Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.21 KB, 2 trang )

ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ
Trích: Đôn Ki-hô-tê – Xéc-van-tét
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
Thấy rõ tài nghệ của Xéc-van-tét trong việc xây dựng cặp nhân vật bất hủ Đôn Ki-hô-tê, Xan-chô Pan-xa tương phản về
mọi mặt; đánh giá đúng đắn các mặt tốt, mặt xấu của hai nhân vật ấy, từ đó rút ra bài học thực tiễn.

NỘI DUNG CẦN ĐẠT:
1.Tác giả: Xéc-van- téc (1547-1616) là nhà văn nổi tiếng của Tay Ban Nha thời phục hưng. Ông nổi tiếng với bộ tiểu
thuyết Đôn Ki-hô-tê
2.Tác phẩm: sgk
3- Bố cục:

– Từ đầu đến

không cân s ức : Nhận thức của Đôn Ki-hô-tê
ngã v ăng ra

– Tiếp theo ….
: Đôn Ki-hô-tê gây chiến với cối xay gió.
– Còn lại: Quan niệm của hai thầy trò trước việc bị đau đớn, chuyện ăn và chuyện ngủ.
Phân tích:

1. Hi ệp s ĩ Đôn- Ki- hô- tê:
Đọc nhiều sách kiếm hiệp nên đầu óc Đôn Ki-hô-tê hoang tưởng nhìn thấy những chiếc cối xay gió thành những tên
khổng lồ ghê gớm => Quyết giao chiến giết hết bọn chúng; “bởi đây là một cuộc chiến đấu chính đáng, và quét sạch cái
giống xấu xa này khỏi mặt đất là phụng sự Chúa đấy” => Điều này cho thấy sự tĩnh táo và tầm nhận thức của Đôn Ki-hôtê rất nhân văn trước cuộc đời.
Đúng là nghệ thuật lượng hóa vì trong con người Đôn Ki-hô-tê có cả phần điên và phần tĩnh.
+ Điên vì đánh nhau với cối xay gió.
+ Tĩnh vì khao khát cho con người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bảng thống kê hành động của Đôn Ki-hô-tê trước và sau trận đấu.


Trước trận đấu
Thét lớn
Cầu cứu nàng Đuyn-xi-nê-a
Lăm lăm ngọn giáo
Thúc con Rô-xi-nan-tê phi thẳng tới

Sau trận đấu
Dịu giọng
Không nhắc gì đến nàng
Ngọn giáo gãy tan tành
Cả người lẫn ngựa ngã chõng

Tiếng cười của câu chuyện toát ra từ đâu?

– Từ hành động đánh nhau với cối xay gió của Đôn Ki-hô-tê.
– Từ sự tương phản trước và sau trận đấu.
– Từ sự tương phản giữa hai thầy trò.
– Từ những bàn luận về sách vở
– Từ thái độ trước nỗi đau đớn trước việc ăn ,uông, ngủ nghỉ
Ngoại trừ những nét điên rồ, Đôn Ki-hô-tê có những đặc điểm sau:
– Sống có lý tưởng: quét sạch mọi giống xấu xa khỏi mặt đất.
– Sẵn sàng liều mình vì lý tưởng cao đẹp.
– Thất bại không nãn lòng.
2. Giám mã Xan-chô Pan-xa:


Bảng so sánh những tương
phản giữa hai thầy trò.

Sự vật, hiện tượng

Cối xay gió
Cánh quạt
Thất bại
Đau đớn
Quan niệm sống
Mục đích sống
Bản tính
Sách vở
Suy nghĩ

Đôn Ki-hô-tê
Khổng lồ xấu xa
Cánh tay dài ngẵng
Vì pháp sư Phơ-ren-xtôn
Không rên la
Vì lý tưởng công bằng và tự do
cho mọi người.
Xả thân vì lý tưởng đến cùng
Ưa phiêu lưu mạo hiểm
Tôn sùng nhất nhất tuân theo
Viễn vông

Xan-chô Pan-xa
Cối xay gió
Chỉ là cánh quạt
Vì đánh nhau với cối xay gió
Mặc sức rên la
Thực dụng vì bản thân mình
Hưởng thụ cá nhân
Nhát gan, lười biếng

Không biết gì về sách vở
Thực tế

Những đặc điểm của nhân vật Xan-cho Pan-xa:
– Sống thực dụng
– Ngay thẳng.
– Thích hưởng lạc thú (ăn, ngủ…)
Tác dụng của nghệ thuật tương phản ấy như thế nào ?
->Xây dựng cặp nhân vật theo lối tương phản. Sự tương phản ấy lại bổ trợ tính cách cho nhau (tính thực tế của giám mã
– tính viễn vông của hiệp sĩ)

Bài học rút ra từ cặp thầy trò này?
– Làm người phải biết sống có ước mơ, lý tưởng và can đảm thực hiện ước mơ lý tưởng.
– Phải biết sống lạc quan.
– Phải yêu sách vở nhưng đừng quá mê muội để đến mức xa rời thực tế, viễn vông, điên rồ.
– Không quá thực dụng, không nên ích kỷ.
TỔNG KẾT:
Nghệ thuật tương phản có tác dụng khắc họa tính cách hai nhân vật: Đôn Ki-hô-tê thật nực cười nhưng cơ bản có
những phẩm chất đáng quý; Xan chô Pan-xa có những mặt tốt song cũng bộc lộ nhiều điểm đáng chê trách.×