Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề thi HSG Tỉnh Nghệ An lớp 9 Năm 2008

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91 KB, 2 trang )

M
N
Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
Năm học 2007-2008
Môn thi: vật lý lớp 9 - bảng a
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4,0 điểm) Từ thành phố A vào lúc 6 giờ một ngời đi xe đạp đến thành phố B cách A 90
km. Sau đó 30 phút một ngời đi xe máy cũng khởi hành từ A đến B, vào lúc 7 giờ ngời
đi xe máy vợt ngời đi xe đạp. Đến thành phố B ngời đi xe máy nghỉ lại 30 phút, sau đó
quay về thành phố A với vận tốc nh cũ và gặp lại ngời đi xe đạp lúc 10 giờ 40 phút. Xác
định:
a. Ngời đi xe máy, ngời đi xe đạp đến thành phố B lúc mấy giờ?
b. Vẽ đồ thị chuyển động của 2 ngời trên cùng một hệ trục toạ độ.
Cho rằng trong suốt quá trình chuyển động vận tốc của hai ngời không đổi.
Câu 2: (4,0 điểm) Hai cốc thuỷ tinh giống hệt nhau, vỏ rất mỏng, có diện tích đáy S
A
= S
B
= S =
20cm
2
và trọng lợng P
A
=P
B
=P, một cốc chứa nớc và một cốc chứa dầu. Khi đặt cả hai cốc
vào bể nớc thì đáy cốc và mực chất lỏng trong cốc cách mặt nớc trong bể tơng ứng là h và
n (hình vẽ)
a. Xác định n và P. Biết h = 4,5cm, khối lợng riêng của nớc và dầu lần lợt là
D
1


=1000kg/m
3
, D
2
= 800kg/m
3
.
b. Rót dầu vào cốc nớc để hai chất lỏng không trộn lẫn vào nhau. Khi chiều cao cột dầu
là x thì đáy cốc cách mặt nớc một khoảng là y. Thiết lập hệ thức giữa x và y.
Câu 3: (4,0 điểm) Một bếp điện công suất P =1KW, đun lợng nớc có nhiệt độ ban đầu là 20
0
C.
Sau 5 phút thì nhiệt độ nớc lên đến 45
0
C. Ngay sau đó bị mất điện trong 3 phút. Vì vậy
nhiệt độ nớc giảm xuống, khi còn 40
0
C bếp lại tiếp tục đun cho đến khi nớc sôi. Xác
định:
a. Khối lợng nớc cần đun.
b. Thời gian cần thiết từ khi bắt đầu đun cho tới khi nớc sôi.
Biết nhiệt lợng nớc toả ra môi trờng tỷ lệ thuận với thời gian; cho C
n
= 4200J/kg.độ .
Câu 4: (4,0 điểm) Cho mạch điện nh hình vẽ. U
AB
= 9V, R
0
= 6. Đèn Đ thuộc loại 6V-6W, R
x


biến trở. Bỏ qua điện trở của Ampekế và dây nối.
a. Con chạy của biến trở ở vị trí ứng với R
x
= 2.
Tính số chỉ Ampekế. Độ sáng của đèn nh thế nào? Tìm công suất tiêu thụ của đèn
khi đó.
b. Muốn đèn sáng bình thờng cần di chuyển con chạy biến trở về phía nào? Tính R
x
để
thoả mãn điều kiện đó.
c. Khi đèn sáng bình thờng. Tính hiệu suất của mạch điện (coi điện năng làm sáng đèn
là có ích).
Câu 5: (4,0 điểm) Cho mạch điện nh hình vẽ, U
MN
= 5V. Công suất tiêu thụ trên các đèn: P
1
=P
4
=4W,
P
2
=P
3
=3W, P
5
=1W. Bỏ qua điện trở của dây nối. Tính điện trở các bóng đèn và cờng độ dòng điện
qua mỗi đèn.
--------------Hết --------------
Họ và tên thí sinh:.............................................................................................. Số báo danh: .................................

Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh
Năm học 2007-2008
Môn thi: vật lý lớp 9 - bảng b
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (5,0 điểm) Từ thành phố A vào lúc 6 giờ một ngời đi xe đạp đến thành phố B cách A 90 km.
Sau đó 30 phút một ngời đi xe máy cũng khởi hành từ A đến B, vào lúc 7 giờ ngời đi xe máy
vợt ngời đi xe đạp. Đến thành phố B ngời đi xe máy nghỉ lại 30 phút, sau đó quay về thành
phố A với vận tốc nh cũ và gặp lại ngời đi xe đạp lúc 10 giờ 40 phút. Xác định:
a. Ngời đi xe máy, ngời đi xe đạp đến thành phố B lúc mấy giờ?
b. Vẽ đồ thị chuyển động của 2 ngời trên cùng một hệ trục toạ độ.
Cho rằng trong suốt quá trình chuyển động vận tốc của hai ngời không đổi.
Câu 2: (5,0 điểm) Hai cốc thuỷ tinh giống hệt nhau, vỏ rất mỏng, có diện tích đáy S
A
= S
B
= S =
20cm
2
và trọng lợng P
A
=P
B
=P, một cốc chứa nớc và một cốc chứa dầu. Khi đặt cả hai cốc vào
bể nớc thì đáy cốc và mực chất lỏng trong cốc cách mặt nớc trong bể tơng ứng là h và n
(hình vẽ)
a. Xác định n và P. Biết h = 4,5cm, khối lợng riêng của nớc và dầu lần lợt là D
1
=1000kg/m
3
,

D
2
= 800kg/m
3
.
b. Rót dầu vào cốc nớc để hai chất lỏng không trộn lẫn vào nhau. Khi chiều cao cột dầu là
x thì đáy cốc cách mặt nớc một khoảng là y. Thiết lập hệ thức giữa x và y.
Câu 3: (5,0 điểm) Một bếp điện công suất P =1KW, đun lợng nớc có nhiệt độ ban đầu là 20
0
C.
Sau 5 phút thì nhiệt độ nớc lên đến 45
0
C. Ngay sau đó bị mất điện trong 3 phút. Vì vậy
nhiệt độ nớc giảm xuống, khi còn 40
0
C bếp lại tiếp tục đun cho đến khi nớc sôi. Xác định:
a. Khối lợng nớc cần đun.
b. Thời gian cần thiết từ khi bắt đầu đun cho tới khi nớc sôi.
Biết nhiệt lợng nớc toả ra môi trờng tỷ lệ thuận với thời gian; cho C
n
= 4200J/kg.độ .
Câu 4: (5,0 điểm) Cho mạch điện nh hình vẽ. U
AB
= 9V, R
0
= 6. Đèn Đ thuộc loại 6V-6W, R
x
là biến
trở. Bỏ qua điện trở của Ampekế và dây nối.
a. Con chạy của biến trở ở vị trí ứng với R

x
= 2.
Tính số chỉ Ampekế. Độ sáng của đèn nh thế nào? Tìm công suất tiêu thụ của đèn
khi đó.
b. Muốn đèn sáng bình thờng cần di chuyển con chạy biến trở về phía nào? Tính R
x
để
thoả mãn điều kiện đó.
c. Khi đèn sáng bình thờng. Tính hiệu suất của mạch điện (coi điện năng làm sáng đèn
là có ích).
--------------Hết --------------
Họ và tên thí sinh:.............................................................................................. Số báo danh: .................................

×