Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Bài dự thi em yêu Lịch sử Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (256.52 KB, 5 trang )

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

BÀI DỰ THI “EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM”

Phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Yên

Họ và tên: Lê Nguyễn Ái Vi. Lớp: 8I. Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Câu 1: Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng ở Việt Nam là
Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó là tín ngưỡng gì ? Nêu
những điều mà anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.

Vào ngày 06 tháng 12 năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã chính thức trở thành di
sản văn hóa phi vật thể thứ 7 của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật
thể đại diện cho nhân loại.
Sở dĩ hồ sơ của Việt Nam được đánh giá cao là bởi "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" nêu rõ
giá trị của di sản là thể hiện lòng tôn kính đối với Tổ tiên. Bên cạnh đó, sức sống trường tồn và mạnh
mẽ của tín ngưỡng này cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng cũng là một trong những ưu điểm góp
phần năng cao giá trị của di sản, truyền thống này gắn liền với truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” của
dân tộc Việt Nam anh hùng:
“Âu Cơ lấy Lạc Long Quân được một thời gian thì sinh ra Bọc trăm trứng, trứng nở ra 100
người con trai. Khi các con khôn lớn, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ: “Ta là loài rồng, nàng là giống
tiên, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con về miền biển, còn nàng đem năm mươi con về
miền núi, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau
biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên”. Hai người từ biệt nhau, trăm người con trai tỏa đi các nơi, trăm
người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm
vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia ra làm mười lăm bộ, đặt tướng văn, võ
gọi là lạc hầu, lạc tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ Nương. Ngôi vua đời


đời gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương. Là tổ tiên của dân tộc Việt cùng sinh ra từ một bọc trăm


trứng sâu nặng tình nghĩa anh em một nhà.”
Truyền thống thờ Hùng Vương gắn liền với truyền thống thờ tổ tiên ở mỗi gia đình Việt Nam.
Truyền thống này ra đời từ lâu, nó xuất hiện trước đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng và các tôn giáo khác
có mặt tại Việt Nam. Hàng nghìn năm trước, các vua Hùng đã chọn núi Nghĩa Lĩnh, ngọn núi cao nhất
trong khu vực kinh đô Văn Lang xưa để thực hiện các nghi lễ theo tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp
thời bấy giờ. Việc thờ thần lúa, thần mặc trời là để cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt,
vạn vật sinh sôi, nảy nở, người dân được no đủ.
Trong 7 di sản văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận có lẽ tín ngưỡng thờ cúng Hùng
Vương là di sản có sức sống mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là loại hình có khả năng phát triển nhiều
nhất. Bởi không giống như các di sản khác đã được công nhận có yếu tố vùng miền tác động, tín
ngưỡng thờ Hùng Vương không phân biệt vùng miền, giới tính hay độ tuổi mà được lớp lớp các thế hệ
người dân Việt Nam dù đang sinh sống trên mảnh đất này hay cả những người con xa quê hương vẫn
đang âm thầm kế thừa và phát triển.
Câu 2: Anh (chị) hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
Cách đây gần 40 năm, ngày 30/4/1975,
đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn
cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị
thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam,
giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ
vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất,
khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử
chống ngoại xâm của nhân dân ta. Là một sự
kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có
tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và
nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển.
Chiến thắng 30/4 là một trong những
mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời
của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt
Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường
chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum

họp”…
Ngày 30/4 là ngày hoà hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt
Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường… Hoà hợp dân tộc đã hoá
giải xung đột, xoá bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên


hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn,
to đẹp hơn…
Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
hôm nay. Ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc chúng ta khôg cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu,
chậm phát triển. Tính sáng tạo, táo bạo, bất ngờ, tranh thủ thời cơ giúp chúng ta biến thách thức thành
cơ hội, xoay chuyển tình thế, vượt lên khó khăn, ổn định nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện
nay… Và nữa, bài học từ phát huy sức mạnh hoà hợp và đoàn kết toàn dân tộc mách bảo chúng ta tiếp
tục có những chính sách khuyến khích hiền tài, khơi nguồn lực của toàn xã hội, chăm lo tốt hơn nữa
những vấn đề an sinh xã hội…
Câu 3: Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, anh (chị) yêu thích nhất nhân vật lịch sử nào ? Vì
sao? Hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về nhân vật đó.
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Vị Thánh Tương Hiền Minh Triều Trần là một Tiết chế đầy
tài năng, khi "dụng binh biết đợi thời, biết thừa thế tiến thoái", đặc biệt là có một có một lòng tin sắt đá
vào sức mạnh và ý chí của nhân dân, của tướng sĩ, nên Trần Hưng Đạo đã đề ra một đường lối kháng
chiến ưu việt, tiêu biểu là các cuộc rút lui chiến lược khỏi kinh thành Thăng Long, để bảo toàn lực
lượng. Kế hoạch "thanh dã" (vườn không nhà trống) và những hoạt động phối hợp nhịp nhàng giữa
"hương binh" và quân triều đình, những trận tập kích và phục kích có ý nghĩa quyết định đối với cả
chiến dịch như ở Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vân Đồn, và nhất là ở Bạch Đằng...đã làm cho tên
tuổi ông bất tử

Có thể nói tư tưởng quán xuyến suốt đời của Trần Hưng Đạo, là một tấm lòng tận tụy đối với
đất nước, là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp trong dân tộc thành một lực lượng thống nhất, là tinh thầnyêu thương dân. Cho nên trước khi mất, ông vẫn còn dặn vua Trần Anh Tông rằng: "Phải nới sức dân
để làm kế sâu rễ bền gốc" cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà.
Câu 4: Ở tỉnh, thành phố quê hương anh (chị) có những di sản văn hóa (vật thể và phi
vật thể) tiêu biểu nào? Anh (chị) hãy giới thiệu về một di sản văn hóa của quê hương mà anh (chị)
ấn tượng nhất. Theo anh (chị), cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa
đó?
Quê hương tôi ở tỉnh Phú Yên của vùng đất Nam Trung Bộ xinh
đẹp, nơi này găn liền với nhiều di tích lịch sử nổi tiếng mà bao
đời nay người dân Phú Yên vẫn ca tụngđó là di tích lịch sử “ Tàu
không số”
50 năm trước, vào ngày 23/10/1961, Bộ Chính trị và Quân ủy
Trung ương đã quyết định thành lập Đoàn vận tải biển 759 để đáp
ứng nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau một thời gian xây dựng, trinh sát thực địa, vào
trung tuần tháng 8 năm 1962, Quân ủy Trung ương quyết định mở đợt vận chuyển vũ khí đầu tiên chi
viện cho chiến trường miền Nam, làm nên con đường Hồ Chí Minh lịch sử trên biển. Và con đường
huyền thoại này chính thức khai thông sau sự kiện con tàu gỗ gắn máy đầu tiên của đoàn 759 rời bến
Nghiêng (Hải Phòng) đã cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) an toàn sau 9 ngày vượt biển, mang theo 30 tấn
vũ khí . Kể từ đó, đường Hồ Chí Minh trên biển gắn liền với chiến công của những con tàu “không số”
đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, của khí phách anh hùng, khát vọng vì độc lập tự do,
thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và giành độc lập
dân tộc.
Việc Vàm Lũng và Vũng Rô được chọn làm các điểm cầu trong chương trình truyền hình trực tiếp vì
Vàm Lũng chính là nơi đầu tiên được Trung ương chỉ đạo mở tuyến đường biển ra Bắc. Đây cũng là
bến chính của Nam Bộ, là điểm nhận trên 60% lượng vũ khí từ Bắc vào Nam. Với Vũng Rô, đây là địa
danh đã diễn ra một sự kiện bi hùng, một cuộc chiến anh dũng của các chiến sĩ tàu “không số” mang bí
số "143" đã anh dũng hi sinh đánh chìm tàu trong cuộc chiến không cân sức với nhiều tàu chiến hiện
đại và máy bay của kẻ thù. Và Vũng Rô còn là nơi đầu tiên địch phát hiện ra con đường trên biển của ta
để rồi phải đến 3 năm sau tuyến đường này mới được khôi phục lại. Cùng ngày, tại Phú Yên, Đoàn
"Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển" đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tôi rất vui và tự hào khi quê hương em có được những dấu tích của Bác Hồ lưu lại nơi đây để em và

mọi người khi nhắc đên Tàu không số thì nhớ ngay đến người “ Cha già của dân tộc Việt Nam”
Để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa tôi sẽ cố gắng học thật giỏi, trau dồi kiến thức để nơi
này ngày mỗi tươi đẹp hơn.
Câu 5 :
”Dân ta phải biết sử ta


Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
Anh (chị) hãy cho biết hai câu thơ trên là của ai. Nêu ý nghĩa của hai câu thơ đó. Theo anh
(chị), cần phải làm gì để người học yêu thích môn Lịch sử ?

Hai câu nói trên là của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
“Biết sử ta” không phải chỉ đơn thuần là ghi nhớ một số sự kiện, một vài chiến công nói lên tiến
trình đi lên của dân tộc hay ghi nhớ công lao của một số người làm nên sự nghiệp to lớn đó, mà còn
phải biết tìm hiểu “cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, tiếp nhận những nét đẹp của đạo đức, của
đạo lý làm người Việt Nam. Vì chính đó là gốc của mọi sự nghiệp lớn hay nhỏ của dân tộc, không phải
chỉ ở thời xưa mà ở cả ngày nay và mai sau.
Hơn thế nữa, đất nước đang bước vào thời kỳ xây dựng mới, thời kỳ của CHH – HĐH theo định
hướng XHCN, đòi hỏi mỗi người Việt Nam phải có một sự hiểu biết đầy đủ hơn, mới mẻ hơn về toàn
bộ lịch sử dân tộc theo tinh thần “ôn cố tri tân”, lấy xưa phục nay.
Tuy nhiên, hiện nay việc dạy và học lịch sử ở trường phổ thông nói chung còn nhiều thiếu sót về
nhận thức bộ môn, về nội dung, phương pháp dạy học, về những phương tiện cần thiết cho việc giáo
dục. Do đó, chât lượng dạy học và thi Đại học môn lịch sử giảm sút đến mức báo động. Làm thế nào
để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử trong nhà trường hiện nay? Câu hỏi được cả xã hội đặt ra
và đang từng bước được giải quyết. Song, theo tôi nghĩ, trách nhiệm đâu phải chỉ của nhà trường, của
giáo viên nói chung, của thầy cô giáo dạy môn lịch sử nói riêng mà điều cốt yếu trước hết là mỗi người
chúng ta cần có khát khao nghiền ngẫm sử cũ để học được những điều bổ ích từ cuộc sống sinh động
của tổ tiên ta xưa mà giáo dục cho con cháu. Bởi, tổ tiên ta lẽ đâu chỉ giỏi đánh giặc, còn tư tưởng, đạo

đức, triết lý … và biết bao vấn đề cuộc sống mà ta chưa biết đến.
-Hết7×