Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017 2018 có ma trận (sưu tầm)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.21 KB, 4 trang )

Thư viện Tài liệu học tập_ />MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TIN HỌC 4
Mạch kiến thức,
kỹ năng
Khám phá máy
tính
Em tập vẽ

Số câu

số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Em tập gõ mười Số câu
ngón
Số điểm
Số câu
Học và chơi
cùng máy tính Số điểm
Tổng
Số câu
Số điểm

Mức 1
TNK
TL
Q
2


1
3
1.5
2
1
1
0.5
8
4

Mức 2
TNK
TL
Q

Mức 3
TNK
TL
Q
1
1
1
2

Mức 4
TNK
TL
Q
1
0.5


3
1.5
3
1.5

1
1

1
2

1
0.5

1
1
1
1

Tổng
TNK
TL
Q
3
2
4
1
2
2

5
2.5
1
1
0.5
1
13
2
7
3


Thư viện Tài liệu học tập_ />TRƯỜNG TH ………………
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học: 2017 - 2018
Họ và Tên:…………………..
MÔN: TIN HỌC – KHỐI 4
Lớp……..
(Thời gian: 35 phút)
Ngày….tháng…..năm 2017
Điểm

Chữ ký giám thị

Chữ ký giám khảo

………….........
………………..

…………………..
…………………..


Nhận xét

I. TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào?
A. 1954
B. 1946
C. 1945
D. 1947
Câu 2. Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ đưa thông tin vào?
A. Màn hình
B. Thân máy tính
C. Loa
D. Bàn phím và chuột
Câu 3. Em nhấn giữ phím nào để vẽ đoạn thẳng nằm ngang và thẳng đứng?
A. Ctrl
B. Delete
C. Shift
D. Alt
Câu 4. Em nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả chuột để sao chép hình ?
A. Shift
B. Ctrl
C. Delete
D. Backspace
Câu 5. Hãy chỉ ra biểu tượng của công cụ vẽ tự do bằng cọ vẽ ?
A.
B.
D.
C.

Câu 6. Để lưu hình vẽ em nhấn tổ hợp phím nào sau đây:
A. Ctrl và S
B. Ctrl và Z
C. Ctrl và G
D. Ctrl và N
Câu 7. Phần mềm Mario có mấy mức luyện tập gõ ?
A. 2 mức
B. 3 mức
C. 4 mức
D. 5 mức
Câu 8. Khi tập gõ phím Shift do ngón nào phụ trách ?
A. ngón trỏ
B. Ngón áp út
C. Ngón út của hai bàn tay
D. Ngón giữa
Câu 9. Để gõ chữ in hoa trong phần mềm Mario em nhấn giữ phím:
A. Phím Ctrl
B. Phím Insert
C. Phím Backspace
D. Shift
Câu 10. Gõ phím bằng 10 ngón tay có lợi :
A. Gõ nhanh hơn
B. Gõ chính xác hơn
C. Tiết kiệm được thời gian và công sức


Thư viện Tài liệu học tập_ />D. Tất cả các lợi ích trên.
Câu 11. Trong trò chơi khám phá khu rừng nhiệt đới có tất cả mấy tầng sinh thái ?
A. 2 tầng
B. 4 tầng

C. 3 tầng
D. 1 tầng
Câu 12. Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ tay luôn đặt ở hàng phím
A. Hàng phím cơ sở B. Hàng phím số C. Hàng phím trên D. Hàng phím dưới
Câu 13( 1điểm). Nêu tên thiết bị sau ?
..........................
II. TỰ LUẬN 3 (điểm)
1. (1 điểm). Để thoát khỏi phần mềm “ Tập thể thao với trò chơi Golf” em nhấn tổ hợp
phím ................
2. (2 điểm). Nêu các bước vẽ tự do bằng cọ vẽ:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TIN HỌC 4
Thời gian: 35 phút


Thư viện Tài liệu học tập_ />I.
TRẮC NGHIỆM (7 Điểm)
Mỗi câu đúng được (0.5 điểm)
Câu
hỏi
Đáp
án


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

D

C


B

D

A

C

C

D

D

C

A

Câu 13: (1điểm)

đĩa cững.

II.
TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm)
Để thoát khỏi phần mềm “ Tập thể thao với trò chơi Golf” em nhấn tổ hợp phím: Alt + F4
Câu 2: ( 2 điểm)
- Chọn công cụ cọ vẽ. (0.5 điểm)
- Chọn màu vẽ. (0.5 điểm)
- Chọn nét vẽ. (0.5 điểm)

- Kéo thả chuột để vẽ. (0.5 điểm)×