Tải bản đầy đủ (.doc) (122 trang)

Giáo án lớp 3 (buổi 2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (472.04 KB, 122 trang )

Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Tuần I

Thứ 5 ngày 16 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: Tiếng việt

Ôn luyện các bài tập đọc
A.Mục tiêu:
-Củng cố lại kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc ở tuần tuần 2
-Hiểu nghĩa các từ mới.
-Củng cố nội dung các bài tập đọc.
B.Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh họa 3 bài tập đọc sgk
-Bảng phụ viết đoạn văn viết hớng dẫn luyện đọc
C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-Kể tên các bài tập đã đọc, đã học ở tuần 1 và
tuần 2
-GV nhận xét
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2.Hoạt đọng 2: Luyện đọc
-GV cho HS ôn lần lợt từng bài đã đọc
+Đọc câu
+Đọc đoạn trớc lớp và giải nghĩa
+Đọc đoạn trong nhóm
*Củng cố nội dung bài tập đọc
-GV yêu cầu HS nói lại nội dung các bài tập


đọc đã học.
-Yêu cầu HS trả lời lại các câu hỏi sgk
-GV nhận xét và nhắc lại nội dung bài
3.Hoạt động 3: Luyện đọc lại
-Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp
-GV nhận xét
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét, đánh giá tiết học
-2 HS kể tên các tập đọc đã học
-Cả lớp theo dõi, nhận xét
-HS lắng nghe.
-HS luyện đọc.
-HS nhắc lại nội dung các bài tập đọc
-HS trả lời
-HS đọc diễn cảm
-HS nhận xét
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2010
Tiết 2: Toán

Ôn tập hình học
A.Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về hình học và giải toán.
-Rèn kỹ năng giải toán
B.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-Kiểm tra bài tập ở vở bài tập.
II.Bài mới:


1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2. h oạt động 2: Luyện tập thực hành.
Bài 1 : Đo độ dài mỗi cạnh rồ tính chu vi.
a. Hình tứ giác ABCD b.Hình chữ nhật:MNPQ
A B M N
D C
P Q
-GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài
-Gọi 2 HS làm bài lên bảng.
-GV nhận xét.
Bài 2:
Số? Trong hình bên có:
.hình tam giác
.hình tứ giác
-GV hớng dẫn HS làm bài.
-Gọi 1 Hs lên bảng làm bài
-GV nhận xét
Bài3:
Đội một trồng đợc 345 cây, dội Hai trồng đợc nhiều
-HS để vở bài tập lên bàn
-HS lắng nghe.
-HS trả lời câu hỏi
-2HS lên bảng làm bài
-HS nhận xét.
-HS trả lời câu hỏi
-1HS lên bảng làm bài
-HS nhận xét.
Bùi Sinh Huy

Trờng Tiểu Hợp Thanh B
hơn đôi Một 83 cây-Hỏi
a.Đội Hai trồng đợc bao hiêu cây?
b.Hai đôi trồng đợc tất cả bao nhiêu cây?
-GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Gọi HS chữa bài.
-GV nhận xét
III. Củng cố, dặn dò.
-GV nhận xét tiết học.
-HS trả lời câu hỏi.
-HS làm bài vào vở.
-HS chữa bài.
-HS nhận xét bài.
________________________________
Thứ 7 ngày 18 tháng 9 năm 2010
Tiết 3 : Tiếng việt

Ôn luyện các bài tập đọc tuần 3
A.Mục tiêu:
-Củng cố lại kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc ở tuần 3
-Hiểu nghĩa các từ mới
-Củng cố nội dung các bài tập đọc.
B.Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh họa 3 bài tập đọc sgk
-Bảng phụ viết đoạn văn viết hớng dẫn luyện đọc
C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:

-Kể tên các bài tập đã đọc, đã học ở tuần 1 và
tuần 2
-GV nhận xét
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2.Hoạt đọng 2: Luyện đọc
-GV cho HS ôn lần lợt từng bài đã đọc
+Đọc câu
+Đọc đoạn trớc lớp và giải nghĩa
+Đọc đoạn trong nhóm
*Củng cố nội dung bài tập đọc
-GV yêu cầu HS nói lại nội dung các bài tập
-2 HS kể tên các tập đọc đã học
-Cả lớp theo dõi, nhận xét
-HS lắng nghe.
-HS luyện đọc.
-HS nhắc lại nội dung các bài tập đọc
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
đọc đã học.
-Yêu cầu HS trả lời lại các câu hỏi sgk
-GV nhận xét và nhắc lại nội dung bài
3.Hoạt động 3: Luyện đọc lại
-Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp
-GV nhận xét
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét, đánh giá tiết học
-HS trả lời
-HS đọc diễn cảm

-HS nhận xét
_________________________________________
Tiết 4 : Toán

Ôn tập: xem đồng hồ
A.Mục tiêu:
-Củng cố về xem đồng hồ
-Biết xem đồng hồ theo hai cách.
-Biết yêu quí thời gian theo cuộc sống.
B.Đồ dùng dạy học chủ yếu:
-Đồng hồ để bàn
C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-Kiểm tra ở vở bài tập của HS.
-GV nhận xét.
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.Hoạt động 2: Hớng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Nối (theo mẫu):
-GV gọi HS nêu yêu cầu của bài 1
-HS tự làm bài vào vở.
-Gọi HS lên bảng làm bài
Gọi HS nhận xét
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
Bài 2: Xem tranh rồi viết số thích hợp vào
chỗ chấm.
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-GV thu một số bài để chấm và nhận xét.
-HS để vở bài tập lên bàn.
-HS lắng nghe.
-HS nêu yêu cầu bài tập 1
-HS tự làm bài vào vở
-HS chữa bài vào vở
-HS nhận xét và sửa bài vào vở
-HS nêu yêu cầu bài 2.
-HS làm bài vào vở.
-HS thu bài
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
Tiết 6 : Toán

Ôn tập về Giải toán
A.Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về giải toán.
-Rèn kỹ năng giải toán
B.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-Kiểm tra bài tập ở vở bài tập.
II.Bài mới:

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2. h oạt động 2: Luyện tập thực hành.

Bài 1:
Đội một trồng đợc 345 cây, dội Hai trồng đợc nhiều hơn
đôi Một 83 cây-Hỏi
a.Đội Hai trồng đợc bao hiêu cây?
b.Hai đôi trồng đợc tất cả bao nhiêu cây?
-GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Gọi HS chữa bài.
-GV nhận xét
Bài 2 : Lớp 3A trong một tháng đạt đợc 265 điểm mời ,
số điểm chín đạt ít hơn 87 con . Hỏi số điểm chín đạt đợc
bao nhiêu con ?
III. Củng cố, dặn dò.
-GV nhận xét tiết học.
- Cho HS một số bài tập tơng tự khác .
-HS để vở bài tập lên bàn
-HS trả lời câu hỏi
-1HS lên bảng làm bài
-HS nhận xét.
-HS trả lời câu hỏi.
-HS làm bài vào vở.
-HS chữa bài.
-HS nhận xét bài.
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Tuần 4

Thứ 5 ngày 23 tháng 9 năm 2010
Tiết 1: Tiếng việt


Ôn luyện các bài tập đọc tuần 4
A.Mục tiêu:
-Củng cố lại kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc ở tuần 4
-Hiểu nghĩa các từ mới
-Củng cố nội dung các bài tập đọc.
B.Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh họa 3 bài tập đọc sgk
-Bảng phụ viết đoạn văn viết hớng dẫn luyện đọc
C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-Kể tên các bài tập đã đọc, đã học ở tuần 1 và
tuần 2
-GV nhận xét
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2.Hoạt đọng 2: Luyện đọc
-GV cho HS ôn lần lợt từng bài đã đọc
+Đọc câu
+Đọc đoạn trớc lớp và giải nghĩa
+Đọc đoạn trong nhóm
*Củng cố nội dung bài tập đọc
-GV yêu cầu HS nói lại nội dung các bài tập
đọc đã học.
-Yêu cầu HS trả lời lại các câu hỏi sgk
-GV nhận xét và nhắc lại nội dung bài
3.Hoạt động 3: Luyện đọc lại
-Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp

-GV nhận xét
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét, đánh giá tiết học
-2 HS kể tên các tập đọc đã học
-Cả lớp theo dõi, nhận xét
-HS lắng nghe.
-HS luyện đọc.
-HS nhắc lại nội dung các bài tập đọc
-HS trả lời
-HS đọc diễn cảm
-HS nhận xét
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2010
Tiết 2: Toán

Ôn tập hình học
A.Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về hình học và giải toán.
-Rèn kỹ năng giải toán
B.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-Kiểm tra bài tập ở vở bài tập.
II.Bài mới:

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2. h oạt động 2: Luyện tập thực hành.
Bài 1 : Đo độ dài mỗi cạnh rồ tính chu vi.

a. Hình chữ nhật : ABCD b.Hình tứ giác:MNPQ
A B M N
D C
P Q
-GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài
-Gọi 2 HS làm bài lên bảng.
-GV nhận xét.
Bài 2:
Số? Trong hình bên có:
.hình tam giác
.hình tứ giác
-GV hớng dẫn HS làm bài.
-Gọi 1 Hs lên bảng làm bài
-GV nhận xét
-HS để vở bài tập lên bàn
-HS lắng nghe.
-HS trả lời câu hỏi
-2HS lên bảng làm bài
-HS nhận xét.
-HS trả lời câu hỏi
-1HS lên bảng làm bài
-HS nhận xét.
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Bài3:
Đội một trồng đợc 345 cây, dội Hai trồng đợc nhiều
hơn đôi Một 83 cây-Hỏi
a.Đội Hai trồng đợc bao hiêu cây?
b.Hai đôi trồng đợc tất cả bao nhiêu cây?
-GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài.

-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Gọi HS chữa bài.
-GV nhận xét
III. Củng cố, dặn dò.
-GV nhận xét tiết học.
-HS trả lời câu hỏi.
-HS làm bài vào vở.
-HS chữa bài.
-HS nhận xét bài.
____________________________
Thứ 7 ngày 25 tháng 9 năm 2010
Tiết 1: Tiếng việt

Ôn luyện các bài tập đọc tuần 4
A.Mục tiêu:
-Củng cố lại kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc ở tuần 4
-Hiểu nghĩa các từ mới
-Củng cố nội dung các bài tập đọc.
B.Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh họa 3 bài tập đọc sgk
-Bảng phụ viết đoạn văn viết hớng dẫn luyện đọc
C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-Kể tên các bài tập đã đọc, đã học ở tuần 1 và
tuần 2
-GV nhận xét
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài

-GV nêu mục tiêu của tiết học
2.Hoạt đọng 2: Luyện đọc
-GV cho HS ôn lần lợt từng bài đã đọc
+Đọc câu
+Đọc đoạn trớc lớp và giải nghĩa
+Đọc đoạn trong nhóm
-2 HS kể tên các tập đọc đã học
-Cả lớp theo dõi, nhận xét
-HS lắng nghe.
-HS luyện đọc.
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
*Củng cố nội dung bài tập đọc
-GV yêu cầu HS nói lại nội dung các bài tập
đọc đã học.
-Yêu cầu HS trả lời lại các câu hỏi sgk
-GV nhận xét và nhắc lại nội dung bài
3.Hoạt động 3: Luyện đọc lại
-Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp
-GV nhận xét
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét, đánh giá tiết học
-HS nhắc lại nội dung các bài tập đọc
-HS trả lời
-HS đọc diễn cảm
-HS nhận xét
_______________________________________
Tiết 2 : Toán

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

A.Mục tiêu: Giúp học sinh.

-Biết thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ )
-áp dụng phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan.
B. Đồ dùng dạy học:

-Phấn mầu, bảng phụ
`C. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Bài cũ.

-Yêu cầu hai học sinh đọc bảng nhân 6
-Nhận xét và cho điểm
II. Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
-Giáo viên nêu mục tiêu của tiết học
2.Hoạt động 2: Hớng dẫn HS thực hiên phép
nhân:
12 x 3 =? Giáo viên ghi bảng.
-Gọi 2 HS đọc phép nhân
-Yêu cầu HS tìm kết quả
-Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép tính
-Hai học sinh đọc bảng nhân 6
-HS lắng nghe
-2 HS đọc phép nhân
- Chuyển phép nhân:
12 x 3 = 12+12+12=36
-một HS lên bảng đặt tính và thực hiện
phép tính.

Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
-GV hỏi: khi thực hiện phép nhân này ta bắt
đầu từ đâu
-GV hớng dần HS thực hiện từng bớc nh trong
SGK
3.Hoạt động 3: Luyện tập:
a.Bài 1 .

-Yêu cầu HS làm bài
-Yêu cầu HS trình bày cách tính và thực hiện
phép tính
-Nhận xét và củng cố.
b. Bài 2.

-Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện
phép tính rồi tự làm bài.
-Yêu cầu HS trao đổi vở để kiểm tra kết quả.
-GV nhận xét.
c. Bài 3 .

-Yêu câù đọc bài toán.
-GV hớng dẫn HS làm bài.
-Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài.
-GV nhận xét và củng cố.
III. Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học
12
x
3

36
-HS trả lời
-HS chú ý theo dõi
-4 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài
vào vở
-HS trình bày cách tính và thực hiện
phép tính.
-HS tự làm bài
-HS so sánh kết quả.
-2 HS đọc đề bài toán.
-HS suy nghĩ làm bài.
-1 HS lên bảng làm bài./.
_____________________________________________
Tiết 6 : Toán

Ôn tập về Giải toán
A.Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố về giải toán.
-Rèn kỹ năng giải toán
B.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
-Kiểm tra bài tập ở vở bài tập.
II.Bài mới:

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2. h oạt động 2: Luyện tập thực hành.

Bài 1:
Đội một trồng đợc 345 cây, dội Hai trồng đợc nhiều
hơn đôi Một 83 cây-Hỏi
a.Đội Hai trồng đợc bao hiêu cây?
b.Hai đôi trồng đợc tất cả bao nhiêu cây?
-GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Gọi HS chữa bài.
-GV nhận xét
Bài 2 : Lớp 3A trong một tháng đạt đợc 265 điểm
mời , số điểm chín đạt ít hơn 87 con . Hỏi số điểm
chín đạt đợc bao nhiêu con ?
Bài 3 .

-Yêu câù đọc bài toán.
-GV hớng dẫn HS làm bài.
-Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài.
-GV nhận xét và củng cố.
Bài 4

-Yêu câù đọc bài toán.
-GV hớng dẫn HS làm bài.
-Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài.
-GV nhận xét và củng cố.
III. Củng cố, dặn dò.
-GV nhận xét tiết học.
- Cho HS một số bài tập tơng tự khác .
-HS để vở bài tập lên bàn
-HS trả lời câu hỏi
-1HS lên bảng làm bài

-HS nhận xét.
-HS trả lời câu hỏi.
-HS làm bài vào vở.
-HS chữa bài.
-HS nhận xét bài.
2 HS đọc đề bài toán.
-HS suy nghĩ làm bài.
-1 HS lên bảng làm bài.
2 HS đọc đề bài toán.
-HS suy nghĩ làm bài.
-1 HS lên bảng làm bài.
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Tuần 5

Thứ 5 năm 30 tháng 9 năm 2010
Tiết 1 : Tiếng việt.

Ôn luyên các bài tập đọc tuần 5
A.Mục tiêu:

1.Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
-Rèn cho HS biết đọc ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
-Đọc đúng các kiểu câu ở mỗi bài. Đọc phân biệt lời dẫn chuyện hoặc lời các nhân vật.
2.Rèn kỹ năng đọc hiểu:
-Hiểu nội dung các bài tập đọc đã đọc.
B.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ


-Yêu cầu HS nêu tên các bài tập đọc đã học.
-GV nhận xét.
II.Bài mới:
1Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.Hoạt động 2: Luyện đọc.
-Yêu cầu HS lần lợt luyện đọc từng bài theo câu,
đoạn
-GV kết hợp luyện đọc với củng cố lại nội dung bài
học.
-GV nhận xét.
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn dò học sinh về luyện đọc thêm.
-2 HS nêu.
-hs lắng nghe.
-HS luyện đọc bài.
-HS nhắc lại nội dung bài học.
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
____________________________________
Thứ 6 ngày 1 tháng 10 năm 2010
Tiết 2: Toán:

Ôn luyện: Nhân số có hai chữ số và số có một chữ số (có nhớ)
A.Mục tiêu:Giúp HS:

-Củng cố kỹ năng thực hành tính nhân số có hai chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)
-Vận dụng phép nhân có 2 chữ số với số có 1 chữ số để giải các bài toán có liên quan.
B. Các hoạt động dạy học :


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ.
-GV kiểm tra vở bài tập làm ở nhà của HS.
II.Bài mới:

1.Hoạt động1: Giới thiệu bài.
-GV nêu mục đích yêu cầu của bài học.
2.Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
36 x 2 = 18 x 5 = 24 x 4 =
45 x 3 = 63 x 4 = 52 x 6 =
-GV tổ chức, hớng dẫn cho Hs làm bài và chữa bài
-Cho HS lên bảng làm bài
-Gv nhân xét, chốt lại những bài làm đúng.
Bài 2: Mỗi phút Hoa đi đợc 47m. Hỏi 8 phút Hoa đi
đợc bao nhiêu mét?
-Yêu cầu HS đọc đề bài 2
-Yêu cầu HS làm bài vào vở
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-GV nhận xét
III. Củng cố, dặn dò:

-GV nhận xét giờ học
-HS để vở làm bài tập ở nhà trớc
mặt
-HS lắng nghe
-HS nghe lấy đồ dùng học tập để lên
bàn
-HS làm bài

-HS theo dõi nhận xét
-HS lắng nghe
-HS đọc đề bài 2
-HS làm bài
-HS lên bảng chữa bài
______________________________
Thứ 7 ngày 2 tháng 10 năm 2010
Tiết 3 : Tiếng việt.

Ôn luyên các bài tập đọc tuần 5
A.Mục tiêu:

1.Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
-Rèn cho HS biết đọc ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
-Đọc đúng các kiểu câu ở mỗi bài. Đọc phân biệt lời dẫn chuyện hoặc lời các nhân vật.
2.Rèn kỹ năng đọc hiểu:
-Hiểu nội dung các bài tập đọc đã đọc.
B.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ

-Yêu cầu HS nêu tên các bài tập đọc đã học.
-GV nhận xét.
II.Bài mới:
1Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.Hoạt động 2: Luyện đọc.
-Yêu cầu HS lần lợt luyện đọc từng bài theo câu,

đoạn
-GV kết hợp luyện đọc với củng cố lại nội dung bài
học.
-GV nhận xét.
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn dò học sinh về luyện đọc thêm.
-2 HS nêu.
-hs lắng nghe.
-HS luyện đọc bài.
-HS nhắc lại nội dung bài học.
_______________________________
Tiết 4 : Toán

Ôn luyện: bảng chia 6
A.Mục tiêu:
-Củng cố lại bảng chia 6
-áp dụng bảng chia 6 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia.
B.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-GV kiểm tra vở bài tập làm ở nhà của HS,
gọi 2 HS đọc bảng chia 6
-Gọi 2 HS nhận xét 2 HS đọc bảng chia 6
-GV nhận xét và cho điểm.
II. b ài mới :
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
-HS để vở lên bàn, 2 HS đọc bảng chia 6
-2 HS nhận xét bạn

-HS lắng nghe
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
2.Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1:

-GV gọi HS nêu yêu cầu của bài 1
-Gọi 4 HS lên bảng làm bài
-GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài 2 :
-Gọi 2 HS đọc đề bài 2.
-GV hớng dẫn HS làm bài
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-2 HS nêu yêu cầu của bài 1
-4 HS lên bảng làm bài
-2 HS nhận xét bài làm của bạn
-2 HS đọc đề bài2
-HS suy nghĩ và làm bài
-1 HS lên bảng chữa bài
-HS nhận xét bài làm của bạn
______________________________________________

Tiết 6: Toán

Ôn luyện: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

A.Mục tiêu: Giúp HS:
-Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số và áp dụng để giải các bài toán có
nội dung thực tế
B. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Bài cũ:
-GV kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS
-GV nhận xét
II. Bài mới:
1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2. Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1:
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài 1
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-GV nhận xét, kết luận
Bài 2:

-Gọi 2 HS đọc đề bài 2
-GV hớng dẫn HS làm bài vào vở
-Gọi 1 HS lên bảng chữa bài
HS để vở bài tập làm ở nhà lên trớc mặt
-HS lắng nghe
-2 HS nêu yêu cầu của bài 1
-HS làm bài và theo dõi nhận xét bài của bạn
-2 HS đọc đề bài 2
-HS làm bài vào vở
-HS theo dõi nhận xét bài làm của bạn
Bùi Sinh Huy

Trờng Tiểu Hợp Thanh B
-GV nhận xét và kết luận
III. Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học
Tuần 6

Thứ 5 ngày 7 tháng 10 năm 2010
Tiếng việt.

Ôn luyên các bài tập đọc tuần 6
A.Mục tiêu:

1.Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
-Rèn cho HS biết đọc ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
-Đọc đúng các kiểu câu ở mỗi bài. Đọc phân biệt lời dẫn chuyện hoặc lời các nhân vật.
2.Rèn kỹ năng đọc hiểu:
-Hiểu nội dung các bài tập đọc đã đọc.
B.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ

-Yêu cầu HS nêu tên các bài tập đọc đã học.
-GV nhận xét.
II.Bài mới:
1Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.Hoạt động 2: Luyện đọc:
-Bài tập làm văn
- Ngày khai trờng
-Yêu cầu HS lần lợt luyện đọc từng bài theo câu,

đoạn
-GV kết hợp luyện đọc với củng cố lại nội dung bài
học.
-GV nhận xét.
III.Củng cố, dặn dò:
-2 HS nêu.
-hs lắng nghe.
-HS luyện đọc bài.
-HS nhắc lại nội dung bài học.
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn dò học sinh về luyện đọc thêm.
___________________________________________
Thứ 6 ngày 8 tháng 10 năm 2010
Toán

Ôn luyện:Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
A.Mục tiêu: Giúp HS:
-Củng cố các kĩ năng thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số(chia hết và
chia có d), tìn một trong các phần bằng nhau của một số
B.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-GV kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS
-GV nhận xét
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2.Hoạt động 2: Luyện tập

Bài 1:

-GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 1
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
-GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài 2:

-Gọi 2 HS đọc đề bài 2
-GV hớng dẫn HS làm bài
-Gọi HS chữa bài
-GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học
-HS để vở bài tập lên bàn
-HS lắng nghe
-HS nêu yêu cầu của bài 1
-HS lên bảng chữa bài, cả lớp làm bài vào vở
-HS theo dõi, nhận xét bài làm của bạn
-2 HS đọc đề bài 2
HS lắng nghe, suy nghĩ làm bài
-HS lam bài vào vở
____________________________________________
Thứ 7 ngày 9 tháng 10 năm 2010
Tiết 2: Tiếng việt.

Ôn luyên các bài tập đọc tuần 6
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
A.Mục tiêu:


1.Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
-Rèn cho HS biết đọc ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
-Đọc đúng các kiểu câu ở mỗi bài. Đọc phân biệt lời dẫn chuyện hoặc lời các nhân vật.
2.Rèn kỹ năng đọc hiểu:
-Hiểu nội dung các bài tập đọc đã đọc.
B.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ

-Yêu cầu HS nêu tên các bài tập đọc đã học.
-GV nhận xét.
II.Bài mới:
1Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.Hoạt động 2: Luyện đọc:
Nhớ lại buổi đầu đi học.
-Yêu cầu HS lần lợt luyện đọc từng bài theo
câu, đoạn
-GV kết hợp luyện đọc với củng cố lại nội
dung bài học.
-GV nhận xét.
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn dò học sinh về luyện đọc thêm.
-2 HS nêu.
-hs lắng nghe.
-HS luyện đọc bài.
-HS nhắc lại nội dung bài học.
___________________________________________

Tiết 2: Toán

Luyện tập : Phép chia hết và phép chia có d
A.Mục tiêu: Giúp HS:
-Củng cố các kĩ năng thực hiện chia hết và chia có d .
- Vận dụng làm đúng các bài tập trong giờ học.
B.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-GV kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS
-GV nhận xét
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2.Hoạt động 2: Luyện tập
-HS để vở bài tập lên bàn
-HS lắng nghe
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Bài 1:

-GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 1
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
-GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài 2:

-Gọi 2 HS đọc đề bài 2
-GV hớng dẫn HS làm bài
-Gọi HS chữa bài

-GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học
-HS nêu yêu cầu của bài 1
-HS lên bảng chữa bài, cả lớp làm bài vào vở
-HS theo dõi, nhận xét bài làm của bạn
-2 HS đọc đề bài 2
HS lắng nghe, suy nghĩ làm bài
-HS lam bài vào vở
Toán

Ôn luyện: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
A.Mục tiêu: Giúp HS:
-Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số và áp dụng để giải các bài toán có
nội dung thực tế
B. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. Bài cũ:
-GV kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS
-GV nhận xét
II. Bài mới:
1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2. Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1:
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài 1
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-GV nhận xét, kết luận
Bài 2:


-Gọi 2 HS đọc đề bài 2
-GV hớng dẫn HS làm bài vào vở
-Gọi 1 HS lên bảng chữa bài
-GV nhận xét và kết luận
III. Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học
HS để vở bài tập làm ở nhà lên trớc mặt
-HS lắng nghe
-2 HS nêu yêu cầu của bài 1
-HS làm bài và theo dõi nhận xét bài của bạn
-2 HS đọc đề bài 2
-HS làm bài vào vở
-HS theo dõi nhận xét bài làm của bạn
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Tuần 7

Thứ 5 ngày 14 tháng 10 năm 2010
Tiếng việt:

Kể lại buổi đầu đi học
A.Mục tiêu:
1.Rèn kĩ năng nói:
-HS kể lại hồn nhiên, chân thật buổi đầu đi học của mình.
2.Rèn kĩ năng viết:
-Viết lại đợc những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn(từ 5 đến 7 câu), diễn đạt rõ ràng.
B.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Bài cũ:
-GV chấm vở bài tập của HS.
-GV nhận xét
II.Bài mới:

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.Hoạt động 2: Hớng dẫn HS làm bài tập:
-Gọi 2 HS đọc yêu cầu của bài
-GV yêu cầu HS làm bài vào vở
-Gọi 4 HS đọc bài trớc lớp
-GV nhận xét
3.Hoạt đông3: Chấm chữa bài :
-GV thu vở, chữa bài, chọn ra những bài
đạt điểm cao đọc cho cả lớp nghe
-HS để vở bài tập lên bàn
-HS lắng nghe
-2 HS đọc yêu cầu của bài
-HS suy nghĩ làm bài vào vở
-4 HS đọc bài trớc lớp
-HS thu vở chấm bài và đọc bài trớc lớp.
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học
____________________________


Thứ 6 ngày 15tháng 10 năm 2010
Toán


Ôn luyện: bảng nhân 7
A.Mục tiêu:
-Củng cố lại bảng nhân 7
-áp dụng bảng nhân 7 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.
B.Các hoạt động dạy-học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:
-GV kiểm tra vở bài tập làm ở nhà của HS,
gọi 2 HS đọc bảng nhân 7
-Gọi 2 HS nhận xét 2 HS đọc bảng nhân 7
-GV nhận xét và cho điểm.
II. b ài mới :
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1:

-GV gọi HS nêu yêu cầu của bài 1
-Gọi 4 HS lên bảng làm bài
-GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài 2 :
-Gọi 2 HS đọc đề bài 2.
-GV hớng dẫn HS làm bài
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.

-HS để vở lên bàn, 2 HS đọc bảng nhân 7
-2 HS nhận xét bạn
-HS lắng nghe
-2 HS nêu yêu cầu của bài 1
-4 HS lên bảng làm bài
-2 HS nhận xét bài làm của bạn
-2 HS đọc đề bài2
-HS suy nghĩ và làm bài
-1 HS lên bảng chữa bài
-HS nhận xét bài làm của bạn
_______________________________________________
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
Thứ 7 ngày 16 tháng 10 năm 2010
Tiếng việt

Ôn tập: Dấu chấm , dấu phẩy
A.Mục tiêu: Giúp HS:
-Ôn luyện về dấu chấm , dấu phẩy ; điền đúng dấu câu vào chỗ thích hợp trong đoạn văn cha
đánh dấu câu.
B. Các hoạt động dạy học chủ yếu:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:

-GV kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS
-GV nhận xét
II. Bài mới:


1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2. Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 1:
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Gọi HS lên chữa bài
-GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài 2:
-Gọi 2 HS đọc đề bài
-GV hớng dẫn HS làm bài cho HS làm
bài vào vở
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-GV nhận xét
III. Củng cố, dặn dò:

GV nhận xét tiết học và giao bài tập về
nhà cho HS
-HS để vở bài tập ở nhà lên bàn
-HS lắng nghe
-2 HS đọc yêu cầu của bài tập
-1 HS lên bảng chữa bài
-2 HS độc đề bài
-HS suy nghĩ làm bài
-HS làm bài va nhận xét bài làm của bạn
______________________________________________
Toán

Ôn: Gấp một số lên nhiều lần.
A.Mục tiêu:
-Củng cố về giải bài toán gấp một số lên nhiều lần bằng cách lấy số đó với số lần.

B.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I.Bài cũ:

Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
-GV kiểm tra bài tập làm ở nhà của HS
-GV nhận xét.
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học.
2.Hoạt động 2: Luyện tập thực hành:
Bài 1:

-Gọi HS nêu yêu cầu của bài 1
-Yêu cầu HS suy nghĩ làm bài vào vở
-Gọi HS lên bảng chữa bài.
-Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn
-Yêu cầu HS nêu cách tính
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
Bài 2:

-Gọi 2 HS đọc đề bài 2
-GV hớng dẫn HS tìm hiểu đề
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
-Gọi HS lên bảng chữa bài
-Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
Bài 3:


-Gọi đọc đề bài 3
-Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài vào vở.
-GV thu vở của HS chấm một số bài.
-GV nhận xét và gọi 2 HS nói lại bằng
miệng cách giải bài 3.
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiét học và giao bài tập về nhà
cho HS.
-HS để vở bài tập lên bàn
-HS lắng nghe.
-2 HS nêu yêu cầu của bài 1
-HS suy nghĩ làm bài vào vở
-4 HS lên bảng chữa bài.
-2 HS nhận xét bài làm của bạn.
-HS chữa bài vào vở.
-2 HS đọc đề bài 2
-HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của GV
-HS suy nghĩ tự làm bài vào vở.
-1 HS lên bảng chữa bài.
-2 HS nhận xét bài làm của bạn.
-HS chữa bài vào vở.
-2 HS đọc đề bài 3.
-HS tự làm bài vào vở
-HS thu vở.
-2 HS trình bày lại cách giải bằng miệng
-HS ghi bài tập về nhà.
____________________________________________

Toán


Ôn luyện: bảng chia 7
A.Mục tiêu:
-Củng cố lại bảng chia 7.
-áp dụng bảng chia 7 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia.
-Thực hành đếm thêm 7, bớt đi 7.
B.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. b ài cũ :
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
-GV kiểm tra 3 HS đọc lại bảng chia 7
-GV nhận xét và cho điểm.
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2. Hoạt động 2: Hớng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1:
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài 1.
-Gọi 4 HS lên bảng chữa bài.
-GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
Bài 2:
-Gọi 2 HS nêu yêu cầu của bài 2.
-Yêu cầu 2 HS lên bảng chữa bài, HS cả lớp
làm bài vào vở.
-GV nhận xét và yêu cầu HS chữa bài vào
vở.
Bài 3:


-Gọi 2 HS đọc đề bài 3.
-GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-GV chấm một số bài.
-GV nhận xét và kết luận
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học và giao bài tập về nhà
cho HS.
-3 HS đọc bảng chia 7.
-HS lắng nghe.
-2 HS nêu yêu cầu của bài1
-4 HS lên bảng chữa bài.
-2 HS nhận xét bài làm của bạn
-HS chữa bài vào vở.
-2 HS nêu yêu cầu của bài 2.
-2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào
vở.
-HS chữa bài vào vở.
-2 HS dọc đề bài 3.
-HS trả lời các câu hỏi của GV.
-HS làm bài vào vở.
-HS
_________________________________________
TUầN 8

Thứ 5 ngày 21 tháng 10 năm 2010
Tiếng việt

Ôn luyện các bài tập đọc tuần 7,8.
A.Mục tiêu:

-Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc tuần 7,8.
-Nhớ và hiểu nghĩa các từ mới.
-Củng cố nội dung các bài tập đọc ở tuần 7,8.
B.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. b ài cũ :
-GV yêu cầu HS kể tên các bài tập đọc đã
-3 HS kể tên các bài tập đọc đã học ở
Bùi Sinh Huy
Trờng Tiểu Hợp Thanh B
học ở tuần 7,8.
-GV nhận xét và nhắc lại các bài tập đọc đã
học.
II. b ài mới :
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu yêu cầu của tiết học
2.Hoạt động 2: Luyện đọc:
-GV yêu cầu HS luyện đọc thầm các bài
tập đã học tuần 5, 6, 7 khoảng 10 phút
-Gọi HS đọc bài trớc lớp theo đoạn, cả bài.
-GV gọi HS nhận xét bạn đọc
-GV nhận xét và cho điểm
-GV yêu cầu HS nhắc lại lân lợt các nội
dung bài tập đọc tuần 5, 6, 7
-Gọi HS nhận xét bạn
-GV nhận xét và nhắc lại nội dung của
từng bài
III.Củng cố, dặn dò:
-GV nhân xét tiết học và dặn dò HS về nhà
luyện đọc thêm

tuần7,8
-HS lắng nghe.
-HS đọc thầm bài
-HS đọc bài trớc lớp
-HS lần lợt nhắc lại các nội dung bài học.
-HS nhận xét bạn đọc
_______________________________________

Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010
Toán

Ôn luyện bảng chia 7
A.Mục tiêu:
-Củng cố lại bảng chia 7.
-áp dụng bảng chia 7 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia.
-Thực hành đếm thêm 7, bớt đi 7.
B.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
I. b ài cũ :
-GV kiểm tra 3 HS đọc lại bảng chia 7
-GV nhận xét và cho điểm.
II.Bài mới:
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-GV nêu mục tiêu của tiết học
2. Hoạt động 2: Hớng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1:
-Gọi HS nêu yêu cầu của bài 1.
-3 HS đọc bảng chia 7.
-HS lắng nghe.

-2 HS nêu yêu cầu của bài1
Bùi Sinh Huy

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×