Tải bản đầy đủ (.ppt) (24 trang)

BAI 12 MÔI TRƯỜNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.45 MB, 24 trang )


Trường THPT Lê Quý Đôn
Giáo án
Giáo dục công dân
Khối 11
Tô Văn Hùng

BÀI 12
CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN
VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường
và vò trí của nó
II.Tình hình tài nguyênvà môi trường ở nước ta.
III. Mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ MT
IV.Phương hướng biện pháp nhằm bảo vệ .
V.- trách nhiệm của công dân
NỘI DUNG BÀI HỌC

Quan sát hình sau và cho nhận xét
về nguồn tài nguyên, thiên nhiên
của nước ta
I – Tình hình tài ngun, mơi trường ở nước ta hiện nayKhoáng sản phong phú

Đất đai màu mỡ

Rừng có nhiều loài quý hiếmBiển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý

Không khí, ánh sáng, nguồn nước dồi dào
=> Nước ta có nguồn tài nguyên phong phú, thuận lợi
cho sự phát triển đất nước
Tuy nhiên quá trình khai thác chưa được hợp lí nên
đã làm cho tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn
kiệt, môi trường ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.Về tài nguyên:
Khoáng sản cạn kiệt
Diện tích rừng bị thu
hẹp. Chất lượng đất
giảm, đất canh tác bị thu
hẹp
Tài nguyên biển suy
giảm
Về môi trường:
Ô nhiễm nước,
không khí, đất
Môi trường biển bị ô
nhiễm
Thiên tai ngày càng
tăng
Nguyên nhân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×