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ xem các em có
thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đặc
biệt quần áo lót, có uống đủ nước và không nhịn đi
tiểu hay không.
J3456789:;
-GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Cơ quan thần kinh.
!G]a/-
-Các nhóm khác theo dõi và
nhận xét.
-Học sinh liên hệ.
-HS tiếp thu.
-Lắng nghe, thực hiện.
♣ RÚT KINH NGHIỆM :


TUẦN 6
Tiết 2 Bi 12 Cơ quan thần kinh
Ngày dạy :
I-MỤC TIÊU :
-Nêu được tên và chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan thần kinh trên tranh vẽ hoặc
mô hình.
II-CHUẨN BỊ :

- Các hình trong SGK trang 26, 27, hình cơ quan thần kinh phóng to, SGK.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
4’
2’
10’
BCD-E
 Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu:
H,3%E!#]1,/
)= *;'$!5s0
yeJ='$5
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài :
 \F" 
$%&D!)#I'<#RG
1,/= *e) 6#
) !%E-
' (
)\%#][%
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát các hình
trang 26, 27 trong SGK và thảo luận :
+Cơ quan thần kinh gồm những bộ phận
nào? Kể tên và chỉ các bộ phận đó trên hình vẽ.
+Trong các cơ quan đó, cơ quan nào được
bảo vệ bởi hộp sọ, cơ quan nào được bảo vệ
bởi cột sống?
)\%#]3$,
- Giáo viên treo hình sơ đồ câm, gọi 1 học
sinh lên đính tên các bộ phận của cơ quan thần

kinh
- Giáo viên đính thẻ : tên cơ quan thần kinh.
- Gọi học sinh đọc và chỉ tên các bộ phận :
não, tuỷ sống, các dây thần kinh và nhấn mạnh
não được bảo vệ bởi hộp sọ, tuỷ sống được bảo
vệ bởi cột sống.
- Giáo viên vừa chỉ vào hình vẽ vừa giảng : từ
não và tuỷ sống có các dây thần kinh toả đi
khắp
nơi của cơ thể. Từ các cơ quan bên trong ( tuần
-Học sinh trả lời.
- Học sinh quan sát, thảo luận
nhóm và trả lời.
- Sau khi chỉ trên sơ đồ, nhóm
trưởng đề nghị các bạn chỉ vị trí
của bộ não, tuỷ sống trên cơ thể
mình hoặc cơ thể bạn.
-Học sinh lên bảng thực hiện
-Học sinh nhắc lại
-Học sinh đọc và chỉ tên
-Các học sinh khác nghe và nhận
xét, bổ sung.
-HS lắng nghe, quan st.
18’
hoàn, hô hấp, bài tiết, … ) và các cơ quan bên
ngoài ( mắt, mũi, tai, lưỡi, da, … ) của cơ thể
lại có các dây thần kinh đi về tuỷ sống và não.

D;3/
 K-4

 $%&  B)#@=d€
JGC>e#GG*
' (
)H @ 
- Giáo viên cho cả lớp cùng chơi một trò chơi
đòi hỏi sự phản ứng nhanh của học sinh. Ví dụ
như trò chơi : •Ha‚
- Khi các em chơi xong, Giáo viên hỏi: Các
em đã sử dụng những giác quan nào để chơi ?
)s3/%
- Giáo viên yêu cầu các nhóm trưởng điều
khiển các bạn trong nhóm đọc mục Bạn cần
biết ở trang 27 SGK và trả lời câu hỏi :
+ Não và tuỷ sống có vai trò gì ?
+Nêu vai trò của các dây thần kinh và các
giác quan ?
+Nếu não hoặc tuỷ sống, các dây thần kinh
hoặc một trong các giác quan bị hỏng thì cơ thể
chúng ta sẽ như thế nào ?
)\%#]3$,
- Giáo viên gọi đại diện các nhóm trình bày
kết quả thảo luận của nhóm mình.


F.;3/
J3456789:;
-GV nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài : Hoạt động thần kinh.
-Học sinh tham gia chơi.
- Nhóm trưởng điều khiển các

bạn trong nhóm đọc mục Bạn cần
biết và trả lời :
+Não và tuỷ sống là trung ương
thần kinh điều khiển mọi hoạt
động của cơ thể.
+1 số dây thần kinh dẫn luồng
thần kinh nhận được từ các cơ
quan của cơ thể về não hoặc tuỷ
sống. Một số dây thần kinh khác
dẫn luồng thần kinh từ não hoặc
tuỷ sống đến các cơ quan.
+Nếu não hoặc tuỷ sống, các dây
thần kinh hoặc một trong các giác
quan bị hỏng thì cơ thể chúng ta sẽ
hoạt động không bình thường, ảnh
hưởng đến sức khỏe.
-Đại diện các nhóm trình bày
- Học sinh lắng nghe.
♣ RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

×