Tải bản đầy đủ (.doc) (10 trang)

ho so thuc tap-(huong cam lien)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.21 KB, 10 trang )

Bản thu hoạch cá nhân
Họ và tên :Trịnh Thị Hơng
Lớp :Đạt học SPTH _Tại chức
A./ Đặc điểm tình hình
Sau khi kết thúc các học trình theo kế hoạch của khoa s phạm tiểu học và của
nhà trờng .Các học viên đợc nhà trờng bố trí , sắp xếp cho đi thực tập để hoàn
thành chơng trình và kế hoạch đã đề ra và là điều kiện để nhà trờng xét cho thi tốt
nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ khóa học.
Theo lịch của nhà trờng , học viên sẽ tiến hành thực tập theo nhóm hoặc cá
nhân tại một trờng cụ thể do học viên tự liên hệ , thời gian thực tập là 4tuần , bắt
đầu từ 25/11/2008 đến ngày 25/12/2008
Trong quá trìng thực tập tại trờng , học viên phải nghiêm túc chấp hành mọi
nội quy , quy chế của nhà trờng . Chấp hành sự chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo
nhà trờng , phải chấp hành nghiêm túc và có hiệu quả , kế hoạch , nhiệm vụ đợt
thực tập mà trờng Hồng Đức đề ra .
Đối với bản thân tôi là học viên khóa III lớp đại học tại chức mở tại huyện
Cẩm Thủy . Căn cứ vào yêu cầu của việc thực tập tôi đã chọn trờng tiểu học Cẩm
Liên huyện Cẩm Thủy làm nơi thực tập . Trong quá trình thực tập bản thân tôi thấy
có nhiều điểm thuân lợi và khó khăn sau :
1./thuận lợi
Ban giám hiệu nhà trờng , hội đồng s phạm nhà trờng và tất cả học sinh đều
tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực tập
Môi trờng điều kiện và địa điểm công tác có nhiều thuận lợi
2/ Khó khăn
Trờng tiểu học Cẩm Liên nơi tôi thực tập là trờng vùng cao của huyện
,số học sinh xa trờng nhiều ,đờng xá đi lại khó khăn,vất vả khi thời tiết xấu .Điều
kiện kinh tế của ngời dân còn nhièu thiếu thốn vì vậy phần lớn phụ huynh cha
chăm lo đến việc học hành của con em mình,nhiều gia đình bố mẹ đi làm ăn xa để
con cái cho ông ,bà hoặc anh em nên việc học của các em hầu hết phó mặc cho
nhà trờng .Xác định rõ khó khăn đó bản thân tôi luôn có quyết tâm trách nhiệm
với nghề nghiệp cao ,chuyên môn vững vàng thì đợt thực tập mới đạt kết quả cao.


I-Tình hình của nhà trờng nơi thực tập
Trờng Tiểu học Cẩm Liên là trờng thuộc vùng cao của huyện Cẩm Thủy
,Trờng đợc xây dng ở khu đất rộng rãi thoáng mát ,có sân chơi bãi tập ,có bóng
cây che mát tạo khuôn viên xanh sạch đẹp ,Trờng chia làm 2 khu:Khu chính đặt
tại trung tâm xã ,khu lẻ cách khu chính 5km.Trờng gồm một đội ngũ ban giám
hiệu và thầy cô giáo luôn tâm huyết với nghề nghiệp,đợc nghành giáo dục đánh
giá cao về công tác quản lý cũng nh chất lợng đội ngũ giáo viên và chất lợng học
tập của học sinh.
2/ Về đội ngũ giáo viên
Tổng số cán bộ giáo viên: 19 giáo viên
Trình dộ trên chuẩn:
Đạt chuẩn: 19 Giáo viên =100%
Giáo viên đứng lớp:16 giáo viên
Xếp loại chuyên môn:
Loại giỏi: 9 giáo viên
Loại khá : 7 giáo viên
Loại trung bình : Không
Trong đó :
Giáo viên giỏi cấp huyện : 2 giáo viên
Lao động giỏi: giáo viên
Lao động tiên tiến: 7 giáo viên
3/Số lợng học sinh và quy mô trờng lớp
Tổng số lớp: 11 lớp
Khối lớp 1: 2 lớp =50 HS
Khối lớp 2: 2 lớp =47 HS
Khối lớp 3: 2 lớp =46 HS
Khối lớp 4: 3 lớp =75 HS
Khối lớp 5: 2lớp =56HS
(Dân tộc mờng chiếm đa số : )
Chất lợg học sinh

Khối Tổng
số hs
Về hạnh kiểm Về văn hóa
THĐ Đ THCĐ Đ Giỏi Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Khối1 50
Khối2 47
Khối3 46
Khối4 75
Khối5 56
Cộng
Học sinh giỏi toàn diện : 12 em
Học sinh tiên tiến: 37 em
Học sinh giỏi huyện :
4/Về cơ sở vật chất
Trờng tiểu học Cẩm liên luôn đợc Đảng ủy và chính quyền địa phơng và nhân
dân quan tâm nên cơ sở vật chất tơng đối đầy đủ phục vụ cho công tác giảng dạy
và học tập 2buổi /ngày .Trờng có : phòng học kiên cố cho lớp học
,phòng th viện ,phòng đọc ,phòng chức năng,văn phòng nhà trờng và khu ở cho
giáo viên 5 phòng ở và các phơng tiện thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy .Chính
nhờ sự tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất của địa phơng ,các cấp ,các nghành của
huyện Cẩm Thủy mà thầy và trò nhà trờng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Bên cạnh đó phong trào văn nghệ ,TDTTcủa nhà trờng đã đi vào chiều sâu
,trờng chuẩn bị mọi điều kiện để chuẩn bị ra mắt cơ quan văn hóa ,thành lập câu
lạc bộ TDTT , Tất cả các thầy cô giáo tập luyện tơng đối đầy đủ ,thờng xuyên tạo
sân chơibổ ích ,thúc đẩy phong trào dạy và học của GV và học sinh
B/Nội dung thực tập
1/Công tác chủ nhiệm
Trong đợt thực tập tại trờng Tiểu học nCẩm Liên tôi đợc nhà trờng phân công chủ
nhiệm lớp 4B

2/Đặc điểm tình hình lớp
Tổng số học sinh: 24 em
Trong đó nữ: 13em Nam11em ;Dân tộc :19 em
100% gia đình làm nghề nông , có một sốgia đình các em quá khó khăn,nên phần
nào cũng ảnh hởng đến chất lợng học tập của lớp
Ban cán sự lớp
Lớp trởng : Phạm Tùng Lâm
Lớp phó học tập: Phạm Thị Thuỳ Liên
Lớp phó văn nghệ: Bùi Thị Toàn
Lớp đợc chia làm 3 tổ:
Tổ 1:8 em gồm 1 tổ trởng và 1 tổ phó
Tổ 2:8 em gồm 1 tổ trởng và 1 tổ phó
Tổ 3:8 em gồm 1 tổ trởng và 1 tổ phó
2/ Chất lợng giáo dục của lớp
Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 24/24em đạt 100%
Văn hóa
Giỏi: 4 em =16,4 %
Khá: 6 em =24,6%
Trung bình: 16 em =49,2 %
Yếu: 2 em =8.2 %
Căn cứ vào tình hình của lớp ,trờng và sau khi điều tra về chất lợng học tập của
học sinh tôi thấy công tác chủ nhiệm có những thuận lợi và khó khăn nh sau:
Thuận lợi:Do tình hình đặc điểm trờng lớp tơng đối đầy đủ về mọi mặt học sinh
của lớp không quá đông nên thuận lợi cho giáo viên chủ nhiẹm trong công tác
quản lý học sinh và trong việc làm hồ sơ sổ sách, trong công tác giảng dạy và kèm
cặp giúp đỡ học sinh
Đa phần học sinh ngoan, chăm học,đoàn kết có ý thức học tập và tham gia
các hoạt động trong nhà trờng mặc dù 100% học sinh bố mẹ đều làm nông nghiệp
nhng cũng có một số gia đình rất quan tâm đến việc học của con em mình
Khó khăn :Do điều kiện dân trí thấp nên phong trào học của học sinh cha đi vào

chiều sâu,một số gia đình phụ huynh cha thực sự quan tâm chú trọng đến việc học
của con em mình .
Do đờng xá đi lại quá khó khăn nên những ngày thời tiết sấu ,rét buốt học
dễ dẫn đến đi học muộn ,nghỉ học
II/Xây dựng kế hoạch

Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
Tuần 1
Gặp gỡ GV chủ nhiệm lớp để nắm bắt tình hình
Từ 25/11 đến
25/11/2008
lớp ,gặp gỡ HS , xây dựng kế hoạch
Tuần 2
Từ 1/12 đến
5/12/2008
Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp ,sinh hoạt đầu
giờ ,tập hát ,kể chuyện sinh hoạt cuối tuần ,đánh
giá nhận xét xếp loại thi đua trong tuần.
Thăm lớp ,dự giờ :Dạy 2 tiết
Tuần 3
Từ 8/12 đến
12/12/2008
Thăm lớp dự giờ.
Dạy 2 tiết
Thăm hỏi HS,gặp gỡ phụ huynh để đề xuất ,trao đổi
việc học tập của HS
Tuần 4
Từ 15/12 đến
19/12/2008
Tổ chức các nhoạt động ngoài giờ

Trao đổi ,đúc rút kinh nghiệm
III/ Biện pháp thực hiện
Sắp xếp thời gian phù hợp ,khoa học để thực hiện kế hoạch chuyên mônvà kế
hoạch chủ nhiệm
Trong dạy học chú ý hình thành tốt kỹ năng bộ môn cho học sinh .HS sôi nổi chủ
động, tích cực ,nắm bài tốt ,biết vận dụng kiến thức để học tập các bộ môn .
Trong bài dạy tôi luôn quan tâm cho hs liên hệ thực tế cũng nh nhấn mạnh tính
giáo dục.
-Trong quá trình thực hiện tôi thấy có một số hạn chế sau :Do đặc thù vùng miền
nên hs đa phần còn nhút nhát .Vì vậy trong tiết dạy việc sử dụng tài liệucuae hs
còn chậm phần nào ảnh hởng đến tiến trình cũng nh việc phân bố thời gian trong
tiết dạy.
VI,Những bài học thu đợc qua đợt thực tập .
Mặc dù qua đợt thực tập thời gian còn hạn chế chỉ có 4 tuần nếu chúng ta lập kế
hoạch cụ thể chi tiếtcho các nội dung thực hiện đợc và đạt kết quả cao .ảtong thời
gian thực tập tại tờng tiểu học Cẩm Quý II bản thân tôi đã học hỏi ở đồng nghiệp
đợc nhiều kinh nghiệm trong công tác giáo dục .
Có khả năng hệ thống hoá kiến thức trong cả cấp học ,lớp dạy đối với tất cả các
môn học .Hiểu đợc tâm lý lứa tuổi học sinh,học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Vận dụng các kiến thức đã học vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với
lứa tuổi học sinh .Thực hiện kiểm tra đánh giá ,xếp loại hs chính xác mang tính
giáo dục và đúng quy định
Xây dựng đợc kế hoạch dạy học phù hợp với lớp đợc phân công dạy .Soạn giáo án
theo hớng đổi mới ,thực hiện hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò
Thờng xuyên trao đổi góp ý với hs về tình hình học tập để cải thiện chất lợng học
tập sau mỗi buổi học.
Biết sử lý tình huống cụ thể để giáo dục hs
Lập đủ hồ sơđể quản lý quá trình học tập ,rèn luyện của học sinh
Lu giữ tốt hồ sơ giảng dạy bao gồm : Giáo án ,các t liệu ,tài liệu tham khảo thiết
thực liên quan đến giảng dạy các môn học

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học,có biện pháp
quản lý giáo dục học sinh một cách cụ thể để phát triển năng lực học tập của học
sinh và thực hiện giáo dục học sinh cá biệt
C. Tự xếp loại về các nội dung
1/ý thức tổ chức kỷ luật:
Trong thời gian thực tập bản thân luôn chấp hành nghiêm túc mọi nội quy,quy chế
chuyên môn cũng nh mọi quy định của trờng nơi tôi thực tập ,thực tập ,thực hiện
đầy đủ các nội dung,yêu cầu ,kế hoạch thực tập của trờng đại học Hồng Đức
Tự xét thấy ý thức tổ chức kỷ luật trong thời gian thực tập đạt loại : Tốt
2,Trong công tác chủ nhiệm toi luôn đợc BGH nhà trờng ,GV chủ nhiệm đánh giá
là năng nổ ,nhiệt tình có trách nhiệm.Đối với hs tôi luôn luôn gần gũi ,quý mến
tôn trọng các em.Tôi nhận thấy tôi đã hoàn thành xuất sắc công việc của một GV
chủ nhiệm và tự xếp loại :Xuất sắc
3,Công tác chuyên môn :
Qua thời gian 4 tuần thực tập tôi đã thực hiện tốt công tác chuyên môn của trờng
đại học Hồng Đức đề ra,chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môncủa trờng nơi
tôi thực tập ,soạn giảng ,dự giờ và dạy đầy đủ có chất lợng
Các tiết chịu trách nhiệm giảng dạy đợc nhà trờng và giáo viên đánh giá cao.Bản
thân xét thấy công tác chuyên môn của mình đạt loại : Giỏi
Điểm bài thu hoạch :
Xác nhận của BGH Cẩm Quý ngày 19/12/2008
Trờng tiểu học Cẩm QuýII Ngời viết
Đặng Thị Hoà
Bản thu hoạch cá nhân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×