Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

SKKN sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ liên đội tiểu học hòa hưng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (364.32 KB, 45 trang )

Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.

LỜI NÓI ĐẦU

T

rường TH Hòa Hưng là trường loại 3 so với các trường trong
Huyện.Ngay từ khi mới thành lập,công tác Đội luôn được nhà
trường quan tâm chú trọng.Đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động
Đội,ngoài giờ lên lớp.Thông qua các hoạt động của Liên Đội đã
góp phần giáo dục các em về đạo đức.Bồi dưởng các em tình yêu
quê hương,gia đình,tinh thần đoàn kết….đồng thời giúp các em

đònh hướng phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi,đội viên tốt,cháu
ngoan Bác Hồ.Tuy nhiên trải qua nhiều năm học với nhiều hoạt động và sự
thay đổi của đội ngũ cán bộ phụ trách hoạt động Đội của Liên Đội,đôi lúc còn
Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

1


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
nhiều bất cập .Một số hoạt động Đội do tổ chức thiết kế còn sơ sài,mang tính
hình thức,chưa thực sự bám sát với nhu cầu của Đội,xu thế hội nhập trong thời
kỳ đổi mới.Dẫn đến hiệu quả hoạt động Đội bò hạn chế.
Qua nghiên cứu các tài liệu và thực tế công tác Đội trong những năm học
trước.Nay tôi mạnh dạn đưa ra giải pháp “Nâng cao chất lượng hoạt động của


đội sao đỏ,Liên Đội TH Hòa Hưng”.Đề tài không tránh khỏi những thiếu sót,vì
vậy tôi rất mong nhận các ý kiến đóng góp,xây dựng của cấp trên và đồng
nghiệp để đề tài tiếp tục được hoàn thiện.

Xin chân thành cảm ơn!
Hòa Hưng,ngày 27 tháng 02 năm 2009

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

2


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài :
Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường học có rất
nhiều mảng hoạt động và có các đội chuyên như đội chuyên nghi thức, đội sao
đỏ, đội chuyên học tập, đội chuyên thể dục, đội chuyên văn nghệ,… các đội
chuyên có vai trò cách thức hoạt động khác nhau nhưng mục đích chung là góp

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng


Ngày thực hiện:27/02/2009

3


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
phần xây dựng nề nếp phong trào chung của học sinh toàn trường. Đặc biệt,
đội sao đỏ của liên đội là hình thức hoạt động có hiệu quả, góp phần giữ gìn kỉ
cương, nề nếp phong trào chung của học sinh toàn trường.
Có thể nói, Đội sao đỏ của Liên Đội có những đóng góp đáng kể cho mọi
thành công của nhà trường. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng biết phát huy
hết tác dụng của đội sao đỏ, thậm chí nhiều trường nhiều Liên đội, đội sao đỏ
được cử chọn ra chỉ mang tính hình thức, không có tiêu chí hoạt động cụ thể,
thậm chí chỉ là công cụ để theo dõi những thiếu sót của đội viên, học sinh nên
không phát huy được hết vai trò của tổ chức đội trong nhà trường. Với tầm quan
trọng của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tác dụng của đội
sao đỏ nên mỗi Liên Đội cần quan tâm tới việc bồi dưỡng và phát huy vai trò tự
quản, tự giác, sự nhiệt tình trong hoạt động của đội sao đỏ.
Xây dựng và bồi dưỡng đội sao đỏ là việc làm thường xuyên và quan
trọng không thể thiếu được của người giáo viên - Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ
Chí Minh ở các trường học. Điều này chính là yếu tố quyết đònh sự thành công

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

4Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
tới các mặt hoạt động của toàn trường, các phong trào thi đua của đội thiếu niên
cũng như từng bước nâng cao dần chất lượng học tập của học sinh. Bồi dưỡng
sao đỏ là phát huy những năng lực, phẩm chất cần có của đội sao đỏ, những sở
trường và tư chất của người đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Đội sao đỏ luôn đóng vai trò quan trọng quyết đònh sự thành công trong các
hoạt động nề nếp của học sinh. Vì vậy hơn ai hết, người giáo viên tổng phụ
trách cần phải có trách nhiệm giáo dục bồi dưỡng và nâng cao kó năng hoạt
động cho các em thường xuyên và có kế hoạch để giúp các em thực sự trở
thành một sao đỏ gương mẫu, một đội viên ưu tú, một học sinh xuất sắc dưới
mái trường xã hội chủ nghóa,phù hợp với xu thế hội nhập trong giai đoạn hiện
nay.
Trước yêu cầu đổi mới chất lượng hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh và
hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2008 – 2009, tôi nhận thấy đa số các em
trong đội sao đỏ của Liên Đội tiểu học Hòa Hưng chưa phát huy tốt nhiệm vụ
của mình trong hoạt động sao đỏ và trong các hoạt động khác. Qua thời gian

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

5


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
nghiên cứu và tham khảo, tôi tiến hành chọn giải pháp: “ Nâng cao hiệu quả
hoạt động đội sao đỏ Liên Đội tiểu học Hòa Hưng năm học 2008 – 2009”.

2. Đối tượng nghiên cứu:
Hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên Đội Tiểu học Hòa Hưng năm học
2008 – 2009.
3. Phạm vi nghiên cứu:
Giải pháp này, tôi thực hiện trong năm học 2008 -2009 để các em trong
đội sao đỏ – Liên đội tiểu học Hòa Hưng phát huy tốt vai trò sao đỏ, hoạt động
đạt hiệu quả cao nhất.
- Thời gian thực hiện:
. Giai đoạn 1 : Giữa học kì 1: -Từ ngày 5/9 / 2008 -8/11/2008
. Giai đoạn 2: Cuối học kì 1: -Từ ngày 9/11/2008- 2/1/2009
. Giai đoạn 3: Giữa học kì 2: -Từ ngày 03/1/2009- 31/3/2009
4. Phương pháp nghiên cứu:
a, Tham khảo tài liệu:

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

6


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
- Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm 2006 .
-Chương trình công tác Đội năm học 2008-2009
- Tạp chí Người phụ trách số 3 năm 2007.
- Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên năm 1997.
- Một số tình huống sư phạm.
- Một số vấn đề về sư phạm học.

b, Điều tra thực tiễn:
- Trao đổi với đồng nghiệp ở trường và các trường bạn để học hỏi kinh
nghiệm về phương pháp hình thức tổ chức hoạt động đội sao đỏ,…
- Tham khảo ý kiến của chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chuyên
môn và giáo viên chủ nhiệm qua các buổi họp hội đồng sư phạm để cùng đưa ra
phương pháp, hình thức và kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế
của trường, lớp và học sinh.
- Họp đội sao đỏ cuối mỗi tuần, có thể mời ban giám hiệu, tổ chuyên
môn, giáo viên phụ trách, ban chỉ huy liên đội cùng dự đóng góp ý kiến, rút

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

7


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
kinh nghiệm và đưa ra giải pháp tối ưu nhất giúp đội sao đỏ hoạt động thực
hiện tốt vai trò trách nhiệm trong công tác sao đỏ.
- Kiểm tra theo dõi thi đua, trao đổi góp ý cho các em trong đội sao đỏ
chấm điểm thi đua chưa đúng, chưa được chính xác từ đó giúp đỡ tạo điều kiện
cho các em trong đội thực hiện có hiệu quả hơn.
- So sánh đối chiếu kết quả của từng giai đoạn.
c, Giả thuyết khoa học:
Trong phần đề ra các tiêu chí hoạt động, lựa chọn nhân sự của đội sao
đỏ, đề ra bảng điểm thi đua, nếu giáo viên tổng phụ trách đội không hướng dẫn
cách thực hiện, không giảng giải cụ thể và không kết hợp linh hoạt các phương

pháp dạy học sẽ dẫn đến các em trong đội sao đỏ làm sai, chưa đúng, chưa
chính xác, có thể quên, nhầm hoặc không hứng thú nhiệt tình nên không phát
huy hết vai trò trách nhiệm trong công việc. Vì vậy, tổ chức hướng dẫn đội sao
đỏ thực hiện đúng các tiêu chuẩn hoạt động là việc làm rất quan trọng và cần
thiết của mỗi giáo viên tổng phụ trách đội trong năm học. Bởi vì, từ việc đưa ra

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

8


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
các tiêu chí , lựa chọn đội ngũ sao đỏ và hướng dẫn đội sao đỏ theo dõi thi đua
cụ thể các hoạt động, sẽ phát huy được tính tích cực, sự tự giác, niềm hăng say
của các em trong mọi hoạt động của trường, của đội TNTP Hồ Chí Minh cũng
như các hoạt động khác tạo nền móng cho việc hình thành nhân cách tốt đẹp
cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận:
- Căn cứ điều 27 khoản 1 Luật giáo dục năm 2005; nêu rõ: “Mục tiêu của
giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức,trí tuệ,thể
chất,hẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt
Nam XHCN,xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân,chuẩn bò cho học sinh
tiếp tục học lên và đi vào cuộc sống lao động,tham gia xây dựng và bảo vệ tổ

quốc”

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

9


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
- Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được Hội Nghò BCH TW Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh lần thứ 3,khóa VIII thông qua ngày 25/07/2003 đã xác đònh một
mục tiêu như sau: “Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên,nhi
đồng làm mục tiêu phấn đấu,rèn luyện cho Đội TNTP Hồ Chí Minh,giúp đở thiếu
nhi trong học tập,lao động,vui chơi,thực hiện quyền và bổn phận theo luật bảo
vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em.”
- Từ sau Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đến nay,công tác chăm sóc
giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh của các cấp
có nhiều chuyển biến tích cực.Hoạt động và phong trào thiếu nhi được tổ chức
sâu rộng ,thu hút nhiều thiếu nhi tham gia;Vai trò tự quản của tổ chức Đội được
đặc biệt chú trọng.Tất cả những yếu tố này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả
chăm sóc ,giáo dục thiếu niên nhi đồng,xây dựng Đội TNTP vững mạnh.
- Học sinh tiểu học nhất là học sinh khối lớp 4 - 5 là lứa tuổi đang có
nhiều chuyển biến về tâm sinh lí và tư duy. Hành động của các em dần chuyển
biến từ thụ động giản đơn sang trạng thái tương đối chủ động và linh hoạt hơn.
Lứa tuổi này, bước đầu các em đã có khả năng phân tích và tổng hợp đơn giản,
Người thực hiện : Hà


Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

10


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
biết tự điều chỉnh những hoạt động của bản thân nhưng ở mức độ không cao.
Học sinh đã có ý thức và khả năng tự quản tương đối tốt, biết phối hợp và giúp
đỡ nhau trong học tập và rèn luyện nhưng còn kém linh hoạt với những thay đổi
trong sinh hoạt, học tập. Vì vậy các em thường bò động, kém tự tin hoặc phản
ứng chậm.
Để có được những hiểu biết, kiến thức, các em rất thích được tham gia
vào quá trình hoạt động tìm tòi và sáng tạo. Quá trình hưng phấn thường chiếm
ưu thế, vì vậy các em rất hiếu động. Các em thường ham chơi, ưa hoạt động,
thích bắt chước và cố gắng làm theo đúng các quy định của giáo viên. Ở lớp 4 5, học sinh đã có thể thực hiện được một số kó năng hoạt động cơ bản khá thành
thạo có khả năng phối hợp các hoạt động tương đối tốt được các em thể hiện
cao hơn so với các lớp dưới. Tuy nhiên, những kó năng hoạt động đó còn ở mức
độ thấp, mang nặng tính tự nhiên và chưa bền vững.

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

11Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
Khả năng thích ứng các hoạt động của các em với môi trường sống còn
hạn chế, sức chòu đựng còn thấp, ý thức cùng những liên quan về hoạt động đội
, học tập, nề nếp còn yếu chưa đạt theo mong muốn.
Chính vì thế, mục tiêu của hoạt động công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và
hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường học là cung cấp và trang bò cho học
sinh một số hiểu biết và những kó năng cơ bản về chương trình rèn luyện đội
viên và dự bò đội viên, biết thực hiện đúng các tiêu chí hoạt động, biết vận
dụng những kó năng cơ bản đã học vào sinh hoạt và học tập ở trường cũng như ở
nhà sẽ góp phần giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh, nâng cao dần chất lượng
học tập từ đó các em ra sức phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan, trò
giỏi, bạn tốt, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ và sau này trở thành người có ích
cho xã hội.
Muốn đội sao đỏ thực hiện đúng thì người giáo viên tổng phụ trách đội
cần phải giúp các em sao đỏ nắm được tất cả các nề nếp chung của nhà trường
và liên đội đề ra. Vì vậy, người giáo viên tổng phụ trách đội cần phải kết hợp

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

12


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
vận dụng linh hoạt trong quá trình hoạt động công tác đội sao đỏ để cho học
sinh hiểu được nội dung và từng bước hoàn thiện kó năng hoạt động của đội sao
đỏ.

2. Cơ sở thực tiễn:
Từ năm 2007-2008 đến nay tôi được giao nhiệm vụ công tác Tổng phụ
trách Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường tiểu học Hòa Hưng,Huyện Trảng Bàng
tôi nhận thấy đa số các em trong đội sao đỏ của liên đội còn thụ động, hoạt
động nhiều lúc đạt hiệu quả chưa cao, chưa theo mong muốn. Thực tế, các em
học sinh trường tiểu học Hòa Hưng năm học 2008-2009 trình độ tiếp thu của các
em không đồng đều, mỗi em đều có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Gia đình
các em đa số làm ruộng rẫy, trình độ văn hóa nhận thức của cha mẹ các em còn
hạn chế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ thường đi làm ở xa nên việc học
tập cũng như hoạt động Đội của các em chưa được gia đình quan tâm đúng mức
từ đồ dùng học tập đến trang phục, thời gian dành cho hoạt động Đội chưa đảm
bảo vì các em còn phải lo phụ việc nhà. Dẫn đến trong quá trình học tập và

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

13


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
hoạt động đội có nhiều nguyên nhân mà đội sao đỏ chưa chủ động trong hoạt
động, nhiều khi còn thiếu sót, cụ thể có một số nguyên nhân sau:
a. Học sinh:
- Các em nắm kiến thức và kó năng hoạt động đội ở mức độ chưa cao.
- Việc tự ý thức trong việc học tập cũng như thói quen trong hoạt động
sao đỏ hiệu quả còn thấp chưa theo mong muốn.
- Chưa phát huy hết năng lực và vai trò của từng học sinh trong hoạt động

sao đỏ.
- Trong khi theo dõi thi đua giữa các lớp các em vẫn còn mang tính chất
ganh đua chứ không phải là thi đua trong mọi hoạt động.
b. Tổng phụ trách
- Khi hướng dẫn và đề ra các tiêu chí hoạt động, bảng điểm thi đua cho
đội sao đỏ còn giảng giải nhiều và chưa đi sâu vào kó năng bồi dưỡng, sinh
hoạt, tập luyện.

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

14


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
- Tổng phụ trách đội nhiều khi còn xem nhẹ vai trò trách nhiệm của đội
sao đỏ hoặc có làm chỉ là hình thức, chưa trang bò tốt hành trang cần thiết cho
công việc hoạt động sao đỏ.
- Sự quan tâm đúng mức đến việc nhận thức, nhận xét, sửa chữa sai sót
trong từng hành động việc làm, tâm tư nguyện vọng của các em chưa đáp úng
kòp thời.
-Vận dụng các phương pháp, hình thức hoạt động chưa được linh hoạt nên
không phát huy hết được tính tích cực, tự giác hoạt động của đội sao đỏ.
c. Thực trạng trường - lớp:
- Trường Tiểu học Hòa Hưng thuộc đòa bàn xã An Hòa,Trảng Bàng
trường chỉ có một điểm, toa lạc ở tổ 58,p Hòa Hưng,Xã An Hòa, đòa bàn dân
cư ở đây tương đối rộng nên mọi hoạt động của đội sao đỏ, cũng như các hoạt

động khác còn gặp rất nhiều khó khăn.
- Năm học 2008 – 2009 trường có 250 em/ 114 nử/09 lớp,
Trong đó: Khối 1: 51/20 nử (2 lớp)

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

15


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
Khối 2: 48/24 nử (2 lớp)
Khối 3: 60/27 nư û(2 lớp)
Khối 4: 55/28 nử ( 2 lớp)
Khối 5:36/16 nử(1 lớp)
- Thời gian và áp lực học tập chính khoá chiếm khá nhiều thời gian nên
phần nào củng có ảnh hưởng tới hoạt động chung của đội sao đỏ.
- Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh và
hoạt động ngoài giờ lên lớp còn gặp nhiều khó khăn không đáp ứng đủ cho nhu
cầu hoạt động.
- Một số giáo viên phụ trách chi, chưa thực sự nhìn nhận vai trò trách
nhiệm của mình trong hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh và hoạt động
ngoài giờ lên lớp nói chung cũng như hoạt động đội sao đỏ nói riêng.
d. Về phía gia đình học sinh:

Người thực hiện : Hà


Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

16


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
- Một số bậc cha mẹ học sinh không muốn con mình tham gia vào các
hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng như hoạt động sao đỏ mà thường
chỉ quan tâm đến việc học tập của con mình là chính.
- Cha mẹ học sinh chưa thật sự coi hoạt động công tác đội và hoạt động
ngoài giờ lên lớp là hoạt động góp phần giáo dục rèn luyện tốt nhân cách cho
người học sinh.
- Còn sợ làm công tác sao đỏ sẽ gây va chạm mất đoàn kết tới bạn bè.
*Chất lượng đội sao đỏ, đầu giai đoạn 1: 4 / 14 em – Tỉ lệ 28,5% theo dõi
tương đối chính xác các hoạt động.
3. Nội dung giải pháp:
3.1 . Giải pháp áp dụng:
Sao đỏ là đội ngũ cán sự đội rất nhiệt tình, năng động bạo dạn và có
trách nhiệm với công việc. Đặc trưng công việc của sao đỏ rất nặng nề đòi hỏi
phải đầu tư nhiều thời gian, các em thường phải đi sớm về muộn hơn các bạn,
hàng ngày phải thường xuyên theo dõi sát sao và ghi chép đầy đủ mọi hoạt

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009


17


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
động thi đua của Liên Đội, chấm điểm thi đua các lớp cụ thể thông qua các tiêu
chí bảng điểm thi đua, hàng tuần phải cộng điểm tổng hợp thi đua của các lớp
và nhận xét đánh giá công bằng, nhiều lúc phải va chạm với bạn bè vì công
việc.
- Với tinh thần “ Rèn càng sớm càng tốt”, “ Luyện càng nhiều càng
quen” nên ngay từ đầu năm học, tôi đã chọn giải pháp để đội sao đỏ hoạt động
và làm việc có hiệu quả góp phần đem lại kỉ cương, nề nếp phong trào chung
cho học sinh toàn trường, tôi đã tiến hành thực hiện như sau:
- Tổ chức lựa chọn kó càng để có được một đội sao đỏ của Liên Đội là
những học sinh có những phẩm chất như : năng động, nhiệt tình, bạo dạn, có
học lực khá trở lên, luôn gương mẫu trong mọi trong công việc. Tuyệt đối
không giới thiệu tuỳ tiện,miển cưỡng gọi là có cho xong.
- Bồi dưỡng thường xuyên cho các em những kó năng nghiệp vụ hoạt
động đội và những phẩm chất của đội sao đỏ, làm cho các em thấy được vai trò

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

18


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
và trách nhiệm của mình xứng đáng với sự tin tưởng và gửi gắm của thầy cô và

các bạn.
- Phát huy những khả năng của các em, bên cạnh đó cần có sự quan tâm
và tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong mọi hoạt động.
- Kiểm tra, theo dõi đánh giá đúng mức và sát sao chỉ đạo, đôn đốc đội
sao đỏ kòp thời.
-Trang bò đủ cho các em những phương tiện cần có của một sao đỏ như
bút, sổ sách, băng biển, cấp hiệu sao đỏ,…
-Biểu dương, khen thưởng kòp thời những đội viên sao đỏ làm việc tích
cực và cũng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng đối với những thành viên chưa hoàn thành
công việc điều này sẽ động viên khích lệ các em khi các em nghó rằng mọi
người vẫn luôn tin tưởng và đặt niềm tin ở mình. Phải xử lí nghiêm các trường
hợp xúc phạm thoá mạ gây khó khăn cho đội sao đỏ để củng cố tạo niềm tin
trong công việc cho các em.

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

19


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
- Các em trong đội sao đỏ làm việc vất vả, có thể nói khối lượng công
việc tương đương với khối lượng của các em lớp trưởng nhưng cường độ làm
việc của các em liên tục và căng thẳng. Chính vì thế luôn quan tâm đến quyền
lợi ngang bằng như các em lớp trưởng, coi sao đỏ là những cán sự Đội tích cực,
tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm ở các bạn gương mẫu điển hình để động
viên cổ vũ các em.

3.2. Thực hiện giải pháp
3.2.1. Giai đoạn 1: Từ ngày 5 / 9 /2008 – 8 /11/2008
- Về tổ chức:
. Tìm ra mặt mạnh và mặt yếu của đội sao đỏ những năm trước để phát
huy cho năm học này. Kết quả hoạt động của đội sao đỏ phụ thuộc vào chất
lượng của các thành viên. Các đội viên sao đỏ là những đội viên ưu tú, có năng
lực toàn diện, nhiệt tình, bạo dạn và có thái độ nghiêm túc trong công việc.
Chính vì vậy ta cần phải khảo sát lại toàn bộ đội ngũ và tìm ra những điểm
mạnh, điểm yếu để phát huy hay khắc phục đưa chất lượng hoạt động có hiệu

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

20


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
quả. Ngay khi chuẩn bò bước đầu năm học, tôi đã tổ chức cho các chi đội ở khối
lớp 4 - 5 bình chọn những đội viên tiêu biểu để tham gia vào đội sao đỏ. Kết
quả đã bình chọn được 14 em ; trong đó: Khối 5: 8 em ; Khối 4: 6 em. Sau đó,
tổ chức họp sao đỏ hướng dẫn tiêu chí theo dõi thi đua và phân công trực chéo
lớp và theo dõi thi đua, các em sao đỏ khối 5 mỗi em theo dõi thi đua một lớp,
riêng khối lơpù 4 thì 2 em theo dõi thi đua một lớp để hỗ trợ cho nhau. Cử tổ
trưởng đội sao đỏ phụ trách ở điểm trường chính, tổ phó phụ trách điểm trường
lẻ.
. Tham mưu Chi bộ, Ban giám hiệu, chi đoàn, phối hợp cùng đội ngũ giáo
viên phụ trách chi đội – lớp, giáo viên bộ môn luôn quan tâm động viên kòp

thời đề cao vai trò của đội sao đỏ tạo điều kiện trang bò những hành trang cần
thiết cho các em trong công việc, nắm bắt những tâm tư tình cảm phản ánh kiến
nghò để cùng chia sẻ với các em và để các em thấy được công việc của mình
đang làm là rất có ý nghóa, giúp các em thêm hứng thú với công việc, thêm gắ n
bó và có trách nhiệm hơn.

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

21


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
- Tập huấn – bồi dưỡng cho các em:
. Tổng phụ trách tham mưu với Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường và phối
hợp chặt chẽ với đội ngũ giáo viên phụ trách chi (lớp), lên chương trình và triển
khai các tiêu chí bảng chấm điểm thi đua cụ thể hàng tuần ngay từ đầu năm học
để các em đội viên nhi đồng của toàn trường cùng biết thực hiện, mỗi lớp đều
có một sổ theo dõi thi đua các nề nếp, hoạt động của đội TNTP Hồ Chí Minh và
hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng tuần theo mẫu sau:
Tuần: …….
T Tên
T

HS

Chuyên


Vệ

Truy

Thể

Trang

Đạo

Tổng

Hoa

Việc

Hoạt

cần

sinh

bài

dục

phục

đức


điểm

điểm

tốt

động

10

khác

1 …….
2 …….
3 …….

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

22


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
Vào tiết sinh hoạt cuối tuần, các lớp dựa trên sổ theo dõi thi đua tổ chức tổng
hợp điểm thi đua, sinh hoạt có nhận xét, đánh giá tuyên dương và chấn chỉnh
kòp thời các hoạt động còn tồn tại của lớp để tuần sau thực hiện tốt hơn.

. Cuối tuần, Tổng phụ trách đội kết hợp với ban chỉ huy liên đội, và đội
sao đỏ họp bàn bạc nhận đònh công việc trong tuần dựa trên sổ theo dõi thi đua
của các lớp đã ghi chép đầy đủ những nội dung đã thực hiện để biểu dương đội
viên, nhi đồng tập thể phấn đấu tốt, tích cực cũng như thẳng thắn góp ý nhắc
nhở cá nhân, tập thể chưa thật sự tích cực, chưa thực sự tự giác trong việc thực
hiện các nội quy nề nếp hoạt động và cũng là đề ra phương hướng hoạt động
cho tuần tới.
. Khi theo dõi chấm điểm thi đua của các lớp đội sao đỏ phải chấm điểm
công bằng, chính xác, trung thực, khách quan và không thiên vò.
*Kết quả giai đoạn 1: Qua vận dụng giải pháp đã có 8 / 14 em - Tỉ lệ:
58,1% - theo dõi chính xác các hoạt động.
3.2.2. Giai đoạn 2: Từ ngày 9/11/2008- 2/1/2009:

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

23


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
-Tổng phụ trách tiếp tục củng cố nâng cao nề nếp, tính tích cực tự giác và
vai trò tự quản, khả năng tổng hợp ghi chép theo dõi thi đua các hoạt động
trong tuần của đội sao đỏ.
-Thường xuyên phối hợp vận động tuyên truyền để các đoàn thể trong
nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh nhận thức sâu hơn nữa
trong hoạt động của đội sao đỏ.
- Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm theo dõi và sinh hoạt cụ thể các kế

hoạch và nếp hoạt động của nhà trường cũng như của lớp qua các tiết sinh hoạt
đội của lớp, sinh hoạt dưới cờ của toàn trường và có tuyên dương, động viên thi
đua kòp thời đối với các lớp và từng cá nhân bằng nhiều hình thức như: trao cờ
luân lưu, tuyên dương trước sân cờ những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu
biểu trong tuần, đợt thi đua.
- Chú trọng rèn kó năng hoạt động cho đội sao đỏ và sao đỏ cũng là người
trực tiếp theo dõi nhắc nhở hướng dẫn các bạn học sinh ở lớp mình trực qua

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

24


Giải pháp:Nâng cao hiệu quả hoạt động đội sao đỏ Liên đội TH Hòa Hưng năm học 2008-2009.
việc ôn bài, thể dục, nếp chuyên cần, … hoặc giúp đỡ những công việc phù hợp
cho lớp như sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hạt đội…..
-Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, có nhận xét, sửa chữa, động
viên các em trong đội chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc còn một số thiếu sót
trong việc theo dõi thi đua.
- Gặp gỡ một số phụ huynh học sinh cùng trao đổi trò chuyện để phụ
huynh hiểu hơn nữa về các hoạt động của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và
công việc sao đỏ của các em, tạo điều kiện cho các em hoạt động tốt hơn.
*Kết quả giai đoạn 2: Qua vận dụng giải pháp đã có 13 / 14 em - Tỉ lệ
92,8% - Hoạt động tích cực,theo dõi chấm điểm chính xác,công bằng,dân chủ
trong công tácthi đua.
3.2.3. Giai đoạn 3: Từ ngày 05/1/2009- 31/3/2009.

- Tiếp tục nâng cao kó năng hoạt động, khả năng tổng hợp ghi chép, bàn
bạc trao đổi, góp ý đề xuất kiến nghò của sao đỏ về hoạt động nề nếp của đội
viên, nhi đồng và ở các lớp.

Người thực hiện : Hà

Cao Thắng

Ngày thực hiện:27/02/2009

25


×