Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tóm tắt văn bản nghị luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.35 KB, 2 trang )


Ti t 12.
L m v n.
luyn tp tóm tt vn bn ngh lun

Ngày dạy: 13/9/2008.
A.Mục tiêu cần đạt.
- Hoàn thiện kĩ năng tóm tắt văn bản nghị luận. Chú ý đến diễn đạt chính xác nội
dung văn bản.
- Biết vận dụng kĩ năng tóm tắt vào việc đọc hiểu văn bản nghị luận.
B.Ph ơng tiện thực hiện .
SGK, SGV, thiết kế bài giảng.
C.Cách tiến hành:
- g/v cho học sinh hình thành bản tóm tắt theo yêu cầu cảu bài học.
- Gọi h/s trình bày nội dung tóm tắt.
- Học sinh khác bổ sung cho hoàn chỉnh.
D.Tiến trình thực hiện.
1.ổn định lớp: 12v1: 33.
2.Kiểm tra bài cũ:
Nêu cách tóm tắt văn bản nghị luận?
3.Bài mới.
Thầy và trò nội dung cần đạt.
học sinh đọc bài văn và thực
hiện bài tập theo yêu cầu sau:
- Tìm ý chính của mỗi đoạn
nhỏ.
- nối các ý tìm đợc bằng một
văn bản tóm tắt trong khoảng
20 dòng.
g/v gọi học sinh trình bày các
ý của mỗi đoạn ghi lên bảng.


- gọi học sinh đọc bản tóm
tắt của cá nhân.
- goi học sinh khác nhận xét
đánh giá
Bài tập 1.
Tóm tắt van bản : khoảng khắc truyện ngắn của
nhà văn Bùi Hiển.
- Đoạn 1: Những cách hiểu khác nhau về truyện
ngắn: Truyện ngắn càn có tình tiết; truyện ngắn
tâm trạng.
- Đoạn 2: Truyện ngắn là một chơng truyện dài
dồn nén lại: rút ra cái khoảng khắc đắc địa
trong truyện dài.
- Đoạn 3: dãn chứng bằng tác phẩm ngựa ngời
ngời ngựa cho cái khoảng khắc đắc địa của cả
một tiểu thuyết cuộc đời con ngời dồn lại trong vài
trang truyện ngắn.
- Đoạn 4: Dẫn chứng bằng tác phẩm đôi mắt
cho loại truyện không có cốt truyện.
- Đoạn 5: Nhấn mạnh cái khoảng khắc trong
truyện ngắn: đó là khi nhân vật đặt trong một hoàn
cảnh nhất định và tự bộc lộ tính cách của mình, số
phận cuộc đời mình, tác giả thuộc nhân vật ,quen
nhân vật, nh chứng kiến nhân vật một cách khách
g/v nhận xét đánh giá, chốt
lại kiến thức cần nắm.
bài tập 2.
học sinh trình bày và cách
làm nh bài tập 1
h/s trình bày bài luyện tập.

Củng cố: qua bài học luyện
tập em rút ra đợc điều gì khi
tóm tắt văn bản nghị luận ?
Dặn dò: Tiết 13, 14. chuẩn
bị bài Tây Tiến theo câu
hỏi trong sgk, chú ý đến hoàn
cảnh sáng tác của bài thơ, so
sánh với những bài thơ về ng-
ời lính của thơ ca chống Pháp
mà em biết để thấy cái hay
riêng của bài thơ?
- Theo em bài thơ Tây tiến có
hay không? hay ở chỗ nào
chỗ nào em thấy khó hiểu ?
không hay?
quan ghi lại thôi, thể hiện nhãn quan nhạy bén của
nhà văn.
Bản tóm tắt:
Bài văn nói về đặc điểm của truyện ngắn: truyện
ngắn có nhiều loại: truyện hấp dẫn ở tình tiết cốt
truỵện; có laọi truyện ngắn tâm trạng, hấp dẫn ở
nghệ thuật miêu tả tâm trạng, không chú trọng bởi
cốt truyện. Tiêu biểu cho truyện có cốt hấp dẫn là
ngựa ngời ngời ngựa của NCH, tiêu biểu cho
truyện không chú trọng cốt truyện là đôi mắt
của Nam Cao. Nh vậy, truyện ngắn là một chơng
của truyện dài dồn nén lại. Cái cốt yếu của ngời
viết truyện ngắn là tìm đợc khoẳng khắc đắc địa để
thể hiện dồn nén sự kiện nhân vật và ý tởng. Điầu
quan trọng là nhà văn sống với nhân vật của mình

nh một sự quen biết, hiểu cặn kẽ nhân vật, nh một
ngời kề cận và nhà văn chỉ nh là ngời ghi lại những
gì mà nhà văn chứng kiến về nhân vật đó thôi, thể
hiện nhãn quan nhạy bén của nhà văn.
Bài tập 2 (hs trình bày)
Tóm lại:
Khi tóm tắt một văn bảnnghị luận cần chú ý:
- Vấn đề nghị luận của văn bản đó là gì?
- vâns đề đó đợc ngời viết trình bày qua những luận
điểm nào?
- tóm tắt ý của mỗi đoạn văn nhr.
- xâu chuỗi ý mỗi đoạn nhỏ thành văn bản tóm tắt
có diễn đạt bằng ngôn từ của ngời tóm tắt.
_________________________________

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×