Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 3 năm học 2017 2018 có ma trận (sưu tầm)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.25 KB, 4 trang )

Thư viện Tài liệu học tập_ />MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TIN HỌC 3
Mạch kiến thức,
kỹ năng
Làm quen với
máy tính
Chơi cùng máy
tính
Em tập gõ bàn
phím
Tổng

Số câu

số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Mức 1
TNK
TL
Q
4
2
1


0,5
1
0,5
6
3

Mức 2
TNK
TL
Q
3
1,5
1
0,5
1
0,5
5
2,5

Mức 3
TNK
TL
Q
1
0,5
2
1
3
1,5


Mức 4
TNK
TL
Q
1
2
1
1
3

Tổng
TNK
TL
Q
7
1
3,5
2
3
1,5
4
1
2
1
14
7
3


Thư viện Tài liệu học tập_ />TRƯỜNG TH :………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học: 2017 - 2018
Họ và Tên:…………………..
MÔN: TIN HỌC – KHỐI 3
Lớp……..
(Thời gian: 35 phút)
Ngày….tháng…..năm 2017
Điểm

Chữ ký giám thị

Chữ ký giám khảo

………….........
………………..

…………………..
…………………..

Nhận xét

I. TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Máy tính gồm những bộ phận chính nào ?
A. Màn hình, thân máy
B. Màn hình, thân máy, bàn phím
C. Màn hình, thân máy, chuột
D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột
Câu 2: Bộ phận nào của máy tính được coi là bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính:
A. Chuột
B. Thân máy

C. Màn hình
D. Bàn phím
Câu 3: Các loại máy tính mà các em thường thấy là
A. Máy tính xách tay
B. Máy tính để bàn
C. Máy tính bảng
D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn
Câu 4: Các dạng thông tin thường gặp là
A. Thông tin dạng hình ảnh
B. Thông tin dạng âm thanh
C. Thông tin dạng văn bản
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 6: Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ ?
A. Hàng phím trên
B. Hàng phím số


Thư viện Tài liệu học tập_ />C. Hàng phím cơ sở
D. Hàng phím dưới
Câu 7: Các thao tác sử dụng chuột gồm :
A. Di chuyển chuột , nháy chuột
B. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột
C. Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột
D. Kéo thả chuột, nháy chuột
Câu 8: Phần mềm Blocks giúp em:

A. Luyện dùng chuột và trí nhớ.
B. Nghe nhạc.
C. Xem phim.
D. Trí nhớ.
Câu 9: Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp các rèn luyện sử dụng bộ phận nào của máy tính ?
A. Chuột máy tính
B. Thân máy tính
C. Màn hình
D. Bàn phím
Câu 10: Để bắt đầu lượt chơi mới của Blocks, Dots, Sticks các em nhấn phím nào trên bàn phím ?
A. Phím F1
B. Phím F2
C. Phím Atl
D. Phím Shift
Câu 11: Đặt tay trên bàn phím để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào ?
A. Hàng phím trên
B. Hàng phím số
C. Hàng phím dưới
D. Hàng phím cơ sở
Câu 12: Phần mềm nào để tập gõ bàn phím
A. Mario
B. Block
C. Paint
D. Word
Câu 13: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?
A. Phím A
B. Phím L
C. Phím F, G
D. Phím S
Câu 14: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z
B. Phím Q
C. Phím T
D. Phím cách
II. TỰ LUẬN 3 (điểm)


Thư viện Tài liệu học tập_ />Câu 1: (2điểm): Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng……………………….và
dạng……………………………….
Câu 2: (1 điểm ) : Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ô……………để quay về màn hình chính.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TIN HỌC 3
I.
Câu
hỏi
Đáp
án

TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)
1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

14

D

B

D

D

C

C

C


A

A

B

D

A

B

D

II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) : Hình ảnh, âm thanh
Câu 2: (1 điểm): MENU×