Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

Một số biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (320.92 KB, 35 trang )

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM GDTX LONG KHÁNH
*******
Mã số………………
(Do HĐKH Sở GDĐT ghi)

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG
CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRUNG TÂM GDTX

Người thực hiện : Bạch Thị Đào
Lĩnh vực nghiên cứu
- Quản lý giáo dục 
- Phương pháp dạy học bộ môn ………
- Lĩnh vực khác ………

Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
Mô hình

Phần mềm

Phim ảnh

Hiện vật khác

Năm học 2015

1


BM02-LLKHSKKNSƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin chung về cá nhân.
1. Họ và tên: Bạch Thị Đào
2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/ 07/ 1967
3. Nam - Nữ: Nữ
4. Địa chỉ: 19 Hoàng Diệu - P. Xuân Thanh - TX.Long Khánh - Đồng Nai
5. Điện thoại: 0613783244

Di động: 0918.819.313

6. Fax:........ Email:
7. Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm GDTX Long Khánh
8. Đơn vị công tác: Trung tâm giáo dục thường xuyên Long Khánh
II. Trình độ đào tạo.
- Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất:
- Cử nhân Anh văn. Thạc sỹ quản lý.(2013)
- Năm nhận bằng: 1989
- Chuyên nghành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh. Thạc sỹ quản lý.
III. Kinh nghiệm khoa học.
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Quản lý chuyên môn và Giảng dạy
Tiếng Anh.
- Số năm kinh nghiệm: 26 năm
* Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây
- Phương pháp dạy ngữ pháp (Grammar)
- Phương pháp dạy tạo tiết học sinh động trong giờ học ngoại ngữ.
- Phương pháp dạy đọc Tiếng Anh bằng cách nào cho đúng.
- Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hoạt động phụ đạo học viên yếu kém
tại trung tâm
- Về công tác quản lý: Quản lý chuyên môn


2


Mục lục.
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận: Tình hình thực tế liên quan đến biện pháp quản lý chỉ đạo
công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy ở TTGDTX tx Long Khánh – Đồng Nai.
2.Tình hình chung về Trung tâm
3. Thực trạng về biện pháp quản lý chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX tx
Long Khánh – Đồng Nai.
4. Một số kinh nghiệm thực tế liên quan đến biện pháp quản lý chỉ đạo
công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy ở TTGDTX.
5. Vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP.
Nội dung hoạt động và cách tiến hành.
1.Các mục tiêu của trung tâm về biện pháp quản lý chỉ đạo công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy ở TTGDTX.
2. Các hoạt động chính
* Các hoạt động thực hiện sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng 3 tháng.
* Các hoạt động thực hiện sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng 6 tháng.
* Các hoạt động thực hiện sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng 1 năm.
IV. HIỆU QUẢ ĐỀ TÀI.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. Số liệu thống kê.

2.Thành tích đạt được trong các năm.
3.Bài học kinh nghiệm
VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.
VII. PHỤ LỤC
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thực sự hết sức
quan trọng, và có tính chiến lược cao, có tính chất quyết định chất lượng giáo
dục và dạy học tại trung tâm. Chúng ta biết lao động sư phạm là lao động tư duy
và đầy tri thức sáng tạo, công tác này đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức
3


sâu rộng và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm.
Với tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục này, đòi hỏi người
lãnh đạo trung tâm phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình
độ lý luận và nghiệp vụ cho giáo viên. Việc quản lý chỉ đạo công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở
TTGDTX này phải đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong giai
đoạn hiện nay với xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Điều đó
xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu như sau:
Nguyên nhân1:
- Trong thực tế, nhận thức của giáo viên trung tâm GDTX về công tác bồi
dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công
tác này trong trung tâm; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân
thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn
nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai
công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn
dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trung
tâm còn hạn chế.
Nguyên nhân2:

- Thực trạng đội ngũ nhà giáo của trung tâm tuy đã đáp ứng được nhu cầu
giảng dạy, tổ chức các hoạt động cho học viên, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập.
Cơ cấu giáo viên đang mất cân đối giữa các môn học. Chất lượng chuyên môn
nghiệp vụ của đội ngũ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, một bộ phận chưa gương
mẫu trong đạo đức lối sống, chưa thật sự là tấm gương sáng cho học sinh.
Nguyên nhân3:
- Đa số đối tượng học viên ở trung tâm có một số lớn tuổi, vừa làm vừa học, nghỉ
học nhiều năm nên việc tiếp thu kiến thức mới tương đối chậm và khó khăn; một
số học viên vừa học văn hóa vừa học nghề nên hạn chế về thời gian cũng ảnh
hưởng đến chất lượng học tập; một số học viên còn thiếu ý thức và động cơ học
tập.
4


- Chính vì lý do đó, việc đầu tư cho công tác dạy học ở trung tâm cũng có phần bị
hạn chế. Về góc độ quản lý chuyên môn. Bản thân muốn đổi mới phương pháp
hỗ trợ cho công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn có hiệu quả trong trung tâm
nhằm phát huy khả năng và xu thế phát triển toàn diện mọi giáo viên trong trung
tâm cũng như học viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên.
Thứ nhất: Đối với học viên, các em chưa được khuyến khích và hình thành ý
thức yêu và thích các môn học, nguyện vọng chính đáng của học viên là nắm
được kiến thức qua phương pháp học mà giáo viên hướng dẫn đồng thời đạt được
khối lượng kiến thức cơ bản có thể ứng dụng trong đời thường.
Thứ hai: Là do chính từ phía giáo viên. Người giáo viên chưa đầu tư cách dạy
sao cho phù hợp với từng kỹ năng của học viên. Đó là lý do mà bản thân tôi cũng
như tất cả các giáo viên dạy tại trung tâm đều trăn trở và mong muốn sao cho các
học viên biết cách học, nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, tôi chọn đề tài “ Một số biện pháp quản lý
công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy ở TTGDTX được các cấp ngành quan tâm.


II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
1. C¬ së lý luËn:
Học tập và noi gương đạo đức tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và
nhà nước ta đã không ngừng chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng
và phát triển đội ngũ giáo viên thông qua bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX nói riêng và các
ngành học nói chung.
Với đề tài sáng kiến kinh nghiệm đề cập đến việc phát triển, đổi mới trong công
tác quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng
cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX này, chúng ta đều biết, quá trình dạy học
là một quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên và học sinh, dưới tác dụng
chủ đạo (tổ chức, điều khiển) của giáo viên, học sinh tự giác, tích cực tổ chức, tự
điều khiển hoạt động học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đã được đặt
ra. Trong khi đó , đội ngũ giáo viên là lực lượng có vai trò quyết định to lớn nhất
5


đến chất lượng giáo dục và học tập của học sinh. Chất lượng giáo viên tốt thì chất
lượng giáo dục mới tốt. Trung tâm GDTX hay trường học có giáo viên giỏi thì
chất lượng học tập của các em mới đạt hiệu quả cao. Có đội ngũ cốt cán giỏi, có
đội ngũ giáo viên giỏi, có tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao thì
mục tiêu chung của nhà trường chắc chắn sẽ đạt.
“ Nghề nghiệp giáo viên là sự phát triển mà một giáo viên có thể đạt được như là
việc thu thập những kinh nghiệm và thử nghiệm việc giảng dạy một cách có hệ
thống” ( Glatthorn-1995). Do đó quá trình dạy học của giáo viên cũng có các
nhiệm vụ cơ bản là: Hình thành tri thức. Rèn luyện các kỹ năng hoạt động nhận
thức. Hình thành thái độ, tính tích cực xã hội. Ngoài ra, quản lý quá trình dạy học
chính là điều khiển quá trình dạy học làm cho quá trình đó được vận hành một
cách có kế hoạch, có tổ chức và được chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên

nhằm từng bước hướng về thực hiện mục đích, nhiệm vụ dạy học đặt ra.
Song song bên cạnh đó người quản lý phải biết tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội
dung cơ bản của hoạt động dạy học bao gồm :
* Hoàn thiện tổ chức chỉ đạo dạy học.
* Chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học
* Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học.
* Tổ chức phong trào thi đua "dạytốt, học tốt".
* Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sư phạm và tâm lý xã hội nhằm nâng
cao chất lượng dạy học.
- Người dạy và người học là hai thành tố cơ bản của quá trình dạy học, trong đó
năng lực của người dạy có vai trò cực kỳ quan trọng. Vì vậy để nâng cao chất
lượng quá trình dạy học, nhất thiết phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình
độ của đội ngũ giáo viên. Đồng thời phải tận dụng mọi nguồn lực để tăng cường
cơ sở vật chất, thiết bị, nhất là các ứng dụng của kỹ thuật công nghệ thông tin để
nâng cao chất lượng dạy học.
Đứng trước yêu cầu về sự nghiệp giáo dục, đào tạo.Thực hiện nhiệm vụ của giáo
dục không ai khác ngoài vai trò của người thầy, người cô, vì đó là lực lượng chủ
chốt của ngành, đồng thời cũng là quyết định sự thành, bại của sự nghiệp giáo
6


dục.Trong công tác quản lý, phần tư duy sáng tạo thường đóng vai trò quan trọng
nhất, người quản lý phải tạo ra những tư duy mới, ý tưởng hay và mới lạ, độc đáo
nhưng phải có hiệu quả cao. Do đó việc quản lý chỉ đạo công tác bồi dưỡng
chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở
TTGDTX hiện nay cũng là một trong những ý tưởng mới đòi hỏi phải có một
đội ngũ giáo viên nhiệt tình và vững vàng trong nghiệp vụ giảng dạy, qua đó
nhằm giúp học viên ở trung tâm có ý thức học tập, cũng cố và phát triển những
kết quả của việc giáo dục và để học viên tự định hướng cho mình trong tương
lai. Cũng vì những ý tưởng đó mà tôi đã mạnh dạn đưa ra ‘ Biện pháp quản lý

chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng
cao chất lượng giảng dạy ở TTGDTX ’.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành tích dạy học
đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục duy trì được danh hiệu mà cấp trên đã tin
tưởng và giao phó.
Xuất phát từ những lý do khách quan và lý do chủ quan như đã phân tích ở trên,
với kinh nghiệm thực tế giảng dạy và quản lý của bản thân kết hợp với những
kiến thức khoa học quản lý, tôi mạnh dạn đề xuất trình bày đề tài Biện pháp chỉ
đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao
chất lượng giảng dạy ở TTGDTX ’. góp phần tạo ra những con người có kiến
thức, đạo đức để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội cho nước nhà .
Tuy nhiên, với đối tượng là học viên của TTGDTX chúng ta thì việc dạy của
giáo viên cũng như việc học của học viên có phần khó khăn hơn so với các
trường phổ thông. Do đó tôi mạnh dạn đưa ra quan điểm về việc chỉ đạo công
tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng
giảng dạy ở TTGDTX ’. tx Long Khánh – Đồng Nai.
2 Tình hình thực tiễn
• Đặc điểm chung:
Trung tâm GDTX Thị xã Long Khánh được thành lập theo quyết định số 2425/
QĐ.UBT, ngày 11 tháng 5 năm 1996 của UBND Tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở sát
nhập các tổ chức: Trường Bồi dưỡng giáo dục, Trường BTVH Dân chính Long
7


Khánh và Chi nhánh Trung tâm Tin học ngoại ngữ của Phòng Giáo dục Đào tạo
Long Khánh.
Trung tâm đặt tại đường Hùng Vương, phường Xuân Hòa, thị xã Long
Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại số : 0613 876839, 0613 646996.
* Đội ngũ cán bộ, giáo viên,CNV và số học viên:

- Tổng số lớp: 14 ( Năm học 2013 – 2014)
- Tổng số học viên: 367 hv( Năm học 2013 – 2014)
- Trung tâm gồm có 03 tổ:
Tổ hành chính- tổng hợp;
Tổ văn hóa;
Tổ Tin học- ngoại ngữ- nghề.
Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV: 14 người; trong đó :
Cán bộ quản lý : 02 người ( 01 nữ).
Số giáo viên : 08 người ( nữ 04)
Công nhân viên : 04( nữ 03)
Ngoài ra, trung tâm còn hợp đồng giáo viên thỉnh giảng dạy các lớp BTVH, số
lượng: 9 giáo viên
Các tổ chức đoàn thể:
Chi bộ: 06 đồng chí ( 4 nữ)
Đoàn thanh niên CSHCM : 6 chi đoàn.
Hội cha mẹ học sinh: Ban đại diện và 7 chi hội.
Hội chữ thập đỏ: Ban thường trực và 7 chi hội.
Cơ sở vật chất:
Số phòng học : 06
Số phòng làm việc : 06
Số phòng vi tính: 01( 30 máy đơn, 01 máy chủ)
Số hội trường : 02
Phòng thiết bị, thí nghiệm: 01
Phòng dạy Anh văn : 01
8


Phòng thực hành : 01
Phòng đa năng : 01
3.Tình hình thực tế liên quan đến Biện pháp quản lý chỉ đạo công tác bồi

dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy ở TTGDTX ’ tx Long Khánh – Đồng Nai
Thuận lợi:
-

Cơ sở vật chất trung tâm được xây dựng và đầu tư khang trang, có

khuôn viên xanh sạch đẹp, tạo môi trường thân thiện với học viên. Ngoài ra
trung tâm có hệ thống máy vi tính, máy chiếu projector, hệ thống âm thanh, loa
đài hỗ trợ cho thực hiện kế hoạch. Có được hội trường đa năng, có diện tích sân
chơi, bãi tập tương đối thoáng.
- Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Long Khánh có đội ngũ từ lãnh
đạo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên rất nhiệt tình, trình độ chuyên môn vững
vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, đời sống ổn định, có ý thức tự học tập, tìm
hiểu để nâng cao trình độ và luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
được giao. (SKKN-2014)
- Có sự phối kết hợp giữa các bộ phận trong trung tâm như: Tổ trưởng chuyên
môn, các tổ trưởng về văn hóa, tin học ngoại ngữ, công đoàn, và các đoàn thể
trong trung tâm…đã tạo nên một động lực lớn cho học viên học tập và có sự
thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, quản lý chặt chẽ việc
dạy cũng như việc học của học viên, đáp ứng nhu cầu học tập tại địa phương.
Khó khăn:
- Hiện nay trung tâm đang còn một vài giáo viên lớn tuổi chưa thực sự đáp ứng
kịp thời với sự đổi mới về phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin
vào dạy học.
- Bộ phận chuyên môn còn thiếu một số yếu tố tối ưu nhất để theo dõi, kiểm tra,
kế hoạch dạy và hoạt động của các thành viên trong tổ một cách thường xuyên
* Đối với học viên.
9Khó khăn lớn nhất của trung tâm là đại đa số học viên có hoàn cảnh khó
khăn. Ngày đi làm và tối đi học nên việc tiếp thu kiến thức rất hạn chế. Chất
lượng đầu vào thấp nên rất khó cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy cho phù
hợp. Ngoài ra còn có một số học viên lười học. Còn một bộ phận nhỏ thì học
viên không xác định được mục đích của việc học. Có học viên chỉ đợi đến khi lên
lớp, nghe giáo viên giảng bài rồi ghi vào những nội dung đã học, thậm chí chỉ ghi
qua loa,lấy lệ, sau đó về nhà hầu như không xem lại bài và không hiểu được nội
dung đó nói lên điều gì, hoặc một số do lớn tuổi, theo không kịp nên chán và dẫn
đến tình trạng bỏ học, hoặc chưa có phương pháp và động cơ học tập đúng đắn
trong việc học. (SKKN-2014)
* Đối với giáo viên :
- Một số giáo viên chưa nắm chắc những những yêu cầu kiến thức của từng
bài dạy phù hợp với trình độ học viên. Viêc dạy học còn dàn trãi, còn nâng cao
kiến thức một cách quá tùy tiện.
- Một số giáo viên còn thiếu nghệ thuật cảm hoá học viên, chưa thật sự gần
gũi với các em, chưa thật sự lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em
nên không gây được hứng thú cho học viên thích học môn của mình phụ trách.
- Vẫn còn một vài giáo viên lớn tuổi chưa ứng dụng CNTT vào bài giảng
một cách có hiệu quả.
* Đối với phụ huynh:
Còn một số phụ huynh thiếu sự quan tâm đến việc học tập ở nhà của con em
mình. Còn “khoáng trắng” mọi việc cho nhà trường và trung tâm. Gia đình học
viên gặp nhiều khó khăn về kinh tế hoặc đời sống tình cảm nhiều lúc cũng làm
cho học viên trẻ không chú tâm vào học tập. (SKKN-2014)
4. Một số kinh nghiệm thực tế liên quan đến biện pháp chỉ đạo công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy ở TTGDTX
10Với góc độ là quản lý về chuyên môn, bản thân tự suy nghĩ và cố gắng tìm tòi,
học hỏi và đặc biệt là tinh thần tư duy, sáng tạo là vấn đề mà tôi cảm thấy cần
phải quan tâm. Vì lẽ đó, tôi mạnh dạn đưa ra những biện pháp rất thực tế liên
quan đến công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao
chất lượng giảng dạy ở TTGDTX. Tôi xin được trình bày các biện pháp như sau:
Biện pháp1 :
Xây dựng quy chế làm việc tại trung tâm .
- Công việc đầu tiên là bắt đầu vào năm học người quản lý phải xây dựng cho
được Quy chế làm việc của trung tâm.
- Thực hiện kế hoạch sát với thực tế, chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc theo kế
hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hóa, cụ thể hóa. Đặt ra những quy
định cụ thể như:
- Quy định về trực lãnh đạo, trực tuần của giáo viên.
- Quy định về hồ sơ sổ sách, soạn bài, chấm bài.
- Quy định về sắp xếp thời khóa biểu có tính ổn định không ảnh hưởng đến
việc dạy của giáo viên và việc học của học viên.
- Quy định về nề nếp , chuyên môn.
- Quy định về hội họp, chế độ thông tin báo cáo.
- Quy định về thực hiện ngày giờ công
- Quy định về công tác trực tuyển sinh.
- Quy định về công tác trực bảo vệ.
Thông qua quy định trên để toàn thể cán bộ giáo viên có thể làm việc khoa học
hơn và bảo đảm được kỷ cương, nề nếp. Giáo viên phải dựa vào quy chế của
trung tâm mà thực hiện nghiêm túc.
-Những lợi ích và sự hỗ trợ từ việc nâng cao, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đã và
đang là mục tiêu chủ chốt hiện nay, các báo cáo nghiên cứu cho thấy “ Giáo viên
càng có kiến thức chuyên môn tốt thì trình độ học sinh càng được nâng cao.”
Một thực tế nữa cho rằng . “ Nâng cao nghề nghiệp cũng như bồi dưỡng đội ngũ
giáo viên thường đóng vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi phương pháp

11


giảng dạy của giáo viên , và rằng những thay đổi đó sẽ đem lại một tác động tích
cực lên việc học tập của học sinh”.
Biện pháp2.
Xây dựng cũng cố hoạt động của các tổ chuyên môn.
Là người quản lý, phải xác định đây là một nội dung quan trọng trong công
tác quản lý, nó có vai trò rất lớn trong công tác chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội
ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục. Hơn thế nữa hoạt động hiệu quả của tổ
chuyên môn sẽ tạo ra điều kiện tốt nhất để mỗi giáo viên tự học hỏi lẫn nhau về
kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, từ đó nâng cao trình độ năng lực
của mình. Với vai trò như vậy đòi hỏi tổ chuyên môn phải được tổ chức hợp lý,
hoạt động có nề nếp và khoa học.
Thứ nhất:
Hơn ai hết tổ trưởng chuyên môn luôn là người tiên phong đi đầu trong công tác
bồi dưỡng và tự tìm tòi học hỏi nâng cao tay nghề và để từng bước các thành viên
trong tổ học tập và trao dồi nghề nghiệp.
Lãnh đạo trung tâm hoặc người quản lý trung tâm phải xác định rõ công
việc , nội dung để phân tổ, chia tổ theo đúng khả năng, năng lực của từng giáo
viên.
Thứ nhì:
Quản lý phải lựa chọn tổ trưởng.
- Tổ trưởng phải là người có chuyên môn, nghiệp vụ cao, có tinh thần trách
nhiệm, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp. Tổ trưởng phải lên kế hoạch tuần ,
tháng , năm để chuyên môn dễ dàng theo dõi các hoạt động các tổ mình đang phụ
trách.
- Tổ trưởng phải xếp lịch sinh hoạt tổ cho tổ mình. ( trong tuần : thứ 5
hoặc thứ 7) tùy theo lịch phân công.(trong tháng: sinh hoạt hàng tháng từ ngày 25
hoặc 26…27….).

- Nội dung sinh hoạt cần phải rõ, ngắn gọn và rõ ràng. Đảm bảo tối đa
những đề nghị phục vụ cho công tác chuyên môn mà các tổ đưa ra, tạo điều kiện

12


cho các giáo viên tiếp cận với các phương pháp dạy học mới hoặc tham gia các
lớp nâng cao.( Đại học tại chức, đại học từ xa hoặc cao hơn là nghiên cứu sinh…)
Thứ ba:
-Thành lập tổ chủ chốt, cốt cán của trường. Tổ này có nhiệm vụ là theo dõi
và có nhiệm vụ giúp đỡ để giáo viên dễ dàng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và
nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
- Thực hiện đổi mới các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học do Sở
tổ chức hoặc đã được Sở tập huấn.
- Phân công giáo viên báo cáo, dạy thực hành….. và cứ sau mỗi chuyên đề
tổ trưởng phải họp tổ, để nhận xét, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời.
Thứ tư:
Các tổ trưởng phải lên kế hoạch cụ thể tuần, tháng năm như đã nêu ở phần trên,
bên cạnh đó còn phải có nội dung phù hợp và đầy đủ:
- Báo cáo kết quả công tác của tháng trước, nêu phương hướng và nhiệm
vụ của tháng sau.
- Thảo luận, thống nhất chương trình, đặc biệt là khuyến khích giáo viên
trong tổ dạy phải thực hiện ứng dụng CNTT
- Họp rút kinh nghiệm công tác dự giờ, hội giảng, phụ đạo, hoặc là bồi
dưỡng…
-Xây dựng ngân hàng đề để kiểm tra chung cho từng bộ môn, từng khối
lớp.
-Triển khai và theo dõi thực hiện các chuyên đề chuyên môn của tổ.
-Lập kế hoạch theo dõi và đôn đốc các giáo viên trong tổ thực hiện tốt
nhiệm vụ của mình

-Phân công giáo viên giỏi giúp đỡ giáo viên mới ra trường hoặc giáo viên
còn non trẻ .
Biện pháp3.
Tăng cường việc kiểm tra của Ban Lãnh Đạo và các tổ chuyên môn.
- Ban lãnh đạo phân công kiểm tra từng tổ, dự sinh hoạt tổ với tổ mình
kiểm tra,
13


- Lp k hoch kim tra cụng khai n cỏc t theo hng thỏng.
- Cú k hoch lp nhng ni dung kim tra. Vớ d: trong tun lónh o s
kim tra v chuyờn Phỏp lut. Giỏo viờn dy GDCD c giao nhim v ging
dy v chuyờn ny phi thc hin chng trỡnh y nh: Son giỏo ỏn sỏt
vi thc t, triu tp hc viờn, thc hin cỏc ch chm im , nhn xộtCú
ch tuyờn dng, khen thng, ng viờn kp thi
- Lónh o phi lờn k hoch d gi, thm lp hng thỏng hoc nh k,
lp biờn bn kim tra
- Kim tra, giỏm sỏt l mt trong cỏc ni dung, chc nng ca ngi cỏn
b qun lý cụng vic trong nh trng.Trong nh trng cụng tỏc kim tra phi
c thc hin thng xuyờn. Qua ú ngi qun lý d dng theo dừi v ú
chớnh l vic nhc nh giỏo viờn thc hin ỳng cụng vic ca mỡnh, nhanh
chúng phỏt hin nhng mt tt phỏt huy v tỡm thy nhng mt cha tt
hn ch v khc phc
- i vi nhng thnh viờn trong t cha thc hin nghiờm cỏc k hoch
m t a ra, s c nhc nh v tựy thuc vo s ln vi phm tr vo im
thi ua
Nhn thc c vai trũ, tỏc dng ca cụng vic kim tra thỡ ngi qun lý s tp
trung rỳt kinh nghim v ni dung, phng phỏp kim tra sau mi nm hc nhm
hon thin tt hn cho nm sau.
Bin phỏp4.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung cơ bản của hoạt động dạy học:
Ngi dy v ngi hc l hai thnh t c bn ca quỏ trỡnh dy hc, trong ú
nng lc ca ngi dy cú vai trũ cc k quan trng. Vỡ vy nõng cao cht
lng quỏ trỡnh dy hc, nht thit phi thng xuyờn bi dng nõng cao trỡnh
ca i ng giỏo viờn. ng thi phi tn dng mi ngun lc tng cng
c s vt cht, thit b, nht l cỏc ng dng ca k thut cụng ngh thụng tin
nõng cao cht lng dy hc.
Hon thin t chc ch o cỏc ni dung c bn:
Ch o xõy dng nn np dy hc
14


• Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
• Tổ chức phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt"
• Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sư phạm và tâm lý xã hội nhằm nâng cao
chất lượng dạy học.
Hoàn thiện tổ chức chỉ đạo các phong trào.
• Chỉ đạo các phong trào thi đua
• Tổ chức phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt"
• Phong trào thi đua “ Giáo viên dạy giỏi”.
• Phong trào thi đua “ Sáng kiến trong làm ĐDDH”.
• Phong trào thi đua “ Ứng dụng CNTT vào bài giảng hay”
• Phong trào thi đua “ SKKN”.
• Phong trào thi đua “ Đề tài nghiên cứu khoa học”…
Bản thân là một cán bộ quản lý của trung tâm. Tôi vô cùng quan tâm và đưa ra
những ®Þnh híng, tìm tòi các biện pháp tốt nhất trong c«ng t¸c qu¶n lý, tôi luôn
băn khoăn với công tác quản lý của trung tâm và xác định rằng: Công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là động lực thúc đẩy quá trình công
tác của giáo viên cũng là công tác của quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy
mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy

học và giáo dục của trung tâm GDTX hiện nay.
Biện pháp5.
Đổi mới công tác thi đua ,thực hiện tốt chế độ chính sách:
• Trong năm học, lãnh đạo chỉ đạo các tổ chuyên môn đánh giá xếp loại theo
thang điểm họp thống nhất từ đầu năm.
• Xây dựng các tiêu chí thi đua chuẩn xác, khách quan và thật sự công bằng
dựa trên chuẩn nghề nghiệp giáo viên và tình hình thực tế của trung tâm.
• Thang điểm thi đua được đưa ra công khai và được thảo luận ở các tổ trong
trung tâm. Các ý kiến được phải được tập hợp về hội đồng thi đua., thảo luận
thống nhất và thông qua hội nghị công chức, viên chức vào đầu năm học.

15


• Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, phù hợp với giáo viên, nhân viên và
thật công khai, minh bạch trong trung tâm như: Xét nâng lương, khen thưởng,
chế độ làm thêm giờ….
Biện pháp6.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
- Là một cán bộ quản lý phải biết sắp xếp, rà soát lại đội ngũ giáo viên,
xem xét tình hình giáo viên, kịp thời đôn đốc và tạo mọi điều kiện cho giáo viên
tham gia các chương trình nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng
ngày càng cao chiến lược phát triển của trung tâm.
Chúng ta phải đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc
tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ để đáp ứng với nhiệm vụ của ngành.
- Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chấp hành các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.
- Đăng ký đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp ngành .
- Tổ chức các phong trào viết SKKN, dự giờ, thăm lớp,...

- Tổ chức các phong trào thi đua.
- Tổ chức các buổi chuyên đề tại trường, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học nâng cao về lý luận
chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. (tham gia các lớp trung cấp lý luận
chính trị, các lớp đại học chính quy, tại chức, liên thông,...về chuyên môn).
- Tổ chức tốt cho giáo viên tham gia các lớp học chuyên đề về đổi mới
phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy do cấp trên tổ chức.
- Tạo động lực khích lệ giáo viên tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực sư
phạm, phát triển nghề nghiệp.
5. Vấn đề cần ưu tiên giải quyết, nguyên nhân.
- Người quản lý phải có biện pháp quản lý và khả năng tư duy, sáng tạo
để xây dựng được kế hoạch chiến lược và kế hoạch năm học về công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
ở TTGDTX và phải sát với tình hình thực tế của trung tâm, có tính khả thi cao.
Nguyên nhân:

16


Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở TTGDTX thì một trong những
nhiệm vụ quan trọng là cần phải tìm ra nguyên nhân và các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
Một số nguyên nhân chính như sau:
Nguyên nhân1:
- Công tác bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế. Ngoài ra, có một số giáo viên
chưa thể trang bị thêm các kỷ năng ngoại ngữ, tin học để biết ứng dụng vào đổi
mới phương pháp dạy học. Một số bộ phận giáo viên chưa tâm huyết với nghề
nghiệp, thiếu trách nhiệm, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm còn hạn
chế. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường mặc dù nhận thức được tầm quan trọng
của việc giảng dạy song lại thiếu các biện pháp hữu hiệu, cách thức, kỹ năng

trong công tác truyền tải.
-Việc đầu tư cho trang thiết bị dạy học còn hạn chế, chưa có hệ thống thư
viện điện tử và các trung tâm học liệu tạo các công cụ cho việc giảng dạy.
- Một số giáo viên chưa thật sự tâm huyết với nghề. Chính vì chưa tâm
huyết nên giáo viên lên lớp qua loa, đại khái, thiếu sự quan tâm đến việc học của
học viên, cũng có giáo viên tuy có tâm huyết nhưng năng lực chuyên môn và
nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế nên khi giảng bài còn chưa có kết quả cao, do đó
học viên khó tiếp thu, khó hiểu bài. Chưa làm tốt công tác tuyên truyền đầy đủ
đến các đối tượng tham gia học tập tại trung tâm.
Nguyên nhân2:
- Do chất lượng đầu vào của học viên trung tâm là rất yếu, đa số bị mất
kiến thức cơ bản, càng học càng thấy khó, ngày càng chán nản, mỗi giờ lên lớp
trong tâm trạng lo sợ vì sợ thầy cô gọi kiểm tra bài cũ. Hiện tượng cúp tiết, bỏ
học một phần cũng xuất phát từ nguyên nhân trên.
-Một phần do khối lượng công việc chưa được đồng bộ, thiếu quy hoạch
tổng thể cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, dẫn đến tình trạng, thừa,
thiếu giáo viên….
Nguyên nhân3:
- Một số phụ huynh học sinh có đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí
chưa cao, và vẫn còn mang nặng tâm lý về chương trình học bổ túc….hoặc nữa là
17


vất vả trong cuộc sống, không tạo điều kiện thuận lợi cho con em của họ học và
tự học ở nhà vì nhiều lý do khác .
- Bệnh thành tích trong giáo dục vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhà
giáo. Do áp lực của việc cam kết thi đua, đặt chỉ tiêu về chất lượng mà một số
nhà giáo bằng cách này cách nọ để đạt chỉ tiêu "ảo"... Việc đánh giá, xếp loại,
cho điểm ở một vài nơi còn dễ dãi, không công bằng.(SKKN-2014)
Nguyên nhân4:

- Giáo viên chưa thật sự đầu tư vào bài giảng của mình nhiều , chưa trang
bị cho chính bản thân mình các phương pháp giảng phù hợp, các phương pháp tự
học, tự rèn luyện và tự bồi dưỡng trong suốt quá trình dạy học.
- Một số giáo viên chưa thật sự đổi mới công tác tư duy, sáng tạo trong
cách giảng bài học mà mình phụ trách nên cũng khó cho học viên tiếp thu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP.
Để khắc phục các nguyên nhân trên, nâng dần chất lượng giảng dạy và học tập
của học viên, đặc biệt là làm theo chuyên đề biện pháp chỉ đạo công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng
dạy ở TTGDTX cho phép tôi đưa ra một số giải pháp dưới đây:
Giải pháp1:
- Người quản lý phải xác định công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
giáo viên là quan trọng, thường xuyên, liên tục để nâng cao chất lượng giáo viên,
nên xem công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng là việc rất cần thiết.
- Phải có kế hoạch quản lý, bồi dưỡng giáo viên một cách cụ thể . Lập kế
hoạch bồi dưỡng theo tháng, hoặc quý hoặc năm…
- Thường xuyên tham dự họp tổ để lắng nghe ý kiến của giáo viên cũng như
những khó khăn của giáo viên, từ đó dễ dàng trong việc giải quyết,và tháo gỡ các
khó khăn đó.
- Quản lý phải hướng vào chất lượng bên cạnh các số lượng công việc. Các
tiêu chuẩn, tiêu chí, mức độ, minh chứng…cũng cần phải xây dựng, phát triển và
lưu trữ.
Giải pháp2:
18


- Rà soát lại đội ngũ giáo viên, dự báo phát triển, từ đó xây dựng quy hoạch,
kế hoạch phát triển đội ngũ.
- Lựa chọn giáo viên có tâm huyết, thật sự am hiểu về từng hoàn cảnh của
học viên, xuất phát từ tấm lòng yêu thương học viên của mình, từ đó dễ dàng

trong cách giảng dạy và rèn luyện kể cả trong đạo đức của học viên.
- Người quản lý phải có chế độ bồi dưỡng, động viên, khen thưởng giáo
viên kịp thời, và cùng với việc phân công, giao trách nhiệm cho từng giáo viên
thì trung tâm hay trường học đều được phát huy và tồn tại.
- Tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Đổi mới phương pháp giảng
dạy theo hướng phát triển tư duy, khả năng sáng tạo tư duy của học viên.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng.
- Gắn đào tạo, bồi dưỡng giáo viên với nhu cầu thực tiễn tại địa phương.
Giải pháp3:
- Tổ chức một số chuyên đề : Ví dụ: Chuyên đề về công tác chủ nhiệm
giỏi. (chuyên đề về môn học Tiếng Anh: Speaking, writing, listening, or reading.)
Chuyên đề công tác Bí thư Đoàn giỏi, chuyên đề Phòng chống ma túy, chuyên
đề: Không hút thuốc lá trong trường học, chuyên đề Ứng dụng CNTT vào bài
giảng,hoặc chuyên đề ATGT…)
- Rèn luyện kỷ năng sử dụng đồ dùng dạy học. Dạy học phải phát huy tính
chủ động, sáng tạo, tích cực…Nâng cao năng lực thực hiện giáo dục tích hợp môi
trường. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.
- Tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả việc tổ chức coi, chấm thi học
kỳ, một cách nghiêm túc, khách quan.
- Thông tin kịp thời tình hình học tập của học viên cho phụ huynh, đồng
thời phối hợp với phụ huynh để kịp thời giáo dục, nhắc nhở và tạo điều kiện
thuận lợi cho học viên học tập.
- Tổ chức xây dựng giờ dạy mẫu ở các tổ, nhóm chuyên môn.
- Các tổ chuyên môn lựa chọn giáo viên cốt cán, thông thường là tổ trưởng
tổ chuyên môn hoặc những giáo viên dạy giỏi các cấp cùng xây dựng các giờ dạy
có chất lượng, làm mẫu cho giáo viên dự giờ.
19


- Tiến hành rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt tích cực về phương pháp

dạy học, về nội dung và phong thái của giáo viên.
- Từ những giờ dạy mẫu này, sau khi đã thử nghiệm thì tiến hành nhân
rộng ra toàn khối, toàn trường. Việc xây dựng giờ dạy mẫu phải được tiến hành
công phu, từ việc chọn bài dạy, tổ chức thiết kế bài soạn, cân nhắc phương pháp
giảng dạy nào phù hợp với từng giai đoạn nào, cách sử dụng đồ dùng trực quan.
- Cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, mục tiêu bồi dưỡng, phương
châm bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng.
Giải pháp4:
- Động viên giáo viên có kiến thức về ngoại ngữ và chuyên môn khá giỏi
để tiếp tục đào tạo thạc sỹ, Tiến sỹ…
- Tăng cường công tác tổ chức bồi dưỡng, chú trọng đến công tác tự bồi
dưỡng, phát huy vai trò quản lý nhóm, của tổ chuyên môn. Phải có đánh giá bồi
dưỡng thiết thực và hiệu quả phải cao.
- Trang bị những điều kiện cơ sở vật chất- kỷ thuật cần thiết phục vụ tốt
cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở trung tâm. Phát huy hết tính năng, tác
dụng của trang thiết bị, yêu cầu giáo viên phải rèn cho học viên nắm vững các
thao tác, vận hành thiết bị, đồng thời phải biết cách vận dụng đúng yêu cầu của
bài giảng.
- Cung cấp định hướng mục tiêu thông tin phản hồi. Cung cấp cho giáo viên với
thông tin phản hồi nhanh chóng, tập trung vào công việc của họ để có thể giúp
giáo viên cải thiện công việc một cách nhẹ nhàng hơn, và đạt hiệu quả cao, chính
xác.
Thiết kế chương trình
bồi dưỡng giáo viên
*.Nội dung hoạt động:

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
QUẢN LÝ
- Chỉ đạo
+ Tổ chức

+ Điều khiển

GIÁO VIÊN
- Chủ động
+ Tích cực
+ Tự giác
+ Tự điều khiển

Kết quả bồi dưỡng

20


* Mục tiêu:
« Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được
chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú
trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất , lối sống, lương tâm, tay nghề của
nhà giáo ; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự
nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những
đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ».
( Chỉ thị 04-CT/TW).
- Giúp học viên phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm mỹ và
các kỷ năng cơ bản, phát triển tính năng động và sáng tạo ở mỗi học viên.
- Tạo sự hứng thú cho học viên trong các giờ học, đồng thời kích thích óc tò mò,
hiếu kì cũng như khả năng sáng tạo của học viên khi tham gia bài học.

21


Nội dung hoạt động và cách tiến hành:

* Nội dung hoạt động CÁC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁOVIÊN
Thời gian

Các hoạt động

Hoạt động 1
Từ tháng 9 12/2013
(3 tháng)
Hoạt động 2

Hoạt động 3
Từ tháng 01
-06/2014
(6 tháng)

Hoạt động 1

Hoạt động 2

Nội dung chính
- Lập kế hoạch bồi
dưỡng các hoạt động của
giáo viên, tập trung theo
dõi các nguyên tắc bồi
dưỡng.
- Xây dựng quy chế làm
việc.
Nêu các biện pháp bồi
dưỡng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên.

Nâng cao nhận thức
quản lý và phát triển đội
ngũ giáo viên.
Xây dựng phiếu điều tra
cho giáo viên.
Tổ chức thăm dò ý kiến
khảo nghiệm.

Mục đích
Nâng cao tay
nghề.

Người thực hiện
Giám đốc, phó
giám đốc, giáo
viên.

Kết quả cần đạt
Nắm bắt kịp thời
nguyện vọng của
giáo viên muốn
nâng cao bồi
dưỡng tay nghề.

Biết sáng tạo, tư
duy, bồi dưỡng và
bồi dưỡng theo
chủ đề.
Biết nhận thức.


Chuyên môn, giáo
viên.

Biết tư duy, sáng
tạo tự bồi dưỡng
các chuyên đề cấp
trên giao phó.
Nhận thức và phát
triển.

Nhận biết được
nhiệm vụ và trách
nhiệm của giáo
viên
Nâng cao trách
nhiệm, nhiệm vụ
của giáo viên.

Chuyên môn, giáo
viên.

Giáo viên.

Chuyên môn, giáo
viên

Phát huy trình tự
bồi dưỡng để nâng
cao chất lượng
giảng dạy.

Hoàn thành các
phiếu điều tra.

22


Từ tháng 0704/2015 (9 tháng)

Hoạt động 1

Tổ chức xây dựng lấy ý
kiến từ chính các giáo
viên và ý kiến trả lời câu
hỏi về nghiên cứu các đề
tài.

Nhận biết được
tính chất quan
trọng của đề tài
nghiên cứu.

Giáo viên

Biết sáng tạo tư
duy trong việc làm
đề tài nghiên cứu
khoa học hoặc
sáng kiến kinh
nghiệm.


23


Hot ng 2

- Tng cng trao i
trc tip vi t trng v
giỏo viờn.
- Nghiờn cu cỏc bỏo
cỏo tng kt ca cỏc t.
- Thm lp, d gi sinh
hot chuyờn v sinh
hot chuyờn mụn ca cỏc
t chuyờn mụn.

Nõng cao trỡnh
chuyờn nghip bi
dng v t bi
dng ca giỏo
viờn.

Chuyờn mụn

* Cỏch thc tin hnh kho sỏt:
- Gp g, trao i trc tip vi cỏc t trng chuyờn mụn, giỏo viờn trong
trung tõm.
- Nghiờn cu k s sỏch ghi chộp sinh hot v hot ng chuyờn mụn ca
trung tõm v cỏc t chuyờn mụn.
- Nghiờn cu k bỏo cỏo tng kt ca cỏc t chuyờn mụn.
- Nghiờn cu cỏc vn bn, ti liu ch o v hng dn hot ng chuyờn

mụn trong trung tõm m cp trờn ó a ra.
- Thm lp, d tit dy hc ca giỏo viờn, d gi sinh hot chuyờn v sinh
hot chuyờn mụn ca cỏc t chuyờn mụn.
*.Tham kho mt s phiu thm dũ (mc 1 l khụng cn thit, mc 2 cn
thit, mc 3 rt cn thit ) cú kt qu nh sau:
STT

Cỏc bin phỏp

1
2

Mc cn thit%
1
2
3
0
0
100
Xõy dng quy ch lm vic ti trung tõm
0
0
100
Xõy dng cng c hot ng ca cỏc t chuyờn

3

mụn. D gi GV
Tng cng vic kim tra ca Ban Lónh o v


0

19.7

70.3

4

cỏc t chuyờn mụn.
Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung cơ bản

0

25

75

của hoạt động dạy học

24


5

i mi cụng tỏc thi ua ,thc hin tt ch

0

6


chớnh sỏch
Cụng tỏc o to, bi dng nõng cao trỡnh

0

22.7
20.5

77.3
79.5

chuyờn mụn
IV. HIU QU CA TI.
Cỏc nm gn õy trung tõm u t danh hiu Tp th lao ng xut sc.
( 5nm lin). Cht lng giỏo dc ton din ca trung tõm liờn tc c duy trỡ
v gi vng.
Cú c nhng kt qu trờn ũi hi s n lc c gng ca tt c cỏc lc lng
trong trung tõm, s ng h ca gia ỡnh v cỏc a phng cú hc viờn hc ti
trung tõm.
Sau khi thc hin cỏc bin phỏp v cỏc gii phỏp nh ó nờu trờn, giỏoviờn
cú tin b trong cỏch dy, truyn ti y kin thc cho hc viờn . Cỏc k nng
giỏo viờn u thc hin tt, to c iu kin cho hc viờn thc hnh cỏc k
nng c trng ca tng b mụn hc. Giỏo viờn u c tham gia cỏc lp tp
hun, bi dng nõng cao tay ngh...
S liu thng kờ: Số lợng và chất lợng đội ngũ cán bộ, giáo viên

Số lợng
chất lợng
2009-2010
2010-2011

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Số lợng
T. số

Nữ

Chuẩn

12
13
15
15
14

6
7
7
7
7

12
12
12
12
12

Thạc1
1

Tiến


TC lý CC lý
luận luận

2
3
3

Thnh tớch t c trong cỏc nm qua:
25


×