Tải bản đầy đủ (.docx) (24 trang)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN CỦA TRƯỜNG TH THẠNH MỸ 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.63 MB, 24 trang )

MỤC LỤC
Nội dung
PHỤ LỤC
THÔNG TIN CHUNG
LỜI NÓI ĐẦU
I.LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. NỘI DUNG
1/ Cơ sở nghiên cứu
a/ Cơ sở lý luận
b/ Cơ sở thực tiển
2/ Mục tiêu sáng kiến
3/ Nội dung cần đạt
III. NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG XANHSẠCH- ĐẸP-AN TOÀN
1/ Công tác tuyên truyền
2/ Các giải pháp chính thực hiện Xanh-Sạch- Đẹp-An
toàn
3/ Thực hiện
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1/ Trồng cây gây bóng mát
2/ Xây dựng vườn cây học tập
3/ Quản lí rác thải
4/ Khu vệ sinh
5/ Xanh hóa lớp học và các phòng làm việc của trường
6/ Các hoạt động vì môi trường
7/ Quản lý xây dựng khu vực an toàn
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
VI.TỰ NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN VỀ SÁNG KIẾN
VII. KẾT LUẬN


Trang
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
8
8
9
10
10
10
11
12
13
13
14
14
17
19
20

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP XANH, SẠCH, ĐẸP,
1


AN TOÀN CỦA TRƯỜNG TH THẠNH MỸ 2
THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên: Trần Thanh Dứt.
Ngày tháng năm sinh: 14/5/1980.
Nam, nữ: Nam.
Địa chỉ: Ấp Tân lập, xã Thạnh Lôc, Vĩnh Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
Điện thoại: 01222668212.
Chức vụ: Y tế học đường.
Đơn vị công tác: Trường TH Thạnh Mỹ 2.
Trình độ chuyên môn: y tá thôn bản
Năm nhận bằng: 2000

LỜI NÓI ĐẦU
2


Trường học Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc
giáo dục học sinh về hành vi, thái độ, thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường ở
trường học và tạo sự lan tỏa đến môi trường gia đình, cộng đồng các em đang
sinh sống, đồng thời góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn
minh, văn hóa cho thế hệ trẻ ngay từ học sinh tiểu học.
Dựa trên những điều kiện thực tế trên, tôi mong muốn đóng góp một vài ý
kiến nhằm khắc phục những thiếu sót và phát huy hiệu quả hơn nữa những gì đã
đạt được giúp công tác Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn trường học ngày càng phát
triển. Trong năm học 2015-2016 vừa qua trường đã thực hiện sáng kiến “MỘT
SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN CỦA

TRƯỜNG TH THẠNH MỸ 2” và đã thực hiện thành công.
I. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN:
Trường tiểu học Thạnh Mỹ 2 là trường đang từng bước hoàn thiện cơ
sở vật chất, các tiêu chí để xét công nhận chuẩn Quốc gia. Ngoài công tác
nâng cao chất lượng dạy, học, công tác xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực, tạo cảnh quan môi trường giáo dục thân thiện giữa giáo viên
với giáo viên, học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên và các hoạt động
tập thể của học sinh như múa hát sân trường, chơi các trò chơi dân gian, hoạt
động ngoài giờ lên lớp đã được triển khai nhưng chưa được thường xuyên,
hiệu quả chưa đạt yêu cầu các tiêu chuẩn của trường học thân thiện, hệ thống
cây xanh trong khuôn viên trường còn ít, chưa đủ bóng râm, sân trường đã
được nâng cao và bê tông. Tuy nhiên đơn vị vẫn còn có những thuận lợi và
khó khăn.
1/ Những thuận lợi:
-Địa phương đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, có kế hoạch hỗ trợ
kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn, thư viện chuẩn, phụ huynh đã hỗ trợ
kinh phí cho trường xây nhà vệ sinh, làm nhà xe của học sinh, đổ đá đường

3


vào trường

(Ảnh minh chứng)
* Đa số giáo viên tích cực tham gia xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực.
2/ Khó khăn:
Những năm học qua, công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực chưa được quan tâm cao, cảnh quan môi trường giáo dục chưa đảm
bảo, các hoạt động ngoài gìơ lên lớp còn nhiều hạn chế, cây xanh ít, rất chậm

phát triển, chết khô nên thiếu bóng râm, sân trường, phòng học chưa được
trang trí theo mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực, bảng tên
trường chưa được sửa mới, khu vực rửa tay của học sinh chưa đảm bảo,
tường rào chưa dật yuee cầu. Sân trường, lớp học chưa được trang trí bằng
những khẩu hiệu, panô, biểu bảng ghi lời hay ý đẹp để góp phần giáo dục đạo
4


đức cho học sinh, sân chơi bãi tập chưa được quy hoạch, chưa có nhà xe, nhà
vệ sinh giáo viên. Nhưng kinh phí ngân sách quá hạn hẹp không đủ để đầu tư
vào việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Một số cán bộ,
giáo viên chưa quan tâm đến việc xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích
cực.
II.NỘI DUNG
1/ Cơ sở nghiên cứu:
a/ Cơ sở lý luận:
Việc xây dựng môi trường Xanh -Sạch-Đẹp-An toàn có tầm quan trọng
đối với mọi người mà nhất là trong trường học, tạo cho học sinh có bóng mát để
vui chơi,có cảnh đẹp để học sinh được chiêm ngưỡng thư giãn sau những giờ
học căng thẳng.Qua đó giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ cảnh quan môi
trường.
Với ý nghĩa trên,việc trồng cây xanh gây bóng mát, tạo cảnh đẹp trong
trường học nói riêng và bên ngoài nhà trường nói chung là nhu cầu hết sức cần
thiết và quan trọng trong hoạt động giáo dục của nhà trường.một mặt của việc
trồng cây xanh là tạo bóng mát cho các em học sinh có một môi trường học
tập,vui chơi lành mạnh, mặt khác qua việc trồng cây xanh tạo bóng mát, trồng
cây cảnh trong nhà trường còn có tác dụng giáo dục hành vi cho các em biết
chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường cuộc sống xung quanh,đồng thời xây
dựng ngôi trường của các em Xanh-Sạch-Đẹp.
b/ Cơ sở thực tiển:

Khu vực trường rộng được phủ toàn là cát cho nên việc trồng cây hoa cây
cảnh rất khó khăn.
Đời sống của nhân dân trong địa bàn còn rất khó khăn, nhân dân sống
bằng nghề nông là chính nên việc vận động ủng hộ kinh phí phục vụ cho công
việc xây dựng trường xanh- sạch - đẹp gặp rất nhiều khó khăn. Kinh phí đầu tư
của ngành cho công tác này hầu như không có, trường chủ yếu là vận động từ
trong nội lực của cán bộ giáo viên và học sinh.
Thói quen sinh hoạt của học sinh chưa có ý thức cao bảo vệ môi trường
như vứt xả rác bừa bãi…
Ở địa phương khu vực trường đóng không có bãi xử lí rác mà chỉ đốt và
chôn tại chổ.
2/ Mục tiêu sáng kiến:
- Giáo dục nâng cao ý thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi trong
cán bộ giáo viên và học sinh đối với việc chăm lo xây dựng môi trường, cảnh
5


quan, nề nếp đảm bảo trường lớp luôn “xanh- sạch – đẹp” nhằm tiếp tục giữ gìn,
phát huy và nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Tăng cường củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm đáp ứng
được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo.
- Tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thu gom rác đưa về thùng
chứa rác.
- Thông qua phong trào nhằm tăng cường củng cố, kiện toàn công tác
quản lí của nhà trường, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương,
sự phối hợp hổ trợ, của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, góp
phần giáo dục nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai và xây dựng đơn vị đạt
chuẩn văn hóa hàng năm, phải tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
* Ý Nghĩa:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh hơn nữa việc chỉnh trang, xây dựng môi
trường sư phạm, trong sạch lành mạnh.
3/ Nội dung cần đạt:
*Tiêu chí Xanh:
- Nhà trường tiếp tục trồng thêm cây xanh có bóng mát, đồng thời có thể
bố trí, thay đổi những cây trồng không phù hợp với địa hình sân trường nhằm
tạo vẽ mỹ quan thoáng mát, đẹp mắt.
- Bố trí trồng thêm các loại hoa kiểng nhằm tạo cảm giác thoải mái cho cán
bộ giáo viên và học sinh sau những giờ lên lớp, học tập mệt mõi.

6


(Ảnh minh chứng)
* Tiêu chí sạch:
- Bố trí lại chỗ đậu xe cho học sinh học thể dục và học sinh đi học chéo
buổi.
- Sắp xếp lại bàn ghế, nơi làm việc của các bộ phận đoàn thể và bàn ghế
học sinh ngăn nắp sạch sẽ.Ngoài ra còn phù hợp với từng lớp học.
- Tuyệt đối không để học sinh vứt rác bừa bãi mà mỗi lớp phải có sọt rác
và đổ rác đúng nơi qui định.
- Thường xuyên quét dọn nhà vệ sinh, không để bốc mùi hôi thối gây ô
nhiễm môi trường.

7


(Ảnh minh chứng)

- Có đủ nước tưới cây vào mùa khô.
* Tiêu chí đẹp:
- Để trường đẹp thì trước hết mỗi chúng ta cũng phải đẹp, chúng ta phải
đẹp trong cách ăn mặc. Với người học sinh thì mặc đẹp là ăn mặc giản dị, gọn
gàng sạch sẽ, không lòe loẹt. Hiện nay, còn một số bạn hiểu chưa thật đúng về
ăn mặc đẹp. Các bạn cho rằng phải theo mốt mới là đẹp, có bạn lại cho rằng phải
đắt tiền mới là đẹp.Tôi không nghỉ vậy.Đẹp là phải phù hợp với môi trường
trường học, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh riêng của gia đình. Vì vậy với học
sinh ăn mặc không gì đẹp bằng bộ quần áo đồng phục nhà trường.
- Đẹp quần, đẹp áo là cần thiết nhưng chưa đủ, chúng ta cần phải đẹp
trong từng hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, trong cách giao tiếp. Hãy làm sao
để mái trường thân yêu của chúng ta không có những lời nói thô tục, những
hành vi vô lễ, mất lịch sự với thầy cô và bạn bè.

8


(Ảnh minh chứng)
- Các công trình trong trường học phải được bố trí hợp lý, tạo ra không
gian và cảnh quan đẹp đảm bảo an ninh, trật tự học đường.
- Phòng học thoáng mát có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên học sinh
và bố trí hợp lý mang tính thẩm mỹ cao.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy
trên bàn, không xô đẩy cửa và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị trường
học.
- Thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử xây dựng tinh thần
đoàn kết, tương thân tương ái giúp đở lẫn nhau trong cán bộ giáo viên và học
sinh.
- Nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh,
không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội

trong học đường.
III. NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG XANH- SẠCH- ĐẸP-AN
TOÀN:
1/ Công tác tuyên truyền:
- Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT –BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm
2008 của Bộ GDĐT và kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008
về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh
tích cực”
-Thực hiện công văn số 389/PGDĐT Vĩnh Thạnh, ngày 20 tháng 7 năm
2015 về việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường và công văn số
684/PGDĐT Vĩnh Thạnh Ngày 02 tháng 12 năm 2015 về việc tăng cường công
tác phòng chống bạo hành, tai nạn thương tích cho học sinh.
9


- Căn cứ vào công văn số 438/BC-PGDĐT Vĩnh Thạnh ngày 22 tháng 8
năm 2016 về việc tổng kết phong trào xây dựng THTT, HSTC năm học 20152016 và nhiệm vụ 2016-2017.
- Căn cứ công văn số 467/PGDĐT Vĩnh Thạnh, ngày 08 tháng 9 năm
2016 về tăng cường các biện pháp an toàn giao thông, an ninh, trật tự trường
học.
- Cử giáo viên tập huấn về vấn đề giáo dục môi trường.
- Lồng ghép giáo dục môi trường vào các tiết học.
- Hàng tuần, hàng tháng lãnh đạo nhắc nhở đôn đốc cán bộ, giáo viên thực
hiện tốt việc xây dựng Trường Xanh- Sạch- Đẹp.
- Lãnh đạo, giáo viên nhắc nhở giáo dục học sinh trong các buổi sinh hoạt
dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động ngoại khóa..
- Công tác đoàn, đội, hội tham gia tích cực vào phong trào của địa
phương, thu hút sự quan tâm đông đảo của học sinh.
- Các bộ phận trong trường phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Trường
Xanh- Sạch- Đẹp.

2/ Các giải pháp chính thực hiện Xanh-Sạch- Đẹp-An toàn:
- Đối với học sinh: Học sinh phải có ý thức tự giác giữ gìn môi trường
xanh-sạch đẹp-an toàn.Ngay từ ngày đầu tiên bước chân đến trường và thực hiện
ở mọi lúc mọi nơi.Học sinh từng em, từng nhóm được trực tiếp tham gia các
việc làm cụ thể hằng ngày, hằng tuần về xây dựng lớp học, trường học của mình
ngày càng xanh – sạch – đẹp hơn.
- Đối với giáo viên: Giúp học sinh hiểu rõ một số yêu cầu về xây dựng và
giữ gìn trường học xanh – sạch – đẹp, an toàn, thực hiện có hiệu quả việc khai
thác nội dung, kiến thức giáo dục môi trường thông qua các môn học trong
chương trình giảng dạy.
- Đối với cán bộ quản lý nhà trường: Triển khai cụ thể đến từng giáo
viên nội dung yêu cầu, tiêu chí trường xanh-sạch-đẹp-an toàn, cuối năm học tự
đánh giá theo kế hoạch của trường đã đề ra, hoàn chỉnh bản đồ quy hoạch của
trường, quyết định thành lập ban xanh-sạch- đẹp-an toàn (ban quản lý vệ sinh,
giao trách nhiệm cụ thể cho các lớp về việc giữ gìn và chăm sóc cây xanh, bồn
hoa, phòng học,…).
Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào
thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Hiệu trưởng
làTrưởng ban, phó hiệu trưởng-Phó ban chỉ đạo và các thành viên gồm chủ
tịch Công đoàn, bí thư Chi đoàn, giáo viên TPT Đội, tổ trưởng chuyên môn.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quản lý, chỉ đạo cán bộ giáo viên,
nhân viên và học sinh thi đua xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.
10


Được xem là một trong các tiêu chí thi đua của lớp, của từng cán bộ giáo viên,
nhân viên trong năm học.
- Thành lập ban giám sát, kiểm tra: Đầu năm học, sau khi thành lập
ban chỉ đạo, hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban giám sát, do Trưởng
ban thanh tra-Trưởng ban, tổ trưởng tổ văn phòng-phó trưởng ban, ban viên

gồm tổ trưởng tổ nữ công, tổ phó tổ chuyên môn. Ban giám sát có nhiệm vụ
thường xuyên giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường
lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn” của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các
lớp, có sự đánh giá, nhận xét hằng tuần trong lễ chào cờ đầu tuần, để nhắc
nhở đội ngũ thực hiện tốt việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch, dẹp, an toàn.
Xây dựng khuôn viên trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng
lớp học, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường
giáo dục…
3/ Thực hiện:
- Hiệu trưởng kí quyết định thành lập ban chỉ đạo trường xanh- sạch –
đẹp.
- Trưởng ban tham mưu xây dựng các tiểu ban, phân công giao nhiệm vụ
và thời gian hoàn thành công việc cho từng tiểu ban.
- Hiệu trưởng tạo điều kiện các thành viên trong ban đi tham quan các đơn
vị bạn trong huyện đã được công nhận trường xanh- sạch- đẹp, an toàn trong
huyện.
- Căn cứ vào 15 tiêu chí đánh giá trường xanh- sạch – đẹp, định hướng
xây dựng bổ túc hoàn thiện các tiêu chí xanh- sạch – đẹp.
- Lãnh đạo họp với ban đại diện cha mẹ học sinh cùng thảo luận kế hoạch
xây dựng và cụ thể hóa từng bước đi để thống nhất thực hiện.
- Mời chuyên viên phòng giáo dục và ban đại diện cha mẹ học sinh cùng
giúp đỡ nhà trường trong việc tổ chức thực hiện.
- Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền vệ
sinh môi trường .
-Tổ chức các hội thi (an toàn giao thông, môi trường, trò chơi dân gian…)
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1/ Trồng cây gây bóng mát:
- Có chọn và trồng cây thích hợp với đặc điểm Trường học và điều kiện
đất cát của nhà trường.
- Trồng cây cảnh làm tăng vẻ đẹp của trường, trồng cỏ phủ những bãi đất

trống dọc ven bờ đê chống sạt đê, trồng hơn 100 cây lâu năm như: Xà cừ,cao,
phượng, dầu, bạch đàn, bàng, hoàng hậu…và một số cây cảnh như: Thiên tuế,
11


hát tài, hát tài Nam Mỹ, mai vàng và nhiều loại vừa làm cảnh, làm cây thuốc
nam…
- Tạo điều kiện tốt để học sinh và mọi người hưởng bóng mát, ngắm cảnh.
- Tổ chức phân công giáo viên và học sinh chăm sóc thường xuyên đảm
bảo cho cây sống và phát triển.
- Đến nay nhà trường đã trồng được nhiều loại cây bóng mát: (Xà cừ,
phượng, dầu, bạch đàn, bàng, hoàng hậu, cao…và một số cây cảnh như: Thiên
tuế, hát tài, hát tài Nam Mỹ, mai vàng và nhiều loại vừa làm cảnh, làm cây thuốc
nam…)
Trường trồng nhiều thảm hoa trên nền đất,trong chậu kiểng và các bồn
bao quanh cây xanh.
-Năm học 2015-2016 trường đạt chuẩn văn minh.

2/ Xây dựng vườn cây học tập:
Nhà trường có xây dựng vườn cây học tập cho học sinh, khu vực trồng
thuốc nam, khu ươm cây tạo điều kiện cho các em quan sát khi học một số bài ở
môn Sinh học…

12


(Ảnh minh chứng)
3/ Quản lí rác thải:
- Có thùng rác đặt ở sân trường, trước mỗi lớp học, dọc hành lang lớp học.
Quyết định xử lý tốt hàng ngày khi rác đầy

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh tái chếtái sử dụng vật phế liệu.
- Trong lớp học được các em học sinh đóng góp tiền mua các sọt rác để
chứa rác và xử lí kịp thời hàng ngày.
- Trước cửa phòng học nhà trường trang bị một sọt mủ lớn chứa rác.
- Việc xử lí rác thải nhà trường phân công cho cán bộ bảo vệ làm thường
xuyên.

(Ảnh minh chứng)
13


4/ Khu vệ sinh:
Hiện nay, nhà trường có 6 khu nhà vệ sinh để phục vụ cho giáo viên (nam
-nữ), học sinh (nam, nữ) và khách. Nhìn chung khu vực vệ sinh sạch sẽ.

(Ảnh minh chứng)
5/ Xanh hóa lớp học và các phòng làm việc của trường:
- Có chậu hoa hoặc cây xanh bố trí thích hợp trong mỗi lớp học.
- Trang trí đẹp, sắp xếp khoa học lớp học, phòng làm việc

(Ảnh minh chứng)
14


- Dùng phấn không bụi khi viết bảng, đeo khẩu trang khi làm vệ sinh
trường, lớp.
- Nhà trường phát động chấm điểm trồng cây xanh trong lớp, trang trí lớp
học, nhìn chung các lớp học đều thực hiện nghiêm túc đúng quy định tạo bầu
không khí thoáng mát.


(Ảnh minh chứng)
- Riêng các bàn làm việc đều có chậu cây xanh, bảng tên theo quy định.
6/ Các hoạt động vì môi trường:
- Trường có rất nhiều câu danh ngôn hay nhằm giáo dục học sinh.
- Trong quá trình xây dựng trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn, Tập thể giáo
viên là lực lượng nồng cốt tích cực làm việc và đã có tác động lớn đến cộng
đồng. Nhiều gia đình mặc dù không có con em học trong trường cũng tặng cây
kiểng cho nhà trường. Một số vị phụ huynh đã nhiệt tình cùng đội ngũ giáo viên
lặn lội đi bứng từng gốc maigốc cao để trang trí sân trường.
- Tập thể giáo viên đóng góp rất nhiều ngày, giờ công để trồng cây xanh,
hoa kiểng, làm cỏ…
7/ Quản lý xây dựng khu vực an toàn:
Việc xây dựng trường học an toàn cần được tiến hành theo những bước
nhất định và trường và theo những bước sau:
-Giới thiệu chio giáo viên và học sinh về thiên tai và trường học an toàn.
-Thành lập ban quản lý thiên tai của trường học.
-Đánh giá tình trạng an toàn của trường học.
-Xây dựng và phổ biến kế hoạch trường học an toàn
-Thực hiện kế hoạch trường học an toàn.
15


-Theo dõi đánh giá và cập nhật kế hoạch trường học an toàn.
Chú ý về nhiều mặt như: Tường, hàng rào, tàn cây, cháy nổ, an toàn vệ
sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông,…
Nhờ đó mà nhiều năm qua trường đảm bảo được an toàn.
*Bảng so sánh chỉ tiêu:
Năm học 2014-2015
TT


Nội dung kiểm tra, đánh giá

Tốt

Khá

1

Giáo dục thể chất

2

x

3

Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh
Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh

4

Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

x

5

Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích

x


6

Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng

x

7

Phòng chống cháy nổ

x

8

Vệ sinh môi trường học tập

x

9

Phòng học

x

10

Bàn ghế, bảng học

x


11

Bồn hoa, cây cảnh, cây xanh

x

12

Nhà vệ sinh

x

13

Phòng y tế

14

Trang thiết bị và thuốc

x

15

Thực hiện phong trào ngoại khóa

x

16


Công tác quản lý học sinh

17

Đối phó biến đổi khí hậu

x

18

Vườn cây học tập ( vườn thuốc nam)

x

Yếu

x
x

x

x

Năm học 2015-2016
TT

Nội dung kiểm tra, đánh giá

Tốt


1

Giáo dục thể chất

x

2

Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

x

16

Khá

Yếu


3

Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh

x

4

Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm


x

5

Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích

x

6

Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng

x

7

Phòng chống cháy nổ

x

8

Vệ sinh môi trường học tập

x

9

Phòng học


x

10

Bàn ghế, bảng học

x

11

Bồn hoa, cây cảnh, cây xanh

x

12

Nhà vệ sinh

x

13

Phòng y tế

x

14

Trang thiết bị và thuốc


x

15

Thực hiện phong trào ngoại khóa

x

16

Công tác quản lý học sinh

x

17

Đối phó biến đổi khí hậu

x

18

Vườn cây học tập ( vườn thuốc nam)

x

Đầu năm học 2016-2017
TT

Nội dung kiểm tra, đánh giá


Tốt

1

Giáo dục thể chất

x

2

x

3

Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh
Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh

4

Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

x

5

Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích

x


6

Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng

x

7

Phòng chống cháy nổ

x

8

Vệ sinh môi trường học tập

x

9

Phòng học

x

10

Bàn ghế, bảng học

x


11

Bồn hoa, cây cảnh, cây xanh

x
17

x

Khá

Yếu


12

Nhà vệ sinh

x

13

Phòng y tế

x

14

Trang thiết bị và thuốc


x

15

Thực hiện phong trào ngoại khóa

x

16

Công tác quản lý học sinh

x

17

Đối phó biến đổi khí hậu

x

18

Vườn cây học tập ( vườn thuốc nam)

x

Đó là dấu hiệu khả quan khi áp dụng tốt sáng kiến vào thực tế.
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Một là: Mỗi trường cần có Ban chỉ đạo với đủ các thành phần cơ cấu,
do Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng ban. Ban chỉ đạo cần xây dựng kế

hoạch cụ thể chi tiết và có tầm nhìn chiến lược theo quy hoach phát triển
chung của UBND huyện đã phê duyệt.
Hai là: Mỗi thầy giáo, cô giáo là người gương mẫu nhất, giác ngộ nhất
trong việc xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường. Thực sự coi trường là
nhà, xác định việc làm của chúng ta đang vì chính chúng ta và con em chúng
ta.
Ba là: Phải tạo được phong trào xã hội hóa để huy động nhân lực, vật
lực, tài lực hoàn thiện hiệu quả từng tiêu chí. Phải có sự đồng thuận cao, sự
phối hợp chặt chẽ của tất cả các thành viên trong nhà trường với các lực
lượng khác ngoài nhà trường như: Cha mẹ học sinh, Hội sinh vật cảnh, các thế
hệ giáo viên và cựu học sinh, các tổ chức chính trị, xã hội khác.
Bốn là: Nâng cao giáo dục và nhận thức đúng về bảo vệ môi trường
không chỉ trên bài giảng. Trong cuộc sống hàng ngày với các việc làm dù là
nhỏ nhất, tích hợp liên môn và ứng dụng kiến thức khoa học và giải quyết các
vấn đề thực tiễn ngay trong nhà trường, từ gia đình đến cộng đồng xung
quanh. Mỗi nhà trường cần có định hướng đưa các hoạt động của thầy và trò
ra ngoài không gian lớp học để trải nghiệm tìm tòi, tôn tạo và thụ hưởng.
Năm là: Cần chia sẻ thông tin và phổ biến kiến thức rộng rãi tới từng
học sinh về môi trường, về biến đổi khí hậu, về không gian an toàn mà các em
đang tự mình xây dựng và sống chung với nó. Các thầy, cô giáo nên khuyến
khích học trò tự giám sát việc bảo vệ cảnh quan nhà trường, hơn nữa là tự
giám sát các hoạt động tự quản, tự rèn, tự bảo vệ trong và ngoài nhà trường.
18


Những việc làm như nhắc nhở tuyên dương dù là nhỏ cũng sẽ góp phần hình
thành ý thức bảo vệ môi trường ở những công dân nhỏ tuổi.
Sáu là: Cán bộ quản lí nhà trường phải quan tâm, kiểm tra, giám sát
việc duy trì thực hiện các nội dung, coi đó là một hoạt động chuyên môn
thường xuyên liên tục của nhà trường. Liên tục tạo ra cơ hội để tôn tạo chăm

sóc bảo quản và xây dựng hoàn chỉnh các tiêu chí, hình thành thói quen tốt
của mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường.
*Chú ý các nội dung cụ thể cần đạt được trọng quá trình thực hiện
- Thực hiện tiêu chí xanh cần chú ý 6 vấn đề :
+ Trường có tường xây hoặc hàng rào cây xanh, khuôn viên nhà trường
được trồng cây xanh, cây bóng mát, trồng cỏ, hoa, cây cảnh hài hòa và phù
hợp với tổng thể kiến trúc nhà trường, phủ xanh các khoảng đất trống.
+Trồng cây xanh, cây bóng mát chọn những loại cây ở địa phương xanh
quanh năm, rễ cọc để không dễ bị đổ gẫy.
+Trồng cỏ thành thảm hình vuông, hình chữ nhật, thành hàng dài hai
bên lối đi, dưới gốc cây bóng mát, sân tập thể dục thể thao… (chọn loại cỏ dễ
trồng và dễ kiếm ở địa phương như: cỏ lạc hoa, cỏ lông heo,..).
+Trồng cây cảnh, hoa trong các chậu, các lẵng được đặt, treo tại những
vị trí thích hợp ngoài sân trường, khuôn viên, trên hành lang, trong các phòng
chức năng,....
+ Nhà trường cần thiết kế bố trí khuân viên để xây dựng vườn trường
một cách khoa học hợp lý, phục vụ cho việc đổi mới các hoạt động giáo dục.
Vườn trường được trồng nhiều loại cây, hoa hoặc cây thuốc nam, có những
thông tin cần thiết về những loại cây và hoa đã trồng.
+Cây xanh, cây bóng mát, cây cảnh, hoa, cỏ thường xuyên được tu bổ
chăm sóc và tạo điều kiện để giáo viên, học sinh được thụ hưởng những thành
quả đã có.
-Thực hiện tiêu chí sạch cần chú ý 5 vấn đề:
+Xử lý rác thải: Thùng rác có nắp đậy, đặt tại vị trí phù hợp đảm bảo mỹ
quan. Rác được phân loại và phối hợp với địa phương trong công tác xử lý rác
thải.
+Xử lý hệ thống cống rãnh, nước thải: Cống rãnh phải có tấm đậy an
toàn, không có hố nước đọng gây ô nhiễm và muỗi sinh sản, thường xuyên có
biện pháp chống mùi hôi.


19


+Đảm bảo nguồn nước sạch: Có nguồn nước sạch, đủ nước uống cho
học sinh hàng ngày (bình nóng lạnh, bình nước khoáng, bình nước đun sôi để
nguội…); nước rửa mặt, tay chân cho học sinh trước khi vào lớp học.
+Đảm bảo vệ sinh môi trường: Nhà vệ sinh phải thoáng mát, đủ ánh
sáng, có mái che. Có thể chọn trồng một số cây xanh xung quanh khu vực vệ
sinh; chú ý hố tiêu, hố tiểu đáp ứng đủ cho số lượng học sinh sử dụng, không
có mùi hôi. Có nhà vệ sinh giáo viên và học sinh riêng biệt; Sân trường, lớp học
được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên
+Thực hiện tốt công tác y tế trường học; đối với trường có bếp ăn tập
thể phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan
có thẩm quyền cấp, đảm bảo đúng những quy định của Bộ Y tế (Điều kiện vệ
sinh, trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện về con người, nguyên liệu, phụ gia thực
phẩm và nguồn nước,...).
-Thực hiện tiêu chí đẹp cần chú ý 3 vấn đề:
+Tạo môi trường xanh và sạch, có cảnh quan hài hòa trong mô hình
kiến trúc tổng thể và đảm bảo tính thẩm mỹ; có quy hoạch hợp lý, đảm bảo sự
phát triển bền vững trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan môi
trường.
+Xây dựng những quy định về nếp sống văn hoá trong nhà trường; thiết
kế các bảng biểu, áp phích và bố trí, sắp xếp hợp lí, đảm bảo tính tiện dụng và
mĩ quan thường xuyên nhắc nhở học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, biết
sống hài hòa thân thiện với thiên nhiên; đảm bảo mỗi trường học thực sự là
một trung tâm văn hoá giáo dục, rèn luyện học sinh về lí tưởng, nhân cách, lối
sống.
+Trang phục của giáo viên, học sinh gọn gàng, sạch, đẹp (Theo đúng
những quy định chuẩn mực nhà giáo và học sinh).
- Thực hiện tiêu chí an toàn cần chú ý 4 vấn đề:

+ Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo an toàn cho học sinh học và hoạt
động an toàn; có kè bảo vệ các khu vực đất có thể bị xói mòn, phủ cỏ và trồng
các loại cây giữ đất ở những khu vực cần thiết.
+Có thiết bị phòng, chống cháy nổ và các bảng biểu hướng dẫn sử dụng;
+Học sinh có ý thức tự giác thực hiện an toàn trường học: tự quản, tự
phòng, tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích, giữ gìn trật tự an ninh,
phòng chống cháy nổ, đuối nước, các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao
thông, không có hiện tượng bạo lực học đường.
20


+Nhà trường có nhiều giải pháp trong giáo dục giá trị sống, kỹ năng
sống cho học sinh và quản lý đảm bảo an toàn trường học.
Tôi mong mỏi, đề tài sẽ được tiếp tục nghiêm cứu và triển khai tiếp để
góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng trường: Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn trong
những năm học tiếp theo.
VI. TỰ NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN VỀ SÁNG KIẾN
Qua quá trình thực hiện sáng kiến: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG
TRƯỜNG LỚP XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN CỦA TRƯỜNG TH THẠNH MỸ 2”
Dự kiến ảnh hưởng có sức lan tỏa trong phạm vi toàn huyện: Sau thời
gian thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” bằng các giải pháp trong việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp,
an toàn ở trường TH Thạnh Mỹ 2, bản thân tôi nhận thấy nếu người hiệu
trưởng chú tâm vào công tác xây dựng, bảo vệ môi trường của nhà trường
xanh, sạch, đẹp, an toàn thì sẽ tạo ra được một cảnh quan môi trường giáo
dục luôn thoáng mát, sạch, đẹp, an toàn cho học sinh vui chơi, học tập. Từ đó
sẽ có tác động tích cực trong quá trình hình thành nhân cách, kỹ năng sống
của học sinh, đồng thời giáo dục các em biết yêu quí lao động và tôn trọng
thành quả lao động của mình, đóng góp sức mình vào việc bảo vệ màu xanh
quê hương do sự tác động xấu của biến đổi khí hậu.

Hiện nay, các trường đã và đang thực hiện phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua các giải pháp của tôi đã
thực hiện, các trường có thể thực hiện thật tốt việc xây dựng môi trường
trong trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn để đưa sự nghiệp giáo dục của
huyện nhà phát triển bền vững.
Trải qua một thời gian với sự nhiệt tình hưởng ứng của đội ngũ giáo viên
trong trường. Đề tài nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh. Song những gì đạt được
còn quá ít và những điều cần phải làm vẫn còn nhiều .
Tuy nhiên với kết quả đạt được dù nhỏ so với lí luận nhưng đề tài đã thể
hiện sự cố gắng của bản thân, tôi xem đây là bài học kinh nghiệm để làm tiền đề
cho những năm học tiếp theo sau này.
VII. KẾT LUẬN
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của người Hiệu trưởng và Công
chức- Viên chức nhà trường ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy
học, phải đầu tư tâm, trí vào việc xây dựng cảnh quan môi trường giáo dục
của nhà trường ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, an toàn để tạo ra môi
trường học tập, sinh hoạt, vui chơi, an toàn, quyến rũ, hấp dẫn đối với học
21


sinh, để các em yêu quí trường, lớp, thầy cô, bạn bè đồng thời sẽ hình thành
nhân cách sống tốt đẹp, lối sống văn minh của học sinh. Qua đó, học sinh sẽ
biết yêu quí trọng giá trị lao động và góp sức mình vào việc bảo vệ môi trường
do sự tác động xấu của biến đổi khí hậu. Góp phần xây dựng môi trường văn
hóa học đường lành mạnh, tiến bộ…
Việc xây dưng, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn còn phải tiến
hành thường xuyên và luôn có sự phối hợp đồng bộ của nhiều tổ chức, cơ
quan, đoàn thể để huy động lực lượng tham gia. Công tác này luôn được kiểm
tra, đánh giá , nhận xét theo chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các giải pháp về xây dựng môi

trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn đơn vị vẫn chưa đạt được kết quả
theo yêu cầu đã đề ra do khó khăn về kinh phí. Rất mong sự đồng cảm và chia
sẻ của đồng nghiệp để đề tài có hiệu quả cao hơn.
Thạnh Mỹ, ngày 09 tháng 11 năm
2016
NGƯỜI THỰC HIỆN

TRẦN THANH DỨT

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TH THẠNH MỸ 2

22


DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH THẠNH

23


24×